Archív za 1985 rok

Strana 139

Zařízení na ošetřování kovových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218540

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kostura Michal, Šmiga Slavomír

Značky: ošetřování, forem, kovových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je tvořeno vertikálně výsuvným blokem trysek, které jsou součástí vertikální pohybové jednotky. Vertikální pohybová jednotka je pomocí vodicích tyčí spojena se svislým hřídelem. Svislý hřídel je otočně uložen v nosném tělese, které je spojeno se základní deskou. Základní deska je upevněna k tlakovému licímu stroji. Svislý hřídel je spřažen s hydraulickým válcem, který zajišťuje jeho otáčení, a tím i natáčení vertikální...

Brzda barvicí pásky, zejména pro zapisovací jednotky s rychlými tiskárnami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218539

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kolišanovský Tašo, Krška Václav

Značky: brzda, barvicí, pásky, zapisovači, jednotky, zejména, tiskárnami, rychlými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká brzdy určené ke stejnoměrnému brzdění barvicí pásky a použitelné zejména u zapisovacích jednotek opatřených rychlými tiskárnami. Brzdicí uspořádání zajišťuje, že silové poměry, působící na barvicí pásku navinutou na navíjecích cívkách, jsou během celé funkce převíjení barvicí pásky konstantní. Jeho podstata spočívá v tom, že se skládá z dosedacího ramene, s nímž je spojeno stavěcí rameno, přičemž ramena jsou uspořádaná do tvaru...

Bezpečnostně-montážní závěs trubkových sekcí pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218538

Dátum: 15.03.1985

Autor: Brabínek Pavel

Značky: pecí, sekcí, bezpečnostně-montážní, závěs, trubkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezpečnostně-montážního závěsu trubkových sekcí pecí pro případ havárie lanového závěsu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že horní i dolní kladky závěsu mají na svém obvodu provedeny tři drážky, kde ve střední drážce je uloženo lano závěsu a v krajních drážkách pomocná lana bezpečnostně-montážního závěsu, přičemž pomocná lana uchycená jedním koncem na nosné konstrukci, jsou druhými konci připevněná ke kleci a lano závěsu, které...

Způsob výroby krystalické draselné soli desacetoxycefalosporinu G

Načítavanie...

Číslo patentu: 218537

Dátum: 15.03.1985

Autor: Novák Ludvík

Značky: výroby, krystalické, draselné, způsob, desacetoxycefalosporinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby draselné soli desacetoxycefalosporinu G reakcí ethanolického roztoku desacetoxycefalosporinu G s ethanolickým roztokem octanu draselného při teplotě varu uvedeného rozpouštědla. K přípravě soli, která probíhá s vysokým výtěžkem, lze použít i značně znečištěných výchozích surových produktů, přičemž nečistoty přecházejí za vyšší teploty do matečných louhů.

Způsob přípravy D-6-methyl-8ß-(2-kyanethyl)ergolinu-I

Načítavanie...

Číslo patentu: 218536

Dátum: 15.03.1985

Autori: Beran Miloš, Beneš Jan

Značky: způsob, d-6-methyl-8ß-(2-kyanethyl)ergolinu-i, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy D-6-methyl-8?-(2-kyanethyl)ergolinu-I obecného vzorce I kde R značí kyanskupinu, vyznačující se tím, že se D-6-methyl-8?-(2-hydroxyethyl)ergolin-I odpovídající obecnému vzorci I, kde na místě substituentu R je hydroxyskupina, nejprve převádí reakcí s methansulfochloridem nebo s p-toluensulfochloridem na methansulfonyloxy nebo p-toluensulfonyloxysloučeninu odpovídající obecnému vzorci I, kde na místě substituentu R je...

Způsob výroby 2[(4-aminobenzamido)-ethyl]diethylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218535

Dátum: 15.03.1985

Autori: Zatloukal Lubomír, Neumann Ota, Doležal Jaromír

Značky: výroby, způsob, 2[(4-aminobenzamido)-ethyl]diethylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 2[(4-aminobenzamido)ethyl]diethylaminu aminolýzou ethylesteru kyseliny 4-aminobenzoové diethylaminoethylaminem v přítomnosti krystalického isopropylátu hlinitého, při teplotě 70 až 140 °C. Meziprodukt výroby klinicky užívaného antiarytmika.

Odklopní manipulační závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 218534

Dátum: 15.03.1985

Autor: Uhlíř Petr

Značky: odklopní, manipulační, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odklopného manipulačního závěsu pro přenos děrovaných výrobků, zejména cihelných desek. Účelem vynálezu je zabezpečení přenosu výrobků s podélně děrovanými otvory bez vlivu na jejich délkovou toleranci, zabezpečení dostatečné svěrné síly a snížení nadměrného opotřebení závěsů. Uvedeného účelu se dosáhne odklopnými závěsy, kyvně přichycenými na svěrných ramenech a vracenými pružinou, přičemž konce závěsů jsou opatřeny nosem pro...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kodrle Luděk, Jekl Jiří, Hromek František, Hladký Jan, Peška Rudolf, Pavlík Oldřich, Kuběna Slavoj, Lesniak Adolf, Divák Břetislav, Varta Jiří, Sobek Oldřich, Jasinský Zdeněk, Hill Eduard, Kluževič Milan, Bohuš Jiří, Raška Pavel, Chvojka Jan, Fiala Jaroslav, Záviský Jaromír

Značky: lázně, hladinu, roztaveného, dmýchání, tekutin, tryska, sypkých, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.

Způsob výroby 2-substitučních derivátů ergolinu-I

Načítavanie...

Číslo patentu: 218532

Dátum: 15.03.1985

Autori: Beneš Jan, Vlčková Drahuše, Křepelka Jiří

Značky: způsob, ergolinu-i, 2-substitučních, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 2-substitučních derivátů ergolinu-I, obsahujících v poloze 2 zbytek akryloylové skupiny, substituované na beta-uhlíku aromatickým nebo heteroaromatickým substituentem. Příprava látek tohoto typu spočívá v aldolizační reakci 2-acetyl-6-methyl-8-kyanmethylergolinu-I s aromatickými, resp. heteroaromatickými aldehydy v prostředí vodně methanolického roztoku hydroxidu draselného. Látky lze použít jako vhodné...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218531

Dátum: 15.03.1985

Autori: Misárek Dušan, Vítkovec Zdeněk, Vondruška Miloslav, Feierfeil Jiří, Kaděra Václav, Janč Zbyněk

Značky: rotor, turbokompresoru, axiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotoru axiálního turbokompresoru s oběžnými lopatkami uchycenými v příčných drážkách hřídele, který má na hřídeli mezi nákružky, ve kterých jsou uchyceny lopatky, upraveno indikační osazení soustředné s osou rotace. Na čelních plochách patek oběžných lopatek jsou uspořádány identifikační značky tvořené zahloubenými otvory. Další identifikační značky jsou uspořádány na vrcholových profilech, případně na dnech patek lopatek.

Zařízení k ovládání víka uzávěru ležatých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 218530

Dátum: 15.03.1985

Autori: Novák Oldřich, Skalický Josef

Značky: nádob, ovládání, uzávěru, víka, ležatých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání víka uzávěru ležatých nádob hydraulickými válci či elektromechanicky. Zařízení se skládá z posuvného závěsu víka uzávěru a ze sklopného můstku. Posuvný závěs je v otočném nosném ramenu, které je zakotveno otočně na čepu čep je pevně spojen s pláštěm ležaté nádoby. Sklopný můstek je ve své spodní části opatřen svisle otočným ramenem s vodorovným čepem, který je kolmý na osu pláště ležaté nádoby. Při uzavírání najede na...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 218529

Dátum: 15.03.1985

Autor: Mikoda Jiří

Značky: agregát, teplovzdušný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo optimalizovat konstrukci zdroje horkého čistého vzduchu, například pro sušení. Tohoto cíle se dosáhne tak, že nad spalovací komoru se rovnoběžně umístí výměník se vstupem spalin do výměníku zhruba nad hořákem. Tato orientace výměníku má za důsledek, že ohřívaný vzduch napřed ofukuje žebrovaný plamenec a posléze horkou trubkovnici. Prostor plamene spalovací komory je s horkou trubkovnicí spojen kanálem, který otáčí proud...

Zapojení dochlazovače v chladicím okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218528

Dátum: 15.03.1985

Autori: Dvořák Zdeněk, Klazar Luděk, Petrák Jiří

Značky: zapojení, dochlazovače, okruhu, chladicím

Zhrnutie / Anotácia:

Použití klasických dochlazovačů, podchlazujících kapalné chladivo pod teplotu varu při kondenzačním tlaku, je známo ve spojení s výskytem a možností využití studené vody, např. studniční. S ohledem na nedostatek této vody se v poslední době upouští od použití tohoto aparátu v chladicím okruhu. Nový význam má jeho zařazení do okruhů s řízenou kondenzační teplotou u zařízení užitečně využívajících části nebo celého kondenzačního tepla. Vynález se...

Krycí kapalina, zejména pro opravy chyb psaných a tištěných textů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218527

Dátum: 15.03.1985

Autor: Kořínková Marie

Značky: tištěných, opravy, psaných, kapalina, zejména, krycí, textů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká krycí kapaliny zejména pro opravy chyb psaných a tištěných textů. Krycí kapalina podle vynálezu vychází z dostupných a ekonomicky výhodných pojidel, nehořlavých rozpouštědel a pigmentů s vysokou krycí schopností. Je složena z kombinace dvou pojidel, a to 0,5 až 10 hmot. dílů polyvinylacetátu a 2 až 15 hmot. dílů chlórkaučuku, jako rozpouštědla je použito 40 až 70 hmot. dílů chlorovaných uhlovodíků s počtem uhlíků 1 až 3 a...

Těsnění rotačního hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 218526

Dátum: 15.03.1985

Autori: Ulman Otakar, Pavlas František

Značky: rotačního, hřídele, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká těsnění rotačního hřídele. Čep hřídele o průměru (D) je na vnější straně kluzného ložiska osazen na průměr (d), který je roven 0,92 až 0,96 (D). Průměr těsnicí komory v motorové skříni (D1) je roven 1,2 až 1,4 (D) a šířka těsnicí komory (š) je rovna 0,05 až 0,09 (D). Vůle (a) mezi hřídelem (d) a vnitřním průměrem těsnicího kroužku je rovna 0,0018 až 0,003 (D).

Zařízení na rovnoměrné rozdělení vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218525

Dátum: 15.03.1985

Autor: Bečvář Josef

Značky: rozdělení, vzdušiny, zařízení, rovnoměrné

Zhrnutie / Anotácia:

U stavebnicově uspořádaných odlučovačů nebo průmyslových filtrů je důležité rovnoměrné rozdělení znečištěné vzdušiny na vstupu do jednotlivých výkonových jednotek. Zabrání se tím nerovnoměrnému zatížení jednotek, a tím jejich nestejnému opotřebení i rozdílnému stupni odlučivosti. Rovnoměrného rozdělení znečistěné vzdušiny na vstupu do jednotek, které jsou propojeny vstupním potrubím umístěným v prostoru výsypek, se dosáhne vestavěním plochých...

Nehomogenní teplosměnná stěna rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218524

Dátum: 15.03.1985

Autor: Hynčica Václav

Značky: stěna, nehomogenní, rekuperátoru, teplosměnná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nehomogenní teplosměnné stěny rekuperátoru, který je vytvořen z kovového žebrovaného pláště, kde prostor mezi žebry je vyplněn keramickým žáromateriálem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tvar povrchu keramického materiálu, který je uložen mezi žebry kovového pláště rekuperátoru, je konkávní.

Závěs zdvihacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218523

Dátum: 15.03.1985

Autor: Stuchlý Václav

Značky: závěs, zdvihacího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsu zdvihacího zařízení, zejména pro převážení palet kontejnerů s barvami, olejem a chemikáliemi a pro manipulaci s nimi. Závěs je tvořen nosníkem tvaru písmene I, jehož stojina je z válcovaného profilového materiálu, jež je uprostřed své délky opatřena závěsným okem, a jeho příruby z plechu, které jsou se stojinou spojeny výztužnými žebry opatřenými naváděcími patkami. Na obou koncích přírub jsou nasunuta svými drážkami...

Nátěrové hmoty tvrditelné zářením na bázi syntetických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218522

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hrkal Miloš, Vachl Vladimír, Vlček Jaroslav, Teplý Petr, Hájek Karel, Kitzler Jaroslav

Značky: nátěrové, syntetických, tvrditelné, bázi, zářením, polymerů, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nátěrových hmot tvrditelných zářením na bázi syntetických polymerů, organických rozpouštědel, aditiv, případně také pigmentů a/nebo plniv a inertních rozpouštědel. Obsahují nenasycený polyester o stupni nenasycenosti 5 až 12, epoxyakrylátový polymer o stupni nenasycenosti 2 až 5 a dále reaktivní vinylické monomery, fotoiniciátor a případně pigmenty a/nebo plniva a inertní rozpouštědla.

Manipulační traverza

Načítavanie...

Číslo patentu: 218521

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kýček Vladimír, Rykovský Milan

Značky: traverza, manipulační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší manipulační traverzu k nesení, vztyčování, sklápění a ustavování těžkých a rozměrných břemen, zejména ocelových nádob. Manipulační traverza se záchyty pro břemeno, skládající se z traverzy opatřené táhlem spojeným s traverzou čepem, se vyznačuje tím, že čep je suvně otočně uložen v kamenech, které jsou podélně suvně uloženy ve vybráních v traverze, přičemž mezi traverzu a alespoň jeden z kamenů je včleněno posuvné ústrojí, rovněž...

Uložení ojnic v hřídeli u axiálních pístových hydrostatických převodníků s nakloněným blokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218520

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kmoch František, Slavíček František, Chlumecký Miloslav

Značky: axiálních, uložení, pístových, nakloněným, hydrostatických, hřídeli, převodníku, blokem, ojnic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uložení ojnic v hřídeli u axiálních pístových hydrostatických převodníků s nakloněným blokem. Vynález řeší problém spojení ojnic s hřídelí bez axiální vůle. Na čele hřídele jsou vytvořeny axiální otvory, ve kterých jsou uložena opěrná lůžka. Na vnější straně opěrných lůžek je vytvořena vnitřní polokruhová plocha, do které zapadají kulové čepy ojnic, spojených s písty. K čelu hřídele je přišroubována opěrná deska opatřená otvory...

Zařízení pro napínání prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218519

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kalivoda Antonín, Häuser Stanislav

Značky: zařízení, napínání, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je spolehlivě zamezit nežádoucímu zpětnému pohybu tažného prostředku a zvýšit bezpečnost práce při napínání tažného prostředku. Podstatou vynálezu je, že napínací zařízení, skládající se z pomocné převodovky, poháněné motorem s regulátorem tlaku a opatřené pastorkem zasouvatelným do ozubeného kola připojeného k hřídeli hlavní převodovky, má jeden z hřídelů pomocné převodovky opatřen rohatkou, do jejich vybrání je zasouvatelná...

Gravitační bodový kulový závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 218518

Dátum: 15.03.1985

Autor: Prachař Lubomír

Značky: závěs, bodový, gravitační, kulový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší gravitační bodový kulový závěs, zejména pro všesměrovou prostorovou orientaci libovolného zařízení. Je jednoduchého konstrukčního uspořádání a umožňuje prostorovou orientaci jakéhokoliv zařízení, do kterého je zabudován. Jeho podstata spočívá v tom, že se skládá ze základního kroužku, na jehož vnitřní válcové ploše je proveden obvodový zápich. V obvodovém zápichu jsou protilehle uspořádány dvě vnější kuličky, které jsou uloženy ve...

Přímočarý posuvový mechanismus s tlumičem setrvačných momentů jeho hnací části

Načítavanie...

Číslo patentu: 218517

Dátum: 15.03.1985

Autor: Hněvsa Josef

Značky: tlumičem, přímočarý, mechanismus, hnací, setrvačných, momentu, posuvový, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přímočarého posuvového mechanismu s tlumičem setrvačných momentů jeho hnací části, určeného zejména ve spojení s elektrickým pohonem pro dálkové ovládání různých mechanismů. Přímočarý posuvový mechanismus se skládá z otočného posuvového šroubu, po němž se přesouvá kuličková matice spojená s upínací hlavou. Posuvový šroub se dohání motorem přes předřazený převod s koly a reduktor tvořený harmonickou převodovkou. Pružné...

Způsob přípravy isoenzymů peroxidázy E. C. 1.11.1.7. z křenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218516

Dátum: 15.03.1985

Autor: Kysilka Čeněk

Značky: přípravy, způsob, peroxidázy, isoenzymů, 1.11.1.7, křenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy velmi čistých preparátů isoenzymů peroxidázy, který využívá běžného, levného a snadno dostupného laboratorního vybavení. Isoenzymy A1-A3 se na rozdíl od skupiny isoenzymů B-E nezachycují na CM-celulóze stabilizované 0,005 M octanovým pufrem, pH 4,1 až 4,7. Isoenzymy B-E se uvolní z vazby na CM-celulózu 0,040 až 0,060 M octanovým pufrem o tomtéž pH. Isoenzymy Al-A3 se dočišťují dále vsádkovou chromatografií na...

Ovládací zařízení brzdy jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 218515

Dátum: 15.03.1985

Autor: Šaman Otto

Značky: brzdy, jízdního, zařízení, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího zařízení brzdy jízdního kola s čelisťovými brzdami ovládanými přes lanko s lanovodem. Řeší problém dosavadních řešení, kde je nutné přizpůsobit páčku montáži zařízení, příp. tato zařízení mají malou životnost a komplikovanou montáž. Podstatou ovládacího zařízení podle vynálezu je to, že v dutém prostoru páčky brzdy je umístěn uvolňovač z plastické hmoty složený z vidlice, ovládacího tlačítka uvolňovače a pružného...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-720

Načítavanie...

Číslo patentu: 218514

Dátum: 15.03.1985

Autori: Welwardová Eva, Mikláš Emil, Matelová Vlasta, Čulík Karel, Zelený Karel, Hofbauer Henrich, Pilát Petr, Okánik Boris, Ulbert Stanislav, Bučko Michal

Značky: mikroorganismu, f-720, chrysogenum, penicillium

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-720, který za běžných kultivačních podmínek produkuje penicilin G a V v podstatně vyšších výtěžcích.

Způsob výroby 2-aminoantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218513

Dátum: 15.03.1985

Autori: Louda Miroslav, Žaloudek Josef, Matoulek Jaroslav

Značky: 2-aminoantrachinonu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby 2-aminoantrachinonu amonolýzou antrachinonu-2-sulfonanu sodného, přičemž se vznikající siřičitanový anion odstraňuje oxidací na síran substituovanými nitrobenzeny, obsahující substituenty v poloze 2 (alkyl do C3, chlor, -COOX nebo -SO3X skupinu, kde X je kation alkalického kovu nebo amonium), eventuálně v polohách 3 (skupina -COOX) a 5 (nitroskupina, skupina -COOX nebo -SO3X, kde X má výše uvedený význam).

Blokovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218512

Dátum: 15.03.1985

Autori: Šubrt Miloslav, Dlouhý Jaroslav

Značky: blokovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je blokovací zařízení rotačního přívodu tlakového média k hydromotoru, ovládajícímu sklíčidlo obráběcího stroje. Obráběcí stroje vybavené hydraulickým upínáním s rotačním přívodem tlakového média mají problém v zajištění bezpečnosti provozu v případě, že dojde k přerušení dodávky tlakového média. Za tohoto stavu hrozí havárie vypadnutím obrobku ze sklíčidla. Vynález řeší tento problém blokovacím zařízením, zajišťujícím...

Způsob výroby 2-(substituovaných fenyl)propionaldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218511

Dátum: 15.03.1985

Autori: Mostecký Jiří, Kubelka Vladislav, Lutišanová Marta, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Dědek Václav

Značky: 2-(substituovaných, fenyl)propionaldehydů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-(substituovaných fenyl)propionaldehydů obecného vzorce I, kde R značí vodík nebo alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku nebo skupinu obecného vzorce Ia, kde R1 značí vodík nebo alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku nebo atom halogenu jako fluor, chlor nebo trifluormethylovou skupinu, X značí vodík, fluor, chlor nebo trifluormethylovou skupinu, vyznačený tím, že se na substituovaný acetofenon obecného vzorce II, kde R a X mají shora uvedený význam,...

Vícevrstvá polovodičová součástka pro vyšší pracovní kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218510

Dátum: 15.03.1985

Autori: Pína Bohumil, Homola Jaroslav, Šimko Timotěj, Muller Ilja

Značky: vícevrstvá, vyšší, polovodičová, kmitočty, součástka, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vícevrstvá polovodičová součástka určená pro provoz při vyšších pracovních kmitočtech. Podstata vynálezu spočívá ve vhodné geometrii členění řízené emitorové struktury tak, že okraj emitorové vrstvy se v žádném místě struktury nelomí v úhlu menším než 120°. Na povrchu součástky je ze strany druhé hlavní elektrody vytvořeno alespoň šest stejně velkých oblastí ve tvaru pravidelného šestiúhelníka tak, že uvnitř každé takové...

Zařízení na rozrušování česnekových palic a loupání česnekových stroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218509

Dátum: 15.03.1985

Autori: Polášek Štěpán, Kočí Jaroslav

Značky: zařízení, stroužků, česnekových, rozrušování, loupání, palic

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu rozrušuje česnekové palice a loupe česnekové stroužky mechanicky. Skládá se z prstového unášecího pásu, nad kterým je ustanovena seřiditelná pohyblivá přítlačná deska, vykonávající kmitavý pohyb v rovině rovnoběžné s rovinou prstového unášecího pásu, přičemž tento kmitavý pohyb je kolmý na směr pohybu prstového unášecího pásu. Za pohyblivou přítlačnou deskou se nachází rovněž seřiditelná pevná přítlačná deska, za níž je...

Způsob výroby D,L-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218508

Dátum: 15.03.1985

Autori: Durdil Petr, Jarý Jiří, Kraus Jan, Kostkan Jan, Potáčová Miloslava, Gleich Svatopluk

Značky: d,l-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby D,L-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu II redukcí 2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nitrofenyl)-1-propanonu I účinkem 2-propanolátu nebo směsi 2-propanolátu a chloro-bis-2-propanolátu hlinitého. Způsob podle vynálezu spočívá v tom, že redukce se provádí směsí 2-propanolátu a chloro-bis-2-propanolátu hlinitého obohacenou zinkem nebo železem, popř. jejich solemi s anorganickými nebo organickými kyselinami v množství...

Způsob výroby kodeinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218507

Dátum: 15.03.1985

Autori: Veselý Zdeněk, Trojánek Jan, Hodková Jarmila, Suchan Vladimír

Značky: kodeinonu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kodeinonu z thebainu, na který se aduje bromovodík, načež se adiční produkt po přídavku definovaného množství vody rozkládá vodným roztokem hydroxidu alkalického kovu, za přítomnosti katalyzátoru fázového přenosu typu vyšší kvartérní amoniové soli.

Čelní zavlažovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 218506

Dátum: 15.03.1985

Autor: Oslík Vladimír

Značky: zavlažovač, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru závlah a řeší zrovnoměrnění umělého deště u čelních zavlažovačů, skládá se alespoň z jednoho nosníku uloženého alespoň na jednom podvozku, ze zásobovací hadice přívodu vody a z pohonu pojezdu. Podstatou vynálezu je, že nosník je opatřen žlabovitým vedením, v němž je uložena zásobovací hadice, a kolejovou dráhou, na níž je posuvně uložen postřikový vozík, napojený na konec zásobovací hadice.

Prostředek pro zjišťování, odchyt a hubení škodlivého hmyzu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218505

Dátum: 15.03.1985

Autori: Žďárek Jan, Kalvoda Ladislav, Šifner František

Značky: přípravy, škodlivého, odchyt, prostředek, způsob, zjišťování, hmyzu, hubení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku pro boj se škodlivým a obtížným hmyzem, u něhož je do lepu vpraven příslušný sexuální feromon a připravený lep se umístí na plošnou podložku. Při přípravě lepu se feromon rozpustí v organickém rozpouštědle a vmísí se do chemicky neutrálního syntetického nebo přírodního lepu, přičemž použitá koncentrace sexuálního feromonu se pohybuje v rozmezí 0,001 až 10 % hmotnostních. Do roztoku se pro zabránění autooxidace...

Zapojení pro měření polohy hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218504

Dátum: 15.03.1985

Autor: Vetešník Ludvík

Značky: měření, hladiny, polohy, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru měření a řeší přesné měření polohy hladiny pomocí tlakových snímačů nezávisle na tlaku působícího plynu, zejména v tlakové nádobě, opatřené pomocnou nádobou, jejichž kapalinové obsahy jsou napojeny na první diferenciální tlakový snímač. Podstatou vynálezu je, že mezi kapalinovým obsahem a plynovým obsahem pomocné nádoby je zapojen druhý diferenciální snímač, umístěný na úrovni prvního diferenciálního snímače, přičemž...

Zařízení pro přípravu a sledování vlastností suspenzí a kaší z práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218503

Dátum: 15.03.1985

Autori: Vavřík Jiří, Šauman Zdeněk, Pospíšil František

Značky: sledování, materiálů, zařízení, práškových, vlastností, přípravu, kaší, suspenzí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získat zařízení, umožňující komplexní řešení problému přípravy vzorku a sledování probíhajících chemicko-fyzikálních dějů. Tohoto účelu je dosaženo tím, že zařízení sestává ze vzorkovací formy uzavřené odnímatelným víkem s výstupním otvorem pro odvod plynů a par ze vzorkovací formy, na víku je upevněno dávkovací ústrojí a na vertikálně uspořádaných vodicích lištách, pevně spojených s víkem, je posuvně uloženo alespoň jedno...

Zapojení pro omezení proudu střídače v závislosti na kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218502

Dátum: 15.03.1985

Autori: Zdeněk Miroslav, Smolík Antonín

Značky: kmitočtu, střídače, závislosti, zapojení, omezení, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro omezení proudu střídače v závislosti na kmitočtu, sestávající z převodníku "kmitočet-napětí" modelujícího kmitočtovou závislost proudové zatížitelnosti tyristorů, operačního zesilovače, zpětnovazební impedance a diody, vyznačující se tím, že vstup (5) zapojení, který je současně vstupem převodníku (1) "kmitočet-napětí" modelujícího kmitočtovou závislost proudové zatížitelnosti tyristorů, je připojen na výstup řídicích obvodů (ŘOS)...

Obvod pro snímání meze teploty termistorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218501

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hudec František, Schlemmer Arnošt, Řanda Zdeněk, Náprstek Vladimír, Foldyna Antonín

Značky: snímání, termistorem, teploty, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší obvod pro snímání meze teploty termistorem, zejména termistorem se zaručeným teplotním průběhem odporu. Obvod podle vynálezu sestává ze dvou tranzistorů, selektivního zesilovače, komparátoru, zpožděného koncového členu, nastavitelného referenčního zdroje, stabilizátoru a vyhodnocovacího obvodu. Obvod pro snímání teploty termistorem se uplatní při zabezpečování a hlídání technologických procesů. Umožňuje získat z údaje teploty...