Archív za 1985 rok

Strana 126

Zapojení pro samočinné kalibrační značkování analogových zápisů z digitální informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 221650

Dátum: 15.05.1985

Autor: König Josef

Značky: analogových, samočinně, zapojení, kalibrační, zápisu, informace, značkování, digitální

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro samočinné kalibrační značkování analogových zápisů z digitální informace o velikosti proměnné, na níž je měřený děj závislý, vyznačené tím, že jednak jsou vstupy (1, 2, 3, 4) digitálního signálu každého sledovaného řádu připojeny ke vstupu vždy jednoho obvodu (6) pro úpravu amplitudy a polarity, jejichž výstupy jsou připojeny ke vstupům příslušných vyhodnocovacích obvodů (7) nulového signálu, jednak je vstup (5) spouštěcího impulsu...

Posuvné okno s okenními tabulemi v jedné rovině, zejména pro řidičská stanoviště kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 221649

Dátum: 15.05.1985

Autori: Hübscher Rudolf, Karola Petr

Značky: posuvné, zejména, řidičská, kolejových, rovině, stanovište, okenními, jedné, tabulemi, vozidel

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvné okno s okenními tabulemi v jedné rovině, zejména pro řidičská stanoviště kolejových vozidel. Posuvná tabule je v přední části opatřena svislým hřídelem s dolním ramenem a ovládacím madlem, přičemž na dolním rameni jsou na čepu otočně upevněny nosné kladky, které pojíždějí ve dvojité kolejnici a na horním rameni je otočně upevněna horní vodicí kladka, pojíždějící v horní vodicí drážce. Za zadní hranou posuvné tabule jsou umístěny zadní...

Tloušťkoměr desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221648

Dátum: 15.05.1985

Autor: Šafář Rudolf

Značky: tloušťkoměr, desek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení umožňuje třídění deskových předmětů a jejich zařazení do příslušné jakostní třídy. Tlouštkoměr desek je tvořen horním a dolním ramenem opatřeným na jednom konci kladkami. Na druhém konci horního ramene jsou upevněny clony a na konci druhého ramene snímače. Výstupy snímačů jsou přivedeny do vyhodnocovacího obvodu. Tloušťkoměr desek lze použít všude tam, kde je potřeba začlenit desky do jakostních tříd podle tolerance výrobků.

Šlichtovací přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221647

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kábela Josef, Bauer Petr, Bouda Pavel

Značky: šlichtovací, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Šlichtovací přípravek pro šlichtování polyolefinových nití, zejména polypropylenových nití, který obsahuje polyvinylalkohol. Jeho podstata spočívá y tom, že je tvořen vodným roztokem alespoň dvou složek, a to 35 až 90 % polyvinylalkoholu a 10 až 65 % etoxylovaných vyšších mastných alkoholů, přičemž etoxylované vyšší mastné alkoholy obsahují 35 až 75 % etylénoxidů.

Způsob izolace čpavku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 221646

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kočí Jan, Janko Miroslav, Sedláček Jiří

Značky: odpadních, způsob, čpavku, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je izolace čpavku z odpadních vod, zejména pak odpadních vod zemědělské výroby dříve zpracovaných biochemickou cestou, a je určen především pro zpracování odpadních vod z velkovýkrmen vepřů. Uvedeného účelu se dosáhne desorpcí a pohlcením v absorpčním roztoku cirkulujícím vzduchem při zvýšené teplotě.

Odstředivý odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 221645

Dátum: 15.05.1985

Autor: Javůrek Vladimír

Značky: odlučovač, odstredivý

Zhrnutie / Anotácia:

Odstředivý odlučovač, který sestává z horní trubkovnice, víka spodní trubkovnice, dna opatřeného výpustí odloučené kapaliny a vstupem a výstupem provozního média, u kterého kovové nebo plastové propojovací trubičky (4) provozního média mezi horní (3) a spodní trubkovnicí (5) jsou uspořádány do šroubovic.

Zařízení na číslicový posuv pracovního bodu diferenciálního induktančního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 221644

Dátum: 15.05.1985

Autori: Růžička Miroslav, Mirsch Miroslav

Značky: číslicový, induktančního, snímače, posuv, pracovního, diferenciálního, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

V měřicí technice je nutno při použití převodníku neelektrických veličin s diferenciálním induktančním snímačem použít uspořádání pro elektronické seřízení nulového bodu měřicího rozsahu. Vynález tento problém řeší současným zapojením pevného posouvacího článku a nejméně jednoho váhového článku připojeného ke spínači, který je připojen do společného bodu s posouvacím článkem. Tímto zapojením se dosáhne toho, že se číslicovým signálem posouvá...

Indukční snímač vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 221643

Dátum: 15.05.1985

Autori: Přijal Ladislav, Širokorad Jurij

Značky: indukční, vibrací, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

U indukčního snímače vibrací je permanentní magnet pohyblivě uložen vzhledem k nejméně jedné indukční cívce, navinuté kolem pouzdra, v němž se tento magnet pohybuje, přičemž tento magnet je nesousledně orientován vůči dvěma pevným magnetům umístěným na koncích pevného pouzdra. Oba konce pohyblivého magnetu jsou zaobleny do radiusu, který je v rozmezí 0,05 až 5 velikosti průměru pohyblivého pouzdra, přičemž vzdálenost středu kružnice o radiusu...

Způsob výroby napařovaného fotoodporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221642

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kolář Alois, Kalous Jan

Značky: fotoodporu, výroby, napařovaného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivní vrstva napařovaného fotoodporu vyrobeného podle vynálezu se vytváří napařením sulfoselenidu kademnatého CdSxSe1-x (kde x = 0,45) a je aktivována aktivační hmotou z přečištěného sirníku kademnatého pro polovodiče, který je dotován aktivátory v množství: 0,16 ml roztoku dusičnanu stříbrného pro analýzu koncentrace 10 mg/ml, 3,30 ml roztoku chloridu měďnatého pro analýzu koncentrace 20 mg/ml, 0,54 roztoku chloridu manganatého pro analýzu...

Zařízení k snížení hlučnosti vyrážecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221641

Dátum: 15.05.1985

Autori: Zeidler Jaroslav, Novotný Jiří, Dorazil Karel, Pater Jiří, Jursa Petr

Značky: strojů, hlučnosti, snížení, zařízení, vyrážecích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Řeší snížení hlučnosti u vyrážecích strojů při vlastní operaci. U stávajících koželužských strojů vyrážecích přesahuje hlučnost dovolenou hranici stanovenou hygienickými předpisy bez použití ochranných pomůcek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi pokládací válec je umístěna seřiditelná lišta, která podepírá opracovávanou useň.

Zařízení na odběr průměrné koncentrace aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221640

Dátum: 15.05.1985

Autor: Majer Ladislav

Značky: koncentrace, zařízení, aerosolů, průměrné, odber

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na odběr průměrné koncentrace aerosolu sestává z dutého ramena, které je opatřeno odběrovými otvory a uspořádáno v potrubí kolmo na jeho osu. Dutý hřídel, s nímž je duté rameno otočně spojeno, je upevněn v duté nosné tyči, která je ukončena vyústkou pro výstup odebraného aerosolu. Otáčivý pohyb ramena je vyvolán buď hnací lopatkou, s níž je duté rameno spojeno, nebo je motorický. Toto zařízení, které je určeno zejména pro měření...

Zařízení pro elektrochemickou kontrolu jakosti povrchových úprav coulometrickou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221639

Dátum: 15.05.1985

Autori: Jojko Zorjan, Holub Rudolf

Značky: kontrolu, elektrochemickou, metodou, jakosti, povrchových, coulometrickou, zařízení, úprav

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší problém vymezení měřené plochy při měření tloušťky galvanických povlaků na drátech u zařízení pracujícího na principu coulometrické metody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je u zařízení soustředně kolem osy vnější válcové elektrody vytvořeno trubkovité elektrické stínění s mezerou, překlenutou vodivou spojkou.

Zařízení pro zavěšení předepínacích jednotek utahováku matic hlavního přírubového spoje reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221637

Dátum: 15.05.1985

Autor: Pecher Václav

Značky: matic, předepínacích, spoje, zařízení, utahováku, reaktoru, jednotek, zavěšení, přírubového, hlavního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zavěšení předepínacích jednotek utahováku matic hlavního přírubového spoje reaktoru, kde předepínací jednotky jsou zavěšeny na kruhové dráze a tato kruhová dráha je odnímatelně ustavena na nosných tyčích (2) horního bloku reaktoru. Nosná konstrukce upevněná na tyčích horního bloku přitom může být využita jako nosný element dalších pomocných zařízení.

Zařízení pro zavěšení předepínacích jednotek utahováku matic hlavního přírubového spoje reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221636

Dátum: 15.05.1985

Autor: Pecher Václav

Značky: matic, předepínacích, zavěšení, spoje, přírubového, reaktoru, hlavního, utahováku, jednotek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zavěšení předepínacích jednotek pro utahování či povolování hlavního přírubového spoje reaktoru. Kruhová dráha je uchycena nosičem, který je tvořen nosným rámem uloženým na horním okraji šachty reaktoru a dále nosič je tvořen ochrannou konstrukcí horního bloku reaktoru. Zařízení může být využito jako nosný element dalších pomocných zařízení, např. pro vytáčení a transport šroubů a matic, nebo pracovních plošin pro potřebné operace...

Zapojení indikátoru pozice vodičů v kabelech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221635

Dátum: 15.05.1985

Autori: Fica Ladislav, Černý Miloš

Značky: vodičů, kabelech, zapojení, indikátoru, pozice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zjišťování polohy vodičů a jejich vzájemného rozlišení v kabelech, zvláště v kabelech plášťových pro termočlánky. K výstupu generátoru střídavého proudu je napojena rozptylová tlumivka magnetickou vazbou spojená se zkoušeným kabelem, k níž je v sérii napojen odpor, přičemž odbočovací uzel mezi rozptylovou tlumivkou a odporem je napojen ke vstupu zesilovače a současně výstup zesilovače je spojen se vstupem detektoru a výstup...

Zařízení k nastavování vzdálenosti otiskovací hlavičky od otiskovací podložky zapisovacích jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221634

Dátum: 15.05.1985

Autori: Krebs Miloslav, Chlubný Eduard

Značky: zařízení, podložky, otiskovací, hlavičky, jednotek, nastavování, zapisovačích, vzdálenosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, kterým se nastavuje vzdálenost mezi otiskovací hlavičkou a otiskovací podložkou, zejména bodových tiskáren zapisovacích jednotek. Zařízením se poskytuje jednoduché a funkčně spolehlivé nastavování otiskovacích drátků otiskovací hlavičky bodových tiskáren od tištěného materiálu umístěného například na otiskovacím válci. Jeho podstata spočívá v tom, že na tělese pohybujícím se po vodicích tyčích zapisovací jednotky je...

Přístroj pro odběr vzorků půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221633

Dátum: 15.05.1985

Autori: Poncar Jiří, Pilát Vladimír

Značky: vzorků, prístroj, půdy, odber

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro odběr vzorků půdy pomocí odběrového válečku, který je do půdy vtlačován účinkem tlakových plynů. Vynálezem je řešen problém částečného mechanizování prací, souvisejících s odebíráním vzorků půdy, které se až doposud provádí vesměs ručním způsobem. Odběrový váleček je do půdy vtlačován účinkem tlakových plynů, které vznikají v expanzním prostoru přístroje podle vynálezu a vytlačují píst s unášečem a odběrovým...

Konstrukce nosiče magnetických hlav pro paměti s pružnými disky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221632

Dátum: 15.05.1985

Autori: Křížek Bohuslav, Mlejnek Zdeněk

Značky: nosiče, pružnými, pamětí, konstrukce, magnetických, disky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního uspořádání nosiče určeného k nesení magnetických hlav pro paměti s pružnými disky. Uspořádáním nosiče byly odstraněny radiální vůle posouvajících se částí po náhonovém šroubu. Tím se dosáhlo přesného nastavení magnetických hlav vůči stopám na pružném disku. Jeho podstata spočívá v tom, že v tělese nesoucím magnetické hlavy je vytvořen otvor, v němž jsou uloženy na společné ose vodicí prstenec a unášecí matice pro...

Nástroj pro tváření tvarovek kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221631

Dátum: 15.05.1985

Autori: Strašák Tomáš, Špaček Jindřich, Tomášek Jiří

Značky: kapalinou, tvarovek, nástroj, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nástroje pro tváření tvarovek kapalinou, zejména tvarovek typu T z trubkových polotovarů, tvořeného alespoň dvěma díly, v nichž je podélná válcová dutina tvořená podélnou válcovou plochou, přičemž alespoň v jednom dílu je dutina pro odbočku. Podstatou vynálezu je, že proti dutině pro odbočku je podélná válcová plocha opatřena povlovným vydutím.

Zapojení ke zkoušení odolnosti vzorků izolačních materiálů nebo vzorků izolačních systémů vůči degradačním faktorům

Načítavanie...

Číslo patentu: 221630

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kratochvíl Jan, Votava Libor, Baběrád Ladislav, Mácal Vlaslav

Značky: vzorků, zapojení, izolačních, odolností, materiálů, zkoušení, vůči, degradačním, faktorům, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení ke zkoušení odolnosti vzorků izolačních materiálů nebo vzorků izolačních systémů vůči degradačním faktorům, například účinkům přiloženého vysokého napětí a vysoké teploty, obsahujícího zkušební vysokonapěťový transformátor, v jehož primárním obvodu je zařazen vypínač a jehož sekundární obvody jsou tvořeny zkušebním vysokonapěťovým vinutím a měřicím vinutím. Účelem vynálezu je docílit podstatného zkrácení doby trvání...

Optická soustava světelného objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221629

Dátum: 15.05.1985

Autor: Pospíšil Ladislav

Značky: optická, světelného, soustava, objektivu

Zhrnutie / Anotácia:

Optická soustava světelného objektivu pro použití v rentgenotelevizní technice, určená jako kolimátorový objektiv tandemového uspořádání k přenosu obrazu ze stínítka rentgenového zesilovače na objektiv televizní kamery nebo na objektiv filmové kamery. Je tvořena čtyřmi optickými členy, složenými ze šesti čoček a planparalelní destičkou. Parametry jednotlivých optických členů jsou voleny tak, aby byly splněny podmínky: A. L < 1,2f < 2e2 B....

Zařízení na regulaci teploty media vystupujícího z trubek trubkového teplosměnného aparátu dvou i vícemediového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221628

Dátum: 15.05.1985

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

Značky: aparátu, vystupujícího, provedení, regulaci, trubek, trubkového, zařízení, teploty, teplosměnného, vícemediového, media

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na regulaci teploty média vystupujícího z trubek trubkového teplosměnného aparátu dvou i vícemediového provedení. Účelem vynálezu je snížení energetické ztráty při dokonalejší regulaci teploty vystupujícího média. Trubkový prostor regulovaného média je rozdělen do dvou částí propojených na vstupu potrubními větvemi, přičemž v jedné potrubní větvi je zařazen regulační ventil. Zařízení je využitelné v nízkoteplotní technice, v zařízeních...

Palivová kazeta pro experimentální jaderné reaktory nebo kritické soubory

Načítavanie...

Číslo patentu: 221627

Dátum: 15.05.1985

Autori: Bárdoš Josef, Čermák Jiří

Značky: reaktory, jaderné, palivová, kazeta, experimentální, kritické, soubory

Zhrnutie / Anotácia:

Palivová kazeta pro experimentální jaderné reaktory nebo kritické soubory vytvořená z palivových elementů různě obohacených štěpitelným isotopem. Účelem vynálezu je vytvoření levné palivové kazety pro přechodové pásmo v substitučních experimentech tj. experimentech v nichž se dovnitř původní aktivní zóny vloží (substituuje) jiná aktivní zóna na níž je potřeba provádět experimenty. Uvedeného účelu se dosáhne použitím štěpitelným isotopem různě...

Zařízení pro mechanicko-hydraulické snímání polohy beranu kovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221626

Dátum: 15.05.1985

Autori: Herudek Gerhard, Frydryšek Jan

Značky: beranu, kovacího, mechanicko-hydraulické, snímání, polohy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro mechanicko-hydraulické snímané polohy beranu kovacího lisu, které sestává z ukazatele 1 skutečné polohy beranu 0, který je lanem 2, opásaným kolem kladky 3, spojen s válcem 6 plunžru 5, pevně spojeným se spodní stranou stolu kovacího lisu. Kladka 3 je čepem spojena s plunžrem 5, se kterým je dále spojeno závaží 4. Válec 6 plunžru 5 je potrubím 29 spojen s válcem 8 druhého plunžru 9 druhé části zařízení, zatíženým...

Jehlový ventil pro statickou rtuťovou kapkovou elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221625

Dátum: 15.05.1985

Autori: Podolák Miroslav, Gajda Vladislav

Značky: jehlový, statickou, kapkovou, elektrodu, ventil, rtuťovou

Zhrnutie / Anotácia:

Jehlový ventil pro statickou rtuťovou kapkovou elektrodu, vyznačený tím, že jehla (1) je na vřeteni (2) upevněna pomocí membrány (3) a kapilára (4) se sedlem (5) jehlového ventilu je uchycena na výústce (6) pomocí převlečné trubičky (7) z pružného materiálu a výustka (6) je navíc opatřena pomocným sedlem (8), pro dosednutí membrány (3) při výměně kapiláry (4).

Spřáhlo kolejových vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221624

Dátum: 15.05.1985

Autori: Roman Milan, Mrozek Adam, Lipina Milan

Značky: vozů, spřáhlo, kolejových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spřáhla kolejových vozů, zejména důlních samovýsypných kolejových vozů, které sestává z nárazníku 1, uloženého ve spřáhlové skříni 5 a dále ze spřáhlové tyče 2. Přední část nárazníku 1 je opatřena šikmými naváděcími plochami spřáhlové tyče 2. K zadní části nárazníku 1 jsou připevněny, symetricky vůči jeho ose, dvě desky 3, které jsou z obou stran opatřeny pryžovými podložkami 4, jež jsou uloženy ve spřáhlové skříni 5 mezi jejím...

Zařízení pro výškové ustavení otiskovací hlavičky bodových tiskáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 221623

Dátum: 15.05.1985

Autori: Chlubný Eduard, Krebs Miloslav

Značky: bodových, hlavičky, výškově, tiskáren, otiskovací, ustavení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, kterým se výškově ustavuje otiskovací hlavičky bodových tiskáren vůči otiskovacímu válci. Zařízením se velmi jednoduchým způsobem provádí výškové ustavení otiskovací hlavičky prostřednictvím jednoduchého uspořádání. Současně s tím se nastavuje i kolmé nastavení otiskovací hlavičky proti ose otiskovacího válce. Jeho podstata spočívá v tom, že dvojice kladek nesoucích nosič otiskovací hlavičky je uložena na excentrických...

Elektromagnet bodových tiskáren rychlých psacích a jim podobných jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221622

Dátum: 15.05.1985

Autori: Suchánek Arnošt, Krška Václav, Kolišanovský Tašo

Značky: tiskáren, psacích, rychlých, jednotek, elektromagnet, podobných, bodových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního uspořádání elektromagnetu, kterým se ovládá otiskovací drátek a který je určen k použití u bodových tiskáren rychlých psacích a jim podobných jednotek. Uspořádání elektromagnetu poskytuje možnost snadného ustavení a seřízení síly vratné pružiny a jejího zdvihu na základě výrobně jednoduchého a technologicky nenáročného provedení, vycházejícího z dané konstrukce. Jeho podstata spočívá v tom, že v uzavíracím víčku...

Směs na bázi polymerů ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 221621

Dátum: 15.05.1985

Autori: Plaček Milan, Novák Ladislav, Matejeková Viera Rndr, Pavlíček Jiří, Marášek Josef, Trněný Jaromír

Značky: bázi, směs, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Směs na bázi polymerů ABS se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi obsahující produkty oxietylace elkylfenolů s různým počtem naadovaných molekul etylenoxidu. Produkty oxietylace se používají v množství 0,05 až 5 hmot. dílů na 100 hmot. dílů polymeru. Optimální účinek se dosahuje při použití produktů oxietylace s 3 až 10 molekulami etylenoxidu.

Způsob přípravy peptidů odštěpováním N-alfa-o-nitrobenzensulfenylové skupiny chránící alfa-aminoskupinu příslušné aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221620

Dátum: 15.05.1985

Autori: Gut Vladimír, Flegel Martin

Značky: aminokyseliny, chránící, způsob, n-alfa-o-nitrobenzensulfenylové, skupiny, alfa-aminoskupinu, přípravy, příslušné, odštěpováním, peptidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy peptidů odštěpováním N-alfa-o-nitrobenzensulfenylové skupiny chránící alfa-aminoskupinu příslušné aminokyseliny, při němž se odštěpování chránící skupiny provádí působením hydrochloridu thiosemikarbazidu v prostředí dichlormetanu s 8 až 50 % objemovými dimetylsulfoxidu nebo hexametylfosfortriamidu při 0 až 40 °C, přičemž molární poměr hydrochloridu thiosemikarbazidu k chráněné aminokyselině je 5:1 až 50.

Zařízení pro registraci potravově-motorických reflexů u zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 221619

Dátum: 15.05.1985

Autor: Vašků Stanislav

Značky: potravově-motorických, reflexů, zařízení, registraci, zvířat

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro registraci potravově-motorických reflexů u zvířat je opatřené boxem s talířem osazeným miskami, se dvěma páčkami a reproduktory spojenými s registračním zařízením. Sestává z řídicí jednotky zařízení, která je propojena s krystalovými hodinami, s čítačem latence spojeným se zobrazovací jednotkou latence, s čítačem doby pokusu, spojeným se zobrazovací jednotkou doby pokusu, s řídicí jednotkou zápisu, spojenou s elektrickým psacím...

Epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 221618

Dátum: 15.05.1985

Autori: Dufek Jan, Štěpánek Karel, Kaňka Jiří, Ditrych Zdeněk

Značky: kompozice, epoxidové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká flexibilizované epoxidové kompozice vhodné zejména pro upevňování a zapouzdřování elektromechanických filtrů. Epoxidové kompozice podle vynálezu sestávají z 50 až 80 hmotnostních dílů polyepoxidové sloučeniny o molekulové hmotnosti 170 až 900 a epoxidovém hmotnostním ekvivalentu 85 až 450, z 5 až 40 hmot. dílů lineárního polyesteru o molekulové hmotnosti 200 až 3 000 a hydroxylovém čísle nebo čísle kyselosti nejvýše 100 mg KOH/g...

Čidlo pro abdominální tokografický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 221617

Dátum: 15.05.1985

Autor: Čihák Josef

Značky: tokografický, abdominální, čidlo, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká čidla pro abdominální tokografický snímač. Podle vynálezu je čidlo pro abdominální tokometrický snímač sestaveno z membrány s křemíkovými tenzometry a membrána zhotovená z titanu, tantalu, případně zirkonia je připevněna svárem na nosník z titanu. Nosník je opatřen krčkem a horním zápichem, středním zápichem a krajním zápichem. Nosník je po obvodu připevněn do osazení v pouzdru justovacími šrouby. Vynález je vhodný k...

(20 E)-3-methoxy-21-methoxykarbonyl-19-nor-14beta-hydroxy-8alfa, 9alfa,17ksí-1,3,5(10),20-pregnatetraen a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221616

Dátum: 15.05.1985

Autori: Drašar Pavel, Havel Miroslav, Pouzar Vladimír, Anančenko Sofia Nikolajevna

Značky: přípravy, způsob, e)-3-methoxy-21-methoxykarbonyl-19-nor-14beta-hydroxy-8alfa, 9alfa,17ksí-1,3,5(10),20-pregnatetraen

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nové sloučeniny (20 E)-3-metoxy-21-metoxykarbonyl-19-nor-14beta-hydroxy-8alfa,9alfa,17ksí- 1,3,5-(10),20-pregnatetraenu vzorce I. Nový způsob přípravy umožňuje syntetickou přípravu výše uvedené sloučeniny nezávislou na přírodních látkách. Pozůstává v tom, že 17-hydroxymetylderivát vzorce II se nechá reagovat v dichlormetanu s oxidačním komplexem oxid chromový-pyridin za teploty 0 až 60 °C po dobu 10 minut až 30 hodin a po...

Zapojení řídicího obvodu přesného termostatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221615

Dátum: 15.05.1985

Autori: Horák Oldřich, Volný Karel, Horský Jiří

Značky: přesného, obvodů, termostatu, zapojení, řídicího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicího obvodu přesného termostatu s autotransformátorem v obvodu zpětné vazby. Předností tohoto zapojení je, že časová a teplotní stabilita řídicího obvodu je určena pouze vlastnostmi prvního a druhého odporu. Teplota termostatu je dána nastavením dělicího poměru autotransformátoru, jenž je teplotně a časově nezávislý. Podstatou vynálezu je, že vstupní svorka neinvertujícího zesilovače je spojena jednak přes druhý odpor s výstupní...

Způsob přípravy katexu na bázi perlového styrendivinylbenzenového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221614

Dátum: 15.05.1985

Autor: Šrejber Josef

Značky: perlového, způsob, katexu, styrendivinylbenzenového, bázi, přípravy, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zkrácení doby sulfonace styrendivinylbenzenového kopolymeru za přítomnosti organického botnadla při výrobě silných katexů při zachování vysoké kvality produktu. Cílem vynálezu je rovněž vytvoření podmínek pro efektivní kontinualizaci technologie. Tohoto cíle se dosahuje postupem podle vynálezu, při němž se do směsi kopolymeru a kyseliny sírové přidá organické botnadlo ze skupiny chlorových alifatických uhlovodíků v množství...

Zapojení obvodů řadiče zápisu magnetické páskové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221613

Dátum: 15.05.1985

Autor: Sapák Vojtěch

Značky: magnetické, zapojení, jednotky, zápisu, obvodů, řadiče, páskové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky, zejména zápisu dat na magnetické pásky. Vynález řeší problém převodu paralelních dat na sériová data s vlastní synchronizací, přičemž jednotlivé sériové byty jsou od sebe odděleny krátkou mezerou a počáteční a závěrečný bit bytu má shodnou polaritu signálu. Podstatou vynálezu je paralelně sériový registr s kodérem sériových dat s vlastní synchronizací, které jsou řízeny čítačem, který je synchronně...

Zapojení pro samočinné ovládání nabíjení akumulačních kamen v závislosti na venkovní teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 221612

Dátum: 15.05.1985

Autor: Fejtova Jana

Značky: nabíjení, venkovní, teplotě, ovládání, akumulačních, samočinně, zapojení, kamen, závislosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro samočinné ovládání nabíjení akumulačních kamen v závislosti na venkovní teplotě tak, že se posouvá začátek nabíjení do pozdějších nočních, resp. ranních hodin. Tím se v závislosti na předchozí venkovní teplotě mění doba nabíjení a vytvářejí se předpoklady pro úspory elektrické energie. V zapojení podle vynálezu je použito článků pro měření teploty, relé a spínacích hodin.

Zapojení pro automatické hlídání izolačního stavu kabelové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 221611

Dátum: 15.05.1985

Autor: Wagenknecht Oldřich

Značky: stavu, hlídání, izolačního, automatické, zapojení, sítě, kabelové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické hlídání izolačního stavu kabelové sítě s určením úseku poruchy, které má zdroj krokovacích impulsů připojený na čítač krokovacích impulsů a hlavní spínací systém, na který jsou připojeny hlavní dohlížecí vodiče, připojené na nejméně jeden vedlejší spínací systém, který má neobsazený první krokový výstup a vedlejší dohlížecí vodiče, přičemž hlavní spínací systém je připojen vstupem krokovacího systému na vyhodnocovací...

Způsob stanovení obsahu kyslíku a vodíku v alkalických kovech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221610

Dátum: 15.05.1985

Autori: Stuchlík Stanislav, Dočekal Josef, Kovář Čestmír

Značky: způsobu, tohoto, obsahu, alkalických, zařízení, vodíku, způsob, provádění, stanovení, kovech, kyslíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení kyslíku a vodíku v alkalických kovech diskontinuálním způsobem a zařízení k provádění tohoto způsobu. Používá se přitom vakuové destilace a termické disociace, přičemž vodík, vzniklý termickou disociací se vymražuje v U-trubici s kvantitativně sa stanoví souběžně s obsahem kyslíku ze zbytku po destilaci. Tím probíhají oba procesy současně a provádějí se z jednoho vzorku. Stanovení vodíku se provádí převedením...