Archív za 1985 rok

Strana 121

Zapojenie prepäťovej ochrany neriadeného usmerňovača v celovlnovom zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219157

Dátum: 01.06.1985

Autor: Dobrucký Branislav

Značky: prepäťovej, zapojení, ochrany, zapojenie, usmerňovača, neriadeného, celovlnovom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky, konkrétne neriadených usmerňovačov. Vynález rieši problém ochrany usmerňovača voči rôznym prepätiam zo striedavej i jednosmernej strany, pomocou ochranných RC členov. Podstatou vynálezu je zapojenie diódy v obvode RC ochrany na výstupnej jednosmernej strane usmerňovača, ako je ukázané na obr. 1 v prílohe prihlášky vynálezu. Predmetom vynálezu je zapojenie prepäťovej ochrany neriadeného usmerňovača v celovlnovom...

Spôsob výroby kopolyméru vinylchlorid-vinylacetát so zvýšenou chemickou homogenitou produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219156

Dátum: 01.06.1985

Autori: Štrba Pavol, Kováč Alojz, Tulík Július, Ondruš Imrich

Značky: spôsob, výroby, chemickou, vinylchlorid-vinylacetát, homogenitou, kopolymerů, zvýšenou, produktů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby kopolyméru vinil-chlorid-vinylacetát so zvýšenou chemickou homogenitou finálneho produktu tlakovou polymerizáciou tak, že do polymerizačného zariadenia sa najskôr nadávkujú monoméry v množstvách odpovedajúcich kopolymerizačným parametrom a rozdielové množstvo rýchlejšie reagujúceho vinylchloridu do daného zloženia produktu sa dáv uje do polymerizačného systému konštantným pretlakom zo zásobníka cez regulačný...

Zapojenie pre meranie teploty prostredníctvom kombinovaných snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219155

Dátum: 01.06.1985

Autori: Badiar Stanislav, Vojtek Štefan, Štanc Stanislav

Značky: snímačov, zapojenie, teploty, prostredníctvom, meranie, kombinovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém merania teploty prostredníctvom kombinovaných snímačov, zložených z termoelektrických článkov a odporových teplomerov. Podstata vynálezu spočíva v spôsobe trvalého napájania odporových teplomerov cez termoelektrické články, pri ktorom napájací prúd nevplýva na merané teploty z termočlánkov. Vynález možno použiť v energetike a chemickom priemysle. Vo všeobecnosti ho možno použiť všade tam, kde sa merajú teploty pomocou...

Príložný deformometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 219154

Dátum: 01.06.1985

Autor: Opršal Miroslav

Značky: příložný, deformometer

Zhrnutie / Anotácia:

Príložný deformometer je meracím prístrojom určeným na meranie deformácií, resp. dĺžkových zmien. Podstata prístroja spočíva v tom, že meraná dĺžková zmena sa priamočiaro prenáša pomocou kulisy na indikátor dĺžky. Kulisa je vedená v troch pároch valivých ložísk, pričom každý pár ložísk je uložený tak, aby boli ich radiálne roviny navzájom kolmé. Priesečnica radiálnych rovín dvoch párov ložísk je totožná s osou, hlavného vodidla kulisy a...

Výkonná jednotka samoučiaceho robota, či manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 219153

Dátum: 01.06.1985

Autor: Martinkovič Alojz

Značky: robota, jednotka, samoučiaceho, manipulátora, výkonná

Zhrnutie / Anotácia:

Výkonná jednotka samoučiaceho robota, či manipulátora pozostávajúca z priamočiareho servomotora s rotačným výstupom na hriadeli ozubeného pastorka, ktorý hriadeľ je svojím druhým koncom pripojený k snímaču uhlu natočenia, ktorého teleso je zvonku pripevnené k valcu priamočiareho servomotora a ktorá výkonná jednotka je opatrená pripojovacími prvkami pre rotačný výstup inej výkonnej jednotky. Riešeným problémom je usporiadať pripojovacie prvky...

Priamočiary servomotor s rotačným výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 219152

Dátum: 01.06.1985

Autor: Martinkovič Alojz

Značky: rotačným, priamočiary, servomotor, výstupom

Zhrnutie / Anotácia:

Priamočiary servomotor s rotačným výstupom použiteľný najmä ako súčasť výkonnej jednotky samočinných manipulátorov, pozostávajúci z valca, v ktorom je suvne uložený piest, opatrený vo svojej vnútornej časti vybraním s priamym ozubením, ktoré je v styku s ozubeným pastorkom, ktorého os otáčania je usporiadaná priečne voči osi piesta. Riešeným problémom je vymedzenie vôle medzi priamym ozubením a ozubeným pastorkom za účelom zvýšenia presnosti...

Pravítko na výpočet pravo-ľavých skratov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219151

Dátum: 01.06.1985

Autor: Redhammer Rafael

Značky: pravo-ľavých, výpočet, skratov, pravítko

Zhrnutie / Anotácia:

Pravítko na výpočet pravoľavých skratov vyznačené tým, že jedna strana dvojitého plášta (X) je opatrená tromi výrezmi a jednak stupnicou pre barometrický tlak (I),oproti ktorej je na veľkom posuvnom jazyku (Z) stupnica pre tenziu kysličníka uhličitého v krvi (II), jednak stupnica pre alveolárnu tenziu kyslíka (III), ktorá komunikuje s exponenciálnou stupnicou alvéolárnej tenzie kyslíka (IV) vytvorenou na veľkom posuvnom jazyku (Z), ktorú...

Ovládač hydraulického motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 218750

Dátum: 01.06.1985

Autor: Martinkovič Alojz

Značky: ovladač, hydraulického, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostávajúci zo základnej dosky opatrenej prívodným kanálom a odtokovým kanálom hydraulickej kvapaliny, na ktorú základnú dosku je uchytený servoventil. Ovládač možno použiť najmä pre hydraulické motory samoučiacich manipulátorov či robotov. Riešeným problémom je zjednodušenie konštrukcie ovládača, zmenšenie jeho stavebných rozmerov a zvýšenie spoľahlivosti prevádzky. To sa dosahuje osobitnou konštrukčnou úpravou základnej dosky.

Zariadenie pre reguláciu pece na vypaľovanie keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218749

Dátum: 01.06.1985

Autor: Podstanický Alexander

Značky: zariadenie, keramiky, reguláciu, vypaľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre reguláciu pece na vypaľovanie keramiky rieši otázku využitia tepelnej energie dymových plynov pri dodržaní technologických požiadaviek na obsah kyslíka a výšky teploty pecnej atmosféry v páliacom pásme. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pozostáva z ventilátora pre obohacovanie dymových plynov kyslíkom, umiestneného v chladiacom pásme, vo výtlaku ktorého sa nachádza škrtiaci orgán prívodu teplého vzduchu pre obohacovanie...

Kalište pre viacpodlažné maštale s celoroštovým ustajnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 218748

Dátum: 01.06.1985

Autor: Pauer Gustáv

Značky: ustajnením, viacpodlažné, celoroštovým, kalište, maštale

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kališťa pre viacposchodové maštale s celoroštovým ustajnením. Účelom vynálezu je umožniť realizáciu výstavby viacposchodových maštalí s celoroštovým ustajnením zvierat a s odstraňovaním hnoja samotiažou bez mechanizácie. Uvedeného účelu sa dosiahne kališťom pre viacposchodové maštale podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že je tvorené z obdĺžnikových výlevok zaústených do zvodového potrubia a uložených pod celou plochou roštov...

Turbínomotorická ručná píla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218747

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kamas Rudolf

Značky: ručná, píla, turbínomotorická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je turbínomotorická ručná píla zjednodušenej, ľahšej konštrukcie, poháňaná turbínkou, pre ktorú sa tvorí plyn vo valci ako u spaľovacieho motora s piestom a kľukovým mechanizmom. Turbínomotorická ručná píla má listovú pílu upevnenú na čele dutého piesta posúvaného vo valci dvoma oceľovými, od seba na 180 stupňov uloženými guľkami, pritom valec je pevne spojený s turbínovým, lopatkovým valcom točne uloženým vo valcovej fréme a zároveň...

Opierka rúk

Načítavanie...

Číslo patentu: 218746

Dátum: 01.06.1985

Autor: Michalka František

Značky: opierka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka opierky rúk so snímaním zaťaženia rúk pre simulátor ručných a mechanizovaných montážnych pracovísk. Účelom vynálezu je snímanie zaťaženia rúk v simulátori ručných a mechanizovaných montážnych pracovísk. Uvedeného účelu sa dosiahne opierkou rúk, ktorá pozostáva z ramena nesúceho puzdro so základnou doskou a telesa opierky, opatreného podperou, ktorej podstatou je, že na základnej doske je súoso uložená kotevná doska, na ktorej sú...

Blokovacie zariadenie na vzájomné blokovanie dvoch funkcií hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218745

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kovarčík Ján

Značky: blokovanie, zariadenie, dvoch, funkcií, blokovacie, vzájomne, hriadeľov

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je blokovacie zariadenie, umožňujúce vzájomné blokovanie dvoch funkcií mechanizmov, napr. radiacich hriadeľov prevodových skríň. Blokovanie zabezpečuje blokovací člen, tvorený ohybným obalom a nestlačiteľným jadrom vybavený na koncoch koncovkami, ktorý je uložený medzi dvoma hriadeľmi. Koncovky zapadajúce do vybraní na hriadeľoch blokujú pohyb jednotlivých hriadeľov do neprípustných polôh. Na blokovanie nemá vplyv vzájomná...

Potrubný systém funkčnej časti nasávacieho cisternového automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218744

Dátum: 01.06.1985

Autori: Herditzký Ladislav, Ondris Milan

Značky: částí, systém, cisternového, automobilů, potrubný, nasávacieho, funkčnej

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubný systém funkčnej časti nasávacieho cisternového automobilu má samostatné nasávacie potrubie a výtlačné potrubie v ktorých sú zaradené dva dvojcestné kohúty, z ktorých prvý dvojcestný kohút na nasávacom hrdle vákuokompresora je funkčne napojený buď na nasávacie potrubie alebo na vonkajšiu atmosféru a druhý dvojcestný kohút na výtlačnom hrdle vakuokompresora je napojený buď na výtlačné potrubie alebo na vonkajšiu atmosféru.

Spôsob zvýšenia celkového využitia chrómu pri výrobe chrómových ferozliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218743

Dátum: 01.06.1985

Autor: Hruda Blahoslav

Značky: využitia, chromu, výrobe, zvýšenia, chromových, ferozliatin, celkového, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zvyšovania využitia chrómu pri výrobe silikochrómu a zvýšenia celkového využitia chrómu pri výrobe chrómových ferozliatin. Spôsob zvýšenia celkového využitia chrómu pri výrobe chrómových ferozliatin najmä pri výrobe silikochrómu a rafinovaných ferochrómov, keď sa zvyšuje obsah chrómu v silikochróme pri jeho výrobe dvojstupňovým spôsobom a zvýšený obsah uhlíka sa znižuje rafináciou troskou z výroby rafinovaných ferochrómov...

Spôsob výroby foresilikochrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218742

Dátum: 01.06.1985

Autor: Hruda Blahoslav

Značky: foresilikochrómu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby chrómových ferozliatin, najmä výroby ferosilikochrómu s nízkym obsahom fosforu. Spôsob výroby ferosilikochrómu s nízkym obsahom fosforu a uhlíka jednostupňovým alebo dvojstupňovým postupom výroby vyznačujúci sa tým, že ferosilikochróm hmotnostným obsahom 35 až 45 % Cr, 38 až 46 % Si sa následne rafinuje hlinitovápenatou troskou.

Spôsob výroby zliatiny typu fero-titan-silicium-aluminium

Načítavanie...

Číslo patentu: 218741

Dátum: 01.06.1985

Autor: Hruda Blahoslav

Značky: spôsob, fero-titan-silicium-aluminium, výroby, zliatiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby zliatiny typu fero-titan-silicium-aluminium redukciou titanovej suroviny hliníkom za prítomnosti kremíka a vhodného množstva vápna vo vsádzke. Spôsob výroby zliatiny typu fero-titan-silicium-aluminium s obsahom min. 20 % Ti, min. 15 % Si, Al podľa požiadavky, s nízkym obsahom uhlíka redukciou hliníkom z titanových surovín. Podstata spôsobu spočíva v tom, že hliník sa redukuje za prítomnosti kremíka a vápna, keď...

Spôsob vytvárania obojsmernej reverzačnej otáčkovej frekvencie a zariadenie k prevádzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218740

Dátum: 01.06.1985

Autori: Jajcay Alojz, Holomek Vlastislav, Májek Vladimír

Značky: vytvárania, tohto, prevádzaniu, zariadenie, spôsob, spôsobu, frekvencie, reverzačnej, obojsmernej, otáčkovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru strojárenskej technológie. Vynález rieši vytváranie obojsmernej reverzačnej otáčkovej frekvencie plynule regulovateľnej v celom rozsahu otáčkových frekvencií od hraničnej hodnoty v kladnom smere otáčania až po i hraničnú hodnotu v zápornom smere otáčania, včítane oblastí nulovej otáčkovej frekvencie z dvoch jednosmerných otáčkových frekvencií a zariadenie pre tento spôsob. Obojsmernej reverzačnej otáčkovej frekvencie sa...

Zariadenie pre výmenu, čistenie a odber vzoriek silikagélu z adsorbéru, najmä z adsorbéru pre zariadenie na delenie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218739

Dátum: 01.06.1985

Autor: Gajdoš Ivan

Značky: výměnu, odber, čistenie, najmä, silikagelu, zariadenie, vzduchu, vzoriek, adsorberů, delenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technický problém výmeny, čistenia a odberu vzoriek opotrebovaného silikagélu z adsorbéru, najmä pre zariadenie na delenie vzduchu a rieši tiež problém zníženia energetickej náročnosti, úspory materiálu a bezpečnosti výrobne kyslíka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že celé zariadenie na delenie vzduchu môže ostať v plnej prevádzke a ohreje sa len príslušný adsorbér, z ktorého plynový ejektor vybavený regulovaným prúdom stlačeného...

Spôsob výroby 2-furaldehydu beztlakovým kontinuálnym postupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 218738

Dátum: 01.06.1985

Autori: Košík Martin, Rendoš František, Zelník Andrej, Blažej Anton, Oltus Eugen, Pajtík Jozef

Značky: výroby, kontinuálnym, 2-furaldehydu, spôsob, beztlakovým, postupom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby 2-furaldehydu beztlakovým kontinuálnym postupom z rastlinných materiálov obsahujúcich pentozány, kde v prvom stupni pripravené pentózové predhydrolyzáty s použitím zriedenej kyseliny sírovej o koncentrácii 0,5 až 2,5 %, resp. zriedenej kyseliny chlórovodíkovej o koncentrácii 0,2 až 1 % sa v druhom stupni podrobia dehydratácii pentóz na 2-furaldehyd, pričom ako katalyzátor sa použije kyselina chlórovodíková o...

Aretačné zariadenie saní priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 218737

Dátum: 01.06.1985

Autor: Fritzký Miroslav

Značky: zariadenie, aretačné, sání, robota, priemyselného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie časovej náročnosti na prestavenie presuvných saní do požadovanej polohy. Podstatou riešenia je to, že každé puzdro je opatrené klinovitou dutinou, v ktorej je uložený staviaci klin, ktorým prechádza hnací element posuvných saní, opatrený pevnými narážkami.

Prítlačná pätka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218736

Dátum: 01.06.1985

Autor: Richterová Elena

Značky: přítlačná, pätka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prítlačnej pätky strojov na opracovanie dielcov zrezávaním okrajov alebo šitím, prispôsobenej v súčinnosti s podávačom pre posuv dielcov. Rieši sa ním problém podávania hladkých nepriedušných materiálov pri ich opracovaní. Podstata vynálezu spočíva v tom, že prítlačná pätka má na styčnej ploche s opracovávaným dielom po celej dĺžke vytvorené ovzdušňovacie , drážky, ,medzi ktorými sú ponechané vodiace plôšky. Vynález možno využiť...

Spôsob čistenia odpadových vôd z výplachu fliaš na propán-bután

Načítavanie...

Číslo patentu: 218735

Dátum: 01.06.1985

Autor: Hubáček Vítězslav

Značky: výplachu, odpadových, spôsob, čistenia, propán-bután, fliaš

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia odpadových vôd z výplachu propán-butánových fliaš s recirkuláciou výplachovej vody je rozdelený na tri stupne. V prvom stupni sa prevedie oddelenie hrubých nečistôt gravitáciou, v druhom sa voda filtruje a v tretom sa prevádza chemické čistenie vyznačené tým, že sa na vody predčistené vo dvoch predchádzajúcich stupňoch pôsobí 40 l - 5 % roztokom dichlórizokyanuranu sodného na 7000 l množstva vody za 8-hodinovú smenu. Týmto...

Zariadenie na snímanie veľkosti síl počas redukovania rúrok a profilov na ťahových stoliciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 218734

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kollár Ladislav

Značky: snímanie, profilov, zariadenie, ťahových, počas, veľkosti, rúrok, redukovania, stoliciach

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presné zistenie veľkosti síl počas redukovania na ťahových stoliciach. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva zo základného telesa 1, ktoré je vložené do priestoru vložky ťahových krúžkov stredného stojanu ťahovej stolice a do jeho vnútorného obvodu je umiestnený merný element 3 medzi ľavú valcovú podložku 2 a pravú podložku 4 s guľovou plochou, ktorou sa opiera o veľkú valcovú podložku 5, ktorú pritláča...

Zariadenie na hrotovanie pásov a tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218733

Dátum: 01.06.1985

Autor: Ďurica Milan

Značky: pásov, tyčí, zariadenie, hrotovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na hrotovanie pásov a tyčí pred ďalším tvárnením za studena. Vynález sa týka odboru tvárnenia. Účelom vynálezu je skvalitnenie a zjednodušenie hrotovania pásov a tyčí pred nasledujúcim tvárnením za studena. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že pracovné valce 1 so zdrsneným povrchom sú excentricky uložené voči čapom 7 a opatrené ozubenými kolesami 2 prepojenými ozubenými tyčami 3 s pohyblivou doskou 10 spojenou s piestnou tyčou 11 a...

Zariadenie na snímanie veľkosti síl počas redukovania na ťahových stoliciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 218732

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kollár Ladislav

Značky: počas, veľkosti, ťahových, zariadenie, snímanie, redukovania, stoliciach

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presné zistenie ťahovej sily pri redukovaní na ťahových stoliciach za účelom stanovenia optimálneho postupu spracovania profilov a rúr na ťahových stoliciach. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na snímanie veľkosti síl, ktoré pozostáva z telesa 1 ktorého ľavý koniec je opatrený dolnou príložkou 2 a hornou príložkou 3, ktoré slúžia k upnutiu zariadenia do ťahového vozíka a pravý koniec telesa 1 je uložený v spodnej...

Svorková doska svorkovnice elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 218731

Dátum: 01.06.1985

Autori: Mikulášek Alois, Reiter Juraj, Hamrla Jiří, Rýznar Ladislav, Lachváč Jozef, Macek Milan, Linhardt Peter

Značky: doska, elektrického, svorkovnice, stroja, svorková, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie montáže a, demontáže svorkovnicovej dosky v skrini svorkovnice a zníženie potrebných spojovacích elementov k upevneniu svorkovej dosky. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že svorková doska je opatrená tvarovými osadeniami, do ktorých sú vsadené tvarované konce pružného oceľového pásika pripevneného k tvarovanému prelisu svorkovnicového dna.

Koncovka silnoprúdovej elektrickej priechodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218730

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kováčik Vladimír, Mikuláš Ján

Značky: silnoprúdovej, priechodky, koncovka, elektrickej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a rieši problém pripevnenia svorníkového oka o koniec svorníka, čo tvorí koncovku silnoprúdovej elektrickej priechodky. Svorníkové oko pozostáva zo závitového puzdra a rovinnej dosky, o ktorú je pripojené vonkajšie vedenie z plochého vodiča. Podľa vynálezu je odspodu do závitového puzdra svorníkového oka vyhotovené kruhové vybranie o dĺžke, rovnajúcej sa aspoň jednej štvrtine dĺžky...

Výstupný obvod generátora impulzov na stabilizáciu prúdu a oddelenie jednosmernej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218729

Dátum: 01.06.1985

Autor: Fodor Stanislav

Značky: impulzov, prúdu, výstupný, oddelenie, obvod, jednosmernej, zložky, stabilizáciu, generátora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie výstupného obvodu generátora impulzov na stabilizáciu prúdu a oddelenie jednosmernej pre nekonštantnú záťaž a konštantné napätie napájacieho zdroja. Zapojenie v podstate pozostáva z vetvy impulzu a vetvy pauzy a obsahuje dva odpory, dva kondenzátory, dve diódy, štyri tranzistory, zdroj a záťaž zapojených podľa priloženého výkresu.

Polypropylén očkovaný maleinanhydridom, hydrofilizovaný neiónovými tenzidmi a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218728

Dátum: 01.06.1985

Autori: Blažej Anton, Náplava Anton, Antoš Kamil, Borovský Rudolf, Hodúl Pavol, Švec Ján

Značky: maleínanhydridom, hydrofilizovaný, tenzidmi, přípravy, očkovaný, polypropylén, neiónovými, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru technológie plastických látok. Rieši problematiku prípravy polypropylénu očkovaného maleinanhydridom hydrofilizovaného neiónovými tenzidmi typu alkylpolyglykoléterov resp. acylpolyglykoléterov, tak že sa depolymerizuje izotaktický polypropylén pri teplote 100 až 150 °C v xyléne za prítomnosti peroxidického katalyzátora, s výhodou dibenzoylperoxidu. Potom sa tento očkuje s maleinanhydridom a to pri teplote 100 až 150 °C...

Zariadenie pre určenie prvého pecného voza v zásobe pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218727

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kapolka Jozef, Blaškovan Pavol, Hroch Jozef, Kavka Jaroslav, Mach Antonín

Značky: zásobe, vozov, určenie, zariadenie, pecných, prvého, pecného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zastavenie lanového dopravníka pod prvým pecným vozom v zásobe pecných vozov pri rozoberaní tejto zásoby lanovým dopravníkom pomocou zariadenia podľa vynálezu. Medzi koľajami sú pod celou zásobou pecných vozov umiestnené jazýčkové kontakty paralelne zapojené medzi sebou a vyvedené na akčný člen. Permanentný magnet je umiestnený na sklopnej zarážke na konštrukcii palca lanového dopravníka. Pri pohybe lanového dopravníka sa...

Transferový medzioperačný dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 218726

Dátum: 01.06.1985

Autor: Tyrol Štefan

Značky: dopravník, transferový, medzioperačný

Zhrnutie / Anotácia:

Transferový medzioperačný dopravník najmä pre výrobu sudov a im podobných výrobkov pozostávajúci z nosného rámu, v ktorom je uložený pojazdný rám, spojený s hnacími prvkami pohonnej jednotky a opatrený na jeho hornej strane aspoň dvomi unášačmi. Riešeným problémom je zvýšenie stupňa automatizácie výrobnej linky pri súčasnom skrátení výrobného cyklu. To sa dosahuje osobitnou konštrukčnou úpravou unášačov na pojazdnom ráme.

Zariadenie na vyvodenie a meranie priehybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218725

Dátum: 01.06.1985

Autori: Haninec Ignác, Drahoš Martin

Značky: meranie, priehybu, vyvodenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie presnosti odčítania geometrických bodov priehybovej krivky. Oproti doterajším skúšobným strojom sa vylepšuje aj základné nastavenie skúšaných predmetov. Veľkosť priehybovej sily sa bez námahy odčíta na ukazovateli. Uvedeného účelu zariadenia sa dosiahne využitím meracích plošiek na podporách, meracích výstupkov nadržiakoch, skosených plošiek na priehybomeroch a umiestnením priehybových mierok na čelnej strane tyčiek,...

Dvojzložkový difunkčný katalyzátor pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218724

Dátum: 01.06.1985

Autori: Révus Miloš, Bratský Daniel, Novák Ivan, Veselý Václav

Značky: hydrokonverziu, dvojzložkový, spôsob, katalytickú, katalyzátor, výroby, difunkčný, uhľovodíkov

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný prekatalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby.Katalyzátor obsahuje dve hlinitokremičitanové zložky a kovovú zložku. Jednou hlinitokremičitanovou zložkou je mordenit s rôznym molárnym pomerom SiO2 : Al2O3 a druhou je syntetický hlinitokremičitan, ktorý obsahuje kovy alebo ich zmesi vybrané zo skupiny zahrňujúcej meď, berylium, horčík, zinok, nikel a kobalt. Kovová zložka je vybraná z...

Syntetický difunkčný katalyzátor pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218723

Dátum: 01.06.1985

Autori: Veselý Václav, Bratský Daniel, Révus Miloš, Novák Ivan

Značky: syntetický, katalytickú, spôsob, výroby, difunkčný, hydrokonverziu, katalyzátor, uhľovodíkov

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby. Katalyzátor sa skladá zo syntetického hlinitokremičitanu, ktorý obsahuje kovy alebo ich zmesi, ktoré podstatne zvyšujú jeho aktivitu a z kovovej zložky, ktorá je vybraná z kovov 6. až 8. skupiny periodickej sústavy. Spôsob výroby katalyzátora zahŕňa tepelné spracovanie a aktiváciu za stanovených podmienok.Uvedený katalyzátor možno použiť v...

Upínacie skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 218722

Dátum: 01.06.1985

Autori: Tóth Imrich, Motús Dušan

Značky: skľučovadlo, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka upínacieho skľučovadla umžňujúceho výmenu čeľustí z čela skľučovadla, v smere s rovnobežne s osou skľučovadla pomocou úpravy vybraní v základnom telese skľučovadla, ktoré sú tvorené rôznobežnými bočnými plochami a, b rovín v, w, u ktorých sú vytvorené vybrania pre uloženie poisťovacích telies v základnom telese skľučovadla, ktoré po zasunutí čeľustí pomocou vybraní čeľustí umožňujú zafixovanie čeľustí v základnom telese...

Tŕň na polohovanie obrobkov pri upínaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 218721

Dátum: 01.06.1985

Autor: Remek Augustín

Značky: obrobkov, polohovanie, tŕň, upínání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je riešené presné polohovanie obrobkov s netolerovanými otvormi pri upínaní, pre vykonávanie nasledujúcich operácií strojného obrábania. Podstata vynálezu spočíva v tom, že tŕň s výsuvnými ramenami, vsunutý do netolerovaných otvorov obrobku, pri otáčaní čapu s pevným kužeľom posuvným kužeľom odpružený pružinou vysúva z puzdra ramená. Tieto ramená pri vysúvaní, činnosťou odpruženého posuvného kužeľa stredia s dodržaním súososti...

Spôsob výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218720

Dátum: 01.06.1985

Autori: Mravec Dušan, Karolus Karol, Uhlár Ján, Cvengrošová Zuzana, Petro Milan, Lichvár Peter

Značky: difenylaminu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby difenylamínu z anilínu v kvapalnej fáze za prítomnosti katalytického systému, ktorý vznikne z hydrogénfluoridu amonného alebo fluoridu amonného a kyseliny boritej alebo kysličníka boritého priamo vo východiskovom anilíne, ktorý sa použije na výrobu difenylamínu.

Nástavec posúvača

Načítavanie...

Číslo patentu: 218719

Dátum: 01.06.1985

Autor: Hanus Anton

Značky: posúvača, nástavec

Zhrnutie / Anotácia:

Nástavec posúvača pre výmenu tesnenia bez "výkopu". Vynález rieši tesnenie vodovodných posúvačov osadených v teréne tak, aby pri výmene upchávky nemusel byť robený výkop.Nástavec posúvača pre výmenu tesnenia bez výkopu nahradzuje doposiaľ používané zemné súpravy. Nahradzuje sa prírubovým spojom na hlavu posúvača. V prípade, že je posúvač uložený hlbšie ako podľa ČSN, je nutné použiť predlžovací kus. Pri použití tohto vynálezu je tesnenie z...

Zariadenie na vytváranie balov tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218718

Dátum: 01.06.1985

Autori: Bureš Ján, Bernát Leopold

Značky: tyčí, zariadenie, vytváranie, balov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na vytváranie balov tyčí a podobných hutných výrobkov v hutných prevádzkach. Odstraňuje závady vznikajúce pri spúšťaní ukladacích reťazí, nakoľko vedľa reťazovej kladky je uložené napínacie reťazové koleso spojené reťazou s preklzovým reťazovým kolesom usporiadanom na spoločnej hriadeli vedľa hnacieho reťazového kolesa.