Archív za 1985 rok

Strana 130

Keramické těleso, zejména izolátor, k zatmelení do kovových armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 218675

Dátum: 15.04.1985

Autori: Hanuš Josef, Mazánková Zdeňka, Růžička Stanislav, Doležal Emanuel

Značky: zejména, izolátor, keramické, těleso, zatmelení, armatur, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se stýká keramického tělesa zejména izolátoru určeného k zatmelení do kovových armatur. Vynález řeší technologicky nenáročné vytvoření excentrických drážek do stmelených izolátorů, čímž se dosáhne vyšší mechanické pevnosti. Podstatou vynálezu je, že keramické těleso je opatřeno nejméně dvěma excentrickými vzájemně proti sobě pootočenými drážkami o obecný úhel (, přičemž osy drážek jsou proti ose izolátoru kolmo nebo s odchylkou až (5...

Zapojení kontrolního obvodu fází s automatickou sebekontrolou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218674

Dátum: 15.04.1985

Autori: Schmucker Antonín, Kratochvíl Alois

Značky: kontrolního, sebekontrolou, obvodů, automatickou, fázi, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení kontrolního obvodu fází s automatickou sebekontrolou, zejména třífázových elektromotorů letmých pil válcovacích tratí, napájených vlečnými kabely, uloženými na kabelovodu, u kterého je statorové vinutí kontrolního elektrického motoru (7) propojeno přes kabelový vlek (6), dále tepelnou ochranu (5), kontakty (3) síťového stykače (29) a pojistky (2) s napájecí sítí (1). Propojovací svorka hvězdy vinutí elektrického motoru...

Zařízení pro samočinné středění pohybujícího se pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218673

Dátum: 15.04.1985

Autori: Stuchlík Milan, Grygar Rudolf

Značky: pohybujícího, samočinně, středění, zařízení, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se stýká zařízení pro samočinné středění dopravního pásu, případně obdobného pohybujícího se pásu. Řeší problém zjednodušení samočinného středicího zařízení, pracujícího v prašném a vlhkém prostředí. Podstatou vynálezu je, že zařízení s válečkovou podpěrou, uloženou otočně kolem svislé osy, má tuto podpěru na každé boční straně opatřenu alespoň jedním ložiskem, v němž je otočně uložen hřídel, k jehož hornímu konci je připevněn třecí...

Zařízení k podávání součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218672

Dátum: 15.04.1985

Autor: Pechr Jiří

Značky: zařízení, součástí, podávání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podávání, oddělování a dávkování součástí kulového, válcového i rozmanitého tvaru pro jejich montáž, jako je zalisování, vkládání, zašroubování ve strojírenských a jiných výrobcích. S výhodou je možno zařízení podle vynálezu využít při zátkování strojírenských výrobků. Jeho podstata spočívá v tom, že podávané součásti jsou zavedeny do příslušných podávacích pouzder, upevněných v horní pevné desce zařízení. Pod touto deskou se...

Zařízení na odstraňování spadaného materiálu pro dálkovou pásovou dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218671

Dátum: 15.04.1985

Autori: Škarda Bohdan, Zelenka Jaroslav, Felcman František, Barták Jiří

Značky: pásovou, spadaného, dopravu, zařízení, odstraňování, dálkovou, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na odstraňování spadaného materiálu pro dálkovou pásovou dopravu, zejména pod středními díly pásových dopravníků v povrchových hnědouhelných dolech. Zařízení na odstraňování spadaného materiálu pro dálkovou pásovou dopravu je řešené jako samostatné vozidlo s vlastním nebo nuceným pohonem, které obkračuje konstrukci dálkové pásové dopravy a pojíždí podél pásového dopravníku na kolejovém, housenicovém nebo kolovém...

Způsob výroby náročných druhů ocelí na tandemové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 218670

Dátum: 15.04.1985

Autor: Vaníček Václav

Značky: oceli, druhu, ocelářské, výroby, způsob, tandemové, náročných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby náročných druhů ocelí na tandemových ocelářských pecích spolu s nenáročnými druhy ocelí, kde náročným druhem oceli se rozumí uklidněná ocel s vyššími obsahy uhlíku a legujících prvků, jejichž obsah je v úzkém rozmezí, nenáročnými druhy ocelí se rozumí nízkouhlíkaté, zpravidla neuklidněné ocele, vyznačující se tím, že v první nístěji se začne se zkujňováním náročného druhu ocele a po skončeném zkujňováním se tavba v této nístěji...

Křížový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 218669

Dátum: 15.04.1985

Autori: Menša Ludvík, Babíček Josef

Značky: dopravník, křížový

Zhrnutie / Anotácia:

Křížový dopravník sestává z přiváděcí a odváděcí válečkové tratě, mezi kterými je příčně umístěn řetězový dopravník. Přiváděcí trať je opatřena odměřovacím zařízením a odklopným dorazem. Vnější strana odváděcí tratě obsahuje dorazové válečky a vnitřní strana sklopné válečky. Nad řetězovým dopravníkem je jařmo a v úrovni řetězů další odklopné dorazy. Hnací válečky odváděcí tratě jsou opatřeny elektromagnetickými spojkami. Obě válečkové tratě a...

Vedený silniční vibrační válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 218668

Dátum: 15.04.1985

Autor: Venc Stanislav

Značky: válec, silniční, vedený, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vedený silniční vibrační válec se dvěma běhouny a řídicím podvozkem, kde rameno podvozku je opatřené ve středicí části svislým čepem k uchycení řídicího kola a na převislém konci závažím, vyznačující se tím, že rameno (1) podvozku je k rámu (5) válce uchyceno prostřednictvím svislé desky (6), jejíž šířka je stejná nebo větší, než je šířka válce, přičemž svým horním okrajem přesahuje výšku válce a dolním okrajem zasahuje pod vodorovnou osu...

Zařízení pro odstraňování textilního prachu zejména u pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218667

Dátum: 15.04.1985

Autori: Henzl Jindřich, Peřík Jaroslav, Kuda Vladimír, Polášek Jiří, Povolný Václav, Vašíček Vladimír

Značky: zejména, prachu, pneumatického, odstraňování, zařízení, stroje, textilního, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstraňování textilního prachu zejména u pneumatického tkacího stroje tvořené dutým kanálem pro nucený průchod vzduchu, upraveným u soustavy osnovních nití alespoň po části její šíře napříč stroje vyznačené tím, že kanál (20) je uložen v prostoru vymezeném brdovými listy (5), soustavou osnovních nití (3) a osnovním válem (2) a alespoň ve stěně přivrácené k osnovním nitím (3) je opatřen alespoň jednou odsávací štěrbinou (21),...

Analogová paměť s komparátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218666

Dátum: 15.04.1985

Autor: Štork Milan

Značky: komparátorem, paměť, analogová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém uchování (zapamatování) hodnoty, která je časově proměnná a kterou lze převést na elektrický signál. Podstatou vynálezu je použití komparátoru, který řídí nabíjení kondezátoru (použitého jako paměťový prvek) ze zdrojů proudu, které jsou vzájemně polarizovány opačně. Při vyrovnání napětí vstupního s napětím na kondezátoru je zastaveno nabíjení. Analogová paměť s komparátorem obsahuje též obvod pro korekci chyby, která...

Kovová fólie pro komínové vložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218665

Dátum: 15.04.1985

Autor: Kaleta Vladimír

Značky: komínové, kovová, fólie, vložky

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová fólie je určena zejména pro takové komínové vložky, u kterých se nejprve dlouhý pás kovové fólie v polovině své šířky přehne tak, že jeho podélné hrany na sebe dolehnou. Pak teprve se tyto podélné hrany na sebe doléhající navzájem spojí podélným, několikanásobným přehybem, který je poměrně úzký a je proveden tak, že je snadno rozvinutelný. Kovová fólie, jejíž maximální tloušťka je 0,1 mm, je na jedné své straně nerozebíratelně pokryta...

Axiální segmentové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 218664

Dátum: 15.04.1985

Autor: Michele František

Značky: axiální, ložisko, segmentové

Zhrnutie / Anotácia:

Axiální segmentové ložisko má v ložiskové skříni uloženy nosiče naklápivých dutých segmentů, jejichž činné plochy jsou ve styku s rotujícím tlačným kotoučem. Naklápivé duté segmenty mají v alespoň jedné své boční stěně, kolmé na osu otáčení ložiska, v místech průniku rovin proložených boční stěnou a činnou plochou naklápivého dutého segmentu, vytvořeno průběžné vybrání, v jehož čelní stěně, přivrácené k ploše rotujícího tlačného kotouče, jsou...

Způsob kompenzace úbytku a polohy orovnávacího diamantu orovnávače brousicího kotouče, kompenzace různého napružení soustavy stroj – nástroj – obrobek a kompenzace dilatací brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218663

Dátum: 15.04.1985

Autor: Janda Jan

Značky: polohy, dilatací, úbytku, stroj, napružení, obrobek, soustavy, diamantu, nástroj, kotouče, způsob, brusky, různého, orovnávacího, orovnávače, brousicího, kompenzace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kompenzace úbytku a polohy orovnávacího diamantu orovnávače brousicího kotouče, kompenzace různého napružení soustavy stroj-nástroj-obrobek a kompenzace dilatací brusky za účelem dodržení přesnějšího rozměru obroušeného obrobku a zkrácení času potřebného pro poslední fáze brousicího cyklu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že orovnávací diamant je upevněn na vůči průměru brousicího kotouče v kladném neb záporném směru...

Způsob kombinované předúpravy lněného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218662

Dátum: 15.04.1985

Autor: Novák Luděk

Značky: kombinované, materiálů, lněného, předúpravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kombinované předúpravy lněného materiálu před vypřádáním vysokými průtahy, zahrnující kyselení s následným vícestupňovým bělením, přičemž po každém zušlechťovacím pochodu se zařazuje praní studenou nebo teplou vodou pro účinnější působení následné lázně, vyznačený tím, že textilní materiál se napouští při teplotě 10 až 60 °C po dobu 20 až 60 minut kyselou lázní o pH 2 až 3,5 obsahující 1 až 1,5 ml/l sodné soli etyléndiaminotetraoctové...

Vačkové prošlupní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218661

Dátum: 15.04.1985

Autori: Hašek Václav, Pařízek Josef

Značky: zařízení, prošlupní, vačkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vačkového prošlupního zařízení tkacích strojů pro tkaní vícevazné tkaniny s alespoň zdvojenou útkovou nití, oddělující střídy vzoru. Jeho podstata spočívá v tom, že každá dvojice brzdových listů je opatřena dvojicí kotoučů se shodnými vačkovými drahami, do kterých zabírají kladky na platinách listů, přičemž vačkové dráhy na kotoučích jsou opatřeny pro zakládání jednotlivých útků stříd vzorů pravidelně se opakujícími vrcholy na...

Zapojení elektromagnetického plynového ventilu s náhradním zdrojem napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218660

Dátum: 15.04.1985

Autor: Motl Ctirad

Značky: zapojení, napětí, plynového, ventilu, náhradním, elektromagnetického, zdrojem

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektromagnetického plynového ventilu s náhradním zdrojem napětí vyznačené tím, že se zdrojem (U1) napětí je přes omezovací odpor (1) paralelně spojen kondenzátor (2) a dělič ze dvou odporů (3, 4) středním uzlem spojený přes diak (5) a řídicí elektrodu tyristoru (6), spojeného katodou se zápornou svorkou zdroje (U1) napětí a anodou spojenou přes vinutí elektromagnetického ventilu (7) přes termostatický spínač (8) s katodami dvou diod...

Způsob přípravy stabilní modifikace barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 218659

Dátum: 15.04.1985

Autori: Lorenc Josef, Simandl Jaroslav

Značky: modifikace, barviva, přípravy, stabilní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy stabilní modifikace barviva vzorce připraveného v práškovité formě z pasty nestabilní modifikace mletím s anionickými dispergátory na bázi ligninsulfonanů nebo kondenzátů naftalensulfonové kyseliny nebo kresolu, Schäfferovy kyseliny a siřičitanu sodného s formaldehydem tak, že se dvojice brdových listů je opatřena dvojicí až 100 °C až do rozpadu aglomerátů. Využití v chemických provozech s výrobou uvedeného typu barviva.

Způsob přípravy stabilní krystalové modifikace barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 218658

Dátum: 15.04.1985

Autori: Simandl Jaroslav, Krotil František, Kovařík Vladimír, Lorenc Josef

Značky: krystalové, modifikace, způsob, barviva, přípravy, stabilní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy stabilní krystalové modifikace barviva vzorce: I kopulací diazotovaného 2-chlor-4-nitroanilinu s N-?-acetoxyethyl-N-?-kyanethylanilinem, filtrací barviva po kopulaci, suspendováním ve vodě, případně za přídavku povrchově aktivní látky a za úpravy hodnoty pH reakční směsi akáliemi na 4 až 7 a zahřátím směsi na teplotu 60 až 100 °C vyznačený tím, že se ke komponentám kopulace, popřípadě do vytvořené suspenze přidává 0,05 až 10 %...

Zařízení pro manipulaci s karosériemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 218657

Dátum: 15.04.1985

Autor: Synovec Vladimír

Značky: manipulaci, karosériemi, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro manipulaci s karosériemi osobních automobilů zvláště v prostorech s nízkou výškou a tam, kde je možná manipulace jen podélně s osou karosérie. Karosérie osobních automobilů se zdvihají, přemísťují a ukládají pomocí osobního automobilu opatřeného neseným obkročným zdvižným rámem. Na nosném rámu jsou výkyvně uchyceny výklopné bočnice, ve kterých jsou otočně vedeny postranní nosníky opatřené pracovním hydraulickým...

Paměťové cílové telefonní volicí zařízení s předvolbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218656

Dátum: 15.04.1985

Autor: Filka Miloslav

Značky: paměťové, volicí, telefonní, zařízení, cílové, předvolbou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález uvádí paměťové cílové telefonní zařízení s předvolbou, umožňující jednoduchý výběr telefonních okruhů a následnou cílovou volbu. Zařízení je určeno pro zkoušení telefonních okruhů na zkušebnách. Slouží k automatizovanému ovládání připojovacího zařízení. Je vybaveno programovatelnou pamětí, ovládanou z tlačítkové číselnice.

Způsob využití odpadního tepla a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 218655

Dátum: 15.04.1985

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: zařízení, využití, způsob, odpadního, provádění, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob vyššího využití odpadního tepla kouřových plynů z rotační pece nebo kalcinátoru v předehřívači paliva. Podstatou vynálezu je, že část kouřových plynů z pece nebo kalcinátoru je vedena v protiproudu vrstvou pevného paliva o vysoké teplotě vzplanutí, přičemž vrstva paliva odebírá přímým stykem teplo kouřovým plynům. Podstatou zařízení pro provádění tohoto způsobu je, že paralelně k surovinovému zásobníku a surovinovému...

Zařízení pro rychlou manipulaci se součástmi v pracovním prostoru obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218654

Dátum: 15.04.1985

Autori: Černý Bohuslav, Urban Václav

Značky: rychlou, stroje, manipulaci, součástmi, pracovním, prostoru, zařízení, obraběcího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení využívá jednak činnosti dvou uchopovacích jednotek jedné úchopové hlavice připevněné na rameni robotu a za druhé využívá k přísunu součásti do upínací hlavy obráběcího stroje upínacího členu tohoto stroje. Manipulačními pohyby, které umožňuje provedení úchopové hlavice, se jednou uchopovací jednotkou odebírá z upínací hlavy obráběcího stroje již opracovaný obrobek a druhou upínací jednotkou s upnutou neopracovanou součástí v témž...

Nosič pro uložení optického záměrného kolimátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218653

Dátum: 15.04.1985

Autori: Smejkal Vilém, Tomečka Jan

Značky: nosič, záměrného, kolimátoru, uložení, optického

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič pro uložení optického záměrného kolimátoru nebo dalekohledu, který je upevněn na povrchu ruční palné zbraně, zvláště lovecké pušce. Tento nosič je tvořen nosným tělesem, který je stranově stavitelný. Jeho horní plocha má válcový tvar a je na ní uloženo stavěcí těleso s upevněným záměrným kolimátorem. Posuvem stavěcího tělesa po válcově ploše ve směru osy hlavně zbraně je umožněno přesné nastavení optické osy záměrného kolimátoru podle...

Zásobník pro štíhlé válcové předměty, zejména vrtáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218652

Dátum: 15.04.1985

Autor: König Josef

Značky: předměty, vrtáky, zásobník, zejména, válcové, štíhlé

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník pro štíhlé válcové předměty, zejména vrtáky, který má válcové těleso (1) opatřené rovnoběžně upravenými slepými vrty (5) pro vrtáky, které jsou uspořádány v rovinách procházejícím středem válcového tělesa (1), přičemž ve středu postavy válcového tělesa (1), ve které vyúsťují vrty (5) pro vrtáky, je otočně připojeno víčko (2), opatřené odpovídající řadou otvorů (3).

Kulový kloub

Načítavanie...

Číslo patentu: 218651

Dátum: 15.04.1985

Autori: Třetina Josef, Řeháček Antonín

Značky: kulový, kloub

Zhrnutie / Anotácia:

Kulový kloub vyznačený tím, že mezi jeho pánvemi (3, 4) je uspořádán kroužek (9), který je ve své jedné části opatřen rozšířením (10), zapadajícím do vybrání v pánvích (3, 4), přičemž ve skříni (2) kloubu (1) je vytvořen otvor (11), souosý s otvorem (11´), vytvořeným v rozšíření (10) kroužku (9), pro uložení kolíku (12).

Tvrdidlo a současně ostřivo samotvrdnoucí formovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 226300

Dátum: 15.04.1985

Autori: Belec Josef, Ulrich Jiří, Tichý Josef, Tykal Vladimír, Jablonský Ladislav

Značky: směsi, tvrdidlo, formovací, samotvrdnoucí, současné, ostřivo

Zhrnutie / Anotácia:

Použití strusky vznikající při aluminotermické výrobě ferovanadu o složení 66 - 76 hmotnostních dílů kysličníku hlinitého 10 - 19 hmotnostních dílů kysličníku hořečnatého 3 - 7 hmotnostních dílů kysličníku vanadičného 1,5 - 5 hmotnostních dílů kysličníku vápenatého 0,4 - 4 hmotnostních dílů kysličníků křemičitého 0,05 - 3 hmotnostních dílů kysličníku manganatého 0,05 - 2,5 hmotnostních dílů kysličníku železnatého 0,05 - 3 hmotnostních dílů...

Způsob výroby cyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226299

Dátum: 15.04.1985

Autori: Dvořák Bohumír, Pašek Josef

Značky: způsob, cyklohexylaminu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cyklohexylaminu hydrogenací anilinu v plynné fázi při 130 až 230°C tlaku 01 až 1 MPa s použitím nejméně 98% vodí vyznačený tím, že se nejprve v první sekci hydrogenuje anilin a ve druhé sekci se konvertuje dicyklohexylamin na cyklohexylamin, cirkulující přebytečný hydrogenační plyn se rozděluje mezi první a druhou sekci v poměru 5 : 1 až 20 : l a za reakčními sekcemi se oba proudy spojují a zpracují se společně chlazením na surový...

Snímatelný lak na bázi epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 226298

Dátum: 15.04.1985

Autor: Wiesner Ivo

Značky: snímatelný, pryskyřic, epoxidových, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Snímatelný lak a bázi epoxidových pryskyřic,vyznačený tím,co je připravitelný vytvrzením směsi sestávající se hmotnostně z 1 dílu epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 800 a 1100,obsahu epoxidových skupin 0:180 až 0,250 mol/l00/g a z 0,3 až 0,5 dílu aduktu, získaného reakcí 1 molárního dílu C4 a/nebo C5 alkylesterů epoxidovaných mastných kyselín o obsahu 4,5 až 5,5 epoxidového kyslíku a střední molekulové hmotnosti 320 až 415 s...

Houževnatá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 226297

Dátum: 15.04.1985

Autor: Wiesner Ivo

Značky: hmota, houževnatá

Zhrnutie / Anotácia:

Houževnatá hmota připravitelná vytvrzením kompozice o složení 70 až 97 hmotnostních dílů nízkomolekulární epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 340 až 410 a obsahu epoxidových skupin 0,480 až O,587 mol/100 g, 3 až 30 hmotnostních dílů Cl až C5 alkylesterů epoxidovaných mastných kyselin rostlinných olejů o obsahu epoxidového kyslíku 3,5 až 6,5 % a 30 až 65 hmotnostních dílů aminoamidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 400...

Zařízení pro automatický a časový odběr plynných vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226296

Dátum: 15.04.1985

Autori: Rousková Milada, Liska Dušan

Značky: automatický, zařízení, vzorků, odber, plynných, časový

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení, pro automatický a časovaný odběr plynných vzorků vyznačující se tím, že na ochranném a stavitelném obalu (13) s evakuovanou vzorkovnicí (14) je umístěno víko (11), na kterém je upevněn zdroj (21) s uzavřeným prostorem (10), ve kterém je umístěn zdroj (21) elektrického napětí se stabilizátorem, časovací čtyřstupňový multivibrátor (4), dělič (9) pro nastavení času, a ve stěnách nevýbušného závěru (26) jsou umístěny optoelektrický...

Zadná stena parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226295

Dátum: 15.04.1985

Autori: Pacala Ján, Zvodár Jaroslav, Segvári Viliam

Značky: kotla, zadná, stěna, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Zadná stena parného kotla pozostávajúca z rúrok prehrievača pary a výparníka, ktoré sú plochými oceľovými pásmi zvarené v celokovové rúrkové steny vyznačujúce sa s tým, že rúrková stena prehrievača páry (5) s rúrkovou stenou výparníka (3) je spojená cez dolný tvarový kus (2) a horný tvarový kus (1), ktoré sú v určených, miestach rozteče rúrok spolu s rovnou prehrievačovou rúrkou (6) spojené obvodovými zvarmi, pričom spodný tvarový kovaný kus...

Razicí mechanismus značkovacího zařízení pro označování vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226294

Dátum: 15.04.1985

Autor: Palán Blahoslav

Značky: razicí, označování, zařízení, mechanismus, značkovacího, vývalků

Zhrnutie / Anotácia:

Razicí mechanismus značkovacího zařízení pro označování vývalků, je tvořen tlakovzdušným razicím válcem a razicí tyči uloženou v nosném rámu, v jejímž vidlicovitém konci jsou na ose točně uloženy razicí kotouče aretované zarážkou, vyznačené tím, že k volnému konci pístnice tlakovzdušného razicího válce(uloženého nad razicí tyčí (3)v nosném rámu) jsou připevněn jedním svým koncem listové pružiny (2), jejichž druhé konce jsou suvně uloženy ve...

Zapojení regulátoru pro svařovací usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 226293

Dátum: 15.04.1985

Autori: Heinrich Petr, Kmínek Zdeněk, Raba Pavel

Značky: zapojení, usmerňovač, regulátoru, svařovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátora pro svařovací usměrňovač s vyhlazovací tlumivkou, vyznačené tím, že paralelně k bočníku /4/, zapojenému do série s tlumivkou /3/ je svým prvním a druhým vstupem zapojen blok /5/ skutečné hodnoty proudu, jeho první výstup je spojen jednak se vstupem spínače /6/ počátečních stavů a jednak přes derivační blok /7/ s prvním vstupem prvního sčítacího členu /8/ a druhý výstup bloku /5/ skutečné hodnoty proudu je spojen s druhým...

Způsob výroby bandážovacích dílů obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 226292

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kuběna Jiří, Varhaník Jiří, Roubal Vladimír

Značky: výroby, bandážovacích, způsob, dílů, obuvi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bandážovacích dílů obuvi, jako jsou například límečky sálové a sportovní obuvi nebo jazyky obuvi pro fyzicky náročnější aplikace, při němž se vytváří laminát, sestávající z výseků nosného textilu, pěnové polštářovací výplně a obalovacího materiálu, jež se navzájem slepují nebo slisovávají a působením vysokofrekvenčních elektrod svařují a vyvařují do funkčního tvaru, vyznačující se tím, že nejprve z tohoto pásového laminátu se...

Vzduchem chlazený kondenzátor pro rozpouštědla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226291

Dátum: 15.04.1985

Autori: Šrámek Jaroslav, Salvet Miroslav

Značky: rozpouštědla, kondenzátor, vzduchem, chlazený

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchem chlazený kondenzátor pro rozpouštědla, obsahující průtokový chladič opatřený nahoře a dole hrdlem pro připojení chladicího média, vyznačený tým, že k oběma hrdlům (5) průtokového chladiče (1) jsou připojena horní a dolní hrdla (8) pro spojení do dutého tělesa (k) opatřeného nahoře uzavíratelným plnícím otvorem (7) a opatřeného na obvodu chladicími žebry (10).

Esterový olej so zvýšenou oxidačne-termickou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226290

Dátum: 15.04.1985

Autori: Cvengrošová Zuzana, Ilavský Ján, Štolcová Magda, Kizlink Juraj, Malík Ľuboš, Hronec Milan

Značky: esterový, stabilitou, oxidačne-termickou, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Esterový olej so zvýšenou oxidačne-termickou stabilitou vyznačujúci sa tým, že obsahuje 0,001 až 2,5 % hmotnostných komplexnej zlúčeniny cínu obecného vzorca I kde X je atóm síry alebo kyslíka, R1 a R2 sú alkylové alebo arylove skupiny s 3 až 12 atómami uhlíka v molekule, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, R3 je alkylová alebo RC00- skupina s l až 6 atómami uhlíka, prípadne halogénia a n je 0 až 50 doplnených do 100 % hmotnostných esterovým...

Sluneční kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 226289

Dátum: 15.04.1985

Autori: Vaněk František, Malík Karel, Slováčková Marie

Značky: sluneční, kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Sluneční kolektor kombinovaného typu plošného a fokusačního s parabolickými odraznými plochami, vyznačený tím, že absorbéry (2) jsou vytvořeny dutými profily trojúhelníkového průřezu a jsou umístěny k vrcholu parabolické odrazné plochy (1) tak, že stěna trojúhelníkového absorbéru s ní uzavírá vzduchový prostor, který působí jako tepelná izolace, další uzavřený vzduchový prostor, (6) je vymezen odraznými plochami (1) společně se spodní deskou...

Zařízení pro koagulaci latexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226288

Dátum: 15.04.1985

Autori: Sochor Jiří, Svoboda František, Trněný Jaromír, Pavlíček Jiří

Značky: zařízení, latexu, koagulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro koagulaci latexů soustavou nejméně dvou tlakových reaktorů, opatřených míchadly, vyznačené tím, že se skládá z koagulačního reaktoru (1) nejméně jednoho zracího reaktoru (2) opatřených míchadly (3), přičemž koagulační reaktor (1) je opatřen přívodem (4) tlakového plynu a ve zracím reaktoru (2) je umístěna odvodní trubka (9), ponořená ústím (10) pod hladinu (8) disperze koagulátu tak, že ústí (10) je posunuto na obvodu zracího...

Stavebnicově montážní nábytkový a regálový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 226287

Dátum: 15.04.1985

Autor: Slabý Vladislav

Značky: nábytkový, stavebnicové, regálový, systém, montážní

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicově montážní nábytkový a regálový systém vyznačený tím, že jednotlivé stojiny (1) mající otvory jsou spojeny tyčemi (2) kruhového průřezu, tyče (2) nesou police (4) a stojiny (1) jsou opatřeny nejméně jedním výstupkem (5) pro fixaci výplňových stěn (3).

Zařízení pro blokování odvzdušňovacího ventilku plovákové komory karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226286

Dátum: 15.04.1985

Autori: Pitra Jiří, Nožina Vladislav, Talůžek Stanislav

Značky: karburátoru, odvzdušňovacího, komory, plovákové, blokování, zařízení, ventilku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro blokování odvzdušňovacího ventilu plovákové komory karburátoru, sestávající z tělesa karburátoru, v něm vytvořeného hlavního směšovacího kanálu, uzavíraného škrticí klapkou, otočně uloženou na osičce, dále z plovákové komory, odvzdušněné přes podtlakovou membránou ovládaný odvzdušňovací ventilek, otevírající odvzdušnění plovákové komory odvzdušňovacím kanálem pod čistič vzduchu nebo do vnějšího vývodu, vyznačené tím, že na osičce...