Archív za 1985 rok

Strana 14

Stavitelné čistící zařízení forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224391

Dátum: 01.12.1985

Autor: Hejzlar Jiří

Značky: zařízení, forem, stavitelné, čisticí

Zhrnutie / Anotácia:

Stavitelné čistící zařízení pro lisovací formy při výrobě gumárenských nebo plastikářských výrobků, vyznačené tím, že sestává ze dvojice kartáčů (11) osazených na držácích (3 a 4), které jsou otáčivě spojeny s dutým hřídelem (1) otočným v ložisku (9) upevněném v držáku (10) ložiska (9), na obou koncích hřídele (1) jsou vytvořeny závity pro našroubování opěrných matic (2) a na čelné ploše hřídele (l) je vyvrtáno několik otvorů (12), do kterých...

Kuličkový psací hrot psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224390

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bartušek Tomáš, Marek Vojtěch, Veselý Alois

Značky: psacích, prostředků, psací, kuličkový

Zhrnutie / Anotácia:

Kuličkový pscí hrot psacích prostředků, tvořený pláštěm a v něm uloženou psací kuličkou v lůžku, do kterého je zaústěn přívodní kapilární systém navazující na válcovou dutinu v níž je uložena kapilární porézní vláknitá tyčinka, vyznačený tím, že válcová dutina (2) je v místě nad přívodním kapilárním systémem (4) opatřena osazením (3), jehož výška k celkově výšce válcové dutiny (2) v plášti (1) je v poměru o rozmezí 0,15 až 0,20 : 1 a v němž je...

Interferometr pro kontrolu přesnosti rovinných leštěných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224389

Dátum: 01.12.1985

Autor: Ponec Jan

Značky: interferometr, presnosti, leštěných, kontrolu, ploch, rovinných

Zhrnutie / Anotácia:

Interferometr pro kontrolu přesnosti rovinných leštěných ploch, zvláště funkčních rovinných ploch optických prvků, vyznačující se tím, že je tvořen bodovým zdrojem koherentního záření (Z), děličem (D) a objektivem (O), jehož poslední optická plocha (O1), přivrácená ke kontrolované rovinné ploše (P1) předmětu (P), je rovinná.

Zapojení obvodu pro eliminaci planých poplachů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224388

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kovářík Oleg, Hejral Josef, Motejzík Zdeněk

Značky: planých, obvodů, eliminaci, zapojení, poplachů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro eliminací planých poplachů v signalizačním zařízení pro střežení alespoň jednoho hlídaného úseku v němž je zapojena smyčka, tvořená vedením a alespoň jedním hlásičem požáru, vyznačené tím, že k výstupu centrálního impulsového generátoru (1) je připojen alespoň jeden eliminační obvod (2) planých poplachů, tvořený smyčkou (3), která je přes smyčkový vypínač (4) připojena k vyhodnocovacímu poplachovému obvodu (5), na jehož...

Desodorační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224387

Dátum: 01.12.1985

Autori: Lukáč Juraj, Králíček Jaroslav, Veruovič Budimír, Chromík Jindřich, Elis Jiří, Kubánek Vladimír

Značky: desodorační, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Použití polymerních látek na bázi polyethylentereftalátu, polyvinylchloridu a polyfenylenoxidu nebo jejich směsi v práškově formě o měrném povrchu od 0,5 do 800 m2/g jako desodoračního prostředku.

Kopírovací zařízení pro přesné soustružení ploch s velkým úhlem sklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224386

Dátum: 01.12.1985

Autor: Pavlíček Josef

Značky: přesné, kopírovací, úhlem, velkým, ploch, zařízení, sklonu, soustružení

Zhrnutie / Anotácia:

Kopírovací zařízení pro přesné soustružení ploch s velkým úhlem sklonu k ose rotace obrobku, sestávající z nožového držáku, vodicí tyče a dvou ramenné páky s vedením, vyznačující se tím, že nožový držák (6) je upevněn na jednom konci otočně uložené dvouramenné páky (3), na jejímž druhém konci je kladka (7), která je ve styku se šablonou (8) pod tlakem pružin (9), přičemž střední část (12) dvouramenné páky (3) dosedá na otočný segment (2), který...

Indukční snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224385

Dátum: 01.12.1985

Autor: Žwak Rudolf

Značky: indukční, snímač, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Indukční snímač polohy, u kterého je jeden snímaný předmět opatřen rezonančním oscilačním obvodem, vyznačující se tím, že druhý snímaný předmět je opatřen paralelním rezonančním obvodem naladěným do rezonance s oscilačním obvodem.

Zařízení pro mechanický posuv prasat v pařicí vaně

Načítavanie...

Číslo patentu: 224384

Dátum: 01.12.1985

Autor: Hlavinka Jiří

Značky: vaně, pařicí, prasat, mechanicky, zařízení, posuv

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro mechanický posuv prasat v pařicí vaně, vyznačené tím, že oddělovací přepážky jsou vytvořeny sestavením z obloukově vytvarovaných trubek (6) stejného tvaru a stejných rozměrů, které jsou otočně nasunuty na nápravy (3) opatřené vodicími kladkami.

Zařízení pro snímání změny zatížení vozidla s výkyvnými polonápravami pro ovládání zátěžového regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224383

Dátum: 01.12.1985

Autori: Ostrá Marie, Třetina Josef, Neuman Ladislav, Galia Milan

Značky: změny, vozidla, zátěžového, ovládání, polonápravami, zatížení, snímání, výkyvnými, regulátoru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro snímání změny zatížení vozidla s výkyvnými polonápravami pro ovládání zátěžového regulátoru, sestávající z tuhých spojovacích táhel libovolného tvaru, kde součet jejich délek je větší než největší vzdálenost os jejich úchytných bodů, vyznačující se tím, že tuhá spojovací táhla (1, 2) jsou jedním svým koncem uložena výkyvně na polonápravách (4, 6) téže nápravy a svými druhými konci jsou vzájemně spojena výkyvně, přičemž jedno z...

Válcový buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 224382

Dátum: 01.12.1985

Autori: Pertlíček Jaroslav, Valchář Miroslav, Matoušek Heinz

Značky: válcový, buben

Zhrnutie / Anotácia:

Válcový buben, zejména pro odstředivky prádla pro domácnost, sestávající z tělesa bubnu, vrchního dílu s vkládacím otvorem a zesíleného dna s unášecími výstupky, vyznačený tím, že dno bubnu (1) a jeho výztuha (2) jsou nerozebíratelně spojeny alespoň čtyřmi zástřihy (3, 4, 5, 6) a dvěma unášecími výstupky (7, 8).

Zařízení na připojení vlnovodu k potrubí, zejména u jaderných elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 224381

Dátum: 01.12.1985

Autori: Urbánek Miroslav, Spousta Jiří, Matal Oldřich

Značky: elektráren, zejména, jaderných, potrubí, vlnovodu, připojení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na připojení vlnovodu k potrubí, zejména u jaderných elektráren, vyznačující se tím, že sestává z hlavního mostu přenosu chvění a vibrací tvořeného difúzním spojením sběrného konce (9) vlnovodu (5) s potrubím (8) a z pomocného mostu přenosu chvění a vibrací z potrubí (8) do vlnovodu (5) tvořeného třmenem (2) obepínajícím potrubí (8), do něhož je zaklesnut příčník (1) s křížovým pouzdrem (3), na něž je našroubována matice (7) současně...

Rozpěrná výztuž filtračních kapes

Načítavanie...

Číslo patentu: 224380

Dátum: 01.12.1985

Autor: Bartoš Jaromír

Značky: rozpěrná, filtračních, výztuž, kapes

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpěrná výztuž filtračních kapes pro filtry na čištění vzdušin, sestavená z rozebíratelných rozpěrných a nosných prvků, vyznačující se tím, že sestává z kotoučů (1), které jsou otočně uchyceny na nosných tyčích (2) opatřených na svých koncích stahovacími prvky (5) a v roztečích jsou drženy rozpěrkami (4), přičemž vyztužení je provedeno výztužnými lištami (3).

Dvojitý pružný prst pro dopravník chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224379

Dátum: 01.12.1985

Autori: Haken Jiří, Záviška Zdislav, Podroužek František, Hönich Pavel, Hajšo Štefan

Značky: dopravník, pružný, dvojitý, chrástu

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitý pružný prst pro dopravník chrástu, uložený na nosníku dopravníku, vyznačený tím, že dvojitý pružný prst (1) je svým spojovacím můstkem (6) navlečen do oka závlačky (3) a s ní provlečen otvory (5) v nosníku (2).

Zařízení pro ovládání kyvného dorazu na automatických soustruzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224378

Dátum: 01.12.1985

Autor: Řehák Jaroslav

Značky: ovládání, soustruzích, kyvného, automatických, dorazu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání kyvného dorazu na automatických soustruzích, zejména pro polohování tyčového materiálu, spojené s ovládacím hřídelem kyvného dorazu, vyznačující se tím, že je tvořeno dvěma hydraulickými válci (1), jejichž pístnice (2) jsou spojeny s vidlicí (3), uloženou nehybně na ovládacím hřídeli (4) a na vnitřních koncích jsou pístnice (2) opatřeny osazením (5), přičemž v jednotlivých uzavíracích zátkách (6) hydraulických válců (1)...

Pracovní komora zařízení pro termické odjehlování součástí výbuchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224377

Dátum: 01.12.1985

Autor: Oždian Bedřich

Značky: termické, výbuchem, zařízení, pracovní, komora, odjehlování, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovní komora zařízení pro termické odjehlování součástí výbuchem, vyznačující se tím, že je umístěna nad upínacím mechanismem (12) svou dutinou (14) směrem nahoru, a její uzavírací víko (7) je uchyceno v horní části (8) stojanu (10) zařízení.

Zařízení pro měření spotřeby paliva u vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224376

Dátum: 01.12.1985

Autori: Ondřej Ladislav, Prošek Václav, Víšek Jiří

Značky: spotřeby, vznětových, motorů, zařízení, měření, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření spotřeby paliva u vznětových motorů, vyznačující se tím, že sestává z monostabilního klopného obvodu s vyhodnocovačem a čidla, které sestává z tělesa (1), na němž je ve spodní části navinuta cívka (2) a uložen zpětný ventil (9) a v horní části tělesa (1) je uložen i stavitelný koncový kontakt (5), přičemž v tělese (1) je pohyblivě uložen píst (3) z magnetického materiálu opatřený ve spodní části druhým zpětným ventilem (6) a...

Zařízení pro vyorávání a odnaťování bulvové zeleniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224375

Dátum: 01.12.1985

Autor: Bábík Josef

Značky: bulvové, zeleniny, odnaťování, vyorávání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyorávání a odnaťování bulvové zeleniny, sestaveně z vyorávací radlice a soustavy vynášecích dopravníků, kde k rámu zařízení je upevněno čerpadlo oleje, vyznačující se tím, že čerpadlo oleje (14) je propojeno pomocí hydrorozvodu (16) s hydropohonem (3) opatřeným rotorem (6) s výměnnými noži (7), přičemž hydropohon (6) je upevněn k rámu hydropohonu (5), ke kterému je upevněn i stavitelný kopírovací plaz (4) a tento rám hydropohonu...

Způsob dodatečného nastavení kmitočtu magnetronu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224374

Dátum: 01.12.1985

Autori: Dohnálek Jarmil, Starý Zdeněk

Značky: zařízení, způsobu, kmitočtu, dodatečného, způsob, provádění, magnetronu, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dodatečného nastavení kmitočtu magnetronu, vyznačující se tím, že mechanickým tlakem se působí na stěnu H transformátoru magnetronu až do vyvolání nevratné deformace jeho kapacitní nebo indukční části při současném sledování změny kmitočtu magnetronu.

Zařízení k vytváření přesných jednorázových polohových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224373

Dátum: 01.12.1985

Autori: Raitr Jiří, Zelený Jaromír, Loun Bohuslav

Značky: polohových, jednorázových, přesných, vytváření, zařízení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vytváření přesných jednorázových polohových signálů při relativním pohybu dvou součástí opatřených za účelem odměřování tohoto relativního pohybu pravidelným odměřovacím dě např. pravidelnými fyzikálně rozlišenými ploškami, jejichž vzájemným pohybem vzniká pravidelně modulovaný signál snímaný čidly, vyznačené tím, že na obou součástech (1, 2) jsou kromě pravidelného odměřovacího dělení o periodě (p) vytvořeny ještě jednak nulovací...

Zapojení pro adaptivní opravování vypínacího bodu pohonu robota s asynchronním motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224372

Dátum: 01.12.1985

Autori: Růžička Vladimír, Ditrich Milan

Značky: vypínacího, adaptivní, opravování, robota, asynchronním, zapojení, motorem, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro adaptivní opravování vypínacího bodu pohonu robota s asynchronním motorem, sestávající z pohonu s motorem, akčním členem, odměřovacím systémem, koincidenčním obvodem a řídícím logickým členem vyznačené tím, že sekvenční paměť (30) žádaných hodnot a vypínacích bodů je zapojena přes registr (22) žádané hodnoty na rozdílový člen (21), na který je zapojen akční člen s motorem (11) přes odměřovací systém (12), výstup rozdílového členu...

Zařízení k přisouvání brousicího kotouče do řezu u brusek na ozubená kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 224371

Dátum: 01.12.1985

Autor: Pražský Bořivoj

Značky: přisouvání, řezu, zařízení, brusek, ozubená, brousicího, kotouče

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přisouvání brousicího kotouče do řezu u brusek na ozubená kola, s nástrojem tvaru brousicího šneku, s brousicím vřeteníkem se saněmi svisle posuvnými na stojanu, který je vodorovně posuvný na loži prostřednictvím posuvového šroubu, vyznačené tím, že posuvovému šroubu (42) přiřazené ozubené kolo (17) je prostřednictvím ozubeného kola (16) kinematicky vázo se společnou hřídeli (46), která je svým prvním ozubeným kolem (13) a řadou...

Zařízení k rovnoměrnému plnění kuliček do obráběcího stroje, např. Lapovacího

Načítavanie...

Číslo patentu: 224370

Dátum: 01.12.1985

Autor: Čermák Vladimír

Značky: napr, obraběcího, kuliček, stroje, rovnoměrnému, plnění, zařízení, lapovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rovnoměrnému plnění kuliček do obráběcího stroje, např. lapovacího, odíracího nebo, brousicího a vyznačeně tím, že je tvořené na vstupu do pracovního prostoru mezi obráběcími kotouči přestavitelně upevněnou první tryskou (1) k přívodu brusné kapaliny, jejíž konec je při vstupu do pracovního prostoru zúžen do přibližně obdélníkového profilu (2), do něhož nebo mimo něj vyúsťuje svým zúženým koncem (3) druhá tryska (4) pro tlakový...

Kotva stejnosměrného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224369

Dátum: 01.12.1985

Autori: Ordáň Jan, Chytil Břetislav, Babák Cyril, Laštovica Milan, Gazda Jiří

Značky: stroje, kotva, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva stejnosměrného stroje, vyznačená tím, že mezi čelem vinutí (8) a podpěrou vinutí (3) je upraven elektricky vodivý prstenec (5, 7).

Zařízení pro tažení výtažků bez příruby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224368

Dátum: 01.12.1985

Autori: Voda Karel, Tomášek Jiří, Špaček Jindřich

Značky: výtažků, tažení, zařízení, príruby

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tažení výtažků bez příruby, zahrnující průtažnici s posuvným tělesem a přidržovač přístřihu, spolupracující s průtažníkem lisu, vyznačené tím, že na posuvném tělese (6) je vytvořeno kruhově ostří (5), tvořící okraj tažné hrany (4) průtažnice (3), přičemž kruhové ostří (5), je uspořádáno proti střižně hraně (7) na zahloubení (8), vytvořeném v přidržovači (2).

Zařízení pro odolejování vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 224367

Dátum: 01.12.1985

Autor: Bardyn Vladimír

Značky: odolejování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odolejování vody, sestávající z gravitačního odolejovače, napojeného na výtlačné potrubí čerpadla, spojeného sacím potrubím s akumulační jímkou vody, kde akumulační jímka vody je propojena s vertikální usazovací nádrží okují přepadovou stěnou, upravenou v potrubí, spojeném s norným prstencem z části ponořeným do vody ve vertikální usazovací nádrži okují, vyznačené tím, že přepadová stěna (4) je v potrubí upravena přestavitelně ve...

Způsob výroby kanálkových destiček se zakřivenými kanálky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224366

Dátum: 01.12.1985

Autor: Vitovský Otakar

Značky: způsob, kanálkových, kanálky, destiček, výroby, zakřivenými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kanálkových destiček se zakřivenými kanálky působením dvojice střižných sil za tepla na výchozí polotovar kanálkové destičky, naplocho uložené mezi dvěma přítlačnými deskami, vyznačený tím, že výchozí polotovar destičky se předem vyhřeje na teplotu nad bodem měknutí, načež se aplikuje střižná síla při sevření naplocho mezi dvěma deskami, přičemž tyto svěrací desky jsou předehřáty na teplotu pod bodem měknutí polotovaru destičky.

Upínací hlavice obráběcího stroje pro uložení pracovního nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224365

Dátum: 01.12.1985

Autor: Fiala Stanislav

Značky: uložení, upínací, pracovního, obraběcího, stroje, nástroje, hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací hlavice obráběcího stroje pro uložení pracovního nástroje, zejména čelního výstružníku, tvořená tělesem upínací hlavice opatřeným upínací dutinou, jejíž jedna část je upravena pro unášivě spojení se stopkou pracovního nástroje, kdežto druhá část je upravena pro volně uložení stopky pracovního nástroje, když na tělese upínací hlavice je uloženo radiálně přestavitelně ustavovací pouzdro, obepínající alespoň z části obvod stopky pracovního...

Lisovací ústrojí řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224364

Dátum: 01.12.1985

Autori: Uhlíř Josef, Plch Josef, Kuběna Karel

Značky: ústrojí, lisovací, řezačky, papíru

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací ústrojí řezačky papíru s lisovací silou, vyvozovanou hydraulicky a s vratným pohybem lisovadla, uspořádané z lisovadla, dvojice táhel a lisovacích pák uložených na excentrických čepech, hydraulického válce s diferenciálním pístem se třmenem a pružinami, vyznačující se tím, že na každé lisovací páce (15) je v její spodní části (17) prostřednictvím třetího čepu (18) uchycen napínací držák s pružinou (19), která je svým opačným koncem...

Skříň pro elektrická, vzduchotechnická a hydraulická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224363

Dátum: 01.12.1985

Autori: Štádler Jaromír, Bik Arnošt

Značky: elektrická, vzduchotechnická, hydraulická, zařízení, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Skříň pro elektrická, vzduchotechnická a hydraulická zařízení, vyznačující se tím, že sestává ze dvou částí, horního dílu (1) a spodního dílu (2), mezi nimiž je dělicí rovina (3) s výhodou šikmá, v níž může být umístěno těsnění (31), přičemž oba díly horní díl (1) a spodní díl (2) jsou vzájemně spojeny dvěma závěsy, z nichž minimálně jeden je tvořen kombinovaným závěsem (4) s uzávěrem, který sestává nejméně ze dvou ok (45, 46), upevněných na...

Způsob zpracování vysokotlakého a nízkotlakého odplynu z výroby syntetického etanolu přímou hydratací etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224362

Dátum: 01.12.1985

Autori: Huml Miroslav, Grund Miroslav, Mertl Ivan

Značky: výroby, zpracování, způsob, odplynů, nízkotlakého, hydrataci, etanolu, přímou, vysokotlakého, etylénu, syntetického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování vysokotlakého a nízkotlakého odplynu z výroby syntetického etanolu přímou hydratací etylenu, uvolňované při tlaku 4 až 10 MPa a 0,2 až 1 MPa, vyznačený tím, že vysokotlaký odplyn se škrtí nebo/a expanduje s konáním vnější práce při poklesu teploty na -5 až -80 °C, načež se z vysokotlakého odplynu odloučí zkondenzovaná směs nečistot a takto upraveným vysokotlakým odplynem se nepřímo ochladí nízkotlaký odplyn na teplotu 0 až 65...

Zařízení pro zpevňování upínacích stolů obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224361

Dátum: 01.12.1985

Autor: Gančarčík Bohumil

Značky: zpevňování, strojů, zařízení, stolu, upínacích, obráběcích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zpevňování upínacích stolů obráběcích strojů, zejména otočných upínacích stolů, upravené mezi otočnou a pevnou jejich částí, vyznačující se tím, že je tvořeno pružným prstencovitým pláštěm (4) uloženým vnější stranou svého povrchu ve válcové dutině (1) vytvořené v otočné části (2) upínacího stolu nebo v tělese (3) ovládacího mechanismu pevně spojeného s otočnou částí (2), přičemž pružný prstencovitý plášť (4) je svou přírubou (16)...

Způsob odstraňování chloridových, jodidových a jodičnanových aniontů z roztoků kyseliny borité

Načítavanie...

Číslo patentu: 224360

Dátum: 01.12.1985

Autor: Jindřich Karel

Značky: jodičnanových, odstraňování, borité, kyseliny, roztoku, způsob, chloridových, jodidových, aniontů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování chloridových, jodidových a jodičnanových aniontů z roztoků kyseliny borité, vyznačený tím, že se roztok kyseliny boritě, který obsahuje uvedené anionty, přivádí do styku se slabě bázickým měničem aniontů na bázi styren-divinylbenzenového kopolymeru s primární amoniovou funkční skupinou při teplotě 10 až 100 °C.

Tepelný regulátor výkonu teplovodního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 224359

Dátum: 01.12.1985

Autori: Holíček Miroslav, Štěpán Jiří, Petlach Miroslav, Žďárský Josef

Značky: tepelný, teplovodního, regulátor, kotle, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný regulátor výkonu teplovodního kotle, sestávající z tělesa regulátoru umístěného přímo v otopném médiu teplovodního kotle z něhož vyčnívá tlačítko, které je vedeno ve vodítku, vyznačený tím, že na vodítku (2) je uchycena dutá hlavice (4) s otvory (11), (12), (13) a protilehlými otvory (21), (22), (23) v jejíž dutině je na hřídeli (5) uchycena dvouramenná páka (6) pro jejíž ovládání slouží tlačítko (3), přičemž na jednom konci dvouramenné...

Zařízení k přestavování dopravníků sklizňových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224358

Dátum: 01.12.1985

Autori: Műller Antonín, Müller Josef, Kopal František, Forman Karel

Značky: sklizňových, strojů, dopravníku, zařízení, přestavování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přestavování dopravníků sklizňových strojů z pracovní do transportní polohy uchycené k rámu sklizňového stroje, v jehož spodní části je naklouben nakládací dopravník, vyznačující se tím, že k nakládacímu dopravníku (2) je uchycena spojovací páka (3), jejíž druhý konec je přichycen ke sklopné části (8) vynášecího dopravníku (4) rozdružovadla (9) uchyceného nad nakládacím dopravníkem (2) k rámu (1) sklizňového stroje.

Zařízení k čištění plynů, zejména výfukových

Načítavanie...

Číslo patentu: 224357

Dátum: 01.12.1985

Autori: Pecák Václav, Ptáček Jaroslav, Onderka Miroslav, Matouš Václav

Značky: zejména, zařízení, plynů, čištění, výfukových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k čištění plynů, zejména výfukových, vyznačující se tím, že pozůstává z nejméně jednoho ejektorového tělesa (10) umístěného v dolní části kapalinově nádrže (20), na jejímž otevřeném horním konci je nasazena expanzní hlavice (30), která je opatřena alespoň jedním výstupním hrdlem (32), přičemž mezi jejím dnem a dolní částí (21) je proveden alespoň jeden přetokový kanál (40), přičemž v dolní oblasti ejektorového tělesa (10) je proveden...

Způsob výroby kvasničných bílkovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224356

Dátum: 01.12.1985

Autori: Rosa Milan, Šestáková Milada, Rybářová Johanna, Štros František

Značky: bílkovin, výroby, kvasničných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kvasničných bílkovin z vedlejších produktů a meziproduktů cukrovarského průmyslu, vyznačený tím, že se kultivace provádí v přítomnosti směsné kultury sestávající z kvasinky dobře asimilující sacharózu a z kvasinky neasimilující sacharózu, ale dobře využívající vedlejší metabolity jejího mikrobiálního odbourávání, zvláště etanol a etylacetát, přičemž obě kvasinky jsou ve směsné kultuře zastoupeny v poměru 1 : 1 až 9 : 1.

Prostředek k odstraňování huminů a jílových minerálů z huminových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224355

Dátum: 01.12.1985

Autori: Lustigová Milena, Kubant Josef

Značky: odstraňování, minerálů, huminů, huminových, prostředek, jílových, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k odstraňování huminů a jílových minerálů z huminových kyselin, vyznačený tím, že sestává z vodného roztoku obsahujícího 5%±0,1% hmotnostních hydroxidu sodného a 5%±0,1% hmotnostních chloridu sodného.

Zařízení pro horní šikmý ořez šitého díla na šicích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224354

Dátum: 01.12.1985

Autor: Janderka Emanuel

Značky: ořez, šitého, šicích, zařízení, strojích, šikmý, díla, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro horní šikmý ořez šitého díla na šicích strojích s pohonem spřaženým s pohonem šicího stroje, kde kmitavý pohyb nosiče ořezového ústrojí je odvozen od výstředníku horního hřídele pomocí dělené ojnice a dvouramenné hnací páky, vyznačující se tím, že otočná osa (10) lomené kulisy a dělené ojnice (8) jsou v pracovní poloze v jedné ose a jsou rovnoběžné s osou nosiče (14) nože, přičemž dvouramenná hnací páka (5) a ruční ovládací páka...

Zařízení na kypření a vylehčování ulehlých, zejména těžkých půd

Načítavanie...

Číslo patentu: 224353

Dátum: 01.12.1985

Autori: Ehrlich Petr, Vaněk Jiří, Váchal Jan

Značky: zařízení, těžkých, ulehlých, zejména, kypření, vylehčování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kypření a vylehčování ulehlých, zejména těžkých půd, tvořené hloubkovým kypřičem, který sestává z nosného rámu, slupice, břitu a dláta, vyznačující se tím, že břit (3) je opatřen vodicími zářezy (5) a slupice (2) vodicími lištami (6) pro přísun vrchního půdního horizontu do vytvořeného prostoru za slupicí (2).

Proudový mísič

Načítavanie...

Číslo patentu: 224352

Dátum: 01.12.1985

Autor: Hamouz Zdeněk

Značky: proudový, mísič

Zhrnutie / Anotácia:

Proudový mísič, sestávající ze soustředně uložených trysek jejichž vnější zužující se části vytváří ve válcových kanálech difusory, vyznačený tím, že trysky (1, 2) jsou v kritických průřezech opatřeny válcovým osazením (5, 6).