Archív za 1985 rok

Strana 101

Zařízení na výrobu plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225772

Dátum: 01.07.1985

Autori: Maťátko Jan, Marek Oldřich, Marek Petr

Značky: zařízení, plastů, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu plastů v uzavřeném reaktoru opatřeném míchadlem, přívodem surovin a odtahem reakčních zplodin, vyznačené tím, že se skládá z vertikálně umístěného reaktoru (3) opatřeného vertikálně uloženým míchadlem (6) se spodním pohonem (4) a/nebo pomaluběžným axiálním míchadlem (7) s horním pohonem (12), vně je opatřen duplikátorem (5), reaktor (3) je ve své horní části spojen potrubím a kaloriferem (2), opatřeným ventilátorem (1), a...

Zařízení pro ozařování materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225771

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hrůza Jan, Čech Josef, Heller Jiří, Doležílek Bohumil

Značky: ozařování, zařízení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na ozařování materiálů, vyznačující se tím, že kolem centrálně umístěného stabilního zářiče (1) je uspořádán systém kruhových plošin (2) s rotačním pohonem pro umístění materiálu určeného k ozařování, jejichž středy (S) jsou umístěny na roztečné kružnici (3), v jejímž středu je uložen centrální zářič (1).

Hydraulické stavění rozevření válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 225770

Dátum: 01.07.1985

Autor: Halva Jiří

Značky: hydraulické, rozevření, válcovacích, válců, stavění, stolic

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stavění rozevření válců válcovacích stolic, vyznačené tím, že ve válci (1) levém je posuvně uložena pístnice (3) levá, která svou ozubenou částí zabírá do ozubeného kola (5) spodního, jež je pevně spojeno se stavěcím šroubem (13) spodním a obdobně ve válci (2) pravém je posuvně uložena pístnice (4) pravá, která svou ozubenou částí zabírá do ozubeného kola (6) horního, jež je pevně spojeno se stavěcím šroubem (14) horním.

Způsob výroby dimetylaminooctanu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 225769

Dátum: 01.07.1985

Autori: Růžička Jaromír, Kantor Milan, Kubík Otakar

Značky: dimetylaminooctanu, způsob, draselného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dimethylaminooctanu draselného z formaldehydu, kyanovodíku, dimethylaminu a hydroxidu draselného ve vodném roztoku syntézou nitrilu a jeho zmýdelněním, vyznačený tím, že dimethylaminoacetonitri1 se vyrábí mícháním dimethylaminu se stabilizovanou směsí formaldehyd kyanovodík za přebytku 1 až 5 % hmot. HCN nad stechiometrický poměr za atmosférického tlaku při teplotách 15 až 96,6 °C, tj. až do bodu varu azeotropické směsi...

Způsob přípravy solí kyseliny benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225768

Dátum: 01.07.1985

Autori: Holéci Ivan, Žabenský Jaroslav

Značky: benzoové, kyseliny, solí, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy solí kyseliny benzoové reakcí kyseliny benzoové s uhličitanem nebo hydrogenuhličitanem alkalického kovu, například sodným nebo draselným nebo kovu s, alkalických zemin, jako vápenatým, vyznačující se tím, že se reakce provádí za přítomnosti 10 až 80 % hmot. vody, vztaženo na sůl kyseliny benzoové, při teplotě 10 až 190 °C při molárním poměru uvedených reakčních složek rovném 0,9 až 1,1 násobku stechiometrického poměru.

Způsob čištění hořečnaté suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225767

Dátum: 01.07.1985

Autori: Najmr Stanislav, Jerman Zdeněk, Králíček Jaroslav

Značky: hořečnaté, čištění, suroviny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění hořečnaté suroviny vyznačený tím, že na vodnou suspenzi páleného magnezitu, surového či znečištěného oxidu hořečnatého, hydroxidu hořečnatého, hydratovaných uhličitanů hořečnatých nebo surových krystalů siřičitanu hořečnatého se působí dioxidem siřičitým a po dosažení pH reakční směsi 3 až 7,5 se pevná fáze rozdělí na nejméně jednu frakci bohatou na MgSO3.xH2O, kde x znamená 3 nebo 6, a na nejméně jednu frakci obsahující...

Gravitační přístroj k měření náklonu mobilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225766

Dátum: 01.07.1985

Autor: Kubíček Ivan

Značky: měření, mobilních, náklonu, prístroj, strojů, gravitační

Zhrnutie / Anotácia:

Gravitační přistroj k měření náklonu mobilních strojů, vyznačující se tím, že je tvořen průhlednou sférickou miskou (1), v níž je umístěna činná kulička (2), přičemž hladké dno misky (1) má přesný tvar kulové úseče a je opatřeno kruhovou stupnicí úhlových hod not v stupních či procentech, a miska (1) je uzavřena základní destičkou (3).

Způsob separace izomerních antrachinonmono- a disulfokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225765

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kroupa Jan, Vraná Věra

Značky: způsob, disulfokyselin, antrachinonmono, separace, izomerních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace izomerních antrachinonmono- a disulfokyselin, vyznačený tím, že se jejich vodné roztoky, popřípadě vodné roztoky jejich rozpustných solí, extrahují proti proudně roztokem terciárního alifatického aminu a počtem atomů uhlíku 21 až 36, popřípadě roztokem jeho soli s minerální kyselinou v organickém rozpouštědle jako toluen, xylen, tetrachlorethylen nebo lakový benzín a sulfokyselina obsažená v extraktu se podrobí reextraci vodným...

Zapojení generátoru pilového napětí řízeného proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225764

Dátum: 01.07.1985

Autori: Skřivánek Leopold, Pospíšil Petr

Značky: pilového, řízeného, generátoru, zapojení, napětí, proudem

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení generátoru pilového napětí řízeného proudem se vstupní svorkou pro při pojeni zdroje konstantního proudu, připojenou jednak na invertující vstup komparátoru napětí, jednak přes kondenzátor na zem, jednak na výstupní svorku pilového napětí, jednak přes vybíjecí diodu na výstup komparátoru napětí, přičemž tento výstup je připojen přes druhý odpor na svorku kladného napětí, příp. současně na výstupní svorku impulsů pro přepínání časových...

Zařízení pro vytváření návinu na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 225763

Dátum: 01.07.1985

Autori: Černička Jozef, Trúchly Marián

Značky: strojích, návinů, vytváření, textilních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytváření návinu na textilních strojích, zejména prstencových skacích strojích, vyznačující se tím, že prstencová lavice (1) je spřažena, s informačním zařízením (25) o vykonání zdvihového kroku prstencové lavice (1), k němuž je připojeno ovládací za řízení (26) tvorby návinu.

Způsob zvlhčování povrchu polotovarů v pekárenských pásových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 225762

Dátum: 01.07.1985

Autor: Vokoun Bohuslav

Značky: zvlhčování, pecích, způsob, pásových, pekárenských, povrchu, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvlhčování povrchu polotovarů v pekárenských pásových pecích, vyznačující se tím, že ke zvlhčování se používá velmi jemně rozptýlené vody, vlažné až 90 °C teplé, v podobě vodní mlhy, nanášené beztlakově, přičemž zvlhčování se provádí uvnitř vstupní části pece nebo před vstupem polotovarů do pece, jednou nebo opakovaně v intervalech, anebo se zvlhčování před vstupem polotovarů do pece doplňuje jen velmi mírným zapářením vodní parou uvnitř...

Zapojení pro řízení chodu krokového motoru se zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225761

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hamáček František, Krčma Alen, Dušek Tomáš, Šindelář Jaroslav

Značky: vazbou, řízení, motorů, zpětnou, chodu, zapojení, krokového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení chodu krokového motoru se zpětnou vazbou, opatřeného přepínačem pracovních režimů a komparátorem kmitočtu signálu z čidla polohy, s kmitočtem daným nastavovacím obvodem řízeného generátoru impulsů, vyznačené tím, že na výstup komparátoru (1) je zapojena kombinační logická síť (2), na jejíž druhý vstup je zapojen výstup nastavovacího obvodu (3) generátoru impulsů (4) a na jejíž výstupy je zapojen přepínač (6) pracovních...

Zapojení pro řízení rozběhu a chodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225760

Dátum: 01.07.1985

Autori: Krčma Alen, Šindelář Jaroslav, Hamáček František, Dušek Tomáš

Značky: chodu, zapojení, krokového, řízení, rozběhu, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení rozběhu a chodu krokového motoru, opatřené generátorem impulsů a jejich rozdělovačem do fází motoru, indikátorem o vykonání kroku a komparátorem, vyznačené tím, že na vstup obvodu (5) pro snížení frekvence s ním v sérii zapojeného generátoru impulzů (2) s plynulým nárůstem frekvence na požadovanou hodnotu a jejich rozdělovače (3) do fází motoru, je zapojen výstup komparátoru (4), na jehož prvý vstup je zapojen indikátor (1)...

Zařízení pro regulaci centrálního ovládání napínačů nití na cívečnicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 225759

Dátum: 01.07.1985

Autor: Ritter Jaroslav

Značky: centrálního, zařízení, cívečnicích, napínačů, regulaci, nití, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci centrálního ovládání napínačů nití, zejména na cívečnicích snovacích strojů, obsahující táhla, spojující napínače nití se servomotorem, spraženým s pohonem snovacího stroje, vyznačující se tím, že na základním tělese (1), je přestavitelně uložen unášeč (2) a vytvořeno rameno, na kterém je přestavitelné uloženo táhlo (13) pro o vládání napínačů nití, přičemž na unášeči (2) je uloženo táhlo (11) servomotoru.

Závěsové zařízení pro povrchovou úpravu kovových desek elektrolýzou střídavým proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225758

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kahoun Pavel, Papajanovský Janis, Šoltys Jan

Značky: závěsové, úpravu, zařízení, elektrolýzou, desek, proudem, povrchovou, střídavým, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsné zařízení pro povrchovou úpravu kovových desek, zejména tiskových, zajišťující jednak uchycení tiskových desek a jednak přívod el. proudu k jednotlivým deskám v elektrolytické lázni, vyznačující se tím, že sestává ze závěsné konstrukce (1) vytvořené z úchytů (3) nevodivě spojených prostřednictvím kostek (23) s bočními vodiči (5), které jsou na jedné straně opatřeny hlavním kontaktem (4) a na druhé straně jsou spojeny s bočnicemi (4), na...

Zařízení na dávkování oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225757

Dátum: 01.07.1985

Autor: Brandejs Jaroslav

Značky: oleje, zařízení, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na dávkování oleje,které mé k sobě dosedající kotouče, přitlačované pružinou k tělesu rozváděče. opatřenému vývody jednotlivých mazacích větví, vyznačené tím, že v rozváděči (2) je upevněn čep (7), nesoucí otočný kotouč (3), opatřený ozubením a otvory a ozubené kolo (4), opatřené také ozubením a otvory a dále nesoucí přívodní těleso (5), opřené o pružinu (6), přičemž otočný kotouč (3) a ozubené kolo (4) jsou ve společném záběru s...

Zařízení pro upínání návinu papíru a fólií s dutinkou i bez dutinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225756

Dátum: 01.07.1985

Autor: Poledna Ladislav

Značky: upínání, dutinkou, dutinky, návinů, fólií, papíru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upínání návinů papíru a fólií s dutinkou i bez dutinky, vyznačující se tím, že se skládá nejméně ze dvou tvarovaných segmentů (1) a dutého hřídele (4), jehož tvar průřezu je víceúhelník o rovnosti délek stran, a nejméně ze dvou tlakových vzdušnic (2), které jsou umístěny mezi tvarovanými segmenty (1) a dutým hřídelem (4), do kterého jsou propojeny přetlakovými ventily (7) určenými pro převod tlakového média, přičemž dutý hřídel (4)...

Zařízení k čištění inertních plynů, zejména argonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225755

Dátum: 01.07.1985

Autori: Janda Martin, Pospíšil Josef, Fresl Miroslav

Značky: inertních, čištění, zejména, argonu, zařízení, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k čištění inertních plynů, zejména argonu, obsahující dvě samostatné čisticí kolony, z nichž první obsahuje kapalný sodík a aktivační náplň, například špony z ne rez materiálu, a druhá je naplněna šponami ze zirkonu nebo jeho slitin, např. s titanem, a vstupní a výstupní potrubí inertního plynu, vyznačující se tím, že vstupní potrubí, opatřené ventilem (1), ústí do první čisticí kolony (2) nad hladinou kapalného sodíku.

Zařízení k podávání taženého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225754

Dátum: 01.07.1985

Autor: Čulík Miloš

Značky: taženého, materiálů, zařízení, podávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k podávání taženého materiálu sestávající z rohatkového a západkového mechanismu naháněného od základního stroje kyvným pohybem s ozubeným kolem pro každou z podávacích kladek, vyznačené tím, že je opatřené hřídelem (5), na kterém je upevněna rohatka (7) a první výměnné převodové ozubené kolo (6) zabírající do druhého výměnného převodového ozubeného kola (20) na hnacím hřídeli (19) a na něm upevněnou první podávací kladkou (21) pevně...

Těleso dmyšné soupravy vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 225753

Dátum: 01.07.1985

Autori: Pustka Blažej, Kuchrýk Miroslav, Němčík Ladislav, Bajger Zbyněk

Značky: dmyšné, soupravy, vysoké, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Těleso dmyšné soupravy vytvořené jako celistvý odlitek s lité oceli vyzděný uvnitř žáruvzdornou vyzdívkou a opatřený výstupním, vstupním a víkovým hrdlem,které jsou na svých čelech opatřeny opracovanými dosedacími a těsnicími plochami pro připojení mezikusu okružního větrovodu, píšťaly foukací formy a víka, vyznačující se tím, že k výstupnímu hrdlu (3), vstupnímu hrdlu (4), jakož i víkovému hrdlu (5) jsou odnímatelně připevněny výstup ní...

Ukladač válcových nebo profilovaných tyčových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225752

Dátum: 01.07.1985

Autori: Bednář Ladislav, Šafr Zdeněk, Vydra Alois, Moravec Petr

Značky: profilovaných, tyčových, předmětů, ukládač, válcových

Zhrnutie / Anotácia:

Ukladač válcovaných nebo profilovaných tyčových předmětů, zejména hutních vývalků, které jsou ukladačem obraceny vůči své podélné ose o 180°, vyznačující se tím, že sestává ze dvou paralelních ramen (2, 3), která jsou připevněna k páce (4) pevné spojené s hřídelem (5) otočně upraveným v podložce (6) uložené na strojním základu (7).

Zapojení pro regulaci okamžiku vytvoření impulsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225751

Dátum: 01.07.1985

Autor: Kluj Olaf

Značky: regulaci, vytvoření, okamžiku, impulsů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci okamžiku vytvoření impulsu v relaci k úhlovému postavení hřídele, který má dva kotouče, upevněné na rotujícím hřídeli a opatřené značkami, nepohyblivé snímací členy, u kterých je výstup jednoho snímacího členu připojen na vstup pro nastavení počítače do výchozí polohy a na vstup tvarovače časových intervalů, přičemž řídicí vstup je zapojen na zdroj řídicích signálů a výstup přepínače je připojen na vstup stavěcího členu,...

Zařízení pro navádění astronomického dalekohledu v rektascenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 225700

Dátum: 01.07.1985

Autor: Mertlík Jiří

Značky: navádění, zařízení, dalekohledu, astronomického, rektascenzi

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro navádění astronomického dalekohledu a umožňuje číselnou identifikaci polohy dalekohledu v astronomické souřadnici tzv. rektascenzi, a jeho samočinné nastavení na předvolenou souřadnici. Podstata zařízení spočívá v tom, že je tvořeno snímačem otáček spojeným s blokem elektronického rozlišení otáček, který je připojen k děliči signálu, který je zároveň s generátorem hvězdného času spojen se sčítacím členem, který je...

Pohonná jednotka zonální aparatury zejména s magnetickým přenosem pohybů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225699

Dátum: 01.07.1985

Autori: Petrášek Josef, Rambousek Jaroslav, Petržela Jan

Značky: zejména, pohybu, zonální, jednotka, pohonná, aparatury, přenosem, magnetickým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění nevýhod pohonných jednotek s magnetickým přenosem pohybů, používající pro každý druh pohybu samostatného motoru. Uvedeného účelu se dosáhne pohonnou jednotkou podle vynálezu, kde dva motory opatřené samosvornou převodovkou jsou souose uloženy ve společném pouzdru. Stator prvního motoru je pevně spojen se společným pouzdrem motorů a jeho hřídel je pevně spojen se statorem druhého motoru opatřený sběrnými kroužky je...

Způsob přípravy 2-kyan-4-nitro-4′-/(metoxykarbonyletyl-N-kyanetyl)-amino/-1,1′- azobenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225698

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vanc Václav, Smetana Karel

Značky: způsob, azobenzenu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-kyan-4-nitro-4´-/(N-methoxykarbonyletyl-N-kyanetyl)-amino/-1,1´- azobenzenu vzorce kopulací diazotovaného 2-kyan-4-nitroanilínu s N-metoxykarbonyletyl-N-kyanetylanilínem ve vodném kyselém prostředí, vyznačený tím, že se kopulace provádí za přítomnosti tenzidu na bázi alkylpolyglkoleteru obecného vzorce R-O-(CH2CH2O)n-1-CH2CH2OH, kde R je alkyl C10 až C18 a n 1 až 25 a/nebo alkylpolyglykoletersírové kyseliny nebo její sodné...

Způsob přípravy azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 225697

Dátum: 01.07.1985

Autori: Smetana Karel, Vanc Václav

Značky: způsob, přípravy, azobarviva

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy azobarviva, 2-kyan-4-nitro-4´-/(N-etyl-N-kyanetyl)-amino/-1,1´-azobenzenu vzorce prováděný diazotací 2-kyan-4-nitroanilínu a kopulací vzniklé diazoniové soli s N-etyl-N-kyanetylanilínem vyznačený tím, že se kopulace provádí připuštěním buď surového N-etyl-N-kyanetylanilínu v kyselině octové nebo čistého N-etyl-N-kyanetylanilínu, případně rozpuštěného ve zředěné kyselině chlorovodíkové, do vodné předlohy diazoniové soli aktivní...

Způsob přípravy disperzního azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 225696

Dátum: 01.07.1985

Autori: Karel Smetana, Václav Vanc

Značky: přípravy, azobarviva, disperzního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy disperzního azobarviva, 2-kyan-4-nitro-4´-/(N-acetoxyetyl-N-kyanetyl)-amino/-1,1´-azobenzenu vzorce prováděný diazotací 2-kyan-4-nitroanilínu a kopulací vzniklé diazoniové soli s N-acetoxyetyl-N-kyanetylanilínem vyznačený tím, že se kopulace provádí připuštěním surového nebo popřípadě samotného čistého N-acetoxyetyl-N-kyanetylanilínu rozpuštěného v kyselině octové, do vodné předlohy diazoniové soli aktivní komponenty, jejíž...

Odstraňovač sněhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225695

Dátum: 01.07.1985

Autori: Pospíšil Bedřich, Poláček Jiří

Značky: odstraňovač, sněhu

Zhrnutie / Anotácia:

Odstraňovač sněhu, sestávající z rámu neseného pojezdovou jednotkou, kde sací otvory ventilátoru ústí v čele rámu opatřeného do stran výkyvnými klapkami, vyznačený tím, že rám (1) je opatřen vedením (11) kamene (2) pevně spojeného s pohyblivou částí pracovního válce (5) ustaveného na rámu (1), kde mezi volným koncem klapky (3) a kamenem (2) je vkloubeno ovládací táhlo (4), zatímco kámen (2) je opatřen záchytem (21) odpovídajícím přepravní...

Spouštěcí uzávěr vody ke stabilnímu hasicímu zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225694

Dátum: 01.07.1985

Autor: Karel Vacek

Značky: uzáver, stabilnímu, spouštěcí, hasicímu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Spouštěcí uzávěr vody ke stabilnímu hasicímu zařízení s potrubními rozvody hasební vody ukončenými otevřenými skrápěcími otvory, hlavicemi nebo jiným sprchovým zařízením, vyznačující se tím, že těleso spouštěcího uzávěru je tvořeno dvěma přírubami /4/ a /5/ z elektricky nevodivé hmoty, které jsou vloženy mezi dvě části potrubí přivádějícího hasební vodu do požárně chráněného prostoru, a které mezi sebou svírají fólii z plastické hmoty sloužící...

Indikátor akupunkturních bodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225693

Dátum: 01.07.1985

Autor: Sychra Tomáš

Značky: akupunkturních, indikátor, bodů

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor akupunkturních bodů se používá v medicíně k lokalizaci bodů určených pro vpich akupunkturní jehly. Indikátor akupunkturních bodů má za úkol usnadnit vyhledávání akupunkturního bodu, do kterého je pak zavedena akupunkturní jehla za účelem terapie. Obvodové i konstrukční uspořádaní indikátoru dovoluje odlišení akupunkturního bodu od potní nebo mazové žlázy. Společným rysem akupunkturního bodu a žlázy je snížený kožní odpor. Této...

Způsob barevné úpravy a ochrany proti zašpinění a pro snazší omývání stavebních konstrukcí z pohledového betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225692

Dátum: 01.07.1985

Autori: Rathouský Jiří, Kruchňa Oldřich

Značky: ochrany, betonů, úpravy, snažší, omývání, pohledového, stavebních, proti, konstrukcí, způsob, zašpinění, barevné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob barevné úpravy a ochrany proti zašpinění a pro snazší omývání stavebních konstrukcí z pohledového betonu spočívající v úpravě povrchu betonu nátěrem na bázi organokřemičitých látek, vyznačený tím, že se povrch betonu opatří nátěrem o složení 1 až 10 % hmot. barevného pigmentu, 5 až 40 % hmot. organokřemičitého esteru obecného vzorce RxSi(OR)4-x, kde R je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo aryl s 6 atomy uhlíku a x je číslo celé 0 až 2,...

Způsob šlichtování textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225691

Dátum: 01.07.1985

Autori: Jelínek Petr, Mach Vladimír, Flegel Čeněk, Kodet Josef, Krška Zdeněk, Dědicová Jaroslava

Značky: šlichtování, způsob, materiálů, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob šlichtování textilních materiálů, zejména přízí z celulozových vláken nebo jejich směsí s polyesterovými vlákny, který se provádí před tkaním nebo pletením za účelem zpěvnění příze a vypratelnosti šlichty vodou. Textilní materiál se napouští volnou lázní obsahující 0,2 až 7,0 g/l vysokomolekulárního syntetického vosku o molekulové váze 600 až 6 000 a termicky modifikovaný oxidovaný škrob v množství 8 až 80 g/l. Po napuštění se provádí...

Zapojení pro regulaci rychlosti nebo polohy synchronního motoru s polovodičovým měničem frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 225690

Dátum: 01.07.1985

Autor: Mráz Zdeněk

Značky: polovodičovým, motorů, měničem, polohy, synchronního, frekvence, zapojení, rychlostí, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Trojfázový synchronní motor 1 je napájen z tranzistorového nebo tyristorového měniče frekvence 2 a v přívodu k motoru 1 je umístěno čidlo okamžité hodnoty trojfázového proudu 8, jež je tvořeno třemi samostatnými čidly proudu 81, 82, 83. Výstup z čidla trojfázového proudu 8 je zapojen jednak na zpětnovazební vstup obvodu regulátoru proudu 3 a jednak na trojfázový vstup obvodu přímé transformace 4 trojfázového na dvoufázový systém je připojen na...

Uchycení zadní kyvné vidlice, zejména jednostopých terénních motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 225689

Dátum: 01.07.1985

Autor: Suchý Jaroslav

Značky: terénních, jednostopých, vidlice, vozidel, uchycení, zadní, zejména, motorových, kyvné

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zajistit optimální dél ku zadní kyvné vidlice a její uchycení k rámu stroje. Vynález řeší tento úkol tím, že přední část zadní kyvné vidlice obepíná svým rozvidlením převodovku a je v místě výstupního hnacího řetězového kolečka převodovky, kyvně uchycena k rámu stroje. Uchycení zadní kyvné vidlice k rámu stroje je s váhodou umístěno v ose hnacího řetězového kolečka převodovky.

Manipulační rám pro manipulaci s křídlem okna, otočným kolem svislých čepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225688

Dátum: 01.07.1985

Autor: Macoun Leopold

Značky: otočným, kolem, svislých, čepu, manipulaci, okna, manipulační, křídlem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulačního rámu pro manipulaci s křídlem okna, otočným kolem svislých čepů, situovaných ve svislé ose okna, který sestává z obvodového rámu 1 z ploché oceli, ke kterému je svislými závěsy zavěšeno z ploché oceli zhotovené nosné půlkřídlo 2 křídla 4 okna. Konce vodorovných stran 5 nosného půlkřídla 2 jsou opatřeny oky 6 pro spojení svislými čepy s nosiči 3 křídla 4 okna, k jehož vodorovným stranám jsou pevně připevněny namísto...

Tlumič hydraulických rázů vstřikovacího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225687

Dátum: 01.07.1985

Autor: Miffek Karel

Značky: rázů, hydraulických, čerpadla, vstřikovacího, tlumič

Zhrnutie / Anotácia:

Snížení hydraulických rázů ve vstřikovacím čerpadle při přepouštění paliva na konci výstřiku. Válec z tlumicí hmoty, např. pěnové pryže, je uložen v dutině zátky zašroubován do tělesa vstřikovací ho čerpadla v místě odrazové zátky. Válec z pěnové pryže je od vnitřního prostoru čerpadla oddělen plechovým kotoučem s otvory po obvodu z ochranným plechem ve tvaru mezikruží. Alternativně je v dutině zátky upevněna kapsa z pryže a prostor mezi kapsou...

Zařízení k ustavování funkčních prvků kontrolního místa

Načítavanie...

Číslo patentu: 225686

Dátum: 01.07.1985

Autor: Stloukal Ivan

Značky: ustavování, prvků, funkčních, zařízení, místa, kontrolního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ustavování funkčních prvků kontrolního místa třídiček pro povrchovou kontrolu ložiskových kuliček s elektronickým řízením pracovního cyklu a s Ovládáním otočnými elektromagnety odstraňuje nepřesnosti mechanických zařízení pro jejich ustavování, umožňuje je provádět jednoznačně a snadněji. Těmito prvky jsou opěrná kladka, řídicí kladka a sonda pro kontrolu vířivými proudy. V případe opěrné kladky, která je otočně upevněna na páce, je...

Zařízení na měření spotrěby paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 225685

Dátum: 01.07.1985

Autor: Rödig Jiří

Značky: zařízení, měření, spotřeby, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Na nerovnoramenném vahadle zařízení je nad břitem umístěno svisle posuvné klopné závaží. Na kratším rameni vahadla je zavěšen nosič s odměrnou nádobou, opatřený na spodní straně stojinou, směřující proti mžikovému spínači, uloženému na rámu zařízení. Dolní konec stojiny je kloubově spojen táhlem se stojanem. Na delším rameni vahadla je zavěšen nosič se závažím, opatřený na spodní straně lůžkem směřujícím proti břitu dorazu, uloženému na rámu...

Způsob uvolňování nativních frakcí z jednobuněčných mikroorganizmů mechanickou dezintegrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 225684

Dátum: 01.07.1985

Autori: Lalov Vitalij, Kovalev Andrej, Luščik Tatjana, Grigorjan Alfred, Machek František, Fencl Zdeněk, Šillinger Vladimír

Značky: frakcí, uvolňování, mechanickou, jednobuněčných, dezintegraci, nativních, mikroorganizmů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob uvolňování nativních frakcí z jednobuněčných mikroorganismů mechanickou dezintegrací vyznačený tím, že se mikrobiální suspenze o koncentraci 1 až 20% hmotnostních, při pH 4,5 až 9,5 a za teploty 0 až 70 °C nejprve podrobí dezintegraci dekompresí s pracovním přetlakem 3 až 30 MPa, načež se předdrcená suspenze zpracovává mechanickým drcením a uvolněné nativní frakce se izolují obecné známým způsobem.

Zařízení k automatickému podávání pásového materiálu do lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225683

Dátum: 01.07.1985

Autor: Bláha Jaroslav

Značky: podávání, materiálů, automatickému, zařízení, pásového

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení spočívá v tom, že k beranu lisu je nakloubena kyvná část západky, do které je zapuštěn stavěcí šroub, jeho druhý konec je zapuštěn do západky zapadající do rohatky, upevněné na hřídeli, která je otočně uložená v rámu zařízení a jsou na ní upevněny hnací válečky. Nad hřídelí je v rámu zařízení upevněna výškově výkyvná hřídel, na které jsou o točna uloženy přítlačné válečky pásového materiálu. Hřídel přítlačných válečků je na...