Archív za 1985 rok

Strana 123

Nový způsob výroby antibiotika sisomycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222171

Dátum: 15.05.1985

Autori: István Sándor, Járai Miklós, Szvoboda György, Piukovich Sándor, Gadó István, Jekkel Antonia

Značky: výroby, sisomycinu, způsob, antibiotika, nový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby antibiotika sisomycinu a jeho z farmaceutického hlediska přijatelných solí kultivací mikroorganismu z čeledi Mokromonospora za aerobních podmínek v živném prostředí, které obsahuje využitelné zdroje uhlíku, dusíku a anorganických solí s následnou tvorbou soli, vyznačující se tím, že se pěstuje při teplotě 25 až 40 °C mikroorganismus Micromonospora rosea kmen MNG OO182 v živném prostředí, které obsahuje...

Způsob spojitého vytlačovacího lisování elektricky vodivých granulovaných materiálů, zejména práškových kovů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222170

Dátum: 15.05.1985

Autor: Lichtinghagen Klaus

Značky: vodivých, práškových, lisování, způsob, materiálů, tohoto, spojitého, vytlačovacího, provádění, granulovaných, způsobu, kovů, zařízení, zejména, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu spojitého vtlačovacího lisování elektricky vodivých granulovaným materiálů, zejména práškových kovů, při kterém se materiál zavede do zápustky, zhušťuje se průběžnými zdvihy lisovníku v průběžném kanálu zápustky proti třecímu odporu vyvolávanému úsekem již zhuštěného a slisovacího pásu, posouvá se pod tlakem lisovacího zdvihu průběžným kanálem zápustky, slinuje se při ohřevu elektrickým proudem a vytlačuje se přes...

Elektronický několikaúčelový měřicí přístroj pro měření charakteristických hodnot impulsů a řad impulsů pro srovnávání dvou současně se vyskytujících řad impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222169

Dátum: 15.05.1985

Autor: Kálmán István

Značky: elektronický, měření, srovnávání, současné, měřicí, charakteristických, vyskytujících, několikaúčelový, hodnot, prístroj, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronického několika účelového měřicího přístroje, který je vhodný pro měření charakteristických hodnot (kmitočet, perioda, trvání impulsu, počet impulsů) impulsů a řad impulsů a pro porovnávací měření charakteristických hodnot (například poměr kmitočtů, časové zpoždění, perioda impulsu) dvou současně se vyskytujících řad impulsů. Měřicí přístroj má dva měřicí kanály, na každý měřicí kanál jeden vstupní zesilovač, dále...

Způsob výroby kysličníku chloričitého a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222168

Dátum: 15.05.1985

Autor: Cowley Gerald

Značky: způsob, tohoto, provádění, výroby, chloričitého, kysličníku, zařízení, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby kysličníku chloričitého, při němž se chlorečnan alkalického kovu nechá reagovat s chloridovými ionty v reakčním prostředí, obsahujícím alespoň jednu silnou minerální kyselinu. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se recyklovaný proud uvádí do reakční zóny ttangenciálním směrem vzhledem k reakční zóně. Vynález se rovněž týká zařízení k provádění tohoto způsobu. Jeho podstata spočívá v tom, že jeho vstupní otvor pro...

Způsob výroby pískových forem a formovací zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222167

Dátum: 15.05.1985

Autor: Ahrens Walter

Značky: pískových, forem, způsob, výroby, zařízení, způsobu, formovací, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby pískových forem za použití podtlaku a pěchování a zařízení k provádění způsobu, kdy se snižuje tlak vzduchu jak v prostoru formy tak i v prostoru pro odměřen množství formovací látky, formovací látka se odvzdušní, načež působením gravitace padá do formy v níž se pěchuje. Zásobníková komora zařízení je proto vytvořena jako tlaková pro pust opatřená na své plnicí straně vzduchotěsným uzávěrem, pod ní je uspořádána...

Způsob regenerace kyslíkové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 222166

Dátum: 15.05.1985

Autori: Solomon Frank, Lieb Bonald Foster, Labarre Ronald Lowry

Značky: regenerace, elektrody, kyslíkové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace kyslíkové elektrody po jejím selhání při použití v elektrolytickém článku pro výrobu chloru a hydroxidu alkalického kovu. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se kyslíková elektroda promývá vodou nebo zředěným roztokem kyseliny a potom se suší zahřátým plynem.

Způsob přípravy kysličníku chloričitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 222165

Dátum: 15.05.1985

Autor: Forster James Henry

Značky: přípravy, kysličníku, způsob, chloričitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se zaměřuje na zlepšení dosud používaných systémů přípravy kysličníku chloričitého. Podle vynálezu byl vyvinut kompaktní modulový systém přípravy kysličníku chloričitého, přičemž tento systém zahrnuje tepelný výměník a recyklová potrubí, která jsou předem sestavena s ostatními částmi tohoto modulového systému, čímž se předejde nutnosti sestavovat tyto části na místě určení a tím jsou odstraněny i náklady spojené s tímto sestavením.

Vibrační zařízení pro odvodňování zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222164

Dátum: 15.05.1985

Autori: Hajnal Lajos, Karpov László, Udvardy János, Szabó Ferenc, Fehér Antal

Značky: vibrační, zrnitého, odvodňování, materiálů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračního zařízení pro odvodňování zrnitého materiálu, například písku, štěrkopísku, uhlí apod. Zařízení se stává z usazovací nádrže, z potrubí pro pří vod kalů a odvádění vody, ze svislé vynášecí trubky napojené na vibrátor a z uzávěru pro regulaci velikosti vynášecího otvoru, přičemž usazovací nádrž je spojena s vynášecí trubkou pružnou trubkovou spojkou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že usazovací nádrž je opatřena...

Volicí zařízení pro elektromagnetickou volbu jehel pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222163

Dátum: 15.05.1985

Autori: Cuche Claude, Niederhauser Michel, Jeanneret René

Značky: jehel, stroje, volicí, pletacího, elektromagnetickou, zařízení, volbu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká volicího zařízení pro elektromagnetickou volbu jehel pletacího stroje, skládajícího se z voličů posuvných ve volicím kanálu, jehož vstup, vymezený póly dvojice elektromagnetů působících v opačném směru a přitahujících voliče k jedné nebo k druhé boční stěně volicího kanálu, se zužuje a jehož výstup se rozšiřuje, přičemž boční stěry výstupu přidržují po provedení volby elektromagnety elektromagneticky voliče. Podstatou vynálezu...

Způsob zpracování a úpravy hutnické strusky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222162

Dátum: 15.05.1985

Autor: Monteyne Guido

Značky: hutnické, způsobu, provádění, způsob, strusky, zařízení, úpravy, tohoto, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je poměrně jednoduchý mi prostředky zachycovat velká množství granulované strusky tak, aby docházelo k účinnému oddělování vody sloužící pro granulaci a k získávání granulované strusky, která obsahuje pouze malé procento vody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že směs granulované strusky a vody se přivádí do vnitřku otáčivého zařízení, tam se voda oddělí filtrací, granulovaná struska se posouvá po kruhové dráze v podstatě až k...

Zařízení na samočinné přivádění útkových cívek k dopravníkům na bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222161

Dátum: 15.05.1985

Autor: Santucci Nicola

Značky: stavu, tkalcovském, přivádění, samočinně, bezčlunkovém, cívek, zařízení, dopravníkům, útkových

Zhrnutie / Anotácia:

V plynule pracujícím bezčlunkovém tkalcovském stavu, na němž je vyráběna tkanina provazováním osnovních nití útkovými nitěmi zaváděným do pásma tkaní dopravníky pohyblivými po dráze ve tvaru jediné uzavřené smyčky, je uspořádáno zařízení na samočinné přivádění plných útkových cívek ke zmíněným dopravníkům, jež v sobě zahrnuje kombinaci cívečnice namontované pevně na stavu, hvězdicový otočný rozdělovač pro útkové cívky vsazované mezi cívečnicí a...

Uzavírací zařízení lisovacího prostoru plnicí stanice briketovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222160

Dátum: 15.05.1985

Autor: Heggenstaller Anton

Značky: lisovacího, briketovacího, zařízení, plnicí, uzavírací, stanice, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru strojírenství, zejména do oboru konstrukce briketovacích lisů. Vynález řeší problém dokonalého na plnění briketovacího válce směsí drobných částeček, spojených pojivem. Problém je řešen tím, že uzávěrné šoupátko, které řídí plnění dutiny briketovacího válce volným pádem směsi, je opatřeno průchozím otvorem a zdvih uzávěrného šoupátka je nejméně dvojnásobkem a délka šoupátka nejméně trojnásobkem vstupního otvoru...

Zařízení pro brzdění vozidlového kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 222159

Dátum: 15.05.1985

Autori: Garnier Michel, Servanton Georges

Značky: brzdění, vozidlového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro brzdění vozidlového kola, jehož náboj je uložen na čepu nápravy vozidla a které je uváděno do otáčivého pohybu hnacím hřídelem vyčnívajícím z čepu nápravy Zařízení je připevněno vně kola a sestává z utěsněné skříně, obsahující nejméně jeden třecí kotouč otočný současně spolu s hnacím hřídlem, kruhovou deskou pro axiální posuv třecího kotouče a pro jeho přitlačování na vnitřní třecí povrch. Kruhová deska je posuvná...

Způsob spojitého tepelného zpracování ocelových plechů válcovaných zastudena

Načítavanie...

Číslo patentu: 222158

Dátum: 15.05.1985

Autori: Paulus Philippe, Economopoulos Marios

Značky: spojitého, zastudena, zpracování, válcovaných, tepelného, plechů, způsob, oceľových

Zhrnutie / Anotácia:

Za studena válcovaný ocelový plech tloušťky g (mm) se zahřívá nad rekrystalizační teplotu a poté dvoufázově chladí po nořením do vodné lázně o teplotě 80 až 150 °C. Během první fáze se plech ochladí na teplotu v rozmezí 200 až 425 °C rychlostí v1 rovnou 25 až 180 °C.s-1 a součin vl.e se udržuje na hodnotě vyšší než 25. Ve druhé fázi je rychlost v2 ochlazování 90 až 500 °C.s-1 a součin v2.e se udržuje na hodnotě rovné nejméně 75.

Zařízení pro tvarování dutých skleněných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222157

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kirkman Richard Thomas, Mallory James Donald

Značky: výrobků, zařízení, tvarování, sklenených, dutých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit možnost výroby skleněných nádob, které by měly značně tenší stěny než podobné skleněné nádoby vyráběné podle způsobů známého stavu techniky, takže by mohly byt značně lehčí a měly stejnou pevnost jako dosud vyráběné skleněné nádoby s větší tloušťkou stěn a aby bylo možno vyrábět větší skleněné nádoby ze stejného spotřebovaného množství skloviny při vyšší rychlosti výroby než dosud. Účelu vynálezu se dosahuje...

Zařízení pro tvarování dutých skleněných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222156

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kirkman Richard Thomas, Mallory James Donald

Značky: dutých, sklenených, zařízení, tvarování, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tvarování dutých skleněných výrobků dvakrát foukacím postupem, sestávající z přední formy a s ní souose uspořádané ústní formy s ústníkem a z dofukovací formy, vyznačené tím, že k ústní formě (64) je připojen nosný mechanismus (63) s překlápěcím ramenem (66) pro přenesení ústní formy (64) od přední formy (17) k dofukovací formě 22), pod ústníkem (65) je souose s jeho osovým vrtáním (88) uložena vakuová komora (82) mající na horní...

Žáruvzdorná vložka výlevky licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 222155

Dátum: 15.05.1985

Autori: Langhorne Singh Shri Nath, Golas Eugene Aloysius

Značky: pánve, vložka, výlevky, žáruvzdorná, licí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žáruvzdorné vložky výlevky licí pánve, ve které je vymezen licí kanál pro roztavený kov. Vynález řeší úlohu, jak při plynulém lití ocelí, odkysličených hliníkem, zabránit ucpávání trysek kovovými vměsky. Vynález záleží v tom, že žáruvzdorná vložka výlevky sestává z dutého žáruvzdorného tělesa 28, které je opatřeno nejméně jedním vrtáním 38, 36, tvořícím část licí ho kanálu, a mezi jehož vstupním a výstupním koncem je umístěn...

Závitovaný trubní spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 222154

Dátum: 15.05.1985

Autor: Duret Jean

Značky: trubní, závitovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Závitovaný trubní spoj, zejména pro potrubí pro dopravu ropy, obsahující vnitř ní zásuvný prvek s vnějším závitem a vnější objímkovitý prvek s vnitřním závitem pro zašroubování vnějšího závitu, přičemž aktiv ní boky závitů jsou na straně závitové drážky vzhledem k os závitování nakloněny v úhlu menším než 90°. Vnitřní zásuvný prvek (1) je opatřen čelním kuželovitým osazením (8), dosedajícím v sestaveném spoji na opěrné kuželovité osazení (10)...

Kluzný uzávěr pro výpustní otvor nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222153

Dátum: 15.05.1985

Autori: Fujita Masayuki, Matsuo Terumoto, Horiguchi Hiroshi, Matsuno Tadahiko

Značky: otvor, uzáver, kluzný, výpustní, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kluzného uzávěru pro výpustní otvor nádoby obsahující roztavený kov, který sestává z horního kovového rámu upevněného na nádobě a obklopujícího výpustní otvor, z dolního kovového rámu při pevněného uvolnitelně k hornímu rámu, z horní pevné a z dolní posuvné žáruvzdorné desky, které jsou uloženy mezi kovovými rámy a přiléhají na sebe těsnicím tlakem. Kluzný uzávěr je podle vynálezu opatřen hydraulickým nebo pneumatickým...

Lyže s obložením skluznice

Načítavanie...

Číslo patentu: 222152

Dátum: 15.05.1985

Autor: Büttner Franz

Značky: skluznice, lyže, obložením

Zhrnutie / Anotácia:

Lyže s obložením skluznice, výhodně z umělé hmoty s hladkou horní plochou a s vyměnitelným příslušenstvím různých skluznic v závislosti na kluzných podmínkách, vyznačující se tím, že skluznice (2, 21) každé lyže je opatřena nejméně jedním, v podélném směru lyže uspořádaným vybráním (8, 9, 19), do kterého jsou vkládány vsazovací pásy (2a, 9a, 19a) určených kluzných vlastností.

Nové pórovité plošné materiály a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222151

Dátum: 15.05.1985

Autor: Fukushima Osamu

Značky: výroby, plošné, jejich, pórovité, nové, materiály, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pórovitý plošný materiál skládající se z polymerů pórovité struktury, s alespoň jednou hladkou nebo vytlačovaným vzorem opatřenou stranou, na jejímž povrchu nebo na povrchu odvrácené strany jsou mikrootvory v průměru 0,5 až 100? v počtu 30 až 10 000 na 1 cm2, přičemž větší část, mikrootvorů proniká do porů uvnitř plošného materiálu, spočívá v tom, že vnitřní část plošného materiálu přilehlá k povrchu, na kterém jsou mikrootvory, má...

Betónovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221800

Dátum: 15.05.1985

Autor: Uhrík Jaroslav

Značky: betónovací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Betónovací stroj s otočnou násypkou na sypanie betónovej zmesi do foriem stavebných dielcov, jehož násypka 1 je uložená otočne na kruhovú dráhu presuvného podvozku betonárského stroja 5, pričom jej otáčanie sa vykonáva pomocou ozubeného prevodu 6, prevodovky 7 a hnanej kladky 4.

Zapojenie nízkonapäťového regulovateľného zdroja s obmedzením skratového prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221799

Dátum: 15.05.1985

Autori: Strmeň Peter, Janík Rudolf

Značky: obmedzením, nízkonapäťového, regulovatelného, zapojenie, skratového, prúdu, zdroja

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru elektroniky a rieši ochranu zdroja i záťaže pri konštantnom napájacom nap(tí pri nezmenenej účinnosti stabilizovaného zdroja. V podstate je tu kolektor prvého tranzistoru obvodu zp(tnej v(zby pripojený cez odporový delič ochrany obmedzenia skratového prúdu prvého a druhého odporu na bázu vnútorného limitujúceho tranzistora integrovaného obvodu. K druhému odporu sú pripojené dva kondenzátory ochrany obmedzenia skratového...

Spôsob stanovenia medziproduktov syntézy vitamínu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 221798

Dátum: 15.05.1985

Autori: Zeiselová Mária, Proksa Bohumil

Značky: medziproduktov, stanovenia, spôsob, syntézy, vitamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšiť kontrolu a riadenie syntézy medziproduktov vitamínu A. Uvedený účel sa dosiahne stanovením 1-hydroxybutan-3-ónu, 1-butén-3-ónu, 2-hydroxy-2-metylpentan-4-ónu a 3-metyl-1-penten-4-yn-3-olu plynovou chromatografiou s použitím 5 až 10% polyetylénglykolu 6 000 alebo 20 000 na upravenej kremeline silanizovanej dimetyldichlórsilánom a 1-heptanolu ako vnútorného štandardu.

Podávací mechanizmus pre podávanie tyčí do pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221797

Dátum: 15.05.1985

Autori: Adam Josef, Švondrk Vladimír

Značky: podávací, mechanizmus, tyčí, strojov, pracovných, podávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zásobovanie pracovného stroja tyčovým polotovarom o požadovanej dĺžke. Uvedeného účelu sa dosiahne podávacím mechanizmom tyčí do pracovných strojov podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že je tvorený presúvačom, ktorý je výkyvne uložený v priečnom smere na stojane. Na hornej ploche presúvača je vytvorené vodiace lôžko a jedna strana presúvača je opatrená podpernými segmentami. Nad vodiacim lôžkom je uložený reťazový posúvač s...

Zariadenie na popisovanie kovových valcových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: 221796

Dátum: 15.05.1985

Autor: Križan Anton

Značky: popisovanie, kovových, zariadenie, válcových, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zmechanizovanie práce pri popise kovových valcových plôch. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré má na zvislej časti základného rámu pomocou skrutky posuvne uloženú konzolu, v ktorej je upravený držiak razníka, opatrený pružným prvkom a na vodorovnej časti základného rámu je uložený posuvný st(l opatrený kladkami.

Programovacie zariadenie útkovej zarážky tkacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221795

Dátum: 15.05.1985

Autori: Fiala Jiří, Klčo Jarolim, Balko Ivan, Kalus Štefan, Drha Jozef, Mišáni Ján

Značky: tkacích, zarážky, útkovej, strojov, programovacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém definovaného zastavenia stroja s predvolením určitého počtu nedoletov na dĺžku tkaniny. Vynález sa týka všetkých druhov tkacích strojov. Podstata vynálezu je v konštrukčnom usporiadaní obvodov na predvolbu dĺžky tkaniny a počtu nedoletov v určenom intervale prepočítaním z dostavy pomocou vzťahu z/d = p (cm) kde z - je počet prehozov d - je dostava p - je počet metrov tkaniny.

Rotorové zariadenie na vkladanie knôtu do kalíškov iluminačných sviečok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221794

Dátum: 15.05.1985

Autori: Radič Rudolf, Kadlec Jan, Chorvát Pavol

Značky: iluminačných, knôtu, zariadenie, vkladanie, rotorové, kalíškov, sviečok

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je automatické založenie kn(tu do kalíška iluminačnej sviečky. Uvedeného účelu sa dosahuje tým, že na nosnom puzdre každej pracovnej polohy je odpružene uložená klieština ovládaná nadstavcom. V otvore klieštiny je uložená upínacia vložka. Nad každou pracovnou polohou na nosnom kotúči je uložená cievka knôtu. Nosný kotúč je otočne synchrónne spojený s nosičom pracovných polôh. V dráhe založeného knôtu je uložený oddeľovací...

Tehliarske tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221793

Dátum: 15.05.1985

Autori: Sedliaček Žigmund, Voltman Ivan

Značky: tehliarske, tvarovky

Zhrnutie / Anotácia:

Tehliarske výrobky z uhoľných banských odvalov a teplárenských popolčekov majú pevnosti bežných výrobkov, nízku objemovú hmotnosť črepu a pri ich výrobe sa sporí energia na pálenie.

Zachycovač klietky výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221792

Dátum: 15.05.1985

Autori: Jaššo Ivan, Ježík Jozef, Včelík Ján, Kodrle Václav

Značky: klietky, výtahu, zachycovač

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zachycovač klietky výťahu, najmä kotvených mobilných stožiarov opatrených v celej výške ozubeným hrebeňom. Účelom vynálezu je zaistiť bezpečnosť posádky klietky v prípade pretrhnutia lana. Uvedeného účelu sa dosiahne spojením zubovej spojky, čím sa zastaví pohyb pastorka zapadajúceho do hrebeňa na stožiari a tým sa znemožní pád klietky výťahu.

Plastifikátor termoplastických polyesterových živíc s mastiacim a kĺznym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 221791

Dátum: 15.05.1985

Autori: Forró Juraj, Miškolci Anton, Martišovičová Lubomíra, Florovič Stanislav

Značky: účinkom, polyesterových, mastiacim, živíc, plastifikátor, termoplastických, kĺznym

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém plastifikácie termoplastických polyesterových živíc, používaných hlavne k úprave sklenených vlákien pre výstuž plastov. Podstatou vynálezu je použitie blokových etylénoxid-propylénoxidových kopolymérov špecifického zloženia, ktoré je vyjadrené obecným vzorcom kde a + c je 2 až 4, b je 13 až 18, ako plastifikátorov s mastiacim a kĺznym účinkom. Použitím takto plastifikovaných živíc sa zlepšujú textilné vlastnosti sklenených...

Spôsob spájkovania praporkovej časti lamiel komutátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 221790

Dátum: 15.05.1985

Autori: Turňa Milan, Kubiš Oldřich, Macko Jaroslav

Značky: spájkovania, spôsob, částí, komutátora, lamiel, praporkovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spájkovania praporkovej časti lamiel komutátora elektrických točivých strojov. Účelom vynálezu je zníženie pracnosti, úspora spájkovacieho materiálu a zníženie nárokov na kvalitu spájkovacieho materiálu. Tento účel sa dosiahne spôsobom spájkovania, ktorého podstata spočíva v tom, že sa spájka nanesie striekaním o hrúbke 0,05 až 0,1 mm na praporky v mieste spájkovania, potom sa praporky spájkou opatrenou časťou priložia na lamelu...

Stavebná hmota s urýchleným tvrdnutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 221789

Dátum: 15.05.1985

Autor: Slanička Štefan

Značky: urýchleným, hmota, tvrdnutím, stavebná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka urýchlenia tvrdnutia stavebných hmôt, v ktorých je ako spojivo použitý cement na báze portlandského slínku. Tvrdnutie hmôt pozostávajúcich z portlandského, troskoportlandského alebo puzolánového portlandského cementu, vody a prípadne plniva sa urýchľuje prídavkom 0,5 až 12 dielov hmotnostných kysličníka a/alebo hydroxidu hlinitého s obsahom najmenej 50 percent hmotnostných častíc menších ako 90 ?m, počítané na 100 dielov...

Koželužské mazadlo na báze koželužských odpadných tukov a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221788

Dátum: 15.05.1985

Autori: Vaculčík Václav, Ďurčo Peter, Kopný Ján, Gajdoš František

Značky: mazadlo, koželužských, odpadných, koželužské, spôsob, výroby, báze, tukov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koželužského mazadla na báze koželužských odpadných tukov a spôsobu jeho výroby. Rieši problém využitia odpadných koželužských tukov na výrobu mazadiel. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mazadlo tvorí čiastočne hydrolyzovaný tuk, ktorý obsahuje 1 až 90 % hmot. mastných kyselin, z ktorých je 5 až 90 % amidovaných. Podstatou výroby tohoto mazadla je, že na čiastočne hydrolyzovaný tuk sa pôsobí vodným roztokom...

Spôsob určovania relatívnej obrábateľnosti materiálov a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221787

Dátum: 15.05.1985

Autori: Vasilko Karol, Koganov Josif Abramovič

Značky: spôsob, materiálov, realizáciu, obrábateľnosti, určovania, relatívnej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie je určené na stanovenie relatívnej obrábateľnosti materiálov pred ich vstupom na výrobné zariadenie. Pri pružnom a posuvnom uložení nástroja dochádza k jeho postupnému vrezávaniu do obrobku do určitej hĺbky, ktorá odpovedá ralatívnej obrábateľnosti. Možno aplikovať v strojárskych a hutníckych prevádzkach.

Amfotérne aminosilany

Načítavanie...

Číslo patentu: 221786

Dátum: 15.05.1985

Autor: Florovič Stanislav

Značky: aminosilany, amfotérne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje nové amfotérné aminosilany, vhodné k úprave sklenených vlákien, používaných ako výstuž plastov, obecného vzorca kde R je metyl alebo etyl. Prípravu týchto zlúčenín je možné uskutočniť p(sobením maleinanhydridu na príslušné aminosilany. Adíciu je výhodné viesť v prostredí vo vode rozpustného riedidla pri teplote 0 až 70 °C. Silany sú účinné ako promotory adhézie pre širokú škálu termosetových živíc.

Kovokeramická rentgenka s rotační anodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221785

Dátum: 15.05.1985

Autor: Slabý Jiří

Značky: rotační, anodou, kovokeramická, rentgenka

Zhrnutie / Anotácia:

Kovokeramická rentgenka s rotační anodou je určena pro lékařskou rentgenovou diagnostiku. Rentgenka má kovový plášť, keramickými izolátory je izolováno vysoké napětí. Anoda je uložena na valivých ložiskách symetricky. Rentgenka je řešena pouze se dvěma izolátory současně s řešením směrově tepelného zatížení ložisek přestupem tepla od vnějších kroužků. Je využito umístění vysokonapěťových průchodek, katodové i anodové ve společném izolátoru, na...

Zařízení pro stanovení obsahu par látek v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221784

Dátum: 15.05.1985

Autori: Volný Miroslav, Blažek Stanislav

Značky: látek, obsahu, stanovení, plynech, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stanovení obsahu par látek v plynech, vyskytujících se v uzavřených technologických a laboratorních systémech, na základě kondenzačního tepla měřené látky. Toto zařízení se skládá z kondenzátoru do kterého je napojen přívod měřeného plynu ze systému a ze kterého je odvodní potrubí vedeno přes regulátor průtoku malých množství do atmosféry, z řídicího a srovnávacího teploměru, zabudovaných v kondenzátoru, z...

Kondenzátor pro stanovení obsahu par látek v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221783

Dátum: 15.05.1985

Autori: Volný Miroslav, Blažek Stanislav

Značky: plynech, stanovení, kondenzátor, látek, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kondenzátoru pro stanovení obsahu par látek, vyskytujících se v uzavřených technologických a laboratorních systémech, na základě kondenzačního tepla měřené látky. Hlavní částí kondenzátoru je vlastní těleso tvaru trubice, opatřené tangenciálně vedeným vstupním a výstupním otvorem. Souose je v přední části tělesa kondenzátoru umístěn a utěsněn řídicí teploměr, v zadní části tělesa kondenzátoru je souose umístěn a utěsněn...

Reflexní kroužek pro převod světelného výboje klasického fotoblesku do kruhové plochy kolem objektívu fotoaparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221782

Dátum: 15.05.1985

Autor: Čuban Petr

Značky: fotoblesku, kruhové, kroužek, fotoaparátu, výboje, plochy, klasického, kolem, světelného, objektivu, převod, reflexní

Zhrnutie / Anotácia:

Reflexní kroužek pro převod světelného výboje klasického fotoblesku do kruhové plochy kolem objektivu fotoaparátu při technice makrofotografie, např. ve stomatologii při pořizování fotodokumentace detailů ústní dutiny a sádrových modelů chrupu. Účelem vynálezu je docílit plošné, bezstínové osvětlení fotografovaného terénu. Reflexní kroužek má tvar dvojitého dutého válce tvořeného vnějším pláštěm (1) a vnitřním pláštěm (2). Zadní stěna dutého...