Archív za 1985 rok

Strana 131

Srovnávací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 226285

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kosek Jiří, Jankiel Jiří, Hanzelka Miroslav

Značky: srovnávací

Zhrnutie / Anotácia:

Srovnávací tyč příhradové konstrukce pro výtlačné a srovnávací stroje koksoven, zesílená vyhrnovacími příčkami a opatřená hladítky, vyznačená tým, že sestává ze čtyř silnostěnných ocelových trubkových nosníků (1, 2, 3, 4) uspořádaných do obdélníku orientovaného svými delšími stranami do vodorovné roviny, spojených navzájem svary v kruhové vybraných rozích (5) vyhrnovacích příček (6), přičemž nad hladítky (9) jsou ke spodní dvojici trubkových...

Způsob zpracování kyselých systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226284

Dátum: 15.04.1985

Autori: Černý Jiří, Svoboda Jiří

Značky: způsob, kyselých, zpracování, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování kyselých systémů, zejména síranu železnatého a kyseliny sírové, vznikajících při zahušťování štěpné kyseliny z výroby titanové běloby, vyznačený tím,že vodný roztok chloridu vápenatého se nechá zreagovat s vodným roztokem kyselých systémů při teplotě nad 30 °C, načež se provede oddělení vzniklého roztoku chloridu železnatého od sraženiny dihydrátu síranu vápenatého.

Tvrditelné lisovací kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 226283

Dátum: 15.04.1985

Autori: Valentovič Jozef, Lukáčová Jozefína, Rakús Jozef, Ditrych Zdeněk, Novák Jiří, Kašpar František

Značky: lisovací, kompozice, tvrditelné

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelné lisovací kompozice zejména pro výrobu prepregů a vyztužených plastů, obsahující jako pojivo nenasycené polyesterové pryskyřice, dále inhibitory, iniciátory, vláknitá vyztužující plniva, zahušťovadla, povrchově aktivní látky, nevyztužující plniva, pigmenty, barviva, separátory, reaktivní a nereaktivní rozpouštědla, retardéry hoření, termoplastické polymery, rozlivová činidla, katalyzátory, stabilizátory nebo jiná aditiva, vyznačující...

Kabína nákladního automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226282

Dátum: 15.04.1985

Autor: Miklánek Ján

Značky: kabina, nákladního, automobilů

Zhrnutie / Anotácia:

Kabína nákladného automobilu vyznačujúca sa tým, že je dvojdielna a skladacia zostavená zo spodnej časti /1/ a vrchnej časti /5/ vzájomne spojenej za chrbátom kabíny s otočným teleskopickým stĺpom /4/ ukotveným v podvozku vozidla pričom spodná časť /1/ je na pravej strane na strope opatrená horizontálnym uzatvárateľným prepojovacím otvorom (2) spodnej časti /1/ a na zadnej stene pravej strany spodnej časti /1/ vertikálnym uzatvárateľným 3)...

Způsob přípravy 8-chlor-6-(2-chlorfenyl)-1-methyl–4H-s-triazolo(4,3-a)-1,4- benzodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226281

Dátum: 15.04.1985

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

Značky: způsob, 8-chlor-6-(2-chlorfenyl)-1-methyl--4h-s-triazolo(4,3-a)-1,4, benzodiazepinu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 8-chlor-6-(2-chlorfenyl)-1 -methyl-4H-s- triazolo(4,3-a)-1,4-benzodiazepinu vzorce I reakcí 7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin- 2-thionu s acethydrazidem vyznačující se tím, že se reakce provadi v prostředí pyridinových basí vroucích od 115 do 175 ° C, nebo v jejich směsích s butanolem, a výhodou při teplotách 115 až 150 °C, načež se získaný surový produkt přečistí krystalizací z dioxanu nebo ze směsi...

Zařízení pro stavění definitivní ocelové výztuže důlních chodeb ražených razicími kombajny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226280

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kašpárek Jiří, Trávníček Josef, Jašek Lubomír

Značky: stavění, zařízení, kombajny, ocelové, důlních, definitivní, ražených, výztuže, chodeb, razicími

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stavění definitivní ocelové výztuže důlních chodeb ražených razicími kombajny, vyznačující se tím, že je tvořeno montážní plošinou (4), upevněnou první a druhou objímkou (11, 111) na rozpojovacím rameni (9) kombajnu, na níž je otočně uchycen jedním koncem první hydraulický válec (6), který je druhým koncem otočně uchycen na spodním rameni (1), které je prostřednictvím přední otočné části (12) oboustranně otočně uchyceno pomocí čepu...

Způsob stabilizace karbonátových plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226279

Dátum: 15.04.1985

Autor: Macháček Zdeněk

Značky: způsob, karbonátových, stabilizace, plniv

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace karbonátových plniv, pigmentů a nastavovadel s rozměrem částic menším než 100 um, vyznačeny tím, že práškový karbonát se zahřívá alespoň 30 minut na teplotu 200 až 500 °C v inertní atmosféře.

Způsob hydrosilylační vulkanizace polymethylsiloxanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226278

Dátum: 15.04.1985

Autori: Hetflejš Jiří, Heidingsfeldová Marta, Čapka Martin, Schätz Miroslav

Značky: polymethylsiloxanů, vulkanizace, způsob, hydrosilylační

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrosilylační vulkanizace polymetylvinylsiloxanů obsahujících 0,2 až 10 mol % metylvinylsiloxanových jednotek působením hybridových sloučenin křemíku, vyznačený tím, že se síťovací reakce provádí v přítomnosti dvoujaderných rhodných komplexů obecného vzorce Rh2Cl2L4, kde L představuje oxid uhelnatý, nebo L2 představuje cyklooktadien.

Bezpečnostní zařízení tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226277

Dátum: 15.04.1985

Autori: Drahovzal Miroslav, Šimek Eduard, Drlík Vladimír

Značky: bezpečnostní, strojů, zařízení, tiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zařízení tiskových strojů, sestávající z ochranné lišty, umístěné v prostoru sbíhavých nebezpečných míst zejména mezi formovým a ofsetovým válcem, vyznačující se tím, že ochranná lišta (1) je pevně spojena s nosnou tyčí (2), která je natáčivě uložena bočnicích (18) tiskového stroje, kde na jednom konci uvedené nosné tyče(2) je uchycena nejméně jedna plochá pružina (3) a vypínací segment (4),opatřený vybráním (5), ve kterém je...

Zařízení na navíjení přástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226276

Dátum: 15.04.1985

Autori: Stratil František, Krkoška Bohdan, Huk František

Značky: navíjení, přástu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na navíjení přástu vedeného od zaoblovacích pásů řemínkového rozdělovacího ústrojí mykacího stroje, které má nejméně jedno nosné těleso pro přástové cívky, vyznačující se tím, že nosné těleso (7) obsahuje alespoň dvě navíjecí soustavy uspořádané na sebou, sestávající z jednoho nebo dvou rovnoběžných horizontálních dopravních pásů (3), z nichž každý je uložen po jedné straně nosného tělesa (7), pro vedení přástů vedle sebe do...

Polyesterové vlákno s regulovatelnými povrchovými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 226275

Dátum: 15.04.1985

Autori: Šrůta František, Vaníček Jiří, Kvízová Milena

Značky: povrchovými, regulovateľnými, vlákno, polyesterové, vlastnostmi

Zhrnutie / Anotácia:

Polyesterové vlákno s regulovatelnými povrchovými vlastnostmi, především třecími a elektrickými o jemnosti do 2 tex popřípadě s obsahem až 1,0 hm. % kysličníku titaničitého, vyznačené tím, že ve hmotě vlákna je obsaženo 0,1 až 5,0 hm.% pigmentu zvoleného ze souboru zahrnujícího o uhličitan vápenatý kysličník křemičitý a kaolin, ve směsi nebo samostatně a na povrch vlákna je naneseno O,08 až 0,5 hm.% neionogenní nebo anionaktivní látky pro...

Spojovací článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226274

Dátum: 15.04.1985

Autori: Koudelka Karel, Šmerda František, Breuer Jaromír, Nykl Jan

Značky: článek, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací článek řetězu, sestávající ze dvou stejných polovin, spojených alespoň jedním příčným prvkem, procházejícím vložkou, umístěnou mezi vnitrními plochami polovin článku, vyznačený tím, že alespoň jedna z vnitřních ploch (13) polovin (l) článku je opatřena vedení (14) pro vložku (2).

Způsob přípravy modifikované alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 226273

Dátum: 15.04.1985

Autori: Přikryl Petr, Kříž Jaroslav

Značky: modifikované, způsob, alkydové, přípravy, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy modifikované alkydové pryskyřice na bázi ftalanhydridu, nenasycených mastných kyselin nebo jejich tryglyceridů a polyhydroxylových sloučenin, vyznačený tím, že 100,0 hmotnostních dílů anhydridu kyseliny ftalové s 165,0 až 255,5 hmotnostními díly alifatických monokarboxylových kyselin o 16 až 18 uhlíkových atomech, 1 až 3 dvojných vazbách a případně jednou hydroxylovou skupinou v alifatickém řetězci, nebe jejich triglyceridů,...

Způsob nehořlavé úpravy plniva pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 226272

Dátum: 15.04.1985

Autori: Trojna Milan, Rubeš Jiří, Culek Pavel, Řezník Jan

Značky: plasty, nehořlavé, způsob, plniva, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nehořlavé úpravy plniva pro plasty, vyznačující se tím, že se plnivo nejprve vysuší při teplotě 100 až 120 °C, schladí se, pak se smíchá s kysličníkem antimonitým a bromovaným propyléterem bisfenolu A v množství 5 až 60 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů plniva při poměru antimon : brom 1 : l, a tato směs se míchá do dosažní teploty maximálně 64 °C.

Způsob výroby kopolyamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226271

Dátum: 15.04.1985

Autori: Neuhäusel Emil, Králíček Jaroslav, Marek Petr, Kubánek Vladimír Drsc

Značky: výroby, způsob, kopolyamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kopolyamidů přeamidací směsi libovolných alifatických polyamidů nebo kopolyamidů v přítomnosti bazických iniciátorů nad.teplotou tání směsí, vyznačený tím, že se jako iniciátorů použije komplexních organokovových sloučenin hliníku a sodíku obecného vzorce NaAl X4-nY kde X je zbytek odvozený od laktamu nebo vodíku Y je zbytek odvozený od alkoholu n je rovno 0 až 4 v koncentracích 0,01 až 5 mol % vztaženo na veškerý polyamid.

Pigmentové přípravky se sypným objemem 1,5 až 4,0 l/kg

Načítavanie...

Číslo patentu: 226270

Dátum: 15.04.1985

Autor: Nečas Miroslav

Značky: pigmentové, sypným, přípravky, objemem

Zhrnutie / Anotácia:

Pigmentový přípravek se sypným objemem 1,5 až 4,0 1/kg, vyznačený tím, že obsahuje 70 až 95 % hm. azokondenzačního pigmentu obecného vzorce I, kde A, B, C, D jsou vodík, metyl, chlor, metoxyl, trif1uormetyl, nitro, CONH2, karbmetoxy a, X,Y,Z jsou vodík, metyl, chlor, kyano, a 5 až 30 % hm. organokřemičité sloučeniny vzorce II, (C6H5)mSi(OR)n (IÍ) kde n = l nebo 2, m + n = 4 a R je lineární nebo rozvětvený alifatický zbytek o počtu atomů uhlíku...

Pneumatický prevodník tlaku bez teplotnej závislosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 226269

Dátum: 15.04.1985

Autori: Matišin Mikuláš, Andraščík Ondrej, Žilka Michal

Značky: závislosti, pneumatický, převodník, teplotnej, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický prevodník tlaku bez teplotnej závislosti, pozostávajúci zo snímacej a kompenzačnej časti, vyznačujúci sa tým, že vo vodiacej jímke (3) je na jednom konci umiestnená snímacia membrána (l), ktorá je napojená prenášacou tyčkou (2) pre prenášanie tlaku na kompenzačnú membránu (10) umiestnenú na druhom konci vodiacej jímky a zároveň na systém klapka, (5)- tryska (6) umiestnený pri mieste odberu tlaku z vonkajšej strany vodiacej jímky (3).

Ternární polymerní kompozit na bázi polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226268

Dátum: 15.04.1985

Autori: Rubeš Jiří, Trojna Milan, Franta Jiří, Řezník Jan

Značky: polypropylénu, ternární, bázi, kompozit, polymerní

Zhrnutie / Anotácia:

Ternární polymerní kompozit na bázi polypropylenu, vyznačený tím, že se skládá z 90 až 10 hmotnostních dílů polypropylenu, 5 až 80 hmotnostních dílů polyetylenu a 5 až 40 hmotnostních dílů skleněného vlákna apretovaného organofunkčními silány, vše vztaženo na 100 hmotnostních dílů ternárního polymerního kompozitu.

Zapojení zařízení pro automatický provoz plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226267

Dátum: 15.04.1985

Autor: Bošek Josef

Značky: zapojení, zařízení, provoz, plynových, automatický, hořáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení zařízení pro automatický provoz plynových hořáků, sestávajícího z obvodu a relé pojistky plamene, časového relé, spouštěcího relé, rozběhového relé, havarijního relé, poruchového relé a ventilu přívodu paliva.

Způsob přípravy nenasycených polyesterových pryskyřic se samozhášivými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 226266

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kaška Jiří, Kitzler Jaroslav, Hájek Zdeněk, Kašpar Karel, Luňák Stanislav, Balcar Miroslav, Mleziva Josef

Značky: pryskyřic, způsob, nenasycených, samozhášivými, polyesterových, přípravy, vlastnostmi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nenasycených polyesterových pryskyřic se samozhášivými vlastnostmi reakcí maleinanhydridu a anhydridu nasycené dikarboxylové kyseliny v molárním poměru 2 : 3 až 0,5 při teplotě 80 až 360 °C s epichlorhydrinem s hodnotou molárního poměru epichlorhydrinu a anhydridů 1,5 až 0,9 za přítomnosti 0,003 až 2 hmot. % polymeračních katalyzátorů typu alkalických hydroxidů, halogenidů, karbonátů, terciárních aminů, kvartérních amoniových...

Způsob tažení výtažků s dvojitou stěnou v tlakové komoře pro hydromechanické tažení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226265

Dátum: 15.04.1985

Autori: Tomášek Jiří, Špaček Jindřich

Značky: dvojitou, tlakově, stěnou, tažení, tohoto, komoře, způsob, provádění, hydromechanické, zařízení, výtažků, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tažení výtažků s dvojitou stěnou v tlakové komoře pro hydromechanické tažení, plněné alespoň z části kapalnou náplní, kde proti vnitřnímu prostoru tlakové komory je uspořádán nejméně jeden průtažník plechového přístřihu založeného na horním okraji tlakové komory, vyznačený tím, že plechový přístřih se prostým tažením vtáhne průtažníkem do tlakové komory až dno vzniklého výtažku dosedne na druhý plechový přístřih těsnící kapalnou náplň ve...

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků se ztenčenou stěnou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226264

Dátum: 15.04.1985

Autori: Tomášek Jiří, Špaček Jindřich

Značky: hydromechanického, provádění, ztenčenou, stěnou, tažení, způsob, tohoto, výtažků, zařízení, hlubokých, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků se ztenčenou stěnou v tlakové komoře s odstupňovanými průřezy vnitřního prostoru plněné alespoň z části kapalnou náplni s proti jejímuž vnitřnímu prostoru je uspořádán nejméně jeden průtažník plechového přístřihu, založeno na horním okraji tlakové komory, vyznačený tím, že plechový přístřih se prostým tažením vtáhne průtažníkem do prostoru tlakové komory až dno vniklého výtažku utěsní kapalnou...

Chladící zařízení elektrického stroje s výměníkem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226263

Dátum: 15.04.1985

Autor: Němčík Stanislav

Značky: tepla, výměníkem, chladicí, zařízení, elektrického, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Chladící zařízení elektrického stroje s výměníkem tepla složeném ze dvou nestejně dlouhých nad sebou uložených částí, vyznačené tím, že ventilátor vnějšího okruhu / 60/ je dvojitý se společným vstupním otvorem /8/, přičemž jedna část dvojitého ventilátoru/61/ vnějšího okruhu je uložena v jedné spirální skříni /9/ vyúsťující směrem ke vnitřní straně /5/ kratší části /2/ výměníku tepla a druhá část dvojitého ventilátoru/62/ vnějšího okruhu je,...

Budící cívka stejnosměrného elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226262

Dátum: 15.04.1985

Autori: Hlubík Vilém, Matošková Olga

Značky: stroje, elektrického, stejnosměrného, cívka, budicí

Zhrnutie / Anotácia:

Budící cívka stejnosměrného elektrického stroje složená alespoň ze dvou částí s podélným kanálem, vyznačená tím, že jednotlivé části /20, 21/ jsou ód sebe odděleny v jednom čele křížovými přechody /3/ jednotlivých vrstev obou částí /20, 21/, kteréžto křížové přechody jsou zpevněny tvrditelnou izolační hmotou a v druhém čele jsou od sebe odděleny izolační spojkou.

Litina na odlitky odolná proti abrazivnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226261

Dátum: 15.04.1985

Autori: Filip Vlastimil, Stuchlík Jaromír, Vávra Jaroslav, Konývka Zdeněk, Jelínek Jaroslav

Značky: odlitky, opotřebení, litina, proti, abrazivnímu, odolná

Zhrnutie / Anotácia:

Litina na odlitky odolná proti abrazivnímu opotřebení obsahující 1,8 až 2,4 % hmot. uhlíku, 0,4 až 1,2 % hmot. manganu. 0,2 až 0,8 % hmot. křemíku, 26 až 31 % hmot. chromu, 0,008 až 0,04 % hmot. síry, 0,008 až 0,05 % hmot. fosforu, vyznačující se tím, že obsahuje 0,05 až 0,2 % hmot. vanadu, 0,01 až 0,1 % hmot. titanu a 0,01 až 0,1 hmot. hliníku.

Způsob přípravy aniontového polyamidu nebo kopolyamidu v nehořlavé úpravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 226260

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Čásenský Bohuslav, Loyda Miloslav, Mařík Jiří, Gross Petr

Značky: kopolyamidů, polyamidů, nehořlavé, aniontového, způsob, přípravy, úpravě

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aniontového polyamidu nebo kopolyamidu v nehořlavé úpravě na bázi laktamů ? -aminokyselin za přídavku červeného fosforu, vyznačený tím, že se červený fosfor k aniontovému polyamidu nebo kopolyamidu přidá po polymeraci při teplotě 5 až 30 K nad jeho bodem tání v množství od 0,1 do 1 hmot. %, vztaženo na hmotnost polymeru.

Způsob výroby bandáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 226259

Dátum: 15.04.1985

Autor: Kudrna Rudolf

Značky: bandáží, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bandáží odstředivým litím a následujícím ochlazováním, vyznačený tím, že po odlití se odlitek při teplotě nejméně 30°C pod teplotou solidu z licí kokily vyjme, načež se dále ochlazuje chladícím médiem, např. vzduchem, až do poklesu teploty odlitku na 750 až 350°C a potom se dochlazuje v izolačním prostředí, např. v písku.

Zařízení k výměně tepla postupujících pásů a soustav vláken v kapalinových lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 226258

Dátum: 15.04.1985

Autori: Blažek Jiří, Konopík Bohumil

Značky: tepla, zařízení, výměně, vláken, soustav, lázních, postupujících, pásu, kapalinových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k výměně tepla postupujících pásů a soustav vláken v kapalinových lázních vyznačující se tím, že ses tává z podélné vary, (1) do které je proveden vstup (7) kapaliny a výstup (8) kapaliny, opatřené napříč nade dnem uchycenými spodními přepážkami (3) a odklopného víka (2) na kterém jsou příčně uchyceny horní přepážky (4), přičemž po uzavření víka (2) je mezi spodními přepážkami (3) a horními přepážkami. (4) vytvořen volný průchozí...

Válcová profilovací stolice plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226257

Dátum: 15.04.1985

Autori: Tomášek Svatopluk, Kozderka František, Kozderka Jiří

Značky: stolice, válcová, profilovací, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Válcová profilovací stolice plechů,sestávající ze dvou stojin, pevné spojených se základovou deskou, jejichž horní konce jsou navzájem spojeny příčníkem a v jejich stěnách upraveny svislé drážky ve kterých jsou suvně uloženy ložiskové skříně spodního horizontálního profilovacího válce a dále ze dvou vertikálních profilovacích válců a horního horizontá1ního profilovacího válce, vyznačená tím, že horní horizontální profilovací válec /7/ je uložen...

Spôsob výroby polyuretánov za použitia produktov rozkladu polyuretánového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226256

Dátum: 15.04.1985

Autor: Kopál Pavel

Značky: použitia, produktov, odpadů, rozkladu, polyuretánov, polyuretánového, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyuretánov za použitia produktov rozkladu polyuretánového odpadu vyznačujúci sa tým, že 5 až 100 hmotnostných dielov polyuretánového odpadu rozpúšťa sa pri teplote 170 až 240 °C v zmesi 5 až l00 hmotnostných dieloch nastavovadla, čo je zmes produktov destilácie a chemického spracovania ropy s obsahom aromatických a naftenických uhľovodíkov a 5 až 100 hmotnostných dieloch polyésterpolyolu a molekulovej hmotnosti 2000-6000 á takto...

Transkutánní dvojelektroda k měření tenze kyslíku v kapilární krvi povrchových tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 226255

Dátum: 15.04.1985

Autor: Vacek Antonín

Značky: tenze, povrchových, dvojelektroda, transkutánní, kapilární, tkání, měření, kyslíku

Zhrnutie / Anotácia:

Transkutánní dvojelektroda pro měření tenze kyslíku v kapilární krvi povrchových tkání zalitá pryskyřicí v pouzdře z izolační hmoty, vyznačení tím, že anodu tvoří kotouček (1) ze stříbrného plechu se symetricky, k okraji uspořádanými otvory, ve kterých jsou kolmo na vnější povrch kotoučku (1) izolovaně upevněny kolíky (2 a 3) z platiny nebo zlata, tvořící dvě elektricky oddělené katody, mezi kterými je upevněno vyhřívací těleso (4) a za ním...

Sonda pro určování napjatosti hornin odvrtávací metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226254

Dátum: 15.04.1985

Autori: Nedoma Jiří, Kačerovský Jaromír, Novotná Eva, Kohout Jiří, Vobořil Jan

Značky: hornín, sonda, odvrtávací, metodou, napjatosti, určování

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda:pro určování napjatosti hornin odvrtávací metodou vyznačená tím, že je opatřena třemi hydraulicky rozpínanými doteky /l/, umístěnými v jedné příčné rovině a jedním čelním dotekem /15/ uloženým suvně v podélném směru a umístěným v ose sondy na jejím čele /14/, přičemž pro kontrolu vzájemných pohybů měrných doteků /1 a 15/ je sonda opatřena strunovými tensometry a čitačovým odečítacím zařízením s digitální pamětí na výstupu.

Zařízení s přídavným tepelným zdrojem pro sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226253

Dátum: 15.04.1985

Autori: Viktorin Zbyněk, Divinec Karol, Komorech Vladimír, Koberle Milan, Drahoš Vítězslav

Značky: zdrojem, zařízení, přídavným, sušárny, tepelným

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení s přídavným tepelným zdrojem pro sušárny sestávající z komorové nebo skříňové sušárny, přídavného tepelného zdroje, ventilátoru a regulačních ventilů vyznačené tím, že v boční stěně (1) sušárny je k výstupnímu otvoru (2), který je uvnitř sušárny opatřen sběrným potrubím (12) s regulovatelnými štěrbinami (16), připojen přes první regulační ventil (13) vstupem ventilátor (9), který je výstupem připojen k vstupu přídavného tepelného...

Polovodičová součástka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226252

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kolman Bohumil, Jirůtka Vladimír, Makovička Jan, Plíva Jiří

Značky: způsob, výroby, součástka, její, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Polovodičová součástka sestávající z alespoň jednoho polovodičového stavebního prvku, tvořeného keramickou deskou a polovodičovým systémem s vývody, vyznačená tím, že každý polovodičový stavební prvek je umístěn ve vybrání /7,8/ základu /2/ tak, že jeho keramická deska /3/ tvoří dosedací plochu součástky a jeho vývody /5,6/ procházejí prostupy /16/ základu /2/, ke kterému je připojena nástavba /1/, obsahující jednak propojovací člen /9/ pro...

Způsob regulace čerpací stanice a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226251

Dátum: 15.04.1985

Autor: Nikl Milan

Značky: způsob, provádění, zapojení, tohoto, čerpací, způsobu, stanice, regulace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace čerpací stanice sestavené ze soustavy čerpadel a případné větrníku zapojených paralelné do společného výstupního potrubí, kdy při poklesu tlaku ve výstupním potrubí pod zapínací mez vyšle snímač tlaku ve výstupním potrubí impuls k postupnému zapínání čerpadel a při nárůstu tlaku nad vypínací mez vyšle snímač tlaku impuls k postupnému vypínání čerpadel, vyznačující se tím, že současné s hodnotou tlaku se sleduje jeho časová změna...

Zapojení elektrického systému volby rychlosti víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225500

Dátum: 15.04.1985

Autori: Spišiak Juraj, Bezděk Miloslav

Značky: systému, rychlostí, zapojení, víceprošlupního, voľby, tkacího, elektrického, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektrického systému volby rychlosti víceprošlupního tkacího stroje, vyznačující se tím, že ovladačová část (1) stroje je svým prvním, druhým a třetím výstupem spojena s prvním, druhým a třetím vstupem společného paměťového obvodu (2), čtvrtý vstup společného paměťového obvodu (2) je spojen s druhým výstupem paměťového obvodu (4) provozní rychlosti a prvním vstupem druhého srovnávacího obvodu (5), výstup společného paměťového obvodu...

Spôsob sušenia vnútorného povrchu dutých telies a zariadenie pre vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225499

Dátum: 15.04.1985

Autor: Rusko Jozef

Značky: spôsobu, vnútorného, spôsob, vykonávanie, sušenia, tohoto, zariadenie, telies, dutých, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob sušenia vnútorného povrchu dutých telies, naneseného mokrým smaltom pred vypaľovaním, vyznačujúci sa tým, že vnútorný povrch dutého telesa sa ofukuje ventilátorom pohybujúcim sa spolu s dutým telesom po jeho dopravnej dráhe.

Pružinový rozřaďovač nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 225498

Dátum: 15.04.1985

Autori: Pavelka Ladislav, Šedlbauer Antonín

Značky: rozřaďovač, nití, pružinový

Zhrnutie / Anotácia:

Pružinový rozřaďovač nití, vhodný zejména pro rozřaďování soustavy nití, s tyčí nebo trubkou umístěnou paralelně s rovinou vedení soustavy nití v místě, kde se tato lomí při odběru z válu nebo z cívek na textilním stroji, vyznačující se tím, že na tyči nebo trubce /1/, která na obou svých koncích je otočně uložena v ložiskách /3/ a prostřednictvím čepů /4 a 4a/ uchycena na držácích /5, 5a/, které jsou upevněny na rámu textilního stroje a na...

Způsob nízkoteplotního pěstování monokrystalů arsenidu gallia se strukturou prostou mosaikových bloků a dislokací

Načítavanie...

Číslo patentu: 225497

Dátum: 15.04.1985

Autori: Hrubý Arnošt, Štěpánek Bedřich

Značky: dislokací, gallia, monokrystalů, arsenidu, strukturou, pěstování, mosaikových, způsob, prostou, bloků, nízkoteplotního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nízkoteplotního pěstování monokrystalů arsenidu gallia se strukturou prostou mosaikových bloků a dislokací s hustotou nižší než 102x cm-2 za sníženého tlaku transportem v parní fázi, v uzavřené nádobce vertikálně posunovatelné v peci s třemi nebo více nad sebou se nacházejícími a na sobě nezávislými teplotními zónami, při kterém se k výchozí látce přidává jako transportní činidlo 0,1 až 10 mg jodidu arsenitého a 1 až 100 mg elementárního...

Keramický rekuperátor, najmä pre sklárske taviace pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 225496

Dátum: 15.04.1985

Autori: Šebík Alexander, Jankech Jozef

Značky: sklářské, najmä, rekuperátor, keramický, taviace

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický rekuperátor, najmä pre sklárske taviace pece, zahrňujúci dve skupiny kanálov pre médiá, medzi ktorými sa vymieňa teplo, pričom vertikálne kanály pre prietok média predávajúceho teplo majú kruhový prierez a pozostávajú z radov súoso usporiadaných trubiek a prepojené horizontálne kanály pre prietok média prijímajúceho teplo tvoria etážovo usporiadané objímkové spojky trubiek tvarované v krajných oblastiach striedavo a odstupňovane tak,...