Archív za 1985 rok

Strana 127

Zapojení přenosného přístroje pro provádění distribuční analýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221609

Dátum: 15.05.1985

Autori: Vlček Zbyněk, Duda František, Fojtík Josef

Značky: provádění, přenosného, prístroje, analýzy, distribuční, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je zapojení vytvořené ze systému tří povelových a například osmi adresních tlačítek, které přes obvody pro převod do binárního kódu ovládají a adresují řadič, na nějž je napojen registr adres, paměť, aritmetická jednotka, obvody pro vizuální indikaci a obvody akustické signalizace zápisu a čtení z paměti. Ovládací tlačítka jsou tři: nulovací pro čtení a zápis a tlačítko modifikační pro případné rozšíření počtu adres. Vynález...

Způsob likvidace kalů z galvanizoven a vznikajících při čištění odpadních vod a z provozoven povrchových úprav kovů úpravou železnými nebo ocelovými obrusy a následujícím spálením

Načítavanie...

Číslo patentu: 221608

Dátum: 15.05.1985

Autori: Ruml Vladimír, Zoltán Pavel, Soukup Miloslav

Značky: spálením, vznikajících, kalů, úpravou, ocelovými, úprav, likvidace, kovů, povrchových, způsob, čištění, odpadních, provozoven, obrusy, následujícím, železnými, galvanizoven

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace kalů z galvanizoven a vznikajících při čištění odpadních vod a z provozoven povrchových úprav kovů úpravou železnými nebo ocelovými obrusy a následujícím spálením vyznačený tím, že se kal ve vodné suspenzi zalkalizuje hydroxidem vápenatým do rozmezí pH 8,5 až 14, smíchá se s 10 - 60 % hmotnostními vůči sušině kalu s železnými nebo ocelovými obrusy, v případě přítomnosti kyanidů s 5 až 10 % hmotnostními zelené skalice a 1 %...

Zapojení elektronické jednotky laserového měřiče rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 221607

Dátum: 15.05.1985

Autori: Slaměník František, Vavrouch Dušan

Značky: elektronické, rychlostí, zapojení, laserového, jednotky, měřiče

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení umožňuje získání číslicového údaje o měřené rychlosti bez použití analogově-číslicového převodníku a měření délky předmětů integrací rychlosti v čase dalším čítačem. Podstatou vynálezu je to, že frekvenční diskriminátor je opatřen výstupem mezifrekvence, který je spojen s prvním vstupem obvodu pro odečítání kmitočtů, jehož druhý vstup je spojen s výstupem napětím řízeného oscilátoru frekvenční smyčky, zatímco výstup obvodu pro...

Hydraulické okruhy samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221606

Dátum: 15.05.1985

Autor: Vancl Antonín

Značky: strojů, pracovních, samohybných, okruhy, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání a propojení funkčních částí hydraulických okruhů pohonu mechanismu pracovního nástroje a pomocných pohybů přestavování polohy krytů a kapotáží samohybných pracovních strojů, kde řeší možnost nouzového nastavení pracovního nástroje do přepravní polohy nutné pro odvlečení stroje při poruše hnacího motoru pouze vlastní silou řidiče. Uvedeného se dosáhne tím, že ručně poháněný hydrogenerátor hydraulického okruhu pomocných...

Zařízení pro kontrolu rotačních soudkových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221605

Dátum: 15.05.1985

Autor: Weigert Tomislav

Značky: kontrolu, soudkových, rotačních, zařízení, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatickou kontrolu kvality povrchu valivé plochy ložiskových soudků. Zařízení má jednoduché pohybové soustrojí s jednotnou vačkou spojenou prostřednictvím kladky a otočně uloženou pákou. Na konci páky je kontrolní sedlo s naháněnými kladkami, mezi kterými je uložena kontrolovaná soudková součást. Kontrolní sedlo vykonává kývavý pohyb, při kterém prochází povrch soudkové součásti osou defektometrického kontrolního systému....

Stavebnice bloků zásuvných jednotek a obdobných konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221604

Dátum: 15.05.1985

Autori: Faukner Ferdinand, Kupa Jiří, Laichter Aleš, Urban Josef

Značky: jednotek, stavebnice, obdobných, konstrukcí, zásuvných, bloků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu může být hlavně využito v elektrotechnickém průmyslu, zejména ve slaboproudém oboru. Řeší se jím stavebnicová konstrukce nosných částí elektrotechnických zařízení obsahujících ucelené mechanické podsestavy. Stavebnice je vytvořena z běžných hutnických polotovarů, čtvercových, plochých, průřezu L tyčí a desek, přičemž se vyznačuje tím, že v rozích nebo styčných místech dvou a více prvků skeletového rámu je alespoň jedním prvkem plochá...

Vrata plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 221603

Dátum: 15.05.1985

Autori: Fiala Jiří, Láncoš Josef

Značky: komor, plavebních, vráta

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření vrat plavebních komor, která nejsou tlakem vody namáhaná na krut a ohyb. Toho se dosáhne novou konstrukcí vrat plavebních komor, která sestávají z tuhého rovinného pravoúhlého rámu, ke kterému je svými okraji připevněn segment válcové skořepiny, vyduté ve směru vodního tlaku.

Vrata hydrotechnických staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 221602

Dátum: 15.05.1985

Autori: Láncoš Josef, Fiala Jiří

Značky: hydrotechnických, staveb, vráta

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření vrat hydrotechnických staveb zejména plavebních komor, jejichž konstrukce není namáhána ohybem případně krutem. Uvedeného účelu se dosáhne novou konstrukcí vrat, která sestávají z rovinného pravoúhlého rámu, ke kterému je svými okraji připevněn segment válcové skořepiny, vyduté proti směru vodního tlaku a vytvářející vlastní hradicí stěnu (3). Rovinný pravoúhlý rám každé vrátně je tvořen svislými nosníky (1) a...

Elektronický filtr přepěťových špiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 221601

Dátum: 15.05.1985

Autori: Punčochář Josef, Machalík Ludvík

Značky: filtr, elektronický, přepěťových, špiček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektronického filtru přepěťových špiček. Je řešen děličem, zdrojem referenčního napětí, klopným obvodem, řízeným spínačem a vazebními členy. Elektronický filtr přepěťových špiček podle vynálezu je určen zejména pro ochranu citlivých elektronických obvodů, jejichž funkce je závislá na přesně vymezených napěťových úrovních. Dále je určen pro ochranu čidel s vysokou citlivostí, která musí pracovat v prostředí s...

Zapojení programovatelné jednotky styku pro vstup dat na sběrnici informační měřicí soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241399

Dátum: 15.05.1985

Autor: Velan Jaromír

MPK: G06K 11/00

Značky: jednotky, programovatelné, soustavy, vstup, sběrnicí, informační, zapojení, styku, měřicí

Text:

...výstup bloku 7 pro zajištění ínterfejsových funkcí jsou určený pro řízení přenosu dat ze zdroje 1 dat, a proto jsou spojeny s řídicím výstupem a řídicím vstupem zdroje 1 dat. Řídicí vstup generátoru 8 adresy je spojen se spouštěcím výstupem bloku 7 pro zajištění interfejsových funkcí,jehož ukončovací vstup a zároveň ukončovací vstup generatoru 8 adresy jsou spojený s třetím datovým výstupem pevné paměti 9,která je svým druhým datovým výstupem...

Zariadenie na skúšanie zakotvenia predpätých káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241333

Dátum: 15.05.1985

Autor: Dušek Jan

MPK: G01N 3/36, G01N 3/10

Značky: predpätých, zakotvenia, skúšanie, zariadenie, káblov

Text:

...súprava štyroch zaťažuj-úcich hydraulický-ch valcov 3 napájaných hydraulickým agregatom 4 silový zdroj na plynulé zaťaž-ovanie jpredpätého kábla 5 veľkým zdvihom. Rozmiestnené sú medzi pozdĺžnym telesom 1 a odsuvným brlokom 2 na stojane 19.Pozdľžne teleso 1 je priečne delené, ktoré umožňuje zmeny v dlžkach skúšobných vzoriek ako aj ľahké rozoberanie a premíestñovanie zariadenia.Ďalej je teleso 1 podložené pozdĺžnymi pásmi 11, ktoré zmenšujú...

Tangenciální snímací systém gramofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241174

Dátum: 15.05.1985

Autor: Vostracký Zdenik

MPK: G11B 3/10

Značky: snímací, tangenciální, gramofonu, systém

Text:

...od desky se vodicí dráha vozíku skloní směrem vpravo. Působenim gravitace po ní vozík sjede zpět do pravé krajní a výchozí polohy, kdy je hrot nad úvodní drážkou desky. Celý snímací systém se může výhodné uložit do přizpůso-beného odklopného víka gramofonu, které se stejně musí otevírat při každé výměně desky. Tak odpadne nejen jindy nezbytné ruční vracení přenosky, ale navíc po zdviženi víka zůstane deska přístupná ze všech stran. Ve...

Derivát sférické celulózy a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245807

Dátum: 15.05.1985

Autori: Blažek Jaroslav, Váoa Pavel

MPK: C08B 15/06

Značky: přípravy, derivát, způsob, celulózy, sférické

Text:

...roztoku o pH 6,8.5 D g odsáté sférické celulózy obsah vody 82,98 0/0) se michá 45 minut v 50 ml acetonu. Po usazení vrstvy celulózy a odlití 30 m 1 vodného acetonu se k celulóze přílije 20 ml bezvodého acetonu a směs se Iľlĺchá 45 minut. Ze směsi se po usazení vrstvy celulózy odlije 18 ml vodného acetonu, načež se celulóza převrstvi 20 ml bezvodého acetonu a Vmíchá se 45 minut. Po usazeni vrstvy celulózy se odlije 18 m 1 vodného acetonu,...

Způsob výroby tricyklických derivátů pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240351

Dátum: 15.05.1985

Autori: Devátý Jioí, Žák Zdenik, Faltus Emanuel, Zacpal Zdenik, Ryant Jioí

MPK: A61K 31/505, C07D 471/04

Značky: derivátů, pyrimidinu, výroby, způsob, tricyklických

Text:

...způsobem podle vy nálezu, znamená nitroskupinu, může se ta,toiskupina redukovat na aminoskupinu koj vovým železem ve vodném prostředí za pod.mínek redukce podle Béchampa.Při katalytické hydrogenaci se jako -ka-z talyzátoru použije s výhodou paládia neb .Raneyova niklu, nebo platiny či oxidu platičitého. Hydrogenace se provádí s výhodou při -teplotě O až 50 °C -za atmosiérického tla vku až přetlaku 1 MPa v prostředí různýchj Redukovaný...

Způsob výroby derivátů benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239943

Dátum: 15.05.1985

Autori: Ryšavý Miroslav, Korsa Bohuslav, Cap František

MPK: C07D 207/09

Značky: benzamidu, výroby, derivátů, způsob

Text:

...aplikaci, může být vybraná sloučenina emíšena s pevným práškotvorným nosičezn, například laktózou, sacharőzou, sonbitolem, mennitolem, škroby, jako je bramhorový škrob, kukuřičxxý škrob nebo amylopektin, deriváty celulőzy nebo želatinou a lát- . kou zleošující kluznost, jako je steorát hořečnatý, stearát vápenatý a podobné e potom stlačene do formy tablet. Vyžadují-li se potažená tablety, jádro se pripraví způsobem popeatąým výše a ty se...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239908

Dátum: 15.05.1985

Autori: Uhlío František, Kudová Jaroslava, Rožieka Jioí

MPK: A01N 43/60, C07D 241/52

Značky: způsob, výroby, účinných, látek, prostředek, herbicidní

Text:

...alkylidenovou skupinu s I až 10 etomy uhlíku, nebo zbytek OM, kde M představuje iont alkalického kovu nebo lom. kovu. alkalické zeminy, Y znamená kyslík nebo siru eg a 1 nezávisle na sobě maji vždy hodnotu 0 nebo l a g 1 se rovná 0 nebo t,a Jejich soli.Ty sloučeniny shore uvedeného obecného vzorce I, ve kterém R 3 a R 2 neznamenadi stejnézbytky, .jsou opticky aktivní a vynález zahrnuje ,jak individuální stereoiscmexw těchto...

Způsob výroby nových derivátů fenylpropanu s S-konfigurací

Načítavanie...

Číslo patentu: 219300

Dátum: 15.05.1985

Autori: Himmele Walter, Martin Christoph, Siegel Hardo

Značky: způsob, derivátů, fenylpropanu, nových, s-konfigurací, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů fenylpropanu s S-konfigurací obecného vzorce II v němž R1 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce III v němž R1 a R2 mají shora uvedené významy a R4 znamená skupinu CHO nebo CH2OH, mikrobiologicky...

Způsob výroby nových derivátů thiazol[3,2-c]-1,3-benzoxazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219290

Dátum: 15.05.1985

Autori: Moutonnier Claude, Wolff Gérard, Farge Daniel, Berger Christian

Značky: derivátů, thiazol[3,2-c]-1,3-benzoxazinu, způsob, výroby, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů thiazol[3,2-c]-1,3-benzoxazinu obecného vzorce I kde X znamená atom kyslíku nebo síry, R1 a R2, stejné nebo různé znamenají atom vodíku, atom halogenu, alkyl, alkoxylovou skupinu, alkylthioskupinu nebo trifluormethylovou skupinu v poloze 7, 8, 9 nebo 10 a R3 znamená atom vodíku nebo karboxylovou skupinu, přičemž alkylové zbytky nebo části jiných zbytků mají přímý nebo rozvětvený řetězec a obsahují 1 až 4 atomy...

Způsob mikronizace beta modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239444

Dátum: 15.05.1985

Autori: Neužil Lubomír, Mocek Karel

MPK: C09B 67/04

Značky: mědi, způsob, mikronizace, modifikace, ftalocyaninů

Text:

...měčnáho (čo. autorská oevědčení č. 177 268, 210 288). S výhodou je možno použít ttalocymninu mědi vyrobeného kontinuálním postupom a dále pak přečiětěnáho, např. s využitím ředěná wseliny sírová, čímž se pro mikronieaci níská surovina o obsahu 92 až 99 B hmot. rtalocyaninu midi.Ze surového nebo prečistěného ftalocyaninu midi se pripraví napr. ve vhodná mixsru vodná suspenze o koncentraci 50 až 300 g/lítaloweninu midi a 2 až 30 g/l...

Spiro/piperidin-4,6′-dibenz(b,e)-1,4-oxathiepin/ a jeho deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 239436

Dátum: 15.05.1985

Autori: Vávra Zdenik, Vurm Vladimír, Eret Václav, Sýkora Jan

MPK: C07D 497/10

Značky: deriváty

Text:

...JI. 3 879, 1111) ve 40 m 1 tetrałnydronąrenu e smie se vaří 5,5 h pod epltným chladiěem Potom se zñedí etherem a rozioií ee 2015 roztoku chloridu nmonnćào e vodou. organickú vrstve se vycuti uhličitanem dreselným a odpeří. Zbytek, eestdvojíci pŕevdlnl s tercidrniho alkoholu II, ee rozpusti v 500 m 1 dizethylfomemidu, k roztoku se pri8,0 g 80 olejové euepenze hydridu zadného a e 165 ae nichd e zahŕiv( 5 h na 1,00 °c.Potom se nzlijo do 2,5 1...

N,N’-bis/(alkoxykarbonylmetyl)dimetyl/-1,2-etandiamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239430

Dátum: 15.05.1985

Autori: Pospíšil Petr, Škrabal Mojmír, Oehák Petr, Koutný Petr

MPK: C07C 101/00, C07C 97/00, C07C 87/30...

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...produktov sú variabilné.zlúčeniny, ktoré sú predmetom vynálezu sa pripravili reakciou eatarov kyseliny brom octovej s MJ -bisdimetyl-I,2-etándiamínom v prostredi metylkyanidu pri teplotách 20 ai 80 °c počas 2 a 4 h. Výhodou spôsobu podľa vynálezu je, že vznikajú produkty takmerv kvantitatívnom výtlačku, veľmi čisté v pomerne krátkom čase. Pripravené soli sú nehygroskopické, nižšia homology sú dobre rozpustné vo vode a polérnych...

Produkty acylace laktamů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239426

Dátum: 15.05.1985

Autori: Fantl Jioí, Šrámek Rudolf

MPK: C07D 205/08, C07D 207/18, C07D 223/02...

Značky: laktamů, produkty, způsob, přípravy, jejich, acylace

Text:

...methyllíthie, neftylnetría, výhodné v př-ítomnosti kryptondů nebo tetremetyletylendiaminu, a především elkylemidů elkalických kovů, nepř. dimethylomidu lithného nebo diieopropylemídu líthného.Subetituci meteloderivátü sloučenin vzorce II je možno provést podle vynálezuhalogonidy, především ohloridy nebo enhydridy alitatickýcm erometickyuh i heteroeromaticldch kerboxylových kyselín, nepř. benzoylchlorídem, ocetenlwdridem,...

.alfa.-acylderiváty laktamů .omega.-aminokyselin a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239425

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kroupa Petr, Formánek Jan

MPK: C07D 207/18, C07D 223/02, C07D 205/08...

Značky: způsob, alfa.-acylderiváty, omega.-aminokyselin, jejich, laktamů, přípravy

Text:

...lithněho.Reakce probíha v inertních rozpouštüdlech, s výhodou bipolárního charakteru, jako je tetrałwdrofuran, hz-dimethoaqethan, IJ-dioxan, nebo v alifaticlqřch a aromatických uhlovodících, ktoré umožňují práci při nízkych teplotách.Substituoi metaloderivútů je možno provést podle vynalezu halogenidy, především chloridy, nebo anhydridy výše uvedených aromatických a heteroaromatických karboxylových kyselín, napr. benzoylchloridem, anhydridem...

Zariadenie na vyvolávanie exponovaného rezaného farebného fotografického papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 239395

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kopsa Jan, Soueek Jaroslav, Eichoo Viktor

MPK: G03D 3/10

Značky: vyvolávanie, exponovaného, fotografického, rezaného, farebného, zariadenie, papiera

Text:

...17 pripojené vodorovné rameno» 18,siahajúce až k stene tmavej komory 12. Na stojane 19, upevnenom k stropu tmavej komory 12, je vo vzdialenosti od stropu prevyšujúcej výšku hlavných nádob 1 nasadené na tyč 17, ozubené koleso 20 s výčnelkom, zapadajúcim do jej drážky, nad ním ozubená matica 21, natočená na jej závit a nad ňou ešte príložka 22, pevne pripojená k stojanu 19.Ozubené koleso 2 U i ozubená matica 21 sú samostatne otáčane známymi...

Zařízení k odstraňování příměsí z proudu sbíraných bulev

Načítavanie...

Číslo patentu: 239300

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kvapil Josef, Boueek Ivan

MPK: A01D 33/10, A01D 89/00

Značky: bulev, odstraňování, zařízení, proudu, sbíraných, příměsí

Text:

...části zařízení.Zařízení sestává ze spodního oběžného dopravníku l, nad kterým je uspořádán alespoň jeden horní oběžný dopravník 3 s případným přiřazeným horním oběžným dopravníkem 3. S výhodou může být každý anebo některý oběžný dopravník ł, 3, 3 proveden jako prutový a veden přes horní kladky 3. dolní kladky á a popřípadě vodicí kladky É.Horní oběžný dopravník 3 je s výhodou výkyvně uložen na kloubovém loži 1, uspořádaném nad spodním...

Způsob výroby koloidního kysličníku křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 239299

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kvapil Jioí, Perner Bohumil, Havrdlík Miroslav

MPK: C01B 33/14

Značky: koloidního, způsob, kysličníku, výroby, křemičitého

Text:

...použití koloidního kysličníku křemičitého vyrobeného postupem podle vynálezu je dosahováno ve srovnání s doposud používanými prostředky vyššího úběru při leštění křemíkových desek. vV V aparaturním uspořádání je možno celý postup realizovat tak, že se koloidní kysličník křemičitý deionizuje na katexově koloně na kyselý sol kysličníkukřemičitého a ten se V nerezové nebo skleněné míchačce alkalizuje 20 až 30 roztokem hydrcxidu amonného až je...

Způsob výroby koloidního kysličníku křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 239298

Dátum: 15.05.1985

Autori: Moc Miloš, Klátil Karel, Koivánek Jioí

MPK: C01B 33/14

Značky: výroby, křemičitého, způsob, kysličníku, koloidního

Text:

...se v nerezové nebo skleněné míchačce přidá 0,07 až 0,17 hmot. dusičnanu amonnáho nebo kyseliny dusičné pro úpravu vodivosti.Dusičnan amonný se přidává jako 20 až 30 roztok v deionizovaná nebo destilované vodě a kyselina dusičná o koncentraci 40 až 70 S. Po úpravě vodivosti na 1 až 8 ms se V téže míchaěcé provede alkallzace přidáním 20 až 30 roztoku hydroxidu amonněho, až je dosaženo pH 9 až 10,5. Vzpůsobem podle vynálezu se připraví...

Zařízení pro manipulaci s předměty

Načítavanie...

Číslo patentu: 239297

Dátum: 15.05.1985

Autori: Svoboda Zdenik, Lazar Mojmír, Ritz Zdenik, Šmidák Štipán, Ivan Lubomír

MPK: B66C 1/54

Značky: manipulaci, předměty, zařízení

Text:

...výřezy pro záchyty, které jsouvýkyvně uloženy V tyči. Na protilehlém konci má ovládací trubka připojeny alespoň dva čepy.zařízení pro manipulaci s předměty podle vynálezu se proti dosud používaným zařízenímprojevuje novým a vyšším účinkem. Umožňuje manipulaci s větším počtem kratších předmětů,například tyčí, výkovků, bez trvalé přítomnosti nosné části zařízení v peci.Jeho konstrukce je jednoduchá a s výjimkou záchytů jsou k výrobě...

Kotva elektrického stroje, zejména pro hutní provozy, a způsob jejího zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239296

Dátum: 15.05.1985

Autor: Fojt Antonín

MPK: H02K 1/28

Značky: jejího, elektrického, způsob, provozy, hutní, zejména, stroje, zhotovení, kotva

Text:

...g se stýká s hřídelem ł v úzkém sedle Q a na zbylé částisvého vrtání má odlehčení 3. Úzké sedlo § má dovolit určitou naklopĺtelnost stahovacíhokruhu na hřídeli i a má vzhledem ke hřídeli l jen takovou vůli, která potřebné naklopeníVe vrtání uzavíracího stahovacího kruhu 5 je provedeno vybrání ł 9 pro pero É a mezi axiálními ventilačnímł/kanály 1 jsou provedeny závitové otvory łł. Vrtání uzavíracího stahovacího kruhu 5 nemá axiální drážku pro...

Způsob zpracování kapalných radioaktivních odpadů z jaderných elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 239295

Dátum: 15.05.1985

Autori: Beníšek Jan, Kudla Miroslav, Svozil Jan, Cintl Petr, Kaeer Miloslav, Král Pavel

MPK: G21F 9/16

Značky: způsob, kapalných, radioaktivních, jaderných, elektráren, zpracování, odpadů

Text:

...v rozmezí 1 030 kg.m 3 až 1 824 kq.m 3, přičemž hmotnostní poměr píeku a přírodního hlinitokřemičitanu je v rozmezí 0,84 s 1,27 až l,i 0,76 a hmotnostní poměr této směsi a anorganických oxidů, obsažených v odpadu je v rozmezí 0,9 1,4 až 1.1 1, dávkuje do tavicí pece při teplotě 870 °c až 1 220 oq přičemž se unikající páry kondenzují v kondenzátoru a kondenzât se vrací do odparky.vyšší účinek způsobu podle vynáiezu je dán tím, že voda,...

Způsob odstranění uhličitanů z tavenin směsí dusičnanů a dusitanů alkalických kovů a uhličitanových inkrustací z chladičů tavenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239294

Dátum: 15.05.1985

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: C01D 9/00

Značky: dusitanů, kovů, tavenín, způsob, uhličitanu, uhličitanových, směsi, dusičnanu, chladičů, inkrustací, odstranění, alkalických

Text:

...vynálezu spočivá v tom, že se do taveniny směsi dusičnanů a dusitanů alkalických kovů při teplotě 180-200 °C pridá dvojohroman alkslického kovu v množství ekvivaientnim množství uhličitanu v reaktoru, načež se teplota postupně zvyšuje až na 350 °C.uvedeným postupem se uhličitany rozloži na plynný oxid uhličitý, který z taveniny vytěká. V tavenině vzniká jako produkt reakce alkalioký chroman, který je v použ 1 témmnožatvi v tavenině...

Kmen mikroorganismu Pseudomonas sp. CCM 3635

Načítavanie...

Číslo patentu: 239293

Dátum: 15.05.1985

Autori: Votava Vladimír, Paleeek Jaroslav, Kubelka Vladislav, Ježek Karel, Didek Václav, Stanik Jan, Svoboda Jioí

MPK: C12N 1/20

Značky: pseudomonas, mikroorganismu

Text:

...koncentraci 5 mg/ml 0,1 m fosfátového pufru pH 7,0 a teplotě 37 °c/. Pro chromatografii 7-ACK použita tenká vrstva celulőzy a systém n-propancl-voda /7 3/ s ninhydrinovou detekcí /Rf 0,5/. Totožnost 7-ACK byla ověřena vysokotlakovou kapalinovou chrmatografií.Kmen Fseudomonas sp. CCM 3635 podle vynálezu lze s výhodou použít pro přípravu 7-aminocefemsloučenin. Vzhledem ke konstitutivni syntěze hydrolázy není nutno do půdy přidávat induktor...

Černé bezkobaltové barvítko

Načítavanie...

Číslo patentu: 239292

Dátum: 15.05.1985

Autori: Drahooovský Jan, Eerný Miloslav

MPK: C04B 33/14

Značky: černé, barvítko, bezkobaltové

Text:

...která po suché homogenizaci byla vypálena na teplotu 1 200 °c.Výsledkem bylo bąrvítko s intenzivně černou barvou, které bylo aplikováno v množství 5 do glazury o složení, vyjádřeno V hmotnostních procentech, 60,7 oxidu křemičitého,13,2 oxidu boritého, 9 oxidu hlinitého, 8,2 oxidu vápenatého, 3,6 oxidu zinečnatého a 5,3 oxidu sodného.PO Výpalu na teplotu 1 000 OC po dobu 1 h byla získána sytě černá glazura s nepatrným hnědým...

Zařízení pro uchycení nářadí na zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239291

Dátum: 15.05.1985

Autori: Dubaj Marián, Spišák Michal, Hampl František

MPK: A01B 59/04

Značky: nářadí, zařízení, zpracování, uchycení, půdy

Text:

...dokonalý přehled obsluhy o obou okrajových liniích zpracovávaného pruhu půdy, jednak přináší možnost naprosto rovnoměrného a symetrického zatížení traktoru a jeho úchytných orgánů s odstraněním všech zmíněných nevýhod, plynoucích z nerovnoměrného a nesymetrického uložení nářadí.V maximální možné míře je velkým pracovním záběrem využito výkonu energetického prostředku, přičemž pruh půdy přímo před a za traktorem se zpracovává pouze jednou, čímž...

Způsob zpracování polymerů konjugovaných dienů a/nebo vinylaromátů, obsahujících reaktivní skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239290

Dátum: 15.05.1985

Autori: Pácová Jaroslava, Volf Radko, Kováe Štefan, Vrbský Jaromír, Bernatský Eestmír, Dupal Josef, Honsa Jan, Bazala Emil, Széchenyi Štefan

MPK: C08F 12/08, C08F 12/12, C08F 293/00...

Značky: skupiny, zpracování, reaktivní, polymerů, vinylaromátů, obsahujících, konjugovaných, způsob, dienů

Text:

...zejména v koncentraci 84 až 40 hmot. , avšak koncentrace kyseliny není kritickou hodnotou. VPomocí uvedených kyselin je možno připravit všechny polymery s neutrálními až slabě kyselými skupinami. Tyto polymery lze známým způsobem připravit polymeraci konjugovaného dienu se 4 až 12 atomy uhlíku, jako je 1,3-butadien, asopren nebo 2,3-dimetyl-1,3 ~butadien,nebo vinylaromátu jako je styren nebo deriváty styrenu, např....

Zařízení k uzavírání přívodu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239289

Dátum: 15.05.1985

Autori: Doležal Bohuslav, Ledvinka Karel

MPK: F16K 31/124

Značky: uzavírání, plynů, přívodů, zařízení

Text:

...píst 3 horního servomotoru łg je zatížen horní vratnou pružinou łgra dolní. píst li dolního servomotoru ll je zatížen dolní vratnou pružinou 33.V tělese łł horního servomotoru lg je upraveno válcové vybránígg spojené odvětrávacím potrubím gł s prostorem mimo nebezpečí výbuchu, s atmosférou. Tímto odvětráním je zajištěno spojení prostoru mezi horní kuželkou Q a dolní kuželkou łg s přetlakovýmprostorem mimo nebezpečí výbuchu a zároveň je...

Stolový skleník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239288

Dátum: 15.05.1985

Autori: Veselský Otto, Teplík Michal, Bílek František

MPK: A01G 9/14

Značky: stolový, skleník

Text:

...a je přesouvatelná v jedné lodi, zatímco v ostatních lodích mohou uličky odpadnout. , Tuto pracovní uličku je možno posunem přesuvných stolů a žlabového přesuvného stolu pŕesunout do sousední, případně dalších lodí. Další výhodou je, že se dosahuje využití pěstební plochy i pod žlabem, což dosavadní stav neumožňoval. Použití mechanizačních prostředků pro manipulaci s výpěstky sadbou a pěstebním substrátem vynález neovlivñuje.Příklad...

Zařízení pro polohování pruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239287

Dátum: 15.05.1985

Autori: Teplíkova Jarmila, Erbanová Pavla

MPK: B30B 15/30

Značky: pruhů, polohování, zařízení

Text:

...a přestavitelně spojeny s tyčemi Q,které jsou vedeny pevnými čelistmi g kolem nástroje 5 O. První a druhé pohyblivé čelisti31 g , Q jsou uváděny do pohybu ve směru šipek 31, 36 druhým tekutinovým motorom 3 g /obr. 2, e/. votáčky vřetenaýgg druhého tekutinového motoru g 7 jsou převáděpy na čtyřhran 40, jim na díl Ag se závítem g, kterýmvje poaunován píst E, čím je ovlivňována délka 5 pístu Q a velikost zdvihu g pístu E.Pro posun sevřeného...

Diferenciální čerpadlo s hydraulickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239286

Dátum: 15.05.1985

Autor: Stanik Miloslav

MPK: F04B 5/00

Značky: diferenciální, hydraulickým, čerpadlo, pohonem

Text:

...hnací válec 2. V hnacím válci 3 je uložen posuvný hnací píst l opatřený dvěma protilehlýmiNa koncích pístnic 5, 5 jsou upevněny čerpaní písty É, 1 uložené v čerpacích válcích Ä, 2. Čerpací válce Ě, 2 jsou uloženy V pracovních komorách lg, ll upravených V horních krajních částech tělesa l.V pracovních komorách lg, ll jsou dále dole upraveny sací ventily lg, ll a nahoře výtlačné ventily ll, lg, nad nimiž jsou pracovní komory lg, ll propojeny...

Kovový pás pro magnetické obvody elektrických strojů a přístrojů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239285

Dátum: 15.05.1985

Autori: Hejdánek Slavomír, Jára Jioí, Basaoová Gabriela, Bakoš Pavel

MPK: H01F 3/04

Značky: strojů, přístrojů, kovový, způsob, magnetické, elektrických, obvody, výroby

Text:

...až 100 mm a vzdálenost sousedních štěrbinových otvorů ve směru válcování byla do 30 mm.Štěrbinové otvory v kovovém pásu se vytvářejí, například řezáním kotoučovými noži 5 vybráními na jejich obvodu, po vyválcování pásu na konečnou tlouštku, přičemž je výhodné opatřit kovový pás štěrhinovými otvory před poslední operací tepelného zpracování pásu.Výhodou řešení podle vynálezu je, že elektrické stroje a přístroje s magnetickými obvody,...