Archív za 1985 rok

Strana 111

Tlčítkový spínač s plochou kontaktní pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218971

Dátum: 15.06.1985

Autor: Vavřinec Bohuslav

Značky: spínač, tlčítkový, plochou, pružinou, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Tlačítkový spínač podle vynálezu je závislý na vynálezu podle AO 182 017 a jeho podstatou je přesnější vedení kontaktní pružiny v rovině pevných kontaktů. Tím je docíleno zvýšení spolehlivosti elektrické funkce při snížených nárocích na výrobní tolerance. Levé vnější rameno spínače podle vynálezu u ploché kontaktní pružiny v části mezi středem své délky a první opěrkou, jakož i pravé vnější rameno v části mezi středem své délky a druhou opěrkou...

Zařízení pro elektrické spínání a mechanické spojování

Načítavanie...

Číslo patentu: 218970

Dátum: 15.06.1985

Autori: Šmejc Stanislav, Martin Herbert, Hruška Jiří

Značky: zařízení, spojování, spínání, mechanické, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém navedení kontaktních nožů do párů kontaktních per, kruhově uspořádaných, při současném mechanickém spojení a utěsnění spojovaných částí. Deska, na níž jsou kontaktní nože upevněny, je letmo axiálně uložena v kruhovém víku, které se, při použití pružného kruhového těsnění, spojuje s kruhovým tělesem, na kterém jsou připevněny páry kontaktních per, do nichž se kontaktní nože zasouvají. Deska se může volně axiálně pohybovat v...

Hlavice křížového přepínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 218969

Dátum: 15.06.1985

Autor: Prause Petr

Značky: hlavice, přepínače, křížového

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavice křížového přepínače spadá do oboru elektrických spínačů, zejména pro slaboproudou signální techniku. Vynález řeší jednoduché a spolehlivé utěsnění uložení ovládací páky, které současně tlumí její případné vibrace. Podstata vynálezu spočívá v použití dvou kroužků pro uložení kulových částí ovládací páky, přičemž hrana alespoň jednoho z těchto kroužků, vyrobených z pružné gumy, je vytvarována do kulové úseče odpovídající kulovým částem...

Zapojení pro ovládání úchopových machanismů poháněných asynchronním motorem s rotorem nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 218968

Dátum: 15.06.1985

Autori: Růžička Vladimír, Ditrich Milan

Značky: úchopových, asynchronním, zapojení, machanismů, poháněných, rotorem, nakrátko, ovládání, motorem

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ovládání úchopových mechanismů poháněných asynchronním motorem s rotorem nakrátko. Silnoproudá elektrotechnika - ovládání robotů poháněných el-motory. Řeší vnější i vnitřní uchopení předmětu čelistmi úchopového mechanismu poháněného asynchronním motorem v zapojení Y-D pouhými dvěma povely "sevřít" - "rozevřit". Na vstup přepínače "hvězda" - "trojúhelník" je zapojen klopný obvod, na jehož nastavovací vstup je zapojen snímač uchopení...

Zkušební vzorek pro rentgenospektrální analýzu práškových látek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218967

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kuboň Karel, Ersepke Zdeněk

Značky: vzorek, látek, zkušební, způsob, výroby, analýzu, práškových, rentgenospektrální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkušebního vzorku, sloužícího pro rentgenospektrální analýzu práškových, zejména kovových a oxidických látek prováděnou v tenké vrstvě a řeší způsob jeho výroby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zkušební vzorek sestává z masky opatřené kruhovým výřezem, která je zespodu přelepena samolepící organickou fólií, jejíž lepivá plocha omezená kruhovým výřezem masky je pokryta práškovým vzorkem. Zkušební vzorek se zhotovuje podle...

Trubkový svorník

Načítavanie...

Číslo patentu: 218966

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kiczmer Jan, Kašpárek Jiří

Značky: trubkový, svorník

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je trubkový svorník k vyztužování důlních děl. Podstata vynálezu spočívá v novém tvaru a rozříznutí trubky svorníku, která svojí pružnou deformací zajišťuje vyztužení vrtného otvoru ihned po instalaci. Konstrukce svorníku umožňuje injektáž okolní horniny přes svorník.

Zařízení pro intenzifikaci biologických procesů v septicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 218965

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hrašeovă Věra, Sloup Václav, Kupf Lubomír

Značky: zařízení, intenzifikaci, biologických, septicích, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro intenzifikaci biologických procesů při čištění odpadních vod v septicích. Podstata zařízení spočívá v tom, že zařízení sestává z plovákové nádrže s dávkovací komorou, ve které je uloženo dávkovací zařízení s biozónami a z přečerpávacího zařízení. Dávkovací zařízení, biodisky a přečerpávací zařízení jsou uloženy na společné hřídeli. Mezi nádrží septiku a dosazovací nádrží je umístěn spojovací otvor, do něhož je vyvedena...

Transformátorový můstek

Načítavanie...

Číslo patentu: 218964

Dátum: 15.06.1985

Autor: Boháček Jaroslav

Značky: transformátorový, můstek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení transformátorového můstku pro přesné měření impedancí malých hodnot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořen indukčním děličem, na jehož první svorku je přes referenční impedancí připojen konec sekundárního vinutí proudového komparátoru. Konec sekundárního vinutí je dále napojen na vstup prvního zesilovače s jednotkovým zesílením, jehož výstup je spojen s druhou svorkou indukčního děliče a se zemnicí svorkou....

Tranzistorový přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 218963

Dátum: 15.06.1985

Autor: Vedral Josef

Značky: tranzistorový, přepínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení tranzistorového přepínače pro přepínání stejnosměrného napětí obou polarit. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se skládá logického invertoru, jehož výstup je spojen přes první odpor s emitorem prvního tranzistoru, jehož báze je uzemněna a jehož kolektor je spojen přes druhý odpor k prvnímu napájecímu vstupu a dále na bázi druhého tranzistoru, jehož kolektor je spojen s prvním přepínacím vstupem a jehož emitor je spojen...

Zařízení pro čištění a úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 218962

Dátum: 15.06.1985

Autor: Barták Ladislav

Značky: čištění, zařízení, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro čištění a úpravu vod. Zařízení sestává z části flokulační a z části filtrační, přičemž flokulační prostor je umístěn nejméně v jedné nádobě, která obklopuje nádobu s filtračním prostorem, v němž je umístěna plovoucí filtrační vrstva. Flokulační prostor je spojen s přívodem surové vody prostřednictvím prstencové rozdělovací roury s komunikačními otvory. V horní části flokulačního prostoru je sběrný přepadový žlab, z...

Rošt invertního topeniště pro spalování dřevního odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218961

Dátum: 15.06.1985

Autor: Nezval Ladislav

Značky: rošt, topeniště, dřevního, odpadů, invertního, spalování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konstrukce snadno ovladatelného roštu pro spalování dřevního odpadu. Podstatou vynálezu je rošt sestávající ze soustavy mezikruhových roštnic, které jsou valně stupňovitě uložené na kaskádových držácích upevněných v horní a dolní části nosné konstrukce topeniště. Mezikruhové roštnice jsou v kaskádových držácích uloženy pomocí obvodových zámků a obvodových opěrek situovaných na přivrácených stranách mezikruhavých roštnic ke...

Závěsný hák elektrostatické linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218960

Dátum: 15.06.1985

Autori: Pospíšil Karel, Řehák Josef

Značky: závěsný, elektrostatické, linky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsného háku pro elektrostatické linky na povrchovou úpravu dřevěných oken. Vynález řeší konstrukci závěsného háku tak, aby splňoval bezpečnost provozu linky, spočívající v odvodu elektrického náboje z dílce okna, přiváděného na povrch okna spolu s nátěrovou hmotou. Podstata vynálezu spočívá v nepravidelně ztvarovaném rameni závěsného háku, jehož jeden konec je opatřen profilovou konzolou ve tvaru U se dvěma břity a druhý...

Zařízení k bezpečnému otevírání tlakových nádob s pojistkou uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218959

Dátum: 15.06.1985

Autori: Skalický Josef, Ružička Jaroslav, Novák Oldřich

Značky: otevírání, pojistkou, bezpečnému, nádob, uzávěru, zařízení, tlakových

Zhrnutie / Anotácia:

Řešena je závislost otevření tlakových nádob, např. vulkanizačních kotlů na úplném zrušení přetlaku v tlakovém prostoru. Kontrolní kohout je umístěn rovnoběžně s osou kužele vypouštěcího kohoutu. Vypouštěcí kohout je opatřen kulisou pevně spojenou s jeho kuželem kulisa je opatřena držadlem. Kontrolní kohout je opatřen pákou pevně spojenou s jeho kuželem páka je opatřena držadlem. Kulisa je provedena tak, že jedna její strana má tvar kruhového...

Protiproudý průtokový ohřívač kapalin k využití odpadního tepla chladíci jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218958

Dátum: 15.06.1985

Autori: Voznica Marian, Voznica Karel

Značky: kapalin, tepla, průtokový, jednotky, ohřívač, odpadního, využití, chladicí, protiproudý

Zhrnutie / Anotácia:

Protiproudý průtokový ohřívač kapalin k využití odpadního tepla chladicí jednotky, konkrétně zapojený na chladicí kondenzační jednotku s výparníkem, vyznačený tím, že protiproudý, průtokový ohřívač kapalin je zapojen od kompresoru (8) chladicí kondenzační jednotky výtlačným potrubím (1) par chladiva k počátku vnitřní trubky (5), která je na konci zapojena k odváděcímu potrubí (3) zkapalněného chladiva, dále připojenému na vzduchový srážník (18)...

Dezoxidační slitina hliník-železo, odolná proti samovolnému rozpadu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218957

Dátum: 15.06.1985

Autori: Veselý Zdeněk, Koritta Josef

Značky: slitina, výroby, rozpadu, její, samovolnému, hliník-železo, proti, způsob, odolná, dezoxidační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dezoxidační slitiny hliník-železo, odolné proti samovolnému rozpadu a způsobu její výroby. Vynález řeší problém odolnosti proti samovolnému rozpadu, k němuž dochází působením acetylénu, vznikajícího reakcí vzdušné vlhkosti s karbidem hliníku, který vzniká při obsahu uhlíku větším než 0,06 proc. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve slitině o hmotnostním složení 40 až 60 % hliníku, zbytek železo, nejméně však 96 % hliník +...

Průtokoměr tekutého kovu, případně kapaliny pro větší průměry potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218956

Dátum: 15.06.1985

Autor: Jung Jiří

Značky: kapaliny, tekutého, případně, větší, průměry, kovů, průtokoměr, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

U průtokoměru tekutého kovu pro větší průměry potrubí je mezi póly vnějších magnetů a vnitřním měřeným kanálem vložena další jedna nebo více magnetických soustav. Tato vložená soustava se nachází v prostoru tekutého kovu, případně kapaliny a je jimi obtékána. Výhodou výše uvedeného průtokoměru je to, že vnitřní vestavbou se poněkud zmenší protékaný průřez, čímž se vyvolá větší rychlost kapaliny vlastně při stejném průměru potrubí a dále to, že...

Způsob tepelného zpracování ohybů trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 218955

Dátum: 15.06.1985

Autor: Spousta Jiří

Značky: ohybu, způsob, zpracování, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Při provádění způsobu tepelného zpracování ohybů trub podle vynálezu se na ohyb trubky působí elektromagnetickým polem, vyvolaným proudem střední frekvence 8000 Hz o výkonu 120 až 190 kW, které ohřeje ohyb na teplotu 680 °C až 1050 °C rychlostí 35 °C až 45 °C za minutu a po setrvání na žíhací teplotě se přestane působit elektromagnetickým polem, nebo jeho působení se sníží a ohyb trubky se nechá vychladnout na teplotu okolí. Působení...

Zařízení ke snímání deformace zatížené části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218954

Dátum: 15.06.1985

Autor: Sova Ladislav

Značky: částí, deformace, snímání, zařízení, stroje, zatížené

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke snímání deformace zatížené části stroje, vyznačující se tím, že se skládá buď z jednoho výstředného členu (11), nebo dvou, proti sobě zrcadlově uspořádaných výstředných členů (11, 11´), které jsou buď pružné, nebo tuhé s kloubem ve střední části, přičemž střední část výstředných členů (11, 11´) zaujímá výstřednou polohu vzhledem ke spojnici svých konců, uchycených pevně nebo výkyvně kloubem k zatížené části (12) stroje ve směru...

Zapojení na sledování nárůstu elektrického proudu u elektrických spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218953

Dátum: 15.06.1985

Autori: Burian Jan, Martikan Jaroslav

Značky: elektrického, sledování, zapojení, proudu, elektrických, nárůstu, spotřebičů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení na sledování nárůstu elektrického proudu u elektrických spotřebičů. Zapojení umožňuje učinit včasné opatření k odstranění příčin nárůstu elektrického proudu, tj. ještě před dosažením kritického stavu u sledovaného elektrického spotřebiče. Jeho podstata spočívá v tom, že mezi výstupní svorky sekundárního vinutí měřícího transformátoru je připojen zatěžovací odpor a první usměrňovač. Mezi jeho kladný pól a záporný pól...

Způsob rozpůlení svazku plechů manipulací jeřábem a zažízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218952

Dátum: 15.06.1985

Autor: Klenor Karel

Značky: manipulaci, jeřábem, rozpůlení, svazků, zažízení, způsobu, tohoto, provádění, způsob, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob a zařízení k rozpůlení svazku plechů pro snížení jeho hmotnosti s ohledem na další přepravu a manipulaci. Svazek plechů je po sevření kleštinami tahem jeřábových lan z vodorovné polohy postaven na kloub, který je pod těžištěm svazku do polohy svislé, z které se po mírném rozevření svazku ostrým předmětem při současném povolování jeřábových lan rozpůlí a vlastní hmotností a vlivem podpory působící pod těžištěm svazku rozevře...

Zapojení výkonového zesilovače se stabilizací klidového proudu a ochranou proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218951

Dátum: 15.06.1985

Autor: Sýkora Rudolf

Značky: proti, zapojení, výkonového, ochranou, stabilizaci, klidového, zesilovače, proudu, přetížení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení výkonového zesilovače se stabilizací klidového proudu a ochranou proti přetížení, jehož vstupní svorka je přes oddělovací článek tvořený prvním kondenzátorem a prvním odporem připojena k neinvertujícímu vstupu budicího zesilovače, zatímco invertující vstup je spojen se zpětnovazebním děličem tvořeným druhým a třetím odporem a druhým kondenzátorem, přičemž výstup budicího zesilovače je spojen s anodou stabilizační diody, jejíž katoda je...

Způsob regenerace krystalové mřížky křemíku ozářeného neutrony

Načítavanie...

Číslo patentu: 218950

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kašlík Zdeněk, Sopko Bruno

Značky: ozářeného, mřížky, krystalové, křemíku, způsob, neutrony, regenerace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace krystalové mřížky monokrystalu křemíku, na rušené při ozáření neutrony v jaderném reaktoru. Tento způsob stabilizuje měrný odpor monokrystalu a současně regeneruje krystalovou mřížku natolik, že doba života minoritních nositelů proudu je podstatně vyšší než při kterémkoliv doposud používaném postupu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že neutronově legované monokrystaly jsou postupně, vždy s následujícím...

Logaritmicko-periodická anténa s dvoudrátovými dipólovými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218949

Dátum: 15.06.1985

Autori: Jeřábek Luděk, Radomskij Jaromír

Značky: dipólovými, dvoudrátovými, prvky, anténa, logaritmicko-periodická

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení konstantního vlnového odporu dipólových prvků logaritmicko-periodické antény. Tento požadavek se řeší takovým uspořádáním struktury antény, při němž její dipólové prvky sestávají ze dvou různoběžných drátů, které v místě připojení k napájecí lince svírají vzájemný úhel přímo úměrný poměru délky ramene dipólu k průměru drátu. Tímto způsobem lze dosáhnout konstantní vlnový odpor všech dipólových prvků struktury a tedy...

Způsob získávání směsí prakticky čistých nasycených uhlovodíků z ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218948

Dátum: 15.06.1985

Autori: Pokorný Petr, Švajgl Oldřich

Značky: nasycených, uhlovodíku, prakticky, směsi, čistých, způsob, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká získávání směsí prakticky čistých nasycených uhlovodíků z ropy kombinací destilace, destilační hydrogenolýzy, hydrogenace a superfrakcionační izolace. Surovinou je nasycená uhlovodíková frakce s uhlovodíky o počtu atomů uhlíku 5 a 6 nebo 8, 9 a 10, znečištěná příměsemi olefinů, aromátů a s obsahem síry 10 až 1000 ppm. Hydrogenační zpracování probíhá na polysulfidickém katalyzátoru, sirovodík a voda se odstraní destilaci a...

Zařízení pro dlouhodobé ověřování aktivity katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218947

Dátum: 15.06.1985

Autori: Davídek Bronislav, Kindl Jiří, Červinka Max

Značky: ověřování, zařízení, aktivity, katalyzátoru, dlouhodobé

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízeni pro dlouhodobé ověřováni aktivity katalyzátorů při reakcích v kapalné fázi, které je tvořeno topným pláštěm odběrové nádoby rozdělené na horní a dolní sekci, reaktorovou trubkou procházející oběma sekcemi, opatřenou filtrační přepážkou pro umístění lože katalyzátoru, přičemž horní sekce je uzavřena zátkou, která obsahuje nátokovou trubku a odvzdušňovací trubku, dolní sekce obsahuje přepadovou trubku pro odtok reakční směsi a pojistnou...

Žací lišta pro sklizeň luštěnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218946

Dátum: 15.06.1985

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

Značky: sklizeň, lišta, žací, luštěnin

Zhrnutie / Anotácia:

Žací lišta pro sklizeň luštěnin. Na výkyvném nosném rámu, uchyceném k traktoru nebo nosiči nářadí, je uspořádána žací lišta, uložená na paralelogramu, který je odpružen tlačnou pružinou. Žací lišta, uspořádaná na výkyvném rámu, je opatřena alespoň jednou výškově stavitelnou ližinou, určenou pro styk s terénem. Žací lišta podle vynálezu je určena zejména pro sklizeň čočky, jiných luštěnin nebo podobných plodin.

Zařízení na dělení porostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218945

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

Značky: zařízení, porostu, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na dělení porostu. Na boku rotačního přiháněče sklízecího stroje je upraven vodicí úchyt odpruženého dělicího nože, přitlačovaného pružinami směrem ke stabilnímu protiostří, upravenému na bočnici sklízecího stolu. Zařízeni je určeno pro oddělení posekaných, ale propletených rostlin od neposekaného porostu.

Zařízení pro výkyv anebo ohyb žací lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218944

Dátum: 15.06.1985

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

Značky: lišty, žací, výkyv, zařízení, anebo

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výkyv anebo ohyb žací lišty. K rámu jsou uchyceny dvě dvojice nosných ramen, nesoucích žací lištu. Na jedné straně sou nosná ramena uchycena k rámu kulovými klouby, případně křížovými, na druhé straně pak jednoduchými klouby, například válcovými čepy. Zařízení je určeno pro dokonalé přizpůsobení se žací lišty profilu terénu.

Zařízení pro vyvození tahu v pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218943

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hulínský Pavel, Smazal Václav, Brabec Jiří, Košňar Pavel

Značky: vyvození, zařízení, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vyvození tahu v pásu, zejména ve válcovacích zařízeních, úpravárenských linkách apod. Řeší se jím vyvození co možná největšího tahu v jediném zařízení bez povrchového poškození pásu a jeho trvalé deformace. Zařízení podle vynálezu sestává z nosného rámu, uspořádaného mezi měřícími válečky, s osou souměrnosti, odkloněnou od svislé roviny směrem k měřicímu válečku, přes který je pás přiváděn do zařízení. V nosném rámu...

Zařízení k zabezpečení lan proti vypadnutí z kladek

Načítavanie...

Číslo patentu: 218942

Dátum: 15.06.1985

Autori: Krzyžánek Leopold, Dědic Evžen

Značky: vypadnutí, zařízení, zabezpečení, proti, kladek

Zhrnutie / Anotácia:

Na zvedací lana pracny jeřábu s kladkami je nasazen rám vodicích kladek, umístěných kolmo k ose rámu, přičemž vodicí drážky vodicích kladek jsou v osách lan a vodicí kladky umístěné v párech na čepech jsou přidržovány k rámu příložkami pomocí šroubů.

Zařízení pro dělení laboratorních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218941

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hlinovský Jiří, Kadlec Jiří

Značky: zařízení, vzorků, dělení, laboratorních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dělení laboratorních vzorků, odebíraných do skleněných vakuovaných trubiček a potřebných pro stanovení obsahu kyslíku a vodíku v oceli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává ze dvou bočnic na základně, v nichž je uložen čep, opatřený ovládací pákou a výstředníkem. Na tomto výtředníku je uložena posuvná deska s nožem a stavitelným dorazem. V jedné z bočnic je upraven zaváděcí otvor, který plynule...

Upínací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 218940

Dátum: 15.06.1985

Autor: Hlinovský Jiří

Značky: upínací, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je upínací hlava pro upínání uhlíkových tyčí při zatěžovacích tlakových a tepelných zkouškách ohnivzdorných keramických materiálů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na závitu základního tělesa je umístěna matice s otočně uloženým prstencem, v němž je vytvořena nejméně jedna šikmá drážka pro suvné uložení delšího ramene dvouramenné páky, na jejímž kratším rameni je pomocí čepu uchycena upínací čelist. Předmětnou upínací...

Způsob ozrcadlení vlnoplochy kovových desek pro difrakční mřížky ryté

Načítavanie...

Číslo patentu: 218939

Dátum: 15.06.1985

Autor: Jirout Miroslav

Značky: kovových, ryté, desek, mřížky, způsob, vlnoplochy, difrakční, ozrcadlení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší možnost vytváření difrakční (ohybové ) mřížky rycím diamantovým nástrojem do celokovové niklové desky, umožňující vytvářet repliky galvanoplastikou. Podstata řešení spočívá v tom, že se prvý vryp vytváří se šířkou přesahující délku mřížkové konstanty a další vrypy se vytvářejí s přesahem do prodloužené části předchozího vrypu.

Posuvné vypařovadlo pro použití v elektronkách s kovovou přívodní trubkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218938

Dátum: 15.06.1985

Autor: Rauš Jan

Značky: kovovou, trubkou, použití, posuvné, elektronkách, přívodní, vypařovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvné vypařovadlo, skládající se z pevné části a dvou posuvných přívodních drátů, lze použít ve vakuové technice při výrobě elektronek s kovovou přívodní trubkou, přičemž vypařovadlo je trvalou součástí výrobního zařízení. Konstrukce tohoto posuvného vypařovadla zajišťuje jeho poddajnost v radiálním směru tím, že posuvné přívodní dráhy jsou na nejméně dvou místech navzájem fixovány společným izolátorem, s výhodou nejméně dvěma skleněnými...

Způsob výroby keramických výrobků a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 218937

Dátum: 15.06.1985

Autori: Löffler Rudolf, Rambousek Vladimír, Kunik Jaroslav, Holešovský Frantiśek, Fátor Jaroslav, Rath Jindřich, Zeman Jan

Značky: zařízení, provádění, způsob, keramických, výroby, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby keramických výrobků, při němž konstantní navážka, v níž je použit technologický vrat v množství 25 až 85 % hmotnostních, s výhodou elektrotechnický porcelán, se zpracovává až do vytvoření suspenze nebo granulátu, vyznačený tím, že se ze suspenze nebo granulátu odebere vzorek a pálí se v laboratorní peci až do deformace, načež se velikost deformace a/nebo objemová hmotnost, a/nebo pórovitost převede na elektrický signál pomocí...

Způsob likvidace odpadních vod ze zařízení na čistění surového generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218936

Dátum: 15.06.1985

Autori: Buryan Petr, Malíř Jiří, Štěpánek Slavoj, Zacher Jan

Značky: čištění, generátorového, zařízení, plynů, surového, odpadních, způsob, likvidace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace odpadních vod ze zařízení na čištění surového generátorového plynu. Účelem vynálezu je bezodpadová likvidace odpadních vod a zvýšení spalného tepla generátorového plynu. Podle vynálezu se část nebo veškeré množství odpadní vody z čištění surového generátorového plynu zavádí do detoxikační zóny.

Zapojení regulovaného pohonu s asynchronním motorem a střídačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218935

Dátum: 15.06.1985

Autor: Hainz Petr

Značky: zapojení, střídačem, regulovaného, pohonů, asynchronním, motorem

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulovaného pohonu asynchronního motoru a střídačem, použitelná například pro regulaci pohonu s asynchronním motorem a šířkově modulovaným střídačem nebo cyklotronem. Účelem vynálezu je odstranění a náhrada snímače otáček, tachogenerátoru, například ve složitých prostředích a komplikovaných zapojeních. Frekvence střídače je ovládána regulátorem skluzové frekvence, jeho žádaná hodnota je výstupní signál regulátoru momentu pohonu....

Zařízení pro brzdění náhonových motorků malých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218934

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dimitrov Dimitr, Metelec Miloš

Značky: náhonových, výkonu, malých, brzdění, motorku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro brzdění náhonových motorků malých výkonů, které je používají pro náhon mechanických částí strojů na zpracování informací. Skládá se z třecího kotouče, který je připevněn na hřídeli elektromotorku, přičemž brzdicí síla je vyvozována tahem pružiny, která je umístěna na pohyblivém dorazu, jež po vypnutí proudu sevře třecí kotouč mezi pevný do raz a pohyblivý doraz.

Překlápěcí ústrojí korečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218933

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kazda Otto, Holub Josef

Značky: ústrojí, překlápěcí, korečku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zauhlování a řeší překlápěcí ústrojí korečku korečkového dopravníku, který je tvořen dvěma řetězovými pásy, mezi kterými je uložen koreček korýtkového tvaru. Je konstruováno pro případ, kdy koreček se překlopí o 360° na řetězovém kole a koreček na něj najíždí shora, při vodorovné poloze horní i spodní části řetězového pásu. Alespoň na jedné boční stěně korečku je v jeho svislé ose umístěna otáčecí lišta. Na řetězovém kole...

Zařízení pro dopravu tyčového materiálu z předohřívací pece k nůžkám

Načítavanie...

Číslo patentu: 218932

Dátum: 15.06.1985

Autori: Lukáš Josef, Chrapek Pavel

Značky: předohřívací, tyčového, nůžkám, dopravu, materiálů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro dopravu tyčového materiálu z předohřívací pece k nůžkám a jeho účelem je vyřešení zjednodušení dopravy předehřátého tyčového plynule odlitého materiálu a předohřívací pece k nůžkám. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním válečků konce valníku uspořádaného u výstupu pece, mezi dráhy řetězového vlečníku, jejichž podélné osy jsou v půdorysném pohledu kolmé na osu dopravy valníku. U konců drah řetězového vlečníku...