Archív za 1985 rok

Strana 112

Použití oxidů železa vzniklých při redukci aromatických nebo alifatických nitro- nebo nitrososloučenin železem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218931

Dátum: 15.06.1985

Autori: Cenek Miroslav, Šandera Josef, Wilczek Bronislav, Špinka Jiří, Toušková Anežka

Značky: aromatických, nitrososloučenin, nitro, vzniklých, redukci, železem, alifatických, použití, oxidů, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je použití oxidů železa vzniklých při redukcích aromatických nebo alifatických nitro nebo nitrososloučenin železem k přípravě železokadmiové aktivní akumulátorové hmoty, jejíž použití v alkalických akumulátorech dovoluje při výrazném snížení obsahu kadmia dosáhnout srovnatelných životností i výkonových parametrů ve srovnání s komerční kadmiovou hmotou v článkové soustavě alkalických akumulátorů.

Horní rezonanční deska smyčcových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218930

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hurník Aleš, Hurník Jiří, Tůma Václav

Značky: rezonanční, horní, nástrojů, deska, smyčcových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provedení horní rezonanční desky smyčcových nástrojů. Horní rezonanční deska smyčcových nástrojů, jejíž spodní plocha je opatřena basovým trámcem provedeným vcelku s deskou nebo tento trámec je k ní přiklížen, je podle vynálezu provedena tak, že stěny basového trámce jsou ke spodní ploše horní rezonanční desky připojeny zaoblenými přechody a na protilehlé straně basového trámce je spodní plocha horní rezonanční desky opatřena...

Způsob čištění kyselých odpadních vod, vznikajících při těžbě, úpravě a zpracování nerostných surovin a chemické výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218929

Dátum: 15.06.1985

Autori: Puncmanová Jiřina, Volšický Zdeněk

Značky: surovin, úpravě, výroby, způsob, čištění, těžbě, vznikajících, nerostných, chemické, kyselých, zpracování, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čistění odpadních kyselých vod, které vznikají při těžbě, chemické úpravě a zpracování nerostných surovin (například čištění důlních vod z povrchových hnědouhelných dolů), které obsahují kationty dvojmocných, případně trojmocných kovů s obsahem iontů železa a anionty síranů. Tyto vody se nejprve neutralizují vápencem nebo dolomitem. Před neutralizací se mohou do roztoku přidat ještě další ionty železa nebo kationty...

Emulzní lepidlo pro laminování fólií z umělých hmot na papír

Načítavanie...

Číslo patentu: 218928

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kotík Luděk, Blümel Jaroslav

Značky: emulzní, fólií, papír, laminování, umělých, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Laminování fólií z umělých hmot, například na tiskovinu v laminovacích zařízeních polygrafického nebo papírenského průmyslu. Podstatou vynálezu je lepidlo pro laminování fólií z umělých hmot na papír, které je tvořeno směsí trichloretylénu, akrylátové disperze tj. volní disperze kopolymeru vinylacetátakrylátu bez změkčovadel etylacetátu a vody.

Způsob výroby hlinito-křemičitého koagulačního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218927

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hrdý Ladislav, Pavlík Ivo, Tesař Stanislav

Značky: koagulačního, hlinito-křemičitého, výroby, prostředků, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby hlinito-křemičitého koagulačního prostředku z matečných louhů, vznikajících při výrobě fluorokřemičitanu sodného. Matečné louhy z této výroby s dosud ve většině případů neutralizují vápenným mlékem nebo vápencem. Po neutralizaci a sedimentaci se vypouští do toků, v nichž zvyšují obsah solí. Působením matečných louhů, které obsahují kyselinu solnou, na kovový hliník (odpady hliníkových plechů) vznikne chlorid...

Způsob bezodpadového dělení trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218926

Dátum: 15.06.1985

Autori: Novotný Josef, Langer Zdeněk

Značky: způsobu, způsob, zařízení, tohoto, trubek, provádění, dělení, bezodpadového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob bezodpadového dělení trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu, vhodný zejména pro použití k výrobě valivých ložisek. Účelem vynálezu je získání přesných ústřižků z trubek, bez nežádoucích deformací a otřepů ve střižné ploše při vysoké produktivitě práce a snížené hlučnosti zařízení. Uvedeného účelu se dosáhne po užitím způsobu podle vynálezu, při kterém se trubka částečně radiálně nastřihne, načež se dělené části trubek uvedou do...

Vícesložková příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 218925

Dátum: 15.06.1985

Autori: Rohlena Václav, Voříšek Přemysl, Rypka Čestmír, Maixner Václav, Velínský František, Miklas Zdeněk, Diviš Václav

Značky: příze, vícesložková

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká textilního oboru výroby složených přízí. Skaním dvou nebo více přízí se získá pevnější a stejnoměrnější příze. Výroba vícesložkových přízí je pracná a nákladná, při čemž jednotlivé příze mění při skaní svou základní charakteristiku. Úkolem je vytvořit vícesložkové příze, které by se podobaly skaným přízím, ale byly by vyráběny jednodušším způsobem za současné tvorby jedné složky příze v rotoru bezvřetenového spřádacího...

Sběrný zásobník pro tělíska

Načítavanie...

Číslo patentu: 218924

Dátum: 15.06.1985

Autor: Černý František

Značky: sběrný, tělíska, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření zásobníku, který zabraňuje poškozování tělísek při dopadu z větších výšek, a který umožňuje lepší vyplnění prostoru zásobníku. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se do zásobníku umístí dvě soustavy příček, z nichž příčky alespoň jedné soustavy mají úhel sklonu stanovený v závislosti na sypném úhlu a součin délky a úhlu sklonu příček v závislosti na vnitřní délce sběrného zásobníku. Vynálezu může být využito zejména...

Převodovka pohonu pojezdu samojízdných strojů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 218923

Dátum: 15.06.1985

Autori: Vondrák Jiří, Kotrč Jiří, Šťáva Emil

Značky: převodovka, pohonů, zejména, zemědělských, strojů, pojezdu, samojízdných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém převodovky pohonu pojezdu s nejméně dvěma výstupními hřídeli tak, aby bylo umožněno zařazování a vypínáni pohonu jednotlivých náprav v závislosti na příslušném rychlostním stupni zcela automaticky jednou ovládací cestou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vstupním hřídeli jsou upravena nejméně dvě hnací kola a spojovací kolo, které je spolu s jedním hnacím kolem ve stálém záběru s hnanými koly, opatřenými spojkou a...

Pružné pneumatické uložení strojů velkých hmotností s rázovými účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218922

Dátum: 15.06.1985

Autor: Krejčír Oldřich

Značky: uložení, pneumatické, veľkých, hmotnosti, strojů, účinky, pružné, rázovými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strojů velkých hmotností s rázovými účinky, jakými jsou příkladně kovací buchary nebo lisy, u nichž řeší pružné pneumatické uložení tvořené pneumatickými pružinami se třemi automatickými regulátory statické výšky a tlumiči kmitů. Pružné pneumatické uložení podle vynálezu je řešeno tak, že ke každému regulátoru jsou připojeny alespoň dva uzavírací ventily nebo kohouty a ke každému z nich je připojena neméně jedna pneumatická...

Uzel výstupní elektrody výbojové komory plazmatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218921

Dátum: 15.06.1985

Autor: Dundr Jiří

Značky: výstupní, komory, výbojové, plazmatronu, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzlu výstupní elektrody výbojové komory plazmatronu. Nově řešený výstupní uzel umožňuje oddělení vystupující vysokoteplotní plazmy od okrajových chladnějších vrstev plynu. Výstupní uzel se skládá z nálevkovitě se rozšiřujícího výstupního otvoru, v němž je posouvatelně u místěn prstencovitý usměrňovací segment s válcovou vnitřní plochou pro odvod středové části, plynu a s kuželovitou vnější plochou, jejíž vrchol směřuje do...

Potrubní spoj pro dutou, vodou chlazenou hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218920

Dátum: 15.06.1985

Autor: Tříska Vojtěch

Značky: potrubní, vodou, hřídel, chlazenou, dutou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší potrubní spoj pro dutou, dělenou, vodou chlazenou hřídel, jejíž jednotlivě sekce vykonávají periodický, pootáčivý pohyb. Dvě sousedící hřídelové sekce sou podle vynálezu utěsněny tak, že válcově pouzdro (11) je jedním svým čelem (10) opřeno o čelo válcového osazení (9) vytvořeného na válcovém konci (6) hřídelové sekce (2) a svým druhým čelem (12) je opřeno o stavěcí kroužek (13) ustavený stavěcím šroubem (14) ve válcovém konci (5)...

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218919

Dátum: 15.06.1985

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: proudu, pneumatické, pohonné, ústrojí, sběrače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatického pohonné ho ústrojí sběrače proudu elektrických trakčních vozidel. Jeho podstata spočívá v tom, že pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu je tvořeno pneumatickým měchem, který je kloubově spojen s tažnými nebo tlačnými pákami, pevně spojenými s hřídeli, otočně uloženou v ložiskách uspořádaných na rámu. Hřídele jsou pevně spojeny s dolními rameny sběrače. Výhodou vynálezu je, že odpadá tažná pružina, tlačná...

Upínka roštových přířezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218918

Dátum: 15.06.1985

Autori: Jaroš Jozef, Dušátko Karel, Šindelář Ladislav

Značky: upínka, přířezu, roštových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno zdvihacím zařízením, jehož úchopová část je tvořena dvěma deskami vzájemně spojenými pružícími elementy. Na konzolách spodní desky je na čepech dvojice kyvných ramen. Vnitřní plochy ramen svírají spolu ostrý úhel. Mezi rameny je vertikálně přemístitelný oboustranný klín, zatlačovaný pružinou. Klín je spojen táhlem elektromagnetem umístěným na horní desce. Dolní konce ramen jsou spojeny se zámky ovládanými narážkami. Na...

Idikátor zásoby registračního papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218917

Dátum: 15.06.1985

Autor: Caha Oldřich

Značky: registračního, idikátor, papíru, zásoby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Je určen především pro elektrokardiografy a indikuje stav zásoby registračního papíru v přístroji. Vyznačuje se tím, že spodní konec kyvné dvojramenné páčky, otočně uložené na čepu a opatřené přítlačnou pružinou, je v kontaktu s rolí registračního papíru a horní konec kyvné dvojramenné páčky je ukazovatelem umístěným v otvoru pouzdra zásobníku registračního papíru. Vynálezu je možno využít u všech...

Zapojení řiditelného zdroje stejnosměrného velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218916

Dátum: 15.06.1985

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: velmi, vysokého, napětí, řiditelného, zdroje, zapojení, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řiditelného zdroje stejnosměrného vysokého napětí, které je určeno ke zkoušení a vývoji elektrodových systémů sršících elektrod, například u elektroodlučovačů a ozonizátorů. Zapojeni podle vynálezu je charakterizováno tím, že ke svorkám napájecího napětí je přes regulátor napětí připojen transformátor, který je dále napojen jednak pře násobič napětí k záporné výstupní svorce a jednak přes zpětnovazební proudový odpor...

Samovýsypný vozík na kolovém podvozku s nuceným pohybem pro transport zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218915

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dvořáček Vlastimil, Rytzko Petr

Značky: vozík, nuceným, pohybem, zrnitého, materiálů, podvozku, samovýsypný, kolovém, transport

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší samovýsypný vozík na kolovém podvozku s nuceným pohybem, pro transport zrnitého materiálu, zejména rubaniny v komplexech horizontální důlní dopravy, kde je nutno rozlišit různé sorty rubaniny. Vozík sestává z dvoudílné dopravní nádoby uložené na kolovém podvozku s nuceným pohybem. Otevírání a uzavírání dopravní nádoby je zajištěno vodicí kulisou upravenou podél dopravní dráhy samovýsypného vozíku a spolupracující s vodítkem...

Dvojitý oběžný dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 218914

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hajšo Štefan, Podroužek František A Hönich Pavel, Haken Jiří, Záviška Zdislav, Bartoníček Ladislav

Značky: oběžný, dvojitý, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupní konec oběžného podávacího dopravníku je zaveden ke vstupu dvojitého oběžného dopravníku, tvořeného horním a spodním dopravníkem, mezi nimiž je dopravován materiál odebíraný z podávacího dopravníku. Jeden z těchto dopravníků je vůči druhému uložen výkyvně na ramenech, uchycených na hřídelích bubnů, a odpružen odlehčovací pružinou. Je tak zaručen dobrý kontakt a doprava i při poměnlivém množství dopravovaného materiálu.

Elektromagnetický ventil, zejména pro rozdružovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218913

Dátum: 15.06.1985

Autori: Herold Ervín, Pecivál Ivan

Značky: ventil, zařízení, rozdružovací, zejména, elektromagnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší elektromagnetický ventil, zejména pro rozdružovací zařízení radioaktivních surovin. V tlakové komoře tělesa ventilu je představitelně uložen uzavírací člen, který je ve středové části opatřen oboustranným ventilovým talířem. Uzavírací člen je uložen v těsnicích manžetách a napojen na ovládací elektromagnet. Ventilový talíř je uložen ve vybráni opatřeném ventilovými sedly a napojeném do středového kanálu v tělese ventilu. Do...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218912

Dátum: 15.06.1985

Autori: Půr Ladislav, Sýkora Jan, Koldovský Karel, Dostál Jan

Značky: vícestupňová, převodovka, planetová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky tvořené čtyřmi jednoduchými planetovými soukolí.mi, dvěma spojkami a čtyřmi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění dvou spojek a čtyř brzd, kdy při použití čtyř jednoduchých planetových soukolí, dvou spojek a čtyř brzd se dosáhne pěti dopředných a tří zpátečních převodových stupňů. Každý převodový stupeň je za...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218911

Dátum: 15.06.1985

Autori: Koldovský Karel, Půr Ladislav, Sýkora Jan, Dostál Jan

Značky: vícestupňová, planetová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky tvořené čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, dvěma spojkami a čtyřmi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění dvou spojek a čtyř brzd, kdy ,při použití čtyř jednoduchých planetových soukolí, dvou spojek a čtyř brzd se dosáhne pěti dopředných a tří zpátečních převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218910

Dátum: 15.06.1985

Autori: Sýkora Jan, Půr Ladislav, Dostál Jan, Koldovský Karel

Značky: vícestupňová, planetová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky, tvořené čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, dvěma spojkami a čtyřmi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění dvou spojek a čtyř brzd, kdy při použití čtyř jednoduchých planetových soukolí, dvou spojek a čtyř brzd se dosáhne pěti dopředných a tří zpátečních převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218909

Dátum: 15.06.1985

Autori: Půr Ladislav, Koldovský Karel, Sýkora Jan, Dostál Jan

Značky: vícestupňová, převodovka, planetová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky, tvořené čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, dvěma spojkami a čtyřmi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění dvou spojek a čtyř brzd, kdy při použití čtyř jednoduchých planetových soukolí, dvou spojek a čtyř brzd se dosáhne pěti dopředných a tří zpátečních převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218908

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dostál Jan, Koldovský Karel, Sýkora Jan, Půr Ladislav

Značky: planetová, vícestupňová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky, tvořené čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, dvěma spojkami a čtyřmi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých části jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění dvou spojek a čtyř brzd, kdy při použití čtyř jednoduchých planetových soukolí, dvou spojek a čtyř brzd se dosáhne pěti dopředných a tří zpátečních převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218907

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dostál Jan, Sýkora Jan, Koldovský Karel, Půr Ladislav

Značky: převodovka, planetová, vícestupňová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky, tvořené čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, dvěma spojkami a čtyřmi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění dvou spojek a čtyř brzd, kdy při použití čtyř jednoduchých planetových soukolí, dvou spojek a čtyř brzd se dosáhne pěti dopředných a tří zpátečních převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218906

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dostál Jan, Půr Ladislav, Sýkora Jan, Koldovský Karel

Značky: planetová, převodovka, vícestupňová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky, tvořené čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, dvěma spojkami a čtyřmi brzdami. Postatou vynálezu je kinetická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění dvou spojek a čtyř brzd, kdy při použití čtyř jednoduchých planetových soukolí, dvou spojek a čtyř brzd se dosáhne pěti dopředných a tří zpátečních převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218905

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dostál Jan, Půr Ladislav, Koldovský Karel, Sýkora Jan

Značky: vícestupňová, planetová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky, tvořené čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, dvěma spojkami a čtyřmi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění dvou spojek a čtyř brzd, kdy při použití čtyř jednoduchých planetových soukolí, dvou spojek a čtyř brzd se dosáhne pěti dopředných a tří zpátečních převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Okno se třemi skly

Načítavanie...

Číslo patentu: 218904

Dátum: 15.06.1985

Autori: Bauer Jaroslav, Mužík Václav

Značky: třemi

Zhrnutie / Anotácia:

Okno sestává z jednoduchého rámu se dvěma polodrážkami, kde mezi vlysy vnitřního zaskleného křídla a vnějšího zaskleného křídla je vložen rámeček se sklem, spojený s vnitřním a vnějším zaskleným křídlem tak, že lze vložený rámeček se sklem při otevřeném rozpojeném křídle přiklopit na vnitřní stranu vnějšího křídla, nebo na vnější stranu vnitřního křídla, a při opření případně po připojení o tato vnější nebo vnitřní křídla lze skla vloženého...

Zařízení pro měření a regulaci průtoku plynných a kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 218903

Dátum: 15.06.1985

Autori: Slezák Jiří, Grim Jiří, Slezák Stanislav, Holub Leo, Bálek Bohumír

Značky: médií, regulaci, kapalných, zařízení, měření, průtoku, plynných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření a regulaci průtoku plynných a kapalných médií konstruované tak, že paralelně ke spojení měřicí sondy s regulačním prvkem je připojen prvek s proměnlivou tlakovou ztrátou. Měřicí sonda má v oblasti teplotních čidel minimální dvojnásobnou ztrátu než ve své vstupní části a protékající médium je v oblasti teplotních čidel uváděno do krouživého pohybu nebo do přímého laminárního proudu. Regulační prvek pracuje na principu různé...

Ložiskový stojan rotačních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218902

Dátum: 15.06.1985

Autor: Michele František

Značky: rotačních, ložiskový, strojů, stojan

Zhrnutie / Anotácia:

Ložiskový stojan je určen zejména pro tepelné turbiny, s radiálním ložiskem, které má svou spodní pánev uloženou v pánvovém loži na spodku stojanové skříně. Podstata ložiskového stojanu spočívá v tom, že lože spodní pánve a třmen horní pánve jsou spolu rozebíratelně spojeny alespoň jednou bandáží.

Rozebíratelný most

Načítavanie...

Číslo patentu: 218901

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kulhánek Stanislav, Werner Miroslav, Veselý Bohuslav

Značky: rozebíratelný

Zhrnutie / Anotácia:

Součásti stávající rozebíratelné lávky pro pěší jsou využity - po doplnění dalšími speciálními součástmi k sestaveni rozebíratelného mostu pro provoz osobních automobilů do hmotnosti 2,4 t. Hlavní nosníky mostu tvoří dvě vedle sebe postavené rozebíratelné lávky (bez zábradlí na přilehlých stranách), které se příčně tuze spojí (v dolní části ztužidly příčnými a diagonálními, v horní části příčníky s držáky příčníku). Kolejová mostovka, na obou...

Potrubní spoj pro dutou, vodou chlazenou hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218820

Dátum: 15.06.1985

Autor: Tříska Vojtěch

Značky: hřídel, potrubní, chlazenou, dutou, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší potrubní spoj pro dutou, dělenou, vodou chlazenou hřídel, jejíž jednotlivé sekce vykonávají periodický, pootáčivý pohyb. Dvě sousedící hřídelové sekce jsou podle vynálezu utěsněny tak, že válcové pouzdro (11) je jedním svým čelem (10) opřeno o čelo válcového osazení (9) vytvořeného na válcovém konci (6) hřídelové sekce (2) a svým druhým čelem (12) je opřeno o stavěcí kroužek (13) ustavený stavěcím šroubem (14) ve válcovém konci (5)...

Způsob generování plazmatu v plazmovém elektrickém obloukovém generátoru a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218814

Dátum: 15.06.1985

Autori: Tkalič Vasilij Arsenjevič, Letnikov Nikolaj Vasiljevič, Paton Boris Jevgeněvič, Tětjuchin Vladislav Valentinovič, Lataš Jurij Vadimovič, Tulin Nikolaj Alexejevič, Veděrnikov Gennadij Georgijevič, Zabarilo Oleg Semjonovič, Azbukin Valerij Dmitrijevič, Okorokov Georgij Nikolajevič, Agarkov Gavril Dmitrijevič, Mělnik Garij Alexandrovič, Odincova Ljudmila Grigorijevna, Gedzun Sergej Jevgeněvič, Pozdějev Nikolaj Pavlovič

Značky: zařízení, obloukovém, generování, plazmatu, tohoto, způsobu, generátoru, elektrickém, způsob, plazmovém, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob generování plazmatu v plazmovém elektrickém obloukovém generátoru, při kterém se v proudu pracovního plynu nejdříve zapálí pomocný, oblouk a poté hlavní elektrický oblouk, vyznačující se tím, že plyn se před přivedením do prostoru hlavního elektrického oblouku u elektrod ohřívá v pomocném oblouku na teplotu potřebnou pro ionizaci tohoto plynu, přičemž hodnota proudu pomocného oblouku činí nejméně 0,05násobek hodnoty proudu hlavního...

Stroj pro výrobu pletenotkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243555

Dátum: 13.06.1985

Autori: Sláma Vladimír, Pešl Luboš, Matýs Josef, Kvasnieka Jan

MPK: D04B 39/06

Značky: stroj, výrobu, pletenotkaniny

Text:

...na pružném protitahu 26 a otočné uloženou na příčné tyčí 27, upevněné v bočnicích 28, 28 stroje. Kladka ZS podnožky Z 5 se dotýka vačky 30, naklínované na klikovém hřídeli 15.Brdové listy Ba, sb a pomocný brdový list 23 jsou suvně uložený v neznázorněných bočních vedeních, upravených na rámu stroje.Pletací jehly pletenotlracího stroje podle autorského Osvědčení č. 152 246 se pohybují rovnoběžně s osnovními nitěmi ze své přední polohy, ve...

Způsob přípravy 5-dimethylaminomethyl-2-[(2-aminoethyl)thiomethyl]-furanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241852

Dátum: 13.06.1985

Autori: Volár Ivan, Maršálek Jaromír, Skokánek Peter, Valášek Vladimír

MPK: C07D 307/52

Značky: přípravy, způsob, 5-dimethylaminomethyl-2-[(2-aminoethyl)thiomethyl]-furanu

Text:

...nebo alkoholickém prostředí s thiomočovinou za přítomnosti. chlorovodíku, při čemž se po odpaření rozpouštědel z reakční směsi získá surová isothiuroniová sül vzorce V. Ta se hydrolysuje v atmosféře dusíku a V prostředí nižšího alkoholu s l až 3 ąhlíkovými atomý alkoholickým nebo vodným roztokem přebytečného alkalického hydroxidu za vzniku příslušné alkalické soli thiolu III. K reakční směsi se pak přidá pevná sůl...

Způsob výroby tetrazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247076

Dátum: 13.06.1985

Autor: Maurer Eberhard

MPK: C07C 69/708, C07D 257/06

Značky: způsob, derivátů, tetrazolových, výroby

Text:

...ve 200 m 1 dimethyliormamidu se zahřivá 17 hodin nateplotu 125 °C. Po této době se přidá ještě 9,75 g 150 mmolů azidu sodíku a 8,02 g 150 mmolů chloridu amonného a směs se zahřívä ještě 6 hodin Reakční směs se za horka zľiltruje a odpaří se do sucha ve vakuu, čímž se získá viskosní tmavě zbarvoííý olej. Tento olej se smísí se zředěnow kyselinou chlorovodíkovou a směs se extrahuje ethylacetátem. Ethylacetátová vrstva se vysuší síranem...

Způsob výroby kyselin 3-[4-(2-hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)fenyl]alkanových

Načítavanie...

Číslo patentu: 241484

Dátum: 13.06.1985

Autori: Rautio Kauko, Bedford Geoffrey Robert, Brittain David Robert

MPK: C07C 93/06

Značky: výroby, kyselin, způsob, 3-[4-(2-hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)fenyl]alkanových

Text:

...methionin, tryptofan, lyzin nebo arginin.Sloučeniny jsou určený k parenterálnímu použití pro akutní a chronickou léčbu výše uvedených kardiovaskulárních onemocnění.Byly zkoušeny biologické účinky nových sloučenin a různé prevedené zkoušky budou uvedeny a vysvětleny níže.Nové sloučeninjr se získávají známými způsoby. Sloučenina obecného vzorce IlR 2, R 3, R 4, R 5 a n mají výše uvedený význam, X 1 značí hyvdroixylovou skupinu, Z značí...

Způsob výroby substituovaných N-(5-tetrazolyl)-1-oxo-1H-thiazolo[3,2-a]pyrimidin-2-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241476

Dátum: 13.06.1985

Autor: Sakae Kazumasa

MPK: C07D 513/04

Značky: způsob, substituovaných, výroby, n-(5-tetrazolyl)-1-oxo-1h-thiazolo[3,2-a]pyrimidin-2-karboxamidů

Text:

...že v případě, že R znamení Atom vodiku, má R 1 odlišný význam od atomu vodíku nebo methylověho zbytku.v tomto prípade jsou výhodným-i sloučen7 ninaml ty látky, V nichž R 1 a R 2 znamenají odděleně od sebeĺłĺj ethyl a R 2 íatom vodíku nebo alkylo 1 až Zatomech uhlíku.Pod pojmem z farmaceutického hlediska přijatelně soli s kationty, se rozumi soli s alkalickými kovy, například soli sodné a draselnê, soli s kovy alkalických zetnin, například...

Způsob výroby nových solí 5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)-methyl]-1H- benzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241150

Dátum: 13.06.1985

Autor: Forejtník Dalimil

MPK: C07D 401/12

Značky: solí, způsob, 5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)-methyl]-1h, nových, výroby, benzimidazolu

Text:

...u savců a lidi ke způsobu inhibice sekrece žaludeční kyseliny u savců a lidí podáním sloučeniny vzorce I ze způsobu léčby gastrointestinálních zánětlivých chorob u savců a lidi podaním sloučeniny vzorce I, ke způsobu poskytujícího gastrointestinální cytoprotektivní účinky u savců a lidí podáním sloučeniny vzorce I.Ke kiinickému použití se látky, vyráběné podle vynálezu, převádějí na farmaceutické formy pro orální, rektální, parenterálnĺ...

Prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241148

Dátum: 13.06.1985

Autori: Míka Jaroslav, Kleinová Zuzana, Jirounek Ladislav

MPK: A01N 43/22

Značky: růstu, prostředek, rostlin, způsob, regulaci, výroby, účinné, látky

Text:

...names and abbreviations employed for currently used herbioides and plant growth regulators in weed abstracts.Mimoto se také mohou používat nefytotoxické prostředky, které s herbicidy a/nebo s regulátory růstu mohou poskytovat synergické zvýšení účinku, jako mezi jiným smâčedla, emulgátory, rozpouštědla a olejové přisady.Účelně se účinné látky podle vynálezu nebo jejich směsi používaj ve formě pŕípravků,jako prášku, popraši, qranulátů,...