Archív za 1985 rok

Strana 125

Sekce konfuzoru pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221740

Dátum: 15.05.1985

Autori: Polášek Jiří, Vašíček Vladimír

Značky: tkacího, sekce, pneumatického, konfuzoru, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit rozebiratelnost sekcí konfuzoru na jednotlivé lamely (1), a tím dosáhnout jednoduché a rychlé opravy a úpravy sekcí konfuzoru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že úložná část (3) každé lamely (1) je opatřena dvěma otvory (4, 5) pro dvojici souosých trnů (6) uložených svornými elementy. Vnější obrys úložné části (3) je souhlasný s obrysem žlábku bidla.

Zdroj světla rosného vlhkoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221739

Dátum: 15.05.1985

Autor: Běťák Jindřich

Značky: vlhkoměru, světla, rosného, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy konstrukce rosných vlhkoměrů. Podstatou vynálezu je použití světelných diod napájených ze zdroje střídavého napětí jako zdroje světla pro fotoelektrické řízení rosné teploty.

Způsob hodnocení odolnosti kovových materiálů proti praskání korozí za napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221738

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kovář Zdeněk, Číhal Vladimír

Značky: odolností, korozi, praskání, proti, hodnocení, napětí, kovových, způsob, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zdokonalení zkoušek korozivzdorných ocelí tak, aby jimi bylo možno zjišťovat chování různých typů kovových materiálů v podmínkách, kdy může dojít ke koncentraci příp. precipitaci solí. Toho je dosaženo způsobem hodnocení, při němž se vzorek zkoušeného kovu podrobuje za zvýšené teploty namáhání v korozním médiu. Teplota vzorku a média se vyváží tak, aby na úrovni stálé, případně proměnné hladiny dosahovala teplota média na...

Zařízení pro měření sypného úhlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221737

Dátum: 15.05.1985

Autor: Kadlec Vítězslav

Značky: zařízení, sypného, měření, úhlu

Zhrnutie / Anotácia:

Název - zařízení pro měření sypného úhlu. Obor - např. zemědělství. Měření sypného úhlu. Sypný úhel je měřen vyprázdňováním násypky do misky s měrným kroužkem a hodnota úhlu je odečítána ze škály. Zemědělství, při zjišťování fyzikálních vlastností půdy v laboratořích a dalších.

Zařízení pro měření nízké vlhkosti plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221736

Dátum: 15.05.1985

Autor: Jirsák Oldřich

Značky: vlhkosti, nízké, zařízení, měření, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření nízké vlhkosti plynu. Podstata tohoto ze řízení, které je tvořeno zásobníkem kyseliny (5) a měřicím obvodem, spočívá v tom, že v zásobníku kyseliny (5) je uložen svazek skleněných vláken (1). Druhý konec svazku je připojen na dvě elektrody (3), které jsou připojeny na měřicí obvod. Výhodu také přináší, jsou-li zásobník kyseliny (5) i svazek skleněných vláken (1) uloženy v nádobě s cirkulací temperované vody...

Hydraulický tlumič s nelineární charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221735

Dátum: 15.05.1985

Autori: Pachovsky Karel, Čutka Miloslav

Značky: charakteristikou, hydraulický, nelineární, tlumič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci hydraulického tlumiče otáčivého pohybu s nelineární charakteristikou, jehož odpor proti pohybu se mění v závislosti na úhlu pootočení hřídele z výchozí polohy. Tlumič má zhotoveny drážky s proměnlivým profilem buď v tělese 1, nebo hřídeli 2 nebo v kotouči 6, případně ve všech dílech současně či v kombinacích. V počáteční fázi otvírání klade kapalina, jíž je tlumič zaplněn, minimální odpor otáčení hřídele 2, neboť tato...

Způsob výroby ochranných povlaků na kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221734

Dátum: 15.05.1985

Autori: Tupý Roman, Krajina Antonín

Značky: povlaků, způsob, výroby, ochranných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ochranných povlaků na kovy, zejména železné, spočívá v nanesení rozemleté skelné frity ve směsi s dalšími vhodnými látkami na kovový podklad a ve vypálení při vhodné teplotě. Zlepšeni kvality povlaku se docílí přítomností oxidu železnato-železitého v nanášené směsi, přičemž tento oxid může být obsažen jako složka použité skelné frity nebo jako příměs ve formě částic o velikosti 1 až 300 ?m.

Austenitická manganochromová ocel odolná proti koroznímu praskání

Načítavanie...

Číslo patentu: 221733

Dátum: 15.05.1985

Autori: Číhal Vladimír, Přibil Erich, Pobořil František

Značky: koroznímu, proti, praskání, manganochromová, austenitická, odolná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení austenitické manganochromové oceli, vyznačující se vysokou odolností proti koroznímu praskání, zejména v prostředí roztoků chloridů. Ocel má toto složení v hmotnostních procentech: stopová množství až do 0,10 % uhlíku, do 2 % křemíku, 15 až 28 % manganu, 12 až 20 % chromu, stopy až do 1 % uhlíku, do 1 % molybdenu, maximálně 0,20 % mědi a 0,10 až 0,35 % dusíku.

Tvářecí trn nástroje pro tváření tvarovek z trubkových polotovarů tvářecí kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221732

Dátum: 15.05.1985

Autori: Pecháček Stanislav, Tomášek Jiří

Značky: nástroje, kapalinou, tváření, tvářecí, trubkových, tvarovek, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvářecího trnu nástroje pro tváření tvarovek z trubkových polotovarů tvářecí kapalinou, opatřený čelem. Podstatou vynálezu je, že čelo tvářecího trnu je na průměru odpovídajícím vnitřnímu průměru trubkového polotovaru opatřeno na podélnou osu tvářecího trnu kolmo uspořádanou mezikruhovitou plochou, na níž směrem k povrchu tvářecího trnu navazuje vnitřní kuželovitá plocha směrem k ose tvářecího trnu vnější komole kuželovitá...

Zařízení k měření anizotropie mechanických vlastností plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221731

Dátum: 15.05.1985

Autor: Havlíček Jiří

Značky: mechanických, plošných, vlastností, zařízení, anizotropie, měření, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení k měření anizotropie mechanických vlastností plošných útvarů je úspora materiálu na vzorky a zkrácení měření. Zařízení je opatřeno dvojicí mezikruhových čelistí, v jejichž středu je upravena střední jehla s čelistí. Mezikruhové čelisti mohou být vytvořeny pevné a střední jehla s čelistí výkyvná a umístěná na desce, přičemž mezikruhové čelisti jsou dotlačovány prstenci. Alternativně může být střední jehla pevná a mezikruhové...

Tkací stroj k současnému tkaní více tkanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221730

Dátum: 15.05.1985

Autori: Bezdíček Jan, Pajgrt Jan, Kloboučník Rostislav, Novák Jiří

Značky: stroj, současnému, tkanin, tkací, více, tkání

Zhrnutie / Anotácia:

U tohoto tkacího stroje je k hřídeli posledního převodového kola převodového ústrojí připojena zrcadlovitě uspořádaná dvojice spojkových ústrojí pro propojení hnacího elektromotoru s hlavními hřídeli tkacích pásem přilehlých ke středovým bočnicím.

Magnetické pohybové ústrojí elektrických strojů a přístrojů, zvláště elektrických spínačů a přepínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221729

Dátum: 15.05.1985

Autor: Hnát František

Značky: přepínačů, elektrických, přístrojů, spínačů, zvláště, pohybové, strojů, ústrojí, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrických strojů a přístrojů, zvláště elektrických spínačů a přepínačů s mžikovým účinkem. Řešeno je jejich pohybové ústrojí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do jednotlivých oken pohyblivé klece, opatřené ve svých příčkách permanentními magnety, jsou vloženy pohyblivé kulisy opatřené rovněž permanentními magnety tak, že magnetické póly sousedních permanentních magnetů umístěných v příčkách a v pohyblivých kulisách jsou...

Třifázový reaktor pro silové elektrické obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 221728

Dátum: 15.05.1985

Autor: Rada Josef

Značky: silové, reaktor, obvody, třifázový, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká třífázového reaktoru pro silové elektrické obvody a řeší problém dosažení velké reaktance využitím vzájemných indukčností. Podle vynálezu se účelu dosahuje tím, že u třífázového reaktoru jsou souose uloženy tři stejným směrem navinuté a stejně tvarované cívky, tvaru přibližně trojúhelníku, jejichž vzájemně sousedící strany jsou rovinné a třetí strana tvoří např. část kružnice. Pro účely chlazení mohou být cívky vytvořeny z...

Zapojení pro buzení alternátoru pro dobíjení akumulátorové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221727

Dátum: 15.05.1985

Autor: Novotný Oldřich

Značky: dobíjení, zapojení, buzení, alternátoru, baterie, akumulátorové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spalovacích motorů s alternátorem pro dobíjení akumulátorové baterie a řeší zapojení budicího obvodu alternátoru pro dobíjení. Při spuštění startéru a po sepnutí činného kontaktu stykače startéru přichází napětí z kladné svorky akumulátorové baterie jednak na startér a jednak přes diodu a regulátor na budicí vinutí alternátoru pro dobíjení. Po ukončení startu, tj. při rozběhnutí motoru, se činný kontakt stykače startéru rozepne...

Zapojení budicího stupně k násobiči vysokonapěťového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221726

Dátum: 15.05.1985

Autor: Ježek Ladislav

Značky: zapojení, vysokonapěťového, budicího, stupně, násobiči, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení budicího stupně k násobiči vysokonapěťového zdroje. Zapojení dosahuje vysoké účinnosti při malých tepelných ztrátách. Rušivé vysokofrekvenční zákmity na výstupním napětí mají mnohem menší amplitudu. Podstatou vynálezu je oscilátor obdélníkových kmitů spojený přes derivační obvod prahový obvod a zesilovač s bází koncového tranzistoru, přičemž emitor je spojen se společným vodičem a kolektor je spojen přes primární vinutí...

Kovokeramická rentgenka s rotační anodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221725

Dátum: 15.05.1985

Autor: Slabý Jiří

Značky: kovokeramická, rotační, rentgenka, anodou

Zhrnutie / Anotácia:

Kovokeramická rentgenka s rotační anodou je určena pro lékařskou rentgenovou diagnostiku. Rentgenka má kovový plášť, keramickými izolátory je izolováno vysoké napětí. Anoda je uložena na valivých ložiskách symetricky. Rentgenka je řešena pouze se dvěma izolátory současně s řešením směrově výhodného tepelného zatížení ložisek a s řešením minimalizace rozměrů. Je využito umístění vysokonapěťových průchodek, katodové i anodové ve společném...

Zapojení obvodu pro pomalé snižování řídicího úhlu tyristorového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221724

Dátum: 15.05.1985

Autor: Jágr Jan

Značky: obvodů, snižování, zapojení, pomalé, tyristorového, měniče, úhlu, řídicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro pomalé snižování řídicího úhlu tyristorového měniče po zapnutí napájení jeho regulátoru. Vynález řeší problém dosažení toho, že výstupní napětí obvodu od okamžiku zapnutí napájení se jen pozvolna odchyluje od záporné úrovně, odpovídající maximálnímu řídicímu úhlu tyristorového měniče, tedy jeho minimálnímu nebo dokonce zápornému napětí. Zapojením podle vynálezu se účelu dosahuje tak, že k výstupu operačního...

Tyristorový střídač zejména pro pohony důlních mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221723

Dátum: 15.05.1985

Autori: Havelka Jaroslav, Pištínek Bohuslav, Nakládal Leoš

Značky: tyristorový, mechanismu, střídač, pohony, důlních, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tyristorového střídače zejména pro pohony důlních mechanismů, který obsahuje usměrňovací a střídačový blok a blok regulátoru s napáječem. Jeho podstatou je, že v nosném rámu tvořeném uzavřenými profily, které mají po stranách řadu pravidelně vytvořených otvorů pro připevnění jednotlivých bloků střídače, jsou výsuvně na vodítkách s narážecími konektory uspořádány usměrňovací blok s pojistkami, čidly vstupního střídavého proudu,...

Zkratový oběh pro zkoušení zejména umělého srdce

Načítavanie...

Číslo patentu: 221722

Dátum: 15.05.1985

Autori: Šidak Zdeněk, Musil Jan, Vasilev Cvetko

Značky: srdce, zkratový, zkoušení, umělého, zejména, oběh

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkratového oběhu pro zkoušení zejména umělého srdce a řeší otázku zatěžování umělého srdce. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořen nejméně jednou zkratovou sekcí. Každá zkratová sekce se sestává z nejméně jednoho rozvětveného řečiště, ke kterému je paralelně připojen proměnlivý kapacitní rezervoár. Další výhody přináší propojení zkratových sekcí nejméně jednou zkratovou větví.

Spôsob výroby formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221721

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kováč Jozef, Ridarský Andrej, Koudelka Ladislav, Butkovský Ľudovít, Bodajla Michal, Jančár Štefan, Vasiľ Pavol

Značky: výroby, spôsob, formaldehydu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby formaldehydu na striebornom katalyzátore oxidáciou metanolu kyslíkom pri súčasne prebiehajúcej dehydrogenácii metanolu pri zvýšených teplotách a jeho podstatou je vysoké hmotové zaťaženie katalyzátora, ktoré je vyjadrované ako množstvo metanolu privádzané za jednotku času na jednotku katalyzátora. Vychádza sa z poznatku, že výťažok formaldehydu ako hlavného produktu a životnosť katalyzátora sú závislé na potlačení...

Pec pro tavení skelných a keramických frit

Načítavanie...

Číslo patentu: 221720

Dátum: 15.05.1985

Autori: Pešek Karel, Líbal Stanislav

Značky: keramických, tavení, skelných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména plynové pece pro tavení skelných a keramických frit, u které tavicí teploty jsou vyšší, než teploty výpalu použitého žárovzdorného materiálu pro stavbu klenby pece. Podstata vynálezu spočívá v tom, že záklenka klenby pece je vertikálně uložena mezi dvěma vyrovnávacími deskami, přičemž spodní je uložena nad úrovní hořákové tvarovky a na straně odvrácené od klenby je zapřena do horizontálně posuvné desky, která je...

Zapojení pro rozlišení fází v elektrické síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 221719

Dátum: 15.05.1985

Autori: Šamárek Zdeněk, Kuzmik Kamil

Značky: sítí, elektrické, rozlišení, fázi, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru energetiky - rozvodu elektrické energie. Vynález se týká zapojení pro rozlišení fází v elektrické síti, zejména v síti nízkého napětí. Vynález řeší problém rozlišení jednotlivých fází v opticky nepřehledné situaci pro umožnění provedení rovnoměrného zatížení fází a tím snížení ztrát elektrické energie. Vynález využívá časového posunu elektrického proudu v jednotlivých fázích. Vysíláním impulsů vhodné délky v nadakustické...

Univerzální zařízení soustružnického pracoviště pro rýsování a měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 221718

Dátum: 15.05.1985

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: univerzální, pracoviště, měření, soustružnického, zařízení, rýsování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká univerzálního zařízení soustružnického pracoviště pro rýsování a měření kruhových nádob velkých průměrů a točné délky v značném rozsahu, při použití pro rýsování například pancéřů pláště mlýna, měření kvality a opracovaných vnějších průměrů. Realizuje se tím způsobem, že suport příhradové konstrukce je opatřený v krajních vnějších částech upínacími jednotkami, které jsou umístěny vně žeber, přičemž mezi těmito žebry na suportu...

Zapojení synchronizátoru pro testování mikropočítačových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221717

Dátum: 15.05.1985

Autor: Smíšek Jiří

Značky: testování, systému, synchronizátoru, zapojení, mikropočítačových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinné počítače-diagnostika. Zapojení řeší problém testování mikropočítačových systémů s asynchronním rychlostně nezávislým stykem na komunikačních sběrnicích. Řešení se dosahuje použitím synchronizátoru, který zvyšuje synchronizaci asynchronních procesů v jednotlivých komparovaných mikropočítačových systémech. Synchronizátor sestává zejména z m-násobného bloku komparátorů, z m-vstupových součtových obvodů žádostí o...

Zapojení obvodu pro řízení vykrývání výpadku sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 221716

Dátum: 15.05.1985

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

Značky: sítě, výpadku, zapojení, obvodů, řízení, vykrývání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro řízení vykrývání poklesu nebo výpadky síťového napájení systému. Obvod zajišťuje při poklesu nebo výpadku síťového napájení řízení vybíjení vykrývacích kondenzátorů po dobu nutnou k zajištění programového ukončení činnosti systému tak, že nahrazuje přesně sled síťových půlperiod napájení.

Řídicí podvozek pro silniční vedený válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 221715

Dátum: 15.05.1985

Autor: Venc Stanislav

Značky: silniční, řídící, podvozek, válec, vedený

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je řídicí podvozek, u něhož se řeší problém stability stroje. Dosud známé řídicí podvozky vedených válců jsou vytvořeny tak, že rameno podvozku je připojeno k válci pomocí kyvných čepů, přičemž řídicí kolo je umístěno pod tímto ramenem. Kyvné rameno přitom směřuje od kyvných čepů směrem nahoru nebo probíhá vodorovně nad řídicím kolem. Závaží umístěné na konci kyvného ramena zvětšující přítlak řídicího kola však zhoršuje...

Zapojení pro signalizaci polohy výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221714

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kudr Jiří, Žáček Stanislav

Značky: výtahu, polohy, signalizaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit takové zapojení pro signalizaci polohy výtahu, které umožní podstatné snížení spotřeby všech použitých elektrických prvků, zejména samostatných vodičů. Podstatou vynálezu je zapojení, jehož ovládací jednotka je tvořena vratným čítačem, přičemž vstup je propojen s tvarovacím členem a jeho výstup je přes logické obvody propojen se zobrazovací jednotkou. Pokrok dosažený zapojením podle vynalezu spočívá především v...

Kombinovaný průřez důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221713

Dátum: 15.05.1985

Autori: Chovanec Jiří, Kolář Josef

Značky: chodby, důlní, kombinovaný, průřez

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kombinovaného průřezu důlní chodby, který je odolný proti anomálním projevům horských tlaků, zejména ve velkých hloubkách a je zvlášť výhodný pro nízké a středně mocné sloje. Jeho podstata spočívá v tom, že je vytvořen obdélníkem provedeným ve sloji, k jehož základně přiléhá čtyřúhelník, přičemž přilehlá strana čtyřúhelníka je kratší nebo stejně dlouhá jako základna obdélníka a je delší než vodorovná základna čtyřúhelníka.

Způsob výroby odlitků pro pracovní stoly sklofoukacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221712

Dátum: 15.05.1985

Autori: Šmíd Jan, Šícha František, Pekař Jaroslav, Melíšek Jiří

Značky: stoly, výroby, způsob, strojů, pracovní, odlitků, sklofoukacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby pracovních stolů sklofoukacích strojů se zvýšenou životností a bezpečnosti v provozu, s širokým rozsahem použití pro sortiment sklovin i výrobků, zejména potom zlepšením jejich žárupevnosti, zvýšením houževnatosti i odolnosti proti deformacím a praskání tepelnou i mechanickou únavou. Dosud používané pracovní stoly z litinových odlitků se podle vynálezu nahrazují odlitky ocelovými z nízkolegované nízkouhlíkaté...

Kompozitný stavebný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 221711

Dátum: 15.05.1985

Autori: Bruthans Zdeněk, Guštafik Juraj, Jantovič Jozef, Sekera Miroslav, Loveček Zdeněk, Čermák Vladimír

Značky: stavebný, kompozitný, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitný stavebný materiál vhodný pre konštrukčné aj izolačné účely vyznačujúci sa pevnosťou, deformačnou schopnosťou, trvanlivosťou a nepriepustnosťou. Účel vynálezu je odstrániť hlavné nedostatky doterajších materiálov - malá pružnosť cementobetónov a nutnosť zriaďovania dilatácií v konštrukcii, velká nákladnosť plastbetónov, zmeny vlastností v závislosti od teploty asfaltobetónov. Materiál pozostáva v podstate z dvoch zložiek. Prvou je...

Zariadenie k upínaniu najmä obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221710

Dátum: 15.05.1985

Autor: Tóth Imrich

Značky: obrobkov, upínaniu, najmä, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie k upínaniu najmä obrobkov, kde sa rieši zosilovací prvok vložený medzi dve telesá vyvodzujúci upnutie obrobku deformáciou. Zariadením k upínaniu najmä obrobkov podľa vynálezu je vyvoditeľná ťažná, prípadne tlačná sila s využitím jednoduchého silového prevodu. Naviac sa docieli pružného prenosu upínacích síl čo priaznivo vplýva na jej pokles vplyvom chvenia pri obrábaní.

Nosič registračnej karty zapisovacieho kompresiomera

Načítavanie...

Číslo patentu: 221709

Dátum: 15.05.1985

Autori: Havelka Ladislav, Tyko Ján

Značky: kompresiomera, karty, nosič, registračnej, zapisovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie presnosti merania a zjednodušenie manipulácie z registračnou kartou pri meraní kompresných tlakov spalovacích motorov, pomocou zapisovacieho kompresiomera. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou nového nosiča registračnej karty, ktorý pozostáva z rámu, prestaviteľnej opernej dosky a fixovacej dosky. Podstata upevnenia registracnej karty medzi rám nosiča a opernú dosku spočíva v tom, že na spodnej strane opernej dosky sú...

Vzduchová tlmivka

Načítavanie...

Číslo patentu: 221708

Dátum: 15.05.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: vzduchová, tlmivka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru elektrotechniky a rieši minimalizáciu rozptylového magnetického poľa vzduchovej tlmivky. Vzduchová tlmivka podľa vynálezu pozostáva z najmenej troch kotúčových cievok, ktoré sú vzájomne elektricky vodivo spojené a ich stredy ležia na jednej kružnici. Cievky sú mechanicky stiahnuté medzi dve nemagnetické príruby. Vynález možno využiť vo výkonových polovodičových meničoch, energetických rozvádzačoch a kompenzačných...

Spôsob prípravy merkaptidov antimónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221707

Dátum: 15.05.1985

Autori: Karvaš Milan, Mašek Ján, Durmis Július, Gögh Tibor

Značky: merkaptidov, spôsob, přípravy, antimónu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém prípravy merkaptidov antimónu, pri ktorom sa nepoužíva organických rozpúšťadiel, s technicko-ekonomicky akceptovateľnou výťažnosťou reakcie. Spočíva v reakcii zlúčenin obecného vzorca HS-(CH2)n-COOR, kde R sú normálne, rozvetvené alkyly a cykloalkyly s 1 až 20 uhlíkovými atómami a n je 1 až 2, s kysličníkom antimonitým pri teplote 25 až 115 °C, bez prítomnosti organického rozpúšťadla, za súčasného odstraňovania reakčnej...

Pevná pryžová náražka

Načítavanie...

Číslo patentu: 221706

Dátum: 15.05.1985

Autori: Bernát Leopold, Špánik Štefan

Značky: pryžová, náražka, pevná

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná náražka je pryžová náražka určená pre zastavovanie kovových i nekovových tyčí na konci dopravníkov, zvlášť pre menšie dopravné rýchlosti tyčí. Pevná náražka má pružiacu pryžovú dosku a nárazovú dosku suvne uloženú v dutine vedenia rámu oproti profilu tyče. Pružiaca doska a nárazová doska je proti vysunutiu držaná podložkou spojenou s vedením.

Zariadenie na polohovanie a naklápanie konštrukčných celkov veľkých rozmerov alebo hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 221705

Dátum: 15.05.1985

Autor: Ďuračka Ján

Značky: celkov, zariadenie, naklápanie, konštrukčných, hmotnosti, polohovanie, rozmerov, veľkých

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je vhodné na technologické polohovanie a naklápanie nádrží alebo konštrukčných celkov pri výrobe konštrukčných celkov alebo ako výrobné zariadenia na vyprázdňovanie nádrží a zásobníkov. Je to vlastne nosič ťažkých bremien pozostávajúci z tuhého rámu zdvíhaného hydraulicky opatreného priečnikmi, v ktorého okrajových priečnikoch sú po oboch koncoch uložená otočné vidlice, navzájom spojené spojovacou tyčou, pričom v miestach spojenia...

Prenosný sklad ropných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221704

Dátum: 15.05.1985

Autor: Podoba Anton

Značky: ropných, látok, sklad, prenosný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prenosného skladu, určeného na skladovanie ropných látok, expedovaných v sudoch a iných obaloch. Sklad pozostáva z vonkajšieho plášťa, ktorý vytvára uzavretý skladovací priestor prekrytý strechou a na prednej strane opatrený dverami. Podstata riešenia spočíva v tom, že v spodnej časti skladovacieho priestoru je umiestnená nepriepustná záchytna nádrž, opatrená zvýšeným okrajom, prekrytá krytom, súčasťou ktorého je vyberateľná...

Upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 221703

Dátum: 15.05.1985

Autori: Šmejc Stanislav, Martin Herbert, Hruška Jiří

Značky: upínka

Zhrnutie / Anotácia:

Upínka pro snadno rozebíratelné připevnění tělesa hlásiče požáru nebo jiného zařízení na strop či stěnu sestává ze tří částí. Na strop či stěnu se připevňuje samostatný držák s vytvarovanými, protilehle ležícími, alespoň dvěma samosvornými klíny a se středovým kruhovým otvorem s alespoň jednou dvojicí výřezů na okraji. Do tohoto otvoru se zasouvá čep s drážkou, vytvarovaný na připevňovaném tělese a to tak, že dvojice aretačních výstupků na...

Sklíčidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 221702

Dátum: 15.05.1985

Autor: Ladislav Borkovec

Značky: sklíčidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je soustružnické sklíčidlo s vyměnitelnými vložkami čelistí. Účelem vynálezu je dosáhnout co možná největší pohotovosti a rychlosti při výměně vložek tvořících vyměnitelnou část čelistí sklíčidla. K tomuto cíli je vyměnitelná vložka nasunuta v axiální poloze svým vybráním na výstupek základní části čelisti, např. rybinovou drážkou na rybinový výstupek. Se základní částí čelisti je zpevněna pomocí šroubu, umístěného v otvoru...

Způsob přípravy azolaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221701

Dátum: 15.05.1985

Autori: Čermák Jiří, Holdíková Milena, Mužík Ferdinand, Kristek Franitšek

Značky: způsob, azolaků, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy azolaků obecného vzorce I kde M znamená barium, vápník, stroncium, hořčík a mangan, popřípadě jiné prvky anorganické řady nebo jejich směsi, vyznačený tím, že se diazoniová sloučenina odvozená od 4-aminotoluen-3-sulfokyseliny kopuluje při teplotě 0 až 25 °C s 2-hydroxy-3-naftoovou kyselinou a vzniklá krystalová modifikace dinatriové soli azobarviva se při 0 až 20 °C přímo zpracuje pomocí anorganických solí, popřípadě se...