Archív za 1985 rok

Strana 105

Způsob výměny poškozených kleštin koksárenské baterie a svěrný třmen k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225260

Dátum: 01.07.1985

Autori: Ožvold Josef, Kuchař Jaromír

Značky: kleštin, baterie, třmen, způsobu, tohoto, provádění, svěrný, způsob, výměny, poškozených, koksárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výměny poškozených kleštin koksárenské baterie, jejíž kleštiny strojní a koksové strany jsou přistavěny k obkládacím deskám a jsou k sobě odpruženě a s předpětím připojeny příčnou výztuhou koksárenské baterie, vyznačený tím, že před uvolněním pružného předpětí horní příčné výztuhy se znehybní poloha horního příčníku obkládací desky, o níž se opírá deformovaná kleština vůči poloze horních příčníků obou sousedních obkládacích desek.

Způsob výroby nízkotavitelného modifikovaného kopolyamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225259

Dátum: 01.07.1985

Autori: Šebenda Jan, Suchý Richard, Bukač Zbyněk

Značky: modifikovaného, kopolyamidů, způsob, nízkotavitelného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nízkotavitelného modifikovaného kopolyamidu, obsahujícího strukturní jednotky odvozené od kaprolaktamu, dodekanolaktamu a hexamethylendiamoniumadipátu, vyznačený tím, že se směs kaprolaktamu, dodekanolaktamu a hexamethylendiamoniumadipátu nebo jejich polymerů zahřívá na teplotu 260-280 °C za tlaku 0,5 až 2 MPa v přítomnosti kyseliny fosforečné a alifatických karboxylových kyselin obsahujících více než 10 atomů uhlíku nebo jejich...

Způsob úpravy štěrbin cihel při vytváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 225258

Dátum: 01.07.1985

Autori: Sodomka Josef, Kolbaba Jaroslav

Značky: vytváření, úpravy, způsob, cihel, štěrbin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy štěrbin cihel při vytváření vyznačený tím, že do průběžných příček, které jsou mezi vzduchovými štěrbinami se při tažení pásma v rovině odřezávané délky cihly drátem současně nebo v předstihu o stanovenou délku vytvoří dutiny vpichem.

Hmotnostní snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 225257

Dátum: 01.07.1985

Autor: Pavlusik Peter

Značky: snímač, hmotnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Hmotnostní snímač podle vynálezu může být použit pro snímání hmotnosti náplně míchacích nádrží nebo jiných stabilních nádrží. Hmotnostní snímač řeší problém snímání mezních hodnot hmotnosti od minima do maxima a zpět. Předmětem vynálezu je hmotnostní snímač pod míchací nádrže nebo jiné stabilní nádrže pozůstávající z pružného lůžka opatřeného na obou koncích šrouby pro uchycení do patek nádrže. Na jedné z patek je přichycený permanentní magnet,...

Prostředek na čištění měkkých kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 225256

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vacík Jiří, Krejčí Lubomír, Líkařová Eva, Kopeček Jindřich, Ulbrich Karel, Koblas Karel

Značky: kontaktních, čoček, prostředek, měkkých, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek na čištění měkkých kontaktních čoček vyznačený tím, že jako účinnou látku obsahuje enzym-proteázu vybranou ze skupiny sestávající z papainu, vodorozpustných derivátů papainů, ficinu a aspergillusorise v přítomnosti směsi kyseliny ethylendiamintetraoctové a látky obsahující SH skupinu vybrané ze skupiny sestávající z cysteinu, merkaptoethanolu, 4-methylbenzenthiolu, 1,2-dimerkaptoethanolu a dalších rozpustných merkaptámů jako...

Polyetylen pro tvarované výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225255

Dátum: 01.07.1985

Autori: Nečesaný František, Balabán Luboš, Jelínek Jaromír

Značky: tvarované, polyetylen, výrobky

Zhrnutie / Anotácia:

Polyetylen pro tvarované výrobky obsahující vysokohustotní polyetylen, saze, stabilizátory a případně další zpracovatelské přísady, vyznačený tím, že obsahuje 97 až 99 hmotnostních % polyetylénu, 0,5 až 3 hmotnostní % sazí s měrným povrchem 505 až 1200 m2/g, obsahujících 0,1 až 1,5 hmotnostních % popele o složení 5 až 60 hmotnostních dílů kysličníku vanadičitého, 11 až 32 hmotnostních dílů kysličníku nikelnatého a 1,2 až 32,5 hmotnostních dílů...

Dvousměrné průtokové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 225254

Dátum: 01.07.1985

Autor: Míšek František

Značky: čidlo, dvousměrné, průtokové

Zhrnutie / Anotácia:

Dvousměrné průtokové čidlo je vhodné zvláště pro diagnostiku prosaků a netěsností v hydraulických systémech. Sestává ze dvou těles vzájemně uzavřených těsněním. V prvém, nemagnetickém tělese je suvně uložen pístek dosedající z jedné strany na narážku s předepnutou pružinou, které jsou uloženy v druhém tělese a z druhé strany držený ve střední poloze další pružinou předepnutou šroubem, přičemž s pohybem pístku je vázán magnet pro sepnutí...

Pasta pro odporové vodiče skleněných tabulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225253

Dátum: 01.07.1985

Autori: Mašek Miroslav, Holík Jiří, Jonáš Jiří, Vybíral Jaroslav, Pek Alexandr

Značky: sklenených, odporové, tabulí, pasta, vodiče

Zhrnutie / Anotácia:

Pasta pro odporové vodiče skleněných tabulí s elektrickým vytápěním, vyznačená tím, že obsahuje hmotnostně 80 % stříbrného pigmentu a 20 % lakové složky, přičemž stříbrný pigment sestává ze 65 až 72 % práškového stříbra, 17 až 22 % kysličníku stříbrného Ag2O a 8 až 12 % tavidla a laková složka obsahuje 90 až 94 % terpineolu a 6 až 10 % etylcelulozy, přičemž tavidlo obsahuje 78 až 82 % kysličníku bismutitého Bi2O3, v němž nesmí přestoupit obsah...

Kolejnicové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225252

Dátum: 01.07.1985

Autori: Mařík Jiří, Loyda Miloslav, Kubánek Vladimír

Značky: spojky, kolejnicové

Zhrnutie / Anotácia:

Použití alkalického polyamidu na bázi 6-kaprolaktamu, popřípadě jeho kopolymerů s laktamy ?-aminokyselin, modifikovaného měkkým pěnovým polyuretanem v množství do 3 % hmotnostních jako materiálu pro výrobu kolejnicových spojek.

Zařízení na automatické vkládání předpěstované sadby se zemním balem do sázecího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225251

Dátum: 01.07.1985

Autori: Streubel Gerhard, Kubový Petr

Značky: vkládání, zařízení, ústrojí, předpěstované, sázecího, zemním, sadby, automatické, balem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na automatické vkládání předpěstované sadby se zemním balem do sázecího ústrojí sestávající z rámu stroje, k jehož přední části je připevněna pohyblivá distribuční plošina a k zadní části sázecí kanál, ústící do zahrnovací radlice, vyznačující se tím, že pohyblivá distribuční plošina (7), opatřená příčnou rozlamovací lištou (11), přechází hranou (12) v selekční plochu (13), na kterou navazuje deska dopravníků (14), v jejíž přední části...

Zařízení pro automatické dělení a odizolování tenkých vodičů izolovaných plasty s možností korekce délky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227395

Dátum: 30.06.1985

Autori: Poláček Josef, Černý Antonín

Značky: tenkých, délky, korekce, automatické, vodičů, izolovaných, plasty, možností, odizolování, dělení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické dělení a odizolování tenkých vodičů izolovaných plasty s možností korekce délky. Vynález se týká oborů slaboproudé elektroniky, technologie zpracování vodičů tenkých průřezů. Vynález řeší způsob automatického odměřování, dělení a odizolování vodičů izolovaných plasty průměrů pod 0,3 mm. Podstatou vynálezu je uspořádání a provedení jednotlivých elementů elektronické a mechanické části zařízení takovým způsobem, že tenký...

Ploché teplovýmenné teleso pre blokovú krátkocestnú odparku so stieraným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227394

Dátum: 30.06.1985

Autori: Cvengroš Ján, Tkáč Alexander

Značky: blokovú, těleso, filmom, stieraným, odparku, teplovýmenné, ploché, krátkocestnú

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši ploché teplovýmenné teleso pre blokovú krátkocestnú odparku so stieraným filmom s odparnými, resp. kondenzačnými plochami na oboch čelných stenách. Teplovýmenné teleso pozostáva z dutej plochej komory, ktorú tvoria dve rovnobežné steny, spojené na obvode bočnými stenami, pričom v jednej z horizontálnych bočných stien je zaústená rúrka pre prívod média a rúrka pre odvod média tak, že jedna z nich je vyústená pri protiľahlej bočnej...

Zariadenie pre manipuláciu s radioaktívnymi trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227393

Dátum: 30.06.1985

Autor: Ježík Ernest

Značky: trubkami, manipuláciu, zariadenie, radioaktívnymi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru jadrovej techniky. Rieši technický problém spoľahlivého a nenáročného likvidovania trubiek, ktoré sú vsunuté do jadrového reaktora a tým pádom je ich čásť vsunutá do aktívnej zóny reaktora radioaktívna. Podstata vynálezu spočíva v tom, že trubka je vtiahnutá pomocou žeriavu do dutiny zariadenia a do zložiska je vytlačená váhou tyče, na ktorej spodnom konci bola upnutá. Vynález može byť využitý v jadrových elektrárňach.

Způsob přípravy velkého množství vysoce fyziologicky aktivních konidií mikroorganismu Claviceps purpurea (Fr.) Tul.

Načítavanie...

Číslo patentu: 227392

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kybal Jan, Strnadová Karin

Značky: přípravy, fr, způsob, konidií, claviceps, vysoce, množství, purpurea, fyziologicky, aktivních, velkého, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález chrání způsob přípravy velkého množství vysoce fyziologicky aktivních konidií mikroorganismu Claviceps purpurea (Fr.) Tul. dvoustupňovou stacionární kultivací na hladině kapalného živného media. V prvním stupni, který se očkuje vegetativním submerzním inokulem nebo klidovými konidiemi ve vodné suspenzi, medium obsahuje pouze limitované množství asimilovaného uhlíku, což vede až k úplnému zastavení prodlužovacího vegetativního...

Vtoková soustava uzavřené slévárenské formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227391

Dátum: 30.06.1985

Autori: Ungermann Jaroslav, Menšík Rudolf

Značky: slévárenské, soustava, vtoková, formy, uzavřené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy soustavy uzavřené slévárenské formy pro vnášení modifikátoru do kovové taveniny v průběhu jejího odlévání. Ve formě je vytvořen vertikálně vtokový kanál pro modifikátor. V průniku dutin obou kanálů se vytvoří zásobník, do kterého se vkládají lité nebo lisované tablety modifikátoru.

Zařízení na uzavírání čalouněných polštářů ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227390

Dátum: 30.06.1985

Autori: Stránský Alfred, Poledna Ladislav

Značky: polštářů, čalouněných, zařízení, uzavírání, ultrazvukem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká čalouněného nábytku. Čalouněné polštáře, které se dosud uzavírají ručním šitím pomocí skrytého stehu jsou podle vynálezu uzavírány zařízením pomocí ultrazvuku. Látka s damaškem, anebo v případě oboustranně čalouněných polštářů dvě látky, jsou pomocí termoplastické vložky spojeny ultrazvukem. Slouží k tomu zařízení, ve kterém se pod spojované látky vloží kovová podložka, na které se svorkami upevní termoplastická vložka. Kovová...

Sušiace zariadenie na materiál v sypkom, plastickom alebo tekutom stave

Načítavanie...

Číslo patentu: 227389

Dátum: 30.06.1985

Autori: Jalakša Vladimír, Dovičovič Ivan, Füle Ivan

Značky: sušiace, štávě, zariadenie, sypkom, plastickom, materiál, tekutom

Zhrnutie / Anotácia:

Sušiace zariadenie na materiál v sypkom, plastickom alebo v tekutom stave (obr. 2). Účelom vynálezu je zlepšenie prestupu tepla, zjednodušenie konštrukcie a zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti sušiaceho zariadenia. Uvedeného účelu sa dosiahne konštrukciou sušiaceho zariadenia pozostávajúceho z valcovej nádoby, v ktorej pozdĺžnou osou prechádza rotujúci hriadeľ s unášacími kotúčmi pospájaný spojnicami na ktorých sú umiestnené voľné otočné...

Způsob měření vibrací dvouřadých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227388

Dátum: 30.06.1985

Autori: Košvica František, Kůr Jan, Kirchner Stanislav

Značky: dvouřadých, způsob, ložisek, vibrací, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu měření vibrací a doplňujících parametrů dvouřadých kuličkových ložisek zejména speciálních dvouřadových ložisek s roztečí oběžných drah větší než je průměr oběžné dráhy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v průběhu měření úrovně vibrací ložiska se působí na vnitřní kroužek ložiska axiální silou, která vyvozuje v rámci axiální vůle ložiska plynulý nebo skokový relativní posuv vnitřního kroužku vůči vnějšímu a tím...

Menič viacstupňových planetových prevodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227387

Dátum: 30.06.1985

Autor: Šmida Ladislav

Značky: viacstupňových, planetových, prevodov, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je menič viacstupňových planetových prevodov, určený k vyradeniu prevodového stupňa planetových prevodových skríň poháňaných motormi. Umožňuje zmenu prevodového stupňa v planetových prevodových skriniach a tým aj otáčkovej hladiny bez zmeny výkonu, čo je výhodné najmä v banskom priemysle pri aplikácií u vŕtacích prac. Menič pozostáva z puzdra upraveného pre nasadenie na výstupnú hriadeľ motora na obvode ktorého sú vytvorené...

Způsob oddělování kapalných uhlovodíků ze zemního plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225400

Dátum: 30.06.1985

Autor: Vinš Luděk

Značky: způsob, oddělování, provádění, uhlovodíku, kapalných, způsobu, plynů, tohoto, zemního, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oddělování kapalných uhlovodíků ze zemního plynu, vyznačený tím, že se zemní plyn o tlaku 4 až 7 MPa ochladí expandovaným ochuzeným zemním plynem na teplotu +10°C až -10°C, přičemž částečně zkondenzuje, načež se ochladí ochuzeným zemním plynem a expandovaným ochuzeným zemním plynem na teplotu -40 °C až -60 °C, přičemž vzniká kondenzát, který stéká proti proudu ochlazovaného zemního plynu a přitom se ohřívá a ochuzuje o níže vroucí...

Způsob výroby kyseliny 4,4-difenylitakonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225399

Dátum: 30.06.1985

Autor: Křepelka Jiří

Značky: kyseliny, způsob, 4,4-difenylitakonové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyseliny 4,4-difenylitakonové vzorce I reakcí benzofenonu s diethylsukcinátem za přítomnosti alkoholátu alkalického kovu, vyznačující se tím, že se uvede de reakce benzofenon s 2 až 3 molekvivalenty diethylsukcinátu v prostředí methanolu, v přítomnosti 3 až 6 molekvivalentů methylátu sodného, výhodně 5 molekvivalentů, při teplotě varu reakční směsi, načež se reakční směs zředí 150 až 200 molekvivalenty vody a rozloží při teplotě...

Způsob přípravy pěnových past nebo lázní o různých barevných odstínech z jedné napěňovací jednotky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225398

Dátum: 30.06.1985

Autori: Tůma Miloslav, Hrubeš Pavel, David Svatopluk, Mojžíš Milan

Značky: zařízení, způsobu, barevných, různých, jednotky, napěňovací, způsob, odstínech, jedné, pěnových, provádění, lázni, přípravy, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy pěnových past nebo lázní o různých barevných odstínech z jedné napěňovací jednotky, vyznačený tím, že se připraví celé potřebné množství slepé pěnové tiskací pasty nebo barvicí lázně o dané objemové hmotnosti, které se rozdělí do shodného počtu větví s požadovaným počtem barevných odstínů, načež se jednotlivé větve pěnové pasty nebo lázně obarví a po zhomogenizování nanáší.

Konstrukce stěny průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 225397

Dátum: 30.06.1985

Autor: Berka Miroslav

Značky: průmyslové, stěny, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukce stěny průmyslové pece, vhodná pro stropy i dveře, sestávající z rámu ocelové konstrukce s pláštěm z azbestocementových desek a z vyzdívky, vyznačená tím, že azbestocementové desky (3) a rám (2) ocelové konstrukce jsou uspořádány posuvně vůči sobě navzájem, přičemž azbestocementové desky (3) jsou součástí vyzdívky (4), která je upevněna k rámu (2) ocelové konstrukce.

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kluževič Milan, Varta Jiří, Kodrle Luděk, Pavlík Oldřich, Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Raška Pavel, Slouka František, Hromek František, Lesniak Adolf, Fiala Jaroslav, Chvojka Jan, Kuběna Slavoj, Hošek Jan, Bohuš Jiří, Peška Rudolf, Šigut Ivan, Hladký Jan

Značky: způsob, čištění, hrdla, konvertoru, límce, vyzdívky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Dvouválcová zakružovačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 225395

Dátum: 30.06.1985

Autor: Raclavský Jaroslav

Značky: dvouválcová, zakružovačka

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouválcová zakružovačka, zvláště pro plechy, s válci uspořádanými v bočnicích, které jsou pevně spojeny se základovou deskou, a u níž je hnaný přítlačný válec opatřen pružnou vrstvou, vyznačená tím, že v bočnicích (2, 3) jsou uspořádané posuvné kameny (14, 15) pro přítlačný válec (5), které jsou vzájemně propojeny příčníkem (12), kloubově spojeným s pístnicí (11) hydraulického zvedacího agregátu (10), uchyceného na základové desce (1), přičemž...

S-Substituční deriváty 8-chlor-6-(2-chlor-fenyl)-1-merkaptomethyl-4H-s-triazolo(4,3-a)-1,4- benzodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225394

Dátum: 30.06.1985

Autori: Protiva Miroslav, Metyš Jan, Vejdělek Zdeněk

Značky: s-substituční, deriváty, benzodiazepinu, 8-chlor-6-(2-chlor-fenyl)-1-merkaptomethyl-4h-s-triazolo(4,3-a)-1,4

Zhrnutie / Anotácia:

S-Substituční deriváty 8-chlor-6-(2-ch1or-fenyl)- 1-merkaptomethyl-4H-s-triazolo (4,3 -a)-1,4-benzodiazepinu obecného vzorce I, ve kterém R značí 2-dimethylaminoethyl, cyklohexyl, fenyl, tolyl, chlorfenyl, benzyl, furfuryl nebo pyridylmethyl, a jejich soli s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami.

Náhon podávacích hlav k podávání přízí rozdílnými rychlostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 225393

Dátum: 30.06.1985

Autori: Steiner Jindřich, Pleskač Karel, Hrubý Jan

Značky: náhon, rozdílnými, rychlostmi, přízí, podávacích, podávání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká náhonu podávacích hlav k podávání přízí rozdílnými rychlostmi do pletacích systémů podle zvolené vazby pleteniny, vhodný zejména pro okrouhlé pletací stroje. Pro některé druhy vazeb pleteniny se požaduje, aby množství podávané příze do jednotlivých pletacích systémů bylo vzájemně odlišné podle požadavků dané vazby pleteniny. Toho lze docílit změnou rychlosti podá vání příze do toho kterého pletacího systému. Nastavení rychlosti...

Utrazvukový piezoelektrický sendvičový menič, zvlášť pre veľký ultrazvukový výkon

Načítavanie...

Číslo patentu: 225392

Dátum: 30.06.1985

Autor: Hanzlík Josef

Značky: piezoelektrický, výkon, veľký, zvlášť, utrazvukový, sendvičový, ultrazvukový, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prevedenia ultrazvukové ho piezoelektrického sendvičového meniča, zvlášť pre veľký ultrazvukový výkon typu Langevin-sendvič, hlavne pre technológie, ako je ultrazvukové zváranie, tvárnenie, obrábanie a podobne. Ultrazvukové sendvičové meniče pozostávajú aspoň z dvoch aktívnych piezoelektrických keramických meničov, medzi ktorými je uložená kovová elektróda. Všetky tieto časti sú zovreté pasívnymi koncovými časťami reflektorom a...

Zařízení pro omezení zatížení, zejména navijáku pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225391

Dátum: 30.06.1985

Autor: Paliatka Pavol

Značky: omezení, navijáku, motorová, zatížení, zařízení, zejména, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro omezení zatížení, zejména na vijáku pro motorová vozidla, uspořádané mezi zdrojem pohonu a navijákem, vyznačující se tím, že je vytvořeno ze dvou hřídelů (1, 2), opatřených na jednom svém konci křížovými čepy (3, 6), kde hnací hřídel (1) je na druhém konci opatřen drážkováním (4) a je na něm uloženo víko (5) a hnaný hřídel (2) je dutý a k jeho druhému konci je při pevněna skříň (7), spojená šrouby (14) s víkem (5), přičemž na...

Zapojení obvodu zpožděné indikace zapnutí zdroje stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225390

Dátum: 30.06.1985

Autor: Mikulášek Vladimír

Značky: indikace, zdroje, stejnosměrného, zapojení, napětí, obvodů, zpožděné, zapnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu zpožděné indikace zapnutí zdroje stejnosměrného napětí, se zpožďovacím kondenzátorem, odpory a tranzistorem, vyznačené tím, že sériová kombinace Zenerovy diody (ZD) a nabíjecího odporu (R1) je připojena jedním koncem ke svorce stejnosměrného napětí první polarity a druhým koncem jednak přes zpožďovací kondenzátor (C) na svorku stejnosměrného napětí druhé polarity, jednak, případně přes vybíjecí odpor (R2), na bázi tranzistoru...

Způsob výroby oceli přímou redukcí vsázky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225389

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kabeláč Oldřich, Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav, Matějka Čestmír

Značky: redukci, vsázky, způsob, výroby, oceli, přímou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oceli přímou redukcí vsázky, obsahující kysličníky železa redukčním plynem a zkujnění taveniny železa kyslíkem, kde se plynné palivo a kyslík k předehřevu vsázky, k tvorbě redukčního plynu a ke zkujnění taveniny železa přivádí jednou nebo několika víceplášťovými tryskami, umístěný mi ve dnu nebo spodní části sklopné nádoby, se vyznačuje tím, že se na vsázku působí při předehřevu do teploty 800 °C dokonalým spalováním směsi paliva...

Zařízení k vytápění průběžných pekárenských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225388

Dátum: 30.06.1985

Autor: Zahradník Ladislav

Značky: zařízení, pecí, vytápění, průběžných, pekárenských

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vytápění průběžných pekárenských pecí vyznačené tím, že vyztužená vytápěcí tělesa (1) jsou pomocí podpěr (4) kluzně spojena s podstavci základu (2) a s vyrovnávacími deskami (3).

Způsob rozvodu spalin u cyklotermických průběžných pekárenských pecí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225387

Dátum: 30.06.1985

Autor: Zahradník Ladislav

Značky: cyklotermických, rozvodu, spalin, provádění, průběžných, tohoto, způsob, zařízení, způsobu, pekárenských, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob rozvodu spalin u cyklotermických průběžných pekárenských pecí vyznačený tím, že cirkulující spaliny se dělí do dvou okruhů, přičemž první okruh tvoří spaliny ohřáté ve spalovací komoře, procházející topnými kanály I. event II. teplotní zóny a druhý okruh tvoří část spalin z prvního okruhu po výstupu z topných kanálů I. event. II. teplotní zóny, procházející topnými kanály III. až VI. teplotní zóny, přičemž ochlazené spaliny prvního...

Snímací souprava vhodná pro snímání textilních přístřihů, zejména pletených

Načítavanie...

Číslo patentu: 225386

Dátum: 30.06.1985

Autori: Malášek František, Horák Alois

Značky: souprava, textilních, pletených, vhodná, snímání, zejména, přístřihů, snímací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímací soupravy pro snímání textilních, zejména pletených přístřihů z hraničky nebo jednotlivě pomoci ojehlených snímacích prvků, například výkyvně nebo výsuvně uložených snímacích destiček, uchycených ke spojovacím elementům snímací soupravy. Jsou známa zařízení pro snímání textilních přístřihů, pracující rozličným způsobem na mechanickém, pneumatickém nebo elektrostatickém principu a rovněž na kombinaci těchto principů. Při...

Způsob přípravy 1-naftol-4-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225385

Dátum: 30.06.1985

Autori: Žaloudek Josef, Louda Miroslav

Značky: přípravy, kyseliny, způsob, 1-naftol-4-sulfonové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1-naftol-4-sulfonové kyseliny sulfonací 1-naftolu kyselinou sírovou nebo oleem, vyznačený tím, že sulfonace se provádí při teplotě 10 až 90 °C v prostředí nepolárního organického rozpouštědla ze skupiny zahrnující kapalné alifatické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky benzenové a naftalenové řady a chlor, fluor a nitro deriváty těchto uhlovodíků, nebo směsi takových rozpouštědel a alifatické karboxylové kyseliny s 2 až 6 uhlíky...

Zapojení hydraulického pracovního obvodu vyboulovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225384

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kosek Jiří, Peňáz Václav, Kraus Josef

Značky: hydraulického, zapojení, obvodů, pracovního, vyboulovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického pracovního obvodu vyboulovacího lisu, obsahující hydraulický multiplikátor a regulační hydrogenerátor s tlakovým proporcionálním ventilem v primární větvi, vyznačený tím, že vysokotlaká větev (8) hydraulického multiplikátoru (3) je spojena s pojišťovacím ventilem (9), jehož řídicí část (17) je propojena na primární větev (16) jednak přímo, jednak přes ovládač (10) a řídicí větev (11), přičemž ovládač (10) je elektricky...

Zařízení k vyrovnání nápravových tlaků vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225383

Dátum: 30.06.1985

Autori: Valenta Milan, Lukášek Eduard, Bastl Vladimír

Značky: vozidla, nápravových, zařízení, tlaku, vyrovnání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyrovnávání nápravových tlaků vozidla vytvořené kombinací mechanického a hydraulického systému, vyznačující se tím, že je tvořeno svislým hydraulickým vahadlem (2), svým horním koncem kloubově uchyceným k rámu (1) a spodním koncem otočně uchyceným k páce (3) mechanického vahadla (11), přičemž k oběma koncům páky (3) je otočně uchycena dvojice třmenů (4, 4'), k nimž je jedním koncem uchycena dvojice pružin (6, 6'), která je svým...

Vícecestné reversační zařízení k přivádění směsi plynných a sypkých látek ke spotřebičům

Načítavanie...

Číslo patentu: 225382

Dátum: 30.06.1985

Autori: Jekl Jiří, Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk, Záviský Jaromír

Značky: spotřebičům, látek, zařízení, sypkých, směsi, plynných, vícecestné, reversační, přivádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícecestného reversačního zařízení k přivádění směsi plynných a sypkých látek k více spotřebičům, například směsi prachového vápna a kyslíku do konvertorů, nebo kyslíku a prachového vápence, vzduchu a prachového koksu a podobně. Dosud známá zařízení k regulaci a reversaci směsi plynných a sypkých látek při jejich přivádění do spotřebičů, sestávají z běžných ventilů, kohoutů, šoupátek a podobně. Tato zařízení neumožňují...

Zařízení pro vedení rotačních šablon na strojích pro potiskování pásových materiálů, zejména textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225381

Dátum: 30.06.1985

Autor: Tůma Jiří

Značky: strojích, šablon, rotačních, potiskování, zejména, vedení, materiálů, textilních, pásových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vedení rotačních šablon na strojích pro potiskování pásových materiálů, zejména textilních materiálů. Jsou známa různá provedení pro vedení rotačních šablon, jejichž nevýhodou je ze jména skutečnost, že neumožňují výškové nastavení rotační šablony podle tloušťky potiskovaného materiálu a její odtažení při pře rušení potiskování. Navíc jsou upínací hlavy umístěny pevné, a není možno je přizpůsobit našikmení vodícího...

Pomocný hydrogenerátor axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 225380

Dátum: 30.06.1985

Autori: Gostanian Edward Aršak, Galba Vladimír

Značky: prevodníka, hydrostatického, pomocný, hydrogenerátor, axiálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocný hydrogenerátor axiálneho hydrostatického prevodníka so šikmou doskou, po zostávajúci z prvého súkolesia, ktoré je uložené na pomocnom hriadeli spriahnutom cez spojku s hlavným hriadeľom prevodníka a ktoré je spolu s ložiskovou doskou umiestnené v prvom valcovitom priestore vytvorenom v zadnom veku prevodníka, v ktorom sú umiestnené tiež spätné ventily, pričom prvý valcovitý priestor je uzavretý krycím vekom, v ktorom je umiestnený sací...