Archív za 1985 rok

Strana 113

Způsob zvýšení izolovatelného množství cukru v cukrové řepě

Načítavanie...

Číslo patentu: 241135

Dátum: 13.06.1985

Autor: Kubištík Vladimír

MPK: A01N 37/18, C13D 1/00

Značky: zvýšení, způsob, izolovatelného, cukrové, řepě, množství, cukrů

Text:

...přidávání se reakční směs míchá ještě 2 hodiny pŕi teplotě 2 až 5 OC.Nerozpustná bílá pevná látka se odfiltruje za odsáváni, promyje se vodou, přenese se do kádinky o objemu 3 litry a míchá se 15 minut se 2 litry uhličitanu sodného o koncentraci 10 3. Nerozpustný pevný podíl se oddělí filtrací za odsávání, promyje se vodou a usuši. Ziská se 352 g produktu o teplote tání 172,5 až 175 OC.Při provádění způsobu podle vynâlezu se cukrová řepa...

Prostředek pro odpuzování škodlivého hmyzu a způsob přípravy účinné látky tohoto prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241134

Dátum: 13.06.1985

Autor: Gašpar Alojz

MPK: C07D 213/04, A01N 47/06

Značky: látky, tohoto, hmyzu, prostředků, přípravy, odpuzování, způsob, prostředek, škodlivého, účinné

Text:

...kruhu ve druhé poloze, substituentem R 1 je atom vodiku, substituentem R je n-propylová skupina. n je 3 a postranní řetězec je substituován na pyridinovém kruhu ve druhé poloze.Kromě účinného množství účinné látky obsahuje prostředek podle uvedeného vynálezu rovněž inertní ředidlo nebo nosičovou látku vhodnou pro tento prostředek.Výše uvedeným termínem alkylová skupina se mini uhlovodikové zbytky s přímým nebo rozvětveným řetězcem,...

Herbicidní prostředek s prodlouženou stálostí v půdě

Načítavanie...

Číslo patentu: 241126

Dátum: 13.06.1985

Autori: Nosko Vladimír, Hutár Eduard, Tehlár Jozef Ing

MPK: A01N 47/10

Značky: stálosti, prodlouženou, půdě, herbicidní, prostředek

Text:

...je S-etyl N,N-di-n-propyltiolkarbamát S-etyl, N,N-diisohutyltiolkarbamát, S-n-propyl, N,N-di-n-propyltiolkarhamát a S-n-propyl N-ety 1-N-n-butyltiolkarbamät.Sloučeniny podle vynálezu se mohou připravit různými způsoby např. náaledujícím způsobemReakoí primárního aminu a aldehydu nebo ketonu se získá imin a voda. Po reqeneraci iminu fázovou separaoí se provede redukce borohydridem sodným nebo kyanoborohydridan aodným,za vzniku...

Způsob výroby substituovaných N-fluoroalkylendioxyfenyl-N’-benzoyl(thio)močovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241125

Dátum: 13.06.1985

Autori: Hudec Milan, Kliment Július, Teren Ján, Daueík Adam, Jakubeová Mária

MPK: C07D 319/20

Značky: způsob, výroby, substituovaných, n-fluoroalkylendioxyfenyl-n'-benzoyl(thio)močovin

Text:

...vynálezu 2,6-dibrombenzamid a 3,4-/difluormetylendioxy/fenylisokyanát, je možno průběh reakce popsat následujicím reakčním schématemAmidy benzoových kyselín obecného vzorce IV, používané jako výchozí látky, jsou známé nebo je lze připravit známým způsobem běžnými metodami /viz například J. org. Chem. gg,/1965/, 4306-4307 a DAS č. 1 215 144/.Jako další výchozí látky používané fluoralkylendioxyfenyliso/thio/kyanáty obecného vzorce V jsou rovněž...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241124

Dátum: 13.06.1985

Autori: Slovinský Ján, Kovaleík Štefan, Kordík Jozef

MPK: A01N 37/36

Značky: insekticidní, látek, výroby, prostředek, způsob, akaricidní, účinných

Text:

...kyseliny shora uvedeného obecného vzorce I. Dále je předmětem vynálezu výše popsaný způsob výroby těchto účinných látek.Zvlášč výhodné jsou ty sloučeniny obecného vzorce I, v němžR znamená alkyiovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, halogenem, zejména fluorem či chlorem,fenylovou nebo fenoxylovou skupinou substituovanou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu s S až 6 atomy uhlíku, dále karboxylem...

Způsob výroby nových bis-triazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241098

Dátum: 13.06.1985

Autori: Švooava Marian, Šesták Tomáš

MPK: A01N 43/653

Značky: nových, derivátů, výroby, bis-triazolových, způsob

Text:

...nebo prášku.Tak například je možno tyto sloučeniny zaprac-ovat do krému sestävajícího z vodné emulze polyethylenglykolů nebo kapalného parafinu, »nebo je lze V ko-ncentraci mezi 1 a 10, 0/0 zapracovávat do masťového základu tvořeného bílým voskem nebo bílým měkkým paratinem, popřípadě se stabilizátory a ochrannými látkami.Slouwčeniny obecného vzorce I a jejich soli jsou rovněž účinné proti řadě fytopathogennich hub, včetně například různých...

Způsob přípravy derivátů thiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241096

Dátum: 13.06.1985

Autori: Iván Július, Longauer Karol, Majer Jozef, Šesták Tomáš, Krajeí Pavol, Iván Július Ing Vleany, Kiss Arpád, Hajnoš Jozef, Endel Adrián

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: způsob, derivátů, thiazolidinu, přípravy

Text:

...sloučenm obecného vzorce I, pripravených způsobem podle ixynálezu, se zkolumá těmito způsoby.Tuto zfkoušku jako první popsal Shay -a kol. v roce 1945 Gastroenterology 56, str. 5 až N 13, 1945. Samičky krysy H-Wistar o hmotnosti 120 až 150 g se nechají 24 hodiny hladovět. Vodu mají k dispozici podle libosti. Vrátník pylorus se zviřaitům podváže v mírné ethenové narkóze. V průběhu operace se podáva zkoušená látka. Za čtyři hodiny po ošetrení...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241095

Dátum: 13.06.1985

Autor: Baoas Ladislav

MPK: A01N 43/36

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...1 vodné chlorovodikorvé kyseliny, vysnuši se síranem hořečnatým a rozpouštědlo se odežene ve vakuu,čímž se získa tmavý olej, který se identifikuje běžnými analytickými zpüsoby jako připrav-ovaný N- 3-trifluormethyl-Ił-fluoríenylj-S-chlor-4-chlormethyl-Z-pyitrolidon.Použije se tříhrdlé banky s Ikulatým dnem o obsahu 100 ml, vybavené topným pláštěm,magnetickým míchadlem, teploměrem a zpětným chladičem. Do této banky se vnese 24,97 g 0084 molu...

Způsob přípravy 4-methyl-6-fenylpyridazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241094

Dátum: 13.06.1985

Autori: Bobovnický Peter, Kozlov Mstislav Valentinovie, Chomeriki Otar Kvirosjevie

MPK: C07D 237/20

Značky: 4-methyl-6-fenylpyridazinových, způsob, přípravy, derivátů

Text:

...9/0 pokusných zvířat.současně se při stanovení akutní toxicityrovněž určí prahová dávka -těchto produktů vyvoláva-jiní konvulzivni .aktivitu, .tj, minimálni dávka uvedených produJktů, při které začíná dochazet »ke konvulzím.Získané výsledky jsou shrnuty v. následující taibulce 1. V této tabwlce jsou roivněž uvedeny výsledky získané při použití dvou srovnávacílch produktů, popsaných ve francouzském patentovém spisu č. 2 141697T a b u l k a 1...

Způsob přípravy 3-[2-(3-oxo-4-morfolinyl)ethylamino]-4-methyl-6-fenylpyridazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241093

Dátum: 13.06.1985

Autori: Norakidze Georgij Georgijevie, Sakandelidze Ramaz Michajlovie, Sitnikov Eduard Konstantinovie

MPK: C07D 237/20

Značky: způsob, 3-[2-(3-oxo-4-morfolinyl)ethylamino]-4-methyl-6-fenylpyridazinu, přípravy

Text:

...tabulce 1. V této tabulce jsou rovněž uvedeny výsledky získané při použití dvou srovnávaoích produktů, popsaných ve francouzském patentovêm spíse č. 2141697Letální dávka DLso (mg/kg, i. p.Prahová konvulzívní dávka mg/kg, i. p.Výsledky uvedené wpředcházející tabul~ ce ukazují, že sloučeniny pripravené způsobem podle vynálezu mají významné nižší toxicitu a konvulzívní účinnost než uvedené referenční sloučeniny.Reakce odevzdání se osuduTento...

Způsob výroby 2-heterocykloalkylthiopenemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241091

Dátum: 13.06.1985

Autor: Turulin Viktor Nikolajevie

MPK: C07D 513/04, A61K 31/43

Značky: způsob, 2-heterocykloalkylthiopenemderivátů, výroby

Text:

...uhlíku,B-ttalidylová skupina, ál-krotonolaktonylová skupina, y-butyroiakton-Iłçylová skupina, karboxyalkyllkarbonyloxymethylová skupina obsahující 4 až 12 atomů mhlíku nebo 5-methyl-2-oxo~ 1,3-dioXolenA-ylmethylová skupina.K přípravě SIOUlČGIIÍII nesou-cích tento esterový zbytek hydrolyzovatelný in vivo, se kyselina odpovídající obecnému vzorci I nebo II nechá reagovat s bázi za vzniku příslušneho ani-onto. Mezi vhodné kationty náležejí...

Způsob přípravy N-arylhalogenpyrrolidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241090

Dátum: 13.06.1985

Autori: Tichonov Arkadij Konstantinovie, Gerasimov Vladimir Ivanovie

MPK: A01N 43/36, C07D 207/12

Značky: přípravy, n-arylhalogenpyrrolidonů, způsob

Text:

...slounťíeniny, jak-o toluen nebo xylen.Výhodným rozpouštěudlem je »toluen a terc butylalkohol. Přízpadně se mo-hou použít další inentní rozpouštědla uvedená v USA patentu rč. 4 113.2 713.Množství použitého aminu se může měnit.podle nákladů .a žádanéh-o účinku. Obecně se aminu použije v množství 5 až 60 0/0 mol,založeno na ivýchozím Nł-alkenyl-oz-halaogenamidtu a s výhodou 1-0 až 4 U mol.Teplota, při které se provádí způsob podle...

Způsob výroby inhibitorů koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 241087

Dátum: 13.06.1985

Autori: Paršin Nikolaj Ivanovie, Lapšin Viktor Vladimírovie, Gorjunov Anatolij Nikolajevie, Görner Volkmar, Rosenow Peter, Wetzel Wilhelm, Filippov Vladimir Ivanovie

MPK: C23F 11/00

Značky: inhibitorů, výroby, koroze, způsob

Text:

...dal-eko nižší koncentrací tosfátu Ve vodě, ve srovnání s prostředky, které obsahují zinek a mají podobnou účinnost, obsahují prostředky, vyrobené způsobem podle vynálezu daleko nižší lkoncentraci zinku ve vodě,- na rozdíl -od zná-mých prostředků, které obsahují f-osfor, téměř nedochází k ukládání fosforečnanu vápenatého .nebo k němu dochází jen v netpatrné míře, případné znečištěíií vody měďnatými ionlty nijak nesnižuje Líčinnost...

Způsob výroby nových (amido)N-substituovaných bleomycinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241086

Dátum: 13.06.1985

Autori: Klug Jochen, Klimmt Helmut Lauter, Alchovskaja Ljubov Lvovna, Alafejeva Natalija Valerjevna, Rošal Jevgenij Removie, Rusinov Vladimir Anatoljevie

MPK: C07K 9/00

Značky: způsob, bleomycinů, amido)n-substituovaných, výroby, nových

Text:

...1-cyk 1-ohexyl-3- 2-morfoitnoethyl jkarbocliimid, -diisospropylkarbodiimid, difenyltosto-nazidát DPPAJ, diethylfosforokyani-dát (DEPC), G-cłrlor-l-tp-chiorbenzensuifonyioxybenztriaz-ozlv CCBTSpolu s výše uvedenými kondenzačními činldly mohou být použitý přídavné kon-denzačni látky jako je pnitrofenol, o,~p-~dinitrofenoi, upentachlorfenol, 2,4,5-tri-ohio~rfeno 1,pentaflu-orfenol, N-hydr-oxysukciniamid,...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241085

Dátum: 13.06.1985

Autor: Banikova Žanna Addejevna

MPK: A01N 57/20

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...rozlív a .přilnavost her bicidnísho -prostřevdku .podle vynálezu.Granule a pelety jsou fyzikálne stále pro 241085středky ve formě «části~c orhsahujicĺ účinnou látku obecného vzorce I přilnutou na základtní maürici nebo rozdělenou v základní matríci usoudržněho inent-ního nosiče s makroskopickými rozměry. Zpravidla mají tyto části-ce průměr přibližně 1 až 2 mm. Často jsou obsaženy povrchové aktivní latky k podpore vyluhování účinné...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241084

Dátum: 13.06.1985

Autor: Velikžanina Galina Alexaddovna

MPK: A01N 57/20

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...je 0 -až 100 , .přičemž 0 znamená, že .neni rozdílumezi rostllnou v ošetřené a V neošetřené mise a 100 znamená dokonalé zničení rostliny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce l. c jas üně zřejmě, že sloučeniny obecného vzorce I mají vyrazne hevbioidní píxsołleni.Výsledky zkoušel( lterbicidníhtmpůsobení použité množství 4.48 kg/ha)Širołkolísté lplevely Trávy A B C průměr I) E F G průměr dĺmethyloktadecylsulfoniová sůlN-fosfonovmethylglycinu 5 U 49...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241083

Dátum: 13.06.1985

Autor: Šolin Albert Fedorovie

MPK: A01N 57/20

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...0-10 se dvěma dvojnými vazbam 1.Všechny shora uvedené soli se mohou připravovat reakcí N-fosfonomethylglycinu se vho-dným alkylamoniumthalogenidem V přítomrnosti oxidu střibrného a odiiltrováním nerozpustného halogenidu stříbrného vysráženého v důsledku reakce, přičemž elkylamoniová sůl N-fosfonomethylglycinu zůstavá v roztoku.šPři přípravě látek obecného vzorce I se alkylamoniumhalogenid s dlouhým řetězcem a N-fosfonomethylglycin nejdříve...

Způsob výroby N-oxidů esterů pyridylkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241082

Dátum: 13.06.1985

Autori: Wicke Heinz, Ždanova Nelli Isaakovna, Schneeweissvolker, Muzyeenko-leonid Afanasjevie

MPK: C07D 213/79, A61K 31/44, C07D 213/89...

Značky: n-oxidů, kyselin, esterů, pyridylkarboxylových, výroby, způsob

Text:

...a jednou týdně tělesná hmotnost zvířat.Poslední den -pokusu se lkrysám -opět -odebere krev z retroonbitálniho plexu ve stejnou dobu jako 14. dne ,přípravného olbdobí. .Krevní vzorky se opět analyzují .na hladinu celkového Isérovétho cholesterolu, cholesterolu HDL, d-lipoproteinů a triglyceridü. zvířata se pak usmrti, játra se vyjmou a zvážĺ.Ve srov-nání s kontrolními zvířaty je možno pozorovat značné po-sitivni změny všech iparametrů...

Způsob výroby 1,3-bis(dimethylamino)-2-propyl-4-chlorfenoxyacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241081

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kuzmin Vaientin Michajlovie, Rytvin Jevgenij Isajevie, Ehrich Joachim, Akimova Zoja Alexaddovna, Pusch Horst

MPK: C07C 69/157, C07C 87/14

Značky: způsob, výroby, 1,3-bis(dimethylamino)-2-propyl-4-chlorfenoxyacetátu

Text:

...»dní denně 100 milligrćPmY/kg účinné látky a ošetřením se zlepšil zmíněný parametr tak, že byl .příbližně stejný tu lkrys starých jeden rok. Tento výsledek úplně souhlasi s průměnným pnodloužením doby života.Slxoučenina podle vynálezu působí také na syntézu RNS v bankách mozkově kůry. Celková a mRNS-oyntéza buněk mozkowé kůry starých 24 měsíců krys probíhá asi o .polovínu upvo-ma-leji než v případě mladých a vzrositlých zvířat. Ctyřtýdenní...

Převodová ústrojí jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 241079

Dátum: 13.06.1985

Autor: Bobrov Alexadd Vladimirovie

MPK: B62M 17/00

Značky: ústrojí, převodová, jízdního

Text:

...dovnitř, jak znázorněnno na obr. 1 » a 3 a přitlačunje hnoací pouzdro 21 k dvojkuželovému brzdovému kroužku 25.ako obvykle je brzdový dvojkužeilonvý kroužek 25 dělený za učelem rozpínání a stlačování .při přitlačování k stěnám náboje 2 hnacílho kola 3. Dvojlkiužel-ový brzdový kroužerk 25 je vytvořen podobné jako dvojkuželové hnací pouzdro 21 a při brz-dění je kuželołvá část 27 při-tlačového k brzdovému kuželi 28, který je jakýmkoliv...

Mikrobicidní prostředek k potírání chorob rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241078

Dátum: 13.06.1985

Autori: Martin Herbert, Rumpler Johann

MPK: A01N 43/54

Značky: účinných, rostlin, chorôb, prostředek, výroby, látek, způsob, potírání, mikrobicidní

Text:

...pak zůstáivaljí před tvasksovýrnito mitkroorganismy chráněny i později vyrostlé části .rostlinÚčinné látky vzorce I jsou účinné proti fytopathogeíízním houbám, které náležejí .do následujících třídFungi imp-erfecti například Botrytis, Hel minthosporium, Fusarium, Septoria, Cercospora a Alternariva) Basidiotmycetes například čeledí Hemileia,Rhizoctonia, Puccinia zvláště úíčllnné jsou proti houbám ze třídy Ascomycetes například Venturia,...

Způsob přípravy derivátů thiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241074

Dátum: 13.06.1985

Autori: Feikin Jurij Valentinovie, Brik Galina Borisovna, Donskich Alexadd Jemeljanovie, Redin Alexej Alexaddovie, Tkae Nikolaj Vasiljevie, Michajlik Stipan Semenovie, Babanov Gennadij Kuzmie, Dubinin Leonid Dmitrijevie, Tkaeenko Dmitrij Nikolajevie

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: thiazolidinu, způsob, derivátů, přípravy

Text:

...v rozsahu shora uvedeného významu jednotlivých symbolu o sobě známymi způsoby.jakožto výhodná reprezentativní sloučenina obecného vzorce l se uvádí 3-benzyl-2-kyanoiminothiazolidin sloučenina A. Dále se popisují výsledky farmakologických zkoušek prováděných s touto sloučeninou,připominá se však, že i ostatní sloučeniny obecného vzorce I mají významnou účinnost.Farmakologická účinnost nových sloučenin obecného vzorce I se zkoumá těmito...

Fungicidní prostředek k ochraně rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241073

Dátum: 13.06.1985

Autori: Galperin Alexadd Lvovie, Komarov Jurij Ivanovie

MPK: A01N 43/853

Značky: způsob, fungicidní, ochraně, prostředek, rostlin, výroby, účinných, látek

Text:

...nebo glukózu k isotonické úpravě roztoku.Při orálníní nebo parenteralním podání v humánní medicině se budou denní davky antifungálně účinných sloučenin obecného vzorce Tje .b solí Igílĺĺlíľblmlâĺ od 0,1 do 1 U T 115, kg, pncemž tato celková dávka se podava v několika dílčích dávkach. Tablety nebo kapsle budou tedy obsahovat od 5 mg do 0,5 g účinné látkybudou podávány jednorazové neb-o vícekrát denně, tak jak je to v tom kterém případě vhodné....

Způsob výroby 3-(amino nebo subst.amino)-4-(subst.amino)-1,2,5-thiadiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241072

Dátum: 13.06.1985

Autor: Lošeilin Jevgenij Dmitrijevie

MPK: C07D 207/48, C07D 207/40, A61K 31/41...

Značky: subst.amino)-4-(subst.amino)-1,2,5-thiadiazolů, způsob, výroby, 3-(amino

Text:

...skupinu aR 5 znamená atom vodíku, nižší alkylovou skupinu nebo nižší alkoxyskupinu, q je číslo o hodnotě 1 až 4 aR 5 a R 7 buď nezávisle na sobě znamenají vždy nižší alkylovou skupinu, nižšíjalkoxyjnižšüalkylovou skupinu, V níž je nižší alkoxylová část oddělena od dusíkovéh-o atomu nejméně dvěma atomy uhlíku, nebo fenylnižšíalkylovou skupinu, přičemž znamená-li R 3 atom vodíku, může R 7 rovněž představovat nižší cykioalkylovou...

Způsob výroby substituovaných ergolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241071

Dátum: 13.06.1985

Autori: Verch Hartmut, Linkelmann Norbert, Klotsch Wilfried, Bechtloff Gustav, Schimpf Ullrich

MPK: C07D 457/12, A61K 31/435

Značky: ergolinu, substituovaných, způsob, výroby

Text:

...účelom tvorby soli se získané sloučeniny rozpusli v malém nínožství meihanolu a ponechají reagovat s koncentrovaným roz~ tokem požadované organické kyseliny v methanolu při teplote mšotnosti.Následující jíříklady ĺĺ 1.SŽl-.ljĺ vymáloz, oníž by jej jakkoli onlezovalyr.-20 °C V 80 ml kyseliny trifluoroctoveběhem 3 až 4 minut se plldá 8 dávek vždy 500 mg horliydridu soduého. Následne se směs vytřepe na led, zalkalizilje za chlazení leden...

Způsob přípravy 4-methyl-6-fenylpyridazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241052

Dátum: 13.06.1985

Autori: Sjusin Gennadij Alexaddovic, Sejdalijev Fikrat Sejdali, Dobkin Igor Josifovie

MPK: C07D 237/20

Značky: 4-methyl-6-fenylpyridazinových, způsob, přípravy, derivátů

Text:

...na centrální nervový systém a jejich toxicíty.Studované produkty byly podávány intraperitoneálně v rostoucích dávkach skupi~ nám 10 myší. Po dobu 24 hodin po podání těchto produktů byla sledoväna úmrtnost vyvolána těmito produkty.Na základě získaných výsledků se stanoví pro každý testovaný produkt letální davka so, tj. dávka, která způsobí úmrtí 50 pokusných zvířat.současně se při stanovení akutni toxicity rovněž určí prahová dávka...

Způsob výroby fenylchinolizidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241050

Dátum: 13.06.1985

Autori: Gusev Boris Michajlovie, Grigorjan Varazdat Gevondovie

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, výroby, fenylchinolizidinů

Text:

...a kapalné polyoly atd. podle skupenství účinné látky nejsou však u mäkkých želatinovych kapslí zapotřebí vůbec žádné pomocné látky.Pro vyrobu roztoků a sirupů se jako pomocné látky hodí například voda, polyoly,sacharóza, invertní cukr, glukóza apod.Pro injekční roztoky se jako pomocné látky hodí například voda, alkoholy, polyoly,glycerin, rastlinné oleje atd.Pre čipky, dále pro lokální a perkutánní aplikační formy se jako pomocné látky...

Způsob výroby pyrimidonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241049

Dátum: 13.06.1985

Autor: Bukarev Vjaeeslav Nikolajevic

MPK: C07D 401/12

Značky: derivátů, pyrimidonových, výroby, způsob

Text:

...je možno uskutečnit záhřevem guanldinu obecného vzorce X se sloučeninou obecného vzorce XI, popřípadě v rozpouštědle, například v alkoholu odpovídajtcím esterové funkcí ve sloučenině obecného vzorce XI, tj. v alkoholu vzorce RőoH, na zvýšenou teplotu, s výhodou v prítomnosti báze, zejména alkoxldu sodného vzorce Na 0 R 3, který odpovídá esterové funkci sloučeniny-obecného vzorce XI.Guanidíny obecného vzorce X lze přípravít reakcí...

Způsob výroby derivátů triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241047

Dátum: 13.06.1985

Autori: Pavljukov Valentin Grigorjevie, Targonja Oleg Fedorovie

MPK: C07D 249/68

Značky: derivátů, triazolu, způsob, výroby

Text:

...tus, Trichophyton spp., Microsporum spp.,Epidermophyton íloccosum, Coccidioides immitis a Torulopsis glabrata.Hodnocení účinnosti sloučenin podle vynálezu proti fytopathogenním houbám in vitro se provádí zjištováním jejích minímálních inhibičních koncentrací, při němž se postupuje stejným způsobem jako výše, pouze s tím rozdílem, že se před hodnocením růstu houby inkubují desky při teplote 30 °C po dobu 48 hodin nebo déle.Mezi...

Způsob výroby nových derivátů 1,1,2-trifenylpropanu a 1,1,2-trifenylpropenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241046

Dátum: 13.06.1985

Autori: Addianov Vitalij Vasiljevie, Targonja Oleg Fjodorovie, Dolja Leonid Vladimirovie, Rybalko Alexadd Ivanovie, Addianov Vitalijvasiljevie, Dvorakovskij Jurij Anatoljevie, Kljavio Jan Janovie

MPK: C07C 93/14, C07D 265/28, A61K 31/135...

Značky: 1,1,2-trifenylpropenu, výroby, způsob, 1,1,2-trifenylpropanu, derivátů, nových

Text:

...a. jejich íarmaceuticky vhodné adiční soli s kyselinami. Bazioké. sloučeniny obecného vzorcênl tvo-ří adíčnísoli s- kyselinami. Kl tvorbě solí lze používat obvyklých anorganických kyselín například kyseliny chlorovodíkove, bromo- uodíkové, sírová, tosforečné atd.) av organic kých kyselín (například maleinové, fumaro~vê, mléčné, methansnlfonové, pltoluensul- .vionovê, citrónová atd.)Sloučeniny obecného vzorce I...

Způsob výroby nových derivátů 1,1,2-trifenylpropenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241045

Dátum: 13.06.1985

Autori: Šur Solomon Saulovie, Schwanz Heiner, Pippel Georg, Rekis Dzintars Martynovie, Štin Stanislav Alexaddovie, Legzdio Janis Janovie, Filimonov Alexej Nikolajevie, Tichodijev Nikolaj Nikolajevie

MPK: A61K 31/135, C07C 93/14

Značky: nových, derivátů, 1,1,2-trifenylpropenu, výroby, způsob

Text:

...směs stereoisomerů lze obvyklyími metodami například fralšční krystaliZBCÍ dělit na jednotlivé stereoisomery.Zásadité sloučoninjr obecného vzorce l lze o sobě známým způsobem převádět V adiční soli s kyselinazni renkcemí s príslušnými kyselinami v inertním rozpxuuštědle. je účelne pripravoval farmaceutický vhodné adiční soli s líyäĺčĺĺilâłllĺ těchto sloučenin bazické p 0 vahy. Búzre lze vivolňoxiat z jejich adičních solí s kysolinami...

Způsob výroby pyrimidonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241040

Dátum: 13.06.1985

Autor: Katruš Radij Vladimirovie

MPK: C07D 401/12

Značky: pyrimidonových, výroby, způsob, derivátů

Text:

...V nepřitomnosti rozpouštědla, například při teplote od 80 do 170 °C, s výhodou od 120 do 140 °C, nebo v rozpouštědle při zvýšené teplotě, například za varu reakční směsi pod zpětným chladlčem. Volba rozpouštědla se řídí rozpustnosti reakčních složek a charakterom zbytku ve významu symbolu R 5. Výhodnými rozpouštědly sou pyrldln. pikolin nebo směsi pikolinů, alkanoly s 1Ll-propanol, LZ-ethandíol, ketony, například acgpon nebo Z-butanon,...

Způsob výroby nových N-[2-(nebo 3-)pyrrolidinyl(nebo pyrrolidinylmethyl)]benzamidů, substituovaných v poloze 2, 3, 4, 5, 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 241039

Dátum: 13.06.1985

Autori: Škop Jaroslav Jaroslavovie, Vinarov Alexadd Jurjevie, Kafarov Viktor Vjaeeslavovie

MPK: C07C 103/76, A61K 31/40, A61K 31/165...

Značky: pyrrolidinylmethyl)]benzamidů, nových, výroby, substituovaných, n-[2-(nebo, způsob, 3-)pyrrolidinyl(nebo, poloze

Text:

...se odstraní a reakční směs se zchladi na 60 °C, současně se přídají za stáleho míchání 4 litry chloroformu. Teplota se sníži na 30 °C, načež se pridá 1500 m 1 thionylchloridu po kapkách a směs se 2 hodiny zahřívá na teplotu varu pod zpětným chladičem, čímž dojde kvysrážení zñ-dichlorpentylaminhydrochloridu. Tato sloučenina se oddělí filtraci, promyje se chloroíormem a suši při teplote 70 °C. Tímto způsobem se ve výtěžku 78,5 získa 1512 g...

Způsob výroby pyrimidonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241036

Dátum: 13.06.1985

Autor: Steffens Eberhard

MPK: C07D 401/12

Značky: výroby, způsob, pyrimidonových, derivátů

Text:

...při .zvýšené teplote V nepřítomnosti rnzpouštědla, například při teplote od 80 do 170 °C, s výhodou od 120 do 140 °C, nebo v rozpouštědle při zvýšené teplotě, ,nąpříkľadj za varu reakňní směsípodzpětnýmmčñładlčem. Volbawozpouštědla se řídí rozpustnos~ tí reakčních složek a charakterem zbytku ve významu symbolu Râ Vyhodnýml rozpouštědly jsou pyrldlngpíkolin nebo směsi pikolinů, alkanoly s 1 až 4 ratomy uhlíku, s výhodou ethanol nebo...

Způsob výroby nových derivátů 1,2,4-oxadiazolin-5-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241032

Dátum: 13.06.1985

Autori: Hemmerling Christina Magdeburg, Wagner Klaus, Pokrovskij Lev Ivanovie, Grossman Hans-jürgen, Hecht Rolf-bernhard, Pfeifer Manfred, Simenido Avgust Vladimirovie, Wetzel Arno, Knopp Helmut, Bischoff Peter

MPK: C07D 413/06

Značky: nových, způsob, výroby, 1,2,4-oxadiazolin-5-onu, derivátů

Text:

...Produkt je identický s produktem z příkladu 1.l( teplému roztoku 5,1 g 3-fezíyl-4-3-chler-E-hydroxypr-opylj-AŽ-LZA-oxadiazolin-5-onu a 4,0 g 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinollnu se během. jedné hodiny příkape 7,5 ml 10 JOÓIHĚŤCI roztekvi hydroxidu sodného. Reakční szněíidržuie ještě jednu hodinu při teplotě varu, potom se směs ochladí a zředí vodou. Získa se 6,3 gramu B-fenyl-tl- 3-...

Způsob výroby nových derivátů 1,1,2-trifenylpropanu a 1,1,2-trifenylpropenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241030

Dátum: 13.06.1985

Autori: Záviška Zdislav, Hajšo Štefan, Kozlov Georgij Alexaddovie, Doležal Jioí, Henning Klaus, Gabicher Wolf-dieter, Gladovskij Gleb Klexejevie

MPK: A61K 31/135, C07C 93/14

Značky: 1,1,2-trifenylpropenu, 1,1,2-trifenylpropanu, derivátů, výroby, nových, způsob

Text:

...dusíku, na který jsou vázäny, píperazinovou, pyrrolidínovou, píperldt novou nebo morfolinovou skupinu, která jepopřípadě substituovâna Cjqalkylovoit sku~ plnou.Zvlášť výhodnýmí představíteli SIOUČBHÍH obecného vzorce I jsou tyto derivátya jejích ÍHFIDHCCIIÍÍCKY přijatehíé adíční so~ i s kyselinami.Bazické sloučeníny obecného vzorce I tvoří adiční solí s mínerúlníníi nebo orga~ nickýmí kysellnami, například s kyselinou chlorovodíkovou,...

Způsob výroby tripeptidamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241028

Dátum: 13.06.1985

Autori: Breuer Jaromír, Zdenik Josef, Novotný Miloslav, Doležal Jioí, Socha Jioí

MPK: A61K 37/02, C07K 5/08

Značky: výroby, tripeptidamidů, způsob

Text:

...vynälezu a nakonec 100 mg na kg L-Dopa. Vždy po Et),a DD lIlŽllLltěĺCh po výše uvodenění zpracovei.uí se měří lokomotorickä aktivita jiokíísííjižch zvířat. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce udaně V procentech, ve vztahu ke zvířatům zpraoovaným TRH. K tomuto pokusu se použije vždy 15 samčích myší o celkové. hmotnosti 18 až 22 g. 3. Účinek ohracející reserpinoxroií hypothermii u myší vir B. M. Askeav Life Sci 2,7255-730 1963...

Způsob výroby pyrazolo(1,5-c)chinazolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241026

Dátum: 13.06.1985

Autori: Sousedík Jaroslav, Koudelka Karel, Süssmilch Josef, Vrba Karel, Vojtich Otakar, Stejskal Jioí, Santarová Marie

MPK: C07D 487/04

Značky: způsob, pyrazolo(1,5-c)chinazolinových, derivátů, výroby

Text:

...provedení použije chloridunebo bromidu karboxylové kyseliny.,jestliže reaguje výchozí sloučenina o Io obecném vzorci II s anhydridem karboxylo vékyseliny o obecném vzorci V, použije senebo v přebytku. Reakční teplota se pohybuje v rozmezí od 20 do 200 CI obzvläště při teplotě varu použitého anhydridu karboxylové kyseliny. NitropyrazoloLñ-cjchínazoliny o obecném vzorci Ia se redukujíve výhodném provedení katalytickou hydrogenací v...

Způsob výroby dihalogenovaných derivátů kondenzovaných pyrimidin-4-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241025

Dátum: 13.06.1985

Autori: Sláma Ivo, Jakubová Antonie, Mikláš Emil, Chromík Jindoich, Bueko Michal, Vojtíšek Vladimír, Alexa Jioí

MPK: C07D 487/04

Značky: derivátů, výroby, kondenzovaných, dihalogenovaných, způsob, pyrimidin-4-onů

Text:

...obecného vzorce I je možno Azpracovat na. farmaceutické prípravky tak,že se smísí s inertním pevným nebo kapalným nosičem. Přípravky.je možno získat známým způsobem.Prípravky mohou být určený pro perorální nebo parenteráini podání nebo k inhalaci, zejména jde o tablety, dražé, kapsle, práš.bo roztoky, injekční roztoky nebo sirupy.Farmaceutické prípravky mohou obsahovat pevnáredidla nebo nosiče, sterllní vodná rozpoušžětlla...

Způsob výroby fenylchinolizidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241024

Dátum: 13.06.1985

Autori: Plháeková Kamila, Bárta Miroslav

MPK: C07D 471/04

Značky: výroby, fenylchinolizidinů, způsob

Text:

...se 60 minut po orálním podání testované látky umístí na kovovou destičku zahřátou na 60 i 0,5 °C.Neošetřené myši si začnou během nejvýše10 sekund olizovat své tlapky. Hodnota ED 50 je definována jako ta dávka, při níž si 50 0/0zvířat začne olizovat tlapký teprve podobělatence více než 10 sekund. Některé výsledky pokusů jsou shrnuty v následující tabuice ATABULKA A sloučenina Writhing so , horké destička sorac.- QaVgíH ...