Archív za 1985 rok

Strana 129

Samočinně zamykaná vidlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239240

Dátum: 15.05.1985

Autori: Eihák Pavel, Davídková Pavla

MPK: F16B 2/10

Značky: zamykaná, vidlice, samočinně

Text:

...na doraz posuvného pouzdra lg, nasazený pevně na dřík vidlice l. Na spodní část posuvněho pouzdra 2 je našroubována stavitelné objímka 5. V posuvném pouzdřeág je uložena pružina 3, opřená jedním koncem o dno posuvného pouzdra 3 a druhým koncem o doraz g, tvořený kroužkem, pevně nasazeným na dříku vidlice l. Na horní části vidlice l je na čepu 1 výkyvně uložen zamykací hák gve tvaru dvouramenné páky, jejíž zamykací rameno zasahuje do výřezu...

Pružinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 239239

Dátum: 15.05.1985

Autori: Arient Josef, Várošová Viera

MPK: B28B 7/26

Značky: pružinový, upínač

Text:

...je znàzorněn na přípojenem výkresu. kde obr. l představuje pružinový uplneč v náryeu s řezu v zajištěná poloze při spojení formovecího rámu s podložkou. obr. 2 v uvclněná poloze s částečně odsunutým formovacím rámem a obr. 3 pohled shore na pcsuvnou lištu s kolíkem v zajištěná poloze.Pružinový upínač sestává z těleea ł ve tvaru válce. jehož jeden konec je opatřen přírubou. Za tuto přírubu je prostřednictvím ěroubů těleeo ł zeepodu přípevněnc...

Termoplastická směs pro lisování drobných užitkových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239238

Dátum: 15.05.1985

Autori: Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand, Mlynareík Dušan

MPK: C08L 23/16, C08K 5/23

Značky: termoplastická, lisování, směs, předmětů, drobných, užitkových

Text:

...že měření nebylo možnoprovést běžným způsobem na plastonetru jako měření indexu toku taveniny, byly redogickě vlastnosti vyjádřeny jako závislostzměny kinematické viskozity změřené na plastografu Babender PLV 151. 151.I Ze zobrazené závislosti změny kinenatické viskozity na teplotě je zřejmě, že dojde k poklesu viskozity s přídavkem 0,1,respektive 0,2 häotnostního procenta nadouvadla, měřeno při te-V plotě 240 e 260 C, což odpovídá...

Způsob výroby technické kyseliny 2-etylhexanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 239237

Dátum: 15.05.1985

Autori: Halaška Vlastimil, Mandel Martin, Pecka Jan, Nováková Helena, Marek Miroslav

MPK: C07C 53/128

Značky: výroby, způsob, kyseliny, technické, 2-etylhexanové

Text:

...oxiduje při teplotě 10 až 100 °c, výhodně 30 až so °c, tlaku 0,1 až 1,0 MPa. průtoku vzduą chu nebo kyslíku 0,3 až 5,0, výhodně 0,5 až 1,0 kmol kyslíkuna 1 m 3 reakčního prostoru a za katalytického působení vodného roztoku hydroxidu sodného nebo draeelného nebo 2-etylhexanoátu sodného při molárním poměru alkelíckého kovu k 2-etylhexanalu 0,001 až 0,11, výhodné 0,01 až 0.0821.vhodným rozpouštědlem 2-stylhexanalu při oxidačni reakci jsou kapslné...

Permeabilní žárovzdorná keramická hmota pro filtraci tavenin barevných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239236

Dátum: 15.05.1985

Autori: Novák Ludvík, Gvozdjaková Anna, Zemanová Mária

MPK: C04B 35/18

Značky: hmota, barevných, žárovzdorná, permeabilní, kovů, filtrací, tavenín, keramická

Text:

...keramickou technologií vyrábět tvarovky pro riltraci tavenin barevných kovů, i nosiče katalyzátorů. Dají se z ní vyrábět i tepelně izolační staviva.lPermeabi 1 ní žárovzdorná keramická hmota podle vynálezu je tvořeno směsi obsahující 5 až 15 vody (s), 30 obj. až 60 obj. některé kaolinitioké suroviny vybraná z řady plavený kaolin, halloysit, kaolinitický jíl o obsahu nad 35 oxidu hlinitého (b), dále 10 obj.~až 50 objemových některé...

Ztužující plnivo pro kaučukové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239235

Dátum: 15.05.1985

Autori: Chromý Vratislav, Stehlíeek Jaroslav, Viaený Alojz, Šebenda Jan, Valíeková Marta

MPK: C08J 5/06, C08L 9/00

Značky: plnivo, směsi, ztužující, kaučukové

Text:

...účinek je ýýhodnéjakoAýláknitý materiál płniva požit vlákna z búkového dřeva e průmě rem 1- 14 mikrömetru s poměrem délky k průměru 120 - 180.Dispeŕze plastické hmoty zvyšuje adhoziľvlákñà ke kaučukové směsi. Tyto impregnační látky dodávaji naviç chuąickyupravenému celulôzovému vláknu pružnost a omezuji nasákavost vláken. Svým polárnim charakterem umožňují příprava směsi na bázi nasycených 1 nenasycených kaučuků.°Přidavek...

Závěsný přípravek k vertikální přepravě křehkých a relativně tenkých deskovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239234

Dátum: 15.05.1985

Autori: Sekerka Vladimír, Eelko Michal, Véghová Klára, Oravec Július

MPK: B66C 1/48

Značky: vertikální, tenkých, přepravě, relativně, závěsný, materiálů, přípravek, deskovitých, krehkých

Text:

...s timto zdvojeným rámem v podélné rovíně souměrnosti jeho ukládacích žlabů. Rovněž je na tomto závěsněm přípravku podstatné, že na konstrukcí jeho nosného nástavce a v blízkosti koncových zarážek ukládacích žlabů jsou pevná oka pro případné manipulační šňůry či lana. Závěsný přípravek podle vynálezu je však charákteristický i podstatnými znaky detailního provedení jeho součástí. a to tím, že jeho ukládaci žlaby jsou ve svých úložných...

Držiak hydraulických púzdier superfinišovacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239232

Dátum: 15.05.1985

Autor: Bocán František

MPK: B24B 35/00

Značky: superfinišovacích, strojov, hydraulických, držiak, púzdier

Text:

...a tesniaceho veka, ktorého podstatou jet že na dutom otočnom hriadeli je pevne cez tesniaci segment pripevnený v priebežnom va 1 covom.otvore deliaci kotúč s rovnomerne súoso uložený hydrostatickými.púzdrami opatrenými od osi radiálnymi mazacími otvormi. Priebežný valcový otvor deliacehovkotúča je za ukončeą ným dutým otočným hriadeľom cez závit s opačným stúpanim skrutkovioe, ako je zmysel otáčania otočného dutého hriadeľa upevnee né...

Zařízení pro výměnu pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 239231

Dátum: 15.05.1985

Autori: Husár Štefan, Dubalaj Ján, Faneovie Karol

MPK: B21B 31/08, B21B 31/00

Značky: pracovních, stolic, výměnu, zařízení, válců, válcovacích

Text:

...zařízení podle vynálezu je to, že dvouramenné páky jsou uloženy natáčivě na čepech stojanů tak, že jejich jedny konce jsou uspořádány přestavitelně v mezerách kolejnic a druhé konce jsou kinematicky spojeny prostřednictvím ovládacích prvků se stojany válcovací stolice.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že celý mechanizmus je přístupný na vnějších stranách stojanů válcovací stolice a nehrozí tedy zaklínování ložiskových těles...

Způsob výroby samotekoucí samoroztírací anhydritové látky k bezešvému natírání podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 246572

Dátum: 14.05.1985

Autori: Domagala John, Mich Thomas, Nichols Jeffrey, Culbertson Townley

MPK: C04B 11/06, C04B 24/24

Značky: způsob, samotekoucí, anhydritové, podláh, výroby, bezešvému, látky, natírání, samoroztírací

Text:

...Menammnoaaa cMona B xaqecwne nnacrumnxaropa, npnqen coruacao u 3 o 6 peTeHnm ow 0,15 no 2,0 Maccosmm Z TBepoñ MenaMMHoBoů cnonm pasnanmsamrca B me npouecce paanona u cmemenux npn Tennepawype Hnme 333 K. Hpuneneuue Tneporo nnacTn®uKaTopa ömno no cnx nop HEHDHHHTO, Tax xax na cwpoňnnomanxe oőaanxncn ncxnmquwenàuo xnxnň nHaCTH®HKaT 0 p. HenocTaTox Tneporo nnacwnmuxaropa COCTOHT 5 TOM, qro nepen npnrowosneuneu pacraopą ero Heoöxonno öbmo...

Licí forma pro výrobu výrobků z polymerních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 231595

Dátum: 05.05.1985

Autori: Birzemnijex Andrej Janovič, Rejnfeld Janis Janovič

MPK: B29C 1/14

Značky: výrobu, polymerních, forma, licí, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Licí forma pro výrobu výrobků z polymerních hmot obsahuje pohyblivou a nepohyblivou polovinu formy, složenou vložku a vyhazovače umístěné v pohyblivé polovině formy, složená vložka sestává ze čtyř po dvojicích k sobě přitlačených částí a v nepohyblivé polovině formy jsou pomocné vyhazovače pružící na stranu rozevření formy a působící na vložku.

Zapojení fotoelektrického snímače děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241177

Dátum: 16.04.1985

Autor: Houžvieková Eva

MPK: G06K 11/00, G06K 9/62

Značky: snímače, zapojení, děrné, fotoelektrického, pásky

Text:

...24 je připojen na čtvrtý vstup 240 vyhodnocovací logické sítě 2 a na první vstup 341 čtvrtého komparátoru 34 napětí s nastavitelnou spínací úrovní, jehož výstup 0341 tvoří současně čtvrtý výstup D 34 zapojení pro připojení na počítač. Výstup 0251 pátého fotocitlivého prvku 25 je připojen na pátý vstup 250 vyhodnocovací logické sítě 2 a na první vstup 351 pátého komparátoru 35 napětí s nastavltelnou spínací úrovní, jehož výstup 0351 tvoří...

Modulárny priemyselný robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240314

Dátum: 16.04.1985

Autori: Šingliar Michal, Macho Vendelín

MPK: B25J 11/00

Značky: priemyselný, modulárny, robot

Text:

...člen 8 môže mat jeden, alebo dva stupne volnosti pracovné rameno 10, má tri stupne volnosti. Každý stupeň voľnosti má svoj nezávislý pohon. Tlakové médium je dodavané s agregátu cez stojanovú rotačnü jednotku B k pohonu vertikálneho člena 8 a do pracovného ramena 1 U cez ramenovú rotačnú jednotku 14 k pohonu zapästiaa. Dutinyhriadela 3 každej rotačnej jednotky E, 14 is rúrkami 4 pracujú tak, že prívod tlakovej energie je vedený vo vnútri...

Způsob výroby 2-halogenpropionátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239949

Dátum: 16.04.1985

Autori: Koutný Zdenik, Pán Antonín, Kovaoík Jaroslav, Šolc Miroslav

MPK: C07C 149/00, A01N 31/16, C07C 67/14...

Značky: způsob, výroby, 2-halogenpropionátů

Text:

...reakčním schematem(obecné symboly R, X, a, m, n, Z 1 a Z 2 uváděné ve shore uvedených vzorcích mají významy uvedená shore).Jako typická příklady sloučnnln obecného vzorce IV, která se používají jako výchozí látky při výrobě sloućenin obecného vzorce III, lze uvéstJako příklady sloučenin obecného vzorce V, ktoré se dále pouzivaji jako výchozi látky, lze uvástnňs 1 edujicí sloučeninyzShora uvedený postup lze blíže objasnit náaledujícím...

Způsob výroby vsádek pro pěstování cukrovky a jiných rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239251

Dátum: 16.04.1985

Autor: Dufka Oldřich

MPK: A01C 1/06

Značky: pěstování, výroby, vsádek, způsob, cukrovky, jiných, rostlin

Text:

...velký prostor pro pěstování sazenic, velké náklady na dopravu a jiné nevýhody.Nevýhody dosavadníchzpůsobů jsou odstraněny způsobem výroby vsádek pro pěstování cukrovky a jiných rostlin s neporušeným koŕenovým balem, při němž je využite vlhké humőzní zeminy podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že vlhká humőzní zomina se vytlačuje do kulatěho nebo hranatěho průřezu a ihned po zformování se na takto tvořený útvar nanáší ,zpevñující v...

Kontaktní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 218700

Dátum: 15.04.1985

Autor: Lorman Jiří

Značky: systém, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontaktního systému v určení pro propojováni a montáž na úrovni desek plošných spojů a řeší se jím uspořádaní prvků do funkční sestavy. Podstatou vynálezu jé kontaktní systém, jehož těleso sestává ze Stření části, tak zvaného jádra, válcovitého, kónického nebo vícehranného tvaru, a prstencovité vložky, v otvoru desky plošného spoje, přičemž toto jádro nebo vložka, nebo oboji, jsou opatřeny pružným prvkem, například tvaru pera,...

Otočný rošt tlakových zplyňovacích generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218699

Dátum: 15.04.1985

Autori: Petr Miloslav, Pech Jaroslav, Dostál Jaroslav

Značky: otočný, zplyňovacích, generátoru, rošt, tlakových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nové spojení tepelně namáhaných dílů, jejich ochranu a chlazení a současně nový rozvod a výstup zplyňovacího média. Na nosném kruhu s pohonem je nasazen vyhrnovací prstenec, do kterého zapadá rozvodný díl, na vyhrnovací prstenec nasedá rozváděcí prstenec a dále rozváděcí klobouk. Tyto části sestávají ze dvou vzájemně oddělených dutých uzavřených komor.

Zapojení elektrohydraulického polohového servomechanismu s aktivním zlepšením dynamických parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218698

Dátum: 15.04.1985

Autori: Vurm Vladimír, Prchlík Vojtěch, Vávra Zdeněk

Značky: zapojení, zlepšením, dynamických, aktivním, polohového, servomechanismu, parametrů, elektrohydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektrohydraulického polohového servomechanismu s aktivním zlepšením dynamických parametrů. Řeší zlepšení dynamických parametrů elektrohydraulického polohového servomechanismu. Podstata vynálezu je způsob zapojení elektrohydraulického polohového servomechanismu použitím kombinace vnitřní tlakové a nadřazené rychlostní zpětnovazební smyčky. Oblast využití vynálezu je zejména v pohonech posuvů NC obráběčích strojů,...

Způsob sledování otupení řezných nástrojů u automatických obráběcích strojů, zejména linek, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218697

Dátum: 15.04.1985

Autori: Burian Jan, Martikan Jaroslav, Pelej Libor

Značky: zařízení, zejména, linek, sledování, nástrojů, strojů, způsob, řezných, provádění, automatických, otupení, způsobu, obráběcích, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení, kterými se sleduje, například signalizačním zařízením, velikost otupení řezných nástrojů. Sledováním je zajištěno, že nedochází k velkému otupení nástrojů a k následným škodám, jako zničení nástrojů, poškození nebo zničení strojního zařízení a prostojům po dobu odstraňování vzniklých škod. Jeho podstata spočívá v tom, že v závislosti na řezném odporu nástrojů, který je úměrný velikosti tlaku tlakového média...

Šoupátko s děleným klínem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218696

Dátum: 15.04.1985

Autori: Harazim Alfons, Gala Alexander, Vašíček Miroslav, Kerlín Kurt

Značky: děleným, klínem, šoupátko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší zvýšení spolehlivosti a životnosti šoupátka. Týká se šoupátka s děleným klínem, zejména do potrubí pro dopravu plynů a kapalin, sestávající z tělesa, v jehož vedení je uložen dělený klín s vybráním pro tvarovou hlavu vřetena a jeho podstatou je, že v dělicí rovině klínu jsou kolem jeho podélné osy rozmístěny alespoň tři pružné prvky, dále že vybrání pro tvarovou hlavu vřetena a drážky pro vedeni klínu jsou...

Hydromechanická převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218695

Dátum: 15.04.1985

Autori: Skokov Jevgenij Michajlovič, Fridrich Jiří, Giruckij Olgert Ivanovič, Jesenovskij-laškov Jurij Konstantinovič, Šrubař Jiří, Fisenko Igor Alexejevič, Hau Antonín

Značky: převodovka, hydromechanická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydromechanických převodovek s rozvětveným tokem výkonu hydrodynamickou a/nebo mechanickou cestou a převážně pro motorová vozidla. Vynález řeší problém přesnosti činnosti řazení třecí spojky. Podstata vynálezu spočívá v zařazení dvoupolohového ventilu do hydraulické větve ovládání třecí spojky a jeho vytvoření a propojení tak, aby ovládací kapalina procházela vždy přes výměník tepla. Vynálezu může být použito u jakýchkoliv...

Střechovitý řetězový chladník

Načítavanie...

Číslo patentu: 218694

Dátum: 15.04.1985

Autor: Stařík Eduard

Značky: střechovitý, chladník, řetězový

Zhrnutie / Anotácia:

Střechovitý řetězový chladník s nosnými trámci k vychlazování a příčné přepravě za tepla vyválcovaných profilových tyčí vyznačující se tím, že nosné trámce (15) jsou uspořádány do střechovité konstrukce chladníku, přičemž jejich připevnění k základům i vzájemná spojení jsou kloubová.

Zapojení pro vyloučení chyb elektrických měření působených harmonickým rušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 218693

Dátum: 15.04.1985

Autor: Halousek Jan

Značky: elektrických, zapojení, vyloučení, rušením, působených, harmonickým, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyloučení chyb elektrickým měřením působených harmonickým rušením, jehož součástí je integrační vyhodnocovací obvod připojený k vstupnímu zesilovači měřeného signálu přes hradlovací obvod, který je ovládán nastavitelnými čítači a mezerovacím nastavitelným děličem, připojenými k oscilátoru a vysílači, vyznačené tím, že na řídicí svorku (11) oscilátoru (5) s elektricky řiditelným kmitočtem je přes integrační odchylkový zesilovač (15)...

Rozmrazovací tělíska, zejména rozmrazovací granule asfaltové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 218692

Dátum: 15.04.1985

Autori: Němcová Jitka, Mostecký Jiří, Vošta Jan, Humhej Jaroslav, Smrž Milan, Lohniský Jaroslav, Pelikán Josef

Značky: asfaltové, směsi, tělíska, rozmrazovací, zejména, granule

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozmrazovacích tělísek, zejména rozmrazovacích granulí asfaltové směsi pro úpravu vozovek, tvořených jádrem obsahujícím chlorid vápenatý a popřípadě chlorid sodný a hydroxid sodný, které je uloženo v hydrofobním obalu. Vynález spočívá v tom, že hydrofobní obal obsahuje 0,4 až 5 % hmot. stearanu zinečnatého a 0,1 až 3 % hmot. síranu zinečnatého a 0,01 až 0,1 % hmot. oktadecylaminu vztaženo na celkovou hmotnost rozmrazovacích...

Kyselá metalokomplexní čerň

Načítavanie...

Číslo patentu: 218691

Dátum: 15.04.1985

Autori: Krotil František, Roškot Miloslav, Beránek Milan, Pidra Egon

Značky: metalokomplexní, kyselá, čerň

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselá metalokomplexní čerň obecného vzorce ve formě sodné, araselné nebo amonné soli je vhodná pro barveni polyamidu.

Zařízení pro zabránění přeplňování dopravních korečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218690

Dátum: 15.04.1985

Autori: Lonský Jiří, Richter Rudolf, György Jozef

Značky: dopravních, korečku, zařízení, přeplňování, zabránění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke zlepšení kvality práce sklízecích strojů pro zrniny a luštěniny. Sestává z dvou rovnoběžných svislých usměrňovacích stěn z poddajného materiálu, umístěných pod násypkou nad úrovní horní hrany korečků, rovnoběžně s touto horní hranou.

Zařízení pro automatické odečítání inhibičních zón v agarových vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 218689

Dátum: 15.04.1985

Autori: Stajner Karel, Hromádka Ladislav, Salvet Miroslav

Značky: odečítání, agarových, zařízení, vrstvách, automatické, inhibičních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro odečítání velikosti inhibičních zón při měření vzájemné působnosti dvou látek na sebe. V mikrobiologii se velikost inhibičních zón dosud měřila ručně a naměřené hodnoty se pak matematicky vyhodnocovaly. Vynález tvoří zařízení sestávající z rámu přibližně čtvercového tvaru, do něhož se zasune skleněná deska s agarovou vrstvou. Podél jedné strany rámu je umístěn pohybový šroub, který pohybuje saněmi nesoucími příčný...

Průhledový elektroluminiscenční panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218688

Dátum: 15.04.1985

Autor: Autrata Rudolf

Značky: elektroluminiscenční, průhledový, panel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průhledového elektroluminiscenčního panelu, mající několik průhledných vrstev za sebou vakuově nanesených na skleněné podložce. Předností panelu je možnost současného pozorování elektricky vyvolaných jevů na panelu s pozorováním současného děje za panelem. Podstatou panelu je, že obsahuje osnovu s průhledných proužků, na které je nanesena elektroluminiscenční vrstva, na ní pak dielektrická vrstva a na ní druhá osnova vodivých...

Pouzdro pro ochranu konců trubek výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218687

Dátum: 15.04.1985

Autor: Šámal Václav

Značky: výměníku, tepla, ochranu, trubek, pouzdro, konců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vytvoření pouzdra pro ochranu konců trubek výměníků tepla, obzvlášť parních a horkovodních kotlů se žárovými trubkami, proti účinkům sálavého tepla hlavně v tom případě, když konec plamene hořáku zasahuje k trubkovému dnu. V podstatě se válcové pouzdro skládá z vnitřní části válcového tvaru, která je zasunuta do chráněné trubky. Vyčnívající část má tvar kuželový, rozvírající se v úhlu 5 až 10°. Po celé délce pouzdra je provedena...

Zapojení řídicího obvodu pro řízení mnohokanálového přepínání

Načítavanie...

Číslo patentu: 218686

Dátum: 15.04.1985

Autori: Šustek Jaroslav, Hruška František

Značky: řídicího, řízení, zapojení, obvodů, mnohokanálového, přepínání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektrického řídicího obvodu pro mnohokanálové přepínání různých typů spínačů s vyloučením toho, aby zůstaly sepnuty současně dva kanály. Účelu se dosáhne zapojením obvodu složeného ze synchronních klopných obvodů, monostabilního klopného obvodu a logických negátorů tak, že klopné obvody (01, 02 až 0n) mojí propojeny své vstupy (101, 201 až n01) pomocí vodičů (1, 2 až n), jednak s ovládacími prvky povelového zařízení,...

Zapojení k programovému ovládání strojů s řadičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218685

Dátum: 15.04.1985

Autor: Burda Zdeněk

Značky: ovládání, programovému, řadičem, strojů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Toto zapojení je možno použít pro ovládání jednotlivých operací strojů v závislosti na vnějších signálech. Možnost využití se naskýtá u velkého počtu strojů, zatím je použito pro ovládání gumárenských vulkanizačních lisů. Účelem vynálezu je programové spínání akčních členů v závislosti na fázi pracovního cyklu a stavu koncových spínačů. Zapojení obsahuje vlastní řídicí systém, který zajišťuje postupné spínání výstupně sběrné sítě v závislosti...

Zařízení pro odběr vzorků látek při vysokých teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 218684

Dátum: 15.04.1985

Autor: Vašíček Eduard

Značky: zařízení, vysokých, teplotách, odber, vzorků, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odběr vzorků při vysokých teplotách, zejména pyroplynů při pyrolýzních procesech, sestává ze tří základních částí: předchlazovače chlazeného sytou nebo vlhkou párou, chladiče, chlazeného vodou, a dochlazovače chlazeného solankou. Předchlazovač, resp. předchlazovače jsou trvale instalovány v místě odběru, chladič v kombinaci s dochlazovačem je na příslušný předchlazovač napojen až v okamžiku odběru vzorku. Předchlazovač je vytvořen...

Montážní stojánek

Načítavanie...

Číslo patentu: 218683

Dátum: 15.04.1985

Autor: Prause Petr

Značky: stojánek, montážní

Zhrnutie / Anotácia:

Montážní stojánek podle vynálezu spadá do oboru slaboproudé techniky, speciálně techniky používající tištěných spojů. Vynález řeší problém manipulace s destičkami nesoucími jak polovodičové prvky, tak i předem vytvořené tištěné spoje, speciálně pak usnadňuje letování přípojek. Podstata vynálezu spočívá v nejméně jednom stojánku, resp. bočnici, na které jsou opěry zajišťující její polohu na pracovní ploše, dále pak upínací hlavice s upínacími...

Způsob výroby pojených textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 218682

Dátum: 15.04.1985

Autori: Mitavkin Albert Vasiljevič, Movsikov Grigorij Davidovič, Telešov Viktor Alexandrovič, Krivatkin Alexandr Mojsejevič

Značky: výroby, pojených, textilií, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby pojených textilií, zejména pro výrobu elektrotechnického a radiotechnického průmyslu, strojírenství, dopravy a stavebnictví, sestávajících ze spojení krátkovlákenného plniva s pojivem v oblasti spojení, do níž se přivádí plnivo působením tlakového vzduchu a současně pojivo v dispergovaném stavu, s následujícím usazením produktu spojení na nosiči a jeho zahuštěním. Podstatou vynálezu je, že spojení krátko...

Stator krokového elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218681

Dátum: 15.04.1985

Autori: Šrámek Karel, Škoda Karel

Značky: elektromotorů, stator, krokového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statoru krokového elektromotoru, v jehož kostře je uspořádán alespoň jeden svazek plechů. Účelem vynálezu je především snížení momentu setrvačnosti rotoru při maximálním využití magnetického toku permanentních magnetů. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením statoru krokového elektromotoru, kde u vnějšího povrchu svazku plechů jsou uspořádány permanentní magnety, polarizované v radiálním směru statoru, jež jsou v magneticky...

Zařízení pro indikaci opotřebení obráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218680

Dátum: 15.04.1985

Autori: Luhan Pavel, Vintner František

Značky: indikaci, zařízení, opotřebení, obraběcího, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru nástrojů pro soustružnické nebo vyvrtávací obráběcí stroje. Řeší se zařízení pro bezprostřední kontinuální indikaci zvoleného limitního opotřebení obráběcího nástroje s vyměnitelnou řeznou destičkou, nebo jeho lomu. Podstatou vynálezu je uložení řezné destičky na podložné destičce, která je opatřena průběžnou drážkou pro uložení čidla s koncem v určité vzdálenosti od hřbetu obou destiček. Kovové čidlo plného nebo...

Vibrační třídič pro třidění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218679

Dátum: 15.04.1985

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva, Odstrčil Libor

Značky: sypkých, vibrační, třídění, materiálů, třídič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se stýká vibračního třídiče pro třídění sypkých materiálů, zejména aglomerátů, který sestává ze skříně (1) třídiče, ke které je připevněn vibrátor (2), a ve které jsou uspořádány kolmo na směr toku tříděného sypkého materiálu třídicí lišty (3), tvořící třídicí plochu. Uspořádání vibrátoru (2) je provedeno tak, že směr jeho vektoru kmitání svírá s kolmicí, vedenou na nejkratší spojnici (5) náběhové a výběhové hrany dvou sousedních...

Forma pro polymerační odlévání kruhových pouzder z poly-6-kapralaktamu plněného anorganickými i organickými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218678

Dátum: 15.04.1985

Autori: Holý Ladislav, Horský Jaroslav

Značky: anorganickými, plnivy, odlévání, polymerační, poly-6-kapralaktamu, organickými, pouzder, plněného, forma, kruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Forma pro polymerační odlévání kruhových pouzder z poly-6-kaprolaktamu plněného anorganickými i organickými plnivy, vyznačená tím, že vlastní forma je tvořena vytápěnou válcovitou nádobou (1), opatřenou vytápěným víkem (2), kotoučovým míchadlem umístěným v ose nádoby (4) a posuvným jádrem uspořádaným souose na hřídeli míchadla (3).

Způsob výroby lizu pro přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218677

Dátum: 15.04.1985

Autori: Pánek Rudolf, Hubáček Vladimír, Petkov Sabi

Značky: výroby, způsob, přežvýkavce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lizu pro přežvýkavce, vyznačený tím, že mikrochemikálie, s výhodou síran měďnatý, síran železnatý, síran zinečnatý, síran kobaltnatý, uhličitan manganatý, jodid draselný, citronilseneciát, se míchají ve vodném roztoku a tento se vpravuje do namíchaných makrochemikálií, jako je s výhodou močovina, fosforečnan vápenatý, chlorid sodný, uhličitan hořečnatý, síran vápenatý, hydroxid vápenatý, kysličník hořečnatý bikarbonát solný.

Beranidlo s gravitačním beranem zdvíhaným řetězem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218676

Dátum: 15.04.1985

Autor: Simonyi Juraj

Značky: beranidlo, gravitačním, zdvíhaným, beranem, řetězem

Zhrnutie / Anotácia:

Beranidlo s gravitačním beranem zdvíhaným řetězem poháněné např. výbušným motorem, sestávající z nosné věže a nepřipoutaného berana, řeší zařízení o zvýšené účinnosti. V nosné věži se na kladkách pohybuje beran zdvihaný dvojicí nekonečných článkových řetězů upravený tak, aby dopadal z předem nastavitelné libovolné výšky volným pádem centricky na čepec beraněného tělesa v pravidelných intervalech automaticky bez zásahu obsluhy.