Archív za 1985 rok

Strana 119

Spôsob izolácie glykozylnitrometánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216437

Dátum: 01.06.1985

Autori: Bílik Vojtech, Petruš Ladislav

Značky: glykozylnitrometánov, izolácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu izolácie glykozylnitrometánov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že z vodného roztoku získaného po nitrometánovej syntéze, deionizácii solí 1-dezoxy-1-nitroalditolov a vnútromolekulovej dehydratácii 1-dezoxy-1-nitioalditolov sa glykozylnitrometán kvantitatívne izoluje chemickým naviazaním na silnobázický anex v OH-cykle a po odstránení na anexe adsorbovanej aldózy premytím vodou sa chromatograficky čistý...

Zariadenie na vztyčovanie stien skladaného kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216436

Dátum: 01.06.1985

Autori: Ponec Peter, Marton Pavol

Značky: stien, skladaného, zariadenie, vztyčovanie, kartónu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka strojových zariadení na skladanie veľkých nízkych kartónov s fixovaním tvaru zakladaním bočných záložiek dvoch protiľahlých stien kartónu, používaných na zmrazovanie a skladovanie potravinárskych výrobkov (hydiny, mäsa, ovocia a pod.). Účelom vynálezu je vztyčovanie stien skladaného kartónu so zníženými nárokmi na neporušenosť, rovinnosť, malú vlhkosť a presnosť rozmerov prírezov. Tento účel sa dosiahne zariadením pozostávajúcim...

Snímač vzduchu v oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 216435

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kopáček Jaroslav, Zehnula Karel

Značky: snímač, oleji, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka snímača umožňujúceho meranie obsahu vzduchu v oleji, ktorý sa používa predovšetkým v hydraulických sústavách ako médium pre prenos energie. Snímač je vytvorený v trubke, ktorá je súčasne jeho nosnou časťou a podstata vynálezu spočíva v tom, že v trubke je uložený kondenzátorový systém tvorený sústavou prvých elektród a druhých elektród navzájom oddelených izolačnou hmotou a usporiadaných v tvare dvojchodého závitu.

Spôsob prípravy monoizopropylfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216434

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kaszonyi Alexander, Hronec Milan, Holčík Ján, Štolcová Magdaléna, Cvengrošová Zuzana

Značky: přípravy, spôsob, monoizopropylfenolov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technológie. Rieši spôsob alkylácie fenolu propylénom v plynnej fáze pri teplotách 190 až 450 °C, s výhodou pri 300 až 350 °C na heterogénnych katalyzátoroch, pozostávajúcich z kremeliny ako nosiča, na ktorom je nanesená kyselina fosforečná v množstve 15 až 58 hmotnostných %, pri mólovom pomere propylénu ku fenolu 0,5 až 4 : 0,1 až 1, s výhodou 1 až 2 : 1, prietoku kvapalného fenolu 4.10-3 až 1.10-2...

Konzola s pružným podkladom pre podperný izolátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 216433

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kalousek Milan, Majerník Ján, Bodó Peter, Hörmann Jozef

Značky: izolátor, pružným, konzola, podkladom, podpěrný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektromechaniky a rieši uloženie izolátora na pružnom podklade. V podstate je izolátor priskrutkovaný na prírubu so štyrmi zahnutými ramenami, opatrenými pružnotlmiacimi elementami a pripevnenými na držiaky, ktoré sú na stožiar privarené. Izolátor zviera s kolmicou stožiara uhol a v rozmedzí od 30° do 45°.

Zariadenie pre zahusťovanie sypanej uhoľnej vsádzky do koksárenských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216432

Dátum: 01.06.1985

Autori: Šadlák Jozef, Staroň Rastislav

Značky: zariadenie, zahusťovanie, koksárenských, pecí, uhoľnej, sypanej, vsádzky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koksárenstva, a to výroby koksu so sypaným spôsobom plnenia koksárenských pecí uhoľnou vsádzkou cez vrchné násypné otvory pecí a rieši problém zvýšenia hmotnosti uhoľnej vsádzky pecí bez zvyšovania objemu vsadeného uhlia. Tým dosahuje zvýšenie výťažnosti pecí (intenzifikácia), zlepšuje kvalitu koksu a znižuje výrobné náklady. Vynález si dáva za úlohu zvýšiť v podstatnej miere mernú hmotnosť sypanej uhoľnej vsádzky už v štádiu...

Spôsob výroby zmesných tepelných stabilizátorov polyvinylchloridu na báze merkaptidov antimónu a maleinátov cínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216431

Dátum: 01.06.1985

Autori: Karvaš Milan, Mašek Ján, Vöröšová Mária, Gögh Tibor, Šalko Juraj, Durmis Július

Značky: spôsob, polyvinylchloridu, antimónu, merkaptidov, výroby, báze, maleinátov, cínu, stabilizátorov, zmesných, tepelných

Zhrnutie / Anotácia:

Technický problém, ktorý vynález rieši: Príprava zmesných merkaptidov antimónu a maleinátov cínu. Podstata vynálezu: Príprava zmesných merkaptidov antimónu a maleinátov cínu z kysličníka antimonitého, dialkylciničitého, alkylesterov merkaptokyselín a kyseliny maleinovej. Chemický vzorec: zmesi Sb[S(CH2)n-COOR]3 R22Sn(OOC-CH=CH-COORl)2 Číslo predmetu, ktoré najlepšie charakterizuje vynález: Vynález je ľahko uskutočniteľný z prístupných surovín,...

Prídavný materiál na zváranie žiarupevných nízkolegovaných chróm-molybdén-vanádových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216430

Dátum: 01.06.1985

Autor: Vehner Ladislav

Značky: přídavný, nízkolegovaných, materiál, oceli, zváranie, chróm-molybdén-vanádových, žiarupevných

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavný materiál najmä na zváranie automatom pod tavivom a zváranie v ochrannej atmosfére inertných plynov žiarupevných nízkolegovaných chróm-molybdén-vanádových ocelí. Vynález sa týka odboru prídavných materiálov. Prídavný materiál podľa vynálezu rieši problém zvýšenia žiarupevnosti zvarových kovov najmä pri zváraní automatom pod tavivom a zváraní v ochrannej atmosfére inertných plynov súčiastok vyrobených zo žiarupevných nízkolegovaných...

Zapojenie obvodu spínacieho stupňa s protiskratovou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216429

Dátum: 01.06.1985

Autori: Skokánek Peter, Čechvala Vojtech

Značky: obvodů, zapojenie, spínacieho, stupňa, protiskratovou, ochranou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu spínacieho stupňa s protiskratovou ochranou najmä pre integrované bezkontaktné snímače polohy. Účelom vynálezu je nahradenie diskrétnych prvkov v elektronických obvodoch integrovanými obvodmi. Uvedeného účelu sa dosiahne pripojením dvojhodnotového výstupu integrovaného bezkontaktného snímača na bázu spínacieho stupňa, ktorého výstup je cez spätnoväzbový odpor a zenerovu diódu pripojený na bázu ochranného tranzistora zapojeného...

Polymerizačná zmes pre prípravu polyamidu-4

Načítavanie...

Číslo patentu: 216428

Dátum: 01.06.1985

Autori: Bernátová Mária, Šanda Karel, Starigazda Ján

Značky: polyamidu-4, polymerizačná, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je polymerizačná zmes pre prípravu polyamidu 4 s regulovanou molekulovou hmotnosťou z 2-pyrolidónu za prítomnosti iniciačného systému vhodného najmä pre výrobu vláken. Polymerizačná zmes obsahuje 97,50 až 74,25 % mol 2-pyrolidónu, 2 až 20 % mol alkalickej soli pyrolidónu, 0,5 až 5 % mol. kysličníka uhličitého, 0,005 až 0,05 % molacetylpyrolidónu a 0,01 až 0,7 % mol amidu a)alebo diamidu alifatickej karboxylovej a)alebo...

Spôsob výroby kryštalického dihydrogénfosforečnanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216427

Dátum: 01.06.1985

Autori: Hutár Eduard, Juhás Milan, Novák Jozef, Teren Ján, Nádvorník Róbert, Hermann Lubomír

Značky: výroby, spôsob, dihydrogénfosforečnanu, krystalického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kryštalického dihydrogénfosforečnanu urónia z reakčnej zmesi vznikajúcej homogenizáciou trihydrogénfosforečnej kyseliny s močovinou a prípadne vodnými roztokmi alebo suspenziami obsahujúcimi močovinu a)alebo zlúčeniny charakterizované PO4 skupinou, kryštalizáciou chladením. Reakčná zmes sa uvedie do priameho styku s chladiacim médiom, ktoré sa nemieša, alebo obmedzene mieša s reakčnou zmesou, má teplotu a mernú hmotnosť nižšiu...

Výhrevný, naparovací a odsávací systém stredovej krokovej tvarovky vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 216426

Dátum: 01.06.1985

Autori: Paulíny Ján, Juríček Anton

Značky: nohavíc, výhrevný, stredovej, odsávací, stroja, krokovej, tvarovky, žehlenie, systém, vertikálneho, naparovací

Zhrnutie / Anotácia:

Výhrevný, naparovací a odsávací systém stredovej krokovej tvarovky tvorí súčasť vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc, použiteľného pri finálnej úprave odevov v konfekčnej výrobe, v čistiarňach a pod. Vynález rieši problém zamedzenia ochladzovania a zrážania suchej pary, ako aj zachovania a využitia kondenzátu pre ďalší ohrev. To sa podľa vynálezu dosahuje tým, že na dierkovaných žehliacich doskách stredovej krokovej tvarovky sú vertikálne...

Zapojenie optoelektrického snímača polohy s výkonovým integrovaným zosilňovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216425

Dátum: 01.06.1985

Autori: Skokánek Peter, Čechvala Vojtech

Značky: výkonovým, optoelektrického, zapojenie, polohy, snímača, integrovaným, zosilňovačom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia optoelektrického snímača polohy s výkonovým integrovaným zosilňovačom a protiskratovou ochranou. Účelom vynálezu je nahradenie diskrétnych prvkov zapojenia výkonovým integrovaným zosilňovačom. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením výkonového integrovaného zosilňovača pracujúceho ako operačný zosilňovač s výkonovým stupňom, pričom jeho invertujúci a neinvertujúci vstup je paralelne pripojený na merací môstik so snímacím...

Mechanizmus na ovládanie trojpolohového pohybu stredovej krokovej tvarovky vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 216424

Dátum: 01.06.1985

Autori: Čajda Ján, Jurčo Vladimír, Juríček Anton

Značky: nohavíc, vertikálneho, stredovej, stroja, mechanizmus, trojpolohového, tvarovky, žehlenie, krokovej, ovládanie, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus na ovládanie trojpolohového pohybu stredovej krokovej tvarovky tvorí jeden z uzlov vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc, použiteľného najmä pri finálnom tvarovaní odevov v konfekčnej výrobe, v čistiarňach a pod. Presun stredovej krokovej tvarovky do polôh ukladania, upínania a žehlenia nohavíc v manipulačnom priestore a v priestore žehliaceho stroja sa vykonáva pomocou pákového systému ovládaného pracovnými valcami. Jedno rameno...

Prostriedok na zvýšenie úrody kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 216423

Dátum: 01.06.1985

Autori: Čierna Libénia, Beška Emanuel, Královič Ján

Značky: kukurice, úrody, prostriedok, zvýšenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na zvýšenie úrody kukurice a zlepšenie jej technologickej kvality obsahujúci ako účinnú zložku 3-metyl-4-amino-6-fenyl-1,2,4-triazín-5(4H)-on vzorca.

Náhon rýchlomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216422

Dátum: 01.06.1985

Autor: Rybárik Ján

Značky: rýchlomeru, náhon

Zhrnutie / Anotácia:

Náhon rýchlomeru pre jednostopé motorové vozidlá. Účelom vynálezu je zjednodušenie konštrukcie náhonu rýchlomeru pri znížení nákladov na jeho výrobu. Uvedeného účelu sa dosiahne náhonom rýchlomeru, ktorého hnacie koleso 2 je uložené na náboj veka brzdy a spoluzaberajúce hnané koleso 4 náhonu uložené na vnútornom puzdre 5 a vonkajšom puzdre 6, umiestnených v telese veka brzdy pod uhlom sklonu vývodu prepojenia bowdenu a lanka náhonu. Vynález...

Spôsob výroby polyuretánmočoviny a)alebo polyuretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216421

Dátum: 01.06.1985

Autori: Střešinka Jozef, Malčovský Eugen, Mokrý Jozef

Značky: výroby, polyuretánmočoviny, a)alebo, spôsob, polyuretánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku výroby práškovej termoplastickej polyuretánmočoviny a/alebo polyuretánu s nastaviteľnou teplotou prechodu do plastického stavu. Požadovanú teplotu prechodu polyméru do plastického stavu v rozmedzí 130 až 230 °C sa dosiahne násadou východzích surovín polyolu a diizokyanátu v takom mólovom pomere, aby obsah voľných -NCO skupín predpolyméru bol v rozmedzí 0,5 až 6 % hmot. s výhodou 1,2 až 3,5 % hmot. Mimo tento rozsah sa...

Vodotesná montovaná šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: 216420

Dátum: 01.06.1985

Autor: Harušťák Vladimír

Značky: šachta, vodotesná, montovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vodotesná montovaná šachta je stavebným objektom, určeným pre rôzne podzemné rozvody, zásobníky tekutín, odpady a iné látky. Podstata vodotesnej montovanej šachty spočíva v tom, že pozostáva zo základovej dosky, v ktorej drážkach sú uložené zvislé bočné steny, zostavené z dosiek s nábehmi vytvorenými pred prečnievajúcimi časťami dosiek za vnútorný obvod šachty. Dosky majú po celom vnútornom obvode, ako aj v priesečniciach bočných stien vybrania...

Montovaná šachta z ľahkých dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216419

Dátum: 01.06.1985

Autor: Harušťák Vladimír

Značky: dielov, montovaná, šachta, ľahkých

Zhrnutie / Anotácia:

Montovaná šachta z ľahkých dielov je stavebným objektom určeným pre podzemné siete a rozvody. Podstata montovanej šachty spočíva v tom, že je vytvorená zo základovej dosky na ktorej sú uložené bočné steny, vytvorené z ľahkých prefabrikovaných dosiek tvaru kvádrov, spojených uholníkmi, pričom šachtu zakrývajú stropné dosky a vstupný komín, ktoré sú uložené na bočných stenách. Spojovacími uholníkmi môžu byť aj železobetónové trámce. Montovaná...

Horák na zváranie v ochrannej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: 216418

Dátum: 01.06.1985

Autor: Fritz Vladimír

Značky: atmosfére, horák, ochrannej, zváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia vynálezu horáka, dovoľuje zvárať na neprístupných miestach bezpečne, bez rizika vzniku vedľajších výbojov tým, že sú trubky privádzajúce ochranný prostriedok dokonale elektricky izolované a axiálne i torzne rýchlo nastaviteľné.

Spôsob prípravy aldehydov z primárnych alifatických alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216417

Dátum: 01.06.1985

Autori: Sýkora Jan, Jakubčová Mária, Cvengrošová Zuzana, Ilavský Ján, Horváth Eduard, Gažo Ján

Značky: alkoholov, aldehydov, alifatických, přípravy, spôsob, primárnych

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy aldehydov z primárnych alifatických alkoholov s počtom uhlíkov 1 až 4 fotoasistovanou reakciou chloromeďnatých komplexov. Postupuje sa tým spôsobom, že sa pripraví roztok z 10 hmotnostných dielov roztoku chloridu meďnatého v acetonitrile o koncentrácii Cu(II) 1.10-2mol.dm-3, z 2 až 25 dielov hmotnostných primárneho alifatického alkoholu s počtom uhlíkov 1 až 4 doplnený do 100 hmotnostných dielov acetonitrilom a...

Zariadenie na orientáciu tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216416

Dátum: 01.06.1985

Autori: Drobný Jozef, Kukla Vladimír

Značky: tranzistorov, orientáciu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechnického priemyslu. Vynález rieši orientáciu tranzistorov pred vstupom k ďalšej operácii. Podstatou vynálezu je, že dráha misy vibračného zásobníka je v mieste orientácie zúžená tak, že sa jej šírka rovná vzdialenosti ťažiska tranzistora od najdlhšej strany podstavy tranzistora. K mise vibračného zásobníka je na vnútornej strane prichytená prestaviteľná pridržiavacia lišta zahnutá smerom k stene misy. Súčasne z...

Výmenná vložka sedla do vodovodných batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 216415

Dátum: 01.06.1985

Autor: Bendis Anton

Značky: sedla, batérií, vodovodných, vložka, výměnná

Zhrnutie / Anotácia:

Výmenná vložka sedla do vodovodných batérií. Výmenná vložka sedla do vodovodných batérií, najmä zdravotníckych armatúr, podľa vynálezu je vyrobená z termoplastickej látky pre studenú vodu a z termosetu, respektíve z keramiky pre horúcu vodu, v tvare dutého valca opatreného na konci mäkkým pružným tesniacim a kompenzačným krúžkom a po obvode trojuholníkovou drážkou. Na upravenom výtokovom kanáli je ďalšia drážka obdĺžnikového profilu, v ktorej...

Kĺbový spoj sponovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 216414

Dátum: 01.06.1985

Autor: Balák Ján

Značky: sponovej, reťaze, kĺbový

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbový spoj sponovej reťaze rieši problém zvýšenia dĺžkovej presnosti sponovej reťaze, použiteľnej najmä pre ľahké priestorové dopravníky. Kĺbový spoj pozostáva zo spojovacieho článku tvaru "U" s dvomi súosovými otvormi pre vertikálny čap, na ktorom je uložený valček. Riešenie spočíva v osobitnej konštrukčnej úprave spojovacieho článku.

Spôsob vytvárania dutín v betónových dielcoch a zariadenie k prevedeniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216413

Dátum: 01.06.1985

Autori: Štibrányová Irena, Kamrla Jozef, Drkoš Vlastimil

Značky: betonových, prevedeniu, spôsob, dielcoch, tohto, dutin, spôsobu, zariadenie, vytvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby prefabrikovaných betónových a železobetónových dielcov pre stavebníctvo. Účelom je zvýšenie efektívnosti výroby dutinových dielcov pri súčasnom znížení požiadaviek na rovnorodosť a kvalitu betónovej zmesi, úspore energie pri urýchľovaní tvrdnutia dielcov teplom, ktoré je zavádzané priamo do dutín a zlepšenie pracovného prostredia prostredníctvom zníženia hlučnosti. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré sa skladá z...

Škrtiaci ventil k automatizovanej regulácii prietoku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216412

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kaliský Vladimír

Značky: škrtiaci, ventil, tekutiny, prietoku, regulácii, automatizovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Škrtiaci ventil s reguláciou prietoku tekutiny. Vynález sa týka regulačných prístrojov pre tekutiny. Účelom vynálezu je jednoduché riešenie regulácie prietoku tekutiny aj s ohľadom na zmenu viskozity tekutiny. Podstata vynálezu je tenká pružná prehnutá doska umiestnená v priestore medzi vtokovým a výtokovým kanálom ventila. Doska prikrýva výtokový kanál ventila tak, že prehnutie dosky vytvára v ústí kanála medzeru. Zmenou pretekajúceho množstva...

Radiátorový ventil s prednastavením hydraulického odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216411

Dátum: 01.06.1985

Autor: Naď Milan

Značky: ventil, hydraulického, radiátorový, prednastavením, odporu

Zhrnutie / Anotácia:

Radiátorový ventil s prednastavením hydraulického odporu namontovaný na radiátore vykurovacieho okruhu umožňuje základné prednastavenie projektovaného tepelného príkonu podľa dispozičného diferenciálneho tlaku. Vynález rieši konštrukčné prevedenie zariadenia k prednastavovaniu so zaistením prednastavenej polohy, ktorá zároveň spresňuje nastavenú hodnotu pri menších nárokoch na presnosť výroby. Riešenie podľa vynálezu spočíva v tvarovaní otočnej...

Zariadenie na dávkovanie tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216410

Dátum: 01.06.1985

Autori: Ivánka Zdenko, Gramblička Vendelín

Značky: zariadenie, tyčového, dávkovanie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia, ktoré umožňuje dávkovanie tyčového a trubkového materiálu, jeho rozdelenie do jedného alebo do dvoch prúdov s vytvorením medzizásoby a následným dávkovaním na dopravník. Výhodou zariadenia je, že jeho možné použiť pri ľubovoľnom smere dopravy tyčového materiálu, ako aj zaradiť na ľubovoľnom mieste v linke.

Zariadenie na skúšanie na mieste zhotovených pilót

Načítavanie...

Číslo patentu: 216409

Dátum: 01.06.1985

Autori: Pospiš Alojz, Glatz Horst, Černák Boris, Hlaváček Juraj, Werdenich Karol

Značky: zariadenie, pilot, skúšanie, mieste, zhotovených

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na skúšanie na mieste zhotovených pilót. Vynález rieši zariadenie na skúšanie osove zaťažených na mieste zhotovených pilót. Zariadenie umožňuje zaobísť sa bez zaťažovacieho mosta s protizáťažou alebo bez zaťažovacieho mosta kotveného. Vynález sa týka odboru stavebníctva - zakladanie stavieb. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zdvihákom umiestneným nad terénom zatláča pomocou posuvne uloženej rozpery oddelená päta pilóty smerom...

Bezrázový prekladač tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216408

Dátum: 01.06.1985

Autor: Bernát Leopold

Značky: bezrázový, prekladač, tyčí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka bezrázového prekladača tyčí s uzavretou krivkovou dráhou, ktorý sa používa na prekladanie tyčí, trubiek a rôznych profilov v hutných prevádzkach. Odstraňuje havarijné stavy, nakoľko páka pozostáva aspoň z dvoch častí, z ktorých jedna je výkyvná. V popise vynálezu sú uvedené 2 príklady riešenia rozlišujúce sa polohou výkyvného bodu.

Hydraulická ochrana stability brehov vodných tokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216407

Dátum: 01.06.1985

Autor: Radčenko Igor

Značky: vodných, tokov, ochrana, stability, hydraulická, brehov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zvýšenie filtračnej stability brehov prirodzených alebo umelých vodných tokov namáhaných hydrodynamickým tlakom filtračného prúdu podzemnej vody, vznikajúcom pri prechode prietokových vĺn a pri náhlom poklese hladiny vody vo vodných tokoch. Stabilitu brehov vodných tokov chránených proti filtračnému namáhaniu brehovým opevnením, zvyšuje príbrežný infiltračno-drenážny prvok z perforovaného potrubia podľa vynálezu, ktorý je...

Zapojenie ku kontrole, vyhodnoteniu a nastaveniu predradníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216406

Dátum: 01.06.1985

Autori: Heber Jaroslav, Valášek Vladimír

Značky: nastaveniu, vyhodnoteniu, zapojenie, kontrole, predradníka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru montáže na automatických montážnych linkách. Vynález rieši automatickú kontrolu, vyhodnotenie a nastavenie predradníka. Podstatou vynálezu je, že kontrolovaný predradník je snímacím vedením pripojený na merací most. Merací most je spojený napájacím vedením prostredníctvom spínacieho bloku s generátorom striedavého prúdu. Merací most je kontrolným vedením pripojený aj na vyhodnocovací obvod, ktorý je vyhodnocovacím vedením...

Zariadenie na tvarovanie výhrevného drôtu laboratórných elektrických odporových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216405

Dátum: 01.06.1985

Autor: Babiak Peter

Značky: odporových, tvarovanie, laboratórných, výhrevného, zariadenie, elektrických, drôtu, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na tvarovanie výhrevného drôtu laboratórnych elektrických odporových pecí v skúšobníctve. Podstata zariadenia spočíva v tom, že pozostáva z náhonových a tvarovacích kolies, otočných okolo čapov, umiestnených na ramene i podstavci a okrem toho vodiacej rúrky na prívod drôtu. Uvedené zariadenia možno využiť v skúšobniach a laboratóriách, najmä tam, kde sa používajú vysokovýhrevné elektrické odporové pece.

Lamelová spojka či brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 216404

Dátum: 01.06.1985

Autor: Zoň Vincent

Značky: spojka, brzda, lamelová

Zhrnutie / Anotácia:

Použiteľná najmä pre obrábacie stroje, ktorej nosné teleso lamiel je upevnené na hriadeli a umiestnené súosovo s unášačom lamiel. Riešeným problémom je zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti spojky či brzdy, čo sa dosahuje tým, že nosné teleso lamiel je upevnené na voľnom konci hriadeľa, opatreného axiálnym otvorom, v ktorom je uložený odpružený posuvný hriadeľ, na ktorého vonkajší čap je nasadená prítlačná doska a axiálne ložisko.

Vrtáčkový diferenciálny dvojuťahovák skrutiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216403

Dátum: 01.06.1985

Autor: Bartoš Ján

Značky: dvojuťahovák, diferenciálny, skrutiek, vrtačkový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť a urýchliť uťahovanie skrutiek oceľových výstuží banských chodieb banskou ručnou vŕtačkou hlavne vo výbušných baniach, kde dodnes elektrických uťahovákov niet, banskú elektrickú vŕtačku tak použiť ako viacúčelové zariadenie a pri uťahovaní skrutiek odstrániť tak doterajší hluk a vibrácie nárazových uťahovákov. Uvedeného účelu sa dosiahne vŕtačkovým diferenciálnym dvojuťahovákom skrutiek podľa vynálezu tým, že tento...

Tyristorový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 216402

Dátum: 01.06.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: tyristorový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru výkonovej elektroniky a rieši problém usporiadania tabletových tyristorov na chladičoch, ktoré sú vzájomne galvanicky spojené. Dvanásť tyristorov na šiestich chladičoch vytvára reverzačný tyristorový usmerňovač vhodný najmä pre galvanizačné zariadenia. Riadiace obvody tohto riadeného usmerňovača sú umiestnené na izolačných doskách pripevnených priamo na chladiče.

Zariadenie na natáčanie upínača obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216401

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kastel Pavol, Petrík Juraj, Charvát Marián

Značky: zariadenie, natáčanie, upínača, obrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť opracovanie obrobku na jednoúčelovom obrábacom stroji s viacerými pracovnými stanicami s otočným, alebo priamočiarym nosičom upínačov z viacerých ľubovoľných smerov. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na natáčanie upínača obrobkov na otočnom alebo priamočiarom nosiči upínačov, ktoré pozostáva z natáčavej dosky, pevne spojenej s otočne uloženým čapom, na ktorej je uchytený upínač a polohovacie prvky obrobku. Ďalej...

Spôsob vytvárania elektrotechnických povlakov na amorfné kovové magnetické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 219200

Dátum: 01.06.1985

Autor: Košturiak Adam

Značky: magnetické, amorfné, kovové, vytvárania, spôsob, elektrotechnických, materiály, povlakov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru elektrotechnických materiálov. Rieši spôsob vytvárania elektrotechnických povlakov na amorfné kovové magnetické materiály tak, že elektrotechnické materiály sa zbavia ostrých hrotov a hrán brúsením, valcovaním nanesie sa zmes pozostávajúca zo zmesi 1 hmotnostného dielu kyseliny boritej a 1 až 60 hmotnostných dielov štvorboritanu lítneho rozpusteného vo vode, upravenej prídavkom kyseliny boritej ,na hodnotu pH 4,2 až 10,0...

Trojimpulzový priamy tyristorový menič frekvencie a napätia s vlastným taktovaním a vlastným spoločným komutačným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 219199

Dátum: 01.06.1985

Autori: Oetter Juraj, Magyar František

Značky: priamy, taktovaním, měnič, obvodom, tyristorový, vlastným, napätia, spoločným, frekvencie, trojimpulzový, komutačným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrických pohonov a rieši tyristorové meniče frekvencie a napätia s vlastným taktovaním a vlastnou komutáciou slúžiace na napájanie trojfázových motorov pre regulované elektrické pohony. V podstate vynález pozostáva z transformátora s primárnymi vinutiami s tromi sekundárnymi vinutiami, z troch diódových môstikov, z troch tyristorov, z troch vypínacích skratových tyristorov, z troch vypínacích tyristorov, z...

Viackanálový chronometrážny prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 219198

Dátum: 01.06.1985

Autori: Fuchs František, Šoltys Vincent

Značky: prístroj, chronometrážny, viackanálový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka viackanálového chronometrážneho prístroja, u ktorého je riešené meranie časových intervalov odpovedajúcich pulzným zmenám stavu elektrického signálu s možnosťou číslicového zobrazenia a záznamu. Podstatou vynálezu je zapojenie chronometrážneho prístroja a to tak, že vstupné obvody obsahujúce vyrovnávacie pamäte sú pripojené na testovacie vstupy testovacieho obvodu, pričom na riadiaci vstup je pripojený výstup z generátora....