Archív za 1985 rok

Strana 134

Prohrabovací klín pro pásový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 220416

Dátum: 15.04.1985

Autori: Buchta Miroslav, Lekeš Josef

Značky: pásový, klín, rošt, prohrabovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klínu pro samočinné mechanické prohrabávání paliva na pohyblivém rovinném roštu kotle s násypkou. Účelem vynálezu je dosažení vyšší hospodárnosti při spalování prachových, netříděných a méně hodnotných paliv a zajištění vyšší bezpečnosti provozu kotlů s prohrabovacími klíny. Uvedného účelu se dosáhne konstrukčním uspořádáním klínu a využitím žárupevného materiálu na jeho zhotovení. Prohrabovací klín ze žárupevného materiálu...

Zařízení pro měření mezifázových napětí kapalina-plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 220415

Dátum: 15.04.1985

Autor: Novotný Ladislav

Značky: napětí, mezifázových, zařízení, měření, kapalina-plyn

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konstrukce zařízení pro měření mezifázových napětí kapalina-plyn na principu vytláčení plynu do kapaliny. Podstatou řešení je konstrukce, kde zásobník pro stlačený plyn je připojen k prvku pro udržování stálé průtokové rychlosti protékajícího plynu, který je dále spojen s kapilárou, jejíž ústí je orientováno směrem vzhůru, přičemž je vnitřní průměr ústí kapiláry mezi 0,03 až 6 mm. Přitom může být zásobník připojen k prvku...

Způsob kontroly správnosti zapojení elektrických obvodů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220414

Dátum: 15.04.1985

Autor: Kunze Vladimír

Značky: obvodů, způsob, zařízení, způsobu, kontroly, tohoto, správnosti, elektrických, provádění, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly správnosti zapojení elektrických obvodů a zařízení k provádění tohoto způsobu. Způsob a zařízení podle vynálezu jsou vhodné zejména pro kontrolu správností zapojení elektrických obvodů, zejména kabelů opatřených konektory a propojení mezi konektorovými zásuvkami v přístrojové skříni, při kterém se na jednotlivé body vstupů kontrolovaných elektrických obvodů postupně přivádí elektrický signál a zajišťuje se...

Způsob stanovení prašnosti organických látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220413

Dátum: 15.04.1985

Autor: Franc Jaroslav

Značky: způsob, způsobu, látek, provádění, tohoto, organických, prašnosti, zařízení, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zjišťování prašnosti organických látek tak, že se zkoumaná organická látka umístí v nádobce s polopropustným dnes, do které se směrem zespodu vhání diferencovanou rychlostí nosný plyn, s výhodou dusík, a unáší zvířené částečky organické látky do prostoru, kde se tyto podrobí pyrolýze, oxidací s konverzi, a množství získaného vodíku, odpovídající množství stržené organické látky, se stanoví a zaznamená pomocí detektoru...

Zařízení k vysévání zrnitého materiálu, například rozemletého obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220412

Dátum: 15.04.1985

Autor: Gross Stanislav

Značky: například, obilí, rozemletého, vysévání, zařízení, materiálů, zrnitého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit tok materiálu u zařízení typu tzv. rovinných vysévačů, skládajících se ze soustavy nad sebou uložených vysévacích rámů, seskupených do několika nad sebou uložených vysévacích skupin. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že v nevyšší vysévací skupině, případně též pod ní uložené skupině, se zvýší na čtyři nebo šest počet obvodových kanálků, spojujících prostor mezi sběrným dnem výše uloženého vysévacího rámu a sítem níže...

Vakuová spínací komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 220411

Dátum: 15.04.1985

Autori: Keitel Jürgen, Gebauer Eckerhard

Značky: komora, vakuová, spínací

Zhrnutie / Anotácia:

Vakuová spínací komora podle vynálezu se používá pro spínání stejnosměrného proudu, zejména nízkého napětí, ve výkonových stykačích. Vynálezem se dosáhne snížení nákladů vynakládaných na konstrukční prvky, přičemž úkolem vynálezu je, navrhnout zařízení pro zhášení elektrického oblouku stejnosměrného proudu, u kterého elektrický oblouk ve vakuu vynutí bezprostředně vybití kondenzátoru o tím i umělý průchod proudu nulou. Podle vynálezu se tento...

Způsob zjišťování periodicky se vyskytujícího kolísání snímacího signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220410

Dátum: 15.04.1985

Autor: Loepfe Erich

Značky: zjišťování, kolísání, periodicky, způsob, vyskytujícího, snímacího, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zjišťování periodických kolísání průřezů textilních vláken, zejména zjišťování efektu moaré u přízí, získávaných pomoci spřádacího rotoru. Periodicita se zjišťuje porovnáním elektrického snímacího signálu vytvořeného při pohybu vlákna se sledem referenčních impulsů, jehož perioda se určuje podle výsledků zkoušek.

Způsob oddělování L-tryptofanu z roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220409

Dátum: 15.04.1985

Autori: Šolin Albert Fedorovič, Rošal Jevgenij Removič

Značky: oddělování, způsob, l-tryptofanu, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

L-tryptofan se z roztoku oddělí sorpcí na iontoměniče na bázi pryskyřic, s následujícími desorpcemi a krystalizací. Způsob podle vynálezu spočívá v tom, že se L-tryptofan sorbuje na slabě bazický aniontoměnič a po desorpci z aniontoměniče se L-tryptofan ze získaného eluátu sorbuje na sulfokationtovém měniči v H-formě s následující desorpcí L-tryptofanu z kationtoměniče. Desorpce L-tryptofanu z aniontoměniče se provádí odsolenou vodou nebo...

Způsob snížení prašnosti a následné intenzifikace mletí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220408

Dátum: 15.04.1985

Autori: Táborský Tomáš, Rott Jiří

Značky: následné, prašnosti, intenzifikace, způsob, mletí, snížení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu současného snižování prašnosti a intenzifikace mletí, dosahovaného zkrápěním vodnými roztoky intenzifikátorů mletí u trnitých prašných materiálů, u nichž při manipulaci s nimi dochází k vývinu prašnosti a u nichž je žádoucí intenzifikace následného procesu mletí. Pokud je k řešení této problematiky v praxi vůbec přikročeno, je obou zmíněných efektů dosahováno s použitím dvou účinných látek a tudíž i dvou dávkovacích a...

Labiový ventil pro retné píšťaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 220406

Dátum: 15.04.1985

Autori: Petasch Kurt, Hoyer Hans, Hoyer Helmut

Značky: ventil, labiový, píšťaly, retné

Zhrnutie / Anotácia:

Labiový ventil pro retné píšťaly, vyznačený tím, že je nasazen na vzduchovém výstupním otvoru (8).

Způsob hodnocení cementářských surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220405

Dátum: 15.04.1985

Autor: Chromý Stanislav

Značky: surovin, způsob, hodnocení, cementářských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu laboratorního hodnocení cementářských surovin z hlediska jejich vhodnosti k výpalu slínku. Účelem vynálezu je objektivní posuzování kvality zdroje surovinových složek a způsobu přípravy surovinové moučky. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že ze surovinové moučky se izotermně vypálí slínek se zbytkem volného vápna a na základě jeho fázové kvantitativní analýzy se stanoví reaktivita surovinové moučky jako...

Betonárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 220404

Dátum: 15.04.1985

Autor: Bidman Jaroslav

Značky: betonárna

Zhrnutie / Anotácia:

Betonárna dle předmětu vynálezu je nové generace. Předmětem řešení je určení pro celoroční provoz a rychlou montáž. Betonárna je celokovové uzavřené konstrukce, smontovaná z jednotlivých kompaktních bloků, vybavených příslušným technologickým zařízením při její výrobě. Řešení spočívá v tom, že nosným prvkem rámu betonárny je uzavřeny skelet skříňové konstukce s dávkovacím zařízením kameniva, rozvody energií a temperovaného vzduchu. Rám...

Acylové deriváty dianhydrohexitolů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220403

Dátum: 15.04.1985

Autori: Somfai Zsuzsa, Sugár János, Institoris László, Dávid Ágoston, Virág Sándor, Szabolcs Anna, Ötvös László, Elekes Ilona, Eckhardt Sándor

Značky: výroby, jejich, způsob, dianhydrohexitolů, acylové, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Acylové deriváty dianhydrohexitolů obecného vzorce I kde Q znamená alkanoylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou alkoxykarbonylovým zbytkem s 1 až 2 atomy uhlíku v alkoxylové části, atomem halogenu nebo fenylovým zbytkem, benzoylovou skupinu, cyklohexankarbonylovou skupinu nebo furoylovou skupinu.

Způsob výroby neporézních slinovatelných tělísek vysoké mechanické pevnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 220402

Dátum: 15.04.1985

Autori: Liebschwager Walter, Graul Joachim, Krüger Günther, Wiegmann Joachim, Tümmler Werner

Značky: způsob, neporézních, pevnosti, mechanické, slinovatelných, tělísek, vysoké, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby neporézních slinovatelných tělísek vysoké mechanické pevnosti na bázi zirkonu a skla za přísady tvářecích prostředků, které se při teplotách pod 700 °C opět odstraní, vyznačující se tím, že se připraví vroucí směs, sestávající ze 64 až 37 dílů hmot. rozdrceného zirkonu s hmotnostním rozdělením velikosti zrna podílu zrna pod 30 ?m více než 95 %, podílu zrna pod 6,3 ?m více než 30 % a podílu zrna pod 2,0 ?m více než 12 % a 36 až 63...

Způsob výroby dutých kruhových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220401

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kubínek Milan, Škarek Jiří, Kyselica Stanislav, Zdražil Jiří, Sommer Karel, Habrovec František, Bahna Jarolím

Značky: kruhových, dutých, výroby, způsob, obrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby dutých kruhových obrobků, zejména ložiskových kroužků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se odstředivě lité troubele nejprve tvářejí, načež se dělí na prstence, které se po ohřevu tvarově rozválcovávají nebo válcují nebo kovou nebo pěchují, po dosažení přibližného tvaru hotového obrobku se kalí a popouštějí k dosažení optimální tvrdosti, načež se dokončují obráběním. Vynález je možno využít v ložiskovém průmyslu...

Koloidní magnetická suspenze a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218850

Dátum: 15.04.1985

Autori: Oliveriová Alena, Černý Vladimír, Vobořil Josef

Značky: suspenze, koloidní, magnetická, její, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Koloidní magnetická suspenze pro určení magnetické doménové struktury a rozlišení magnetických a nemagnetických strukturních složek materiálů, sestávající ze železité soli a louhu sodného, peptizovaného kyselinou chlorovodíkovou, vyznačená tím, že jako složky trojmocného železa pro základní ferit obsahuje síran železitoamonný a jako stabilizační látky od 0,6 do 0,8 objemových dílů glycerinu a od 0,3 do 0,5 objemových dílů neutrálního saponátu.

Věžový sklad sypkých hmot, zejména prachových vápenatých hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 218849

Dátum: 15.04.1985

Autori: Šesták Leo, Nejedlý Rudolf, Šára Čestmír

Značky: hnojiv, hmot, prachových, zejména, věžový, vápenatých, sklad, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Využití vynálezu spadá především do odvětví zemědělství, popřípadě chemického a potravinářského průmyslu. Také použivatelem vynálezu budou tato odvětví. Účelem vynálezu je zajistit plynulé, ekonomicky výhodné a zdravotně nezávadné naskladňování, skladování a vyskladňování velmi jemně zrněných hmot. Podstatou vynálezu je věžový sklad pneumaticky plněný tangenciálně zaústěným potrubím (5) opatřený usměrňovači vzduchového proudu (11) a průduchem...

Zařízení pro zadávání dispečerských stupňů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218848

Dátum: 15.04.1985

Autor: Pospíchal Ladislav

Značky: zadávání, dispečerských, stupňů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přenosu dispečerských stupňů, tj. údajů o značné důležitosti sdělovacích sítí energetiky, které je třeba kvitovat. Zařízení pro zadávání dispečerských stupňů ve spolupráci s přenosovými telemechanizačními zařízeními využitím informační zpětné vazby, zabezpečuje přenos dispečerského stupně z nadřízeného do podřízeného pracoviště, jeho automatickou kontrolu na nadřízeném pracovišti, blokování kvitování neověřeného dispečerského...

Zapojení k měření délek lup na poutnických stolicích za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 218847

Dátum: 15.04.1985

Autor: Hofrichter Miroslav

Značky: měření, délek, stolicích, poutnických, zapojení, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k měření délek lup na poutnické stolici při válcováni za studena, zvláště trub, bez ohledu na světlost a sílu stěny, realizované na zařízení ze dvou čítačů, koncových spínačů, snímače polohy nabíječe a děliče kmitočtu, jejichž vzájemné zapojení je vyznačeno tím, že programovací čítač je napojen na řadič, do kterého jsou dále zapojeny dělič kmitočtu spolu s generátorem, dále koncové spínače, relé, nulové tlačítko a display, vývody z...

Zapojení zdroje impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218846

Dátum: 15.04.1985

Autor: Bolf Vladimír

Značky: zdroje, zapojení, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení zdroje impulsů, určeného zejména pro simulaci průmyslového rušení v síti. Zapojení umožňuje pomocí transformátorového převodu vnášet rušivé signály do sítě. Podstatou vynálezu je, že vstupní svorka je spojena s přepínacím obvodem a s řídicím obvodem, jehož první výstup je spojen s řízeným spínačem a druhý výstup s nabíjecím obvodem, který je výstupem spojený s řízeným spínačem jednak přes kondenzátor a jednak přes...

Zařízení pro nouzové otevření šachetních dveří koncových stanic výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218845

Dátum: 15.04.1985

Autor: Jiřík Jaroslav

Značky: koncových, dveří, otevření, zařízení, výtahu, šachetních, stanic, nouzové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odstraňuje tzv. uvěznění osob v kabině výtahu v takovém případě, kdy klec výtahu přejede při poruše otevírací pásmo koncové stanice výtahu a výtah se stane pro uživatele nacházejícího se v kabině výtahu neovladatelný, například při přejetí na koncový vypínač výtahu, takže nemůže otevřít šachetní dveře výtahu a opustit kabinu. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením pro nouzové otevření dveří koncových stadací páky dveřní uzávěrky...

Katalyzátor pro přímou hydrataci etylénu na etylalkohol a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218844

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kadlec Vlastimil, Rosenthal Jakub, Grosser Vojtěch

Značky: přímou, hydrataci, etylénu, etylalkohol, přípravy, katalyzátor, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katalyzátoru pro přímou hydrataci etylénu na etylalkohol se zvýšenou mechanickou pevností, stabilitou a odolností vůči desaktivaci na bázi SiO2 s kyselinou fosforečnou jako aktivní složkou. Obsahuje aktivní syntetický kysličník křemičitý a příhodní křemelinu v hmotovém poměru 1 : 0,2 až 1 : 4 a 20 až 50 % hmot. kyseliny fosforečné. Katalyzátor se připraví srážením roztoku křemičitanu sodného kyselinou solnou za přítomnosti...

Vícezónová zkušební pec s podélným otvíráním

Načítavanie...

Číslo patentu: 218843

Dátum: 15.04.1985

Autor: Svoboda Jan

Značky: zkušební, podélným, otvíráním, vícezónová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícezónové zkušební pece s podélným otvíráním a skládající se ze dvou částí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v obou částech této pece, otočně uložených kolem čepu, probíhá topné vinutí ohřívacích zón umístěné v soustavě nosných keramických kapilár, uložených ve vodicích drážkách půlkruhovitých segmentů, připevněných k nosnému rámu, spojenému se zachováním vzájemné mezery s ochranným krytem a tato mezera je vyplněna tepelně...

Vícepásmová sušárna plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218842

Dátum: 15.04.1985

Autor: Korger Milan

Značky: plechů, vícepásmová, sušárna

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit nerovnoměrnost mechanického odvodňování a zajistit dokonalého usušení povrchu sušeného pásmového materiálu při široké regulovatelnosti a možnosti nastavení optimálního provozu s ohledem na spotřebu energie. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že mezi mechanické a sušicí pásmo je vloženo aerodynamicko-tepelné pásmo s tryskovými soustavami, kterými je zajišťováno aerodynamické odvodňování a tepelné sušení. Uvedeného...

Obvodové pancéřování ventilátorového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 218841

Dátum: 15.04.1985

Autori: Picka Václav, Šanda Josef, Hloušek Josef

Značky: obvodové, ventilátorového, mlýna, pancéřování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodového pancéřování ventilátorového mlýna, používaného pro mletí uhlí v teplárenství a energetice. Obvodové pancéřování podle vynálezu je tvořeno nárazovým pancířem, umístěným v horní části mlecí skříně, přičemž mlecí plocha nárazového pancíře je orientována proti směru proudění meliva od mlecího kola.

Zapojení pro měření statorového proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218840

Dátum: 15.04.1985

Autor: Hainz Petr

Značky: statorového, zapojení, měření, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření statorového proudu motoru napájeného střídačem s nucenou komutací se zpětnými diodami, sestávající z bočníků a převodníku se sumátorem. Výhodou tohoto zapojení je jeho jednoduchost a spolehlivost, je možno měřit všechny fáze najednou a tak se sníží počet měřených míst v zapojení. Prvním bočníkem je snímán součet proudů procházejících tyristory střídače a druhým bočníkem je snímán součet proudů procházejících zpětnými diodami...

Způsob moření a chemického čištění kovových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218839

Dátum: 15.04.1985

Autori: Pohronský Miroslav, Hradil Zdeněk, Čermák Karel, Jelínek Jaromír

Značky: moření, způsob, kovových, čištění, chemického, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení technologie moření a chemického čištění zejména zlepšením inhibice a řízeným dávkováním inhibitoru při průtlačném způsobu moření a chemického čištění kyselinou fluorovodíkovou. Uvedeného účelu se dosáhne přípravou kyselinového zásobního roztoku minerální a/nebo organické kyseliny a inhibitorového roztoku s aktivní složkou zahrnující organické sloučeniny s thiazolovým nebo imidazolovým heterocyklickým kruhem a...

Způsob zpracování kapalných radioaktivních odpadů z jaderných elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 218838

Dátum: 15.04.1985

Autori: Vojtěch Otakar, Neumann Leo, Stejskal Jiří

Značky: radioaktivních, způsob, kapalných, zpracování, jaderných, odpadů, elektráren

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování kapalných radioaktivních odpadů z jaderných elektráren se týká oboru radiochemie a technologie přepracování vyhořelého jaderného paliva. Řeší způsob solidifikace kapalných radioaktivních odpadů z jaderných elektráren do formy, vhodné k jejich trvalému a bezpečnému uložení v centrálních uložištích. Jeho podstatou je skutečnost, že před jejich zahušťováním jednotlivé pracovní operace při dezaktivaci odpadních roztoků procesy na...

Zapojení bezpečnostního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218837

Dátum: 15.04.1985

Autor: Setínek Otakar

Značky: zapojení, zařízení, bezpečnostního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení bezpečnostního zařízení, sestávajícího z čidla, které je připojeno přes zesilovač s měnitelnou citlivostí k výkonovému členu, z bloku pro snižování citlivosti, z ovládacího prvku pro snižování citlivosti a z obvodu logického součinu, vyznačené tím, že výstup (41) ovládacího prvku pro snižování citlivosti (4) je připojen k jednomu vstupu obvodu logického součinu (5), jehož výstup je připojen k bloku pro snižování citlivosti (6), přičemž...

Samočinné odvzdušňovací těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 218836

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kníže Roman, Pilař Petr

Značky: samočinně, odvzdušňovací, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinné odvzdušňovací těleso pro teplovodní otopná tělesa a teplovodní rozvody sestává z objímky s průchozím otvorem, ve kterém je usazena filtrační vložka, která je vytvořená z pórovitého kovu se skeletovou strukturou v úpravě odpuzující vodu, uspořádání umožňuje samočinný průběh odvzdušňování.

Způsob přípravy komplexů trojmocného chromu s organickými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218835

Dátum: 15.04.1985

Autori: Svoboda Pavel, Klásek Antonín, Komenda Josef

Značky: organickými, přípravy, kyselinami, komplexu, chromu, trojmocného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy komplexu trojmocného chromu s organickými kyselinami, rozpustných v nepolárních rozpouštědlech. Tyto komplexy jsou určeny především pro katalysu reakce karboxylových kyselin s epoxidy. Podstata způsobu přípravy spočívá v tom, že se při teplotě 100 - 250 °C taví v molárním poměru 1 : 2 až 1 : 5 chlorid chromitý s organickou kyselinou, která má v molekule 3-30 uhlíkových atomů, nebo se směsí takových organických...

Způsob výroby koksárenského benzolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218834

Dátum: 15.04.1985

Autori: Jach Zdeněk, Uher František Ostrava

Značky: způsob, benzolu, koksárenského, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výrobu vysokoprocentního susurového benzolu na koksovnách v úsporném energetickém cyklu. Způsob výroby koksárenského benzolu jeho oddestilováním z nasyceného pracího oleje vodní párou, předehřátého v předehřívačích a výměnících tepla a ohřátého na výslednou teplotu 170 °C v trubkové peci nebo parním ohřívači se vyznačuje tím, že páry z ohřátého pracího oleje se odhánějí při teplotě 85 až 95 °C. Způsob výroby benzolu podle vynálezu...

Zapojení kopírky s elektronickým maskováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 218833

Dátum: 15.04.1985

Autori: Honzík Zdeněk, Štec Jiří, Faiman Zbyšek

Značky: kopírky, maskováním, elektronickým, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení kopírky s elektronickým maskováním vyznačené tím, že výstup fotoreceptoru (1) je spojen jednak se vstupem komparátoru (2), jehož výstup je spojen s řídicím vstupem analogového spínacího prvku (3) a jednak s analogovým vstupem analogového spínacího prvku (3), přičemž první výstup analogového spínacího prvku (3) je spojen jednak se vstupem rozkladových generátorů (4) napájejících vychylovací cívky (5) a druhý výstup analogového spínacího...

Zapojení pro ochranu součástek elektronických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218832

Dátum: 15.04.1985

Autor: Sellner Vladimír

Značky: zapojení, součástek, elektronických, zařízení, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ochranu součástek elektronických zařízení řeší problém nahodilých výbojů v obrazovce, případně i jiných zařízeních používajících ke své funkci vysoké napětí, zavedením selektivního tlumicího RLC členu do kmitavého RLC obvodu obrazovky. Jako selektivního tlumicího RLC členu je použito cívky s jádrem z magneticky vodivého materiálu s maximálními ztrátami hysterezními a maximálními ztrátami vířivými proudy na resonančním kmitočtu RLC...

Adhezní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 218831

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kálal Jaroslav, Máčel Bohumil, Vilím Jindřich, Mikula Jaroslav, Kula Leo, Varhaník Jiří

Značky: hmota, adhezní

Zhrnutie / Anotácia:

Adhezní hmota s adhezními vlastnostmi iniciovatelnými ultrazvukovou nebo tepelnou energií, případně jejich kombinací vyznačená tím, že sestává ze dvou funkčních celků, z nichž jeden je založen na bázi epoxidových pryskyřic zejména dianového typu s výhodou o epoxidovém hmotnostním ekvivalentu 190 až 960 za použití síťovacího činidla, s výhodou dikyandiamidu a jeho derivátů, anhydridů polykarboxylových kyselin případně v kombinaci s jinými...

Zařízení k ukládání plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218830

Dátum: 15.04.1985

Autori: Tupý Václav, Šebesta Jaromír

Značky: zařízení, plechů, ukládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ukládání plechů při jejich stohování, vážení, nebo odbavování, zejména ve válcovnách tlustých plechů. Účelem vynálezu je dosáhnout toho, aby plechy byly přiváděny na zarážku malou rychlostí a tím odpadlo poškozování jejich hran a nedocházelo k deformacím. Při zpětném pohybu výsuvného skluzu je třeba zamezit zpětnému odsunutí plechu od zarážky a narušení stohování na ukládacím roštu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že konstrukce...

Přístroj pro měření geoelektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218829

Dátum: 15.04.1985

Autor: Halousek Jan

Značky: měření, veličin, geoelektrických, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro měření geoelektrických veličin, zejména zdánlivého specifického odporu, potenciálu vyzvané polarizace a spontánní polarizace. Náleží do oboru konstrukce měřicích přístrojů pro geofyzikální průzkum. Řeší problém snížení negativního vlivu rušených signálů, superponovaných k měřeným geoelektrickým veličinám. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výstup signálového zesilovače je spojen přes spínač řízený časovačem a přes...

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace ve stejnosměrném magnetickém poli pomocí elektromagnetické indukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218828

Dátum: 15.04.1985

Autor: Tesař František

Značky: strojů, pomocí, magnetickém, způsob, indukce, elektromagnetické, rotace, točivých, komutátorů, elektrických, stejnosměrném, ohřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení ohřevu komutátorů za rotace v odstředivce při snížení elektrického příkonu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se u komutátoru spojí lamely na obou koncích dokrátka vodivými spoji. Komutátor se potom nechá rotovat v prostoru se stejnosměrným magnetickým polem, s výhodou vícepólovým. Protínáním stejnosměrného magnetického pole lamelami indukuje se v nich elektromotorická síla, která má za následek průtok elektrického...

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace v točivém magnetickém poli pomocí elektromagnetické indukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218827

Dátum: 15.04.1985

Autor: Tesař František

Značky: točivém, točivých, indukce, rotace, strojů, komutátorů, pomocí, elektromagnetické, magnetickém, způsob, elektrických, ohřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení ohřevu komutátorů za rotace v odstředivce při snížení elektrického příkonu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se u komutátoru spojí lamely na obou koncích dokrátka vodivými spoji a komutátor se nechá rotovat v prostoru s protisměrně točivým magnetickým polem, s výhodou vícepólovým. Protínáním magnetického pole lamelami součtem obou rychlostí se v lamelách indukuje elektromotorická síla a tím nastává průtok...

Stavebnicový systém ustavovania prvkov stavebnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 218826

Dátum: 15.04.1985

Autor: Tököli Pavol

Značky: systém, prvkov, ustavovania, stavebnice, stavebnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stavebnicového systému ustavovania prvkov stavebnice na presnú plochu základu alebo proti sebe, ktorého podstata spočíva v tom, že stavebnicový prvok sa ustavuje ustavovacím členom a aspoň jednou proti sebe orientovanou dvojicou bočných plôch, pričom presné ustavenie nie je ovplyvniteľné presnosťou výroby ustavovacích členov a ustavovacích drážok. Riešenie umožňuje výrobu v nižšom stupni presnosti.