Archív za 1985 rok

Strana 11

Zařízení pro spřádání rozvolněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 223961

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kueny Michel, Le Chatelier Jaques

Značky: rozvolněných, zařízení, spřádání, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spřádání rozvolněných vláken, obsahující spřádací rotor s odtahovou nálevkou, na níž navazuje lomená odtahovecí trubice, ve které je umístěn zadržovací prvek zákrutů, nesoucí hranu uloženou tak, že nit, posouvající se přes tuto hranu působením obtahovacích prostředků mění svůj směr, přičemž teto hrana protíná geometrickou rovinu, vymezovanou částí nitě před touto hranou a částí nitě za touto hranou a je uložena v oblasti vystavené...

Automatické kreslicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223960

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bad Bramstedt, Jozat Walter, Zűchner Werner

Značky: zařízení, automatické, kreslicí

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické kreslicí zařízeni sestávající nejméně z jednoho trubičkového pera, uspořádaného v kreslicí hlavě, které se ze své klidové polohy, kdy se přední konec jeho kreslicí trubičky nachází nad kreslicí podložkou, přesouvá do pracovní polohy, ve které přední konec jeho kreslicí trubičky dosedá na kreslicí podložku a dále z těsnicího členu, který v klidové poloze trubičkového pera uzavírá přední konec kreslicí trubičky a v pracovní poloze...

Způsob vstřikování dopravní tekutiny do prošlupu z řady pomocných trysek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223959

Dátum: 15.12.1985

Autor: Suzuki Hajime

Značky: tekutiny, pomocných, způsob, dopravní, trysek, řady, vstřikování, prošlupu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vstřikování dopravní tekutiny do prošlupu z řady pomocných trysek, jež vypouštějí postupně za sebou oddělené proudy dopravní tekutiny včas s posuvem útkové niti prošlupem na útkové niti v dopravě proudem tekutiny vypouštěné hlavní tryskou, vyznačený tím, že časová údobí, v jejichž průběhu se vypouštějí oddělené proudy dopravní tekutiny z jednotlivých pomocných trysek, je postupně prodlužují.

Zařízení k bezkroužkovému přenosu elektrických signálů mezi pohyblivými signálními členy a pevnými signálními členy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223958

Dátum: 15.12.1985

Autor: Ernst Felix

Značky: přenosu, pohyblivými, zařízení, členy, bezkroužkovému, pevnými, signálními, signálu, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro bezkroužkový přenos elektrických signálů mezi pevnými signálními členy a pohyblivými signálními členy, zejména takovými, které jsou pohyblivé uvnitř textilního stroje, přičemž pohyblivý signální člen je pojízdný prostřednictvím tažných orgánů sloužících jako signální vodiče a tažné orgány jsou vedeny přes kabelové zásobníky, vyznačující se tím, že kabelové zásobníky jsou vytvořeny jako kladkostroje vždy s nejméně jednou pohyblivou...

Cirkulátor a izolátor vytvořený mezi magnetickými póly z vysokofrekvenčních feritových nebo granátových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 223957

Dátum: 15.12.1985

Autori: Gyuri Pál, Bársony Péter, Enzsől Gyula

Značky: vytvorený, magnetickými, izolátor, feritových, cirkulátor, póly, granátových, vysokofrekvenčních, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Cirkulátor a izolátor vytvořený mezi magnetickými póly z vysokofrekvenčních feritových nebo granátových těles, přičemž sousední povrchy vysokofrekvenčních feritových nebo granátových těles a magnetických pólů mají různé rozměry, vyznačující se tím, že magnetické póly (1) jsou vůči jejich dělicí ploše (6) asymetrické a alespoň jeden z magnetických pólů (1) má menší povrch než nejbližší vysokofrekvenční feritové nebo granátové těleso (2) nebo...

Způsob optického snímání informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223956

Dátum: 15.12.1985

Autori: Lehureau Jean Claude, Bricot Claude

Značky: optického, snímání, informaci, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob optického snímání informací z nosiče informací, obsahujícího sled záznamových prvků, uspořádaných ve stopě, způsobujících ohyb světla, jejichž šířka je konstantní, avšak jejichž délka a umístění jsou proměnlivé při nestejné délce stopy, vyznačující se tím, že na stopu záznamu se vrhá difrakční obrazec, jehož světelný střed se zaměřuje na snímanou část stopy, přičemž ve směru pohybující se stopy se vytvářejí dva tmavé interferenční...

Optické mířidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 223955

Dátum: 15.12.1985

Autor: Ekstrand John Arne Ingemund

Značky: optické, mířidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Optické mířidlo s optickou čočkovou soustavou a polopropustnou vydutou sférickou zrcadlovou plochou, obrácenou k zadnímu konci mířidla, kde čočková soustava a zrcadlově plocha jsou umístěny tak, že přímka tvořící první osu a procházející od středu předního konce do středu zadního konce mířidla jde středem čočkové soustavy, a se světelným zdrojem s malou světlo emitující plochou, uloženým na zrcadlovou plochou v takové vzdálenosti, že zrcadlová...

Způsob určování průřezu vláknovitého nebo drátového materiálu a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223954

Dátum: 15.12.1985

Autor: Felix Ernst

Značky: tohoto, drátového, materiálů, provádění, způsobu, vláknovitého, průřezu, určování, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob určováni průřezu vláknovitého nebo drátového materiálu, zejména výrobků textilního průmyslu a drátoven, vyznačující se tím, že zkoušený materiál (1) se vede jednak v první stojící vlně (4), vytvořené z první frekvence (f1), v jejím tlakovém maximu a jednak v další stojící vlně (5), vytvořené z další frekvence (f2) v jejím tlakovém minimu s že změny zvukových poli, vyvolané přítomností zkoušeného materiálu (1) představuji neměřenou...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 223953

Dátum: 15.12.1985

Autori: Schmidt Ernst, Reimers Ernst, Bruckhoff Wolfgang

Značky: výměník, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník tepla, zejména pro plynem vytápěné průtokové, nebo cirkulační ohřívače vody, u kterého je na horním konci spalovací komory uspořádán lamelový blok, který sestává z lamel, prostoupených rovnoběžnými trubkovými částmi trubkového hadu, přičemž vodou protékaný trubkový had sestává z materiálu, odolného proti korozi, způsobované vodou a topnými plyny omývané lamely sestávají z plechového materiálu, odolného proti korozi, vyvolávané topnými...

Stabilní kelímková pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 223952

Dátum: 15.12.1985

Autori: Broszkiewicz Adam, Szeja Teofil, Wegrzynek Bernard

Značky: stabilní, kelímková

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilní kelímková pec, sestávající a vnějšího tělesa, které je vyrobeno a ocelových desek vyztužených ocelovými profily s jehož vnitřní povrchy jsou opatřeny vyzdívkou z žáruvzdorné hmoty, vytápěná tekutým nebo plynným palivem, vyznačující se tím, že v jejím vnitřku je uložen nejméně jeden kelímek (11), dosedající přírubou (12) na konstrukci klenby vnějšího tělesa (1) kelímkové pece, prostor této pece pro každý kelímek (11) je rozdělen na...

Spouštěč posuvného okna

Načítavanie...

Číslo patentu: 223951

Dátum: 15.12.1985

Autori: Schäfer Peter, Herrmann Friedrich, Blankenburg Heinz

Značky: spouštěč, posuvného

Zhrnutie / Anotácia:

Spouštěč posuvného okna, zejména u automobilů, spouštěného do okenní dutiny, opatřený závitovým kabelem posuvným ve vodicí trubce nepoddajně v tahu 1 tlaku, který zabírá do hnacího pastorku ozubeného pohonu, opatřeného vlečnou pružinovou brzdou, pevně ne otočně spojeného a hnacím hřídelem, uloženým v obou polovinách krytu hnacího ústroji a který je přímo nebo nepřímo připojen k oknu pomoci nejméně jednoho unášeče upevněného na závitovém kabelu...

Způsob kontinuální pŕípravy ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222350

Dátum: 01.12.1985

Autori: Rakušan Jan, Novák František, Rejlek Antonín

Značky: ftalimidu, přípravy, způsob, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální přípravy ftalimidu reakcí ftalanhydridu, kyseliny ftalové, halogenftalové nebo sulfoftalové s močovinou, popřípadě amoniakem nebo jejich směsí, s uhličitanem nebo hydro genuhličitanem amonným nebo jejich směsí, tak, že se reakční směs dávkuje do reakčního prostoru, v němž je předložen již vyrobený ftalimid v množství 1 : 2 až 5 vztaženo na jednotku dávkovaného množství vyhřátý na teplotu 150 až 230 °C, s výhodou 170 °C,...

Způsob výroby 2-methyl-3-o-tolyl-4-ehinazoloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222349

Dátum: 01.12.1985

Autori: Žák Jiří, Štěpán Petr

Značky: způsob, 2-methyl-3-o-tolyl-4-ehinazoloru, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby klinicky užívaného hypnotika 2-metly1-3-o-tolyl-1-4-chinazolonu, a to nejprve reakcí kyseliny anthranilové s acetanhydridem a poté kondenzací vzniklého acetanthranilu s o-toluidmem v acetonu. Okyselením reakční směsi kyselinou chlorovodíkovou se vyloučí produkt jeho hydrochlorid, který se izoluje.

Keramický obklad svislých stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 222348

Dátum: 01.12.1985

Autori: Paseka Petr, Sovíček Jindřich, Horsák Milan

Značky: stěn, keramický, obklad, svislých

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický obklad svislých stěn řešící vzájemné propojení svislých stěn a keramického obkladu mechanickým způsobem s vyloučením mokrých procesů. Účelem vynálezu je zlepšení vzájemného spojení keramických obkladových tvarovek se svislými stěnami. Uvedeného účelu se dosáhne nasunutím obkladové tvarovky na lamelu tvarovaného profilu, přičemž tvarovky jsou podloženy pružicí hmotou. Prostor vymezený lícem stěny a lícem tvarovky je vyplněn izolantem.

Způsob výroby nástrojů, zejména oškrtů z tyčí nebo z přířezů tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222347

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hanzák Jaroslav, Laitner Hugo, Svejkovský Miroslav, Hladký Václav, Krejčí Vladimír

Značky: tyčí, nástrojů, oškrtů, zejména, způsob, výroby, přířezu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nástrojů, zejména oškrtů z tyčí nebo z přířezů tyčí za tepla pro použití např. u sbíjecích kladiv. Účelem vynálezu je snížit energetické a materiálové ztráty vznikající při tepelném zpracování a třískovém opracování polotovaru oškrtu a zjednodušit a zkrátit výrobu nástrojů. Uvedeného účelu se dosáhne způsoben podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se příčným klínovým válcováním vytvoří v jedné pracovní operaci rotační...

Spôsob prípravy rádioaktívneho kryptonátu s vysokou mernou aktivitou mikrosublimačnou technikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222346

Dátum: 01.12.1985

Autor: Pružinec Jozef

Značky: přípravy, mikrosublimačnou, kryptonátu, aktivitou, spôsob, technikou, mernou, vysokou, rádioaktívneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti prípravy rádioaktívnych látok. Rieši spôsob prípravy rádioaktívneho kryptonátu s vysokou mernou aktivitou mikrosublimačnou technikou, pri ktorom sa postupuje tak, že nad stĺpec látky schopnej sublimácie umiestnenej v kapiláre sa umiestni voda ako uzáver. Ďalej sa pod vodný uzáver vpraví injekčne 85 Kr, kapilára sa uzavrie a v mieste 5 cm pod uzáverom sa zataví. Ďalej sa zohrieva kapilára v mieste stĺpca látky na teplotu...

Způsob přípravy kyseliny 3-hydroxy-2-naftoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 222345

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kunčický Jiří, Matouš Vladimír, Florián Petr

Značky: kyseliny, způsob, přípravy, 3-hydroxy-2-naftoové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy kyseliny 3-hydroxy-2-naftoové ve formě dvojsodné soli vzorce reakcí naftolátu sodného a oxidu uhličitého při teplotě 240 až 270 °C a tlaku 0,5 až 2,0 MPa za přítomnosti 80 až 236 % hmot. polypropylenové ho oleje. Kyselina 3-hydroxy-2-naftoová má velký význam v barvářské chemii při výrobě barviv typu Naftoj AS. Použití v textilním průmyslu při tisku na vlákno nebo jako pasivní komponenta pro kopulaci s aminy při barvení na vlákně.

Způsob vytváření nánosů z vodorozpustných apretur na ohebných plošných útvarech

Načítavanie...

Číslo patentu: 222344

Dátum: 01.12.1985

Autori: Balcar Stanislav, Horák Stanislav, Havlíček Josef, Cikán Václav

Značky: ohebných, apretur, způsob, plošných, nánosu, vodorozpustných, vytváření, útvarech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barevných úprav na povrchu ohebných plošných útvarů typu přírodních nebo syntetických usní. Účelem vynálezu je dosáhnout jakostnějšího nánosu při použití clonového nanášení, zejména odstraněním tak zvaných "suchých" míst na povrchu upravované usně tam, kde došlo k přerušení souvislosti clony. Tohoto účelu se dosahuje podle vynálezu tím, že předtím než clona nanášané vodorozpustné apretury přechází při dopadu na povrch...

Hmota pro výrobu elektricky vodivých keramických dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222343

Dátum: 01.12.1985

Autori: Motyčka Vladislav, Fiala Miloš, Kačín Jan

Značky: vodivých, keramických, výrobu, hmota, dlaždíc, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektricky vodivých keramických dlaždic, vyznačených tím, že splňují podmínky ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny. Dlaždice se vyrábějí ze směsi 10 až 25 hmotn. % tuhy anebo mletého grafitu, 25 až 40 hmotn. % kameninového jílu utřeného pod 0,09 mm a 40 až 60 hmotn. % kameninového ostřiva anebo mletého kameninového zlomu. K zavlhčení hmoty na výslednou vlhkost 3 až 5 % se použije vodný roztok...

Způsob výroby polymerů typ ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222342

Dátum: 01.12.1985

Autori: Čihák Pavel, Trněný Jaromír, Konečný Dušan, Bittner Stanislav, Vyoral Leopold, Sochor Jiří, Konečná Věra, Petrů Vladimír

Značky: výroby, způsob, pryskyřic, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ABS polymerů emulzní polymerací vinylových monomerů za přítomnosti e1astomerního latexu o velikosti částic 200 až 600 nm, přičemž se do reakční směsi dávkuje též elastomerní latex s menšími částicemi.

Zariadenie pre zhutňovanie tepelnej izolácie potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 222341

Dátum: 01.12.1985

Autor: Repatý Jozef

Značky: tepelnej, izolácie, potrubia, zariadenie, zhutňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie umožňujúce kontinuálne plnenie zhutňovanie sypanej tepelnej izolácie potrubia pozostávajúceho z teplovodnej rúry a z vodotesnej vonkajšej ochrannej rúry. Podstatou vynálezu je že zhutňovacie zariadenie pozostáva z prstenca a krúžku, ktoré pri dvíhaní vytvoria medzikružnú štrbinu ktorou prechádza sypaná tepelná izolácia pod zariadenie, pri páde sa obe časti spoja a dopadnú na celú zhutňovanú plochu tepelnej izolácie.

Vpichovaná filtrační textilie na plošné filtrační útvary

Načítavanie...

Číslo patentu: 222340

Dátum: 01.12.1985

Autori: Franc Zdeněk, Mrština Václav, Albrecht Jiří, Domas Josef

Značky: plošné, útvary, vpichovaná, textilie, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález bude využíván v textilním průmyslu. Filtrační textilie pro plošné použití v průmyslových filtrech, vyrobená ze syntetických vláken a natavená, sestává z monofilamentní tkaniny a vlákenného rouna spojených vpichováním
monofilamenty tkaniny nejsou v jednom směru narušeny vpichováním, takže si zachovávají přirozenou sráživost a filtrační textilie je v tom směru rozměrově stálá.

Způsob výroby podložek pro klece pro chov drůbeže

Načítavanie...

Číslo patentu: 222339

Dátum: 01.12.1985

Autor: Jochec Jaroslav

Značky: způsob, výroby, drůbeže, podložek, klece

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby podložek pro klece pro chov drůbeže na bázi měkčeného PVC přináší nové provedení podložek, případně rohoží, které mají pro praxi velký význam, zvláště pokud jde o účinky projevující se v oblasti zdravotního stavu drůbeže chované v klecích. Podložka vyrobená způsobem podle vynálezu nezpůsobuje otlaky a deformace prsních partií drůbeže, je snadno čistitelná a trus a jiné nečistoty ulpívají na ní jen v minimálním množství.

Způsob opracování povrchu obrobku elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222338

Dátum: 01.12.1985

Autor: Těrechov Vladimír Petrovič

Značky: způsob, povrchu, obrobků, elektrickým, obloukem, opracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky obloukového obrábění, zvláště způsobu obrábění povrchu obrobků elektrickým obloukem. Způsob obrábění spočívá v tom, že se zažehne elektrický obluk umístěný mezi obrobkem a elektrodou a před čištěním se na povrchu obrobku provedou na zvolených úsecích drážky, jejichž tvar odpovídá obrysům žádaných reliéfů na povrchu obrobku. Vynálezu lze využít při čištění povrchu obrobku při současném vytváření žádaného reliéfu na tomto...

Amfotérne esteramíny kyseliny ftalovej, ich soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222337

Dátum: 01.12.1985

Autor: Florovič Stanislav

Značky: přípravy, spôsob, amfotérne, kyseliny, esteramíny, ftalovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje nové esteramíny, zvlášť vhodné k úprave sklenených vlákien obecného vzorce kde n je celé číslo 1, 2 alebo 3 a ich soli. Prípravu týchto derivátov je možné uskutočniť adíciou ftalanhydridu s trietanolamínom pri teplote 40 až 140 °C. Neutralizáciou je ich možné previesť na príslušné soli napr. čpavkom. Polykarboxylové deriváty môžu nájsť uplatnenie ako surovina pri výrobe živíc.

Zařízení k měření vlhkosti plynů na psychrometrickém princípu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222336

Dátum: 01.12.1985

Autori: Strádal Petr, Hes Luboš

Značky: princípu, měření, psychrometrickém, zařízení, plynů, vlhkosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k určování vlhkosti plynů na psychrometrickém principu, zejména na textilních sušicích strojích, obsahující ze všech stran tepelně izolovanou nádrž vyplněnou kapalinou, v níž je uloženo na teplo citlivě elektrické čidlo k určování vlhké teploty, přičemž na teplo citlivé elektrické čidlo k určování suché teploty je uloženo v proudu měřeného plynu, u něhož je nádrž tvořena tělesem s dvojitým evakuovaným pláštěm, které je...

Spôsob reaktivácie alebo regenerácie katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 222335

Dátum: 01.12.1985

Autori: Zajačik Anton, Gabriel, Kopernický Ivan, Macho Vendelín, Vanko Anton, Bučko Miloš, Harach Milan, Huba František, Šnajdr Václav, Hlinšťák Karel, Dérer Tibor, Ondiš Jozef

Značky: spôsob, katalyzátora, reaktivácie, regenerácie

Zhrnutie / Anotácia:

Strieborné katalyzátory priamej oxidácie etylénu na etylénoxid po priotrávení sa reaktivujú alebo regenerujú pri tlaku 0,1 kPa až 3 MPa pôsobením teploty 150-500 °C (220-320 °C), v atmosfére syntézneho plynu, spravidla v podstate s vyreagovaným kyslíkom (C2H4, C02, N2, Ar2, CH4, C2H6) a stopových množstiev pár chlórorganických zlúčenín a/alebo inertného plynu (N2, Ar2, CO2, CH4, C2H6) a/ alebo korodujúcej 1átky (NO2, CI2, HC1, S03, HJ atd.) v...

Zapojení pro čtení dat z děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222334

Dátum: 01.12.1985

Autor: Hradečný Jan

Značky: čtení, zapojení, děrné, pásky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pra čtení dat z děrné pásky sestává ze čtyřfázového krokového motoru, spojeného s děrnou páskou pomocí hnací kladky umístěné na jeho hřídeli, obvodu pro buzení vinutí krokového motoru s počítacím zařízením, monostabilních klopných obvodu, klopného obvodu, posuvného registru, fototranzistoru a tvarovače. Zapojení podle vynálezu je vhodné použít při každé aplikaci pohonu děrné pásky pomocí čtyřfázového krokového motoru, kde se při...

Způsob čištění povrchu výrobku elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222333

Dátum: 01.12.1985

Autor: Těrechov Vladimír Petrovič

Značky: obloukem, povrchu, elektrickým, výrobků, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky čištění povrchu elektricky vodivých materiálů, jmenovitě se týká způsobu čištění povrchu výrobků elektrickým obloukem. Způsob čištění povrchu výrobků elektrickým obloukem je založen na tom, že je zapálen elektrický oblouk mezi elektrodou a opracovaným výrobkem. Po dobu hoření oblouku je výrobek v zóně čištění ochlazován na straně protilehlé proti čištěné straně výrobku. Vynález může být použit v metalurgii a...

Samolepící vrstvená folie pro opravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222332

Dátum: 01.12.1985

Autori: Maček Augustin, Perenský Pavel, Podešva Milan, Talaša Ladislav

Značky: vrstvená, opravy, fólie, samolepicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skladby samolepící vrstvené folie vhodné pro opravy poškozených pryžových materiálů jako např. prasklých hadic, pogumovaného textilu a pod., vyznačené tím, že folie sestává z nosné výztužné tkaniny opatřené na lícní straně zvulkanizovanou vrstvou kaučukové směsi, přičemž lepivá vrstva z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi je nanesena a rubové straně tkaniny a je opatřena separační folií. Nosná výztužná tkanina...

Dvojsklo,zejména okenní

Načítavanie...

Číslo patentu: 222331

Dátum: 01.12.1985

Autor: Kubík Josef

Značky: dvojsklo,zejména, okenní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dvojsklo, u něhož se řeší opatření k zabránění možnosti prolomení skleněných tabulí v důsledku působení kolísavého atmosférického tlaku a teploty, a to při užití obyčejného tabulového skla. Obě skleněné tabule dvojskla jsou přilepené po obvodě ke stěnám rozpěrného rámu, takže je mezi nimi mezera, a takto vytvořený plynotěsně uzavřený vnitřní prostor dvojskla je naplněný vzduchem nebo jiným plynem o tlaku nižším než je...

Způsob úpravy ocelárenské strusky pro její zpětné využití jako vsázky do hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222330

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Kouřil Jan

Značky: využití, způsob, ocelárenské, vsázky, strusky, agregátu, hutnických, úpravy, zpětné, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy ocelárenské strusky pro její zpětné využití jako vsázky do hutnických agregátu,zejména vysokých a ocelářských pecí. Úprava ocelářské strusky se provádí tak, že se nejdříve roztřídí podle velikosti zrn na nadsítný a podsítný podíl při hranici třídění v rozmezí 70 až 100 mm, načež z nadsítného podílu strusky oddělí kovové podíly. Další úprava strusky se může provést tak, že veškerý zbylý nadsítný podíl strusky se...

Způsob odsíření horkého tlakového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222329

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kůstka Miroslav, Zacher Jan, Šimánek Jiří, Štěpánek Arnošt, Žufníček Jiří, Vodseďálek Jaroslav

Značky: horkého, odsíření, tlakového, plynů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odsíření horkého tlakového plynu, vzniklého například při tlakovém zplyňování paliv, při chemické výrobě a podobně. Jeho podstata spočívá v tom, že se odstraňování sulfonu, který vznikl rozpuštěním síry v oxidačně-redukčním roztoku, provádí při teplotě 115 až 300 °C a při tlaku 0,2 až 15 MPa, přičemž se vylučující elementární síra odtahuje v kapalné fázi.

Polohovací a upínací zařízení, zejména tvarovaných součástí s válcovou přírubou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222328

Dátum: 01.12.1985

Autori: Pavlík Miroslav, Skoupý Ferdinand

Značky: zařízení, válcovou, tvarovaných, polohovací, zejména, součástí, upínací, prírubou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru obráběcích strojů. Řeší problém polohování a upínání tvarovaných součástí, opatřených válcovou přírubou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na kulovém zakončení sklopné páky základního upínače, který je sám o sobě znám, je uložena upínací páka, uložená na kulovém zakončení sklopné páky základního upínače, opatřená na jednom konci upínacím dotykem a na druhém konci dvojicí opěrných dotyků, z nichž jeden je ve styku s...

Způsob úpravy suroviny pro pyrolýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222327

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kubička Rudolf, Kadlec Vlastimil, Vitvar Milan, Zelenka Jan, Svoboda Jiří, Novák Václav, Smrž Zdeněk

Značky: způsob, suroviny, pyrolýzu, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrogenační úpravy ropného atmosfěrického nebo vakuového plynového oleje na surovinu vhodnou pro pyrolýzu. Hydrogenace se provádí za přítomnosti katalyzátoru typu WS2.NiS na Al2O3 při tlaku 10 až 30 mPa a teplotě 330 a 450 °C, čímž se sníží obsah síry a aromátů. Způsob výhodně rozšiřuje surovinovou základnu pro pyrolýzu ropných frakcí.

Sítový segment síta pro granulometrické třídění sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222326

Dátum: 01.12.1985

Autori: Papadopulos Spiros, Král Jiří

Značky: látek, síťový, segment, síta, třídění, granulometrické, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci síta pro granulometrické třídění sypkých látek, například zásaditých alumosilikátů, jejichž podsítný podíl se mele na další jemnější frakce. Podstatou vynálezu je to, že sítový segment je vytvořen z rámu, v němž jsou uloženy třídicí tyče kolmo na podélnou osu sítového segmentu, přičemž mezery mezi jednotlivými třídicími tyčemi mají stejnou vzdálenost. Vynález je svým prvotním zaměřením určen pro aplikaci v mlýnicích...

Spôsob prípravy vanád-fosforečného katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 222325

Dátum: 01.12.1985

Autori: Gerej Štefan, Brutovský Milan

Značky: přípravy, katalyzátora, spôsob, vanád-fosforečného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technický problém zvýšenia aktivity a selektivity vanád fosforečného katalyzátora pre reakciu syntézy maleínanhydridu z alifatických C4 až C10 uhľovodíkov alebo z nedelenej C4 frakcie uhľovodíkov v zmesi so vzduchom. Podstatou vynálezu je,že pri syntéze vanád fosforečného katalyzátora sa tento modifikuje soľou lítia s neoxidačným aniónom v atómovom pomere V:Li=1:0,007 až 0,03, potom jednou so solí s neoxidačným aniónom z prvkov...

Činidlo pro jodometrické stanovení látek, oxidujících se v kyselém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222324

Dátum: 01.12.1985

Autori: Víška Jarmil, Hlaváč Jaroslav

Značky: činidlo, jodometrické, stanovení, látek, kyselém, oxidujících, prostředí

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo pro jodometrické stanovení látek, oxidujících se v kyselém prostředí. Činidlo se používá při jodometrickém stanovení látek oxidujících se jodem v kyselém prostředí pro okyselení titrovaného vzorku,případně současně pro indikaci titračního konce. Předmět může být využíván při přípravě činidla chemickým podnikem a při provádění jodometrických stanovení v terénních podmínkách, mimo chemickou laboratoř, chemicky nevyškolenými pracovníky....

Způsob odstraňování nízké a nerovnoměrné savosti textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 222323

Dátum: 01.12.1985

Autor: Šebor Josef

Značky: nízké, způsob, nerovnoměrně, odstraňování, textilií, savosti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování nízké a nerovnoměrné savosti textilií před tiskem barevného vzoru, kterém se před první natiskovanou barvou textilie celoplošné potiskuje vlhčicí emulzí obsahující 50 až 200g.kg-1 vody, 785 až 935 g.kg-1 lakového benzinu 140/200, a 15g.kg-1 emulgátoru na bázi alkylpolyglykoléteru s 16 až 20 uhlíky v alkylu a s 15 až 20 moly etylenoxidu v polyetylenglykolovém řetězci. Zvlášť dobrých výsledků se docílí při nanášení na lícní...

Textilní biochemicky rozpadavé obaly pro výrobu obalovaných sazenic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222322

Dátum: 01.12.1985

Autori: Macoun Zdeněk, Kubelka Lubomír, Kadlec Jan

Značky: obaly, výrobu, textilní, sazenic, biochemicky, rozpadavé, obalovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řešení nových obalů, určených pro výrobu obalovaných či obalených sazenic rostlin, s výhodou lesních a ovocných dřevin, na principu textilních biochemicky postupně rozpadavých sáčků. Při výrobě obalů je využito technologické přizpůsobivosti výroby netkaných textilií pro nároky na užitné vlastnosti obalů, používaných při mechanizované výrobě zejména silných sazenic lesních dřevin pro obnovu lesních porostů poškozených...