Archív za 1985 rok

Strana 110

Přepravní vozík pro mezioperační dopravu obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 219011

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kaspar Zdeněk, Zeman Lubomír

Značky: vozík, dopravu, přepravní, mezioperační, obuvi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu, je vytvořit přepravní vozík pro celý dopravovaný velikostní i typový sortiment obuvi, tedy univerzální přepravní vozík. Podstatou vynálezu je přepravní vozík pro mezioperační dopravu obuvi, jehož vertikální nosníky jsou, uzpůsobeny pro snadné výškové přestavování odkládacích polic anebo horizontálních nosníků, jež jsou rovněž vytvořeny tak, že v nich uchycené držáky obuvi jsou snadno přestavitelné do optimální polohy vzhledem k...

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219010

Dátum: 15.06.1985

Autor: Wiesner Ivo

Značky: kompozice, tvrditeľná

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelná kompozice obsahující epoxidové pryskyřice, akryláty a plastifikátory. Vynález se týká oboru epoxidových pryskyřic a může být využit v rámci výroby a zpracování epoxidů. Je řešen problém zlepšení odolnosti vůči působení kolísavých teplot a tlaků na vytvrzené epoxy-akrylátové hmoty. Podstatou vynálezu je kompozice sestávající z 10 až 90 hmotnostních dílů epoxidu, 5 až 90 hmotnostních dílů akrylátu a 3 až 40 hmotnostních dílů esterů...

Způsob termomechanického zpracování podlouhlých ocelových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219009

Dátum: 15.06.1985

Autor: Jílek Ladislav

Značky: výrobků, oceľových, termomechanického, způsob, zpracování, podlouhlých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu termomechanického zpracování ocelových výrobků, ze kterého se výrobek ohřeje na kalicí teplotu a po ohřáti se buď ihned, nebo po částečném ochlazení deformuje a po deformaci ochladí a nakonec popustí. Podstatou vynálezu je, že deformace výrobku se provádí krutem. Dosáhne se zvýšení užitných hodnot ocelových výrobků, zejména pevnosti, houževnatosti a odolnosti vůči otěruvzdornosti, lze takto zpracovávat ocelové tyče,...

Zařízení pro polohování patní opěry obuvnických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219008

Dátum: 15.06.1985

Autori: Cienciala Milan, Huňa Vladislav

Značky: obuvníckych, zařízení, polohování, strojů, patní, opěry

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro polohování patní opěry obuvnických strojů, zejména lepicích strojů podešví, umožňující nastavení polohy, patní opěry v celém velikostním rozsahu, případně pro několik druhů obuvi. Uvedeného účelu je dosaženo zařízením, jehož ovládací rameno (1) uchycené svým jedním koncem na tělese (2) patní opěry je svým druhým koncem opatřeným polohovacím kolíkem (3) spojeno s jedním koncem ovládací dvouramenné páky...

Komplet kruhového číselníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219007

Dátum: 15.06.1985

Autor: Konečný Jaromír

Značky: číselníku, kruhového, komplet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší komplet kruhového číselníku, určeného k odměřování ujeté vzdálenosti pohyblivého suportu stroje pomocí pružného kroužku vloženého mezi maticí a dělicím kroužkem se stupnicí na náboji hřídele. Výhodou vynálezu je, že při dotáhnutí matice se funkční plochy odstupňované, kterými je pružný kroužek opatřen, opřou o čelní plochu dělicího kroužku, který v nastavené poloze fixují.

Spojení tří rámů vibračního tandemového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219006

Dátum: 15.06.1985

Autor: Teplý Jiří

Značky: rámu, válce, vibračního, tří, spojení, tandemového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojení tří rámů vibračního tandemového válce, používaného k hutnění zemin a živice. Spojení je provedeno dvěma čepy, jedním svislým a jedním vodorovným. Svislý čep propojuje přední rám opatřený běhounem a střední rám, na němž je umístěno místo obsluhy. Vodorovný čep propojuje střední rám se zadním rámem opatřeným druhým běhounem. Spojení podle vynálezu nahrazuje běžně používaný kloub a je možné jej použít u tandemových válců s...

Plynový mikropyknometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 219005

Dátum: 15.06.1985

Autor: Matušek Miroslav

Značky: plynový, mikropyknometr

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje k stanovení hustoty látek pyknometrickou metodou. Podstatou vynálezu je jednopístový plynový mikropyknometr, který je opatřen měrným prostorem a mikrometrickým šroubem. Z válcové dutiny, ve které se pohybuje píst, je vyveden tlakový kanálek, na jehož vyústění je uchycen tlakoměr. Vynález lze použít při stanovení hustoty látek a velmi malém objemu vzorku, zvláště při speciálních syntézách anorganických a organických...

Budicí obvod spínacího tranzistoru závislý na spínané zátěži

Načítavanie...

Číslo patentu: 219004

Dátum: 15.06.1985

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

Značky: zátěží, budicí, obvod, závislý, tranzistorů, spínané, spínacího

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod podle vynálezu se týká budicího obvodu spínacího tranzistoru. Obvod vytváří budicí proud, který je závislý na velikosti spínané zátěže. K vytváření proudově závislého buzení se používá proudového transformátoru. Je dosaženo krátké doby saturace pro široký rozsah změn kolektorového proudu a je zajištěno spolehlivé zavření spínacího tranzistoru. Obvodu podle vynálezu může být použito pro buzení spínacích tranzistorů měniče ve zdrojích...

6-(4-Piperidyl)-6H-dibenz(b,e)-1,4-oxathiepiny, jejich soli a způsoby jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219003

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dlabač Antonín, Metyšová Jiřina, Šindelář Karel, Protiva Miroslav

Značky: přípravy, způsoby, 6-(4-piperidyl)-6h-dibenz(b,e)-1,4-oxathiepiny, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

6-(4-Piperidyl)-6H-dibenz(b,e)-1,4-oxathiepiny obecného vzorce I, ve kterém R1 značí atom vodíku, methyl, hydroxyalkyl o 2 až 5 uhlíkových atomech nebo acyloxyalkyl o celkovém počtu maximálně 15 uhlíkových atomů, R2 značí atom vodíku nebo methyl, R3 je atom vodíku, atom chloru, methoxyl, trifluormethyl nebo trifluormethylthioskupina, R4 je atom vodíku nebo atom fluoru, dále jejich S-oxidy, N-oxidy a soli s farmaceuticky nezávadnými...

Aminoalkylderiváty dibenzo(b,e)-1,4-dioxepinů a dibenz(b,e)-1,4-oxathiepinů, jejich soli a způsob přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219002

Dátum: 15.06.1985

Autori: Protiva Miroslav, Dlabač Antonín, Šindelář Karel

Značky: dibenzo(b,e)-1,4-dioxepinů, dibenz(b,e)-1,4-oxathiepinů, způsob, jejich, přípravy, aminoalkylderiváty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 11-(aminoalkyl)derivátů 11H-dibenzo(b,e)-1,4-dioxepinů, 6-(aminoalkyl) derivátů 6H-dibenz(b,e)-1,4-oxathiepinů a jejich solí s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami, jakož i způsobu jejich přípravy. Uvedené látky a jejich soli mají terapeuticky použitelnou trankvilizační a antidepresivní aktivitu při přijatelné až velmi mírné toxicitě. Způsob přípravy spočívá v intramolekulární substituční reakci...

Způsob výroby slabě bazických anexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219001

Dátum: 15.06.1985

Autori: Maroušek Vladimír, Kálal Jaroslav, Králíček Jaroslav

Značky: výroby, bazických, slabě, způsob, anexu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby slabě bazických anexů, jehož podstata spočívá v tom, že se na zesíťovaný kopolymer obsahující volné epithioskupiny působí aminy nebo diaminy nebo jejich roztoky. Používá se amin obecného vzorce R1NHR2, kde R1 je vodík, alifatický alkyl C1 až C8, cykloparafin C3 až C6 a R2 je alifatický alkyl C1 až C8, cykloparafin C3 až C6 nebo fenyl a diamin obecného vzorce, H2N-R-NH2, kde R je alifatický řetězec C2 až C12 nebo...

Zařízení pro akustické dopravní značky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219000

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kavalír Jaroslav, Studnička Miroslav

Značky: zařízení, akustické, dopravní, značky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro akustické dopravní značky vysílané ve formě signálů jednoduchým dopravním vozidlům, vyznačené tím, že je tvořeno elektronickou soustavou (ES) umístěnou na sloupu dopravní značky, obsahující dva anténní systémy (A1, A2), které jsou připojeny ke koncovým zesilovačům (KZ1, KZ2), jejichž vstupy jsou připojeny na výstupy modulačních směšovačů (MS1, MS2) mezi nimiž je zapojen oscilátor (O), přičemž na vstup prvního modulačního směšovače...

Samolepicí hydroizolační pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 218999

Dátum: 15.06.1985

Autori: Blaha Vojtěch, Podešva Milan

Značky: hydroizolační, samolepicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skladby samolepicího hydroizolačního pásu s možností využití v hydroizolační technice zejména ve stavebnictví. Samolepicí hydroizolační pás je vyznačen tím, že lepivá vrstva nanesena na fólii z kovu, plastu, pryže nebo asfaltovaného pásu, sestává z 40 až 80 hmot. % asfaltu, 2 až 30 hmot. % syntetického kaučuku, 0,1 až 8 hmot. vysokotlakého polyetylénu nebo amorfního polypropylenu, 2 až 20 hmot. % anorganických plniv. Lepivá...

Způsob výroby sférických částic na bázi alespoň jedné farmakodynamicky indiferentní a/nebo účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218998

Dátum: 15.06.1985

Autori: Lukáč Juraj, Pavlovská Eliška, Líkařová Eva, Koblas Karel, Sajvera Jiří

Značky: jedné, účinné, indiferentní, způsob, výroby, farmakodynamicky, částic, látky, alespoň, sférických, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sférických částic na bázi alespoň jedné farmakodynamicky indiferentní a/nebo účinné látky, určených zejména pro perorální aplikaci, vyznačující se tím, že se za stálého pohybu nejprve přidává alespoň k jedné farmakodynamicky indiferentní a/nebo účinné látce, o velikosti částic 0,3 až 1,5 mm, alespoň jedna fyziologicky neškodná minerální a/nebo organická kluzná látka a/nebo její roztok a/nebo její disperze, v množství 0,1 až 3 %...

Způsob výroby modifikovaných aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218997

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hireš Jaroslav, Dvořák Adolf, Ditrych Zdeněk, Krejcar Emil

Značky: aminoamidů, modifikovaných, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby aminoamidů modifikovaných nízkomolekulárními akrylovými polymery. Jeho podstata spočívá v tom, že aminoamidy na bázi reakčních produktů polyaminů s alifatickými karboxylovými kyselinami a/nebo epoxidovými sloučeninami a popřípadě s fenolaminoaldehydovými kondenzáty nebo jejich výchozí složky či meziprodukty se podrobí při teplotě 50 až 250 °C reakci s 5 až 60 % hmot. akrylových polymerů a/nebo kopolymerů o mol....

Způsob výroby modifikovaných aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218996

Dátum: 15.06.1985

Autori: Rucký Milan, Krejcar Emil, Dvořák Adolf, Ditrych Zdeněk, Hireš Jaroslav

Značky: modifikovaných, výroby, aminoamidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby modifikovaných aminomidů použitelných pro vytvrzování epoxidových pryskyřic. Podstata vynálezu spočívá v tom, že aminoamidy na bázi reakčních produktů polyaminů s alifatickými karboxylovými kyselinami a/nebo epoxidovými sloučeninami a popřípadě s fenolaminoaldehydovými kondenzáty nebo jejich výchozí složky či meziprodukty se podrobí při teplotě 100 až 250 °C reakci s 5 až 60 % hmot. polymerů a/nebo kopolymerů...

Zapojení pro indikaci stejnosměrného napětí, zejména pro indikaci napětí akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 218995

Dátum: 15.06.1985

Autori: Laňka Zdeněk, Malec Václav

Značky: napětí, zapojení, zejména, batérií, indikaci, akumulátorových, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro indikaci stejnosměrného napětí, zejména pro indikaci napětí akumulátorových baterií, kde řeší optickou signalizaci dodržení a překročení požadovaného napěťového rozmezí s přesností nejméně jednoho procenta. Problém je řešen paralelním připojením odporového děliče napětí a zdroje referenčního napětí ke vstupu, přičemž výstupy děliče a zdroje jsou napojeny na vstupy převodníku napětí-střída impulsů, k jehož výstupu je...

Způsob přípravy p-toluidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218994

Dátum: 15.06.1985

Autori: Glosser Zdeněk, Štěpánek Radislav, Nývlt Vladimír

Značky: způsob, přípravy, p-toluidinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy p-toluidinu katalytickou redukcí odpovídající nitrolátky tak, že se redukce provádí v tavenině nebo ve směsi s aminolátkou nebo v organickém rozpouštědle za přítomnosti hydrogenačních katalyzátorů niklových nebo na bázi drahých kovů. Po separaci katalyzátoru, který popřípadě recirkuluje, se po oddělení vody, p-toluidin izoluje ve formě surového produktu.

Zapojení pro indikaci průchodu signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218993

Dátum: 15.06.1985

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

Značky: indikaci, průchodu, zapojení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky kontroly časových relací signálů, procházejících logickými obvody jednoúčelových řídicích automatů. Podstata vynálezu spočívá ve spojení obvodů do logické sítě, která kontroluje, zda žádaný signál přišel v časovém intervalu očekávaného příchodu, příp. indikuje poruchový stav. Jedná se o spojení časového obvodu, kombinačního obvodu, paměťového obvodu, hradla, popř. předřadného časového členu. Zapojení podle vynálezu...

Zařízení k ořezávání přehýbané záložky svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 218992

Dátum: 15.06.1985

Autor: Shejbal Slavomil

Značky: svršku, přehýbané, obuvi, ořezávání, zařízení, záložky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit ořezávání přehýbané záložky při napínání svršku obuvi, zejména s velmi ostrou špičkou. Ořezávání se provádí nožem, který je uložen pod přehýbačem záložky a je napojen na kluzáky uložené kladkami v tvarovaných drážkách kulisy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k nosiči 42 nože 5 je připojena pístnice 41 přídavného tlakového válce 4, jenž je spojen s nosnou deskou 11 dvojdílného přehýbače 2 a na kulise je upevněn klín...

Otočné spojení dvou rámů vibračního tandemového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218991

Dátum: 15.06.1985

Autor: Teplý Jiří

Značky: vibračního, válce, rámu, tandemového, spojení, otočné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká otočného spojení dvou rámů vibračního tandemového válce. Spojení dvou rámů je provedeno otočným nosným dílem, který je svým horním a spodním ramenem uchycen pomocí svislých a dutých čepů k jednomu z rámů a v místě svislého spojovacího nosníku je prostřednictvím vodorovného čepu uchycen k druhému rámu. Uchycení může být v případě spojení svislým dutým čepem provedeno též jako letmé. Ovládací pult se sedačkou může být uchycen k...

Způsob stanovení obsahu uhlíku a/nebo vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218990

Dátum: 15.06.1985

Autori: Soukup Tomáš, Kubant Josef, Vobecký Miloslav, Janout Zdeněk, Votava Petr, Pospíšil Stanislav

Značky: obsahu, způsob, uhlíku, stanovení, vodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení obsahu uhlíku a/nebo vodíku v palivu, na bázi radiometrického stanovení. Účelem vynálezu je zpřesnění stanovení výhřevnosti. Totoho účelu je dosaženo tím, že změřené hodnoty četností gama kvant z interakcí neutronů s jádry vodíku a/nebo uhlíku, z nichž se vychází při stanovení obsahu těchto prvků v palivu, se korigují na příspěvky způsobené gama zářením, vzniklým při interakci neutronů s jádry ostatních prvků obsažených v...

Způsob výroby cyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218989

Dátum: 15.06.1985

Autori: Marek Jaroslav, Bílek Otakar, Pašek Josef, Dvořák Bohumír, Pexidr Václav

Značky: cyklohexylaminu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby cyklohexylaminu a řeší otázku kvality cyklohexylaminu a ekonomie výroby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se hydrogenace provádí s použitím katalyzátoru tvořeného chlazenou vrstvou a adiabatickou vrstvou, které jsou zapojeny za sebou. Rezervní část katalyzátoru je uložena v adiabatické vrstvě. Chlazená vrstva katalyzátoru se chladí přídavkem 3 až 10 molů studeného hydrogenačního plynu na jeden mol anilinu.

Odládací deska určená pro použití na licích konvejorech na zdravotnickou keramiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218988

Dátum: 15.06.1985

Autori: Koryčánek Milan, Chudomelka Josef, Franta Jiří, Pokorný Jan

Značky: konvejorech, zdravotnickou, keramiku, licích, určená, odládací, použití, deska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odkládací desky určené pro použití ve výrobě pro zdravotnickou keramiku. Odkládací deska je tvořena strukturně lehčenými plasty, s výhodou polypropylenem, polyethylenem nebo jejich směsmi, s obsahem anorganických plniv 5 až 60 hmot.

Způsob výroby nízkoviskózních aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218987

Dátum: 15.06.1985

Autori: Ditrych Zdeněk, Renger František, Dvořák Adolf, Hireš Jaroslav, Krejcar Emil

Značky: způsob, výroby, nízkoviskózních, aminoamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nízkoviskózních aminoamidů určených především jako tvrdidla pro vytvrzování polyepoxidových sloučenin. Podstatou vynálezu je postup spočívající ve vzájemné reakci specifických polyaminů, karboxylových kyselin a epoxidů s minimálním obsahem monomerních monoglycidylových sloučenin 10 % hmot. v molárním poměru aminových, karboxylových a epoxidových skupin 1:0,05 až 0,5:0,1 až 1 při teplotě 50 až 250 °C a za...

Zapojení pro řízení cyklu pracovních jednotek s automatickou výměnou operačních hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 218986

Dátum: 15.06.1985

Autor: Smíšek Josef

Značky: zapojení, operačních, automatickou, pracovních, jednotek, výměnou, cyklu, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Na blok řídicích a ovládacích obvodů je zpětnovazebně napojen blok řídicích a kontrolních obvodů všech pohonů pracovní jednotky. Na něj je zpětnovazebně napojen blok pohonů posuvu pracovní jednotky, blok pohonu vřeten, blok pohonu pro pootáčení a polohování zubové spojky, blok pohonu zásobníků operačních hlav a blok pohonu pro přitahování a upínání operační hlavy na pracovní jednotku. Ten je zpětnovazebně spojen s blokem snímání a vyhodnocování...

Ovládací zařízení proměnného kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218985

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hanuš Oldřich, Nosek Jaroslav

Značky: zařízení, proměnného, kondenzátorů, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího zařízení proměnného kondenzátoru, které je určeno zejména pro ovládání proměnného kondenzátoru nebo proměnného LC obvodu pro impedanční přizpůsobení zátěže k výstupní impedanci vysokofrekvenčního generátoru při vysokofrekvenčním svařování termoplastických materiálů a jiných aplikací u vysokofrekvenčního ohřevu. Vynález řeší problém rychlé a plynulé změny kapacity kondenzátoru. Účelu se dosahuje tak, že stejnosměrný...

Kostní prut

Načítavanie...

Číslo patentu: 218984

Dátum: 15.06.1985

Autori: Temlík Herbert, Straka Miloslav

Značky: kostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kostního prutu, který je určen k léčení zlomenin proximálního konce stehenní kosti. Vyznačuje se tím, že je na jedné své straně zakončen krčkem opatřeným dvěma rovnoběžnými ploškami a kulovitou hlavou.

Skříňový rozváděč elektrické energie s výsuvnou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218983

Dátum: 15.06.1985

Autori: Michlíček Emil, Bureš Ján

Značky: elektrické, energie, rozvaděč, jednotkou, výsuvnou, skříňový

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je odstranit námahu spojenou s vysouváním nebo zasouváním výsuvných kontaktů elektrického spínače, u spořádaného na výsuvné jednotce skříňového rozváděče elektrické energie jednoduchým opatřením, jež umožňuje dále uspořádání pólu elektrického spínače v jakékoliv poloze, přičemž v poloze za sebou se docílí podstatného zúžení celého skříňového rozváděče a současně slouží k mechanickému zajištění výsuvné jednotky v pracovní poloze....

Zapojení pro docílení ploché momentové charakteristiky trojfázového asynchronního klecového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218982

Dátum: 15.06.1985

Autor: Ledr Zdeněk

Značky: momentové, zapojení, ploché, trojfázového, charakteristiky, docílení, motorů, klecového, asynchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zapojení pro docílení ploché momentové charakteristiky trojfázového asynchronního klecového motoru. Zapojení se týká těch případů, kdy se od motoru elektrického pohonu požaduje, aby měl v širokém otáčkovém rozsahu přibližně stálý moment, jak je tomu zejména u pásových dopravníků, které se mají plynule rozbíhat pohybem rovnoměrně zrychleným, aby nedocházelo k nepříznivému namáhání jejich pásu, například momentovými rázy....

Zařízení pro automatickou manometrickou stabilitní zkoušku výbušnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218981

Dátum: 15.06.1985

Autori: Keprt Milan, Kučera Vladislav, Šindelář Václav, Vetlický Boris

Značky: zkoušku, stabilitní, manometrickou, automatickou, zařízení, výbušnin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatickou manometrickou stabilitní zkoušku výbušin, které umožňuje nepřetržité programové řízení průběhu zkoušky. Zařízení se skládá z konzole, řídicí programovatelné jednotky, snímačů tlaku v temperačním zařízení, číslicového měřicího zařízení a výstupního zařízení.

Směs aditiv pro antistatickou a nehořlavou úpravu polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218980

Dátum: 15.06.1985

Autor: Vašátko Eduard

Značky: antistatickou, směs, úpravu, polymerů, aditiv, nehořlavou

Zhrnutie / Anotácia:

Směs aditiv na intumescentní bázi pro antistatickou a nehořlavou úpravu některých plastů a elastomerů. Směs sestává ze 4 až 20 hmot. dílů amelidu, amelinu a/nebo melaminu a/nebo aneurinu, 30 až 80 hmot. dílů aktivních sazí nebo grafitu, 10 až 30 hmot. dílů čtyř- až šestimocného polyalkoholu, nejlépe mono- až tripentaerytritolu a 10 až 40 hmot. dílů fosforečnanu nebo polyfosforečnanu amonného, příp. fosforečnanu nebo polyfosforečnanu vápenatého...

Zařízení na kontinuální zřeďování aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218979

Dátum: 15.06.1985

Autor: Majer Ladislav

Značky: zřeďování, aerosolů, kontinuální, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kontinuální zřeďování aerosolu pro jeho vyhodnocování počítačem částic se skládá ze směšovací komory s přívodem aerosolu a ze vzduchové komory s výtokem ředicího plynu do směšovací komory. Vzduchové komoře je předřazen vysokoúčinný filtr na filtraci části z celkového množství aerosolu přiváděného do zařízení. Toto zařízení umožňuje kontinuální zřeďování aerosolu o vyšších koncentracích pro účely vyhodnocování počítačem částic v...

Zařízení pro navíjení vícekapacitních kondenzátorových svitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218978

Dátum: 15.06.1985

Autori: Zlámal Jiří, Böhm Miroslav

Značky: vícekapacitních, zařízení, svitku, kondenzátorových, navíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro navíjení vícekapacitních kondenzátorových svitků řeší problém automatického navíjení těchto svitků. Umožňuje dělení kovových, případně pokovených fólií, jakož i choulostivých izolačních papírových, nebo umělých fólií na takový počet a takovou délku, kterou vyžaduje množství a velikost kapacit svitku, a to i během navíjení svitku. Zařízení sestává z hnacího ústrojí, střihacího a zakládacího zařízení, programovací jednotky, ústrojí...

Způsob záznamu informací přenášených jako elektrické signály na nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: 218977

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kotěljanskij Josif Mojsejevič, Kravčenko Velerij Borisovič, Kopylov Jurij Leonidovič, Šachunov Valerij Anatoljevič, Dojev Vitalij Semjonovič, Monosov Jakov Abramovič

Značky: signály, záznamu, způsob, elektrické, informaci, nosič, přenášených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob záznamu informací přenášených jako elektrické signály na nosič, u kterého se na oblast pracovní vrstvy nosiče, na kterou se mají informace zaznamenat, působí silovým polem a homogenním tepelným polem, jehož pomocí se tato oblast zahřívá na teplotu nad teplotou změknutí pojiva pracovní vrstvy, ve kterém jsou rovnoměrně rozptýleny částice s dipólovým momentem, které podle zaznamenávané informace mění svou polohu, načež se oblast pracovní...

Přípravek k rovnoměrnému kalení den a podobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218976

Dátum: 15.06.1985

Autor: Jílek Ladislav

Značky: rovnoměrnému, podobných, výrobků, přípravek, kalení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález slouží k rovnoměrnému kalení, den a podobných výrobků, zejména tlustostěnných. Podstatou vynálezu je, že těleso přípravku se skládá z radiálně uspořádaných ramen 1, opatřených na volných koncích zarážkami 3 a kotvícími řetězy 4, jejichž druhé konce jsou upraveny pro upevnění na okrajích kalicí nádrže. Ramena 1 jsou zhotovena z materiálu o měrné hmotnosti menší, než má kalicí kapalina, například ze dřeva. Pro odvádění plynů a vodní páry...

Způsob regenerace organické fáze, obsahující činidlo oximového nebo 8-chinolinolového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218975

Dátum: 15.06.1985

Autori: Zámek Miroslav, Franta Pavel, Vaňura Petr

Značky: fáze, činidlo, 8-chinolinolového, způsob, organické, oximového, regenerace, obsahující

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace organické fáze, obsahující činidlo oximového nebo 8-chinolinolového typu podle vynálezu řeší regeneraci činidel využívaných při extrakcích mědi a niklu z roztoků, obsahujících také kobalt, jaké se vyskytují jakožto meziprodukty při hydrometalurgickém zpracování rud. Extrakce probíhají v alkalickém prostředí a extrakční činidlo se nasycuje úměrně počtu realizovaných extrakčních cyklů stále více trojmocným kobaltem, který značně...

Zapojení pro programovatelné nastavení a indikaci překročení požadovaných hladin otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 218974

Dátum: 15.06.1985

Autori: Mičkalová Ludmila, Moulis Jiří

Značky: indikaci, hladin, programovatelné, nastavení, otáček, překročení, zapojení, požadovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení pracnosti a zjednodušení nastavení požadovaných hladin otáček. Zapojení se realizuje pomocí naprogramovaného paměťového členu, obvodů pro adresování, záznamu, čtení a indikace požadovaných hladin otáček, číslicového komparátoru, logických rozhodovacích obvodů, dvou demultiplexerů a výstupních klopných obvodů. Zapojení umožňuje snadné a rychlé nastavení požadovaných hladin otáček s možností jejich libovolné změny bez...

Spínače mikrovoltových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218973

Dátum: 15.06.1985

Autor: Kroupa Lubomír

Značky: signálu, spínače, mikrovoltových

Zhrnutie / Anotácia:

Spínač mikrovoltových signálů podle vynálezu je určen pro vstupní obvody číslicových měřicích přístrojů a vstupních přepínačů měřicích, regulačních a diagnostických systémů. Účelem vynálezu bylo dosáhnout dostatečné spolehlivosti a co největšího izolačního odporu v rozpojeném stavu i zajištění minimálního napětí v sepnutém stavu. Spínač sestává z kostry cívky, na které je vinutí. V dutině kostry cívky je umístěn potřebný počet jazýčkových...

Zařízení k oddělování malých dávek skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218972

Dátum: 15.06.1985

Autori: Petříček Ladislav, Vedral Karel

Značky: oddělování, dávek, skloviny, zařízení, malých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k oddělování malých dávek skloviny řeší problém oddělování malých dávek, o hmotnosti menší než 15 gramů, z natékajícího proužku roztavené skloviny s cílem minimalizace stop po střihu na dávkách a usměrnění jejich pádu a uložení do tvarovacích forem tak, aby stopy po střihu nenarušily některé z ploch výsledného výlisku, které nemají být v dalších operacích mechanicky opracovávány. Podstata vynálezu spočívá v tom, že proužek natékající...