Archív za 1985 rok

Strana 133

Zařízení k výrobě krmné pasty pro hospodářská zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 225455

Dátum: 15.04.1985

Autori: Veselý Jan, Roušarová Marie, Roušal Vlastimil, Matejsek Josef

Značky: výrobe, krmné, zařízení, hospodářská, pasty, zvířata

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k výrobě krmné pasty pro hospodářská zvířata, sestávající z tlakové nádoby, příjmového zásobníku, soustavy dopravníků, zásobníků tekutých komponentů, vyznačující se tím, že do vstupu /5/ tlakové nádoby /10/ jsou souběžně zaústěny dopravník /6/ kusového materiálu, čerpadlo // tekuté suroviny z příjmového zásobníku, dopravník /7/ sypkých komponentů a přepouštěcí potrubí /8/ zásobníků tekutých komponentů, přičemž do výpustného hrdla /15/...

Zásobník tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225454

Dátum: 15.04.1985

Autori: Turek Bedřich, Kolář Lumír, Quis Vladivoj, Šopík Jaroslav

Značky: vzduchu, zásobník, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník tlakového vzduchu pro pneumaticky ovládaná zařízení, zejména rychločinné armatury, který je upevněn na zařízení, vyznačující se tím, že má tvar prstence, který je na zařízení uložen tak, že obepíná ovládací válec (3) pneumatického pohonu zařízení.

Radiálně axiální, popřípadě diagonální turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 225453

Dátum: 15.04.1985

Autor: Kubiš Stanislav

Značky: radiálně, popřípadě, axiální, turbina, diagonální

Zhrnutie / Anotácia:

Radiálně axiální, popřípadě diagonální turbina, vyznačena tím, že vstup pracovního média je upraven do spirálovitého prostoru (6), uspořádaného před statorovými lopatkami (4) upravenými v radiálním, popřípadě diagonálním směru před radiálně axiálním, popřípadě diagonálním oběžným kolem (3) tvořícím první stupeň turbiny.

Induktor pro přípravu polovodičových monokrystalů, zejména křemíku metodou vysokofrekvenční letmé pásmové tavby souose rotujícího ingotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225452

Dátum: 15.04.1985

Autori: Mrázek Dušan, Daníček Zdeněk, Zbořílek Aleš

Značky: letmé, pásmové, metodou, křemíku, souose, polovodičových, rotujícího, ingotu, přípravu, monokrystalů, tavby, induktor, zejména, vysokofrekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor pro přípravu polovodičových monokrystalů, zejména křemíku, metodou vysokofrekvenční letmé pásmové tavby souose rotujícího ingotu s ohřívací cívkou přibližně kruhového tvaru, vyznačený tím, že součástí ohřívací cívky /l/ je nejméně jedna natavovací smyčka /2/ o činné ploše menší než činná plocha ohřívací cívky /l/, kde natavovací smyčka /2/ svírá s rotační osou ingotu úhel 45° až 90°, přičemž největší vzdálenost jednotlivých bodů činné...

Oběžné kolo ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225451

Dátum: 15.04.1985

Autori: Pospíšil Bedřich, Poláček Jiří

Značky: oběžné, ventilátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo ventilátoru, vyznačené tím, že jeho nosný kotouč (1) je tvořen párem vzájemně odlehlých talířů (11), v nichž jsou vytvořeny průstřihy (12) ve tvaru profilu lopatek (2), do kterých jsou lopatky (2) vetknuty.

Poistné zariadenie pre prepravník plechových tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 220600

Dátum: 15.04.1985

Autor: Odler Tadeáš

Značky: plechových, poistné, zariadenie, přepravník, tabúľ

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie slúži na samočinné zabezpečenie plechových tabúľ prenášaných elektromagnetickými alebo pneumatickými prepravníkmi, pri ich poruche. Podstatou je, že pozostáva z dvou alebo viacerých párov priečných telies, pevne spojených s trámom nosiča bremena, cez ktoré pozdĺžne prechádzajú vzájomne rovnobežné a otočné hriadele, na ktoré sú v primeraných odstupoch pevne uchytené dva alebo viac párov blokovacích ramien a ďalej pozostáva z tlačného...

Zapojenie na odpočet prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220573

Dátum: 15.04.1985

Autor: Lošák Dušan

Značky: zapojenie, prevádzky, odpočet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia na odpočet prevádzky. Účelom vynálezu je skutočný odpočet prevádzkovania pri cyklickom riadení. Podstata vynálezu spočíva v pripojení súčtových hodín alebo elektronického časovača k prepínaču počítača impulzov.

Substituované N-anilino-4-chlor-3-sulfamoylbenzamidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220569

Dátum: 15.04.1985

Autori: Uhlová Otilie, Mácová Světluše, Rajšner Miroslav Csc, Machová Alena, Trčka Václav

Značky: substituované, přípravy, n-anilino-4-chlor-3-sulfamoylbenzamidy, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká substituovaných N-anilino-4-chlor-3--sulfamoylbenzamidů obecného vzorce I v němž R značí atom vodíku nebo methyl a R1 methyl, ethyl, isopropyl, 2-hydroxyethyl nebo fenyl a způsobu jejich přípravy, spočívající v acylaci substituovaných hydrazinů obecného vzorce II 4-chlor-3-sulfamoylbenzoylchloridem. Látky obecného vzorce I mají diuretickou a saliuretickou aktivitu a význačnou antihypertenzní účinnost.

Způsob výroby silikonových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 220450

Dátum: 15.04.1985

Autori: Heck Eitel, Gottfried Rudolf, Köhne Rolf, Sadowski Helga

Značky: pryskyřic, výroby, silikonových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Chlorsilanová směs s poměrem organických zbytků ku křemíku 1,49 až 1,61 se hydrolyzuje v organickém rozpouštědle jako toluenu nebo xylenu množstvím vody, postačujícím k tvorbě kyseliny chlorovodíkové, načež se siloxanovy roztok v organickém rozpouštědle po oddělení kyseliny chlorovodíkové kondenzuje 1 až 6 hodin s přídavkem 0,001 až 0,5 %, výhodně 0,01 až 0,05 % zinku, a 0,0001 až 0,1 %, výhodně 0,0005 až 0,005 % olova, vztaženo na hmotnost...

Způsob přípravy kluzných materiálů na bázi kompozitního poly-6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220449

Dátum: 15.04.1985

Autori: Holý Ladislav, Horský Jaroslav, Báša František

Značky: bázi, přípravy, kluzných, poly-6-kaprolaktamu, materiálů, kompozitního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy poly-6-kaprolaktamu metodou aniontové aktivované polymerace 6-kaprolaktamu plněného speciálně upravenými tuhými mazivy. Podle vynálezu se nové kluzné materiály připravují plněním monomerního 6-kaprolaktamu tuhými mazivy, jako je neutralizovaný a olejem apretovaný grafit, bronzový prášek a expandovaný alumosilikát, které se přidávají do reakční směsi před polymerací a mícháním polymerační směsi do okamžiku...

Zařízení pro plynulou montáž přívodní kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220448

Dátum: 15.04.1985

Autori: Vild Václav, Olmr Václav

Značky: zařízení, montáž, plynulou, přívodní, kolejnice

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro novou technologii montáže přívodní kolejnice, která se užívá na trasách metra pro přívod elektrické energie k motorovým jednotkám vlaků. Zařízení sestává jednak ze soupravy tvořené spojením prvého posuvného vozíku opatřeného vodicím ústrojím pro stranové a výškové vedení přívodní kolejnice a druhého posuvného vozíku opatřeného rovněž vodícím ústrojím polohově nastaveným pro ustálení přívodní kolejnice v její funkční a...

Chirurgicky implantovatelná protéza prstního kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220447

Dátum: 15.04.1985

Autori: Zouharová Alžběta, Provazníková Dana, Maryška Stanislav, Černý Pavel, Bařinka Ladislav

Značky: protéza, implantovatelná, kloubu, prstního, chirurgicky

Zhrnutie / Anotácia:

Protéza sestává z prostřední kloubové části, jejíž šířka je větší než její tloušťka, a ze dvou kuželovitých dříků opatřených na svém povrchu záchytnými drážkami. Na celé šířce spodní strany prostřední kloubové části je vytvořeno příčné vybrání, ohraničené dvěma šikmými bočními stěnami, které jednak přecházejí v tělo fixačních dříků a jednak v napřímené poloze protézy střechovitě šikmo směřují ke klenbovitě zaoblené a pružně ohebné horní stěně,...

Aretační ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220446

Dátum: 15.04.1985

Autor: Rouha Josef

Značky: aretační, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aretačního ústrojí. K fixaci vzájemné polohy aretovaného a aretačního členu v případech, kdy by třecí styk nebyl vzhledem k velikosti působících sil dostatečně spolehlivý a účinný, jsou oba členy ve vzájemném styku svými závitovými úseky, přičemž za účelem nastavení, popř. přestavení, vzájemné polohy obou členů lze záběr mezi nimi zrušit posuvem aretačního členu ve směru příčném k ose šroubovice závitů.

Zařízení pro formátování obdélníkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220445

Dátum: 15.04.1985

Autor: Hvížďala Jaromír

Značky: formátování, desek, obdélníkových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ořezávání desek na přesné obdélníkové formáty, např. při výrobě dekoračních laminátů, plechů apod. Podstatou je, že u této přímočaré vratné linky, která je tvořena vnitřními a vnějšími řeznými nástroji umístěnými ve vzdálenosti poloviny kratšího a delšího rozměru požadovaného formátu od osy linky a upínacím, posuvným a otočným stolem pro otočení ořezávané desky na koncích linky kolem jejího středu o 90°, je vnitřní...

Zařízení k řezání pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220444

Dátum: 15.04.1985

Autori: Výsmek Miroslav, Raszka Karel, Tesař Vítězslav

Značky: zařízení, pásků, řezání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení řezu při řezání pásků na zařízení, které sestává ze dvou rovnoběžně uspořádaných hřídelů, na kterých jsou s přesahem čelních rovin ostří uloženy kotoučové nože. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že alespoň jeden hřídel je uložen axiálně posuvně a kotoučové nože jednoho hřídele mají elastické prstence, kterými jsou v celé tloušťce odděleny jejich mezikružné části. Kromě uvedených znaků existují i další možné varianty....

Pec pro ohřev nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 220443

Dátum: 15.04.1985

Autori: Bartoš Vladimír, Freudl Antonín, Lemfeld Ludvík

Značky: ohrev, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení tepelné účinnosti a prodloužení životnosti zejména kelímkových, kotlových a vanových pecí. Toho je dosahováno tím, že dolní část ohřívané nádoby je v podstatě rovnoměrně ohřívána sálavými hořáky na plynná paliva, spaliny jsou vedeny podél stěn nádoby a v horní části jsou odváděny velkým množstvím kanálků perforované stěny do odtahového kanálu. Perforovaná stěna přejímá značnou část tepla odcházejících spalin a sálavým...

Způsob výroby porézních tvarových desek z termoplastických makromolekulárních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220442

Dátum: 15.04.1985

Autori: Horák Oldřich, Blažková Dana, Zvonař Vladimír, Polonec Daniel, Kudrna Milan

Značky: provádění, látek, makromolekulárních, desek, způsobu, tohoto, způsob, výroby, termoplastických, porézních, zařízení, tvarových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby porézních tvarových desek z termoplastických makromolekulárních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu. Porézní tvarové desky lze vyrábět tepelnou sintrací vrstvy granulí makromolekulárních látek. Granule se pomocí usměrněného nosného proudu vzduchu vnesou a vtěsnají do ohraničeného prostoru, pak se povrch granulí v takto vzniklé vrstvě působením vnějšího tepelného zdroje nataví, vrstva granulí se ploštně urovná a nakonec se...

Způsob čerpání, odplyňování a aktivace snímacích elektronek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220441

Dátum: 15.04.1985

Autori: Ohanka Bohumil, Ladman Rudolf, Barborka Josef

Značky: aktivace, způsob, odplyňování, snímacích, čerpání, elektronek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čerpání a odplyňování a aktivace snímacích elektronek, zejména vidikonového typu s nejrůznějšími typy targetů, vyznačený tím, že elektronka se umístí při čerpání, odplyňování a aktivaci termokatody ve vertikální poloze s targetem směřujícím proti gravitaci země a tepelný zdroj se umístí nad targetem na opačné straně elektronky.

Skladovací ocelový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: 220440

Dátum: 15.04.1985

Autor: Procházka Oldřich

Značky: ocelový, regál, skladovací

Zhrnutie / Anotácia:

Skladovací ocelový regál, pro skladování jednoho druhu materiálu na paletách, který je proveden z trubek a profilů. Jeho podstatou je, že je sestaven z rámových podlážek, vodorovně otočných kolem svislých nosných trubek z přípravné polohy, t. j. vně příčného vodorovného rámu do polohy skladovací, kdy rámová podlážka spočívá dvěma protilehlými stranami na dvou profilech nosného rámu. Rámové podložky jsou v jednom rohu opatřeny svislým pouzdrem,...

Zařízení pro víceúčelovou kapkovou elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220439

Dátum: 15.04.1985

Autor: Novotný Ladislav

Značky: zařízení, kapkovou, elektrodu, víceúčelovou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro víceúčelovou kapkovou elektrodu, vyznačené tím, že sestává z tělesa /1/ kapiláry, která je odnímatelně, například pomocí přítlačného šroubu /4/ a kruhových těsnicích vložek /5/, připevněna k tělu zásobníku /7/, v němž je umístěn elektrický kontakt s přívodem elektrického proudu, přičemž jehlové vřeteno /12/, nacházející se nejméně z 1/100 svojí délky uvnitř dutiny /8/, má kuželku upravenu do tvaru odpovídajícímu tvaru upraveného...

Deflektor pro Peltonovy turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220438

Dátum: 15.04.1985

Autor: Maňas Josef

Značky: turbiny, peltonovy, deflektor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká Peltonových turbín a řeší se jím provedení deflektoru pro tyto turbíny, umožňující usměrněné proudění odříznuté části vodního paprsku po vnitřní ploše deflektoru, aby se zabránilo ostřiku týlní plochy oběžných lopatek a tím se zvýšila jejich životnost. Požadovaného účelu se dosahuje vytvořením klínového břitu na vnitřní ploše deflektoru, přičemž vrcholová hrana tohoto břitu leží v rovině souměrnosti deflektoru.

Plastikační a vstřikovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 220437

Dátum: 15.04.1985

Autor: Novotný Václav

Značky: plastikační, vstřikovací, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká provedení plastikační a vstřikovací jednotky šnekové konstrukce u vstřikovacího stroje na zpracováni umělých hmot. Rám plastikační a vstřikovací jednotky je tvořen předním třmenem, zadním třmenem, pomocným zadním třmenem, sloupy vnitřní soustavy a sloupy vnější soustavy. Sloupy vnitřní soustavy jsou zakotveny v předním třmenu a v zadním třmenu, sloupy vnější soustavy jsou zakotveny v předním třmenu a v pomocném zadním...

Forma pro výrobu termoplastických desek a tvarovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220436

Dátum: 15.04.1985

Autori: Pihert Dobromil, Franta Jiří, Sezima Edward, Kučera Ivan, Douda Vlastimil

Značky: termoplastických, forma, desek, výrobu, tvarovek

Zhrnutie / Anotácia:

Forma pro výrobu termoplastických desek a tvarovek s kotvící mezivrstvou, tvořená ze vzájemně provázané textilie, určených pro chemicky odolné nádoby, nádrže, přístroje a podobně, vyrobené z laminátu, betonu, oceli apod. Uchycovací výstupky jsou uspořádány po celé ploše funkčního povrchu kotvící stěny a to ve vzdálenosti od 1 až 20 cm a mezí uchycovacími výstupky jsou ve vzdálenosti od 1 až 40 cm vytvořeny odplyňovací prohlubně a/nebo...

Prostředek pro čištění hladkých lesklých ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 220435

Dátum: 15.04.1985

Autori: Prachař Otakar, Řezníček Petr, Šimek Stanislav, Vodák Zdeněk, Hrdina Pavel, Kořínek Jaroslav

Značky: lesklých, hladkých, prostředek, čištění, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku pro čištění hladkých lesklých ploch, například skleněných tabuli, lesklých nátěrů apod. Cílem vynálezu je formulace nejedovatého a nehořlavého čisticího prostředku ve formě "suché pěny", nezanechávající na čištěném povrchu stopy, s univerzálním použitím pro čištění lesklých ploch. Tohoto cíle se dosahuje prostředkem pro čištění hladkých lesklých ploch podle vynálezu, tvořeným vodným roztokem aktivní složky, jíž je...

Způsob výroby rozměrných nádobových den a podobných výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220434

Dátum: 15.04.1985

Autori: Turoň Slavomír, Raška Bohumil, Jílek Ladislav

Značky: výlisků, nádobových, způsob, podobných, rozměrných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení způsobu výroby rozměrných nádobových den a podobných výlisků v případě, že výchozí polotovar pro výrobu výlisků má plochu větší než světlý prostor mezi sloupy lisu případně rozměry pecního prostoru ohřívací pece. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se nejprve zhotoví polotovar žlabovitého tvaru a ten se vylisuje do tvaru dna. Polotovar žlabovitého tvaru se vytvoří z desky předehnutím jejích dvou protilehlých okrajů....

Forma pro tvarování výlisků opatřených zálisky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220433

Dátum: 15.04.1985

Autor: Dáňa Bruno

Značky: opatřených, zálisky, tvarování, výlisků, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Forma pro tvarování výlisků opatřených zálisky, skládající se nejméně ze dvou uzavíratelně spojených dílů, vyznačující se tím, že nejméně jeden z těchto dílů, např. spodní díl (2), je opatřen nejméně jednou dutinou (5) se suvně uloženým podávacím trnem (4) a nejméně jednou tvarovanou přívodní dutinou (3) navazující na dutinu (5).

Zapojení indikátoru průchodu zkratového proudu s periodicky opakovaným nulováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 220432

Dátum: 15.04.1985

Autori: Leminger Adolf, Procházka Karel, Heral Jan

Značky: průchodu, proudu, zapojení, opakovaným, periodicky, nulováním, indikátoru, zkratového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení indikátoru průchodu zkratového proudu s periodicky opakovaným nulováním je určeno pro jednoduchou indikaci porušeného úseku kabelového vedení vysokého napětí mezi stanicemi s transformací z vysokého napětí na nízké a samočinné zrušení indikace a obnovení pohotovostního stavu po odstranění poruchy a zapnutí vedení na napětí. Při dané délce periody nulování a opakováním nulování dociluje zapojení jednoduchými prostředky správnou činnost...

Zapojení pro registraci poklesu síťového kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220431

Dátum: 15.04.1985

Autori: Mejta František, Král Václav

Značky: registraci, kmitočtu, síťového, zapojení, poklesu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro registraci poklesu síťového kmitočtu. Vynález se týká energetických soustav. Vynález řeší registraci poklesu síťového kmitočtu pod nastavenou mez s přesností setiny Hz s dobou měření kmitočtu 100 ms. Síťový kmitočet 50 Hz je vynásoben 1 000krát a čítán čítačem kmitočtu po dobu 100 ms. Jestliže konečný stav čítače kmitočtu je nižší než předem nastavená hodnota meze kmitočtu je připočten ke stavu časového čítače právě jeden impuls....

Způsob přípravy 2′-deoxy-5-azacytidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220430

Dátum: 15.04.1985

Autori: Veselý Jiří, Pískala Alois

Značky: způsob, 2'-deoxy-5-azacytidinů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2´deoxy-5-azacytidinů obecného vzorce I kde R1 a R2 jsou buď stejné nebo různé a značí vodík nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, vyznačený tím, že se alfa-anomery 2´deoxy-5-azacytidinů obecného vzorce II kde R1 a R2 značí totéž co ve vzorci I, hydrolyzují na formiáty N-amidino-N´-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)močovin obecného vzorce III kde R1 a R2 značí totéž co ve vzorci I, které se poté cyklokondenzují dialkylacetálem...

Obalová fólie z termoplastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 220429

Dátum: 15.04.1985

Autori: Čermák Jaroslav, Rozsypálek Miroslav

Značky: fólie, hmoty, termoplastické, obalová

Zhrnutie / Anotácia:

Obalová fólie z termoplastické hmoty, zejména z polyetylénu, alespoň na jedné své straně opatřená žebrováním, které je tvořeno soustavou kontinuálních pravidelně se střídajících rovnoběžných per a drážek shodného průřezu a rozměrů, přičemž fólie je v drážkách properforována.

Zařízení k regulaci hustoty očkových řad jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220428

Dátum: 15.04.1985

Autori: Šesták Jan, Procházková Růžena, Hobza Antonín, Povýšil Vladimír, Duba Josef

Značky: zařízení, jednoválcového, očkových, stroje, pletacího, okrouhlého, regulaci, hustoty

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k regulaci hustoty očkových řad jednoválcového okrouhlého pletacího stroje určeného zejména pro pletení nohavicových dílů dvoudílných punčochových kalhot, které řídí regulaci prostřednictvím výškového nastavení jehelního válce oproti zámkovým dílům, které tak ovládají délku zátahu pletacích jehel pomocí hustotové páky a vaček.

Úsporný regulátor paliva vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220427

Dátum: 15.04.1985

Autor: Němec Roland

Značky: paliva, vznětových, úsporný, motorů, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Úsporný regulátor paliva vznětových motorů, připevněný na výtlačném potrubí vstřikovacího čerpadla, vyznačující se tím, že je sestaven z tělesa (1), v němž je příčně uspořádán otvor pro píst (2), jenž je napevno spojen ramenem (6) s vodicí hřídelí (7), v níž je vytvořen otvor (21) pro zajišťovací západku (17) elektromagnetu (22) a na níž je rohatka (9), přičemž na dříku šroubu (4), který je upevněn v tělese (1), je usazeno vymezovací kolečko...

Zapojení gyrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220425

Dátum: 15.04.1985

Autori: Pollák Josef, Pomíchálek Jiří, Kvasil Josef, Martínek Pravoslav

Značky: zapojení, gyrátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení gyrátoru s kompenzací ztrát, používaného k realizaci aktivních filtrů s vlastnostmi obdobnými vlastnostem pasivních filtrů LC, oscilátorů, syntetických indukčností a dalších aplikací. Účelem vynálezu je zajištění vnitřní kompenzace ztrát gyrátoru s možností volit tuto kompenzaci i s ohledem na ztráty vnějších obvodových prvků, například kondenzátorů, které jsou ke gyrátoru připojeny. Přitom je možno měnit...

Korečkové hydraulické zařízení využívající energie stlačeného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220424

Dátum: 15.04.1985

Autor: Nepraš Josef

Značky: využívající, korečkové, zařízení, stlačeného, plynů, energie, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatnou součástí tohoto korečkového hydraulického zařízení je tuhý koreček (20) s otevřeným vstupním hrdlem (21), který je charakterizován dvěma význaky: Jednak jsou v jeho dně (22) provedeny vstupní otvor, jednak je bezprostředně nad tímto dnem (22) pohyblivě uložena korečková klapka (28) a sice tak, že se může pohybovat pouze směrem do korečku (20). Vynález je mimo jiné použitelný pro přeměnu tlakové energie i znečištěných plynů zaváděných...

Oknové kovové těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 220423

Dátum: 15.04.1985

Autor: Kvapil Jan

Značky: kovové, oknové, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Oknové kovové těsnění pro utěsnění všech druhů dřevěných oken a dveří. Dřevařský průmysl, výroba oken a dveří. Účelem vynálezu je podstatné zmenšení úniku tepla okny a tím úspory paliv a řeší bezhřebíkovou montáž kovového těsnění. Uvedeného účelu se dosáhne okny těsněnými kovovými pásky s podélně zahnutými okraji do písmene V a osazenými do drážek po obvodě okna. Zatisknutím do drážky a vzepřením okraje je tak těsnicí kovový pásek zajištěn...

Izolátor s polovodivou glazurou pro elektrická zařízení vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220422

Dátum: 15.04.1985

Autori: Šabata Stanislav, Chmelíček Julius

Značky: napětí, elektrická, vysokého, polovodivou, izolátor, zařízení, glazurou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolátorů pro venkovní vedení nebo přístroje vysokého napětí, provozované v oblastech se zvýšeným obsahem nečistot. Použití polovodivé glazury pro tyto případy je známé, je však provázeno trvalou ztrátou elektrická energie. Podle vynálezu je vrstva polovodivé glazury na vhodných místech izolátoru přerušena a přechodová místa jsou upravena tak, aby se při znečištění a zvlhnutí vytvořil vodivý můstek, který spojí konce polovodivé...

Světlomet generující polarisované světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 220421

Dátum: 15.04.1985

Autor: Loníček Zdeněk

Značky: světlomet, světlo, generující, polarisované

Zhrnutie / Anotácia:

Světlomet generující polarizované světlo, určený zejména pro osvětlení motorových vozidel. Účelem vynálezu je podstatně snížit tepelné namáhání absorpčních dichroitických fólií, používaných jako polarizátorů ve světlometech generujících polarizované světlo. Tohoto cíle se dosáhne tím, že paraboloidní odražeč světlometu je proveden jako studené zrcadlo, které odráží světelné a propouští infračervené paprsky. Vynálezu je možno využít v...

Sorpční filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 220419

Dátum: 15.04.1985

Autori: Tary Zoltán, Kopinec Jiří

Značky: filtr, sorpční

Zhrnutie / Anotácia:

Sorpční filtr na záchyt škodlivin je opatřen antivibračními vložkami, které zabraňují nepříznivému uspořádání granulí sorbentu, způsobenému rotační složkou pohybu při vibračním střásání náplně. Antivibrační vložky jsou tvořeny pružnou vrstvou, například filtračním papírem a jsou přilepeny ke dnu a víku sorpčního filtru, přičemž ke zvýšení účinnosti může byt další antivibrační vložka umístěna uvnitř náplně sorbentu.

Způsob přípravy sodné nebo amonné kyseliny 3-amino-4-chlorbenzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 220418

Dátum: 15.04.1985

Autori: Zajíček Miloslav, Štěpánek Radislav, Morávek Josef, Březina Vítězslav

Značky: způsob, amonné, 3-amino-4-chlorbenzoové, kyseliny, sodné, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy solí kyseliny 3-amino-4-chlorbenzoové, která je významnou složkou azokondenzačních pigmentů, katalytickou hydrogenací příslušné soli kyseliny 3-nitro-4-chlorbenzoové ve vodném prostředí za katalytického působení platiny na aktivním uhlí. Zlepšená technologie výroby podle vynálezu, zamezující tvorbě škodlivých odpadů je významná pro barvářskou chemii, výrobu agrochemikálií a farmaceutických látek.

Podložka pro manipulaci a přepravu pevného materiálu tvaru hranolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220417

Dátum: 15.04.1985

Autori: Jarský Čeněk, Bělka Stanislav

Značky: podložka, manipulaci, prepravu, hranolu, materiálů, pevného, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku ekonomie manipulace a přepravy pevného materiálu tvaru hranolu. Jeho podstata spočívá v tom, že podložka sestává alespoň z jedné vrstvy pevného materiálu tvaru hranolu, jejíž obvod je opatřen svěrnými pásky. Spodní dosedací vrstva je opatřena prostorem pro vidlice manipulačních strojů. Výhodu také přináší, jeli mezi pevný materiál tvaru hranolu a/nebo mezi pevný materiál tvaru hranolu a svěrné pásky vložen nejméně jeden klín.