Archív za 1985 rok

Strana 120

Biologicky aktívne látky s antibakteriálnymi účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 219197

Dátum: 01.06.1985

Autori: Linek Kazimír, Zemek Juraj

Značky: látky, aktívne, biologicky, antibakteriálnymi, účinkami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka fenylosazónov ako biologicky aktívnych látok s antibakteriálnymi účinkami. Podstata vynálezu spočíva v použití fenylosazónov sacharidov ako biologicky aktívnych látok s antibakteriálnymi účinkami. Fenylosazóny sacharidov sú nové potenciálne účinné liečivá proti bakteriálnym onemocneniam a to najmä u tých druhov baktérií, ktoré sú už rezistentné na doteraz používané antibiotiká.

Spôsob prípravy ľahčených polymérov termickou deštrukciou polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219196

Dátum: 01.06.1985

Autori: Valko Ladislav, Šimon Peter

Značky: ľahčených, polymérov, polyvinylchloridu, spôsob, termickou, přípravy, deštrukciou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania makromolekulových látok. Rieši spôsob prípravy ľahčených polymérov termickou deštrukciou polyvinylchloridu. Postupuje sa tak, že práškový polyvinylchlorid s K-hodnotou 50 až 75 sa v atmosfére chlorovodíka vyhreje na teplotu 200 až 300 °C pri tlaku plynného chlorovodíka 0,05 až 1 MPa tak, aby úbytok hmotnosti polyvinylchloridu bol v rozmedzí 1 až 25 %. Vynález je použiteľný pri výrobe termoizolačných...

Kopírovacie zariadenie pre závesné zváracie automaty dráhového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219195

Dátum: 01.06.1985

Autor: Lipták Juraj

Značky: zariadenie, závesné, kopírovacie, dráhového, automaty, zváracie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém kopírovania miesta zvaru kopírovacím vozíkom dráhového typu, ktorého mechanická konštrukcia dovoľuje pohybovať sa vo vertikálnom i horizontálnom smere nezávisle na dráhe pojazdu zváracieho vozíka na závesnej dráhe a umožňuje tak kopírovaciemu vozíku dokonale kopírovať miesto zvaru na zvarenci. Zároveň sa týmto spôsobom zvárania dosahuje zvýšená kvalita zváračských prác, pri súčasnom zvýšení hygieny práce.

Spôsob výroby morfolínu a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219194

Dátum: 01.06.1985

Autori: Čihová Milina, Mikula František, Repášová Irena, Mravec Dušan, Ilavský Ján, Hrušovský Mikuláš, Vojtko Ján, Petro Milan

Značky: spôsobu, prevádzanie, morfolínu, tohoto, zariadenie, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technológie. Rieši spôsob prípravy morfolínu a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu. Do reakčného produktu po dehydratácii, rozpusteného v pridávanom rozpúšťadle sa privádza prchavá báza s výhodou amoniak, úplne alebo čiastočne rozpustená v pridávanom rozpúšťadle a to v mólovom pomere prchavej bázy ku diatanolamínu 0,1 až 20 : 1, pri teplote 50 až 150 °C. Potom sa oddelí príslušný kryštalický síran a z...

Spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219193

Dátum: 01.06.1985

Autori: Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Vasiľ Pavol, Kováč Jozef, Žedényi Mikuláš, Zlacký Alojz, Lichvár Milan, Sabadoš Július

Značky: spôsob, výroby, formaldehydu, aldehydov, vyšších

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou alkoholu v prítomnosti kryštalického strieborného katalyzátora pri teplotách 450 °C až 750 °C. Podstatou vynálezu je účelné uloženie strieborného katalyzátora v štyroch vrstvách, čím sa dosiahnu lepšie výťažky žiadúcich produktov, zvýši sa konverzia alkoholu, predĺži sa životnosť katalyzátora a zlepšia sa aj ďalšie charakteristiky procesu. Postup podľa vynálezu je...

Vyššiemolekulové svetelné stabilizátory na báze esterov alifatických dikarboxylových kyselín a 2-hydroxy -1,3-disubstituovaných derivátov propánu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219192

Dátum: 01.06.1985

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk

Značky: alifatických, vyššiemolekulové, propánu, báze, 1,3-disubstituovaných, přípravy, stabilizátory, kyselin, dikarboxylových, esterov, spôsob, derivátov, 2-hydroxy, světelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vyššiemolekulových svetelných stabilizátorov na báze esterov alifatických dikarboxylových kyselín a 2-hydroxy-1,3-disubstituovaných derivátov propánu a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva v tom, že sa na zlúčeniny typu 2-hydroxy-1,3-bis(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-14-16-dión-15- yl) propánu pôsobí zlúčeninami typu dichloridu kyseliny štavelovej v prostredí suchého organického rozpúšťadla v prítomnosti organickej bázy,...

Spôsob výroby zmesi cyklických nitramínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219191

Dátum: 01.06.1985

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: zmesí, nitramínov, cyklických, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby zmesi cyklických nitramínov nitračným štiepením hexametyléntetramínu v prostredí vytvorenom kyselinou octovou a acetanhydridom. Podstatou vynálezu je zvýšenie výťažnosti nitračného štiepenia čoho sa dosahuje prítomnosťou tetrahydroimidazo-[4,5d]-imidazol-2,5(1H,3H-diónu.

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu s obsahom 1,4-dinitrotetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H,3H)-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219190

Dátum: 01.06.1985

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: 1,4-dinitrotetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1h,3h)-diónu, obsahom, spôsob, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu s obsahom 1,4-dinitro-tetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H,3H)-diónu nitračným štiepetím, 1,5-endo-metylén-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu. Podstatou vynálezu je priaznivé ovp1yvnenie výťažnosti a kvality produktu, čoho sa dosahuje aplikáciou v procese nitrolýzy tetrahydroimidazo[4,5d]-imidazol-2,5(1H,3H)-diónu v množstve 0,001 až 0,100 mólu na 1 mól...

Spôsob konzervácie bazídiomycéty Coprinus sp., schopnej degradácie celulózových substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219189

Dátum: 01.06.1985

Autori: Fuska Ján, Fusková Alžbeta, Khandlová Alžbeta, Jílek Rudolf

Značky: spôsob, schopnej, bazídiomycéty, coprinus, degradácie, konzervácie, celulózových, substrátov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru technickej mikrobiológie. Rieši spôsob uchovávania a použitia konzervovanej bazídiomycéty Coprinus sp., schopnej degradácie celulózových substrátov. Pestuje sa tak, že na sklenené guľôčky sa naleje roztok sladinky o hodnote pH 6,5 a po sterilizácii sa pôda naočkuje bazídiomycétou Coprinus sp. a kultivuje sa 5 až 10 dní pri teplote 28 až 35 °C, s výhodou 32 °C. Potom sa povrch kultúry preleje roztokom maltózy v množstve...

Skladacia logická kocka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219188

Dátum: 01.06.1985

Autori: Martinka Pavol, Ďuračka Ladislav

Značky: kocka, skladacia, logická

Zhrnutie / Anotácia:

Skladacia logická kocka s farebne odlišnými stenami, pozostávajúca z presuvných vložiek usporiadaných okolo jadra, ku ktorému sú prichytené. Riešeným problémom je konštrukčná úprava za účelom zhospodárnenia výroby a zmeny logického postupu pri skladaní, čo sa dosahuje tým, že jednotlivé presuvné vložky, tvaru štvorstenu sú na jadro uchytené prostredníctvom otočných držiakov tvaru trojbokých ihlanov.

Vyhrievacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 219187

Dátum: 01.06.1985

Autor: Blaha Marián

Značky: vyhrievacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši účinné vyhrievanie zmesi oleja a chladiva pre zamedzenie nadmernej absorbcie chladiva v oleji, hlavne pri nízkych teplotách okolia v dobe státia kompresora. Podstatou vynálezu je vyhrievacie zariadenie (3) zmesi oleja a chladiva (4) hermetického kompresora podľa obr. 1 a 2 vyznačujúceho sa tým, že v plynotesnej rúrke s dnom (5), nerozoberateľne upevnenej na plášti (2), obklopenej znútra plášťa (2) zmesou oleja a chladiva (4) a...

Zariadenie na napínanie najmä reťaze reťazopiestového pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219186

Dátum: 01.06.1985

Autori: Jakubis Anton, Jánošík Vít

Značky: reťaze, napínanie, pohonů, najmä, zariadenie, reťazopiestového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka odboru hydrauliky, konkrétne zariadenia na napínanie reťaze reťazopiestového pohonu. Zariadenie je určené na napínanie reťaze priamočiareho hydromotora. Na plášti priamočiareho hydromotora sú upevnené dve kladky, po ktorých sa odvaľuje reťaz. K napínaniu reťaze dochádza zväčšovaním vzdialenosti medzi oboma kladkami, ktoré je podmienené prechodom tlakového média z pracovného priestoru priamočiareho hydromotora cez spätný ventil...

Nasúvacie zariadenie “0″ krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219185

Dátum: 01.06.1985

Autor: Martinkovič Alojz

Značky: nasúvacie, zariadenie, krúžkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z rámu, v ktorom je upevnený presúvač súčastí opatrený upínacími čeľusťami. Riešeným problémom je odstránenie stereotypnej a namáhavej ručnej práce, čo sa dosahuje tým, že priečne voči presúvaču súčastí je v aspoň jednom vodiacom otvore v ráme uložená aspoň jedna axiálne posuvná nasúvacia hlavica 0-krúžkov.

Pneumatické alebo hydraulické ovládacie zariadenie brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219184

Dátum: 01.06.1985

Autor: Vavro Rudolf

Značky: brzdy, pneumatické, zariadenie, hydraulické, ovládacie

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické alebo hydraulické ovládacie zariadenie brzdy najmä pre zdvíhadlá uvádzaná do záberu mechanickými prostriedkami a odbrzďovaná pneumaticky či hydraulicky. Zariadenie pozostáva z elektromechanického ventilu, napojeného svojím vstupom na zdroj tlakového média a svojím prvým výstupom na aspoň jeden pneumatický či hydraulický motor brzdy. Riešeným problémom je zvýšenie spoľahlivosti funkcie, čo sa dosahsuje tým, že k prvému výstupu...

Záves na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 219183

Dátum: 01.06.1985

Autor: Vyskočil Pavol

Značky: palety, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Záves na palety pozostávájúci z nosníka, v ktorého hornej strednej časti, je v priečnom smere umiestnený závesný čap. Záves je použiteľný najmä pre ohradové palety opatrené v stohovacom systéme otvormi pre manipuláciu so žeriavom. Riešeným problémom je zvýšenie bezpečnosti prevádzky a zrýchlenie manipulácie, čo sa dosahuje tým, že v mieste pod závesným čapom je v nosníku usporiadaný ďalší, unášací čap dvojstrannej, do "S" formovanej vačky,...

Strihacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 219182

Dátum: 01.06.1985

Autori: Šprocha Štefan, Markovič Ferdinand

Značky: hlava, strihacia

Zhrnutie / Anotácia:

Strihacia hlava vhodná pre oberanie ovocia. Účelom vynálezu je zamedzenie opadávania prezretého ovocia pri oberaní a zjednodušenie manipulácie pri oberaní. Uvedeného účelu sa dosiahne strihacou hlavou, ktorá má v nosnej časti 1, tvaru rúrky štvorcového prierezu ukončenej hrotom 4 a opatrenej vybraním 6 umiestnený pohyblivý nôž 2 opatrený bežcom 3, ktorý je prostredníctvom pružín 5 spojený s hrotom 4 nosnej časti 1. Na strane vedenia pohyblivého...

Pikolíniové soli 5-nitro-2-vinylfuránu a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219181

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kováč Jaroslav, Briš Vladimír, Végh Daniel

Značky: pikolíniové, 5-nitro-2-vinylfuránu, přípravy, spôsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Pikolíniové soli 5-nitro-2-vinylfuránu všeobecného vzorca I, kde CH3 je v polohe 2, 3 alebo 4 a kde X je Br, J, ClO4.

Sypký vitamín E pre veterinárne a krmovinárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 219180

Dátum: 01.06.1985

Autori: Baránek Bohuslav, Nevydal Jozef, Žák Jiří, Major Milan

Značky: sypký, krmovinárske, účely, veterinárne, vitamín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravku vitamínu E v sypkej forme pre veterinárne a krmovinové účely. Prípravok obsahuje vitamín E na nosiči vysoko dispergovanom kysličníku kremičitom československého pôvodu (Siloxid) a stabilizovaný je terciárnym butyloxytoluénom a želatínou. Prípravok je určený na použitie v živočíšnej výrobe.

Spôsob regenerácie acetónu z plynov po oddeľovaní etylénu z pyrolýznych plynov a zariadenie k jeho uskutočňovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219179

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kráľ Bohumil, Borišek Igor, Vanko Milan, Ilavský Ján, Novotná Vlasta

Značky: plynov, acetónu, regenerácie, zariadenie, spôsob, etylénu, uskutočňovaniu, pyrolýznych, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Etylén, prípadne ďalšie plyny získavané absorpčným delením pyrolýznych plynov, sa zbavujú zbytkov plynného acetónu, používaného ako absorpčné činidlo, vypieraním vo vodnom roztoku acetónu pri teplote v rozmedzí -5 °C až +20 °C a tlaku v rozmedzí 0,05 až 16,5 MPa. Na vypieranie sa používa absorbér s cirkuláciou vodného roztoku acetónu pri recirkulačnom pomere 5 až 120 : 1, počítanom na objemový prietok odťahovaného vodného roztoku acetónu. Týmto...

Spôsob výroby veľmi tvrdých cestných bitúmenov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219178

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kresan Ondrej, Runa Alfréd, Masaryková Margita, Suchánek Vlastimil, Sventek Ján, Kopernický Ivan, Révus Miloš

Značky: tvrdých, bitúmenov, cestných, spôsob, výroby, velmi

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby veľmi tvrdých cestných bitúmenov penetračného rozmedzia 10-20 penetračných jednotiek pri 25 °C, vhodných ako spojivo pre liate asfaltové úpravy priamo oxidáciou vzduchom pri teplotách 220 °C až 300 °C z parafinických rôp bez potreby použitia prírodného asfaltu ako rekombinujúcej zložky. Pri výrobe veľmi tvrdých cestných bitúmenov podľa uvedeného vynálezu sa využívajú suroviny optimálneho chemického skupinového zloženia, u ktorých...

Práškový dispergátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 219177

Dátum: 01.06.1985

Autori: Ábelová Irena, Frajšták Pavol

Značky: dispergátor, práškový

Zhrnutie / Anotácia:

Práškový dispergátor vhodný na úpravu pesticídov do formy dispergovaných práškov s možnosťou plynulej regulácie dispergačných alebo zmáčacích vlastností pozostávajúci z 0,1 až 60,0 hmot. % etylénoxidového aduktu vyšších mastných alkoholov s počtom etylénoxidových jednotiek 3-10 0 až 59,9 hmot. % etylénoxidového aduktu kyseliny ricínolejovej s počtom etylénoxidových jednotiek 19-24 a/alebo zmesného kopolyméru propylénoxidu a etylénoxidu v pomere...

Polypropylénové vlákna so zlepšenou vyfarbiteľnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219176

Dátum: 01.06.1985

Autori: Capuliak Jozef, Ďurčová Oľga, Ondrejmiška Koloman, Slatkovský Milan

Značky: vyfarbiteľnosťou, polypropylénové, vlákna, zlepšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dusíkatými zlúčeninami modifikovaných polypropylénových vlákien so zlepšenou vyfarbiteľnosťou najmä pri farbení povrchovom kyslými a kovovokomplenými farbivami. Zlepšenie spočíva v hlbšej difúzii farbív do hmoty vlákna, čo sa dosiahne tým, že polypropylénové vlákno okrem aminického dusíka v množstve 0,1 až 1,0 % hm. obsahujú ešte polyetylénglykol o mol. hmotnosti 600 až 20 000 v koncentrácii 0,5 až 5,0 % hm.vždy na hmotnosť...

Dosky z aglomerovaného dreva s hydrofóbnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 219175

Dátum: 01.06.1985

Autori: Florián Štefan, Durec Igor, Hajzok Ladislav, Hässler Jozef

Značky: dosky, vlastnosťami, dřeva, aglomerovaného, hydrofóbnymi

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na zvýšenie hydrofóbnych vlastností dosák z aglomerovanej drevnej hmoty, najmä drevovláknitých, vyrábaných suchým spôsobom. Drevársky Účelom vynálezu je zvýšenie hydrofóbnych vlastností pri výrobe konštrukčných veľkoplošných materiálov tam, kde je táto požiadavka vodovzdornosti pri súčasnom znížení požiarneho rizika a dosiahnutí vyšších ekonomických parametrov výroby. Uvedeného účelu prostriedku podľa vynálezu sa dosiahne tým, že je...

Spôsob výroby produktov, najmä kábelárskych profilov z chemicky sieťovaného polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219174

Dátum: 01.06.1985

Autori: Rado Rudolf, Zeleňák Pavol, Šimunková Dagmar

Značky: polyetylénu, spôsob, najmä, sieťovaného, výroby, chemicky, kábelárskych, profilov, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je zameraný na odbor elektrotechniky a rieši predovšetkým výrobnú problematiku silnoprúdových elektrických káblov, kde sa na jadrové profily vytláčaním nanáša peroxidmi sietovateľná polymérna zmes. Účelom riešenia je eliminovanie časti prácnej a nákladnej prípravy zosieťovateľnej zmesi s bežne dispergovanými komponentami bez komplikovaných zásahov do výrobného procesu. Podľa vynálezu sa do produkčného vytláčacieho stroja linky k...

Zariadenie k prevádzaniu lapovania vnútorných valcových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: 219173

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kinči Jozef

Značky: lapovania, ploch, vnútorných, válcových, zariadenie, prevádzaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia k prevádzaniu lapovania vnútorných valcových plôch, hlavne u rotačných súčiastok. Podstatou uvedeného vynálezu je, že na obvode puzdra lapovacieho tŕňa je voľne ustanovená súčiastka, ktorá je za vonkajší priemer uchytená upínacím pásom upínača. Upínač je ďalej tvorený telesom opatreným ramenom a otočne uloženou kladkou na čape ramena. Pod lapovacím tŕňom na vodorovnej ustavovacej ploche frémy sa nachádza kontrolný...

Rebrovaná plášťová kostra pre chladenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 219172

Dátum: 01.06.1985

Autori: Linhardt Peter, Kukušev Dimiter, Slavský Miroslav, Szabó Ladislav

Značky: rebrovaná, chladenie, kostra, plastová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rebrovanej plášťovej kostry pre chladenie elektrických strojov točivých. Kostra je vytvorená skruženým plechom a rebrovaným plášťom s rebrami vytvorenými zlisovanými priehybmi plechu, pričom skružený plech je svojou stykovou plochou pripevnený k vnútornej ploche rebrovaného plášťa nerozoberateľným spojom. Chladiace rebrá rebrovaného plášťa sú na stykovej ploche stien rebra spojené nerozoberateľným spojom. Toto spojenie zvýši...

Chladiaci dopravník, najmä žiarovkových pätíc na vitrovacom automate

Načítavanie...

Číslo patentu: 219171

Dátum: 01.06.1985

Autor: Mikulec Vladimír

Značky: pätíc, žiarovkových, vitrovacom, chladiaci, automate, najmä, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je chladenie žiarovkových pätíc, odoberaných z vitrovacieho automatu, a zlepšenie pracovného prostredia. Uvedeného účelu sa dosiahne chladiacim dopravníkom, ktorého podstatou je, že je tvorený dopravným kotúčom, otočne uloženým nad sklzom, v tvare výseče obráteného komolého kužeľa. Nad dopravným kotúčom je uložený zberač výparov, opatrený na obvode vstupom žiarov kových pätíc a v strede odsávacím hrdlom. V dráhe žiarovkových...

Zavieracia hlava s uvoľňovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 219170

Dátum: 01.06.1985

Autor: Sucháň Rudolf

Značky: zavieracia, uvoľňovačom, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určený najmä individuálnym spotrebiteľom v potravinárskom odvetví. Vynález sa týka zavieracej hlavy s uvoľňovačom k uzatváraniu plechových viečok na kompótové fľaše, podľa základného patentu č. 137956, s následným uvoľnením zavieracej hlavy, pri tomto lisovaní. Zavieracia hlava s uvoľňovačom je zložená z dvoch kužeľových častí, spojených navzájom medzikružím z vnútornej strany po celom obvode drážkovaných, podľa základného patentu č....

Spôsob výroby pohonných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 219169

Dátum: 01.06.1985

Autori: Macho Vendelín, Trubač Karol, Veselý Václav

Značky: výroby, pohonných, spôsob, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby pohonných látok obsahujúcich okrem benzínových uhľovodíkov metyl-terc-alkyl-étery a prípadne alkoholy C1 až C5 i dialkylétery, zvlášt terc-alkoholy, sa uskutočňuje pri teplote 40 až 180 °C (80-150 °C) za katalytického účinku silných kyselín (H2SO4, katex v H-forme, P2O5 na nosiči, silnokyslé zeolity) pôsobením etanolu alebo metanolu, prípadne s prímesami vody, na benzín z kondenzačných (napr. z konverzie CO na uhľovodíky) alebo...

Spôsob výroby modifikovanej izokyanurátovej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219168

Dátum: 01.06.1985

Autori: Malčovský Eugen, Střešinka Jozef, Mokrý Jozef

Značky: izokyanurátovej, modifikovanej, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu modifikovanej izokyanurátovej peny s obsahom uretánových a karbodiimidových väzieb, ktorá sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou voči horeniu, tepelnou stabilitou i zníženou drobivosťou.Pena sa pripravuje reakciou polyéterpolyolu s koncentráciou OH skupín 250 až 500 mg KOH/g a/alebo polyesterpolyolu s koncentráciou OH skupín 200 až 600 mg KOH/g s polyizokyanátom, pričom molárny pomer NCO : OH = 1,05 až 10 : 1, za prítomnosti...

Zavieracia hlava s uvoľňovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 219167

Dátum: 01.06.1985

Autor: Sucháň Rudolf

Značky: hlava, zavieracia, uvoľňovačom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určený najmä individuálnym spotrebiteľom v potravinárstve. Vynález sa týka zavieracej hlavy s uvoľňovačom k uzatváraniu plechových viečok na kompótové fľaše, podľa základného patentu č. 137956, s následným uvoľnením zavieracej hlavy pri tomto lisovaní. Zavieracia hlavica s uvoľňovačom je zložená z dvoch kužeľových častí, spojených navzájom medzikružím z vnútornej strany po celom obvode drážkovaných podľa základného patentu č. 137956,...

Spôsob výroby dekoračných zosadeniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219166

Dátum: 01.06.1985

Autori: Bratislava, Nemec Ľubomír

Značky: zosadeniek, výroby, spôsob, dekoračných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby dekoračných zosadeniek pre zvýšenie estetického účinku predných plôch nábytkových dielcov. Obmedzujúca sa surovinová základňa vyvoláva stav, že výrobcovia sú nútení vyrábať dyhy i z drevín, ktorých textúra je málo výrazná a ich použitie na predné plochy nábytku je nevhodné a preto sa dyha aplikuje formou zosadeniek, ktoré vytvárajú lepší dekoračný účinok. Uvedené nedostatky rieši vynález, spôsob výroby dekoračných...

Spôsob výroby farebne kontrastných zosadeniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219165

Dátum: 01.06.1985

Autori: Nemec Ľubomír, Bezák Rudolf

Značky: výroby, farebne, kontrastných, zosadeniek, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby farebne kontrastných zosadeniek pre zvýšenie estetického účinku predných plôch nábytkových dielcov. Obmedzujúca sa surovinová základňa vyvoláva stav, že výrobcovia sú nútení vyrábať dyhy i z drevín, ktorých textúra je málo výrazná a ich použitie na predné plochy nábytku je nevhodné a preto sa dyha aplikuje formou zosadeniek, ktoré vytvárajú lepší dekoračný účinok. Uvedené nedostatky rieši vynález spôsob výroby...

Spôsob výroby bitúmenových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219164

Dátum: 01.06.1985

Autori: Bukovčák Karol, Loveček Zdeněk, Gschwendt Ivan

Značky: zmesí, výroby, bitúmenových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby bitúmenom obaľovaných zmesí kameniva v cestnom staviteľstve pre vrstvy vozoviek diaľnic, ciest a miestnych komunikácií ako aj pre iné inžinierske stavby. Výroba bitúmenom obaľovaných zmesí kameniva podľa vynálezu má taký postup, že vysušené a ohriate kamenivo sa premieša asfaltom a potom sa pridá filter. Postupom výroby asfaltom obaľovaných zmesí podľa vynálezu sa dosahuje ich väčšia stabilita, menšia hodnota...

Farmaceutický prípravok na báze kyseliny acetylsalicylovej, aminokyselín a uhličitanov kovov alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: 219163

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kubec František, Minczinger Štefan, Jozefíni Ľubor, Trnavský Karel, Frimm Richard

Značky: uhličitanov, kyseliny, aminokyselin, prípravok, kovov, acetylsalicylovej, farmaceutický, alkalických, zemin, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka farmaceutického prípravku s vysokou stabilitou, ktorý obsahuje 1 diel hmot. kyseliny acetylsalicylovej odizolovanej škrobom od ostatných súčasti prípravku, ktoré sú tvorené ekvivalentným množstvom uhličitanu kovu alkalických zemín a 0,1 až 2 dielmi hmot. aminokyseliny v tuhej liekovej forme. Lieková forma môže byť použitá ako málo dráždivé analgetikum alebo antipyretikum a ďalej pri chronickom reumatizme.

Stohovacie zariadenie ťažších súčiastok, najmä na montážnych linkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 219162

Dátum: 01.06.1985

Autor: Gulán Ján

Značky: montážnych, stohovacie, zariadenie, najmä, linkách, súčiastok, ťažších

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je nastohovať súčiastky na montážnej linke k vykonaniu ďalších technologických operácií. Uvedeného účelu sa dosahuje stohovacím zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že je tvorené dvoma vodiacimi doskami pevne uchytenými na nosníku a v zvislom smere posuvne uloženými v prizmách. Vodiace dosky sú ovládané presúvacím pneumatickým valcom. Na dolnom konci vodiacich dosiek sú uložené upínacie excentre ovládané upínacím...

Snímač vlhkostného spádu v sušenom drevnom rezive

Načítavanie...

Číslo patentu: 219161

Dátum: 01.06.1985

Autor: Makovíny Ivan

Značky: vlhkostného, drevnom, rezive, snímač, sušenom, spádu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru drevárskeho a rieši meranie vlhkostného spádu v sušenom drevnom rezive na základe merania elektrického odporu dreva v jeho stredovej a povrchovej časti a tým sa nepriamo určuje rozdiel vlhkosti medzi meranými vrstvami a určuje sa vlhkostný spád. Snímač v podstate pozostáva z dvoch dvojíc elektród - stredových a povrchových, z relé, klopného obvodu, jednosmerného zdroja a normálového odporu. Vynález je znázornený na...

Cisternový automobil s olejovou jednotkou pre zimnú prevádzku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219160

Dátum: 01.06.1985

Autori: Limbach Ervín, Herditzký Ladislav, Ondris Milan

Značky: jednotkou, automobil, olejovou, cisternový, zimnú, prevádzku

Zhrnutie / Anotácia:

Cisternový automobil s olejovou jednotkou pre zimnú prevádzku. Vozidlá prispôsobené k preprave špeciálnych nákladov. Vynález rieši pohotový a prerušovaný výdaj teplého oleja pre motorové vozidlá, aj pri obzvlášť nízkych teplotách okolia. Podstatou vynálezu je, že nádrž, ohrievacia skupina a výdajná skupina oleja sú umiestnené v spoločnom tepelne izolovanom priestore.

Spôsob kondiciovania výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219159

Dátum: 01.06.1985

Autor: Gantner Ivan

Značky: výrobkov, spôsob, kondiciovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši kondiciovanie výrobkov z makromolekulárnych, najmä syntetických, materiálov vyrábaných pri nižších teplotách, pričom skrátenie doby kondiciovania sa dosahuje pôsobením ultrazvuku v kvapalnom prostredí. Vynález je vhodný pre podniky zaoberajúce sa tvarovým spracovaním makromolekulárnych materiálov.

Zasklená výplňová rámová konštrukcia otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219158

Dátum: 01.06.1985

Autori: Götz Jozef, Habáň Ján

Značky: výplňová, konštrukcia, zasklená, rámová, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zasklená výplňová rámová konštrukcia otvoru uzatvárajúca najmä stavebné otvory ľahko vymeniteľnou sklenou výplňou rámu. Vynález rieši najmä ľahkú a spoľahlivú vymeniteľnosť sklenej tabule a tým aj zníženú prácnosť pri vyššej kvalite. Podstatou vynálezu je zasklená výplňová rámová konštrukcia otvoru vyznačujúca sa tým, že v jednej strane rámu je vytvorený vsuvný obdĺžnikový otvor o dĺžke väčšej ako je šírka a dĺžka sklenej...