Archív za 1985 rok

Strana 114

Způsob výroby 9-(hydroxyalkyl)hypoxanthinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241023

Dátum: 13.06.1985

Autor: Mocová Nataša

MPK: C07D 473/30, C07C 31/02, A61K 31/52...

Značky: výroby, 9-(hydroxyalkyl)hypoxanthinů, způsob

Text:

...kapele atd.3 . ,M . S Ž 8 m Ě 1 85 m . m 3. .uxom oamääa . H má NNN Š . 4 2.8 SK 8.8 ocmäoâ s Š mmm 8 m Non amen. mmm ma 2 o Z m o Ťoa. .EE ą .MMS a EB waąämmu som x N 225 cuwucmämä m nou apumvmm D mxazmäšm ašcmwšoů . Smwwac.z.axäčouužs-m §oäm aošaaeau uoäoä . H Ěaomí. . . . piné sloučeniny vyrobené podle vynálezu jsou uvedeny níže v tabulce la, kde základní vzorec je stejný jako v tabulce 1. V tabulkách 1 a la jsou alkylové...

Způsob přípravy aminosubstituovaných derivátů 4,5,6,7-tetrahydro-1H(nebo 2H)-indazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241020

Dátum: 13.06.1985

Autori: Sufeák Miloslav, Plaschil Edgar

MPK: C07D 231/56, A61K 31/415

Značky: 4,5,6,7-tetrahydro-1h(nebo, způsob, aminosubstituovaných, 2h)-indazolů, derivátů, přípravy

Text:

...vodným roztokom. chloridu sodného a pak vysuší. Odpařením rozpouštědla se ziskíi 0,43 g odparku sestávajicilio z DL-S-dimothylamino~ 4,5,6.7-tetrahjrdro-1 šl-indazolu a DL-S-.dimethylamino-4.5.6,7-tetrahydro-ZH-indazolu vzniklého výše uvedenou reakci. NMR spektrum této tautomerni směsi poskytuje charakteristické píky při 142 Hz singlet-aminomethylj 432 a 440 l-lz (široký singlet C-BH). Spektrum bylo měřeno v CDCl 3. Sloučeniny byly dále...

Způsob výroby nových N-[2-(nebo 3-)pyrrolidinyl(nebo pyrrolidinylmethyl)]benzamidů, substituovaných v poloze 2, 3, 4, 5, 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 241016

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kueera Miroslav, Štourae Bohuslav, Havlík Jaromír

MPK: C07C 103/76, A61K 31/40, A61K 31/165...

Značky: poloze, pyrrolidinylmethyl)]benzamidů, nových, 3-)pyrrolidinyl(nebo, n-[2-(nebo, způsob, substituovaných, výroby

Text:

...o hustotě 1,18. Produkt so oddělí filtraoi, několikrát se promyje vodou a suší v sušicí peci při teplotě 60 °C.Tímto způsobem se ve výtěžku 62,5 0/0 získa 550 g kyseliny o teplote tání 180 °C.sulfonylbenzoové, 200 m 1 thionylchloridu a 0,5 m 1 dimetliylformamidu se vloží do baňky opatřené míchadlem, teploměrem a chladičem.Směs se zahřívá na teplotu varu pod zpětným chladičem, nechá se stát a pak se roztok odpeří do sucha.Odparek se smísí s 200...

Způsob výroby derivátů 9-aminopyrido[1,2-a]pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241014

Dátum: 13.06.1985

Autori: Glorius Josef, Havlíeek Václav, Eermák Stanislav, Nessmann Werner, Reiche Gůnter, Eech Drahomír, Wiglasz Vladislav, Hajný Miroslav, Mikulec Milan, Sameš Radim, Bulant Zbynik

MPK: A61K 31/505, C07D 471/04

Značky: derivátů, 9-aminopyrido[1,2-a]pyrimidinu, výroby, způsob

Text:

...tím, že se nechá reagovat s popřípadě substítuovaným hydrazinem jako je hydrazin,methyl- nebo fenylhydrazin za vzniku příslušného hydrazidu kyseliny obecného vzorce l.Sloučenina, obsahující jako symbol R 3 nebo R 4, kyanoskupinu obecného vzorce I, se může přeměnit v príslušnou karboxylovou kyselinu obecného vzorce I tím, že se zahřívá v koncentrované kyselině sírové nebo v koncentrované kyselině chlorovodíkové nebo v hydroxidu alkalického...

Způsob přípravy 2-acyl-4-oxo-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isochinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241009

Dátum: 13.06.1985

Autori: Rybáo Oldoich, Exner Milan, Jareš František

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, přípravy, 2-acyl-4-oxo-hexahydro-4h-pyrazino[2,1-a]isochinolinových, derivátů

Text:

...estery kyseliny dialkylsírové nebo alkylsulfonove, např. dimethylsulfájt,diethylsulfát nebo methylester kyseliny p-tolueilsulŕonove, nebo diazosloučeniny, jako diazoínethan. Aminosloučeniriy se mohou take alkylovat redukčné formaldehydem nebo acetaldehydezn za přítomnosti vodíku na katalyzátoru nebo za prítomnosti kyseliny mravenčí. ako rozpouštědlo se použije např. voda, vodný louhv sodný alkoholy, jako methanol, ethanol nebo n-butanol...

Způsob přípravy 2-acyl-4-oxo-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isochinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241008

Dátum: 13.06.1985

Autori: Michna Vladimír, Holata Vladimír, Jakeš Jan

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, způsob, 2-acyl-4-oxo-hexahydro-4h-pyrazino[2,1-a]isochinolinových, derivátů

Text:

...Alkylace s výhodou probíhaji při teplotě v rozmezí -10 až 150 °C, obzvláště v rozmezí teploty místnosti a teploty varu použitého rozpouštědla.odpovídající acylace se výhodne provádí kyselinou karbotylovou nebo deriváty kyseliny karboxjrlově, například za známých podmínek. Acylace se také může provádět keieny, s výhodou v inertnim rozpouštědle jako etheru, dichlormethanií, chloroľormu,benzenu nebo toluenu, případně za přidavku kyselých...

Způsob přípravy 2-acyl-4-oxo-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isochinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241002

Dátum: 13.06.1985

Autori: Krch Karel, Rataj Stanislav, Jakeš Jan

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, derivátů, způsob, 2-acyl-4-oxo-hexahydro-4h-pyrazino[2,1-a]isochinolinových

Text:

...která obsahuje v acylovém zbytku terciärní. atom dusíku, může se převést reakcí s anorganic ~ kými nebo organickými peroxidy, jako na příklad peroxidem vodíku (s výhodou 30 vodny roztok nebo směsi peroxidu vodíku s kyselinou mravenčí), kyselinou perocto vou, kyselinou perbenzoovou, kyselinou 3-chlorperbenzoovou nebo terc. butyihydroperoxidem, na odpovídající N-oxid. ako roz pouštědlo pro organické peroxidy je vhod ný např. -methylen-chlorid,...

Způsob výroby heterocyklických derivátů guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241000

Dátum: 13.06.1985

Autori: Holub Josef, Eerný František

MPK: C07D 401/02, C07D 401/14, A61K 31/395...

Značky: výroby, heterocyklických, derivátů, způsob, guanidinu

Text:

...methyiovou skĺkinu a aminoskupinu, a jejich farmaceuticky upotřebitelné adiční soli s kyselinami.Je pochopitelně, že i když ve shora uvedeném obecněmvzorci I a V celém textu jsou dvojnévazby ve zbytcĺch navázaných na kruh X lokelizovány v konkrétních polohách, exiatuji i další tautomerní formy, přičemž vynvlez jak pokud jde o konkrétní sloučeniny tak o způsob jejich výroby zahrnuje i tyto tautomerni formy.Dále je zřejmě. že pokud A...

Způsob výroby 1,4-dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240998

Dátum: 13.06.1985

Autori: Oíman Jaroslav, Malásek Václav

MPK: C07D 211/86

Značky: způsob, 1,4-dihydropyridinu, výroby

Text:

...lázně se pipetou přidává roztok chloridu vápenatěho až do finální koncentrace vápnikových iontů 2 mm. zaznamená se změna napětí způsohená výslednou kontrakcí tkáně. Lazeň se vypustí, nahradí se čerstvým solným roztokom a po 45 minutách se pokus opakuje 5 tím, že v solném roztoku je přítomna testované sloučenina. Zjiščuje se koncentrace testované látky potřebné k 50 potlačení odpovědi.Antihypertensivní účinnost sloučenin podle vynálezu byla...

Způsob výroby N-(3-trifluormethylfenyl)-N’-propargylpiperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240997

Dátum: 13.06.1985

Autori: Koutný Alois, Mašek Václav, Marek Jioí, Mánek Oldoich

MPK: C07D 295/06

Značky: výroby, n-(3-trifluormethylfenyl)-n'-propargylpiperazinu, způsob

Text:

...arabská guma, mastek, oxid titaničitý nebo cukr.K dooílení depotního účinku nebo k ellminaci inkompatibilíty jednotlivých složek mohou jadra dražé rovněž sestávat z několika vrstev. K.dosaženi depotního účinku mohou rovněž povle ky dražě sestávat z několika vrstev, přičemž k jejich výrobě je možno používat pmocné látky uvedené výše u popisu tablet.Sirupy obsahující účinnou látku podle vynálezu, popžípadě kombinaoi účinných látek,...

Insekticidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240996

Dátum: 13.06.1985

Autor: Fischer Zdenik

MPK: A01N 43/86

Značky: účinné, látky, prostředek, výroby, způsob, insekticidní

Text:

...kterých je možno použít zvláště proti škodlivému hmyzu.Tyto eloučeniny projevují svoji insekticidní účinnost vůči takovému hmyzu jako jsou houssnky nebo červi ve stadiu larev, například rodu Spodoptera a rodu Hsliothis. Sloučeniny podle uvedeného vynálezu jsou zvláště použitelné k potírání škodlivého hmyzu, ktorý se vysky tuje na rýžových polích.Při určitých aplikacích jsou kombinované fyzikální a biologické vlastnosti sloučenin podle...

Insekticidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240995

Dátum: 13.06.1985

Autor: Ostratický Jan

MPK: A01N 43/86

Značky: insekticidní, prostředek, způsob, účinné, látky, výroby

Text:

...může být emulgační činidlo, dispergační činidlo nebo smáčecí činidlo, přičemž toto činidlo může být neionogenní povahy nebo iontové.Jako příklad těchto vhodných povrchově aktivních činidel je možno uvést sodné nebo vápenaté soli kyselín polyakrylových a kyselin ligninsulfonových, dále kondenzační produkty mastných kYe 1 in nebo alifatických aminů nebo amidů. které obsahují přinejmenším 12 atomů uhlíkuv molekule, s ethylenoxidem a/nebo...

Způsob výroby nizatidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240994

Dátum: 13.06.1985

Autor: Štipánek Jan

MPK: C07D 277/28, A61K 31/425, C07D 277/26...

Značky: nizatidinu, způsob, výroby

Text:

...čímž se umožní zvýšení teploty varu směsi.zvlášť výhodné teploty se pohybují v rozmezí zhruba od 75 do 100 °C. Vhodné reakční doby se pohybují v rozmezf od několika málo hodin do 1 dne. Níže uvedené příklady ilustrují vynikající výtěžky produktu v případech, kdy se používají reakční doby pohybující se v rozChemik by mohl očekévac, že výchozí látky používaná při práci způsobem podle vynálezubudou nepfíjemně páchnout, což je skutečně pravda....

Fungicidní a baktericidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240993

Dátum: 13.06.1985

Autori: Plevka Jan, Klíma Josef, Sukup Jaroslav

MPK: A01N 57/10

Značky: prostředek, složky, fungicidní, způsob, účinné, baktericidní, výroby

Text:

...filtrát se zahustí a zbytek se čistí vhodným způsobem.Následující příklady blíže ilustrují přípravu nových sloučenin podle předloženěho vynálezu a také fungicidní vlastnosti těchto sloučenin. Struktura sloučenln byla potvrzena pomocí nuklearního magnetického resonančního spektra, přičemž se NMR spektra měří v spektro metru 60 MHz.V příkladech, které ilustrují biologické vlastnosti, se hodnotí, že produkt skýtá úplnou ochranu vůči...

Způsob výroby derivátů triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240992

Dátum: 13.06.1985

Autori: Doležal Jioí, Antoš Petr

MPK: A01N 43/64

Značky: derivátů, výroby, způsob, triazolu

Text:

...desek, z nichž každá obsahuje testovanou sloučeninu v príslušné koncentraci, inokuluje standardní kulturou například Candida albicansa všechny desky se pak 48 hodin inkubují při teplotě 37 °C.U všech desek se pak zjistí růst, resp. absence růstu houby a vypočte se pŕíslušná hodnota minimální inhibiční koncentrace. Jako další mikroorganismy použitelná k těmto testům lze uvést cryptococcue neoformans, Aspergillus fumigatus, Trichophyton app.,...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240991

Dátum: 13.06.1985

Autori: Závodník Jioí, Socha Jioí, Novotný Miloslav

MPK: A01N 47/34

Značky: účinných, akaricidní, insekticidní, výroby, prostředek, látek, způsob

Text:

...skupinou, aznamená atom vodíku neho představuje 1 až 3 alkylové nebo alkenylové skupiny obsahující 1 až 6 atomů uhlíku, R 3nebo R 3 společně s cyklohexylovým kruhem, na který je vázán, tvoří bi- nebo polycyklickýTyto sloučeniny mají zajímavou insekticidní a akaricidní účinnost a mají široké spektrum účinků jak bude blíže ilustrováno v příkladové části.Alkylová skupina, alkenylová skupina nebo cykloalkylová skupina v ortho-poloze...

Baktericidní prostředek k potírání chorob rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240990

Dátum: 13.06.1985

Autori: Brodský Artur, Henke Heoman, Mužíeek Petr, Svoboda Lubor

MPK: A01N 47/34

Značky: rostlin, baktericidní, výroby, potírání, složky, způsob, účinné, chorôb, prostředek

Text:

...skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, a R 2 znamená alkenylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku nebo alkinylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku.Sloučeniny vzorce I, v němž X znamená kyslík R 1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a R 2 znamená alkenylovcu skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku nebo alklnylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku.Sloučeniny vzorce I, v němž X znamená kyslík a R 1 a R 2 znamenají nezávisle na sobě vodík, R 2...

Krmivo pro zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 240989

Dátum: 13.06.1985

Autori: Schejbal Ivo, Šauli Vladimír, Vašina Petr, Frank Ludik

MPK: C07D 223/10, A23K 1/16

Značky: zvířata, krmivo

Text:

...skupiny ve významu symbolu R) přímé nebo rozvětvené alkylové skupiny s až 4 atomy uhlíku. Jako příklady lze uvést popřípadě kyanoskupinou substituovanou methylovou skupinu, ethylovou skupinu,n- a isopropylovou skupinu, n-, iso a terc. butylovou skupinu.substituent R 1 znamená dále výhodně acetylovou skupinu, propionylovou skupinu, benzoylo vou skupinu nebo methylkarbamoylovou skupinu.Popřípadě substituovaná alkylová skupina ve významu symbolu...

Způsob výroby nových 3-sulfonylazacykloheptan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240988

Dátum: 13.06.1985

Autori: Weigel Pavel, Eernoch Milan, Jílek Pavel, Karásek Viktor

MPK: C07D 223/10

Značky: způsob, výroby, 3-sulfonylazacykloheptan-2-onů, nových

Text:

...pěstování a chovu zvířat.Účinnost sloučenin vyráběných postupem podle vynálezu je přitom v podstatě závislá na druhu a pohlaví zvířat. Zvláště cennými se azacykloheptan-2-ony vzorce III ukázaly při pěstování a chovu mladých zvířat a zvířat pestovaných na žír.Jako zvířata, u kterých se může používat sloučenin vyrábšných postupom podle vynálezu ke stimulaci a urychlení růstu, lze jmenovat například následující užitkové a okrasná...

Způsob přípravy 1′-substituovaných spiro[imodazolidin-4,3'-indolin]-2,2′,5-trionů a spiro[pyrrolidin-3,3'-indolin]-2,2′,5-trionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240986

Dátum: 13.06.1985

Autori: Bi?ák Petr, Pachovský Václav, Budíeek Ludvík

MPK: C07D 403/04

Značky: spiro[pyrrolidin-3,3'-indolin]-2,2',5-trionů, způsob, 1'-substituovaných, spiro[imodazolidin-4,3'-indolin]-2,2',5-trionů, přípravy

Text:

...směs solí racemické formy uvedené sloučeniny a opticky aktivníformy vhodné kvarterní amoniové base, b/ oddělí se směs solí získaných při stupni a/ frakční krystalisací z vhodného rozpouštědla za vzniku krystalické soli a matečného louhu, c/ okyselením se uvolní pcžadovane enantiomerní formy sloučeniny vzorce I, získané z krystalické soli ve stupni b/d/ okyselením solí v matečném louhu ze stupně b/ se uvolní směs enantiomerních...

Způsob výroby pyrrolidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240982

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kuda Vladimír, Fenik Milan, Stanik Vladimír, Bezdíeek Jan

MPK: C07D 401/04, C07D 403/04

Značky: pyrrolidinových, výroby, způsob, derivátů

Text:

...9 surového produktu o teplotě tání 206 °C. Tento produkt se rozpustí ve 350 ml vroucího methanolu. K roztoku se přidá 1 g aktivního uhlí a roztokse za tepla zfiltruje.Filtrát se zchladí na teplotu 4 °C na 1 hodinu. Získané krystaly se oddělí filtrací,promyjí se 3 x celkovým množstvím 75 ml diethyléteru a usuší za sníženého tlaku 2,7 kPa při teplotě 20 °C za přítomnosti hydroxidu draselného ve formě pelet.Tímto způsobem se získá 12,1 g...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240979

Dátum: 13.06.1985

Autori: Chocholáe Miroslav, Posker Milan, Vitásek František, Noga Zdenik

MPK: A01N 35/06

Značky: účinných, látek, prostředek, způsob, herbicidní, výroby

Text:

...zemin, zejména sodíku, draslíku, hořčíku, vápníku. Kromě toho je možno používat i organické báze, jako pyridin nebo terciární aminy.Reakce zvlášť dobře probíhá při pH v rozmezi od 2 do 9, zejména od 4,5 do 5,5. Úprava hodnoty pH se účelně provádí přidáním acetätů, například acetátů alkalických kovů, zejména octanu sodného nebo draselného, nebo směsi obou těchto solí. Acetáty alkalických kovů sepřidávají například v množstvích od 0,5 do...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240976

Dátum: 13.06.1985

Autori: Barteeek Roman, Boezina Richard, Chocholáe Miroslav, Štverka Václav, Bednáo Vlastimil, Lindoský Ervín

MPK: A01N 47/10

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...na fytopathogenní houby.Fenylkarbamáty obecného vzorce I, v němž R 1, R 2, R 3, x,-Y a Z mají shora uvedené významys omezením, že R 2 neznamená methylovou či butylovou skupinu, když R 1 znamená methylovou sku pinu, jsou novými sloučeninami.způsob výroby těchto nových N-fenylkarbanatů obecného vzorce I, které se používaj jako složka /A/ ve fungicidním prostředku podle vynáĺezuse popisuje v čs. patentním spisu.V obecném vzorci I mají obecné...

Způsob výroby monosulfonovaných, disulfonovaných nebo trisulfonovaných arylfosfinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240975

Dátum: 13.06.1985

Autori: Bigos Radomír, Gajdoš Vojtich, Hynek Vojtich, Eásenský Bohuslav

MPK: C07F 9/50

Značky: disulfonovaných, arylfosfinů, monosulfonovaných, způsob, trisulfonovaných, výroby

Text:

...a proto téměř nevykazují roadí 1 néfyziká 1 nI chování, přesto všąk musí být dokonale odděleny.Způsob podle vynálezu je obecně použitelný u monosuhstituovaných, disubstituovaných a trisubstltuovaných arylfosfinů nebo jejich směsi, tj. zejména u fostinů, na které jsou vä.zíny fenylové neho naftylové zbytky, které mohou být popřípadě rovněž substituovány alkylo vými skupinami.24097 š 4 způsob podle vynálezu se provádí taktoK sulfonované směsi se...

Způsob výroby N-formyl a N-hydroxymethyl-3-fenoxy-1-azetidinkarboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240974

Dátum: 13.06.1985

Autori: Dzierža Emil, Eerný Zbynik

MPK: C07D 205/04

Značky: výroby, n-hydroxymethyl-3-fenoxy-1-azetidinkarboxamidů, způsob, n-formyl

Text:

...rozpcuštědla dosucha, rozetfením zbytku s etherem, zfiltrováním a vysušením jako v płíkladu 1.v sloučenlny obecného vzorce I, v němž R znamená hydroxyntethylovou skupinu, se vyrábějí tak, že se sloučeniny obecného vzorce II zpracovávají s teplým roztokem formaldehydu, s výhodou při teplote asi 60 až Io °C. Produkt se extrahuje rozpouštědlem, jako je například other, a vyčlstí se jakov ptíkladu 2Preparace 1 až 17 llustrují prípravu...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240973

Dátum: 13.06.1985

Autori: Mikláš Emil, Pekárek František, Bulla Ján, Novotný Stanislav, Dingl Jioí, Matula Jan

MPK: C07D 233/61

Značky: výroby, derivátů, benzamidových, způsob

Text:

...vzorce I jsou ty látky, v nichž A znamená ethylenovou,trimethylenovou, 3-methyltrimethylenovou nebo tetramethylenovou skupinu, R 1 znamená atom halogenu, aminoskupinu, nitroskupinu, trifluormethylovou skupinu nebo acetoamidoskupinu,alkylový zbytek, například methyl, alkoxykarbonyl nebo alkoxyskupinu o 1 až 4 atomech uhlíku, znamená O nebo 1, 2 nebo 3 a R 4 znamená alkyl, například methyl, v polóze 2 nebo 4 a Q znamená 0 nebo 1.Zvláště...

Způsob výroby nových fenethanolaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240972

Dátum: 13.06.1985

Autori: Varga Vladimír, Bueko Michal

MPK: C07C 91/22

Značky: výroby, fenethanolaminů, nových, způsob

Text:

...je možno funkčně obměnit reaktivní substituent, zejména skupinuEsterifikace karbcxylcvé skupiny se může provadět o sobě známým způsobem, například pomocí alkylhalogenidů, jako methyljodidu, a báze. Zmýdelnění esterové skupiny se provádí účel ně za alkalických podmínek, například působením vodně-alkoholického hydroxidu alkalického kovu, například vodné-methanolického hydroxidu draselného.Karhamoylovou skupinu lze redukovat, například...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240971

Dátum: 13.06.1985

Autori: Okánik Boris, Bárta Miroslav

MPK: A01N 47/10

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...kyselinyN-allyl-n-propylamin /12,7 g roztoku v methanolu, 0,042 molu/ se rozpustí v 50 ml ethyletheru, a spolu s 1,52 g sirouhlíku /0,02 molu/ uvede do kádinky, ve které se reakčni směs nechá asi 15 minut stát.Pak se ze směsi odstraní těkavé látky. zbývajících 3,7 g pevného zbytku se identifikuje běžnými instrumentálnimi technikami jako sloučenina jmenovaná v nadpisu.Podobných postupů se může použít 1 pro výrobu jiných...

Způsob výroby substituovaných fenylalkylamidů substituované fenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240970

Dátum: 13.06.1985

Autori: Fišera Jioí, Pilát Petr, Zrna Antonín, Zelený Karel, Matelová Vlasta, Ulbert Stanislav, Ráž Jaromír

MPK: A61K 31/165, A61K 31/395, C07C 103/82...

Značky: způsob, výroby, fenyloctové, kyseliny, substituované, fenylalkylamidů, substituovaných

Text:

...skupina, n~propylová skupina, isopropylová skupina, hydroxyskupina, methoxyskupina, ethoxyskupina, n-propoxyskupina, isopropoxyskupina, nitroskupina nebo aminoskupina, pro R 3 atom vodiku, fluoru, chloru nebo bromu, methylová skupina, ethylová skupina,n-propylová skupina nebo isopyopyiová skupina, pro R 4 n-propylová skupina, n-butylová Skupina, n-pentylová skupina, n-hexylová skupina,methoxymethylová skupina, ethoxymethylcvá skupina,...

Rodenticidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240969

Dátum: 13.06.1985

Autori: Hamer Vladimír, Mertl Zdenik

MPK: A01N 43/16, C07D 311/18

Značky: rodenticidní, účinné, výroby, prostředek, způsob, látky

Text:

...značí o nebo l,Y znamená otom fluotu nebo chloru aD znamená atom kyslíku nebo skupinu vzorce -o-cuf, -/cH 2/3-, -cnz-cnz nebo -cH-cnn s podmínkou, že ve vzor-oi a/ když x je otom helogenu a n značí o, n znamení 1 a ve veozci b/ když n je 1, D je otom kyelíku a x je halogen, potom n značí 1 nebo 2 a když n je kupina -cH-cH-, x může být rmmčä nom vodiku. qi Proetredek podle vynálezu účelně jeko účinnou látku obeehuje eloučeninu...

Způsob výroby 1-ethoxykarbonyloxyethylesteru kyseliny 6-[D-(-)-.alfa.-amino-.alfa.-fenylacetoamido]penicilanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240966

Dátum: 13.06.1985

Autori: Leško Zoltán, Fiala Miloš, Fiala Jozef

MPK: C07D 499/68

Značky: způsob, 6-[d-(-)-.alfa.-amino-.alfa.-fenylacetoamido]penicilanové, výroby, 1-ethoxykarbonyloxyethylesteru, kyseliny

Text:

...nebo aralkylovou skupinu, R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou arylovou skupinu nebo aralkylovou skupinu, alkoxyskupinu obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, aryloxyskupinu nebo aminoskupinu aX znamená alkalický kov, kov alkalické zeminy nebo organickou bázi, 240966 4b/ výsledný meziprodukt se nechá reagovat s alfa-bromdiethylkarbonátem vzorce IÍIza vzniku odpovídajícího esteru obecného vzorce IVR 1, R a R...

Způsob přípravy N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240964

Dátum: 13.06.1985

Autor: Vaš Karel

MPK: A01N 57/20, C07F 9/38

Značky: n-fosfonomethylglycinu, přípravy, způsob

Text:

...výhodou se nepoužije přebytek acylhalogenidu a rozpouštědlo použité při výše uvedené reakci se po skončení reakce neodstraní a použije se jako rozpouštědlo při reakci sloučeninyvzorce IV se slcučeninou vzorce V.Při této reakci reagují s výhodou etejná molární množství N-kyanomethyl-N-ha 1 ogenmethylamidu acylhalogenidu a fosforitanu. Méně výhodné se mohou použít až 2 moly pŕebytku a nejméně výhodné se může použít až 10 molů...

Způsob výroby indolizinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240963

Dátum: 13.06.1985

Autori: Podešva Milan, Mrlík Bohumil

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, indolizinových, výroby, derivátů

Text:

...dodávky kyslíku do myokardu v případech, že je přítomen spasmus koronárních arterií.- beta-blokátory mohou zpüsohit spssmus, zatímco antagonistyvápníku preventivně brání před spasmem,- beta-blokátory snižují prokrvení myokardu v oblastech za stenosou cévy, zatímoo antagonisty vápníku zvyšují prokrvení myokardu jak v normálních oblastech, tak V oblastech za stenosou,- léčení beta-blokátory je omezeno u pacientů s poruchou myokardu, astma,...

Způsob výroby derivátů fenacylesterů 6a-karbaprostaglandinu-I.sub.2.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 240962

Dátum: 13.06.1985

Autori: Hlobil Vladimír, Odstreil Jioí, Kosina Michal, Kováo Josef, Kadleeík Jaroslav, Vydra Jioí

MPK: C07C 69/732, A61K 31/557, C07C 177/00...

Značky: derivátů, výroby, 6a-karbaprostaglandinu-i.sub.2.n, způsob, fenacylesterů

Text:

...kyseliny karboxylové, jako například s chloridem kyseliny, anhydridem kyseliny aj.Uvolnění funkčně obměněné skupiny OH na sloučeniny obecného vzorce I se provádí žnámými motodami. odätěpení etherových ochranných skupin se například provádí ve vodném roztoku organické kyseliny, jako například kyseliny octové, propionové a jiné. nebo ve vodněm roztoku anorganická kyseliny. jako například kyseliny chlorovodíkové.Ke zlepšení rozpustnosti se...

Způsob výroby nových sulfinyl- a sulfonylazacykloheptan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240961

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kosina Zdenik, Paoízek Jan, Kubík Mikuláš, Košňar Pavel

MPK: C07D 223/10

Značky: způsob, výroby, nových, sulfinyl, sulfonylazacykloheptan-2-onů

Text:

...se dají vyrábět o sobě známymi postupy /Faserforsch. u. Textiltechn. li, 368 ~ 374 /1963/, Aust. J. Chem. 31, 569-8 l~/1981//.oxidační činidla použitelná podle vynálezu jsou rovněž známá. Jako příklady lze uvést peroxid vodíku. permravenčí kyselinu, peroctovou kyselinu, perbenzoovou kyselinu, m-ch 1 orperhenzoovou kyselinu, metajodistanísodný, jakož i vzdušný kyslík. Další vhodná oxidační činidla jsou uvedena v publikaci c. Ferri. Reaktionen...

Katalytický systém pro homopolymeraci butadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240958

Dátum: 13.06.1985

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jioí

MPK: C07F 4/52, C08F 136/06

Značky: katalytický, homopolymerací, systém, butadienu

Text:

...omezeně stabilní. Je dostatečně použít jednoduché stálé sloučeniny jako jejich oxidy a spojit je s halogenovodíkovou kyselinou, aluminiumalkylem a alkoholem nebo organickou kyselinou nebo vodou, aby se získal katalyzátor schopný polymerovat konjugované diolefiny na linesrní produkty vysoké molekulární hmotnosti a s vysokým stereouspořádáním typu 1,4-cis.Taková katalytické sloučeniny jsou nové a nejsou popsány v literatuře. Například Nd oxid...

Způsob výroby v jádře substituovaných benzyl-halogenidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240955

Dátum: 13.06.1985

Autori: Vinš Ludik, Veselý Jaromír

MPK: C07C 85/24

Značky: jadre, benzyl-halogenidů, substituovaných, výroby, způsob

Text:

...skupina, jak byly definovány, která neovlivňuje nepříznivě reakci podle tohoto vynálezu.obdobné, termín benzylový sulfoxidový substituent znamená radikáiy vzorce -CHV němž R 1 má dříve uvedený význam. Protože se tato skupina R 1 z konečného produktu odštěpí, je výhodné používat jednoduchých a levnýoh alkylových substituentü, jako je methyl.zsoal, Termín alkyl znamená jak rovný, tak i rozvětvený alkylový radikäl. Výhodnými aikyly jsou...

Způsob výroby 1,4-dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240954

Dátum: 13.06.1985

Autori: Lednický Dominik, Eelko Peter

MPK: C07D 211/86

Značky: způsob, výroby, 1,4-dihydropyridinu

Text:

...benzylovou skupinu, dochází při hydrogenaci za shorauvedených podmínek normálně pouze k odštěpení jedné benzylové skupiny. Zbývajíoí benzylovouskupinu pak lze odštěpit další hydrogenací vzniklého monobenzylderivátu za výše zmíněných podmínek za použití čerstvého katalyzátoru.Četné výchozí látky obecného vzorce II, ve kterém Q znamená benzylovou skupinu, jsou popsány a chráněny v naší publikované evropské přihlášce vynálezu č. 0060674. V...

Způsob výroby heterocyklických derivátů guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240952

Dátum: 13.06.1985

Autori: Maticha Jaromír, Nye Petr

MPK: C07D 401/14, C07D 401/02, A61K 31/395...

Značky: guanidinu, způsob, derivátů, výroby, heterocyklických

Text:

...séra /Miles Laboratories Ltd., frakce V/ ve 100 ml pufru 1 50 ml Pľ° 5 tř 3 dÍ na 10 g čisté hmotnosti tkáně/ a za micháni V kyslIkové.atmosféře se inkubuje při 30 QC 8 pH 7,4 /podmínky kontinuálně sledovány a udržovány/.Po 30 minutách se tkáñ nechá usadit a kapalina nad usazenínou se odděli. Přidá se čerstvédispergační prostředí /50 ml na 10 g hmotnosti vlhké tkáně/ a v inkubaci se pokračuje. Po 40 až 60 minutách sestává disperze tkáně...

Způsob výroby heterocyklických derivátů guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240951

Dátum: 13.06.1985

Autori: Lacina Lubomír, Lednický Dominik

MPK: A61K 31/395, C07D 401/02, C07D 401/14...

Značky: heterocyklických, výroby, derivátů, způsob, guanidinu

Text:

...se v pugru 1 a třikrát se pufrem 1 promyje. Tkáň se pak suspenduje v dispergačním prostředí /100 mg kolagenasy /Sigma Chemical co., typ V/ a 100 mg albuminu hověziho séra 7 Miles Laboratories Ltd., Erakce V/ ve 100 ml pufru 1 50 ml prostředí na 10 g čisté hmotnosti tkáně/ a za micháni v kyselíkové atmosfáře se inkubuje při 30 °C a pH 7,4 /podmínky kontinuálně sledovány a udržovány/.Po 30 minutách se tkäň nechá usadit a kapalina nad...