Archív za 1985 rok

Strana 106

Vozík pro dopravu na závěsných kolejových drážkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 225379

Dátum: 30.06.1985

Autori: Pavlas Milan, Kristl Rudolf, Havířov, Odstrčilík Zdeněk, Vavrouch Zdeněk, Ivan Lubomír

Značky: dopravu, kolejových, závěsných, drážkách, vozík

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vozíku pro dopravu na závěsných kolejových drážkách, instalovaných především na důlních pracovištích. V současné době jsou známy pro dopravu materiálu vozíky tvořené podvozkem, na kterém jsou upevněna pojezdová kola ve dvou nebo třech dvojicích. V obou případech jsou jednotlivá kola každé dvojice uchycena sou ose na polonápravách. Kola vozíků kopírují přesně nerovnosti koleje závěsné drážky a především spoje mezi jednotlivými...

Seřiditelný excentr kloubu přestavitelné opěry sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225378

Dátum: 30.06.1985

Autor: Babák Jan

Značky: kloubu, opěry, přestavitelné, excentr, sedadla, seřiditelný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká seřiditelného excentru kloubu přestavitelné opěry sedadla, umožňujícího snadné vymezení vůle mechanismu. Dosud známé seřiditelné excentry kloubů přestavitelné opěry sedadla jsou tvořeny pružným prstencem a trojicí kuliček, z nichž dvě jsou umístěné v příčném otvoru hnacího hřídele, jehož osa je mimoběžně kolmá k ose podélného otvoru, ve kterém je vložena třetí, rozpěrná kulička, na niž dosedá koncová plocha stavěcího šroubu....

Způsob a zařízení ke stanovení separačního účinku mazadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 225377

Dátum: 30.06.1985

Autori: Stuchlík František, Kotlaba Karel

Značky: mazadel, stanovení, účinků, separačního, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení separačního účinku mazadel na líci formy při odlévání kovu, vy značený tím, že na povrch zkušebního jádra se nanese vrstva separačního pro středku a po odlití odlitku a jeho ztuhnutí se zjišťuje velikost a průběh síly potřebné k vyjmutí zkušebního jádra, z čehož se určuje separační účinek mazadel.

Způsob výroby oligo(ethyleniminových) derivátů perlové celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225376

Dátum: 30.06.1985

Autori: Beneš Milan, Tokar Oldřich, Kahovec Jaroslav, Matějka Zdeněk, Štamberg Jiří

Značky: derivátů, oligo(ethyleniminových, perlové, způsob, celulózy, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oligo(ethyleniminových) derivátů perlové celulózy, vyznačený tím, že se 4-toluensulfonylderivát perlové celulózy nechá reagovat s oligo (ethylenimi-nem) při teplotě 40 až 150 °C, případné v přítomnosti rozpouštědla.

2-Formylethylmethakrylát a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225375

Dátum: 30.06.1985

Autori: Houska Milan, Zábranský Jiří, Kálal Jaroslav

Značky: přípravy, způsob, 2-formylethylmethakrylát

Zhrnutie / Anotácia:

2-Formylethylmethakrylát.

Stator stejnosměrného stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 225374

Dátum: 30.06.1985

Autor: Brzobohatý Jiří

Značky: stroje, točivého, stejnosměrného, stator

Zhrnutie / Anotácia:

Stator stejnosměrného stroje točivého, tvořený magneticky vodivými jhy uspořádaný mi v axiálním směru ve střídavém sledu s prstenci feritových permanentních magnetů, magneticky polarizovaných v axiálním směru statoru a přivrácených ke společnému magneticky vodivému jhu souhlasnou polaritou s ním, vyznačující se tím, že alespoň ke vnějšímu povrchu každého jha (1) jsou přiloženy druhé feritové permanentní magnety (3), magneticky polarizované v...

Způsob výroby kyseliny 3-fenyl-1-oxoinden-2-yloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225373

Dátum: 30.06.1985

Autori: Křepelka Jiří, Šimonová Marie

Značky: 3-fenyl-1-oxoinden-2-yloctové, výroby, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyseliny 3-fenyl-1-oxoinden- 2-yloctové vzorce I intramolekulární cyklizací kyseliny 4,4-dife-nylitakonové vzorce II, působením koncentrované kyseliny sírové, vyznačující se tím, že se používá kyseliny sírové v množství 10 až 15 molekvivalentů, v rozmezí teplot 10 až 20 °C, při reakční době 2 až 3 hodiny.

Ventilátor s pootočitelným krytem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225372

Dátum: 30.06.1985

Autori: Poláček Jiří, Pospíšil Bedřich

Značky: ventilátor, krytem, pootočitelným

Zhrnutie / Anotácia:

Ventilátor s pootočitelným krytem kolem osy otáčení oběžného kola vhodný zejména pro odstraňovač sněhu, jehož hnací hřídel je otočně uložen v pouzdře neseným rámem, vyznačený tím, že pouzdro (11) hnacího hřídele (12) prostupuje pootočitelným krytem (2), jehož objímka (22] je otočně uložena na pouzdře (11).

Výměník tepla s plovoucí trubkovnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225371

Dátum: 30.06.1985

Autor: Macek Jan

Značky: trubkovnicí, tepla, výměník, plovoucí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výměníku tepla s plovoucí trubkovnicí, určený pro chlazení plnicího vzduchu přeplňovaného spalovacího motoru. Chladiče plnicího vzduchu přeplňovaných spalovacích motorů jsou vytvořeny svazkem zebrovaných trubek, upevněných na obou koncích svazku do trubkovnic, které jsou pevně uloženy v plášti chladiče. Chladicí voda protéká zebrovanými trubkami, chladicí vzduch proudí mezi žebry trubek. Vzhledem k velkým rozdílům teplot trubek...

Plynový hořák s proměnlivým tvarem plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 225370

Dátum: 30.06.1985

Autori: Fíková Jana, Novák Zdeněk, Prošek Josef

Značky: proměnlivým, tvarem, horák, plynový, plamene

Zhrnutie / Anotácia:

Plynový hořák s proměnlivým tvarem plamene, sestávající z hlavy hořáku, v níž je umístěna pracovní tryska a stabilizační trysky, vyznačený tím, že vyústění pracovní trysky (2) převyšuje vyústění stabilizačních trysek (5), přičemž stabilizační trysky (5) jsou provedeny v kuželové přepážce (4) s vrcholovým úhlem od 140 ° do 160 ° nejméně na dvou soustředných kružnicích okolo osy (3) pracovní trysky (2) .

Hydrofilní latexové částice obsahující aminoskupiny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225369

Dátum: 30.06.1985

Autori: Švec František, Bouchal Karel, Batz Hans-georg, Baier Manfred, Kálal Jaroslav, Tanswell Paul, Žůrková Eva

Značky: aminoskupiny, latexové, způsob, částice, přípravy, obsahující, jejich, hydrofilní

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice obsahující aminoskupiny, vyznačené tím, že sestávají ze zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I kde R1 je vodík nebo methyl, X je -O- nebo -CO-O- a R2 a R3 jsou vodík, alkyl C1 až C4, hydroxyalkyl C1 až C3, aminoalkyl nebo ze zpolymerizované směsi jednotek obecného vzorce I a jednotek vzniklých polymerizací monomerů vybraných ze skupiny obsahující glycidenakrylát, glycidy1methakrylát, styren, divinylbenzen,...

Hydrofilní latexové částice obsahující aldehydové skupiny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225368

Dátum: 30.06.1985

Autori: Žůrková Eva, Baier Manfred, Kálal Jaroslav, Tanswell Paul, Batz Hans-georg, Bouchal Karel, Švec František

Značky: částice, aldehydové, obsahující, způsob, skupiny, hydrofilní, přípravy, latexové, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice obsahující aldehydové skupiny, vyznačené tím, že se stávají z polymeru tvořeného zpolymerizovanými jednotkami obecného vzorce 1 kde Rl je vodík nebo methyl a X je -O- nebo -CO-0- nebo ze směsi zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I s 1 až 99 % hm. zpolymerizovanych monomerů vybraných ze skupiny zahrnující glycidylakrylát či methakrylát, styren, divinylbenzen, hydroalkylakrylát a alkyl akryláty a methakryláty,...

Hydrofilní latexové částice obsahující visící 2,3-dihydroxypropylové skupiny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225367

Dátum: 30.06.1985

Autori: Bouchal Karel, Kálal Jaroslav, Žůrková Eva, Baier Manfred, Batz Hans-georg, Tanswell Paul, Švec František, Pöcking-possenhofen (d)

Značky: latexové, hydrofilní, způsob, jejich, 2,3-dihydroxypropylové, přípravy, částice, skupiny, visící, obsahující

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice obsahující visící 2,3- dihydroxypropylové skupiny, vyznačené tím, že sestávají ze zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I kde R1 je methyl nebo vodík a X je O nebo -CO-O- nebo ze zpolymerizované směsi jednotek obecného vzorce I a jed notek vzniklých polymerizací monomerů vybraných ze skupiny zahrnující glycidylakrylát a methakrylát, styren, divinylbenzen, hydroxyalkylakryláty a methakryláty, alkylakryláty a...

Hydrofilní latexové částice obsahující thiolové skupiny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225366

Dátum: 30.06.1985

Autori: Baier Manfred, Bouchal Karel, Batz Hans-georg, Žůrková Eva, Kálal Jaroslav, Tanswell Paul, Švec František

Značky: hydrofilní, způsob, thiolové, latexové, částice, jejich, skupiny, obsahující, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice obsahující thiolové skupiny, vyznačující se tím, že sestávají ze zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I kde R1 je vodík nebo methyl a X je O nebo -CO-O nebo ze zpolymerizované směsi jednotek obecného vzorce I a 1 až 99 % hmot. jednotek vzniklých polymerizací monomerů vybraných ze skupiny zahrnující glycidylakrylát či methakrylát, alkylakryláty nebo hydroxyalkylakryláty či methakryláty, akrylamidy či...

Překlápěcí zařízení pro ukládání tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225365

Dátum: 30.06.1985

Autori: Palán Blahoslav, Kovaľ Ján

Značky: materiálů, tyčového, překlápěcí, ukládání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Překlápěcí zařízení pro ukládání tyčového materiálu, sestává z průběžné hřídele, uložené v ložiscích rámu, spojené s pohonem a opatřené rameny s upínacími elementy na svých koncích, vyznačené tím, že upínací element (6) je upevněn na prvním otočném hřídeli (7), jenž je uložen ve dvojici pevných ramen (5, 5') a k jehož koncům jsou připevněny páky (8, 8'), které jsou svými druhými konci pevně spojeny s konci druhého otočného hřídele (9),...

Mechanická skládka dlouhého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225364

Dátum: 30.06.1985

Autori: Dresler Jiří, Otevřel Josef

Značky: mechanická, skládka, dlouhého, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanická skládka dlouhého materiálu je sestavena nejméně ze dvou stojanů tvořených dvěma sloupy a opatřená ložisky, ve kterých jsou uloženy dvojice otočných ramen se svislou osou otáčení, vyznačená tím, že nosné otočné rameno (4), které sestává se šikmé boční stěny a vodorovného dna, se v uzavřené poloze opírá volným koncem dna 0 opěrku (6) připevněnou na druhém sloupu (2) a podporné otočné rameno (5) , tvoří boční šikmou stěnu skládky u...

Tříštivá nádoba určená k plnění aktivním hasicím práškem pro stavbu protivýbuchových uzávěr v hlubinných dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 225363

Dátum: 30.06.1985

Autor: Varner Karel

Značky: hasicím, hlubinných, tříštivá, plnění, aktivním, protivýbuchových, určená, práškem, dolech, nádoba, stavbu, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tříštivých nádob určených k plnění aktivním hasicím práškem pro stavbu protivýbuchových uzávěr hlubinných dolech. Tříštivé nádoby, určené k plnění aktivním hasicím práškem pro stavbu protivýbuchových uzávěr, které tlak v čele rázové vlny výbuchu roztříští, nejsou v současné době vyráběny. Jsou známy tříštivé nádoby určené k plnění aktivním hasicím práškem pro stavbu protivýbuchových uzávěr, které se roztříští výbuchem vložené...

Spôsob exponovania obrazcov na maskách integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225362

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kostolanská Katarína, Pleško Igor

Značky: exponovania, obvodov, integrovaných, maskách, obrazcov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob exponovania obrazcov na maskách integrovaných obvodov generátorom obrazcov a elektrónovým litografom s nastaviteľnou polohou, rozmermi a sklonom osi štrbiny obdĺžnikového tvaru postupným exponovaním plochy masky s osiami štrbiny v základ nej polohe rovnobežnými s osiami masky vyznačujúci sa tým, že jeden rozmer štrbiny je konštantný pri natočení osi z jej základnej polohy.

Zapojení čidel pro kontrolu těsnosti dvojitých trubkovnic článkového parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225361

Dátum: 30.06.1985

Autori: Bánovec Josef, Koňařík Milan, Vytopil Oldřich

Značky: zapojení, trubkovnic, parního, generátoru, dvojitých, kontrolu, čidel, článkového, těsnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení čidel pro kontrolu těsnosti dvojitých trubkovnic článkového parního generátoru s kapalným kovem, zejména sodíkem, vyznačující se tím, že všechna čidla pro kontrolu těsnosti dvojitých trubkovnic článkového parního generátoru jsou zapojena na příslušné společné řádkové a sloupcové vodiče.

Způsob omezení reverze kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225360

Dátum: 30.06.1985

Autori: Hube Harry, Metz Ostrain, Antonová Elisabeth, Urban Otto

Značky: způsob, omezení, kaučukových, směsi, reverze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob omezení reverze kaučukových směsí na bázi přírodního kaučuku a nebo směsí z přírodního a syntetického kaučuku, které se sírují sírou a aktivátory vulkanizace během 10 až 240 minut při 453 až 373 K, vyznačený tím, že se k směsi kaučuků přidává na 100 hmotnostních dílu kaučuku 2 až 5 hmotnostních dílu alfametylstyrenového oligomeru s karbodithioskupinami obecného vzorce. přičemž n je 2 až 8, s výhodou 4 až 6.

Způsob zpětného získávání přebytečného stříkacího prostředku při postřikování protahovaného válcovaného materiálu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222000

Dátum: 15.06.1985

Autori: Meyer Walter, Hillemanns Herbert, Samans Robert

Značky: prostředků, provádění, valcovaného, získavání, stříkacího, způsob, materiálů, přebytečného, zařízení, zpětného, protahovaného, postřikování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání stříkacího prostředku při plynulém postřikování protahovaného válcovaného materiálu zvláště rour vrstvením prostředků proti korozi sestávajících z pojiva, pigmentů, dehtů a vody jako rozpustidla nebo roztíradla vyznačený tím, že se materiál postřikuje v atmosféře nasycené vlhkostí a přebytečný stříkací prostředek se shromažďuje a odvádí k opětovnému použití.

Polyvinylchloridová izolační deska s případným obsahem bitumenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221999

Dátum: 15.06.1985

Autori: Füzi Péter, Tarkányi Lázsló, Kriston Szabolcs, Baloch András, Herendi József, Csikós Rezsö, Gulyás Kálmán, Pajkos István, Jankovics Nándor, Vlasitsch Gyula, Kondor János

Značky: polyvinylchloridová, případným, bitumenu, deska, izolační, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolační desky z PVC s případným obsahem bitumenu. Deska podle vynálezu sestává ze čtyř vrstev: a) 0,4 až 1,2 mm tlusté, popřípadě bitumen obsahující hutné fólie z PVC, b) 0,4 až 2 mm tlusté, popřípadě bitumen obsahující pěnové vrstvy z PVC s uzavřenou buněčnou strukturou, c) 0,1 až 1 mm tlusté vrstvy zajištující ulpění a d) dělicí vrstvy umožňující odvíjení. Vrstva c) má za úkol umožnit přilepení izolačního materiálu, na...

Mikrobicidní prostředek pro chránění celulózových, plastických nebo filmotvorných polymerních hmot před napadáním bakteriemi, houbami nebo aktinomycety

Načítavanie...

Číslo patentu: 221998

Dátum: 15.06.1985

Autori: Williams John Wesley, Gutman Arnold, Liu Sophia

Značky: plastických, bakteriemi, polymerních, aktinomycety, celulózových, mikrobicidní, houbami, prostředek, filmotvorných, napadáním, chránění, před

Zhrnutie / Anotácia:

Biocidní a biostatické prostředky pro ochranu plastických, polymerních nebo celulózových hmot proti napadání mikroorganismy, obsahující jako účinnou látku sloučeninu vzorce kde znamená Y atom vodíku nebo atom halogenu nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R1 a R2 na sobě nezávisle vždy atom vodíku nebo metylovou skupinu, n číslo 1 nebo 2.

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221997

Dátum: 15.06.1985

Autori: Joppien Hartmut, Franke Heinrich

Značky: účinné, látky, insekticidní, výroby, způsob, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká insekticidního prostředku, který jako účinnou látku obsahuje acylmočoviny obecného vzorce ve kterém značí Rl halogen nebo C1-C6 alkyl, R2 vodík nebo halogen, R3 vodík, halogen nebo metyl, R4 vodík, halogen nebo metyl, R5, R6 a R7 jsou stejné nebo různé a značí vodík nebo C1-C6 alkyl a způsobu výroby účinné látky. Insekticidní prostředek podle vynálezu se používá zejména k ničení škůdců z řádů diptera, coleoptera jakož i...

Fungicidní prosředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221996

Dátum: 15.06.1985

Autori: Brandes Wilhelm, Daum Werner

Značky: účinné, způsob, složky, výroby, prosředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden pyrazolsubstituovaný derivát oximinokyanacetamidu obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s až 3 atomy uhlíku, R3 znamená vodík, alkylovou skupinu s až 6 atomy uhlíku nebo halogenalkylovou skupinu s až 2 atomy uhlíku a s až 5 atomy halogenu R4 znamená vodík nebo skupinu CO-NH-R5, přičemž R5 znamená vodík, alkylovou skupinu s...

Prostředek k defoliaci rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221995

Dátum: 15.06.1985

Autori: Richter Eberhard, Rusch Reinhart, Krüger Hans-rudolf

Značky: prostředek, rostlin, defoliaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku k defoliaci rostlin, zejména rostlin bavlníku. Prostře dek obsahuje synergické směsi defoliečně účinných derivátů 1,2,3-thiadiazol-5-yl-močoviny obecného vzorce kde R1 značí vodík nebo metyl a R2 fenyl nebo pyridyl s bazicky reagujícími substancemi ze skupiny hydroxidů alkalických kovů, aminů, uhličitanů, fosforečnanů a alkalických solí monokarboxylových kyselin, ve hmotnostním poměru 1 díl hmotnostní močoviny na 0,5...

Způsob výroby vnitřních komplexů cyklodextrinů a silných anorganických oxykyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221994

Dátum: 15.06.1985

Autori: Budai Zsuzsanna, Szejtli József, Kerekes András, Pap Gabriela

Značky: způsob, výroby, komplexu, anorganických, silných, vnitřních, oxykyselin, cyklodextrinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vnitřní komplexy cyklodextrinu a silných anorganických oxykyselin umožňují lepší skladovatelnost anorganických oxykyselin. Vyrábějí se tím, že se pevný alfa-, beta-, nebo gama- cyklodextrin nebo směs těchto cyklodextrinů a lineárních dextrinů, které obsahují alespoň 60 % hmot. cyklodextrinu, vztaženo na 1 g cyklodextrinu, nechá zreagovat s 0,25 až 4 ml 30 až 85% hmot. vodného roztoku kyseliny fosforečné nebo 20 až 65% hmot. vodného roztoku...

Způsob přípravy derivátů 15-acetoxy-9-oxoprostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221993

Dátum: 15.06.1985

Autori: Rosen Perry, Holland George William

Značky: kyseliny, derivátů, přípravy, způsob, 15-acetoxy-9-oxoprostadienové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy derivátů 15-acetoxy-9-oxoprostadienové kyseliny obecného vzorce I kde R je vodík nebo metyl. Vynález se dále týká farmaceutických přípravků, které obsahují tyto sloučeniny a způsobu brzdní žaludeční sekrece. Způsob přípravy sloučenin obecného vzorce I se podle vynálezu provádí tak, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II kde R je vodík nebo metyl, s acetylačním činidlem.

Způsob výroby 2,2-dichloracetoacetylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221992

Dátum: 15.06.1985

Autor: Perlberger Jean-claude

Značky: způsob, 2,2-dichloracetoacetylchloridu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2,2-dichloracetoacetylchloridu spočívá v chlorování acetylchloridu chlorem v přítomnosti Lewisovy kyseliny jako katalyzátoru při 30 až 60 (C, přičemž molární poměr acetylchloridu ke katalyzátoru a k chloru je 1:0,005 až 0,5:0,1 až 1,5. 2,2-Dichloracetoacetylchlorid je výchozí látkou pro výrobu 2,2-dichloracetoctové kyseliny a jejich esterů a amidů a výrobu 1,1-dichloracetonu, jichž se používá při formulování insekticidů.

Způsob přípravy bicyklického ketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221991

Dátum: 15.06.1985

Autori: Johnson Michael Ross, Gales Ferry, Melvin Lawrence Sherman

Značky: ketonů, způsob, přípravy, bicyklického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy bicyklického ketonu obecného vzorce I kde R2´´ a R3´´ znamenají dohromady alkylendioxyskupinu s 2 až 4 atomy uhlíku, při kterém se nechává reagovat laktol obecného vzorce III-B kde R2´´ a R3´´ mají shora uvedený význam, nebo ketoaldehyd, který je s ním v rovnovážném stavu, v rozpouštědle inertním za reakčních podmínek, se sekundárním aminem, s výhodou s pyrrolidinem a s kyselinou octovou.

Způsob přípravy bicyklického ketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221990

Dátum: 15.06.1985

Autori: Johnson Michael Ross, Melvin Lawrence Sherman, Gales Ferry

Značky: přípravy, ketonů, bicyklického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bicyklického ketonu obecného vzorce kde R2'' a R3'' znamenají dohromady alkylendioxykupinu s 2 až 4 atomy uhlíku, při kterém se nechává reagovat sloučenina obecného vzorce kde R2'' a R3'' má shora uvedený význam, s uhličitanem amonným v rozpouštědle inertním za reakčních podmínek. Shora uvedený bicyklický keton je významným meziproduktem pro přípravu farmaceuticky účinných 4-[2-hydroxy-4-substituovaných/fenyl] naftalen-2-/1H/onů...

Způsob přípravy 4-[2-hydroxy-3-(substituovaných)fenyl]naftalen-2(1H)-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221989

Dátum: 15.06.1985

Autori: Gales Ferry, Johnson Michael Ross, Melvin Lawrence Sherman

Značky: přípravy, způsob, 4-[2-hydroxy-3-(substituovaných)fenyl]naftalen-2(1h)-onů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy nových 4-[2-hydroxy-4-/substituovaných/fenyl]naftalen-2/1H/-onů a 4-[2-hydroxy-4/substituovaných/fenyl]naftalen-2-olů a jejich derivátů a meziproduktů, které jsou účinné jakožto látky ovlivňující centrální nervovou soustavu, zvláště jako analgetika nenarkotické povahy, jako prostředky proti zvracení a jako prostředky proti průjmu.

Způsob přípravy 4-[2-hydroxy-4-(substituovaných)fenyl]naftalen-2-olů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221988

Dátum: 15.06.1985

Autori: Gales Ferry, Melvin Lawrence Sherman, Johnson Michael Ross

Značky: způsob, 4-[2-hydroxy-4-(substituovaných)fenyl]naftalen-2-olů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy nových 4-[2-hydroxy-4-/substiťuovaných/fenyl]naftalen-2-olů a jejich derivátů a meziproduktů, které jsou účinné jakožto látky ovlivňující. centrální nervovou soustavu, zvláště jako analgetika nenarkotické povahy, jako prostředky proti zvracení a jako prostředky proti průjmu.

Způsob výroby směsí methanolu a vyšších alkoholů a směsi vyrobené tímto způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221987

Dátum: 15.06.1985

Autori: Manara Giovanni, Paggini Alberto, Laganá Vincenzo, Fattore Vittorio

Značky: směsi, alkoholů, vyrobené, výroby, methanolu, způsob, tímto, způsobem, vyšších

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby směsí methanolu a vyšších alkoholů, které nalézají použití jako náhražka benzinu nebo ve směsi s benzinem jako paliva do spalovacích motorů. Podle vynálezu se nechává reagovat vodík s oxidem uhelnatým, popřípadě v přítomnosti oxidu uhličitého a inertních plynů v molárním poměru vodíku k oxidu uhelnatému v rozmezí od 0,1 do 20, s výhodou od 0,5 do 5, při teplotě v rozmezí od 300 do 500 (C, s výhodou v rozmezí od...

Způsob výroby ve vodě rozpustných disazosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221986

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hoyer Ernst, Otten Joachim, Meininger Fritz, Fass Rudolf

Značky: způsob, výroby, rozpustných, vodě, disazosloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových, ve vodě rozpustných disazosloučenin, které ve formě volné kyseliny odpovídají obecnému vzorce 1. Tyto nové sloučeniny mohou být ve formě volné kyseliny a ve formě svých solí. Výhodně jsou ve formě solí, zejména ve formě solí s alkalickými kovy a s kovy alkalických zemin, zvláště výhodně ve formě sodných, draselných a také vápenatých solí. Používají se výhodně ve formě solí s alkalickými kovy k barvení,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221985

Dátum: 15.06.1985

Autori: Büchel Karl Heinz, Stetter Jörg, Brandes Wilhelm, Krämer Wolfgang, Frohberger Paul-ernst

Značky: výroby, fungicidní, složky, účinné, prostředek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden fluorovaný derivát 1-azolylbutanu obecného vzorce I v němž Az znamená imidazol-1-ylovou skupinu nebo 1,2,4-triazol-1-ylovou skupinu, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), Y znamená methoxyskupinu nebo trifluormethylovou skupinu, nebo jeho fyziologicky použitelnou adiční sůl s kyselinou.

Elektroda, obzvláště katoda, zejména pro anodickou ochranu chladičů kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 221984

Dátum: 15.06.1985

Autori: Liskowacki Jarolaw, Baranowski Jan, Leszczynska Jadwiga, Michalik Wladyslaw, Bartosz Tadeusz, Koczabski Wladyslaw

Značky: katoda, ochranu, elektroda, sírové, kyseliny, zejména, chladičů, obzvláště, anodickou

Zhrnutie / Anotácia:

Elektroda, obzvláště katoda, zejména pro anodickou ochranu chladičů kyseliny sírové, je charakterizována tím, že je tvořena průchozí trubkou, zabudovanou v horní trubkovnici chladiče prostřednictvím izolačního a současně těsnicího ucpávkového víka. Trubka je podepřena na spodní trubkovnici pomocí izolační patky a dolní část trubky prostřednictvím izolovaného vedení, jakož i trubka samotná, jsou na straně opatřené ucpávkovým víkem spojeny se...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221983

Dátum: 15.06.1985

Autori: Husslein Gerd, Varwig Juergen, Hamprecht Gerhard, Wuerzer Bruno

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát 2-fluoralkankarboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž Rl znamená dihalogenfenylovou skupinu, R2 znamená skupinu -OR3 nebo -SR3, přičemž R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, cyklohexylovou skupinu, halogenfenylovou skupinu nebo vodík, nebo jeho sůl společně s pevnou nebo kapalnou nosnou látkou. Herbicidní prostředek podle vynálezu...

Prosředky k regulaci růstu rostlin a fungicidní prostředky a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221982

Dátum: 15.06.1985

Autori: Lürssen Klaus, Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernst, Brandes Wilhelm, Regel Erik

Značky: fungicidní, látek, účinných, rostlin, prostředky, růstu, výroby, způsob, regulaci, prosředky

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředky k regulaci růstu rostlin a fungicidní prostředky, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahují alespoň jeden halogenovaný triazolylvinyl-keto- popřípadě karbinolderivát obecného vzorce I v němž A znamená ketoskupinu nebo skupinu -CH(OH)-, X znamená vodík, fluor, chlor nebo brom, Y znamená fluor, chlor nebo brom, R znamená fluor, chlor, brom, alkylovou skupinu s i až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku,...

Insekticidní a larvicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221981

Dátum: 15.06.1985

Autori: Penrose Alexander Ballingall, Leeming Michael Raymond Graves, Banks Bernard Joseph

Značky: larvicidní, prostředek, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká určité skupiny thiofensulfonamidů vykazujících insekticidní účinnost, zejména proti larválním stadiím hmyzu, a které regulují růst hmyzu. Tyto sloučeniny jsou zvlášť užitečné jako larvicidy k hubení larev bzučivky. Některé z popisovaných sloučenin vykazují akaricidní účinnost a účinnost proti sviluškovitým.