Archív za 1985 rok

Strana 141

Sedlo motocyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218460

Dátum: 15.03.1985

Autori: Valeš Stanislav, Ráfl Jan, Mráz Jiří, Rajchrt Jan, Bezouška Vlastimil

Značky: motocyklů, sedlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sedla motocyklů a jiných vozidel. Řeší způsob upevnění sedací tvarovky k nosné desce. Dosavadní způsoby znamenají vyšší hmotnost nosné desky sedla nebo u desek z plastických hmot zase složitost připojení potahu. Podstatou vynálezu je to, že na okraji spodní stěny nosné desky je vytvořen žlábek, v němž je uchycen obvod potahu sponkami. Sponky jsou z pružného materiálu ve tvaru písmene omega. Tyto sponky můžou být nahrazeny klíny...

Přepínač plynových, popřípadě kapalinových cest

Načítavanie...

Číslo patentu: 218459

Dátum: 15.03.1985

Autori: Píša Ladislav, Křikava Antonín

Značky: kapalinových, přepínač, popřípadě, plynových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou přepínače podle vynálezu je výměnné těsnění a výměnné rotační šoupátko opatřené otvory, které jsou navzájem spojeny kanálky. Šoupátko je unášeno a přitlačováno unášečem, přičemž síla na axiální ložisko je vyvozena pružinou přes páčku, která současné vymezuje úhel rotačního pohybu šoupátka. Vynález může být využit jako součást plynových chromatografů k přepínání plynových a kapalinových cest.

Zařízení pro dopravu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218458

Dátum: 15.03.1985

Autor: Spusta Anton

Značky: zařízení, dopravu, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je nahradit doposud používaný velký ventilátor několika menšími ventilátory, které se provozují podle okamžitého požadovaného výkonu. Zařízení pro dopravu vzduchu je vytvořeno ventilátory sestavenými sériově k dosažení násobku tlaku a paralelně k dosažení násobku množství dopravovaného vzduchu. Ventilátory jsou poháněny samostatnými elektromotory, které jsou umístěny mimo dopravní cesty vzduchu. Ventily se spouští jednotlivě a...

Ventil pro řízení průtoku plynu do 1 litru za minutu nebo tlaku plynu do 1 Mpa

Načítavanie...

Číslo patentu: 218457

Dátum: 15.03.1985

Autori: Šimík Pavel, Janíček Miloš, Wičar Stanislav

Značky: ventil, litru, minutu, plynů, tlaku, řízení, průtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru řídicí techniky a chromatografie. Dosavadní zařízení s jehlovými, anebo solenoidovými ventily jsou poměrně složitá a nákladná a nezaručují v některých případech dostatečnou přesnost velmi malých průtoků. Zařízení podle vynálezu má v prvním otvoru pro spojení tělesa ventilu s pneumatickým systémem zabudovánu kapiláru, jejíž konec je upraven jako sedlo uzavíracího prvku ovládaného jádrem elektromagnetu a druhý otvor pro...

Zapojení usměrňovače katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 218456

Dátum: 15.03.1985

Autori: Novotný Tomáš, Veleta Pavel, Kos Lubor

Značky: zapojení, usměrňovače, katodické, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vhodného zejména pro výstupní výkony do 200 W. Vynález řeší problém vhodnějšího provedení usměrňovače pro katodickou ochranu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k napájecí síti 1 je připojen síťový transformátor 2, jehož sekundární vinutí vede k usměrňovacímu členu 3, který je dále spojen s regulačním členem 4, tvořeným alespoň jedním tranzistorem, a ten je připojen přes ochranné obvody 5 k potrubí 7 a anodovému...

Zapojení zdroje napájecího proudu pro polovodičový tenzometrický můstek s teplotní kompenzací jeho citlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 218455

Dátum: 15.03.1985

Autor: Vaněk František

Značky: můstek, citlivosti, zapojení, tenzometrický, napájecího, polovodičový, proudu, teplotní, zdroje, kompenzaci

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je zapojení vytvořené ze zdroje stálého napětí a rozdílového operačního zesilovače. První pól zdroje je přes první odpor připojen k invertujícímu vstupu rozdílového operačního zesilovače, jehož výstup je spojen jednak přes druhý odpor s jeho invertujícím vstupem, jednak přes třetí odpor s první výstupní svorkou zapojení a zároveň přes čtvrtý odpor jednak s neinvestujícím vstupem rozdílového operačního zesilovače, jednak přes...

Laserový interferometr s ortogonálně lineárně polarizovanými svazky a nepolarizujícím děličem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218454

Dátum: 15.03.1985

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

Značky: polarizovanými, děličem, ortogonálně, nepolarizujícím, laserový, lineárně, svazky, interferometr

Zhrnutie / Anotácia:

Laserový interferometr s ortogonálně lineárně polarizovanými svazky a s nepolarizujícím děličem. Podstatou interferometru je, že nepolarizující dělič splňuje podmínky propustnosti a odraznosti desky v rovině kolmé, respektive rovnoběžné s rovinou dopadu. Interferometr je určen zejména pro systém, který používá různých typů vlastních interferometrů jak lineární, diferenční apod.

Zapojení externího adaptéru páskového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218453

Dátum: 15.03.1985

Autori: Šmilauer Bohdan, Švecová Marie, Bušta Pavel, Kupka Jiří

Značky: modulu, adaptéru, páskového, externího, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší připojení magnetických páskových pamětí k počítači pomocí univerzálního procesoru vstupu/výstupu bez použití hardwarového bloku pro přenos dat. Předmětem vynálezu je zapojení externího adaptéru, který se připojuje k univerzálnímu procesoru pro vstup/výstup, který je sám řízen mikroprogramově. Externí adaptér podle vynálezu nevyžaduje zvláštní hardwarový blok pro přenos dat, neboť data jsou přenášena mikroprogramově. Podstata...

Parní sterilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 218452

Dátum: 15.03.1985

Autor: Filka Jan

Značky: parní, sterilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Parní sterilizátor sestávající z jednoplášťové tlakové nádoby opatřené pojistným ventilem, manovakuometrem a teploměrem, na jejímž dně je potrubní odvod kondenzu s ventilem, a z připojení na rozvod páry, vody a odpadu, vyznačující se tím, že v tlakové nádobě (12) je uložena vložka (13) nádoby, pod niž je umístěn chladicí had (16) a v jejíž spodní části je vývod potrubí (20) odvzdušnění, jež je ukončeno ejektorem (9) ústícím do chladicí nádoby...

Zapojení zdroje stabilizovaného stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218451

Dátum: 15.03.1985

Autor: Slavík Jan

Značky: stejnosměrného, stabilizovaného, napětí, zdroje, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zdroje stabilizovaného stejnosměrného napětí se zvýšenou energetickou účinností, které má ke zdroji střídavého napětí paralelně připojený usměrňovač a násobič napětí, přičemž k násobiči jsou připojeny obvody referenčního napětí a zesilovače regulační odchylky a k usměrňovači je připojen výkonový regulační prvek, který je řízen z obvodů referenčního napětí a zesilovače regulační odchylky a jehož výstup je zpětnou vazbou spojen s obvody...

Azachalkony s bazickou skupinou v bočním řetězci a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218450

Dátum: 15.03.1985

Autori: Mišíková Eva, Brádlerová Alena

Značky: skupinou, řetězci, azachalkony, přípravy, jejich, bazickou, způsob, bočním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká azachalkonů, s bazickou skupinou v bočním řetězci obecného vzorce kde R znamená 3- nebo 4-pyridyl, R1 znamená piperidino, morfolino, 1-pyrrolidinyl, 1-perhydroazepinyl, a způsobu přípravy těchto sloučenin, spočívající v reakci příslušného substituovaného benzaldehydu s methyl-3- nebo methyl-4-pyridylketonem. Finální sloučeniny slouží jako výchozí látky pro celou řadu dalších složitějších struktur, předpokládá se jejich využití v...

Vtoková soustava pro odlévání odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218449

Dátum: 15.03.1985

Autori: Cepek Oldřich, Nobis Jaroslav, Stráský Drahoslav

Značky: odlévání, odlitků, soustava, vtoková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vtokové soustavy pro odlévání odlitků z kovových slitin, hlavně šedé litiny, barevných a lehkých kovů při stacionárním odlévání a při výrobě forem na formovacích strojích. Podstatou vynálezu je vtoková soustava, skládající se z licí jamky půlkulovitého nebo miskovitého rotačního tvaru nebo tvaru komolého kužele, na níž navazuje válcový licí kůl a jímka čočkovitého nebo kulového tvaru.

Upevnění stupaček k rámu motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218448

Dátum: 15.03.1985

Autori: Janda Pavel, Faltýn Petr, Svoboda Stanislav, Ráfl Jan

Značky: stupaček, upevnění, rámu, motocyklů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká upevnění stupaček k rámů jednostopých motorových vozidel. Řeší problém značného přenosu vibrací z rámu jednostopého motorového vozidla do pevně uchycených stupaček, u pružně uchycených stupaček konstrukční složitost či velkou tuhost tlumicích těles. Podstatou vynálezu je to, že každý pár tlumicích těles je tvořen spodním tělesem ve tvaru dutého válce a horním tělesem ve tvaru dutého válce, jehož otvor se kuželovitě směrem nahoru...

Ohřívač sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 218447

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kovařík Jan, Hladík Luděk, Rajdl Jiří

Značky: ohřívač, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Ohřívač sypkých hmot sestávající ze zásobníku vybaveného kaskádovitě uspořádanými vodorovnými topnými články, vyznačený tím, že topné články (2) mají stříškovitý tvar a jejich spodní plocha tvoří vrchní část kanálu (6) pro odvádění páry z ohřívané sypké hmoty (5), která vytváří spodní část kanálu (6).

Azachalkony odvozené od derivátů isovanilínu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218446

Dátum: 15.03.1985

Autor: Brádlerová Alena

Značky: derivátů, azachalkony, způsob, přípravy, odvozené, isovanilínu, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká azachalkonů odvozených od isovanilínu obecného vzorce kde R znamená 3- nebo 4-pyridyl, a způsobu přípravy těchto sloučenin, spočívající v reakci 3-(2-diethylaminoethoxy)-4-methoxybenzaldehydu s methyl-3 nebo methyl-4-pyridylketonem. Finální sloučeniny slouží jako výchozí látky pro celou řadu složitějších struktur, předpokládá se jejich využití v oblasti biologicky aktivních látek.

Azachalkony odvozené od derivátů vanilínu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218445

Dátum: 15.03.1985

Autor: Brádlerová Alena

Značky: derivátů, způsob, jejich, odvozené, azachalkony, vanilínu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká azachalkonů odvozených od derivátů vanilínu obecného vzorce kde R znamená 3- nebo 4-pyridyl, Rl znamená dimethylamino, diethylamino, piperidino, 1-pyrrolidinyl nebo 1-perhydroazepinyl, R2 znamená methyl nebo ethyl, a způsobu přípravy těchto sloučenin, spočívající v reakci příslušného substituovaného benzaldehydu s methyl-3 nebo methyl-4-pyridylketonem. Finální sloučeniny mohou sloužit jako výchozí látky pro celou řadu...

Způsob výroby 4-aminodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218444

Dátum: 15.03.1985

Autori: Pašek Josef, Tibor Marek, Jarkovský Lubor, Dlouhý Jiří, Jaroš Alois

Značky: výroby, 4-aminodifenylaminu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-aminodifenylaminu přesmykem N-nitrosodifenylaminu působením chlorovodíku v prostředí směsi nepolárního rozpouštědla s methanolem, extrakcí vytvořeného 4-nitrosodifenylaminu z reakční směsi do roztoku hydroxidu sodného nebo draselného s následující katalytickou redukcí vodíkem, vyznačující se tím, že se z produktu hydrogenace oddělí 4-aminodifenylamin, odpaří se methanol a část vody a získá se roztok hydroxidu sodného nebo...

Forma na výrobu vrstveného nárožního dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218443

Dátum: 15.03.1985

Autori: Musil Petr, Brabec Zdeněk

Značky: výrobu, nárožního, dílce, vrstveného, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formy na výrobu vrstveného nárožního dílce se zaručením požadované konečné kvality dílce. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do pevného rámu je vložena vymezující vložka, přiklopí se odklopná bočnice, přiklopí čela a vytvoří se část dílce, přičemž po přiklopení druhé odklopné bočnice, překlopení formy a odklopení první odklopné bočnice se vytvoří zbývající část dílce.

Výtokový kámen výlevky uzávěru licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 218442

Dátum: 15.03.1985

Autor: Slavík Vladimír

Značky: uzávěru, výlevky, pánve, výtokový, licí, kamen

Zhrnutie / Anotácia:

Výtokový kámen výlevky uzávěru licí pánve, skládající se z horního a spodního dílu, které jsou opatřeny kuželovou dírou, se vyznačuje podle vynálezu tím, že horní díl výtokového kamene s prizmatickým průřezem je na své dolní dosedací ploše opatřen zkoseným nákružkem a ve vrchní ploše spodního dílu výtokového kamene je vytvořeno kruhové zahloubení se zkosenou stěnou.

Zařízení pro přestavování sedadla řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 218441

Dátum: 15.03.1985

Autori: Tučný Petr, Hamšík Tomáš, Uxa Milan

Značky: zařízení, řidiče, přestavování, sedadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přestavování sedadla řidiče, umístěného zvláště v mobilních strojích. Sedadlo je pomocí ramena otočně uchyceno na upevňovacím dílu. Zařízení je tvořeno držákem spojeným s čepem, uloženým v jednom konci ramena, které je svým druhým koncem otočně uloženo na druhém čepu, jenž je spojen s upevňovacím dílem uchyceným k podložce. K čepu upevňovacího dílu je pevně uchyceno jedno kolo převodu, které je pomocí přenosného...

Tvářecí jádro z tepelně roztažitelné plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218440

Dátum: 15.03.1985

Autori: Klein Milan, Paloda Martin, Kutheil Tomáš

Značky: jádro, roztažitelné, tvářecí, plastické, hmoty, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Tvářecí jádro z tepelně roztažitelné plastické hmoty pro integrální konstrukci s otvorem ve stěně, vyráběnou z předimpregnovaných vyztužených plastů, vyznačené tím, že je nejméně jedním řezem nebo zářezem rozděleno na souvislý pás, jehož jeden konec je v dosahu otvoru ve stěně integrální konstrukce, a jehož druhý konec je v místě nejvíce vzdáleném od otvoru ve stěně.

Způsob výroby integrální konstrukce s částečně otevřenou dutinou z předimpregnovaných vyztužených plastů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218439

Dátum: 15.03.1985

Autori: Paloda Martin, Kutheil Tomáš, Klein Milan

Značky: předimpregnovaných, otevřenou, vyztužených, plastů, provádění, způsobu, konstrukce, zařízení, částečně, tohoto, dutinou, výroby, integrální, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby integrální konstrukce s částečně otevřenou dutinou z předimpregnovaných vyztužených plastů přitlačovaných do formy při jejich vytvrzování tepelně roztažitelnou plastickou hmotou, vyznačený tím, že se nejprve jednak do prvního dílu vychlazené vícedílné formy uloží vrstvy předimpregnovaných vyztužených plastů, tvořící uzavřenou stěnu integrální konstrukce s částečně otevřenou dutinou, a jednak se do dalšího dílu této formy,...

Protivýbuchová uzávěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 218438

Dátum: 15.03.1985

Autori: Sládeček František, Lukeš Michal, Schmidt Kurt, Medák Jiří

Značky: uzávěra, protivýbuchová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví. Týká se protivýbuchové uzávěry pro hlubinné doly s nebezpečím výbuchu plynů a uhelného prachu, zejména vhodné k zamezení přenosu výbuchu důlními díly. Podstata spočívá v tom, že se skládá z protiprůšlehové uzávěry tvořené rourami z nehořlavého materiálu, umístěnými rovnoběžně s osou důlního díla, vyplňujícími jeho prostor vyjma průchodu uzavíratelného protivýbuchovými dveřmi, přičemž roury jsou uchyceny tak, aby...

Vícevrstvá výkonová polovodičová struktura řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218437

Dátum: 15.03.1985

Autori: Pína Bohumil, Homola Jaroslav, Muller Ilja, Hartman Jan

Značky: vícevrstvá, polovodičová, světlem, struktura, řízená, výkonová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vícevrstvá výkonová polovodičová struktura řízená světlem, například optotyristor. Fotocitlivá oblast je vytvořena okénkem v kontaktu emitorové vrstvy v místě chybějícího mikrosvodu pravidelné hexagonální sítě mikrosvodů, přičemž mikrosvody nejbližší k fotocitlivé oblasti jsou umístěny pod kontaktem pomocné elektrody, která je oddělena od katodové elektrody nešuntovanou a nekontaktovanou emitorovou vrstvou ve tvaru...

Zařízení k výrobě travních rohoží

Načítavanie...

Číslo patentu: 218436

Dátum: 15.03.1985

Autori: Klapák Petr, Hanuš Jaroslav

Značky: travních, zařízení, výrobe, rohoží

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká organizací, zabývajících se výrobou travních rohoží, které jsou schopny provést adaptaci stroje používaného v textilním průmyslu. Předmětem vynálezu je stroj na výrobu travních rohoží, skládajících se z osevní a krycí vrstvy. Mezi dvěma vrstvami jsou rozprostřena a uzavřena travní semena. Osevní vrstva je s krycí vrstvou spojena adhezivem, jehož stopy jsou nanášeny na krycí vrstvu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi...

Manipulační klíč slévárenských modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218435

Dátum: 15.03.1985

Autori: Marcoň Stanislav, Košař Leoš

Značky: slévárenských, klíč, modelů, manipulační

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je manipulační klíč slévárenských modelů, mezi jehož oběma upínacími kolíky je přesuvně a otočně uložen upínací prstenec se samosvornými plochami. Tento manipulační klíč podle vynálezu umožňuje použití nosné příložky na modelu, vytvořené z normálního válcovaného materiálu.

Rámová propadová forma k ohýbání skleněných tabulí s rovinnými okraji

Načítavanie...

Číslo patentu: 218434

Dátum: 15.03.1985

Autori: Szokolai Karel, Lederer Jiří

Značky: rámová, ohýbání, tabulí, forma, propadová, okraji, rovinnými, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby plochého skla a řeší problém konstrukce ohýbací formy k výrobě ohýbaných skleněných tabulí s rovinnými okraji, příp. následně tvrzených. Podpěrný rám pro skleněnou tabuli, upevněný na nosném rámu, je dvoudílný a skládá se ze dvou rovnoběžných, ve stejné horizontální rovině umístěných dílů, vnitřního a vnějšího. Na dvoudílný podpěrný rám se skleněnou tabulí se přikládá odnímatelný zatěžovací rám, jehož čepy zapadnou do...

Tavné samolepicí lepidlo pro etylénpropylenový kaučuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 218433

Dátum: 15.03.1985

Autori: Meduna Jaroslav, Zvoníček Josef, Čada Oldřich, Sýkora Stanislav

Značky: kaučuk, lepidlo, samolepicí, etylénpropylenový, tavné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení pevnosti lepených spojů etylénpropylenových kaučuků s nejrůznějšími materiály a umožnění využití EPDM při výrobě těsnicích profilů a obdobných výrobků, u nichž se vyžaduje zvýšená pevnost spoje. Lepení EPDM je vzhledem k velmi nízké smáčivosti povrchu obtížné. Lepidla používaná dosud k tomuto účelu, ať už roztoková (polychloroprenová) nebo tavná (na bázi etylén-vinylacetátu nebo styren-isopren-styrenu), mají kromě...

Svěrka na hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 218432

Dátum: 15.03.1985

Autor: Pilát Jaroslav

Značky: hadice, svěrka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění spojení hadice s nátrubkem bez porušování povrchu hadice při vyšší těsnosti spojení za současného zvýšení bezpečnosti práce. Podstata svěrky na hadice spočívá v těsnicím prstenci s vnějšími kuželovými náběhy z obou stran, který je podélně rozříznut a v axiálním směru svírán vzájemným sešroubováváním válcového a přítlačného pouzdra. Pouzdra jsou opatřena vnitřními kuželovými náběhy, přiléhajícími na těsnicí prstenec.

Důlní dobývací kombajn

Načítavanie...

Číslo patentu: 218431

Dátum: 15.03.1985

Autori: Breuer Jaromír, Záruba Jaroslav, Mynář Vladimír, Šimeček Josef, Šmerda František

Značky: dobývací, kombajn, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká důlního dobývacího kombajnu, zejména pro stěnové poruby v nízkých slojích. Účelem vynálezu je snížit výšku kombajnu, zvýšit jeho stabilitu a přizpůsobivost nerovnostem počvy, zvýšit spolehlivost chodu kombajnu. Podstatou vynálezu je, že rozpojovací části kombajnu jsou každá umístěna na jednom z rámů uložených na počvě vedle porubového dopravníku a spojených alespoň jedním kloubem. Každý rám je opatřen vodicí deskou, zasahující...

Turistická kolečková lyže

Načítavanie...

Číslo patentu: 218430

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kabelka Josef, Kabelková Alena

Značky: lyže, turistická, kolečková

Zhrnutie / Anotácia:

Turistická kolečková lyže dovoluje při sportovní turistice jízdu s kopce s možností zatáčení a plynulého brzdění. Na základní desce ve spodní přední části jsou upevněna naklápěcí kolečka, která umožňují pomocí naklonění plynulé zatáčení. Pro upevnění jedné boty jsou na horní částí základní desky upevněny čelisti předního a zadního vázání, druhá bota se volně přisouvá. Zadní pár koleček s brzdicím bubnem není ovlivňován naklápěním základní...

Zařízení k revizi a údržbě svislých důlních zásobníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218429

Dátum: 15.03.1985

Autori: Ecler Zdeněk, Bichler Jaroslav

Značky: svislých, revizi, důlních, zařízení, zásobníku, údržbě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru hornictví. Vynálezem je řešeno zařízení k údržbě svislých důlních zásobníků s pracovní plošinou s vícelanovým obvodovým zavěšením a zvedanou jedním vrátkem. Podstata vynálezu je v tom, že zařízení se skládá jednak z plošiny nadkryté střechou a jednak ze závěsné konstrukce s revizním košem. Střecha plošiny a závěsná konstrukce je opatřena lanovnicemi a plošina je potom zavěšena pomocí lana provlečeného lanovnicemi obdobně,...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218428

Dátum: 15.03.1985

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: materiálů, práškovitých, zařízení, kalcinaci, předehřev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů, především cementářské surovinové moučky před jejím slínováním v dalším agregátu, nejčastěji v rotační peci, při suchém způsobu výpalu cementářského slínku. Zařízení je tvořeno v podstatě tím, že v polovině výšky válcové šachty je zařazen převáděč vytvořený v kruhovém profilu válcové šachty stropem ve tvaru kruhového mezikruží s návazným kanálem ve tvaru kuželového...

Způsob výroby strempeliopinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218427

Dátum: 15.03.1985

Autori: Trojánek Jan, Hájíček Josef

Značky: strempeliopinu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby strempeliopinu vzorce I vyznačující se tím, že se racemát nebo jeden z enantiomerů 18-methylen-1,2-dehydroaspidospermidinu vzorce II zahřívá se zinkem a solí dvojmocné mědi, výhodně se síranem v kyselině octové na teplotu 80 až 120 °C, získaný 1-demethyl-18-methylenvallesamidin vzorce III se formyluje směsí kyseliny mravenčí a anhydridu kyseliny octové za teplot 10 až 30°C a na takto vyrobený...

Přístroj pro elektronické potlačování bolesti a vyhledávání aktivních míst na pokožce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218426

Dátum: 15.03.1985

Autori: Radostný Václav, Urban Pravoslav, Kympl Vladislav, Fráz Vlastimil

Značky: vyhledávání, aktivních, elektronické, míst, prístroj, pokožce, potlačování, bolesti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší provedení kapesního přístroje pro elektronické provádění akupunktury. Cílem vynálezu je zmenšení rozměrů a váhy přístroje, zjednodušení signalizace a zejména snížení spotřeby elektrické energie. Uvedeného cíle bylo dosaženo přístrojem, který je sestaven ze zdroje impulsů, stejnosměrného diferenciálního zesilovače, signalizačního obvodu s optickou a akustickou signalizací, výstupními elektrodami a přepínačem. Zdroj impulsů generuje...

Měřicí zub pro měření řezné síly na řezném orgánu korečku rypadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218425

Dátum: 15.03.1985

Autori: Richterová Jana, Kejř Jiří, Plachý Karel

Značky: měřicí, měření, síly, korečku, orgánů, řezném, rypadla, řezné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřicího zubu pro měření řezné síly na řezném orgánu korečku rypadla, např. kolesového, lopatového při rozpojování hornin. Měřicí zub využívá tenzometrické snímače a skládá se z pevné části pevně uchycené na bandáži korečku rypadla a z řezací části, která je uprostřed opatřená vybráním tvarově shodným s pevnou částí a je nasunuta na pevnou část. V sestavení jsou obě části, pevná i řezací, tvarově shodné s ostatními zuby korečku....

Uchycení distančních pásků mezi vrstvami trubek ve vinutých výměnících tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218424

Dátum: 15.03.1985

Autor: Cvejn Miloslav

Značky: vinutých, tepla, výměnících, trubek, uchycení, pásků, vrstvami, distančních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uchycení distančních pásků mezi vrstvami trubek ve vinutých výměnících tepla. Vynález spočívá v tom, že v jednotlivých vrstvách vinutí je v celé délce vinutí místo jedné trubky navinuta tyč kruhového průřezu ze stejného materiálu jako distanční pásky, s nimiž je v místech styku pevně spojena, například přivařena či připájena. Řešení lze s výhodou využít pro vrstvy vinutí tenkostěnných trubek z hliníku či jeho slitin.

Způsob výroby složky parfumářských kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 218423

Dátum: 15.03.1985

Autori: Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín, Červený Libor

Značky: kompozic, výroby, složky, parfumářských, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby složky parfumářských kompozic. Účelem vynálezu je využití dosud likvidovaných odpadů. Jeho podstata spočívá v tom, že se destilační zbytky, odpadající z výroby 3-fenyl-1-propanolu hydrogenolýzou 4-fenyl-1,3-dioxanu, přečistí destilací, přičemž se jímá frakce vroucí při 133 až 165 °C/133,3 Pa.

Způsob výroby lisovací hmoty pro tepelně odolné výlisky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218422

Dátum: 15.03.1985

Autori: Fencl Miloslav, Grégr Jan, Vavreček Oto, Mityska Pavel

Značky: odolné, způsob, výroby, lisovací, hmoty, výlisky, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lisovací hmoty pro tepelně odolné výlisky vystavením nízkomodulového uhlíkového vlákna působení impregnační směsi tvořené fenolformaldehydovou pryskyřicí, rozpouštědlem, stearátem zinečnatým a práškovitým grafitem a odstraněním přebytku impregnační směsi následujícím odstředěním a následným sušením impregnovaných uhlíkových vláken na vzduchu a potom dosušením při teplotě 40 až 150 °C.

Sonda pro měření časově proměnné teploty proudícího plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218421

Dátum: 15.03.1985

Autori: Goldšmíd Ivan, Vočadlo Jan

Značky: plynů, sonda, časově, teploty, proudícího, proměnné, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy pro měření časově proměnné teploty proudícího plynu, která jako převodníku teploty na elektrický signál používá termoelektrického článku. Vynález řeší problém maximálního zmenšení tepelné kapacity měřicího spoje termočlánku, a tím i dynamické chyby při měření. Podstata řešení spočívá v tom, že měřicí spoj je vytvořen mezi měřicími vodiči o průměru menším než 100 µm laserovým svarem. Měřicí vodiče jsou napojeny každý na...