Archív za 1985 rok

Strana 118

Oligomér polypropylénového oleja s maleínanhydridom hydrofilizovaný polyetylénglykolom a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218627

Dátum: 01.06.1985

Autori: Čík Gabriel, Hodúl Pavol, Antoš Kamil, Potfajová Mária

Značky: přípravy, polypropylénového, hydrofilizovaný, oleja, maleínanhydridom, polyetylénglykolom, oligomér, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je antistatický prípravok na úpravu polypropylénového vlákna, plošných útvarov a fólií a spôsob jeho prípravy, ktorým je oligomér polypropylénového oleja s meleínanhydridom, hydrofilizovaný polyetylénglykolom. Spôsob prípravy spočíva v kopolymerizácii polypropylénového oleja s počtom uhlíkových atómov 9 až 90 s maleínanhydridom v molárnom pomere 0,8 až 1,5 : 1,8 až 2,5 s výhodou 1 : 2, pri teplote 30 až 45 °C, s výhodou 40 °C v...

Zapojenie pre napájanie plazmových horákov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218626

Dátum: 01.06.1985

Autor: Samek Ernest

Značky: horákov, plazmových, napájanie, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj prúdu pre plazmové horáky, pri ktorom diódy pripojené na hlavnú elektródu plazmového horáka tvoria mostíkový usmerňovač jednak s diódami pripojenými na zváraný alebo rezaný predmet, jednak s diódami pripojenými cez tlmivku na pomocnú elektródu plazmového horáka, pričom sú všetky diódy pripojené na spoločný prívod striedavého prúdu a umožňujú striedavé horenie pomocného oblúka medzi pomocnou elektródou a hlavnou elektródou plazmového...

Hydraulické tmeliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218625

Dátum: 01.06.1985

Autori: Zeman Peter, Kuderavý Vladimír

Značky: hydraulické, tmeliace, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba sa týka hydraulického tmeliaceho zariadenia s kontinuálnym výtlakom tmelu, bez prívodu vonkajšej energie. Podstatou zariadenia je dvojica hydraulických valcov, ktoré majú spoločné piestne tyče s piestami vyústenými v pracovných valcoch, ktoré sú opatrené zasúvacími vekami, ventilmi, hadicami a výtlačnou hubkou s rýchlouzáverom. Zdrojom tlakovej energie je ručné (nožné) hydraulické čerpadlo s rozvádzačom, tlak. hadicami a vyrovnávacou...

Spôsob prípravy ß-1,4-xylooligosacharidov a ß-1,4-(U-14C)xylooligosacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218624

Dátum: 01.06.1985

Autori: Vršanská Mária, Biely Peter, Krátký Zdeněk

Značky: ß-1,4-xylooligosacharidov, spôsob, ß-1,4-(u-14c)xylooligosacharidov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy (-1,4-xylooligosacharidov neznačených alebo značených rádionuklidom uhlíka 14C. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa na aryl-(-xylozidy alebo aryl-(-(U-14C)xylozidy . v koncentrácii vyššej ako 100 mM pôsobí extracelulárnou (-xylanázou kvasiniek Cryptococcus albidus a výsledný produkt sa izoluje papierovou chromatografiou. Lineárne (-1,4-xylooligosacharidy majú využitie ako modelové látky na štúdium chemických...

Stabilizačná kompozícia pre homopolyméry a/alebo kopolyméry vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218623

Dátum: 01.06.1985

Autori: Pappová Mária, Mašek Ján, Vöröšová Marie, Gögh Tibor

Značky: kopolymery, vinylchloridu, homopolyméry, stabilizačná, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizačná kompozícia zložená z organickej antimonitej zlúčeniny s väzbou Sb-S, ako je napríklad antimón-tris(izooktylmerkaptoacetát) a organického fosfitu, napríklad zmesného tris(1-fenyletyl-fenyl)fosfitu. Tieto hlavné zložky môžu byť doplnené bežnými prísadami, zlepšujúcimi navyše chemické a fyzikálne vlastnosti stabilizovaných polymérov. Tieto kompozície zvyšujú tepelnú stabilitu polymérov vinylchloridu pri súčasnom zlepšení ich stability...

Zapojenie rezonančného striedača s komutáciou jalového prúdu indukčne viazanými cievkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218622

Dátum: 01.06.1985

Autori: Hrabovcová Valéria, Dobrucký Branislav

Značky: komutáciou, jalového, zapojenie, viazanými, rezonančného, striedača, prúdu, indukčne, cievkami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky, konkrétne polovodičových striedačov. Vynález rieši problém komutácie jalového prúdu rezonančného striedača pomocou indukčne viazaných cievok. Podstatou vynálezu je zapojenie komutačných cievok s magneticky protismernou indukčnou väzbou, umožňujúce komutáciu jalového prúdu diódy na príslušný tyristor. Stupeň väzby určuje dobu výmeny prúdu diód a tyristorov, a tiež veľkosť výstupného napätia v ustálenom stave a...

Zapojenie obmedzovača momentu striedavých motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218621

Dátum: 01.06.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: motorov, zapojenie, momentu, obmedzovača, striedavých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši obmedzenie momentu striedavých motorov. Do prívodov k motoru sú zaradené tlmivky premostené tyristormi. Zmenou riadiaceho uhla zapínania tyristorov sa mení efektívna indukčnosť tlmiviek a obmedzuje sa prúd a moment motora. Vynález môže byt využitý v elektrických pohonoch banských a priemyselných dopravníkov, guľových mlynov, odstrediviek a všade tam, kde treba zmierniť mechanický momentový náraz pri zapnutí motora a hlavne s...

Zariadenie na automatické určovanie parametrov frekvenčnej charakteristiky rozkmitaných experimentálnych objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218620

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kyška Rudolf, Baláž Pavel

Značky: parametrov, automatické, objektov, charakteristiky, experimentálnych, určovanie, frekvenčnej, zariadenie, rozkmitaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši automatické stanovenie parametrov frekvenčnej charakteristiky rozkmitaných experimentálnych objektov rezonančnou metódou. Svoje uplatnenie nájde pri operatívnom nedeštruktívnom posudzovaní kvality stavebných materiálov. Frekvenčné charakteristiky skúšaných vzoriek vo veľkej miere charakterizujú fyzikálny stav skúšaných materiálov. Na ich určenie je potrebné vo zvolenom kmitočtovom rozsahu stanoviť parametre kmitania. Pri spojitom...

Zapojenie automatickej linky pre chemicko-technologické operácie s voľne meniteľným programom

Načítavanie...

Číslo patentu: 218619

Dátum: 01.06.1985

Autori: Duga Ján, Tomiš Ján, Turan Štefan

Značky: zapojenie, programom, automatickej, měnitelným, volně, linky, chemicko-technologické, operácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka automatizácie výrobných procesov. Vynález rieši zapojenie na automatické ovládanie a riadenie linky pre chemicko-technologické operácie s voľne meniteľným programom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že koncové snímače chemicko-technologických operácií sú cez zbernú skriňu informačných signálov pripojené na riadiacu skriňu, na ktorú sú cez silnoprúdovú zbernú skriňu pripojené tiež pohonové jednotky na prevádzanie jednotlivých...

Pevná náražka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218618

Dátum: 01.06.1985

Autori: Bernát Leopold, Oravec Ján

Značky: náražka, pevná

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná náražka je určená pre zastavenie tyčí na konci dopravníkov. Pevná náražka má pre zmenšenie deformácie pryžovej pružiny kyvnú páku uloženú čapom v ráme vyklonenú od zvislej roviny o uhol ( v rozsahu 0° až 20° smerom proti pohybu tyče. Pre väčšie pruženie je i kyvná páka opatrená druhou pryžovou pružinou protiľahle proti pevnej pryžovej pružine umiestnenej na ráme.

Zariadenie na vytváranie medzier

Načítavanie...

Číslo patentu: 218617

Dátum: 01.06.1985

Autor: Bittarovec Pavel

Značky: zariadenie, medzier, vytváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytváranie medzier u skupiny zoradených predmetov, najmä tehál. Medzery medzi predmetmi, najmä tehlami, sú vytvárané zariadením, ktoré je umiestnené pod dopravníkom 1. Lišty k unášaniu predmetov, najmä tehál 2 sú vložené v zárezoch telies 3, ktoré sú vložené do vedenia 6. Telesá sú navzájom pospájané tiahlami 4 s narážkami 5, čím je vymedzený ich vzájomný pohyb, ktorý vytvára požadovanú medzeru medu tehlami. Pohyb telies 3...

Spôsob regulácie hodnoty pH roztoku elektrolytu dusičnanu sodného pri elektrochemickom obrábaní a zariadenie k jeho prevádzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218616

Dátum: 01.06.1985

Autor: Zubák Ján

Značky: obrábaní, zariadenie, hodnoty, prevádzaniu, dusičnanu, sodného, elektrolytu, elektrochemickom, spôsob, regulácie, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši plynulú reguláciu hodnoty pH roztoku elektrolytu dusičnanu sodného pri elektrochemickom obrábaní. Podstata vynálezu spočíva v elektrolytickom vylučovaní prebytku iónov Na+ na katóde pred vstupom do medzielektródového priestoru, ktoré sú odvádzané časťou elektrolytu mimo medzielektródový priestor do regeneračnej nádrže. Zariadenie k prevádzaniu spôsobu pozostáva z telesa, ktoré je umiestnené v prívodnom potrubí elektrolytu. Na...

Horizontálný medzioperačný dopravník cirkulačný

Načítavanie...

Číslo patentu: 218615

Dátum: 01.06.1985

Autor: Wiedermann Ján

Značky: cirkulačný, horizontálný, medzioperačný, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie nutnosti vetvenia automatických liniek na obrábanie hriadeľových súčiastok obsluhovaných portálovými manipulátormi, alebo robotmi, pri vykonávaní jednej operácie viacerými strojmi pri zabezpečení jej asynchrónnosti. Tohto účelu sa dosiahne použitím horizontálneho reťazového dopravníka s plynulým nepretržitým pohybom opatreného spodnou i hornou opornou dráhou. Spodná oporná dráha (5) umožňuje sústavné vracanie...

Zariadenie k predskrutkovaniu matíc, najmä na sifónových bombičkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 218614

Dátum: 01.06.1985

Autor: Lukáč Jaroslav

Značky: bombičkách, matic, zariadenie, najmä, predskrutkovaniu, sifónových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je predskrutkovanie matice na sifónových bombičkách pred ich plnením. Uvedeného účelu sa docieli vynálezom, ktorého podstatou je, že vo funkčnom otvore nosného puzdra je pevne uchytené veko, vzájomne odpružene uložený kľúč, vyhadzovač, ustavovač a šmýkadlo. Kľúč je tvorený priechodzím a výstupným otvorom, vencom, ktorý je opatrený dorazom. Ustavovač je na jednej strane opatrený dotykom s činným koncom a na druhej strane tŕňom....

Prístroj na určenie vzdialenosti miesta skratu na trakčnom vedení striedavého systému jedno i viackoľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218613

Dátum: 01.06.1985

Autor: Hodák Vojtech

Značky: určenie, vedení, skratu, jedno, tratí, miesta, prístroj, systému, striedavého, vzdialenosti, viackoľajových, trakčnom

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je prístroj pre určenie vzdialenosti miesta prechodného i trvalého skratu na trakčnom vedení striedavého systému jedno i viackoľajných tratí. Vzdialenosť miesta skratu od napájacieho zdroja sa zistí zmeraním veľkosti ustálenej hodnoty napätia napájacieho transformátora v momente skratu, pomocou meracieho kondenzátora, ktorý sa pripojí k sekundárnemu vinutiu príslušného meracieho transformátora napätia po vzniku skratu na...

Spôsob plynulej montáže vodičov viacsystémových vonkajších vedení VVN za prevádzky aspoň jedného systému a snímače na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218612

Dátum: 01.06.1985

Autori: Lago Jozef, Glatz Ján

Značky: montáže, vedení, systému, snímače, spôsobu, jedného, viacsystémových, plynulej, prevádzky, vonkajších, spôsob, tohoto, vodičov, vykonávanie, aspoň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu montáže vodičov VVN pod napätím a návrhu zariadenia so snímačmi na zvedenie do zeme indukovaných prúdov a napätí z napínaných vodičov. V kotevnom úseku sa na stožiare napína taká dĺžka vodičov, ktorá je uzemnená cez sériu snímačov v bodoch naväzujúcich na pripojenie vodičov k uzemnenému ťažnému lanu, pred izolovanými ťažnými kladkami na stožiaroch a za výstupom z brzdného stroja. Navrhované zariadenie pozostáva z...

Zariadenie pre skúšanie automatického prepínača napätia a skúšanie izolačnej pevnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 218611

Dátum: 01.06.1985

Autor: Pružinec Jozef

Značky: automatického, izolačnej, pevnosti, napätia, prepínača, zariadenie, skúšanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z autotransformátora regulácie nízkeho napätia pripojeného paralelne na primár vysokonapäťového transformátora, ktorého prvé dva sekundárne výstupy sú pripojené na vstup vysokonapäťového usmerňovača a ďalšie dva výstupy a jeden z usmerňovača sú pripojené na vstup kombinačného obvodu spínania druhu napätia, ktorého výstup je pripojený cez vykurovaciu spojku na elektrický vykurovací systém vozňa. Regulované napätie je merané...

Pracovná jednotka mechanická

Načítavanie...

Číslo patentu: 218610

Dátum: 01.06.1985

Autor: Dobrota Milan

Značky: mechanická, jednotka, pracovná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pracovnej jednotky mechanickej pre vŕtacie, zahlbovacie a vyvrtávacie operácie stavebnicových jednoúčelových strojov a automatických liniek, s ručným predlžovaním spätného posuvu jednotky. Zariadenie je zostavené z operačnej hlavy (5, 8, 9) s vlastným náhonom (3) a vlastným valcovým vedením (7) v operačnej hlave, mazaným olejom zo spádovej nádržky (14) cez prívodnú trubku (6) ukončená spätným ventilkom (15) a pomocou...

Spôsob regenerácie opotrebovaných ropných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218609

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kaláb Pavol, Baxa Jozef

Značky: spôsob, ropných, regenerácie, opotřebovaných, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru rafinérskeho. Rieši spôsob regenerácie opotrebovaných ropných olejov s ich prípadnou dorafináciou tak, že sa tieto vákuovo destilujú s prídavkom 5 až 60 % hmotnostných ropného asfaltu. Pred vákuovou destiláciou je ich možné predbežne upraviť odvodnením a/alebo dekarbonizovaním a/alebo oddestilovaním ľahkých podielov, príp. je možné časí zvyšku po vákuovej destilácii zmesi opotrebovaného oleja a asfaltu recirkulovať.

Koncentráty antistatických midifikátorov v tekutej forme pre polyamidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218608

Dátum: 01.06.1985

Autori: Polievka Milan, Benický Milan, Balák Jiří, Švoňavec Pavel, Macho Vendelín, Drobný Michal

Značky: formě, koncentráty, midifikátorov, polyamidy, spôsob, přípravy, antistatických, tekutej

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty antistatických modifikátorov v tekutej forme pre modifikáciu polyamidov pozostávajú z 5 až 60 % hmot. polyéteramidov alebo ich predpolymérov, pripravených polykondenzáciou zmesi 50 až 95 % hmot. diamínopolyetylénglykolov s priemernou mol. hmotnosťou 800 až 4000, z dikarboxylových kyselín so 4 až 8 atómami uhlíka, alebo ich esterov, v množstve 1 až 1,2 ekvivalentu na použitý diamínopolyetylénglykol, príp. prídavku do 100 % hmot....

Nízkotaviteľné polyéteramidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218607

Dátum: 01.06.1985

Autori: Macho Vendelín, Benická Eva, Drobný Michal, Benický Milan, Polievka Milan, Lukáč Alfonz, Valčák Ladislav

Značky: polyéteramidy, nízkotaviteľné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nízkotaviteľných polyéteramidov, s teplotou tavenia pod 120 °C a obsahom viac ako 85-97 % hmot. diamínopolyglykolovej zložky. Účelom vynálezu je vývoj ľahko aplikovateľných modifikátorov pre polyamidy a polyamidové vlákna. Riešenie spočíva v úprave kvantitatívneho zastúpenia východiskových zložiek, čím sa dosahuje zníženie teplôt tavenia a možnosť aplikácie modifikátora do monoméru.

Spôsob antistatickej úpravy polyamidových vlákien a textilných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218606

Dátum: 01.06.1985

Autori: Švoňavec Pavel, Imrichová Mária, Drobný Michal, Polievka Milan, Benický Milan

Značky: úpravy, antistatickej, spôsob, textilných, polyamidových, vlákien, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu úpravy polyamidových vlákien a textilných výrobkov so zvýšenou odolnosťou voči vypieraniu a spočíva v nanášaní vodného roztoku alebo disperzie s obsahom 0,5 až menej ako 3 % polyéteramidu na vlákna. Polyéteramid predstavuje polykondenzát zmesi 50 až 80 % hmot. diamínoderivátov polyetylénglykolov s priemernou mol. hmotnosťou 800 až 2000, dikarboxylovej kyseliny (C 4-8) alebo jej esteru v množstve 1 až 1,2 ekvivalentu na...

Zariadenie pre skúšanie programových spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218605

Dátum: 01.06.1985

Autor: Drahovský Jozef

Značky: programových, spínačov, skúšanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre skúšanie programových spínačov, najmä pre štatistické skúšanie elektromechanických programátorov, pozostáva z riadiacej jednotky, ovládacej jednotky, napájacieho obvodu, transformátorov, ako aj z programovacej jednotky. Riešeným problémom je vytvorenie takého zariadenia, ktoré by umožnilo skúšať všetky komponenty programátora súčasne, pri vopred stanoviteľnom ľubovoľnom počte cyklov. To sa dosahuje osobitným zapojením uvedených...

Stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 218604

Dátum: 01.06.1985

Autori: Jurášek Adolf, Bruthans Zdeněk, Tomko Miroslav, Guštafik Juraj

Značky: stavebná, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zlepšuje vlastnosti stavebných látok na báze anorganických spojív znížením pórovitosti. Podstatou je, že sa používa klasické anorganické spojivo ako je cement, vápno, sádra a pod. v zmesi s karboxyldiamidom + 5-nitrofuraldiacetátom. Množstvo organickej zložky môže činiť až niekoľko desiatok % z hmotnosti anorganického spojiva a pomer organických komponentov môže byť volený v širokom rozmedzí podľa podmienok aplikácie a požadovaného...

Žiarobetón pre sklárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 218603

Dátum: 01.06.1985

Autori: Adamovič Anton, Kocanda Jozef, Hrabě Zdeněk

Značky: účely, sklářské, žiarobetón

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sklárskeho oboru. Rieši žiarobetón s hydraulickou väzbou pre sklárske účely. Rieši voľbu pojiva s minimálnym obsahom farbiacich kysličníkov, ktoré sú v sklárskom priemysle nežiadúce. Sú odstránené hlavne kysličníky železa a mangánu. Použiteľnosť žiarobetónu sa zvýši cca o 20 °C.

Spôsob fixácie nízkomolekulových látok na polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 218602

Dátum: 01.06.1985

Autori: Chrástová Viera, Švec František, Rattay Vladimír, Mejzlík Jiří, Citovický Pavol, Mikulášová Darina, Maňásek Zdeněk, Majer Josef, Kizlink Juraj, Lesná Marie

Značky: spôsob, látok, fixácie, nízkomolekulových, polyméry

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technológie makromolekulových látok. Modifikácia polypropylénových. polyetylénových a polyvinylchloridových fólií, vlákien a prášku s obsahom 9,3 až 14,2 hm. % naviazaného poly-[2,3-epoxypropylmetakrylátu] so zlúčeninami obsahujúcimi 1 až 4 reaktívne vodíkové atómy viazané na kyslíku, primárnom a sekundárnom dusíku alebo síre, ktoré sa nachádzajú v alifatickom alebo alicyklickom reťazci, na alicyklickom reťazci, alebo na...

Zariadenie pre automatické presúvanie a vyklápanie zváracieho zrkadla pri zváraní rúr z plastov na tupo

Načítavanie...

Číslo patentu: 218601

Dátum: 01.06.1985

Autori: Čenčák Dušan, Khandl František

Značky: zariadenie, vyklápanie, plastov, zrkadla, presúvanie, automatické, zváraní, zváracieho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre automatické presúvanie a vyklápanie zváracieho zrkadla pri zváraní rúr z plastov na tupo. Zariadenie podľa vynálezu má na priečnom suporte pevne uchytený prvý hriadeľ, na ktorom je otočne uložená objímka majúca na jednej strane držiak, v ktorom je uchytené zváracie zrkadlo. Na druhej strane objímka má vyklápací palec, ktorý vo východzej polohe zváracieho zrkadla je opretý o oporný valček otočne uchytený na druhom hriadeli, ktorý...

6-acetylamino-2-alkyltiobenzotiazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 216450

Dátum: 01.06.1985

Autori: Sidóová Eva, Odlerová Želmíra

Značky: 6-acetylamino-2-alkyltiobenzotiazoly

Zhrnutie / Anotácia:

6-Acetylamino-2-alkyltiobenzotiazoly. Účelom vynálezu je príprava doteraz neznámych 6-acetylamino-2-alkyltiobenzotiazolov všeobecného vzorca kde R znamená alkyl s 1 až 9 atómami uhlíka. Reakcia sa uskutočňuje acetyláciou -2alkyltio-6-aminobenzotiazolov vzorca kde R má vyššie uvedený význam. Pripravené zlúčeniny sú antimykobakteriálne účinné proti typickým i atypickým tuberkulóznym mykobaktériám a majú nízku akútnu toxicitu možno ich použiť ako...

Spôsob výroby prísadovej hmoty z odpadných kyselinových smôl, do konštrukčných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216449

Dátum: 01.06.1985

Autor: Podolan Jozef

Značky: spôsob, smôl, prísadovej, výroby, konštrukčných, materiálov, hmoty, kyselinových, odpadných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby prísadovej hmoty z odpadných kyselinových smôl, do konštrukčných materiálov. Rieši sa praktické a ekonomické zužitkovanie nepríjemného odpadu (kyselinových smôl) na prísadovú hmotu, ktorú možno použiť na zlepšenie vlastností asfaltov a asfaltových zmesí ako protikoróznu, plastifikačnú a prevzdušovaciu prísadu do betónových zmesí. Podstata vynálezu - spolymerizované a spolykondenzované kyselinové smoly sa buď pomelú na požadovanú...

Hnojivé kvapalné koncentráty stopových prvkov, sekundárnych živín a fosforu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216448

Dátum: 01.06.1985

Autori: Juhás Milan, Lúčanský Dušan, Nádvorník Róbert, Teren Ján, Pukáčová Anna

Značky: prvkov, sekundárnych, kvapalné, stopových, hnojivé, fosforu, živin, koncentráty

Zhrnutie / Anotácia:

Hnojivé kvapalné koncentráty stopových prvkov, sekundárnych živín a fosforu obsahujúce 5,0 až 35,0 hmotnostných dielov hexametafosforečnanu sodného a) alebo draselného 0,5 až 10,0 hmotnostných dielov kobaltu a) alebo zinku a) alebo mangánu a) alebo železa a) alebo medi 0,2 až 5,0 hmotnostných dielov horčíka 0,3 až 5,0 hmotnostných dielov draslíka a) alebo dusíka 0,5 až 5 hmotnostných dielov S 10 až 60 hmotnostných dielov...

Alkyldimetyl-p-terc.butylbenzylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216447

Dátum: 01.06.1985

Autori: Devínsky Ferdinand, Krasnec Ľudovít, Csiba Imrich, Lacko Ivan

Značky: spôsob, přípravy, alkyldimetyl-p-terc.butylbenzylamóniumbromidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka alkyldimetyl-p-terc.butylben zylamóniumbromidov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16 a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva v reakcii p-tercbutylbenzylbromidu s príslušným alkyldimetylamínom v polárnom prostredí. Takto pripravené zlúčeniny vykazujú výrazné antimikrobiálne a povrchovoaktívne vlastnosti.

Spôsob prípravy oleanov alkanolamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216446

Dátum: 01.06.1985

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

Značky: alkanolamínov, spôsob, přípravy, oleanov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje spôsob prípravy oleanov alkanolamínov v prostredí vody pri teplota 5-95 (C . Podstata vynálezu spočíva v tom, že vo vode sa rozpustí 2-20 % hmotnosti z celkového množstva alkanolamínov napr. monoetanolamín, dietanolamín a trietanolamín. K tomuto roztoku sa za miešania pridá kyselina olejová a vzniknutá emulzia sa neutralizuje zbytkom alkanolamínom. Týmto postupom sa pripravia roztoky oleanov počas 10 minút, bez zvýšenia...

Spôsob zhotovenia žiaruvzdorných vláknitých izolačných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 216445

Dátum: 01.06.1985

Autori: Adamovič Anton, Kocanda Jozef, Hrabě Zdeněk

Značky: izolačných, vláknitých, zhotovenia, vrstiev, žiaruvzdorných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob nanášania a tvorenia izolácie zo žiaruvzdorných vlákien na stávajúcu vymurovku alebo na vhodné podklady. Izolácia sa zhotovuje nanášaním suchých vlákien, ktoré sa v ústi trysky mieša s roztokom pojiva, alebo na podklad natretý žiaruvzdorným tmelom alebo maltou. Nanáša sa hrúbka 1-10 cm.

Spôsob prípravy a, w-aminoalkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216444

Dátum: 01.06.1985

Autori: Lacko Ivan, Krasnec Ľudovít, Devínsky Ferdinand, Pišková Ivica

Značky: w-aminoalkoholov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy (, (-amino alkoholov všeobecného vzorca NH2 - (CH2)n - OH kde n = 4 až 12 redukciou príslušných omega-aminokyselín pomocou bis(2-metoxyetoxy)dihydrogénhlinitanu sodného (Synhydrid). Finálne zlúčeniny slúžia ako východiskové suroviny pre organické syntézy, prípravu liečiv, polymérov a pod.

Samotvrdnúca suspenzia pre budovanie podzemných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216443

Dátum: 01.06.1985

Autori: Valenta Dušan, Raček Marian

Značky: suspenzia, samotvrdnúca, podzemných, budovanie, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka samotvrdnúcej suspenzie zloženej z hydraulického spojiva, pažiacej suspenzie a chemických prísad, ktorá sa používa najmä pri budovaní tesniacich alebo konštrukčných podzemných stien. Účelom vynálezu je optimálne riešenie zloženia samotvrdnúcej suspenzie z hľadiska dosiahnutia predpísanej pevnosti po zatvrdnutí, pri zachovaní ostatných požadovaných vlastností (viskozita, stabilita, retardácia a pod.). Uvedený účel sa dosiahne...

N,N’ -bis(alkylmetyl)-1,2-propándiamíndioxidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216442

Dátum: 01.06.1985

Autori: Devínsky Ferdinand, Mikušová Tatiana, Lacko Ivan, Krasnec Ľudovít

Značky: přípravy, spôsob, bis(alkylmetyl)-1,2-propándiamíndioxidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N'-bis(alkylmetyl)-1,2-propándiamíndioxidov všeobecného vzorca kde R značí 8 až 14 atómov uhlíka v lineárnom alkylovom reťazci a spôsobu ich prípravy z N,N'-bis(alkylmetyl)-1,2-propándiamínov oxidáciou vodným roztokom peroxidu vodíka. Finálne zlúčeniny majú výrazný antimikrobiálny účinok a vykazujú aj povrchovoaktívne vlastnosti.

N-alkyl-N,N’-dimetyl-1,2-etándiamíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216441

Dátum: 01.06.1985

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Krasnec Ľudovít

Značky: přípravy, spôsob, n-alkyl-n,n'-dimetyl-1,2-etándiamíny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-alkyl-N,N'-dimetyl-1,2-etándiamínov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 14 a spôsobu prípravy týchto zlúčenín, ktorý spočíva v reakcii N,N'-dimetyl-1,2-etándiamínu s 1-brómalkánom v prostredí suchého benzénu alebo toluénu pri teplote varu rozpúšťadla. Finálne produkty slúžia ako východiskové látky pre organickú syntézu, pre prípravu biologicky účinných zlúčenín s povrchovoaktívnymi...

N,N’ -bis(alkylmetyl)-1,2-etándiamíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216440

Dátum: 01.06.1985

Autori: Lacko Ivan, Krasnec Ľudovít, Devínsky Ferdinand

Značky: spôsob, přípravy, bis(alkylmetyl)-1,2-etándiamíny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález s týka N,N'-bis(alkylmetyl)-1,2etándiamínov všeobecného vzorca kde R značí lineárny alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 14 a spôsobu ich prípravy z N,N'-dimetyl-1,2-etándiamínu a príslušných 1-brómalkánov. Finálne zlúčeniny slúžia ako základné suroviny pre organickú syntézu ako i pri príprave biologicky účinných a povrchovoaktívnych zlúčenín.

N,N’ -bis(alkylmetyl)-1,2-propándiamíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216439

Dátum: 01.06.1985

Autori: Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand, Krasnec Ľudovít

Značky: přípravy, spôsob, bis(alkylmetyl)-1,2-propándiamíny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N'-bis(alkylmetyl)-1,2-propándiamínov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 14, ako i spôsobu prípravy týchto zlúčenín z N,N'-dimetyl-1,2-propándiamínu a príslušného 1-brómalkánu. Finálne zlúčeniny slúžia ako suroviny pre organickú syntézu ako i pri príprave biologicky účinných látok.

N,N’ -bis(decylmetyl)-a,w-alkándiamíndioxidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216438

Dátum: 01.06.1985

Autori: Krasnec Ľudovít, Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan

Značky: spôsob, přípravy, bis(decylmetyl)-a,w-alkándiamíndioxidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N'-bis(decylmetyl)-(,(-alkándiamín-dioxidov všeobecného vzorca kde n = 3 až 5 a 7 až 10 a spôsobu ich prípravy založenom na oxidácii N,N'-bis(decylmetyl)-(,(-alkándiamínov 20 až 30 % vodným roztokom peroxidu vodíka pri teplotách 40 až 70 °C. Finálne zlúčeniny majú výrazný antimikrobiálny efekt ako i povrchovoaktívne vlastnosti.