Archív za 1985 rok

Strana 109

Způsob modifikace chloridu titanitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221781

Dátum: 15.06.1985

Autori: Mošna Pavel, Vilím Rostislav, Blatný Jan, Ottis Jiří, Ambrož Jaroslav, Lesná Marie, Reinöhl Vilém, Hamřík Oldřich, Mejzlík Jiří, Pololáník Luboš

Značky: způsob, modifikace, titanitého, chloridů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká modifikace chloridu titanitého donory elektronů. Směsné krystaly chloridu titanitého s chloridem hlinitým se vystaví v alifatickém polymeračním rozpouštědle při teplotě 0 až 50 °C dietyléteru tak, aby hmotnostní poměr éteru k chloridu titanitému nebyl v žádné fázi procesu vyšší než 1 : 10 a za intenzívního míchání s nízkými střižnými silami se směs zahřívá rychlostí 0,2 až 10 °C/min na modifikační teplotu 60 až 100 °C....

Zařízení pro uchycení táhla kyvné ovládací páky regulátorů statické výšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219050

Dátum: 15.06.1985

Autor: Krejčír Oldřich

Značky: kyvné, uchycení, páky, výšky, statické, zařízení, ovládací, regulátoru, táhla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulátorů statické výšky hmot uložených na nesouose zatěžovaných pneumatických pružinách. Řeší uchycení táhla kyvné ovládací páky s cílem snížit nežádoucí přenos chvění mezi pružně uloženými hmotami a hmotou podloží. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kyvné uchycení druhého konce táhla kyvné ovládací páky každého regulátoru má spojení s výkyvným koncem nesouose zatěžované pneumatické pružiny. Spojení kyvného uchycení druhého...

Ochranný ocelový poklop

Načítavanie...

Číslo patentu: 219049

Dátum: 15.06.1985

Autori: Pavlík Jan, Bolek Pavel, Peřina Otakar, Schnapka Otto

Značky: ocelový, poklop, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranných ocelových poklopů umístěných na materiálu určeném k tepelnému zpracování. Účelem vynálezu je odstranění nepříznivého vlivu deformace ve spodní části ocelových poklopů na jejich životnost. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že k plášti ochranného ocelového poklopu jsou ocelové výztuhy přivařeny přerušovaným svarem podle boků i čel po vnitřním obvodu ve vzájemné vzdálenosti od sebe.

Způsob krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 219048

Dátum: 15.06.1985

Autor: Sladký Jan

Značky: organických, rozpouštědel, 6-kaprolaktamu, způsob, krystalizace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby 6-kaprlaktamu a řeší problém krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel v části odstraňování přebytečných krystalizačních jader z matečného roztoku. Podstatou vynálezu je způsob krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel v nepřetržitém procesu za současného působení čpavku, v němž ve dvou na sebe navazujících prostorách je v části sycení a absorpce čpavku do nasyceného roztoku nebo směsi...

Zapojení číslicového funkčního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219047

Dátum: 15.06.1985

Autor: Vitha František

Značky: generátoru, zapojení, funkčního, číslicového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicového funkčního generátoru s lineární aproximací výstupního signálu, vyznačující se tím, že první vstup (81) integrátoru (8) pro nastavovanou hodnotu je spojen s výstupem (52) D-A převodníku (5) hodnoty, jehož vstup (51) je připojen na první výstup (41) číslicové vyrovnávací paměti a druhý vstup (82) integrátoru pro integrované napětí je spojen s výstupem (72) D-A převodníku (7) rozdílu, jehož vstup (71) je spojen s výstupem (63)...

Zařízení na ošetřování kovových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219046

Dátum: 15.06.1985

Autori: Štim Juraj, Kostura Michal

Značky: zařízení, kovových, forem, ošetřování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku půdorysně úsporného zařízení na ošetřování kovových forem při tlakovém lití kovů. Zařízení podle vynálezu je tvořeno základní deskou, na níž je otočně uloženo nosné rameno a vyrovnávací rameno, jež spolu s držákem, otočně uchyceným k opačnému konci ramen, tvoří paralelogram. K držáku je připevněna vertikální jednotka, která obsahuje výsuvný ošetřovací blok opatřený tryskami. Nosné rameno je spřaženo s výsuvným ústrojím.

Způsob krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 219045

Dátum: 15.06.1985

Autor: Sladký Jan

Značky: rozpouštědel, organických, 6-kaprolaktamu, krystalizace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby 6-kaprolaktamu a řeší problémy krystalizace z organických rozpouštědel oddestilováním části rozpouštědla za současného působení čpavku. Podstatou vynálezu je provedení postupu krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel tím, že do nasyceného roztoku nebo krystalové směsi 6-kaprolaktamu a organického rozpouštědla je při teplotě varu roztoku uváděn čpavek a rozpouštědlo je oddestilováváno z části varem, z...

Zařízení pro nepřetržitý ohřev opásaných plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219044

Dátum: 15.06.1985

Autori: Vaníček Jiří, Hynek Zdeněk, Konopík Bohumil, Blažek Jiří

Značky: nepřetržitý, útvaru, plošných, opásaných, ohrev, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchá a lehká konstrukce zařízení pro nepřetržitý ohřev plošných útvarů, zvláště svazků vláken-kabelů nebo fólií s použitím volně otočných zevnitř parou ohřívaných válců větších průměrů, zajišťujících ekonomický ohřev těchto útvarů na dlouhé dráze styku. Ohřev se provádí parou v dutinách dvou soustav trubek pevně a těsně uchycených na vnitřní straně pláště každého ohřevného válce a přiváděnou dutým hřídelem a dutými...

Zařízení k inkrementálnímu měření mechanických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219043

Dátum: 15.06.1985

Autori: Svoboda Lubomír, Škára Zdeněk, Hruška František

Značky: zařízení, mechanických, měření, veličin, inkrementálnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti a rozlišovací citlivosti u inkrementálních čidel určených do prostředí s nebezpečím výbuchu, zejména u výrob poromerických usní, fólií a podlahovin z plastů. Pro měření posuvných obvodových a rychlostí otáčení, jakož i celkových délek a poměrného prodloužení bylo vyvinuto zařízení, jehož podstata spočívá v tom, že mezi zdroje 41.1, 41.2 až 41.n a snímače 42.1, 42.2 až 42.n toku indikačního média je zařazen...

Snímací hlavice s volným zdvihem pro ovládací měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219042

Dátum: 15.06.1985

Autori: Staněk Jaroslav, Pelc Jaroslav, Bartoš Bohumil, Wais Stanislav

Značky: hlavice, ovládací, snímací, volným, zdvihem, měřidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího měřidla pro brusky na rotační součásti. Vynález řeší konstrukci snímací hlavice s volným zdvihem pro ovládací měřidla, určená k aktivní kontrole v průběhu broušení a k řízení prachovního cyklu brusek. Podstatou vynálezu je, že v pouzdru je osazený válcový otvor, ve kterém je umístěna cívka, která je axiálně zajištěna rozpěrnou trubkou, jež čelně dosedá na držák, opatřený úchytkou pro tažnou pružinu, na které je...

Zařízení pro seřizování souososti jádra s cívkou snímače ovládacího měřidla pro brusky na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219041

Dátum: 15.06.1985

Autori: Pelc Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: snímače, souososti, zařízení, cívkou, jádra, brusky, měřidla, ovládacího, seřizování, otvory

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro seřizování souososti jádra s cívkou snímače ovládacího měřidla pro brusky na otvory. Vynález se týká ovládacího měřidla pro brusky na otvory, pro aktivní kontrolu v průběhu broušení a řízení pracovního cyklu brusek. Vynález řeší konstrukci zařízení pro seřizování souososti jádra s cívkou snímače ovládacího měřidla pro brusky na otvory. Podstatou vynálezu je, že s válcovým pouzdrem je pevně spojeno těleso, opatřené otvorem, ve...

Zařízení k ovládání zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219040

Dátum: 15.06.1985

Autori: Mráz Stanislav, Rathuský Jiří, Radek Petr

Značky: ovládání, zkušebního, zařízení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k ovládání zkušebního stroje, zejména stroje ke zkoušení ložisek. Cílem vynálezu je vyřešit zařízení k automatickému zastavení zkušebního stroje při překročení a/nebo poklesu měřené teploty při zkoušení ložisek vůči nastavené hodnotě. Podstata vynálezu je v tom, že teplotní čidlo umístěné ve styku s měřenou látkou je připojeno na přepínač měřicího místa, který je připojen na měřicí člen. Tento měřicí člen je připojen k...

Hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219039

Dátum: 15.06.1985

Autor: Kocour Jaroslav

Značky: spojka, hřídelová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního řešení pevné hřídelové spojky, určené ke spojení hřídelů nebo táhel, přenášejících malé osové síly nebo krouticí momenty. Řešením hřídelové spojky podle vynálezu je umožněno spojování (dvou konců hřídelů nebo táhel v jedné operaci najednou. Spojení se, provádí snadno, operativně, nastavitelně, dostatečně pevně a přesně s možností okamžitého uvolnění spojení, přičemž je zaručeno spojení jakýchkoli rozměrů hřídelů...

Bezpečnostní nárazník motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 219038

Dátum: 15.06.1985

Autor: Drvota Jiří

Značky: nárazník, vozidel, motorových, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zvýšení absorpční schopnosti nárazníku motorových vozidel složeného z kovového nosníku průřezu "U" a z návlečky z plastické hmoty. Problém je řešen vhodným zakončením ramen nosníku průřezu "U" a jejich spojením upevňovacími pásy, které se při nárazu deformují, a tím dochází k požadovanému absorpčnímu účinku.

Krabice kvádrového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219037

Dátum: 15.06.1985

Autori: Krupka Karel, Půhoný Slavomír

Značky: krabice, kvádrového, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Krabice kvádrového tvaru, výhodně lepenková, je určena pro uskladňování zboží, zejména kusového, a při jeho přepravě z výroby přes obchod až k uživateli. Skládá se jen z jednoho přířezu v rozvinutém stavu tvaru úplného čtyřúhelníku, v němž jsou nástřihy a rýhováním vytvořeny základní stěna, boční stěny, vrchní stěny, čelní stěny, základní klopy a vrchní klopy s jazýčky, které jsou při sestavení krabice zastrčeny do průseků ve vrchní stěně....

Plastický tmel pro těsnění spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 219036

Dátum: 15.06.1985

Autori: Podešva Milan, Musil Adolf, Vícha Bronislav, Birklen Radomír

Značky: těsnění, spár, plastický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plastického tmelu pro těsnění spár obvodových stěn betonových a železobetonových dílců panelových budov vyznačený tím, že sestává z 2 až 8 hmot. % nenasyceného kaučuku dienového, popřípadě jeho kopolymeru nebo ve směsi s etylén-propylen-dienovým terpolymerem, 0,2 až 5 hmot. % oxidovaného asfaltu, 20 až 50 hmot. % minerálního oleje, 20 až 60 hmot. procent minerálních plniv. Je výhodné, jestliže kaučukovou složku tvoří směs...

Pneumatický žlab pro dopravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219035

Dátum: 15.06.1985

Autori: Opatřil Břetislav, Kousalík Václav

Značky: žľab, materiálů, pneumatický, dopravu, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení pracnosti výroby žlabu, zrychlení montáže a zkrácení doby oprav. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou hlavního dílu žlabu - keramické desky. Tato úprava spočívá v tom, že se do středu keramické desky vloží tělísko s otvorem pro šroub, šroubem se deska pružně spojí se dnem. Vznikne tak funkčně dobrý rychlospoj, který odstraní pracné lepení desek.

Automatická válcovačka závitů s plochými čelistmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 219034

Dátum: 15.06.1985

Autori: Koutský Ladislav, Fider František, Macek Josef, Smolík Vladimír

Značky: automatická, závitů, válcovačka, plochými, čelistmi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatické válcovačky závitů s plochými čelistmi (jedna je upnuta v beranu, druhá seřiditelně ve frémě). Válcovačka zpracovává polotovary tak, že jsou ze zásobníku automaticky řazeny mezi skluzné lišty, kterými jsou přemísťovány do pracovního prostoru, kde jsou vkládacím mechanismem zasouvány jeden po druhém mezi válcovací čelisti. Odvalením mezi čelist mi se na polotovaru vytvoří potřebný tvar. Vynález řeší pohon vkládacího...

Koncovka urinálu pro mužské inkontinentní pacienty

Načítavanie...

Číslo patentu: 219033

Dátum: 15.06.1985

Autori: Žďára Jiří, Černý Miloš, Trejbal Jiří

Značky: pacienty, inkontinentní, koncovka, urinálu, mužské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koncovky urinálu pro mužské inkontinentní pacienty. Koncovku má na svém povrchu vytvořenu obvodovou drážku pro uchycení upevňovací bandáže. Na čele koncovky je vytvořena plocha pro upevnění těsnicí membrány ve tvaru komolého kužele s vnějšími tvarovými vyztužujícími nákružky. Koncovka urinálu je urče na pro ležící pacienty, přičemž je samozřejmě možné její používání u všech inkontinentních pacientů.

Zařízení pro směšování napájecí vody a oběhové vody u parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219032

Dátum: 15.06.1985

Autor: Karpíšek Jiří

Značky: směšování, kotlů, napájecí, zařízení, parních, oběhové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro směšování napájecí vody a oběhové vody u parních kotlů, v jejichž bubnech je umístěna vestavba pro oddělení páry a vody z parovodní směsi působením odstředivé síly. Účelem vynálezu je snížit tepelná pnutí ve stěně bubnu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přívody napájecí vody do bubnu jsou zaústěny do sběrných komor, které jsou vstupními kanály připojeny na odstředivé prvky. V každé sběrné komoře při ústí přívodu...

Zařízení pro podávání lepidla ve tvaru termoplastického drátu na napínacích obuvnických strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 219031

Dátum: 15.06.1985

Autor: Olšák Jan

Značky: zařízení, podávání, tvaru, drátu, napínacích, termoplastického, obuvníckych, strojích, lepidla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro podávaní lepidla ve tvaru termoplastického drátu do dávkovacího ústrojí napínacích obuvnických strojů, co nejjednodušší konstrukce a s přesným, optimálním dávkováním lepidla. Podstatou vynálezů je zařízení pro podávání lepidla ve tvaru termoplastického drátu na napínacích obuvnických strojích, jež je tvořeno v jedné ose uspořádaným hydraulickým válcem, pneumatickým reverzačním válcem a dvojdílným...

Zařízení k přesnému zaměřování laserem zaměřeného hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219030

Dátum: 15.06.1985

Autor: Pokorný Antonín

Značky: zařízení, zaměřeného, laserem, hořáku, zaměřování, přesnému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k zaměřování hořáku rotační pece laserem do různých poloh mimo osu rotační pece, určené k dalšímu nasměrování hořáku po jeho přesném zaměření laserem na střed rotační pece. Zařízení sestává z televizní kamery, zaměřené na mušku na horkém konci hořáku, pevně umístěné na plošince s pohyblivým rámečkem druhého ochranného skla s rastrem, předřazeným před televizní kamerou směrem k rotační peci. Dále sestává z prvního...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219029

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kovařík Václav, Hladeček Karel, Bula Jindřich

Značky: tepla, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník tepla podle vynálezu umožňuje zvětšení přestupové plochy do kapalného média a tím i odstranění nežádoucích jevů spojených s jeho přehříváním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do kruhových trubek lamelového bloku výměníku tepla je vložena přepážka tvaru V, přičemž vrcholová hrana této přepážky odvádí teplo z nejvíce namáhaných míst trubek (viz obr. 3). Vynálezu je možno prakticky použít ve všech výměnících tepla, v nichž vnější médium...

Zařízení k nanášení malého množství z pěněného pojiva pro stabilizaci tkanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219028

Dátum: 15.06.1985

Autor: Krčma Radko

Značky: malého, zařízení, pěněného, stabilizaci, tkanin, pojiva, množství, nanášení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k nanášení malého množství pojiva pro stabilizaci tkanin, které sestává ze zásobníku pěny s plynulým přívodem pojiva, v níž je umístěn válcový šlehač určený k tvorbě pěny a nanášecí válec, který uvádí zpěněné pojivo do styku s tkaninou. Pod tkaninou i u vrcholu nanášecího bubnu je umístěna stěrací rakle. Nad úrovní vrcholu nanášecího bubnu může být umístěna vačka. Zařízení je doplněno protiproudným sušicím strojem nebo koagulační lázní...

Způsob výroby kyseliny citrónové povrchovým kvašením

Načítavanie...

Číslo patentu: 219027

Dátum: 15.06.1985

Autori: Široký Lubomír, Leopold Jindřich

Značky: citrónové, povrchovým, způsob, výroby, kyseliny, kvašením

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba kyseliny citrónové povrchovým kvašením melasových roztoků za použití mikroorganismů Aspergillus niger se provádí tak, že se v průběhu kultivace přivádí do komor stanovené množství vzduchu. Množství vháněného vzduchu a jeho teplota se řídí v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu v komorách a na teplotě kvasného substrátu. Relativní vlhkost i teplota se mění podle časového průběhu kultivace.

Míchačka s nuceným mícháním

Načítavanie...

Číslo patentu: 219026

Dátum: 15.06.1985

Autor: Šteinfeld Petr

Značky: míchačka, mícháním, nuceným

Zhrnutie / Anotácia:

Dno mísicího bubnu je opatřeno symetricky, vzhledem k svislé ose, rozmístěnými úchyty (9), které nesou dvojice pružných elementů (10) s namontovanými držáky(11).

Hydrostatické servořízení s náhradním zdrojem pro řízení mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219025

Dátum: 15.06.1985

Autor: Poláček Bohumil

Značky: servořízení, zdrojem, řízení, hydrostatické, prostředků, mobilních, náhradním

Zhrnutie / Anotácia:

Servořízení je tvořeno základním a pomocným okruhem. Řidicí jednotka, která je spojená řídicími větvemi s pracovními prostory přímočarých hydromotorů, je napojena odbočkou a výtlačnou větví základního okruhu k primárnímu zdroji a další odbočkou výtlačné větve je řídicí jednotka napojena i k náhradními zdroji. Současně je rozváděč, který je spojen výkonovými větvemi s pracovními prostory přímočarých hydromotorů, spojen výtlačnou větví základního...

Odstraňování nerozpuštěných látek z kalové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 219024

Dátum: 15.06.1985

Autor: Sýkora Karel

Značky: kalové, látek, odstraňování, nerozpuštěných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odstraňování nerozpuštěných látek kalové vody odpadající z anaerobního procesu vyhnívání pomocí tlakové flotace. Kalová voda se smíchá s aktivovaným kalem a společně se zpracuje v tlakové flotaci.

Náplň biologického filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219023

Dátum: 15.06.1985

Autori: Tušl Jan, Konečný Zdeněk, Koukolík Otta, Veselý Jan, Kolací Miloslav, Sýkora Karel, Vlček Antonín

Značky: filtru, náplň, biologického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká náplně biologického filtru pro čištění odpadních vod, vytvořené z volně ložených dutých elementů z nízkotlakého polyetylénu.

Způsob výroby koagulačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219022

Dátum: 15.06.1985

Autori: Němeček Jiří, Vacek Jaromír, Kucharčík Zdeněk, Bulička Milan

Značky: způsob, činidla, koagulačního, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt metodu jak zpracovat haldy odpadní zelené skalice. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se zhaldované zelené skalice a případně i z kyselých systémů připraví roztok s maximálním obsahem 10 g/l volné kyseliny sírové a doplní čerstvým odpadním síranem železnatým a celkový obsah železa odpovídající alespoň 180 g Fe/l v produktu. Takto připravený roztok se vede k chloraci. Produkt je prakticky totožný s chloridosíranem...

Zařízení pro přivádění suspenze do rotoru lopatkových filtračních odstředivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219021

Dátum: 15.06.1985

Autori: Fiedler Jiří, Mikulecký Jan

Značky: suspenze, přivádění, filtračních, lopatkových, zařízení, odstředivek, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přivádění suspenze do rotoru lopatkových filtračních odstředivek. Účelem vynálezu je zabránění průchodu vzduchu do rotoru odstředivky při rovnoměrném rozdělení suspenze na lopatky rotoru. Uvedeného účelu se dosáhne pomocí rozdělovací číše, upevněné menším průměrem a u víka rotoru, rozšiřující se do nátokové komory, ve které je umístěn rozdělovací kotouč. Obvod rozdělovacího kotouče vytváří spolu se stěnou rozdělovací číše mezeru...

Upevnění filtračního síta na tělese lopatky rotoru kontinuální lopatkové odstředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219020

Dátum: 15.06.1985

Autori: Mikulecký Jan, Fiedler Jiří, Pospíšilová Libuše, Hamplová Karla

Značky: tělese, lopatky, upevnění, lopatkové, síta, filtračního, odstředivky, kontinuální, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Upevnění filtračního síta na tělese lopatky rotoru kontinuální lopatkové odstředivky. Účelem vynálezu je snížení pracnosti při výrobě a možnost snadné výměny v případě poškození filtračního síta. Filtrační síto je připevněno ohybem přes začátek tělesa lopatky, na konci tělesa lopatky je zasunuto do drážky spojené otvory se sběrnou komorou kapalné fáze a podél tělesa lopatky je uchyceno přídržnými elementy.

Směs pro výrobu rukavic máčením

Načítavanie...

Číslo patentu: 219019

Dátum: 15.06.1985

Autori: Macháček Václav, Otépka Lubomír, Petřík Stanislav, Varhaník Jiří, Mikula Jaroslav

Značky: výrobu, směs, rukavic, máčením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi na bázi polyvinylchloridu k výrobě rukavic, zejména rukavis s vnitřní textilní vložkou, máčením. Dosud se jako základ těchto past používá vysoce viskózní polyvinylchlorid, příp. s malým množstvím polymeru o nízké viskozitě. Jeho solvatace je tak rychlá, že znemožní nežádoucí proniknutí směsi textilem. Dosažení dostatečně rychlé solvatace u polymerů o nízké viskozitě je možné při použití větších množství rychle...

Zařízení pro parafinování nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 219018

Dátum: 15.06.1985

Autori: Malášek František, Jelínek Rudolf, Viterna Zdeněk, Neveselý Vlastislav

Značky: nití, zařízení, parafinování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro parafinování nití sestávající ze základní desky, z parafinovací jednotky spojené s hnací soupravou a zahrnující čtyřhranný hřídel, opěrnou misku a parafinovací kotouč, z přítlačného členu a z naváděcího plechu, přičemž je naváděcí plech s připevněným vodicím plechem uchycen spolu s ramenem a regulačním členem na otočném držáku. Mezi regulačním členem a ramenem a/nebo mezi ramenem a otočným držákem je umístěn svisle orientovaný břit...

Zapojení obvodu pro výběr a vyhodnocení napěťových přírůstků jedné polarity

Načítavanie...

Číslo patentu: 219017

Dátum: 15.06.1985

Autor: Němeček Zdeněk

Značky: vyhodnocení, napěťových, polarity, přírůstků, obvodů, zapojení, výběr, jedné

Zhrnutie / Anotácia:

V řadě průmyslových aplikací je třeba vyhodnotit napěťové přírůstky jedné nebo druhé polarity. Vynález se týká zapojení takového obvodu, který tuto funkci plní. K první vstupní svorce 9 je přes rozpínací kontakt 2 připojena antiparalelní kombinace diod 3 a 4, která je přes kondenzátor 6 spojena s druhou vstupní svorkou 10 a přímo neinvertujícím vstupem 12 operačního zesilovače 1. Invertující vstup 13 je propojen s výstupem 14 a přes třetí diodu...

Zařízení pro podávání sochorů do krokových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219016

Dátum: 15.06.1985

Autori: Štulík Jiří, Hrazdira Otakar, Harapát Josef, Kalina Petr

Značky: zařízení, podávání, pecí, sochorů, krokových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení se skládá z hlavního zásobníku, kterým prochází opěrné vedení, do něhož zasahuje kluzně uložená vynášecí páka s výkyvným palcem, ovládaná například hydraulickým válcem, přičemž na opěrné vedení navazuje mezizásobníkový rošt opatřený ovládačem stavitelného vedení a zakončený dávkovačem s vozíkem, jež je hybně spojen s pohyblivým trámcem krokové pece. Zařízení, které je předmětem vynálezu, lze využít...

Řemenice s měnitelným obalovým průměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219015

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hrubý Jan, Hrbáček Jan

Značky: řemenice, obalovým, průměrem, měnitelným

Zhrnutie / Anotácia:

Řemenice sestává ze dvou čel, z nichž jedno je pevné a druhé otočně nastavitelné. Mezi těmito čely jsou uloženy radiálně posuvné segmenty. V jednom z čel řemenice je pro každý segment vytvořena jedna radiální drážka, do které zasahují aspoň dva kolíky, naražené do boční stěny segmentu. Do odvrácené stěny segmentu je naražen jen jeden kolík, který zasahuje do drážky ve tvaru křivky, vytvořené ve druhém čele řemenice. Průběh křivky má tři úseky,...

Niklová lázeň pro vylučování silných vrstev niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219014

Dátum: 15.06.1985

Autori: Lucek Jiří, Landa Václav, Svátek Lubomír, Průša František

Značky: lázeň, vrstev, niklu, niklová, silných, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká niklové lázně, určené pro vylučování silných vrstev niklu na již dříve elektrochemicky vyloučené niklová vrstvy s dokonalou adhezí dvou niklových vrstev. Podstata vynálezu spočívá v tom, že niklová lázeň obsahuje na 1 litr 0,1 až 20 g solí fluoru, například fluoridu amonného, fluoridu sodného, nebo fluoridu draselného a lázeň je upravena kyselinou amidolsulfonovou na pH 3,5 až 4,5.

Keramický stěnový dílec tvořený zdicími, zejména lehčenými tvarovkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 219013

Dátum: 15.06.1985

Autori: Musil Petr, Paseka Petr Ing, Brunner Evžen, Vranka Ludvík

Značky: stěnový, lehčenými, keramický, zdicími, tvořený, zejména, tvarovkami, dílec

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický stěnový dílec tvořený zdicími, zejména lehčenými tvarovkami. Účelem vynálezu je odstranění dodatečné izolace za současného zvýšení tepelně izolačních vlastností dílce. Vynález řeší rovněž snižování spotřeby oceli a efektivnost výroby. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením dílce z lehčených keramických tvarovek s výztužnými trámci, přičemž do vytvořených průběžných kanálků se uloží manipulační nebo výztužné tyče.

Lopatky míchaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 219012

Dátum: 15.06.1985

Autori: Pecivál Ivan, Vocel Milan, Špunda Josef

Značky: lopatky, míchaček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší lopatky pro míchačky stavebních a jiných průmyslových hmot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že lopatky mají vytvořenou rovnou dosedací plochu 3, čelo 2 od kolmice této dosedací plochy odkloněné o úhel 0 ( 15°, tvarovanou hranu 4, převyšující rovinu míchací části 5, přecházející plynule do upevňovací části 1, v níž jsou nejméně tři otvory pro upínací šrouby, nebo nejméně jeden podélný otvor pro přesun lopatek v podélné ose. Délka...