Archív za 1985 rok

Strana 13

Cihlářská směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 224431

Dátum: 01.12.1985

Autor: Kudláček Vladimír

Značky: směs, cihlářská

Zhrnutie / Anotácia:

Cihlářská směs obsahující cihlářskou surovinu a přísadu, vyznačená tím, že přísada je tvořena filtračním koláčem, získaným přidáváním dřevní substance o velikosti částic 3 až 3000 µm do filtrované suspenze nebo naplavením této dřevní substance na filtrační přepážku před začátkem filtrace, který se přidává do cihlářské suroviny před vypalováním v množství 5 až 20 % na jejich hmotnost.

Způsob tváření kuželovitých tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224430

Dátum: 01.12.1985

Autor: Šumpela František

Značky: tvaru, tváření, kuželovitých, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tváření kuželovitých tvarů s dutinou, vyznačující se tím, že při jednom ohřevu se z přířezu materiálu (1) napěchuje kužel (2) a dále se protisměrným protlačováním zhotoví konečný tvar výlisku s dutinou (3) na jednom lisu.

Vstřikovač kapalného paliva pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 224429

Dátum: 01.12.1985

Autor: Indra Jaromír

Značky: kapalného, vstřikovač, motory, paliva, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vstřikovač kapalného paliva pro spalovací motory, se vstřikovací tryskou obsahující zalapovanou diferenciální jehlu, zatíženou předepnutou ocelovou pružinou prostřednictvím tlakového čepu, uloženou v uzavřeně dutině vstřikovače, vyplněné palivem, vyznačující se tím, že stěny dutiny ve vstřikovači, v které je uložena ocelová pružina, ocelová pružina i tlakový čep jsou zmagnetovány.

Zapojení obvodu pro měření dynamických parametrů tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224428

Dátum: 01.12.1985

Autori: Jarolím Josef, Bureš Josef

Značky: zapojení, parametrů, měření, tyristorů, obvodů, dynamických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro měření dynamických para metrů tyristorů, sestávající ze zdroje spínacího napěti, zdroje pomocného napětí, zdroje závěrné ho napětí, zdroje blokovacího napětí a jednotlivých elektronických prvků, vyznačené tím, že paralelně ke zdroji (1) pomocného napětí je zapojen první kondenzátor (7), jehož záporný pól je spojen přes indukčnost (6) s katodou pomocného tyristoru (5), jehož anoda je spojená s kladným pólem zdroje (1)...

Způsob tvarování výsypkových svahů po vrstvách pásovými zakladači

Načítavanie...

Číslo patentu: 224427

Dátum: 01.12.1985

Autor: Pichler Evžen

Značky: tvarování, zakladači, svahu, pásovými, způsob, výsypkových, vrstvách

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tvarování výsypkových svahů po vrstvách pásovými zakladači, vyznačený tím, že etáž se vytváří postupně ze dvou až tří vrstev, které nepřesahují kritickou výšku sypání a současně se stanoví úhel otáčení výložníku a pohyb zakladače příslušející každé vrstvě, aby se v čelním a bočním svahu mezi jednotlivými vrstvami vytvořily ústupky zamezující vznik souvislého svahu na plnou výšku etáže k zamezení skluzových pohybů vyvolaných překročením...

Prohozní tryska pneumatického bezčlunkového tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224426

Dátum: 01.12.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: bezčlunkového, prohozní, tkalcovského, tryska, stavu, pneumatického

Zhrnutie / Anotácia:

Prohozní tryska pneumatického bezčlunkového tkalcovského stavu, vyznačující se tím, že nesouose vedle hlavního tryskového otvoru (1) jímž prochází útková nit, je uspořádán ještě nejméně jeden sekundární otvor (2), rovněž napojený na přívod tlakové pracovní tekutiny, zejména vzduchu, a to přes rozváděcí komůrku (6), která je společná pro přívod pracovní tekutiny jak do hlavního tryskového otvoru (1), tak do sekundárního otvoru či otvorů (2).

Výstupní část výbojové komory plazmatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224425

Dátum: 01.12.1985

Autor: Dundr Jiří

Značky: výbojové, plazmatronu, část, komory, výstupní

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupní část výbojové komory plazmatronu, k jejíž čelní hraně je připojena výstupní elektroda, vyznačená tím, že v obvodu výstupní části (1), před výstupní elektrodou (2), je vytvořen alespoň jeden odběrový prstenec (5) spojený přes sběrnou komoru (6) a regulační člen (7) s odsávacím zařízením.

Elektronické dávkovací zařízení pro viskozní látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224424

Dátum: 01.12.1985

Autori: Šťastný Vladimír, Plíšek Josef

Značky: dávkovací, viskozní, látky, elektronické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronické dávkovací zařízení pro viskozní látky, skládající se ze zásobníku viskozní látky, z čerpadla s poháněcím motorem a napájecím zdrojem, z měřidla dávkování, z ovládačů a spínače, vyznačené tím, že výpusť zásobníku (1, 21) viskózní látky příslušného dávkovacího zařízení (16, 17) je připojena na sací potrubí objemového čerpadla (4, 24), které má hnaný hřídel mechanicky spojený s hnacím hřídelem motoru (2, 22) s měnitelnými otáčkami,...

Způsob uchycení otěrových plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224423

Dátum: 01.12.1985

Autori: Volf Miroslav, Malý Pavel

Značky: uchycení, otěrových, způsob, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob uchycení otěrových plechů,opatřených šachovnicově uspořádanými otvory, míchaček betonů, vyznačený tím, že na očištěné a odmaštěné okraje otěrového plechu se nanese 0,5 až 1,5 mm tlustá vrstva dvojsložkového epoxidového lepidla v šířce 5 až 10 mm, při teplotě místnosti, položí se otěrový plech na dno nebo stěnu nádoby míchačky orientovaně podle otvorů v otěrovém plechu a nádobě míchačky, opatřených závitem a utažením spojovacího šroubu se...

Zařízení k měření průměru valivých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 224422

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Kolář Karel

Značky: zařízení, těles, průměru, měření, valivých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření průměru valivých těles určené, zejména pro automaty k průměrovému třídění valivých těles, vyznačené tím, že sestává z prizmatického tělesa (1) s jedním čelním dotykem (2) a dvěma bočními dotyky (3), které je upevněné v základovém rámu (5), k němuž je připojen svou pevnou částí (4") planžetový přímovod (4) a dva odpružené dotyky (6) umístěné proti dvěma bočním dotykům (3), přičemž na pohyblivě části (4') planžetového přímovodu...

Způsob sledování směšovacího procesu v pneumatickém homogenizačním sile a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224421

Dátum: 01.12.1985

Autori: Čupera Emil, Plašil Lubomír

Značky: homogenizačním, procesu, tohoto, směšovacího, zařízení, způsobu, provádění, pneumatickém, způsob, sledování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sledování směšovacího procesu v pneumatickém homogenizačním sile, vyznačující se tím, že se snímá narůstající tlakový spád (?p) na vrstvě materiálu v sile a jeho dně při průchodu čeřicího vzduchu a registruje se jeho průběh v závislosti na čase a dosažená konstantní hodnota se porovnává s hodnotou odpovídající ukončenému směšovacímu procesu, která se pro dané zařízení stanoví experimentálně nebo teoreticky.

Způsob výroby dikyandiamidoformaldehydové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224420

Dátum: 01.12.1985

Autori: Marek Petr, Jelínek Václav, Marek Oldřich

Značky: dikyandiamidoformaldehydové, výroby, hmoty, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dikyandiamidoformaldehydové hmoty kondenzací modifikátorů s dikyandiamidem při teplotě od 50 °C do 120 °C a při hmotnostním poměru modifikátoru a dikyandiamidu 0,01 až 1 : 1, za současně přítomnosti katalyzátorů kondenzace, jako například triethanolaminu a/nebo hydroxidů alkalických, dále formalinu, plniv a popřípadě barviv po dobu od 5 až 60 minut vyznačený tím, že jako modifikátoru se použije laktamu a/nebo ?-aminokarboxylově...

Způsob válcování za studena ocelí legovaných křemíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224419

Dátum: 01.12.1985

Autori: Fotul Ilja, Krabec Miroslav

Značky: způsob, křemíkem, válcování, oceli, studena, legovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob válcování za studena ocelí legovaných křemíkem pro výrobu transformátorových plechů, vyznačený tím, že se první úběr provádí v rozmezí od 28 % do 45 %, podle výše transitní teploty a pás se navíjí tahem do 30 MPa.

Kontaktní prvek pro heterogenní systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224418

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kotlán Josef, Holéci Ivan, Navrátil František

Značky: kontaktní, prvek, systémy, heterogenní

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktní prvek pro heterogenní systémy s vířivou promíchávanou vrstvou tuhých částic s odvodem tuhé fáze ve formě úletového mračna, sestávající z válcovité komory opatřené míchadlem, potrubím pro přívod a odvod zpracovávaných fází heterogenního systému a nejméně jednou tečnou tryskou pro přívod lehčí fáze, například plynné nebo její směsi s kondenzovanou fází, vyznačující se tím, že vertikální potrubí (5) je na výstupu z vertikální válcovité...

Zařízení pro diferenční pulsní polarografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 224417

Dátum: 01.12.1985

Autori: Gajda Vladislav, Podolák Miroslav

Značky: polarografii, zařízení, pulsní, diferenční

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro diferenční pulsní polarografii, vyznačující se tím, že sestává z děličů (2, 7 a 8), které jsou připojeny na výstup tvarovače (1) obdélníkových pulsů síťové frekvence, přičemž první dělič (2) je spojen se vstupem generátoru (3) pravoúhlých pulsů, jehož výstup je připojen na vstup analogové sčítačky (4), na jejíž druhý vstup je napojen generátor (6) lineárně proměnného napětí spojený současně s řídicím obvodem (9), který je propojen...

Kryt kontrolního zářiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 224416

Dátum: 01.12.1985

Autori: Severa Leon, Vomočil Miloslav

Značky: kontrolního, zářiče

Zhrnutie / Anotácia:

Kryt kontrolního zářiče umožňující vkládání alespoň dvou detektorů radioaktivního záření různých rozměrů, vyznačující se tím, že v tělese (1) krytu je umístěno pohyblivé šoupátko (4), které zajišťují vytvoření dvou vstupních otvorů (5, 6) pro vkládání alespoň dvou detektorů různých vnějších rozměrů, přičemž neměnná poloha detektoru vůči zdroji záření (2) je zajišťována některým z dorazů (7, 8).

Způsob kontroly vnitřního líce komínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224415

Dátum: 01.12.1985

Autor: Tomáš Jiří

Značky: líce, kontroly, způsob, vnitřního, komínů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontroly vnitřního líce komínů, vyznačující se tím, že se nejprve jak na hlavu komína, tak i ve spodní části komína upevní nejméně 2 vodicí lanka, do nichž se zavěsí kamera včetně světelného zdroje a posouvá se od jednoho konce komína ke druhému za současného snímání vnitřního líce komína a po té se kamera se světelným zdrojem pootočí a snímá stejným způsobem další obvodovou část vnitřního líce komína.

Polypropylen pro výrobu tlustostěnných strukturně lehčených výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224414

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kučera Ivan, Sezima Edward, Douda Vlastimil, Petrůj Jaroslav, Nováček František, Kratochvíl František, Foral Jiří, Veselý Karel, Křivánek Josef, Pác Jiří

Značky: výrobu, lehčených, polypropylén, tlustostěnných, výrobků, strukturně

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylen pro výrobu tlustostěnných strukturně lehčených výrobků obsahující polypropylen nebo jeho kopolymer s etylenem, minerální plniva, nadouvadla, antioxidanty a případně další zpracovatelské přísady, vyznačený tím, že obsahuje 10 až 70 hmotnostních % vápence o střední velikosti částic pod 63 µm mikromletěho v přítomnosti 0,05 až 3 hmotnostních % organické látky obsahující karboxylovou funkční skupinu a uhlovodíkový řetězec s 10 až 28...

Silový válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 224413

Dátum: 01.12.1985

Autor: Mareček Pavel

Značky: válec, silový

Zhrnutie / Anotácia:

Silový válec, sestávající ze základního válce se základovým dnem, vyznačený tím, že základově dno (30) je spojeno s nepohyblivou dutou pístnicí (4) s rozváděcí tlakovou trubkou (5) vyvedenou do prostoru nad pevně připojený píst (2), dále pak z pístového válce (1) na horní straně uzavřeného a na dolní straně zakončeného pístovým dnem (11), přičemž v základovém dnu (30) jsou provedeny tři přívodní kanály (31, 32, 33), z nichž první přívodní kanál...

Zařízení k odstránění délkových úchylek trubek při ohybech

Načítavanie...

Číslo patentu: 224412

Dátum: 01.12.1985

Autor: Zvěřina Pavel

Značky: trubek, úchylek, délkových, zařízení, ohybech, odstranění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odstranění délkových úchylek trubek při ohybech, zejména elektrických trubkových topných těles kruhového průřezu, které sestává z vodící desky, pohyblivého tělesa upínače vedeného v drážce stolu, programových lišt s narážkami k ovládání míst a velikosti ohybů a pohonů k ovládání posuvů upínače a pohybů ohýbacích kotoučů, ve kterém délkový rozdíl upnutě topné tyče a nejkratší topně tyče na kterou je zařízení seřízeno je odstraněn v...

Způsob kontinuálního ohřevu, prouzení a rožnění uzenin, zejména uzenin ve střívkách a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224411

Dátum: 01.12.1985

Autor: Zlámal Jaroslav

Značky: zejména, střívkách, způsob, zařízení, ohřevu, prouzení, kontinuálního, provádění, způsobu, uzenin, rožnění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuálního ohřevu, prouzení a rožnění uzenin, zejména uzenin ve střívkách, vyznačený tím, že se uzenina prudce ohřeje nad přímým sálavým dřevním plamenem z topeniště, načež po uzavření roštu se proudí v cirkulujícím kouřovém proudu a nakonec se provede její krátké rožnění.

Odlučovač pevných částic z kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224410

Dátum: 01.12.1985

Autor: Šimánek Jaroslav

Značky: odlučovač, kapaliny, částic, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač pevných částic z kapaliny, zejména pro použití u lamelových usazováků čistíren vody, sestávající z propustně spádově stěny, upravené na nosně skříni, přičemž nad spádovou stěnou je uspořádán nátok a ze spodního prostoru odtok vyčištěně kapaliny, vyznačující se tím, že na propustnou spádovou stěnu (2) navazuje propustný žlab (3), opatřený vyhrnovacím zařízením (4).

Míchací, sušicí a homogenizační zařízení práškovitých, zrnitých nebo kašovitých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224409

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kalousek Drahoš, Němeček Vladimír

Značky: látek, kašovitých, míchací, zrnitých, zařízení, homogenizační, sušicí, práškovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Míchací, sušicí a homogenizační zařízení práškovitých, zrnitých nebo kašovitých látek, sestávající z mísicí nádoby tvaru rotačního kolmého kužele směrem k podlahovému dílu se zužující, která je opatřena jednak víkem s plnicími otvory a jednak u podlahového dílu vyprazdňovacím zařízením, a u stěny mísicí nádoby je uložen rotačně podélní a rotačně kolem svého nosného hřídele šnek, spřažený nejméně s jedním elektromotorem a výpadové zařízení je...

Zařízení pro regulaci úrovně hladiny kapalin s korekční vazbou, vyvozenou průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224408

Dátum: 01.12.1985

Autor: Altmann Josef

Značky: hladiny, regulaci, kapalin, vazbou, úrovně, korekční, vyvozenou, průtokem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci úrovně hladiny kapalin s korekční vazbou, vyvozenou průtokem, obsahující svodnou nádrž se spojovacím potrubím, snímací nádrž, fluidický snímač s ovládacím potrubím a hydraulický servopohon, ovládající regulační ventil, vyznačené tím, že ke svodné nádrži (3) je připojeno vyrovnávací potrubí (21) opatřené škrticím ventilem (210) a ústící do horní části snímací nádrže (2), k jejíž spodní části je připojeno potrubí (22)...

Šoupátkový ventil pro vypouštění kapalin z nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 224407

Dátum: 01.12.1985

Autor: Pavlusik Peter

Značky: šoupátkový, nádrží, ventil, kapalin, vypouštění

Zhrnutie / Anotácia:

Šoupátkový ventil pro vypouštění kapalin z nádrží pojízdných nebo stabilních, opatřený přírubou pro uchycení do nádrže a šroubením na výpusti, vyznačující se tím, že ve ventilovém tělese (1) je těsně vestavěné pístové šoupě (2), opatřené na obvodě vybráním a horním těsněním (3), v dolní části těsněním (5), do vodicí plochy pístového šoupátka (2) jsou upevněné čepy (4) procházející vybráním ve ventilovém tělese (1) a usazené ve vidlici (6),...

Způsob zabránění úletu kysličníku chromového z chromovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 224406

Dátum: 01.12.1985

Autori: Treml Petr, Bareš Milan, Mitera Jiří, Buryan Petr

Značky: chromového, úletů, chromovací, zabránění, lázně, způsob, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zabránění úletu kysličníku chromového z chromovací lázně, vyznačený tím, že k chromovací lázni se přidává tenzid typu oxyethylovaného alkylaminu nebo alkylarylaminu s 5 až 25 moly navázaného ethylenoxidu, přičemž alkyl obsahuje 8 až 20 atomů uhlíku a aryl představuje fenyl a/nebo oxyethylovaný alkanolamid vyšších mastných kyselin s 5 až 25 moly navázaného ethylenoxidu, přičemž obsahuje 11 až 17 atomů uhlíku v alkylovém řetězci mastně...

Zařízení pro zklidňování pohybu listů papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224405

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hruška Jan, Uhlířová Miluše

Značky: listů, papíru, pohybu, zklidňování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zklidňování listů papíru, jako jsou bankovky podávané např. na dopravní pás linky na balení sáčkovaných výplat, vyznačené tím, že má planžetu (7), jejíž volný konec je zakončen radiusem se zvednutým koncem a jejíž druhý konec je vetknutý do držáku (6) upevněného na hřídeli (1), na kterém je zároveň upevněno kyvné rameno (2), jehož rozšířený konec je opatřen dvěma kolíky (5) pro vymezení pohybu držáku (6) a druhý konec je připojen k...

Zařízení k podélnému rozřezávání textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224404

Dátum: 01.12.1985

Autori: Drahokoupil Vít, Klinecký Ladislav

Značky: rozřezávaní, podélnému, textilie, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k podélnému rozřezávání textilie, sestávající z držáku nesoucího čelisti k uchycení řezného břitu vyznačující se tím, že čelisti (1, 1') jsou s držákem (7) spojeny nosným čepem (5) opatřeným ložiskem (6), umožňujícím výkyvný pohyb řezného břitu (2) usměrňovaný mimo perlinkové a/ nebo krajní osnovní nitě působením napětí oddělovaných krajů textilie na náběhové hrany (12, 12'), zkosené v úhlu 30°-60°.

Koncentrovaný hemolyzační a transformační roztok pro stanovení leukocytů automatickými počítači a hemoglobinu fotokolorimetricky ve formě kyanmethemoglobinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224403

Dátum: 01.12.1985

Autor: Možíšková Jarmila

Značky: automatickými, hemolyzační, leukocytů, hemoglobinu, transformační, fotokolorimetricky, počítací, stanovení, roztok, kyanmethemoglobinu, formě, koncentrovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaný hemolyzační a transformační roztok pro stanovení leukocytů automatickými počítači a hemoglobinu fotokolorimetricky ve formě kyanmethemoglobinu v naředěném vzorku krve, vyznačený tím, že v redestilované vodě obsahuje 5 až 80 g/1 hemolyzačních a současně oxidačních činidel ze skupiny alkyltrimethylamoniumhalogenidů, například doacyltrimethylamoniumbromid, tetradecyltrimethylamoniumbromid a/nebo hexadecyltrimethylamoniumbromid, 5 až...

Zařízení k provádění krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224402

Dátum: 01.12.1985

Autori: Sladký Jan, Kvasnica Ladislav

Značky: rozpouštědel, krystalizace, 6-kaprolaktamu, provádění, zařízení, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k provádění krystalizace 6-kapro-laktamu z organických rozpouštědel jako benzen, toluen nebo trichloretylen za současného působení čpavku, vyznačené tím, že se skládá ze vzájemně propojených prostorů tvorby a růstu krystalů (1), absorbce čpavku a rozpouštění krystalových jader (2), odpařování čpavku a organického rozpouštědla (3) a prostoru třídění krystalů (4), přičemž prostor (1) je opatřen odvodem (5) cirkulovaného roztoku, na který...

Zařízení pro úpravu oranice

Načítavanie...

Číslo patentu: 224401

Dátum: 01.12.1985

Autori: Procházka Václav, Kušička Bohumil, Novák Miroslav Dobříň

Značky: zařízení, oranice, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro úpravu oranice, zejména pro drcení hrud a rovnání povrchu půdy, jehož pracovní orgány sestávají jednak z prvního válce tvořeného kotouči s pilovými zuby a jednak z druhého pracovního válce tvořeného kotouči s hřeby, kteréžto oba válce jsou uloženy prostřednictvím paralelogramového závěsu na rámu, vyznačené tím, že k rámu pluhu (1) je připojena trubka (6) v níž je vetknuta torzní pružina (7) jejíž konce jsou spoje ny s táhly (14,...

Zařízení pro kontinuální lití oceli do kokil horem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224400

Dátum: 01.12.1985

Autor: Filipi Miroslav

Značky: zařízení, oceli, kontinuální, kokil, lití, horem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální lití oceli do kokil horem, u něhož je licí pánev zavěšena na licím jeřábu nebo je usazena na licím stojanu a ocel se z ní vypouští výlevkovým otvorem v jejím dnu do kokil usazených licími podložkami na licích vozech řazených do licí soupravy, která je pojízdně uspořádána v kolejišti licí plošiny pod ocelářskými pecemi, vyznačeně tím, že sestává z licího žlabu (7), který je opatřen na jednom svém konci výlevkovým otvorem...

Způsob kontinuelního tavení tepelně nestabilních sklovin a vanová pec k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224399

Dátum: 01.12.1985

Autori: Biňovec Jan, Hlaváček Karel, Grossmann Arnošt, Auerbeck Jiří

Značky: kontinuelního, tavení, sklovin, způsob, provádění, způsobu, vanová, nestabilních, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuelního tavení tepelně nestabilních sklovin, zejména olovnatého křišťálu, při kterém se vsázka taví, čeří a utavená sklovina se vede ponořeným průtokem do nejméně jednoho okrouhlého pracovního prostoru, v němž se před odběrem mícháním homogenizuje, přičemž se omezuje zpětné poudění z pracovního prostoru, vyznačující se tím, že se zároveň podporuje zpětné proudění do tavicího prostoru.

Omítkovina pojená disperzí polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224398

Dátum: 01.12.1985

Autor: Fiala Vladimír

Značky: polymerů, disperzí, pojená, omítkovina

Zhrnutie / Anotácia:

Omítkovina pojená disperzí polymerů vhodná pro tenkovrstvé nanášení na plochy stěn stavebních dílců zejména v panelové výstavbě skládající se ze 40 až 80 hmot. d. plniv a pigmentů, 15 až 30 hmot. d. vodné disperze akrylátového kopolymeru, 0,1 až 10 hmot. d. přísad a do 20 hmot. d. vody, vyznačující se tím, že přísady obsahují vzájemné kombinace látek na bázi celulozových vláken, mleté slídy a alifatického alkoholu s počtem uhlíků v molekule C7...

Kvadrupólový hmotnostní filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 224397

Dátum: 01.12.1985

Autor: Bašta Roman

Značky: kvadrupólový, hmotnostní, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Kvadrupólový hmotnostní filtr se systémem čtyř navzájem rovnoběžných tyčových elektrod, vyznačující se tím, že každá elektroda je tvořena čtyřmi tyčemi (l, 2, 3, 4), přičemž celý systém elektrod je uložen v krytu (5) s válcovou, elektricky vodivou vnitřní plochou (6).

Rozprašovací tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 224396

Dátum: 01.12.1985

Autor: Čejka Josef

Značky: tryska, rozprašovací

Zhrnutie / Anotácia:

Rozprašovací tryska, zejména pro mazání nákolků kol kolejových vozidel, do které se přivádí mazivo a stlačený vzduch, kde se vzájemně mísí ve směšovací komoře, vyznačená tím, že v tělese (1) je suvně uložen píst (2) pevně spojený s pístkem (4), který je opatřen axiálním kanálem (5) a nejméně jedním radiálním kanálem (6).

Zapojení zkušebního přípravku programovatelných systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224395

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kroupa Jan, Červený Jindřich, Lepič Josef, Kouba Jan

Značky: přípravků, zapojení, systému, zkušebního, programovatelných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zkušebního přípravku programovatelných systémů, vyznačující se tím, že každý volicí výstup (501, 502 až 526) zapojení je spojen vždy s odpovídajícím výstupem (101, 102 až 126) volicího bloku (1), jehož prvý napájecí přívod (11) je spojen jednak s prvým napájecím přívodem (21) řídicího bloku (2), jednak s prvým napájecím přívodem (31) návěštního bloku (3) a jednak s prvým napájecím vývodem (41) napájecího bloku (4), jehož prvý napájecí...

Způsob regulace složení regenerační směsi plynů pro redukci absorpčního měďného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224394

Dátum: 01.12.1985

Autori: Pros Stanislav, Mašín Ivo, Dynda Vladimír

Značky: redukci, směsi, regenerační, složení, způsob, absorpčního, plynů, měďného, katalyzátoru, regulace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace složení regenerační směsi plynů pro redukci absorpčního měďného katalyzátoru, jehož regenerační teplota je vyšší než 150 °C, ale nesmí přestoupit 350 °C, vyznačený tím, že redukce použitého, funkčně zoxidovaného měďného katalyzátoru, určeného pro absorpční dezoxidaci dusíku, probíhá třífázově, přičemž v první fázi je katalyzátor promýván směsí vodíku a dusíku, ve které je poměr vodíku a dusíku v hodnotě 1 : 20 až 1 : 10...

Ustavovací rameno pro odvíjení nosičů informací, zejména děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224393

Dátum: 01.12.1985

Autor: Hruda Jan

Značky: ustavovací, zejména, informaci, rameno, děrné, nosičů, odvíjení, pásky

Zhrnutie / Anotácia:

Ustavovací rameno pro odvíjení nosičů informací, zejména děrně pásky, výklopně uložené na pevně části zařízení, například bočnici snímače děrně pásky, vyznačené tím, že ustavovací rameno (3) je tvořeno profilem ve tvaru obráceného písmene "U" s protilehlými stranami vytvářejícími bočnice (5, 6), z nichž druhá bočnice (6) přilehlá k bočnici (1) snímače děrné pásky tvoří jednak opěrnou plochu (11) pro boční vedení kotouče (9) děrné pásky (10),...

Zařízení pro vytváření tahu v pásu materiálu, odvíjeného ze svitku na odvíječce

Načítavanie...

Číslo patentu: 224392

Dátum: 01.12.1985

Autor: Makeš Jiří

Značky: vytváření, odvíječce, materiálů, svitku, zařízení, odvíjeného, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vytváření tahu v pásu materiálu odvíjeného ze svitku na odvíječce, sestávající z vysílačů, vyhodnocovacího zařízení, soustavy stykačů a odporvých stupňů, vyznačené tím, že pohon je proveden kroužkovým indukčním motorem (2) v režimu dynamického brzdění a rotor motoru (2) a pracovní válce (6) jsou opatřeny vysílači (7, 8) impulzů spojenými s elektronickým vyhodnocovacím zařízením (9), sestaveným z čítačů s předvolbou, na jejichž...