Archív za 1985 rok

Strana 117

Schéma zpracování dat zobrazení řízené minipočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231561

Dátum: 05.06.1985

Autori: Winkler Gert, Wurmus Helmut

MPK: G06K 9/68

Značky: schéma, minipočítačem, řízené, zpracování, zobrazení

Zhrnutie / Anotácia:

Schéma zpracování dat zobrazení řízené minipočítačem " obr. 1). Slouží k určení polohy místa, především polovodičových modulů "čipů" a také dalších objektů s použitím speciálních zařízení hodnoceni zobrazení např. televizní kamery. Účelem vynálezu je určení místa dat objektu, zobrazovaných pomoci optiky na odpovídajícím systému přenosu zobrazení, během krátké doby s použitím minipočítače a k němu patřících spřažených elektronických zařízení. V...

Rozmetadlo močůvky pro přívěsné cisterny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231560

Dátum: 05.06.1985

Autori: Tutte Alfred, Richter Reinhard

MPK: A01C 23/00

Značky: močůvky, rozmetadlo, cisterny, přívěsné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozmetadla mocůvky pro přívěsné cisterny na řídká organická hnojiva, z nichž se mocůvka přetlakem vypouští. Cílem vynálezu je, aby za dodržení předpisů o toleranci rozměru dopravních prostředků pro silniční provoz mohlo být rozmetadlo močůvky umístěno tak, aby se ani v nejmenším neznečistil dopravní prostředek a aby byla odstraněná těžká fyzická a špinavá práce při zapojování a odpojování dlouhých trubek na mocůvku. Technická...

Mechanismus pro nastavení polohy a hromadění polovodičových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231559

Dátum: 05.06.1985

Autor: Perthen Holger

MPK: H01L 21/02

Značky: desek, mechanismus, nastavení, polohy, polovodičových, hromadění

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález se vztahuje na mechanismus pro nastavení polohy a hromadění polovodičových desek pro nepřetržité zásobování automatických mechanismů pro spojování destiček. Cílem tohoto vynálezu je vytvoření takového mechanismu pro nastavení polohy a hromadění polovodičových destiček, které spolu s nastavením polohy destiček pro montáž zabezpečuje,přerušované, v intervalech probíhající hromadění desek a rovněž zabezpečuje funkční nezávislost...

Způsob ionizace proudu částic a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231558

Dátum: 05.06.1985

Autori: Klemm Jochen, Rost Manfred, Henny Friedrich, Erler Hans-jörg, Reisse Günter

MPK: C23C 15/00

Značky: zařízení, ionizace, způsobu, způsob, částic, provádění, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro získání ionizovaných proudů částic a jejich nanesení na nosič. Cílem a úkolem vynálezu je vytvoření způsobu a zařízení, které umožni nanášet vrstvy velkou rychlostí na velkých plochách a umožni zvýšit hustotu ionového paprsku nebo jeho části, které dopadají na nosič vrstev. Podle vynálezu se neutrální nebo částečně ionizované plynné a/nebo parní paprsky částic vedou dutou katodou, která je obklopena...

Kontinuální způsob rozdělování směsi epoxidové pryskyřice a rozpouštědla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231557

Dátum: 05.06.1985

Autori: Böhm Wolfgang, May Gotthold, Dietrich Klaus, Hecker Herbert, Franke Peter, Elssner Dietmar, Müller Martin, Seidel Günter, Kanne Lothar, Senze Bernhard, Mutzke Manfred

MPK: C08G 59/02

Značky: způsob, pryskyřice, kontinuální, epoxidové, rozpouštědla, směsi, rozdělování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontinuálního způsobu rozdělování směsí rozpouštědel a epoxidové pryskyřice, které vznikají při reakci epichlorhydrinu a dioxydiarylalkanů jako je bis-fenol-A a při jímáni reakčního produktu v organickém rozpouštědle a kde má epoxidová pryskyřice - podle středního stupně polykondenzace - určitou ekvivalentní epoxidovou hmotnost, na několik frakcí s rozdílnými ekvivalentními epoxidovými hmotnostmi a proto i různými vlastnostmi...

Zařízení ke korigování celkové chyby stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231556

Dátum: 05.06.1985

Autori: Bergmann Dieter, Recklies Siegfried, Trepte Klaus-dieter, Stoppok Norbert

MPK: B23Q 23/00

Značky: zařízení, stroje, chyby, celkové, korigování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález tvoří zařízení na korigování celkové chyby stroje při použití lineárních měřicích soustav pro přesné souřadnicové stroje, u kterých je možno dosud kompenzovat pouze chyby stoupání a tepelného roztahování. Pomocí lineárních měřicích soustav je parametr korekce přenášen prostřednictvím postupného pohybu pravítka na měřicí hlavu měřicí soustavy, a tím umožňuje regulovat zjištěnou odchylku měřicí hlavy pomocí příslušných mechanických...

Způsob epimerizace giberellin-7-aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231555

Dátum: 05.06.1985

Autori: Lischewski Manfred, Adam Günter

MPK: C07D 307/93

Značky: epimerizace, způsob, giberellin-7-aldehydů

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je poprvé připravit giberellin-7-aldehydy s aldehydovou skupinou v 6( -poloze a tak poskytnout novou skupinu biologický aktivních látek. Dále se giberellin-7-aldehydy značí deuteriem nebo tritiem. Podle vynálezu se giberellin-7-aldehyd s aldehydovou skupinou v poloze 6( nebo 6( - enolizují alkalií a přídavkem sloučenin s vlastnostmi donorú vodíku, deúterie nebo tritia zreagují na epimerní směs, sestávající z giberellin-7-aldehydu...

Výdechový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 231554

Dátum: 05.06.1985

Autori: Müller Rudolf, Schurig Horst, Görner Walter

MPK: A62B 9/02

Značky: výdechový, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výdechového ventilu s předkomůrkou a v ní umístěnou membránou, který se používá v kyslíkových maskách, které mají například chránit před jedovatými plyny. Cílem vynálezu je odstranění nedostatků a vytvořit výdechový ventil, který zajišťuje spolehlivou práci při využití účinku předkomůrky. Úkolem vynálezu je vytvořit předkomůrku výdechového ventilu a její krycí víko tak, že na jedné straně geometrické umístění předkomůrky ve...

Zařízení k přerušovanému pohonu hřídele vázací jehly sběracího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231553

Dátum: 05.06.1985

Autori: Baude Manfred, Schlemmer Manfred, Prellwitz Hubert

MPK: A01F 15/14

Značky: zařízení, přerušovanému, vázací, jehly, hřídele, sběracího, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přerušovanému pohonu hřídele vázací jehly sběracího lisu pro větší balíky s jednorychlostní spojkou, mající neustále se otáčející pohonnou řemenici, k němuž patří unášeč a uzel spojky napevno spojený s vazacím hřídelem, řízeno přerušovací zarážkou. Cílem vynálezu je vytvořit přerušovací zařízení u sběracích lisů pro větší balíky o velkém výkonu, které by zajistilo spolehlivé zareagování při přerušování a zabránilo by přerušení...

Zařízení pro označování stopy zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231552

Dátum: 05.06.1985

Autor: Kabisch Gerhard

MPK: A01B 69/02

Značky: zemědělských, označování, zařízení, strojů, stopy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zemědělských strojů s velkou pracovní šířkou pro obdělávání užitkových pozemků. Úkol spočívá ve vyzbrojení zemědělského stroje, například rozmetadla hnojiv, stroje pro ochranu rostlin atd. ukazatelem stopy, který je orientován na vodici stopu a je prost nedostatků známých zaměřovacích zařízení. Vynález řeší úkol tak, že se pomocí optického dálkoměru měří boční vzdálenost stroje od vodicí stopy a že se fotogram optický promítá do...

Zařízení ke značení stopy u zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231551

Dátum: 05.06.1985

Autori: Schnieder Heinz, Bretschneider Bruno

MPK: A01B 69/02

Značky: značení, stopy, zařízení, zemědělských, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zahrnuje zařízení pro označení stopy zemědělských strojů s velkou pracovní šířkou, například strojů na rozprašováni ochranných chemikálií a na hnojení. Účel vynálezu - snížit vliv větru při nanášení pěnových skvrn (postřiků) -pro dosažení přesného značení stopy. Úkol spočívá ve zlepšeni zařízení na výrobu a nanášení pěny pro značení stopy tím způsobem, aby pěnový postřik i při značném působeni větru přesně označoval vytyčenou stopu....

Chladiarenský a mraziarenský izolačný panel a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218706

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kocanda Jozef, Doležal Dušan, Hraško Pavol

Značky: výroby, mraziarenský, spôsob, panel, izolačný, chladiarenský

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie tradičného spôsobu vytvárania izolácie u konštrukcií objektov pre chladiarenské a mraziarenské priestory, s tým zníženie prácnosti, spotreby a druhovosti materiálu, ako i odstránenie sezónnosti a dlhodobej výstavby. Uvedeného účelu sa dosiahne výrobou sendvičového tepelnoizolačného panela pre chladiarenské a mraziarenské priestory. Tepelnoizolačný panel pre chladiareň a mraziareň je vytvorený z tepelnoizolačného...

Uhlíkový klzký materiál spájaný fenolformaldehydovou živicou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218705

Dátum: 01.06.1985

Autori: Ďuračka Ľudovít, Petrík Emil, Sasák Stanislav, Hodál Emil

Značky: materiál, uhlíkový, živicou, spájaný, klzký, fenolformaldehydovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka uhlíkového klzného materiálu spájaného fenolformaldehydovou živicou, ktorého plnivo je zložené zo 78%-ného petrolejového koksu, 10 % grafitu, 8 % mikroazbestu a 4 % sírniku molybdeničitého, pričom najmenej 50 % z obsahu petrolejového koksu je tepelne spracované pri teplote 2400 až 2800 °C, čím sa dosiahne nízkeho opotrebenia z neho vyrobených tesniacich elementov rotačných upchávok a iných bezmazných strojných dielcov, napr....

Zariadenie na stabilizáciu rúčky kružidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218704

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kamas Rudolf

Značky: stabilizáciu, zariadenie, rúčky, kružidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na stabilizáciu rúčky kružidla, ktoré má lamelovú kulisu posuvne uloženú medzi rozšírenými kĺbovými koncami ramien kružidla a má v kulise vytvorené dva, oproti sebe, horizontálne vodiace výrezy, medzi ktorými prechádza os kĺbu kružidla, a to jeden horizontálny vodiaci výrez, v ktorom je posuvný, pevný excentrický čap rozšíreného kĺbového konca jedného ramena kružidla, a druhý horizontálny vodiaci výrez, v ktorom je...

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218703

Dátum: 01.06.1985

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: spôsob, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitrolýzou 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu kyselinou dusičnou obsahujúcou oxid dusičný, pričom podmienky reakcie sa upravujú prídavkom dusičnanu amónneho, čo má za následok zvýšenie výťažnosti a bezpečnosti procesu. Vynález je možné výhodne využívať pri výrobe titulnej substancie vychádzajúcej z 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu.

Spôsob vysokokapacitnej imobilizácie proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218702

Dátum: 01.06.1985

Autori: Gemeiner Peter, Zemek Jiří

Značky: proteínov, vysokokapacitnej, imobilizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu vysokokapacitnej imobilizácie proteínov. Podstata vynálezu, v ktorom sa v prvom stupni pektín alebo vodorozpustná soľ kyseliny pektovej zosieťuje v alkalickom prostredí 2-chlórmetyloxiránom spočíva v tom, že sa v druhom stupni aktivujú karboxylové skupiny karbodiimidmi, hydrazín hydrátom či hydrazín hydrátom a potom dusitanom sodným v prítomnosti kyseliny soľnej a v treťom stupni sa využitím známych metód prevedie...

Spôsob výroby akryl- alebo metakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218701

Dátum: 01.06.1985

Autori: Letz Štefan, Polievka Milan, Uhlár Ladislav

Značky: spôsob, výroby, metakrylamidu, akryl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá zlepšením postupu výroby hlavne metakrylamidu, ktorý je medziproduktom pri výrobe metylmetakrylátu, dôležitého monoméru pre výrobu široko používaných polymérov a kopolymérov. Vynález rieši hlavne inhibíciu prvej fázy prípravy metylmetakrylátu z acetónkyanhydrínu, a to použitím zlúčenín Cr3+, ktoré vznikajú v chemických procesoch, kde sa aplikujú dvojchrómany ako oxidačné činidlá. Využitie vynálezu je možné v procesoch výroby...

Zariadenie na prepravu podvozkov nákladných automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218650

Dátum: 01.06.1985

Autor: Remek Augustín

Značky: podvozkov, automobilov, nákladných, zariadenie, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je hospodárna preprava podvozkov nákladných automobilov z výrobných závodov do závodov, v ktorých sa na tieto podvozky vyrábajú a montujú špeciálne nadstavby. Uvedeného účelu sa dosahuje použitím zariadenia na prepravu podvozkov nákladných automobilov, ktorý je rámovej konštrukcie a predlžuje rám vezúceho podvozku. Na priečinkoch prednej a zadnej nápravy sú pripevnené žľaby pre kolesá vezeného podvozku, ktoré sú k priečnikom...

Zariadenie na automatické rozdeľovanie dvoch vzájomne nemiešateľných kvapalín s rozdielnymi hustotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218649

Dátum: 01.06.1985

Autori: Novák Pavel, Klátik Jaroslav, Kopernický Ivan, Dolák Karol, Lalík Juraj

Značky: rozdielnymi, zariadenie, hustotami, rozdeľovanie, dvoch, nemiešateľných, automatické, vzájomne, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na automatické rozdeľovanie dvoch vzájomne nemiešateľných kvapalín, ktoré majú rozdielne hustoty sa týka priemyslu spracovania ropy. Účelom vynálezu je zabránenie prieniku väčšieho množstva ropných látok do odpadových vôd z výrobní rafinérskeho podniku a zvýšenie spoľahlivosti mechanického čistenia zaolejovaných odpadových vôd. Uvedeného účelu sa dosiahne zaradením sifónového prepadu k oddeľovacej nádrži. Pri odvádzaní vodnej fázy z...

Pažnica pre vytváranie dier pre piloty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218648

Dátum: 01.06.1985

Autori: Matula Jozef, Brezáni Ladislav

Značky: pažnica, piloty, vytváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technologického zariadenia pre odbor stavebníctva - zakladanie stavieb. Vynález rieši ekonomické vytláčanie zeminy z pažnice stlačeným vzduchom, podstatou ktorého je rozdelenie pažnice na časť nosnú a časť raziacu, vzájomne oddelených stenou. Stlačený vzduch je privádzaný do priestoru raziacej časti nad vytlačenú zeminu.

Zariadenie na drvenie a triedenie nerastných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 218647

Dátum: 01.06.1985

Autori: Režný František, Hladký Viliam, Čep Hynek, Chudý František

Značky: nerastných, triedenie, surovin, drvenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na drvenie a triedenie nerastných surovín a je určený najmä na úpravu lomového kameňa, vyťažených štrkopieskov a podobných surovín. Zariadenie podľa vynálezu obsahuje vibračnú triediacu jednotku s vynúteným kmitaním a drviacu jednotku, ktoré sú vzájomne prepojené medzioperačným šikmým dopravníkom. Podstatou vynálezu je, že pohyblivý mechanický triedič je vo svojej nadsitnej časti spojený horným usmerňovacím sklzom pre...

Zariadenie na presúvanie tyčového materiálu a jeho orientovanie pre ďalšie spracovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218646

Dátum: 01.06.1985

Autor: Ďuriš Ladislav

Značky: tyčového, spracovanie, orientovanie, presúvanie, materiálů, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia, ktoré umožňuje presúvanie trubiek alebo tyčového materiálu, ktorý prichádza na zariadenie v troch prúdoch a odchádza na ďalšie spracovanie v jednom prúde. Podstata zariadenia spočíva v tom, že materiál v krajných prúdoch je nadvihovaný pomocou tvarových klapiek a postupne presúvaný pomocou šikmých klapiek do stredného prúdu, pričom ovládanie tvarových a šikmých klapiek ako aj ich vracanie do základnej polohy sa...

Zariadenie na orientáciu elektronických prvkov s valcovým puzdrom s axiálnymi prívodmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 218645

Dátum: 01.06.1985

Autori: Tomík Ján, Turan Ján

Značky: puzdrom, prívodmi, valcovým, prvkov, zariadenie, orientáciu, axiálnymi, elektronických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na orientáciu najmä elektronických prvkov s valcovým puzdrom a axiálnymi prívodmi pri ich meraní, kódovaní a balení. U tohoto zariadenia sa rieši spôsob orientácie, usporiadanie dráhy orientovania a funkčných plôch. Podstatu vynálezu vidieť z obr. 1, 2 a 3. Spočíva v tom, že medzi hornú dosku 1 a dolnú dosku 2, v ktorých sú vytvorené prepadové otvory 3 a 9 sú vhodne umiestnené skrutkovicové segmenty 7, 8, 10 a 11 a...

Zariadenie na prekladanie a posúvanie tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218644

Dátum: 01.06.1985

Autori: Gabrišová Daniela, Bernát Leopold

Značky: zariadenie, posúvanie, tyčí, prekladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prekladanie a posúvanie tyčí je určené pre bočné prekladanie a posúvanie tyčí, trubiek a rôznych kovových a nekovových profilov za účelom značenia a vytvorenia dávky profilov pre viazanie, balenie a expedíciu. Účelom vynálezu je hlavne zvýšenie prevádzkovej schopnosti odstránením možných havárií. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchou úpravou nosných ramien prekladača a náražiek. Nosné ramená majú v smere prekladania šikmý nos,...

Zariadenie na zlepšenie odparovania propanbutanu za nízkych teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 218643

Dátum: 01.06.1985

Autor: Repatý Jozef

Značky: teplot, zlepšenie, odparovania, nízkých, zariadenie, propanbutanu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zlepšenie odparovania propanbutanu za nízkych teplôt, ktorého podstatou je, že medzi zásobník a spotrebič je vradený výparník pozostávajúci z odparovacej nádoby opatrenej telesom pre vyhrievanie na požadovanú teplotu. Zariadenie je možné použiť všade tam, kde ide o malé spotrebiče propanbutanu, ktoré majú spoľahlivo pracovať aj za nízkych teplôt okolia, ako napríklad v stavebníctve.

Adaptor otočného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: 218642

Dátum: 01.06.1985

Autor: Dobrota Milan

Značky: adaptor, stola, otočného

Zhrnutie / Anotácia:

Adaptor otočného stola je riešený pre znásobenie pracovných polôh otočného stola polohovacieho. Uvedeného účelu sa dosiahne výškovým presúvaním upínacej dosky. Zariadenie je v podstate vertikálne usporiadaným hydraulickým valcom s pevným piestom (5) na nepohyblivej piestnici (1), ktorá je prírubou (10) upevnená na točnicu (9) otočného stola a s pohyblivým telesom valca (7), ktorý nesie na svojom veku upínaciu dosku (8). Vodiaci tŕň (12) bráni...

Spôsob prípravy stabilizačného činidla suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 218641

Dátum: 01.06.1985

Autori: Hutár Eduard, Novák Jozef, Nádvorník Róbert, Teren Ján, Juhás Milan

Značky: spôsob, činidla, suspenzií, stabilizačného, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy stabilizačného činidla suspenzií na báze vodnej suspenzie bentonitu v sodnej forme reakciou bentonitu preddispergovaného vo vode pri teplote 60 až 95 °C, sa podrobí reakcii s Na2CO3 v množstve 3 až 10 hmot. % vzťahovaných na sušinu bentonitu za prítomnosti lignosulfónovej kyseliny a/alebo jej derivátov v množstve 0,5 až 5,0 hmot. % sušiny.

Korálková anténa pre prenosné prijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 218640

Dátum: 01.06.1985

Autor: Poláček Milan

Značky: prijímače, anténa, prenosné, korálková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania antény pre prenosné prijímače pásiem KV a VKV, pre súpravy diaľkového ovládania, najmä hračiek a modelov. Podstatou vynálezu je, že na elektricky vodivé lanko sú navlečené korálky, ktoré sú na jednom konci fixované koncovkou a na druhom konci napínacím mechanizmom. Taktiež je možné anténu usporiadať tak, že na oboch koncoch, korálky fixuje napínací mechanizmus. Možno využiť vo výrobkoch spotrebnej...

Univerzálne zapojenie časového spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: 218639

Dátum: 01.06.1985

Autor: Lošák Dušan

Značky: spínača, zapojenie, univerzálne, časového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spínanie sieťových, jednosmerných napäťových okruhov ako aj okruhov odlišných od sieťového napätia, či beznapäťového s možnosťou nastavenia spínacieho času. Podstata vynálezu spočíva v pripojení jedného prívodu k prepínaciemu kontaktu jedného relé jeho rozpínací kontakt je pripojený k druhému odporu, vo vyvedení tretieho rozpínacieho i prepínacieho a spínacieho kontaktu jedného relé k svorkám svorkovnice, pripojení jednej...

Zapojenie na univerzálne použitie regulátora teploty pri cyklickej regulácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 218638

Dátum: 01.06.1985

Autor: Lošák Dušan

Značky: cyklickej, univerzálne, regulátora, použitie, regulácii, zapojenie, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zaistiť možnosť voľby akejkoľvek teploty maximálnej i minimálnej hodnoty cyklu s jedným regulátorom teploty pri zachovaní maximálneho regulačného účinku. Podstata vynálezu spočíva v pripojení druhého pólu termočlánkového čidla k jednému prepínaču jedného prepínača k jednému dielu tretieho prepínača i k druhému prepínaču, druhého prepínača k jednému dielu štvrtého prepínača i regulátoru teploty, druhého dielu tretieho...

Zapojenie prenosovej sústavy, najmä šesťparametrovej pre prenos signálov síl a momentov pôsobiacich v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 218637

Dátum: 01.06.1985

Autori: Marek Štěpán, Turan Štefan, Podhradský Ján

Značky: pôsobiacich, prenosovej, priestore, šesťparametrovej, momentov, prenos, sústavy, signálov, najmä, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť adaptívneho riadenia robotov a manipulátorov. Uvedeného účelu sa dosahuje zapojením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na rozpoznávacie a triediace bloky sú pripojené vstupy analógových signálov. Výstupy rozpoznávacích a triediacich blokov sú pripojené cez normovacie členy na vstupy zosilňovačov. Každý zosilňovač má svoj vlastný významový výstup.

Spôsob vytvárania skládok z tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 218636

Dátum: 01.06.1985

Autor: Mach Antonín

Značky: skládok, vytvárania, tehál, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania skládok z tehál pomocou manipulátora, ktorý rady tehál ukladá a súčasne rozraďuje vyznačujúci sa tým, že rozradené rady tehál sa opakovane ukladajú pomocou manipulátora priamo na plošinu až sa vytvorí vrstva tehál, ktorá klesne o výšku tehál, otočí sa o 90° a celý postup sa opakuje kým sa vytvorí skládka tehál.

Feritové vedenie na tvarovanie a prenos nárazových elektromagnetických vĺn veľkých výkonov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218635

Dátum: 01.06.1985

Autori: Véghová Klára, Oravec Július

Značky: tvarovanie, elektromagnetických, veľkých, vedenie, feritové, nárazových, prenos, výkonov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši meranie a sledovanie nárazovej nanosekundovej vlny vysokého napätia. V podstate pozostáva z miniaturizovaných kondenzátorov tvorených periodickou štruktúrou systému elektród, kontinuálnou elektródou a dielektrickou doskou, navzájom sériovo spojených feritovými toroidálnymi cievkami. Vynález môže byť využitý vo vedeckotechnických odboroch, ako experimentálna jadrová fyzika a meracia technika....

Oplachovacie a pracie zariadenie s viacnásobným ponorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 218634

Dátum: 01.06.1985

Autori: Petrík Juraj, Kastel Pavel, Charvát Marián, Marušinec Peter

Značky: ponorom, viacnásobným, zariadenie, oplachovacie, pracie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oplachovacieho a pracieho zariadenia s viacnásobným ponorom, určeného najmä na odmasťovanie a pranie predmetov v priemyselných odmasťovacích a pracích roztokoch, oplachovanie horúcou vodou a konzerváciu olejom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že predmety, určené k oplachovaniu, praniu resp. konzervovaniu, uložené na ponornom stole 3, spojenom s piestnicou ponorného valca 4, sa viackrát za sebou ponárajú do nádoby 1 s príslušným...

Združený kombinovaný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 218633

Dátum: 01.06.1985

Autori: Hrašna Cyril, Kubík Ivan

Značky: kombinovaný, nástroj, združený

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je združený nástroj s presadenou reznou hranou s mechanicky upevnenými reznými doštičkami pre sústruženie vnútorných, prípadne vonkajších rotačných plôch s obmedzeným priestorom pre rezné nástroje. Tohoto účelu sa dosiahne tým, že združený nástroj umožňuje v obmedzenom priestore sústruženie dvoch plôch tým, že jedna rezná hrana je presadená voči druhej reznej hrane o uhol (, čím zaberá menší priestor pri zachovaní, prípadne i...

Zariadenie na využitie energie morských vĺn k pohonu lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218632

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kokoš František

Značky: energie, morských, lodí, zariadenie, pohonů, využitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie využitia energie morských vĺn k pohonu plavidiel. Vynález spadá do oboru lodiarstva. Využitie energie morských vĺn k pohonu lodí, lodných agregátov a iných zariadení sa prevedie tým, že plavidlá sú opatrené pevnými žľabmi, ktoré z vonkajšej strany od ponoru plavidla k vrchnej hrane pevných žľabov sú zhotovené pod uhlom viac ako 15 stupňov z toho dôvodu, aby sa do nich bez odporu dostávala voda z morských vĺn. Voda z...

Horné pracovné i havarijné vráta plavidlovej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 218631

Dátum: 01.06.1985

Autor: Rusina Blahoslav

Značky: vráta, komory, pracovné, havarijné, horné, plavidlovej

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu tkvie v tom, že os otáčania hradiaceho telesa je umiestnená na stranu hornej rejdy a pod úroveň záporníka, že hradiaca stena je vydutá proti hornej vode a je umiestnená za os otáčania, že k hradiacej stene sú spredu pripojené výstuhy, umiestnené najvhodnejšie do zvislých rovín, že tieto výstuhy sú súčasne pripojené k niekoľkým vodorovným nosníkom, rozmiestneným pred hradiacou stenou po výške, že tieto vodorovné nosníky sú duté...

Postup zabudovania potrubia do ryhy naplnenej samotvrdnúcou suspenziou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218630

Dátum: 01.06.1985

Autori: Greša Ján, Janček Viliam, Jančeková Eva

Značky: samotvrdnúcou, potrubia, naplnenej, zabudovania, suspenziou, postup

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka postupu zabudovania potrubia v geologických podmienkach s vysokou hladinou podzemnej vody. Úseky potrubia sa uzatvoria na obidvoch koncoch uzávermi, pričom potrubie sa naplní kvapalinou, nad ryhou sa umiestnia nosné rámy, do ktorých sa upevnia tiahla s rektifikačnými zariadeniami a úložnými prahmi tak, aby horné hrany prahov mali sklon nivelety potrubia, na úložné prahy sa osadí potrubie, skontroluje a rektifikuje sa jeho výška,...

Zapojenie sledovacieho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218629

Dátum: 01.06.1985

Autor: Hencze Vojtech

Značky: sledovacieho, obvodů, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je regulácia úrovne budenia nízkofrekvenčných výkonových zosilňovačov pomocou riadených zosilňovačov na ich vstupe, čím sa odstráni skreslenie výstupného signálu pri preťažení ich výstupu. Uvedený účel sa dosiahne zapojením obvodu podľa obr. 1, kde vinutie Vn prvého transformátora 2 výkonového zosilňovača 13 je pripojené na vstup prvého zosilňovača 4, na výstup ktorého je pripojená prvá dióda 6, ku ktorej je pripojený prvý...

Zapojenie tlačidlového vysielača impulznej voľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218628

Dátum: 01.06.1985

Autor: Ferianc Ľubomír

Značky: impulznej, vysielača, voľby, tlačidlového, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie tlačidlového vysielača impulznej voľby podľa vynálezu jednoduchými prostriedkami vymedzuje dobu aktívneho režimu obvodu impulznej voľby na dobu nutne potrebnú na vyslanie impulzov voľby a tým zabezpečuje počas cele] doby činnosti tlačidlového vysielača impulznej voľby definovaný stav výstupov obvodu impulznej voľby.