Archív za 1985 rok

Strana 107

Způsob odstraňování kysličníku uhličitého obsaženého v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221980

Dátum: 15.06.1985

Autori: Saviano Francesco, Cavallanti Virginio, Laganá Vincenzo

Značky: plynech, odstraňování, způsob, kysličníku, uhličitého, obsaženého

Zhrnutie / Anotácia:

Dekarbonizace se provádí v prvním stupni roztoky karbonátů alkalických kovů a v druhém stupni roztoky alkanolaminů a absorpční roztoky se regenerují ve dvou stupních pomocí tepla tak, že plyn nasycený vodou se ohřívá nepřímou výměnou tepla z kondenzační kapaliny, která vychází z regeneračního stupně roztoku karbonátů alkalických kovů a dále se ohřívá teplem potřebným pro regenerování roztoku karbonátů alkalických kovů, dodaným přímo z par...

Způsob přípravy kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221979

Dátum: 15.06.1985

Autor: Nevin Robert Stephen

Značky: způsob, kopolymerů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy kopolymeru odvozeného hmotnostně od 60 až 95 % kyseliny mléčné a od 40 až 5 % kyseliny glykolové, o vnitřní viskozitě v chloroformu 0,08 až 0,30 dl/g o hmotnostní střední molekulové hmotnosti 6 000 až 35 000, prostého polymeračního katalyzátoru, rozpustného v prostředí o hodnotě pH 5,0 až 7,3 rychlostí 350 až 500 mg/den, při kterém se nechává reagovat hmotnostně 60 až 95 % kyseliny mléčné se 40 až 5 % kyseliny glykolové, při...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221978

Dátum: 15.06.1985

Autor: Bártfai Angéla

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Dvousložkový herbicidní prostředek, obsahující jakožto účinnou složku 20 až 90 % hmotnostních směsi sloučeniny obecného vzorce I kde R1 a R2 znamená vždy alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo dohromady hexamethylenovou skupinu a obecného vzorce II kde R3, R4 a R5 jsou stejné nebo různé a znamenají vždy atom vodíku nebo atom chloru, a 0 až 70 % hmotnostních kapalného ředidla a 5 až 10 %...

Způsob výroby 3,4-disubstituovaných 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů a 1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221977

Dátum: 15.06.1985

Autori: Crenshaw Ronnie Ray, Algieri Aldo Antonio

Značky: 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů, 1,1-dioxidu, způsob, výroby, 3,4-disubstituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 3,4-disubstituovaných 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů a -1,1-dioxidů, jakož i jejich netoxických, farmaceuticky vhodných solí, hydrátů, solvátů a N-oxidů, kteréžto sloučeniny jsou histaminovými H2-antagonisty a jsou účinnými inhibitory vyměšování žaludečních kyselin u lidí a zvířat, takže jsou výhodnými léčivy pro léčení vředových onemocnění zažívacího traktu.

Skluznice chlazená vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221976

Dátum: 15.06.1985

Autor: Campbell Frank

Značky: vodou, skluznice, chlazená

Zhrnutie / Anotácia:

Skluznice chlazená vodou k podpírání kovových předvalků jako jsou bloky, sochory a plosky v ohřívací peci. Skluznice sestává ze základny, ze dvou sbíhavých bočních stěn směřujících nahoru a z vrcholové stěny, která spojuje horní okraje bočních stěn, přičemž všechny stěny omezují kanál vhodný pro průtok chladicí kapaliny. Dvojice ramen vyčnívá směrem ven od spoje každé boční stěny s vrcholovou stěnou. Ramena a vrcholová stěna zachycují strusku,...

Způsob přípravy diesterdiamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221975

Dátum: 15.06.1985

Autori: Cognigni Franco, Mariano Armando

Značky: způsob, přípravy, diesterdiamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy diesterdiamidů zahrnující reakci diesteru s diaminem za vlhkých podmínek v přítomnosti katalyzátoru a rozpouštědla, přičemž se vytvoří diesterdiamid souběžně s esterovou solí odvozenou od výchozího diesteru, jako vedlejším produktem, a odfiltrování diesterdiamidu a regeneraci matečného louhu tvořeného nezreagovanými složkami, rozpouštědlem, katalyzátorem s uvedenou esterovou solí, se podle vynálezu provádí tak, že se...

Způsob přípravy (+) enanciomeru, směsi (+) a (-) enanciomeru nebo (±) racemátu derivátu hexahydro-trans-4a,9b-1(H)pyridoindolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221974

Dátum: 15.06.1985

Autori: Welch Willard Mc Kowan, Harbert Charles Armon

Značky: hexahydro-trans-4a,9b-1(h)pyridoindolu, derivátů, přípravy, racemátu, způsob, enanciomeru, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy (+) enanciomeru, směsi (+) a (-) enanciomeru nebo (±) racemátu derivátu hexahydro-trans-4a,9b-1(H) pyridoindolu obecného vzorce I nebo jeho farmakologicky vhodných solí, kde m je 2 až 9, X a Y jsou na sobě nezávisle atom vodíku nebo atom fluoru a R je alkanoyl s 1 až 3 atomy uhlíku, alkoxykarbonyl s 2 až 3 atomy uhlíku, benzoyl, fenylsulfonyl nebo monosubstituovaný benzoyl nebo fenylsulfonyl, kde substituenty jsou methyl nebo...

Pojízdný kolejový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221973

Dátum: 15.06.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: kolejový, stroj, pojízdný

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný kolejový stroj pro odebírání, zejména ohoblovávání nerovnoměrností na povrchu hlavy alespoň jedné kolejnice položené koleje, jako jsou rýhy nebo vytlačené otřepy kolejnice, který má jízdou stroje daný společný kontinuální pracovní pohyb a který má alespoň jedny nástrojové saně, které jsou spojeny kloubově s rámem stroje a jsou pohonem výškově přestavitelné, případně přitlačitelné na povrch hlavy kolejnice, a které jsou vedeny výškově s...

Způsob přípravy 4-flour-3-brombenzoylfluoridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221972

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kysela Ernst, Klauke Erich, Marhold Albrecht

Značky: přípravy, 4-flour-3-brombenzoylfluoridu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob přípravy 4-fluor-3-brombenzoylfluoridu, který spočívá v tom, že se p-chlorbenzotrichlorid bromuje při teplotě 20 až 70 C a pak se částečně hydrolyzuje trichlormethylskupina přidáním 1 až 1,2 mol vody na mol výchozí sloučeniny při teplotě 20 až 100 °C, načež se získaný produkt nechá reagovat s fluoračním činidlem. Způsobem podle vynálezu připravený 4-fluor-3-brombenzoylfluorid je klíčovou sloučeninou pro přípravu esteru...

Fungicidní a baktericidní prostředky a prostředky k potírání řas a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221971

Dátum: 15.06.1985

Autori: Mildenberger Hilmar, Hartz Peter, Matterstock Karl, Gerber Hans-gerd, Sachse Burkhard

Značky: složky, způsob, potírání, fungicidní, prostředky, baktericidní, účinné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní a baktericidní prostředky a prostředky k potírání řas, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahují alespoň jeden 2-dihalogenmethylen-3-halogen-3-alkoxykarbonyl-7-oxopyrrolidin obecného vzorce I v němž R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxykarbonylmethylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylu, cyklohexylovou skupinu, benzylovou...

Zařízení na odstraňování popela

Načítavanie...

Číslo patentu: 221970

Dátum: 15.06.1985

Autori: Schäfer Herbert, Pech Hans Jürgen

Značky: odstraňování, zařízení, popela

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na odstraňování popela sestávající z vany umístěné pod popelovou násypkou kotle tak, že může pojíždět do stran, kterou je veden dopravník opatřený zvedacím zařízením. Cílem vynálezu je vytvořit zařízení na odstraňování popela mokrou cestou pro popelovou násypku s velkou šířkou drážky, které umožňuje výměnu během provozu kotle. Podstatou vynálezu je, že vana sestává ze dvou sekcí, oddělených mezistěnou, kterými je vedeno...

Způsob výroby N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221969

Dátum: 15.06.1985

Autori: Gaál Antal, Horváth Sándor, Bálint Sándor, Lukács Julia, Soltész László, Veszprém, Hajdu Péter, Gál Dezsö, Botár László, Keszler Ágnes, Nemes István, Lörincz Lajos, Sümegi László, Vidróczy Tamás, Kolonics Zoltán, Farkas Jósef, Gerda Ágnes

Značky: n-fosfonomethylglycinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby N-fosfonomethylglycinu oxidací kyseliny N-fosfonomethyliminodioctové kyslíkem nebo plynem obsahujícím kyslík za přítomnosti katalyzátoru ve vodném prostředí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se kyselina N-fosfonomethyliminodioctová oxiduje ve vodné suspensi obsahující 7 až 70 % kyseliny N-fosfonomethyliminodioctové ve 100 ml vody. Výhodně se jako výchozí suroviny používá suspense 20 až 50 g kyseliny...

Zařízení pro kontrolu polohy razicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221968

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dröscher Bernard, Zitz Alfred

Značky: kontrolu, stroje, polohy, razicího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci zařízení ke kontrole polohy razicího stroje za použití světelných nebo laserových paprsků, vystlaných z určité vzdálenosti od razicího stroje, alespoň s jedním detektorem světelného nebo laserového záření umístěným na razicím stroji. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mimo vertikální rovinu jsou v příčném směru k ose důlní chodby umístěny ve vzájemné vzdálenosti od sebe dva světelné nebo laserové zdroje, jejichž paprsky...

Elektromagnetická kokila pro plynulé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 221967

Dátum: 15.06.1985

Autor: Haller Walter

Značky: plynule, elektromagnetická, kokila, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetická kokila pro plynulé lití obsahuje nosné těleso indikční cívky s chladicí zařízení a alespoň jednou chladicí tryskou pro kapalné chladicí médium směřující k povrchu litého ingotu. Ve tvaru prstencové štěrbiny vytvořenému otvoru rysky je ve směru proudění chladicího média přiřazen jeden profil, který vyčnívá do dráhy z prstencové štěrbiny vystupujícího paprsku chladicího média svou zakřivenou nebo ke směru lití skloněnou...

Způsob přípravy 2-(3-aryl-5-isoxazolyl)benzoylhalogenidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221966

Dátum: 15.06.1985

Autor: Liu Kou Chang

Značky: způsob, 2-(3-aryl-5-isoxazolyl)benzoylhalogenidu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-/3-aryl-5-isoxazolyl/-benzoylhalogenidu obecného vzorce I´ kde X a Y znamená na sobě nezávisle atom vodíku, atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, halogenalkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, fenoxyskupinu, fenylovou skupinu nebo kyanoskupinu a X1 znamená atom chloru, bromu, fluoru nebo jodu, vyznačující se tím, že se 3´-/aryl/-spiro[isobenzofuran-1/3H/,...

Způsob přípravy 2-(3-aryl-5-isoxazolyl)benzoové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221965

Dátum: 15.06.1985

Autor: Liu Kou Chang

Značky: přípravy, způsob, kyseliny, 2-(3-aryl-5-isoxazolyl)benzoové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-(3-aryl-5-isoxazolyl)-benzoové kyseliny obecného vzorce I, kde X a Y znamenají na sobě nezávisle atom vodíku, atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, halogenalkylovou skupinu s 7 až 5 atomy uhlíku, fenoxyskupinu, fenylovou skupinu nebo kyanoskupinu, popřípadě solí sloučeniny obecného vzorce I, vyznačující se tím, že se...

Testovací prosředek pro stanovení oxidačných látek a způsob přípravy tohoto prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221964

Dátum: 15.06.1985

Autori: Berti Giovani, White William, White-stevens Rodric

Značky: oxidačných, způsob, testovací, látek, stanovení, tohoto, prostředků, přípravy, prosředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká testovacího prostředku pro stanovení oxidačních látek, který je tvořen směsí hydrazonu a 8-amino-1-naftol-5,7-disulfonové kyseliny. Poměr molárního množství k 8-amino-1-naftol-5,7-disulfonové kyselině se pohybuje v rozmezí od 17:1 do 1:17. Výhodně je uvedeným hydrazonem 3-metyl-2-benzothiazolinonhydrazon. Způsob přípravy tohoto testovacího prostředku probíhá tak, že se směsí hydrazonu s 8-amino-1-naftol-5,7-disulfonové kyseliny...

Způsob výroby substituovaných derivátů fenoxyaminopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221963

Dátum: 15.06.1985

Autor: Machin Peter James

Značky: derivátů, substituovaných, výroby, fenoxyaminopropanolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných derivátů fenoxyaminopropanolu obecného vzorce I v němž R znamená rozvětvenou alkylovou skupinu obsahující 3 až 4 atomy uhlíku, R1 znamená vodík, halogen nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R2 a R3 znamenají vodík, halogen, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky použitelných adičních solí s...

Způsob výroby substituovaných derivátů fenoxyaminopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221962

Dátum: 15.06.1985

Autor: Machin Peter James

Značky: způsob, fenoxyaminopropanolu, výroby, substituovaných, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných derivátů fenoxyaminopropanolu obecného vzorce I v němž R znamená rozvětvenou alkylovou skupinu obsahující 3 až 4 atomy uhlíku, R1 znamená vodík, halogen nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a R2 a R3 znamenají vodík, halogen, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky použitelných adičních solí s...

Způsob výroby nových derivátů oxazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221961

Dátum: 15.06.1985

Autor: Bernauer Karl

Značky: derivátů, oxazolinu, způsob, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů oxazolinu obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají vodík, halogen nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R3, R4, R5, R6, R7 a R8 znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a n znamená 0, nebo jestliže R7 a R8 znamenají alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, pak znamená 0 nebo 1, vyznačující se tím, že se na sloučeninu obecného vzorce II v němž R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R8 mají shora...

Způsob výroby nových derivátů oxazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221960

Dátum: 15.06.1985

Autor: Bernauer Karl

Značky: způsob, nových, derivátů, výroby, oxazolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů oxazolinu obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají vodík, halogen nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R3, R4, R5, R6 a R7 znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R8 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku nebo formylovou skupinu a n znamená 0, nebo jestliže R7 a R8 znamenají alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, pak znamená 0 nebo 1, vyznačující se tím, že se na...

Ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 221959

Dátum: 15.06.1985

Autor: Bey Roger

Značky: ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Skrticí ventil podle vynálezu je opatřen uzavíracím členem, opatřeným průtokovým kanálem, ve kterém je uloženo škrticí ústrojí, vystupující z konců průtokového kanálu a zajištující škrcení průtoku v závislosti na stupni otevření ventilu. Stupeň škrcení průtoku je přímo úměrný stupni otevření ventilu. Uzavírací člen v kombinaci se škrticím ústrojím vytváří optimální škrticí podmínky v celém rozsahu seřízení ventilu s postupným snižováním...

Prohozní a zachycovací ústrojí tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221958

Dátum: 15.06.1985

Autor: Cyvas Petras

Značky: stavu, ústrojí, zachycovací, tkalcovského, prohozní

Zhrnutie / Anotácia:

Prohozní a zachycovací ústrojí je určeno pro pneumatické tkalcovské stavy s vnějším přívodem útkové niti. Ústrojí je opatřeno pouzdrem, které má na každém konci otvor, ne vnitřní otvor navazuje vrtání pro zachycování zanašeče útku. Na vrtání je napojena tlaková komora pro prohazování zanašeče útku a podélný přívodní kanálek pro přivádění útkové niti, zakončeny vnějším otvorem pouzdra. V podélném přívodním kanálku je umístěn zpětný ventil, který...

Samohybná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 221957

Dátum: 15.06.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: čistička, lože, štěrkového, samohybná

Zhrnutie / Anotácia:

Čistička štěrkového lože je určena pro odebírání tenké vrstvy a tím i malého množství štěrku. Rám podvozku čističky štěrkového lože sestává ze dvou částí rámu, které jsou navzájem kloubově,spojeny ve svislém i vodorovném směru a které jsou opatřeny alespoň jedním rozpěrným pohonem pro výškové a stranové vykyvování. V oblasti kloubu rámu je uspořádán další kolejový a společně s oběma částmi rámu výškově přestavitelný přídavný podvozek.

Lázeň pro galvanické nanášení lesklých cínových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221956

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dolecki Zbigniew, Madry Kazimierz, Kuzma Zygmunt, Przyluski Jan, Kotarski Andrzej, Kokosinski Jacek, Chelminski Bohdan, Drygas Maria

Značky: galvanické, lesklých, nanášení, lázeň, cínových, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lázně pro galvanické nanášení lesklých cínových povlaků z roztoků obsahujících síran cínatý, sírovou kyselinu a redukční prostředek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tato lázeň obsahuje hmotnostně 3 až 5 % methanolového nebo ethanolového roztoku obsahujícího hmotnostně 15 až 30 % neiontového povrchové aktivního prostředku, 0,5 a 2 % nenasycených sloučenin majících 1 karbonylovou skupinu, 7 až 17 atomů uhlíku a 1 nebo 2...

Způsob výroby threo-3-amino-2-hydroxybutanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221955

Dátum: 15.06.1985

Autori: Aoyagi Takaaki, Umezawa Hamao, Suzuki Masao, Shirai Tadashi, Nishizawa Rinzo

Značky: způsob, kyselin, výroby, threo-3-amino-2-hydroxybutanových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby threo-3-amino-2-hydroxybutanových kyselin obecného vzorce V ve kterém R1 znamená naftylovou skupinu nebo zbytek vzorce kde R6 a R7 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, atom halogenu, hydroxyskupinu, acetoxyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu a R2´ představuje aminoskupinu, acetylaminoskupinu, chloracetylaminoskupinu, benzoylaminoskupinu,...

Způsob výroby threo-3-amino-2-hydroxy-4-oxobutanových kyselin s chráněnou aminoskupinou, a jejich esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221954

Dátum: 15.06.1985

Autori: Aoyagi Takaaki, Shirai Tadashi, Umezawa Hamao, Suzuki Masao, Nishizawa Rinzo

Značky: způsob, výroby, threo-3-amino-2-hydroxy-4-oxobutanových, aminoskupinou, esterů, jejich, chráněnou, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby threo-3-amino-2-hydroxy-4-oxobutanových kyselin s chráněnou aminoskupinou a jejich esterů, obecného vzorce III ve kterém R1 znamená naftylovou skupinu nebo zbytek vzorce kde R6 a R7 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, atom halogenu, hydroxyskupinu, acetoxyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, R2 představuje acetylaminoskupinu,...

Způsob výroby threo-3-amino-2-hydroxybutanoylaminooctových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221953

Dátum: 15.06.1985

Autori: Shirai Tadashi, Umezawa Hamao, Nishizawa Rinzo, Suzuki Masao, Aoyagi Takaaki

Značky: výroby, kyselin, způsob, threo-3-amino-2-hydroxybutanoylaminooctových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby threo-3-amino-2-hydroxybutanoylaminooctových kyselin obecného vzorce VII ve kterém R1 znamená naftylovou skupinu nebo zbytek vzorce kde R6 a R7 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, atom halogenu, hydroxyskupinu, acetoxyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, a R4 představuje alkylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku nebo 3-guanidinopropylovou skupinu,...

Způsob katalické polymerace ethylenu samotného nebo spolu alespoň s jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221952

Dátum: 15.06.1985

Autori: Karol Frederick John, Levine Isaac Jacob

Značky: jedním, spolu, polymerace, samotného, ethylenu, alfa-olefinem, alespoň, způsob, katalické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické polymerace etylénu samotného nebo spolu alespoň s jedním alfa-olefinem v přítomnosti katalyzátoru na bázi chromu a titanu na nosiči z anorganického kysličníku s velkým povrchem ze souboru zahrnujícího kysličník hlinitý, kysličník thoričitý, kysličník křemičitý, kysličník zirkoničitý a směsi takových kysličníků, sušeného při teplotě 100 až 800 °C, vyznačený tím, že se etylén samotný nebo spolu alespoň s jedním alfa-olefinem...

Katalyzátor pro polymeraci ethylenu obsahující kataliticky účinné množství chromu a titanu na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 221951

Dátum: 15.06.1985

Autori: Karol Frederick John, Levine Isaac Jacob

Značky: katalyzátor, chromu, titanu, množství, polymeraci, kataliticky, ethylenu, obsahující, nosiči, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor pro polymeraci etylénu obsahující katalyticky účinné množství chromu a titanu na nosiči z anorganického kysličníku s velkým povrchem, ze souboru zahrnujícího kysličník hlinitý, kysličník thoričitý, kysličník křemičitý, kysličník zirkoničitý a směsi takových kysličníků, sušeného při teplotě 100 až 800 °C, vyznačený tím, že sestává z kompozice připravené suspendováním vysušeného nosiče v bezvodém alifatickém uhlovodíku s 5 až 10 atomy...

Elektrolyt pro katodické vylučování india z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221900

Dátum: 15.06.1985

Autori: Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír, Nykl Ilja

Značky: katodické, vodných, india, elektrolyt, roztoku, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt podle vynálezu řeší problém vylučování india z vodných roztoků. Podstatou řešení je to, že elektrolyt obsahuje indium ve formě komplexu s kyselinou sulfosalycylovou v koncentraci 0,1 až 1,5 M, halogenidy ve formě sodných nebo draselných solí v koncentraci 0,1 až 1 M pro zlepšení rozpustnosti indiových anod a případně přídavek anionaktivního smáčedla v koncentraci 0,001 až 0,05 M k odstranění vodíkového pittingu. Elektrolyt pracuje v...

Způsob čištění kyseliny p-(N-methylamino)benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 221899

Dátum: 15.06.1985

Autori: Borák Jindřich, Pícha František, Hrušková Věra, Běluša Jindřich, Kaminská Zdena

Značky: způsob, kyseliny, čištění, p-(n-methylamino)benzoové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění kyseliny p-(N-methylamino)benzoové, která je žádanou surovinou pro četné syntézy organických sloučenin, například cytostatika Methotrexat. Podle vynálezu se látka čistí tak, že se na ni působí kyselinou mravenčí, vzniklá kyselina p-(N-methyl-N-formylamino)benzoová se vysráží a izoluje. Dále se promyje organickým rozpouštědlem, hydrolyzuje vodným roztokem hydroxidu nebo uhličitanu alkalického kovu, pH roztoku se...

Způsob výroby N-/p-(N-methyl-N-formylamino)benzoyl/glutamanu ethylnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221898

Dátum: 15.06.1985

Autori: Běluša Jindřich, Přerost Jiří, Hrušková Věra, Pícha František

Značky: způsob, výroby, ethylnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby N-/-p (N-methyl-N-formylamino)benzoyl/glutamanu ethylnatého, kterého se používá při výrobě cytostatika Methotrexat. Podle vynálezu se N-/-p(N-methyl-N-formylamino)benzoyl/glutaman ethylnatý vyrábí tak, že kondenzační reakce se provádí v inertním organickém rozpouštědle, typu octanu ethylnatého, za přítomnosti inertní organické báze typu terciárního aminu. Reakce probíhá v homogenní fázi.

Způsob výroby kyseliny p-(N-methylamino)-benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 221897

Dátum: 15.06.1985

Autori: Běluša Jindřich, Hrušková Věra, Pícha František, Borák Jindřich, Nejezchleb Vojtěch

Značky: p-(n-methylamino)-benzoové, kyseliny, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kyseliny p-(N-methylamino)benzoové, které se používá k syntéze mnoha organických sloučenin, zejména látek biologicky účinných. Postup podle vynálezu spočívá v tom, že kyselina p-aminobenzoová, formaldehyd a vodík reagují ve stanoveném molárním poměru za přítomnosti Raney-niklu a inertní organické báze v prostředí organického inertního rozpouštědla za určitého tlaku a teploty.

Frézovací stroj obvodů podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 221896

Dátum: 15.06.1985

Autori: Vavřík Miroslav, Hurta Josef

Značky: obvodů, podešví, frézovací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit frézovací stroj obvodů podešví s volným a přehledným pracovním prostorem, lehkým a co nejméně vyloženým upínacím ramenem opracovávaných podešví a snadným jeho výškovým nastavením. Podstatou vynálezu je frézovací stroj obvodů podešví, jehož oba nosné sloupy upínacích ramen jsou zakotveny na zadní části rámu a to na levé a pravé jeho vnější straně. Pracovní válec ovládající přitlačování upínacího ramena na jednom nebo...

Zařízení pro uložení psacích válců psacích a podobných jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221895

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kachlík Jiří, Dobeš Jaroslav

Značky: uložení, zařízení, psacích, podobných, jednotek, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, kterým se ukládá psací válec na bočnice psacích a jim podobných jednotek. Zařízením se zajišťuje přesné uložení psacího válce se snadnou montáží a demontáží. Jeho podstata spočívá v tom, že psací válec je uložen v ložiskových pouzdrech nasunutých v protilehlých tvarových vybráních bočnic psací jednotky. Ložiskové pouzdro má destičkovitý tvar s výřezem na jedné jeho čelní straně, z něhož vystupuje ozub zapadající do...

Zařízení k nastavení záběru u kuželového soukolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221894

Dátum: 15.06.1985

Autori: Špindler Vladimír, Štancl František

Značky: záběrů, zařízení, nastavení, kuželového, soukolí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení uvedeného druhu pozůstává z upínací matice, která má dva stejnosměrné závity o nestejné velikosti stoupání. Přitom vždy jednomu z uvedených závitů odpovídá jeden shodný protizávit, vytvořený jednak na kole, a jednak na hřídeli.

Způsob čištění a dočišťování odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 221893

Dátum: 15.06.1985

Autori: Janda Jiří, Krivánka Ondřej, Fuchs Petr, Tomek Jindřich

Značky: způsob, čištění, odpadních, dočišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší čištění a dočišťování vod náhradním flokulačním prostředkem. K vodám se přidává odpadní voda z výroby polypropylenu, obsahující metanol, hexan, detergenty, louh sodný, soli titanu a hliníku.

Způsob homogenizace plastických těst

Načítavanie...

Číslo patentu: 221892

Dátum: 15.06.1985

Autori: Láznička Zbyněk, Pohanka František, Batelka Stanislav

Značky: těst, homogenizace, způsob, plastických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu homogenizace plastických těst v cihlářské a keramické výrobě prováděné v uzavřeném kontinuálním hřídelovém míchači, v němž je k plastické jílovinové surovině dávkována neplastická zrnitá látka, zejména popílek a korekční voda pro udržení potřebné tuhosti směsi. Účelem vynálezu je odstranit nebezpečí ucpání míchače nadměrným zvýšením tuhosti směsi při poruše v dávkování plastické suroviny. Tohoto účelu je podle vynálezu...

Zapojení zařízení pro dvoustupňové sušení zejména zemědělských plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221891

Dátum: 15.06.1985

Autori: Choc Miroslav, Kučera Vlastimil, Těšík Jan

Značky: zařízení, zejména, plodin, zapojení, zemědělských, dvoustupňové, sušení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalejší využití dodávaného tepla při sušení zemědělských plodin při zachování kvalitního vzhledu, nutriční hodnoty a odstranění pachů sušeného materiálu. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení pro dvoustupňové sušení, jehož podstatou je, že na vstup do prvního sušicího prostoru 2 prvního stupně 15 sušárny je přiváděn sušený materiál podávačem 3 a na vstup prvního sušicího prostoru 2 je zároveň přiváděno sušicí...