Archív za 1985 rok

Strana 102

Elektrický obvod pro ovládání napínacího stroje špic obuvi lepením

Načítavanie...

Číslo patentu: 225682

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hrádek Jaroslav, Langer František, Seemann Jindřich, Valášek Miloslav

Značky: obvod, elektricky, stroje, ovládání, obuvi, lepením, napínacího, špic

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický obvod pro ovládání napínacího stroje špic obuvi lepením je tvořen řídicím obvodem a silovým obvodem. Řídicí obvod sestává z jedenácti řídicích větví paralelně zapojených a silový obvod z osmi paralelně zapojených silových větví použitím fotoelektrických snímačů v řídicím a silovém jeho obvodu, tedy v celkovém zapojení, rozčleněném na příslušné větve je umožněno při ustřeďování svršku obuvi do klešťového systému, popřípadě při...

Zařízení pro uložení pohonu lisovních stolů hydraulických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225681

Dátum: 01.07.1985

Autori: Křiščin Zdeněk, Soukup Miroslav

Značky: pohonů, hydraulických, lisovních, lisů, zařízení, stolu, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uložení pohonu lisovních stolů hydraulických lisů, sestávající z lože posuvu, opatřeného dvěma dvojicemi rovnoběžných vertikálních žeber, vyznačující se tím, že s vnitřními plochami (3) rovnoběžných vertikálních žeber (2) a horní plochou (4) lože (1) posuvu je v trvalém dotyku přední hranolovitá část (6) hydraulického válce 5), v jejíž bocích jsou provedeny vertikální drážky (8), vedle kterých jsou v rovnoběžných vertikálních...

Zařízení na měření úchylek rovinnosti ploch stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 225680

Dátum: 01.07.1985

Autor: Wetterschneider Marcel

Značky: dílců, ploch, úchylek, měření, rovinnosti, zařízení, stavebních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na měření úchylek rovinnosti ploch stavebních dílců, vyznačené tím, že sestává ze čtyř stojánků (1) a dvou elektricky vodivých strun (25) spojujících úhlopříčné dvojice stojánků (1) přičemž se vzájemné dotýkají a jsou na stojáncích (1) vedeny přes výškové kalibrované podpěry (18) a propojeny do elektrického okruhu se signalizačním zařízením (2) pro signalizaci vzájemného dotyku elektricky vodivých strun (25), přičemž každá dvojice...

Nátěrová a tmelící hmota na bázi vinylového polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225679

Dátum: 01.07.1985

Autori: Opa Vlastimil, Ondryáš Miroslav, Ondryáš Vilém, Pochman Jaroslav

Značky: nátěrová, polymerů, tmelící, bázi, vinylového, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nátěrové a tmelící hmoty na bázi vinylového polymeru, slouží k za mezení průsaku a průniku kapaliny pory nebo trhlinami v pevném materiálu. Tato hmota je tvořena: v 0 až 25 hmotnostních dílů reaktoplastu, 10 až 25 hmotnost. dílů mletého vápence, 30 až 75 hmotnost, dílů polyvinylchloridu a 0 až 50 hmotnost, dílů nitrátu celulózy rozpuštěného v ketonech nebo esterech, Do této směsi je možno přidat až 400 % omítkové stavební hmoty....

Kotoučová hrubovací fréza na ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225678

Dátum: 01.07.1985

Autori: Volný Bořivoj, Volný Jaromír

Značky: ozubení, hrubovací, fréza, kotoučová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotoučové frézy za výkonné hrubování ozubení velkých modulů. Jeho podstata spočívá v tom, že upínacím elementem každého nože je válečková upínka, suvné uložená v tělese frézy a opatřená závitovým otvorem, do kterého je zašroubován upínací šroub. Tato válečková upínka dosedá svou úkosovou plochou na zkosení upravené na tělese nože, který je svou zadní a boční plochou uložen na rovných stěnách nožové drážky vytvořené v tělese...

Zařízení pro měření hladiny tlakového zkapalněného produktu dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225677

Dátum: 01.07.1985

Autor: Doležal Lubomír

Značky: měření, zkapalněného, tlakového, hladiny, dělení, zařízení, vzduchu, produktů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření hladiny tlakového zkapalněného produktu dělení vzduchu v tlakovém zásobníku sestávající z tlakového zásobníku, vysílače tlakové diference, redukční stanice, ukazatele a impulsního potrubí, vyznačující se tím, že tlakový zásobník (1) je propojen impulsním potrubím (5) tlakové diference minusového signálu a impulsním potrubím (6) tlakové diference plusového signálu s vysílačem (2) tlakové diference, který je propojen dále s...

Způsob zamezení vzniku inkrustací

Načítavanie...

Číslo patentu: 225676

Dátum: 01.07.1985

Autori: Blechta Zdirad, Söhnel Otakar, Němeček Milan, Kubišta Vladimír

Značky: zamezení, způsob, vzniku, inkrustací

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zamezení vzniku inkrustací uhličitanu či síranu vápenatého při jejich vylučování z vodných roztoků, zejména solanky, minerální vody či vody k destilaci přídavkem deficitního síranového, uhličitanového nebo vápenatého iontu, vyznačený tím, že kromě přídavku deficitního iontu se tamtéž přidává suspenze uhličitanu či síranu vápenatého vzniklá v předchozím vylučování, a to v množství rovném 1 až 20ti násobku vylučovaného uhličitanu či síranu...

Kontrolní trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 225675

Dátum: 01.07.1985

Autori: Polák Josef, Beneš Stanislav

Značky: kontrolní

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrolní trn k zařízení pro ustředění obráběného hřídele do osy obráběcího vřetene, po dle vynálezu dle čs. autorského osvědčení č. 225 053, vyznačený tím, že je výměnný a zasahuje do otvoru (2) tělesa (3) zařízení a na jeho konci, přivráceném k prizmatické čelisti (4), je vytvořen zploštělý výstupek (5), případné čelní zářez (8), přičemž šířkový rozměr zploštělého výstupku (5) je menší než šířka drážky (6) kontrolovaného hřídele (7), zatím co...

Zapojení pro regulaci tepelného režimu v rotační peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 225674

Dátum: 01.07.1985

Autori: Skopal Jaroslav, Svozil Milan, Jemelka Jaromír, Homola František, Höfer Jan, Švrdlík Antonín

Značky: tepelného, režimu, zapojení, rotační, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci tepelného režimu v rotační peci vytvořené čidly teplot plynů v prašné komoře a v chladiči a čidlem teploty materiálu na výstupním konci rotační pece, připojenými na vstup digitálního počítače a akčními členy připojenými na výstup digitálního počítače, vyznačené tím, že nejméně na dvou místech délky rotační pece (1) jsou vně uspořádána izotopová čidla (4) pro měření hodnot úhlů (?l, ?2) svahu materiálové vrstvy v rotační...

Zapojení elektrické kompenzace regulační odchylky proporcionálně řízeného termostatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225673

Dátum: 01.07.1985

Autor: Havelka Vladimír

Značky: termostatu, kompenzace, proporcionálne, řízeného, regulační, elektrické, odchylky, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektrické kompenzace regulační odchylky proporcionálně řízeného termostatu, kde porovnávací člen je tvořen odporovým mostem, v němž alespoň jeden z prvků je tvořen termistorem umístěným v tělese termostatu, přičemž v jedné diagonále mostu je za pojen napájecí zdroj, zatímco v druhé diagonále je zapojen v sérii diferenciální zesilovač a výkonový zesilovač pro obrácení fáze napětí a na výstup výkonového zesilovače a první svorku...

Zařízení pro příhon zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 225672

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hašlar Ladislav, Koula Adolf

Značky: zařízení, příhon, zvířat

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro příhon zvířat, opatřené horizontálně pohyblivou přiháněcí zábranou, vyznačené tím, že na pojezdové dráze (8) ohrazení (5), opatřeného vstupními dvířky (2), je uložen most (18), spojený s alespoň jedním pohybovým lanem nebo řetězem (10), napojeným pomocí hnací kladky (11) na hnací motor (13) a opatřený přiháněcí zábranou (26), zavěšenou pomocí alespoň jedné pohyblivé kladky (24) ve smyčce řetězu nebo lana (27), vedeného přes...

Topné ústrojí sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225671

Dátum: 01.07.1985

Autori: Žilka Miloslav, Doubravský František

Značky: sušárny, topné, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Topné ústrojí sušárny, zejména pro sušení rostlinných produktů v zemědělství, např. sena, které pracuje s ohřívaným vzduchem, u kterého je proudění sušicího vzduchu zajišťováno činností ventilátorů osazených ve stěně prostoru pod sušicími rošty sušárny, pro které je zdrojem pohonné energie spalovací motor, jehož tepelné ztráty jsou využívány k předehřevu sušicího vzduchu, vyznačené tím, že ventilátory (3) s elektromotory (4) jsou překryty...

Válečkový dopravník s ukládacím stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225670

Dátum: 01.07.1985

Autori: Koláček Jaroslav, Vítek Ervín

Značky: stolem, ukládacím, válečkový, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Válečkový dopravník s ukládacím stolem, který je sestaven z pevných příčníků, jenž jsou uspořádány mezi podélníky rámu válečkového dopravníku a na nichž jsou připevněny pružné bloky s nosnými deskami, kde rám válečkového dopravníku, opatřený dopravními válečky, je uložen na zvedacím mechanismu, vyznačený tím, že úroveň horních hran dopravních válečků (7) je ve výchozí poloze rámu (1) válečkového dopravníku pod úrovní horních ploch nosných desek...

Způsob radikálové emulzní polymerce dienových uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225669

Dátum: 01.07.1985

Autori: Siegfried Wolfgang, Harwat Martin, Antonová Elisabeth, Fuchs Heinz-georg, Urban Otto, Hühn Günter, Hájek Jiří

Značky: polymerce, radikálové, dienových, emulzní, uhlovodíku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob radikálové emulzní polymerace dienových uhlovodíků, zejména 1,3-butadienu, izoprenu nebo chloroprenu, popř. v přítomnosti monoetylenické sloučeniny, zejména styrenu nebo akrylonitrilu, v přítomnosti emulgátorů, vyznačený tím, že se jako emulgátor použije 0,5 až 5,0% hmotnostních, vztaženo na monomery, vodorozpustné soli, s výhodou sodné soli, oligovinylaromátů, s výhodou oligomeru alfa-metylstyrenu, se stupněm oligomerace 2 až 8, nebo...

Způsob přípravy aktivní hmoty pro kladné elektrody alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225668

Dátum: 01.07.1985

Autori: Zábranský Zdeněk, Micka Karel, Wilczek Bronislav

Značky: aktivní, akumulátorů, hmoty, způsob, alkalických, elektrody, přípravy, kladné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aktivní hmoty pro kladné elektrody alkalických akumulátorů sražením roztoku nikelnaté soli, vyznačený tím, že se k 12 až 35% roztoku nikelnaté soli, například 15% roztoku krystalického síranu nikelnatého, postupně přidává 10 až 30% roztok alkalického hydroxidu, například 25% roztok hydroxidu draselného, až do alkalické reakce suspenze, výhodně do hodnoty pH v rozmezí 10 až 13, vysrážený hydroxid nikelnatý se oddělí, zbaví...

Způsob linearizace statické charakteristiky odporového snímače teploty a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225667

Dátum: 01.07.1985

Autor: Tesař Jindřich

Značky: linearizace, statické, zapojení, způsob, snímače, odporového, charakteristiky, teploty, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob linearizace statické charakteristiky odporového snímače teploty, vyznačený tím, že k původnímu signálu nelineárního průběhu odporového snímače teploty se přičte odchylka nelineárního signálu od linearity zajištěná experimentální.

Zapojení obvodu časového hlídače – havarijní zvukové a světelné signalizace do obvodu napájení kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225666

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jaskiewicz Antonín

Značky: obvodů, zvukové, zapojení, světelné, časového, kotlů, havarijní, hlídače, napájení, signalizace

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení časového hlídače - havarijní zvukové a světelné signalizace do obvodu napájení kotlů, vyznačené tím, že z fázové svorky (R) napájecí sítě jsou vyvedeny tři obvody, z nichž jeden je napojen na prvou pojistku (F2), druhý na druhou pojistku (F3), třetí na třetí pojistku (F4), přičemž prvá pojistka (F2) je napojena přes prvý kontakt (1) paketového přepínače (Q1) při spojení druhého kontaktu (2) se čtvrtým kontaktem (4) na rozpojovací...

Zapojení tenzometrického polovodičového snímače mechanických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225665

Dátum: 01.07.1985

Autor: Klein František

Značky: tenzometrického, polovodičového, zapojení, mechanických, veličin, snímače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení tenzometrického polovodičového snímače mechanických veličin, zvláště tlaku kapalin, jehož napájecí vstup je spojen s výstupem řídicího proudového zdroje, vyznačen tím, že napájecí vstup (4) tenzometrického polovodičového snímače (2) je spojen přes sériově zapojený kompenzační odpor (3) s řídicím vstupem (6) řídicího proudového zdroje (1).

Způsob inverze sacharózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225664

Dátum: 01.07.1985

Autori: Marek Miroslav, Bacílek Jaromír, Jarý Jiří, Tůma Jan

Značky: sacharózy, inverze, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob inverze sacharózy, vyznačující se tím, že roztok nebo suspense sacharózy ve vodě je hydrolyzována invertázou obsaženou v pylu při pH = 4 - 8, s výhodou při pH = 6 a při teplotě 22 až 55 °C, s výhodou při teplotě 40 °C za míchání na požadovaný stupeň inverze a sušiny produktu.

Zařízení pro plynulou automatizovanou výrobu tuhého kysličníku uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 225663

Dátum: 01.07.1985

Autor: Illichmann Zdeněk

Značky: plynulou, automatizovanou, uhličitého, zařízení, tuhého, výrobu, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulou automatizovanou výrobu tuhého kysličníku uhličitého, vyznačující se tím, že má plnicí stanoviště (1), uvolňovací stanoviště (2), lisovací stanoviště (3) a vtlačovací stanoviště (4) a čtyři sněžné komory (6), pevně spojené s mezikruhovou deskou (5), na níž jsou uspořádány symetricky ve vzájemně shodných roztečích odpovídajících rozteřím jednotlivých operačních stanovišť, přičemž sněžné komory (6) jsou uzavíratelné...

Způsob čištění a chlazení horkých odpadních plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225662

Dátum: 01.07.1985

Autori: Růžička Bedřich, Servus Stanislav, Cvrk Zdeněk

Značky: provádění, čištění, způsobu, způsob, tohoto, chlazení, horkých, plynů, zařízení, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění a chlazení horkých odpadních plynů se současným převodem v nich obsaženého využitelného tepla do vypírací a chladicí kapaliny, vyznačující se tím, že se plyn nejdříve v prvním stupni zařízení čistí při současném adiabatickém chlazení, přičemž se vlhkost plynu zvýší na 90% až 100%, vypírací a chladicí kapalinou,ze které se teplo neodvádí a která cirkuluje v uzavřeném okruhu a poté se plyn ve druhém stupni zařízení chladí vodou,...

Rozváděcí systém radiálních pístových hydromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225661

Dátum: 01.07.1985

Autor: Benža Dušan

Značky: radiálních, pístových, hydromotoru, rozváděcí, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Rozváděcí systém radiálních pístových hydromotorů se stupňovitou změnou geometrického objemu tvořený přívodními a odpadními kanály, vyznačený tím, že přívodní kanály (11) druhého rychlostního stupně a odpadní kanály (12) druhého rychlostního stupně jsou po obvodu středové ho rozváděcího čepu (17) upraveny tak, že v každé rovině proložené osou středového rozváděcího čepu (17) a jedním z přívodních kanálů (11) leží vždy jeden z odpadních kanálů...

Universální výměnná hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 225660

Dátum: 01.07.1985

Autor: Špaček Karel

Značky: universální, výměnná, hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální výměnná hlavice pro výměnné nástroje zakončené půlkruhovou částí, válcovou částí a zářezem, s opatřená válcovým členem, vyznačující se tím, že její válcový člen (10) je ve své podélné, ose opatřen vně hlavice (12) otevřeným vnitřním čtyřhranem (1).

Zařízení na indikaci tlaku kapaliny za filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225659

Dátum: 01.07.1985

Autor: Marek Stanislav

Značky: kapaliny, tlaku, zařízení, indikaci, filtrem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na indikaci tlaku kapaliny za filtrem, skládající se z měrné trubice opatřené elektrodami umístěnými v různých výškách pro indikaci polohy kapaliny, vyznačující se tím, že vertikálně orientovaná měrná trubice (1) je spojena s prostorem za filtrem přívodní trubicí (10), obsahující tlumicí trysku (11) k tlumení kolísání tlaku za filtrem, opakovaně proplachovanou při regeneraci filtru, s předřazeným sítkem (12) k zachycení mechanických...

Zapojení proudového děliče.

Načítavanie...

Číslo patentu: 225658

Dátum: 01.07.1985

Autor: Klaška Karel

Značky: zapojení, proudového, děliče

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení proudového děliče, vyznačené tím, že první vstupní svorka (1) je připojena na běžec potenciometru (6) zapojeného mezi emitory prvního tranzistoru (7) a druhého tranzistoru (8), přičemž kolektor prvního tranzistoru (7) je připojen na druhou vstupní svorku (2), kolektor druhého tranzistoru (8) je připojen na třetí svorku (3) a vzájemné propojené báze obou tranzistorů (7, 8) jsou připojeny na pátou svorku (5).

Zapojení telefonního přístroje pro účastnické přípojky a podvojné účastnické přípojky a podvojné účastnické přípojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225657

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kaufmann Claus, Glier Helmut

Značky: prístroje, zapojení, prípojky, účastnické, podvojné, telefonního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení telefonního přístroje pro účastnické přípojky a podvojné účastnické přípojky, zejména pro přístroje s vidlicovým zapojením bez translátoru, které obsahují tranzistorový přijímací zesilovač v sérii s dalším tranzistorem a kde za účelem nezávislosti na polaritě napájecího proudu je uspořádán před zapojením přístroje dvoucestný usměrňovač, ve kterém při podvojném použití jsou odpojeny prostřednictvím uvolnitelného můstku diody, které jsou...

Pórobetonový dílec se zpevněným obvodem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225656

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vajtr Miloslav, Průša Václav, Salcman Ivo

Značky: pórobetonový, způsob, obvodem, dílec, výroby, zpevněným

Zhrnutie / Anotácia:

Rám dílce tvoří železobetonové ploché tyče navzájem spojené táhly. Železno-betonové tyče mají kromě vlastní výztuže ještě třmínky, které vyčnívají do porobe tonu, vyplňujícího vnitřní prostor rámu. Vytvořené dílce se vytvrzují v autoklávu.

Zařízení pro vzájemné převádění atmosféry z periodicky pracujících odporových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225655

Dátum: 01.07.1985

Autori: Láska Miroslav, Varga Josef, Kosař Jiří

Značky: pracujících, zařízení, periodicky, atmosféry, převádění, vzájemné, pecí, odporových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vzájemné převádění atmosféry z periodicky pracujících odporových pecí, které mají na vnějším po vrchu otvory pro vstup a výstup atmosféry k větrání a jsou orientovány tak, že proti vstupu větrání jedné pece je realizován výstup větrání pece druhé, a jsou napojeny na společné odtahově potrubí s možností omezení odtahovaného množství. Odtahové potrubí je propojeno do první a druhé komory, které jsou uzavíratelné proti...

Vyzdívka elektrické odporové periodické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 225654

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kosař Jiří, Varga Josef

Značky: periodické, odporové, vyzdívka, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyzdívky elektrické periodické odporové pece, ve které jsou duté prostory provedené jako rozváděcí kanál. Rozváděcí kanál, který je propojený k vnější stěně pece, je součástí stěnového kanálu, jenž je ve vyzdívce veden podle stěn vnitřního pláště pece a je spojen vyúsťovacími otvory s vnitřním prostorem pece.

Nístěj elektrické odporové periodické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 225653

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kosař Jiří, Varga Josef

Značky: elektrické, odporové, nístěj, periodické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká utěsnění nístěje elektrické odporové periodické pece kruhového nebo obdélníkového půdorysu, v jejíž vyzdívce jsou provedeny svislé a vodorovné kanály takovým způsobem, že prostor mezi vyzdívkou nístěje a vyzdívkové pece, do něhož je napojen odtahový kanál, je utěsněn proti vnitřní atmosféře vnitřním těsněním.

Zařízení pro lisování koncovek hadic a unášecích ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 225652

Dátum: 01.07.1985

Autori: Matejů Zdeněk, Matejů Jaroslav

Značky: hadíc, zařízení, ploch, lisování, unášecích, koncovek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduchého zařízení pro renovace hadic s lisovanými koncovkami s použitím běžného hydraulického válce, který nese lisovací hlavici uloženou v dutině v horní desce zařízení, které se při zpětném posuvu válce rozevírají. Stavitelný doraz držený závitem v horní desce slouží k nastavení hloubky prolisu u koncovky hadic a též k nastavení velikosti lisovaných unášecích ploch v otvoru nátrubku. Účelu je dosaženo tím, že...

Způsob diagnostického vyhodnocení onemocnění lidské tkáně v podkožní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 225651

Dátum: 01.07.1985

Autori: Pekárek Miroslav, Kreidl Marcel

Značky: podkožní, způsob, onemocnění, tkáně, lidské, vyhodnocení, vrstvě, diagnostického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob diagnostického vyhodnocení onemocnění lidské tkáně v podkožní vrstvě v oboru diagnostiky nádorových onemocnění, který řeší problém včasné diagnostiky rakoviny a dispensární sledování pacienta dynamickým měřením teplotních rozdílů po mocí soustavy termistorů. Je využitelný v lékařských oborech, které mohou určit zánětlivá, nebo nádorová onemocnění na základě teplotních rozdílů různých míst nebo jednoho místa v časovém odstupu na těle...

Zařízení pro kontinuální shromažďování vozíků na dvoudrahovém dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225650

Dátum: 01.07.1985

Autor: Ježek František

Značky: shromažďování, vozíků, kontinuální, zařízení, dopravníku, dvoudrahovém

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální shromaždování vozíků na dvoudrahovém dopravníku sestávajícím ze spodní a horní dráhy, transportního řetězu, horního vozíku s nosným jezdcem řetězu a spodního vozíku s točnou opatřenou kolíky a závěsy na uchycení dopravovaných dílců, vyznačující se tím, že k nosnému jezdci (5) řetězu horního vozíku (4) dvoudrahového dopravníku je připojen kyvný unášeč (12) s náběhovým kolíkem (13) a k horní dráže (2) jsou připojeny...

Vanička pro přepravu perlí navlečených na nitích

Načítavanie...

Číslo patentu: 225648

Dátum: 01.07.1985

Autor: Saček Ladislav

Značky: vanička, nitích, perlí, navlečených, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vanička pro přepravu perlí navlečených na nitích, vyznačující se tím, že má obdélníkový tvar v půdorysu, kde obě kratší protilehlé stěny jsou na vnější straně opatřeny úchyty (2) a zesíleny úhelníky (3), přičemž delší protilehlé boční stěny (4) jsou dvojité a jsou opatřené vybráními (5) a mezi ně je vložena a uchycena fólie (6) z plastické hmoty, opatřená zástřihy (7) v ose vybrání (5) bočních stěn (4).

Míchačka pro elektrochemická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 225647

Dátum: 01.07.1985

Autori: Podolák Miroslav, Poláček Bohdan, Rosol Jaroslav

Značky: míchačka, měření, elektrochemická

Zhrnutie / Anotácia:

Míchačka pro elektrochemická měření a míchadlem v prodlouženi hřídele motorku, vyznačená tím, že motorek (4) je umístěn v pouzdře (5), obsahujícím ložisko (7) míchadla (3) a opatřen vnějším zábrusem pro usazení v držáku (1) elektrochemické nádobky (2), ve kterém je otvor pro zábrus.

Uložení výměnných kluznic stojanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225646

Dátum: 01.07.1985

Autor: Bednařík František

Značky: výmenných, stojanu, kluznic, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení výměnných kluznic stojanů strojů, vyznačené tím, že šrouby (3) procházejí otvory (6) stojanů (1), v nichž je uloženo těsnění (4), jsou zašroubovány do závitových otvorů (7) výměnných kluznic (2).

Zařízení pro převíjení kabelu o malém průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225645

Dátum: 01.07.1985

Autor: Kule Vladimír

Značky: kabelů, zařízení, převíjení, průměru, malém

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro převíjení kabelu o malém průměru, které je opatřeno rámem stroje se stojinou, pohonným ústrojím, uložením odvíjené kabelové cívky a měřicím zařízení, vyznačené tím, že k rámu (1) stroje je na jedné straně na stojině (11) uchyceno pohonné ústrojí (2) pro pohon cívky (3) navíjení s demontovatelným čelem a na druhé straně uložení (4) odvíjené kabelové cívka, na které je odvíjená kabelová cívka uložitelná pomocí pák (10) pro usazení...

Kombinovaný zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 225644

Dátum: 01.07.1985

Autor: Vaňkát Otakar

Značky: zpětný, ventil, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný zpětný ventil zabudovaný v okruzích, zejména chladicích zařízení, vyznačený tím, že obsahuje zpětný ventil, který je umístěný v přívodním hrdle tělesa (1) ručního uzavíracího ventilu.

Zapařovací zařízení průběžných pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225643

Dátum: 01.07.1985

Autor: Holásek Oldřich

Značky: pecí, zařízení, průběžných, zapařovací, pekařských

Zhrnutie / Anotácia:

Zapařovací zařízení průběžných pekařských pecí opatřené perforovanými trubkami, vyznačené tím, že zapařovací zóna je v podélném směru rozdělena přepážkou (5) na dvě části spojené spojovacím kanálem (9), jehož jedna stěna je tvořena přepážkou (5) a druhá stěna je tvořena lomenou deskou (4), která je vedena nad pásem (7) v zadní části (2) zapařovací zóny, zatímco přední část (1) zapařovací zóny je opatřena perforovanými trubkami (6).

Zařízení pro měření zakarbonování pístů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225642

Dátum: 01.07.1985

Autor: Rödig Jiří

Značky: motorů, pístů, zařízení, měření, spalovacích, zakarbonování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření zakarbonování pístů spalovacích motorů vyznačené tím, že sestává z části optické, z části podávací a z části vyhodnocovací, přičemž optickou část tvoří osvětlovací tubus (6) se žárovkou (7), kolektorovou čočkou (8) a objektivem (9), a k němu kolmo umístěný měrný tubus (10) s měrným objektivem (11) a fotonkou (12).