Archív za 1985 rok

Strana 138

Pojízdná podbíječka koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218580

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: koleje, podbíječka, pojízdná

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdná podbíječka koleje s ústrojím pro nadzdvihování a, případně nebo vyrovnávání koleje, zejména v oblasti výhybek, křižovatek nebo podobně, opatřená nástrojovým rámem, který je přestavitelný hydraulickými pohony napříč k ose koleje a kolmo k rovině koleje, který je spojen s hydraulickými nadzdvihovacími a vyrovnávacími pohony, a který má pro pojíždění po koleji kola s nákolky, sloužící jako vyrovnávací kladky, jakož i nadzdvihovacím...

Zařízení pro gravitační oddělování pevných látek od kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218579

Dátum: 15.03.1985

Autori: Korda Rudolf, Mezö Árpád, Bornemissza Endre, Réczey István, Molnár Sándor, Niebling István, Sugár Mátyás

Značky: oddělování, kapaliny, gravitační, zařízení, pevných, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k odstraňování pevných látek z kapalin. Skládá se z vtokového prostoru pro přivádění kapaliny, z odtokového prostoru, z usazovacího prostoru a ze shromažďovacího prostoru pro shromažďování usazených kalů. Usazovací prostor je tvořen nejméně dvěma vibračními usazovacími dekami vibrujícími v rovinách jejich uložení s amplitudou 0,1 až 0,8 mm a frekvencí 10 až 100 Hz. Vtokový prostor bezprostředně navazuje na shromažďovací...

Zařízení k tepelnému zpracování práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218578

Dátum: 15.03.1985

Autori: Schmits Heinz-herbert, Korn Hennig, Bauer Klaus, Ritzmann Horst, Goldmann Wolf

Značky: zařízení, tepelnému, materiálů, zpracování, práškového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k tepelnému zpracování práškového materiálu, s předehřívačem, rotační trubkovou pecí, chladičem a předkalcinační zónou. Chladicí vzduch se přivádí do předkalcinační zóny v několika dílčích proudech, do kterých se před vstupem do kalcinační zóny zavádí dílčí proudy materiálu. Tím lze dosáhnout úplného a velmi stejnoměrného přenosu tepla z paliv do suroviny při jednoduché konstrukci předkalcinační zóny.

Způsob výroby fólie křemíkové ocele s orientovanými zrny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218577

Dátum: 15.03.1985

Autor: Fiedler Howard Charles

Značky: způsob, ocele, fólie, orientovanými, výroby, křemíkové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fólie křemíkové ocele s orientovanými zrny o slohu (110) (001), vyznačující se tím, že se tavenina křemíkové ocele, obsahující 2,2 až 4,5 hmot. % křemíku, 0,003 až 0,0035 hmot. % boru, 0,003 až 0,0075 hmot. % dusíku, přičemž poměr boru a dusíku je 1 až 15, 0,02 až 0,05 hmot. procenta manganu, 0,005 až 0,025 hmot. % síry a cín nebo antimon v množstvích od 0,01 do 0,1 hmot. %, přičemž obsah dusíku, boru, manganu, síry a cínu nebo...

Sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 218576

Dátum: 15.03.1985

Autori: Ónodi Zoltán, Kovács István, Mikola Sándor, Farkas Ferencs

Značky: sušárna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sušárny pro snížení obsahu vlhkosti drolivých látek, zejména hlíny. Je jím řešeno účinné předsušení hlíny před tvarováním, čímž se odstraní nebezpečí deformace příliš vlhkých tenkostěnných výrobků. Sušárna podle vynálezu je opatřena sušicí komorou s vnějším a vnitřním perforovaným pláštěm, mezi nimiž je prostor, pro sušenou látku, která obklopuje přívodní kanál sušicího média. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jak sušicí...

Pojízdné zařízení pro odebírání a, případně nebo ukládání kolejových jařem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218575

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: pojízdné, zařízení, kolejových, případně, jařem, odebírání, ukládání

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné zařízení pro odebírání a, případně nebo ukládání kolejových jařem, složených z kolejnic a pražců, prostřednictvím po koleji pojízdného přepravního vozu a s ním přes boční portálové podpěry spojeného a v podstatě nad přepravním vozem upraveného mostového nosníku a po obou podélných stranách mostového nosníku, případně přepravního vozu, jsou pro volný průchod výhybkových jařem bočně přečnívající portálové podpěry výkyvné nebo posuvné...

Pojízdné zařízení pro odebírání a, případně nebo ukládání kolejových jařem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218574

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: zařízení, případně, pojízdné, jařem, kolejových, ukládání, odebírání

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné zařízení pro odebírání a, případně nebo ukládání kolejových jařem, složených z kolejnic a pražců, zejména výhybkových jařem, celých výhybek a podobných kompaktních částí koleje, u kterého jsou portálové podpěry, na kterých spočívá mostový nosník a které jsou spojeny s přepravním vozem, jednotlivě výkyvné nebo posuvné rovnoběžně s rovinou přepravy a napříč k podélné ose mostového nosníku.

Rozpínací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 218573

Dátum: 15.03.1985

Autor: Nelles Wilhelm

Značky: rozpínací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpínací spoj je určen k upevnění součásti v otvoru pomocí pouzdra, vsazeného do stěny, do něhož zasahuje rozpínací díl z plochého materiálu, který svým kuželovým úsekem roztahuje pouzdro a tlačí jej proti stěně otvoru. Rozpínací díl je na straně, odvrácené od konce otvoru, opatřen dílem, vyčnívajícím přes průměr pouzdra. Je uložen v podélné drážce pouzdra a opírá se o okraj otvoru. Podle vynálezu je upevňovaná součást tvořena dutým profilem,...

Porézní sféroidní útvar z chloridu hlinitého, zejména pro elektrolytickou výrobu hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218572

Dátum: 15.03.1985

Autori: Starner Bernard Mcclelland, Kloap Nicholas, Schoener Ronald Carl, Russel Allen Stevenson, King Larry Keith, Remper John Alan, Stroup Philip Trimble, Bruno Marshall Joseph, Knap Lester Leroy, Jarrett Noel

Značky: elektrolytickou, porézní, zejména, sféroidní, útvar, výrobu, hlinitého, hliníku, chloridů

Zhrnutie / Anotácia:

Porézní sféroidní útvar z chloridu hlinitého, zejména pro elektrolytickou výrobu hliníku, vyznačený tím, že má laločnatý, zaoblený povrch a skládá se z autogenně spojených částeček chloridu hlinitého se zaobleným tvarem povrchu.

Kotoučová brzda ovládaná tlakovým prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 218571

Dátum: 15.03.1985

Autor: Reinecke Erich

Značky: prostředím, tlakovým, ovládaná, kotoučová, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Kotoučová brzda ovládaná tlakovým prostředím, s provozním brzdovým ústrojím, s alespoň jednou komorou provozní brzdy, dále s ručním brzdovým ústrojím, s alespoň jedním tlakovým prostorem, s ústrojím pro zajištění polohy pístů brzdy nebo pístů a válců brzdy a popřípadě s ústrojím pro dodatečné vymezování opotřebení třecích destiček, vyznačená tím, že v pouzdru (1, 30, 82) brzdy jsou uspořádány píst (4, 34, 83) provozní brzdy, píst (5, 35, 92)...

Zařízení na úpravu a vedení vysokopecní strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218570

Dátum: 15.03.1985

Autori: Heinz Carlo, Legille Edouard

Značky: zařízení, strusky, vysokopecní, vedení, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na úpravu a vedení vysokopecní strusky, které obsahuje dezintegrační buben k dezintegraci proudu strusky mechanickými nárazy a chladicí ústrojí k ochlazování struskových částic. Podstata vynálezu, kterým se podstatně zvyšuje hospodárnost, umožňuje se nepřetržitý provoz, a zamezuje znečišťování ovzduší, spočívá v tom, že v dráze dopadu částic vymršťovaných dezintegračním bubnem (20) je umístěn nejméně jeden perforovaný...

Rozstrikovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218569

Dátum: 15.03.1985

Autor: Lestradet Maurice Cyrille Justin

Značky: kapalin, rozstrikovač

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný rozstřikovač, zejména pro rozstřikování hnojiv nebo insekticidů, se zásobníkem na kapalinu a příčnou rozstřikovací troubou spojenými potrubím, kde je zapojeno čerpadlo a průtokoměr, se snímačem rychlostí pohybu a komparátorem, na jehož vstup se vede referenční signál požadovaného množství kapaliny pro danou rychlost pohybu, odvozený ze signálu rychlosti, a signál skutečné hodnoty z průtokoměru. Výstup komparátoru ovládá přes motor...

Způsob odstraňování chloridu sodného při výrobě buničiny se zařazeným regeneračním postupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218568

Dátum: 15.03.1985

Autor: Reeve Douglas William

Značky: zařazeným, chloridů, způsob, sodného, odstraňování, postupem, buničiny, regeneračním, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Chlorid sodný se odstraňuje při způsobu výroby buničiny se zařazeným regeneračním postupem pomocí usazování z regenerovaného bílého louhu. Při výhodném provedení se pevná směs uhličitanu sodného, síranu sodného a chloridu sodného nejprve odstraňuje z bílého louhu jeho odpařením a je částečně recirkulována do pecního stupně regeneračního potupu a částečně se získává roztok taveniny při tomto regeneračním postupu, přičemž odstraňovaný chlorid...

Žáruvzdorný kysličníkový povlak pro elektromagnetickou křemíkovou ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218567

Dátum: 15.03.1985

Autor: Miller Clarence Lake

Značky: povlak, křemíkovou, kysličníkový, elektromagnetickou, žáruvzdorný

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorný kysličníkový povlak pro elektromagnetickou křemíkovou ocel, mající orientaci krychle na hranu a permeabilitu nejméně 2,350.10-3 H.m-1 při 795 A.m-1. Ocel obsahuje uhlík, bór, křemík, eventuálně dusík, hliník. Povlak se nanáší po oduhličení oceli a před jejím žíháním na konečnou strukturu. Povlak je tvořen kompozicí, obsahující bór v hmotnostní koncentraci 0,1 až 2 % a dále obsahující 100 dílů hmotnostních nejméně jedné látky ze...

Křemíková ocel inhibovaná bórem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218566

Dátum: 15.03.1985

Autor: Malagari Frank Angelo

Značky: inhibovaná, bórem, křemíková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká křemíkové oceli inhibované bórem, se zrny orientovanými krychle na hranu, o permeabilitě alespoň 2,350.10-3 H.m-1 při 795 A.m-1 a ztrátě v jádru nižší než 1.544 W.kg-1 při 1,7 T vyrobená z taveniny křemíkové oceli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ocel, inhibovaná bórem, obsahuje měď v hmotnostní koncentraci od 0,3 do 1,0 %.

Katalyzátor pro selektivní výrobu p-dialkylbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218565

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hagg Werner Otto, Chu Chin-chiun, Rodewald Paul Gerhard, Olson David Harold

Značky: selektivní, p-dialkylbenzenů, výrobu, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor pro selektivní výrobu p-dialkylbenzenů, vyznačený tím, že sestává z krystalického aluminosilikátového zeolitu, který má aktivitu ? 2 až 5000, kapacitu sorpce xylenu vyšší než 1 g/100 g zeolitu, dobu sorpce o xylenu pro 30 % shora uvedené kapacity vyšší než 10 minut, přičemž kapacita sorpce a doba sorpce jsou měřeny při 120 °C a tlaku 0,6 + 0,1 kPa, poměr SiO2/Al2O3 12 až 3000 a C-index v rozmezí od 1 do 12.

Vysílač a přijímač pro radiokomunikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 218564

Dátum: 15.03.1985

Autor: Richardson Christopher Keith

Značky: přijímač, radiokomunikaci, vysílač

Zhrnutie / Anotácia:

Vysílač a přijímač pro radiokomunikaci, jenž v sobě zahrnuje oscilátor úhlově modulovatelný pro dodávku výstupního signálu pro anténní zařízení k vysílání, dva směšovače opatřené jednotlivě vždy dvěma vstupními svorkami, z nichž jedna je pro přívod výstupního signálu do anténního zařízení a druhá je pro přívod vstupního signálu od oscilátoru, hybridní spojku pro přívod kvadraturních signálů ke směšovačům a demodulační zařízení, přímo napájené...

Způsob zpracování stabilizovaných feritických, nerezavějících chromových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218563

Dátum: 15.03.1985

Autori: Gemmel Göran, Aslund Christer, Bergh Sigvard

Značky: způsob, zpracování, oceli, feritických, nerezavějících, chromových, stabilizovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování stabilizovaných, feritických, nerezavějících chromových ocelí pro svařované předměty a řeší problém zachování vysoké vrubové houževnatosti ve svarových oblastech. Podstata řešení spočívá v tom, že z prášku, získaného rozprašováním feritických žáruvzdorných stabilizovaných chromových ocelí v ochranné argonové atmosféře se metodou práškové metalurgie vytvoří polotovar, který se dále aglomeruje a hutní a...

Odpružené kolo pro kolejová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218562

Dátum: 15.03.1985

Autori: Gáthy Barnabás, Nagy László, Hauber Ödön, Rádics István, Bartók János, Ször Péter

Značky: odpružené, vozidla, kolejová

Zhrnutie / Anotácia:

Odpružené kolo pro kolejová vozidla, u kterého v obvodové dutině mezi vnějším povrchem tělesa kola a vnitřním povrchem obruče jsou umístěny pryžové špalíky, vyznačené tím, že podél obvodu kola jsou výšky obvodové dutiny (11) mezi tělesem (1) kola a obručí (2) u obou okrajů každého pryžového špalíku (3) menší, než mezi okraji tohoto špalíku (3).

Ústrojí pro manipulaci s hrdlovými jádry, upevňovanými do hrdlového konce kokily

Načítavanie...

Číslo patentu: 218561

Dátum: 15.03.1985

Autori: Malivoir Roger, Pierrel Michel

Značky: upevňovanými, hrdlového, konce, manipulaci, kokily, jádry, ústrojí, hrdlovými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ústrojí pro manipulaci s hrdlovými jádry upevňovanými do hrdlového konce kokily pro odstředivé lití, které obsahuje první nosič hrdlového jádra, který je překlopitelný kolem pevného čepu mezi vodorovnou a svislou polohou, opatřený kleštěmi, zarážkami a blokujícím ústrojím. Vynález řeší problém vytvořit takové ústrojí pro manipulaci s hrdlovými jádry o velkých průměrech, které by umožňovalo přemísťování a natáčení hrdlových...

Strojní podbíječka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218560

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: strojní, podbíječka

Zhrnutie / Anotácia:

Strojní podbíječka pro současné podbíjení několika bezprostředně za sebou upravených přídržných pražců koleje, u které dva vibrující podbíjecí nástroje, zasouvatelné společně do jedné mezery mezi pražci a přísuvné navzájem v podélném směru koleje, vytvářejí dvojici rozhrnovacích podbíjecích nástrojů, jsou dvě dvojice rozhrnovacích podbíjecích nástrojů nebo jejich skupiny pro zasouvání do dvou bezprostředně za sebou následujících mezer mezi...

Strojní podbíječka koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218559

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: podbíječka, strojní, koleje

Zhrnutie / Anotácia:

Strojní podbíječka ke zhutňování štěrku pod několika pražci koleje, kde na společném výškově stavitelném nosníku jsou uloženy pouze dva páry, resp. skupiny rozhrnovacích podbíjecích nástrojů, které se zanořují do dvou bezprostředně za sebou následujících mezer mezi pražci a tvoří dvojitý agregát. Každý pár nebo skupina sestává z vibračních podbíjecích nástrojů, které vnikají po dvojicích do mezery mezi dvěma sousedními pražci a jsou vzájemně...

Pojízdný železniční stavební stroj ke zhutňování štěrku pod pražci koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218558

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: stavební, železniční, stroj, zhutňování, štěrku, koleje, pojízdný, pražci

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj je vybaven podbíjecími, případně zhutňovacími nástroji, které mohou konat vibrační pohyb a přemísťovat se případně k sobě, a zařízením ke kypření, anebo odstraňování štěrku pod prostředkem jednotlivých pražců. Nástroje tohoto zařízení jsou přiřazeny podbíjecím, případně zhutňovacím nástrojům a mohou být současně vytvořeny jako zhutňovací nástroje.

Součásti opotřebovávající se stykem s taveninou kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218557

Dátum: 15.03.1985

Autori: Leupold Hermann, Schellberg Franz, Gelsdorf Günter

Značky: stykem, taveninou, součástí, opotřebovávající

Zhrnutie / Anotácia:

Součást, opotřebovávající se stykem s taveninou kovu, například zátka, hrdlo a zejména hradítko šoupátkových uzávěrů nádrží obsahujících taveninu kovu, vyznačené tím, že jsou vytvořeny ze žáruvzdorného betonu, skládajícího se z pojiva, jímž je hlinitanový cement s obsahem vápna menším než 22 % hmotnostních, dále plniva, jímž je korund a aktivní kysličník hlinitý a případně ztekucovací přísady, obsahující nejméně 96 % Al2O3, do 3 % CaO a do 0,5...

Způsob spojování hliníkových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218556

Dátum: 15.03.1985

Autor: Cooke William Ernest

Značky: součástí, způsob, hliníkových, spojování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování hliníkových součástí pomocí hliníkové slitiny na tvrdé pájky, mající teplotu tání nižší, než je teplota tání hliníkových součástí, při kterém se sestavené součásti zahřejí na teplotu, která je vyšší než teplota tání uvedené slitiny na tvrdé pájky a nižší než teplota tání uvedených součástí, v přítomnosti tavidla na bázi fluorohlinitanu draselného, které je v podstatě prosté nezreagovaného fluoridu draselného, vyznačený tím, že...

Způsob přípravy stabilizovaných kondenzačních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218555

Dátum: 15.03.1985

Autori: Walsh Edward Nelson, Brokke Mervin Edward, Shim Kyung Sup, Jaffe Fred, Honig Milton Leslie

Značky: produktů, způsob, kondenzačních, stabilizovaných, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy stabilizovaných kondenzačních produktů, připravených intramolekulární kondenzací samotných ß-halogenalkylesterů pětimocné kyseliny fosforu nebo kondenzací těchto sloučenin s alkylestery pětimocné kyseliny fosforu, přičemž stabilizace se dosáhne reakcí s alkylenoxidem, buďto samotným, nebo v kombinaci s vodou nebo s alkoholem obecného vzorce ROH, kde sustituentem R je alkylová skupina obsahující 1 až 20 atomů...

Zařízení k výrobě vlnitého plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218554

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kaczmarek Czeslaw, Szymaniak Henryk, Gruszczyński Czeslaw, Stefaniak Ignacy

Značky: plechů, vlnitého, výrobe, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

K ohýbacímu lisování plechové tabule a současnému vytváření všech vln v jediné pracovní operaci slouží dvoudílný lisovací nástroj sestavený ze stavitelných válců tak, že válce jednoho dílu leží proti mezerám mezi válci druhého dílu. Po obou stranách svislé roviny souměrnosti ve středu každého z dílů jsou uloženy otočné válce a za nimi směrem ke koncům lisovacího nástroje neotočné válce. Na jednom z obou dílů je v rovině souměrnosti mezi oběma...

Způsob výroby alkylesterů substituované 5-fenylsulfinyl-2-benzimidazolkarbamové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218553

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kirsch Reinhard, Urbanietz Josef, Düwel Dieter, Loewe Heinz

Značky: způsob, substituované, alkylesterů, kyseliny, 5-fenylsulfinyl-2-benzimidazolkarbamové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby alkylesterů substituované 5-fenylsulfinyl-2-benzimidazolkarbamové kyseliny obecného vzorce I, v němž znamená R alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku, R1 chlor, brom, methoxyskupinu nebo alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku a R2 chlor, brom nebo methylovou skupinu, vyznačující se tím, že se na fenylthioderivát obecného vzorce II, v němž R, R1 a R2 mají shora uvedený význam, působí oxidačním činidlem.

Způsob výroby chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 218552

Dátum: 15.03.1985

Autori: Russel Allen Stevenson, Kloap Nicholas, Bruno Marshall Joseph, King Larry Keith, Remper John Alan, Jarrett Noel, Schoener Ronald Carl, Knap Lester Leroy, Stroup Philip Trimble, Starner Bernard Mcclelland

Značky: výroby, hlinitého, chloridů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby chloridu hlinitého reakcí chloru s oxidem hlinitým a uhlíkem za vzniku plynného produktu obsahujícího chlorid hlinitý, chlor a oxidy uhlíku, ze kterého se nejdříve kondenzují ochlazením kondenzovatelné nečistoty a vracejí se do chloračního pásma, dalším ochlazením desublimuje pevný chlorid hlinitý na částicích chloridu hlinitého samovolně se doplňující fluidizované vrstvy a desublimovaný chlorid hlinitý se z fluidizované vrstvy...

Zařízení pro nastavení úběru třísek při přerušovaném odvalovacím broušení ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 218551

Dátum: 15.03.1985

Autor: Höfler Willy

Značky: třísek, odvalovacím, přerušovaném, zařízení, úběru, nastavení, ozubených, broušení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit přesnost nastavení úběru třísek při přerušovaném odvalovacím broušení ozubených kol, snížit chyby v nastavení úběru způsobené chybami v kinematice ústrojí pro vytváření odvalovacích pohybů obrobku a chybami v geometrii vlivem tepelných dilatací členů tohoto ústrojí. Účelu vynálezu se dosahuje vytvořením zařízení, u kterého pracovní stůl nesoucí ozubené kolo je spojen se vřetenovou maticí nasazenou na vřetenu...

Způsob tlumení kmitů na výtlaku rotačních objemových strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218550

Dátum: 15.03.1985

Autor: Kolarčík Vilibald

Značky: strojů, rotačních, kmitů, výtlaku, provádění, způsobu, tlumení, tohoto, způsob, zařízení, objemových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru rotačních objemových čerpadel a kompresorů a řeší tlumení kmitů na výstupu zejména třívřetenového čerpadla na olej. Podstatou vynálezu je, že posouvající se uzavřené pracovní prostory rotačního stroje jsou s výtlakem stroje spojovány postupně přes tlumicí prvek.

Víceúčelová kultivační komůrka pro buněčné kultury

Načítavanie...

Číslo patentu: 218549

Dátum: 15.03.1985

Autor: Červinka Miroslav

Značky: kultivační, buněčné, kultury, víceúčelová, komůrka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález využívá dobrých optických vlastností kultivačních misek, které jsou hermeticky uzavřeny uzavíracím prstencovým krytem. Tento kryt umožňuje libovolnou manipulaci s kultivačním prostředím, například periodickou výměnu média, zapojení na perfúzní systém, přidání látek do kultivačního prostředí, odebírání vzorků kultivačního prostředí přímo v průběhu pozorování. Tyto vlastnosti jsou nepostradatelné například při časosběrné...

a-Substituční deriváty kyseliny 5-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218548

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kotva Rudolf, Křepelka Jiří

Značky: a-substituční, deriváty, kyseliny, jejich, způsob, výroby, 5-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové

Zhrnutie / Anotácia:

?-Substituční deriváty kyseliny 5-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové obecného vzorce I ve kterém R1 značí hydroxy- nebo merkaptoskupinu a R2 alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku nebo hydroxyskupinu.

Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218547

Dátum: 15.03.1985

Autori: Záviský Jaromír, Měrka Pavel, Beňa Miloslav, Turek Jiří, Raška Pavel, Kluževič Milan

Značky: pochodem, způsob, kyslíkovým, pecním, agregátu, oceli, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na...

Zařízení pro rozprostírání zejména betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 218546

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hásek Silvestr, Dědič František, Holub Václav

Značky: směsi, rozprostírání, zařízení, zejména, betonové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozprostírání zejména betonové směsi k plynulému, rovnoměrnému a regulovatelnému rozprostírání betonové směsi při výrobě stavebních dílců se skládá ze zásobníku na pružinách, ve kterém je uloženo rozprostírací těleso opatřené roštem. Ve vnitřním prostoru rozprostíracího tělesa je uložena vibroúderná jednotka tvořená tělesem vibračního budiče s upevněným vibračním budičem. Těleso vibračního budiče je opatřeno patkami, které...

Převodník těžního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218545

Dátum: 15.03.1985

Autori: Zelenka Miloslav, Urban Miroslav, Frank Jan

Značky: převodník, těžního, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Převodník těžního stroje s dvojicí vačkových bubnů a přiklápěcími nosiči, potenciometry, selsyny a mikrospínači, vyznačující se tím, že pro každou těžní nádobu je upraven jeden pomaluběžný buben (14) a jeden rychloběžný vačkový buben (10) a měnitelný převod (15, 16) dolního pomaluběžného vačkového bubnu (14), je větší než měnitelný převod (6, 7, 8) rychloběžného vačkového bubnu (10), přičemž přiklápěcí nosiče (18) na vačkách pomaluběžného...

Způsob kalibrace vnitřního profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218544

Dátum: 15.03.1985

Autor: Braun Václav

Značky: způsob, kalibrace, profilů, vnitřního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kalibrování vnitřního profilu třískově obráběných součástí přesným, rychlým a kvalitním způsobem tím, že přídavek na obrábění je vtlačen do nefunkční části profilu, při tlakovém oddělení přídavku a částečné plastické deformaci kalibrované plochy.

Zařízení k frézování vnitřních tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218543

Dátum: 15.03.1985

Autor: Braun Václav

Značky: zařízení, vnitřních, tvaru, frézování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší frézování vnitřních tvarů součástí s členitým vnitřním profilem vysoce ekonomickým a přesným průběžným obráběním tím, že frézovací zařízení obsahuje řadu vřeten s odstupňovanými nástroji a vodicí drážku pro vozíky, na nichž jsou mezi pracovní a manipulační částí posouvány obráběné součásti.

Jeřábový hák

Načítavanie...

Číslo patentu: 218542

Dátum: 15.03.1985

Autori: Jeništa Václav, Karásek Richard

Značky: jeřábový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jeřábového háku, zejména pro přenášení statorových svazků elektrických strojů točivých. Účelem vynálezu je docílit vytvoření jeřábového háku, umožňujícího přesné axiální i tangenciální polohové ustavení přenášených břemen na jeřábovém háku s vyloučením fyzicky náročných následných manipulací ustavení těchto břemen v upínačích pracovních zařízení. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že nosník jeřábového háku je u základnové části,...

Způsob pokovení dilatačních elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 218541

Dátum: 15.03.1985

Autori: Šimko Timotěj, Šváb Petr, Šulc Josef

Značky: způsob, pokovení, dilatačních, elektrod

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob pokovení dilatačních elektrod výkonových polovodičových prvků, jehož podstatou je, že na neupravený povrch - povrch základního materiálu dilatační elektrody, chemicky očištěný například leptáním - je naplátována slitina Ag s přísadou max. 5 % Ge v inertní či redukční atmosféře, příp. ve vakuu, při definovaném teplotním režimu s gradientem nárůstu teploty max. 60 °C/min, dobou prodlevy na teplotě 820 až 920 °C...