Archív za 1985 rok

Strana 100

Způsob výroby čistých produktů dělení vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225912

Dátum: 01.07.1985

Autori: Sýkora Jiří, Brabec Jaroslav, Celar Lubomír, Jirsa Jan

Značky: produktů, provádění, vzduchu, výroby, dělení, čistých, tohoto, způsobu, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby čistých produktů dělení vzduchu dvojnásobnou rektifikací zkapalněného vzduchu s výměnou tepla mezi vystupujícími produkty a vstupujícím vzduchem v regenerátorech a výměnicích tepla, vyznačující se tím, že nejméně jeden čistý produkt dělení rektifikací je ohříván regenerativně-rekuperativní výměnou tepla ve spodní části regenerátorů na teplotu 120 až 160 K, načež je v protiproudu ohříván rekuperativní výměnou tepla na teplotu...

Textilní stroj, zejména prstencový skací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 225911

Dátum: 01.07.1985

Autori: Bartoš Leopold, Chlubna Blažej, Fuxa Lubomír

Značky: prstencový, zejména, skací, textilní, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Textilní stroj, zejména prstencový skací stroj, jehož předlohové cívky příslušné jedné řadě skacích vřeten jsou uspořádány nad střední částí stroje svisle ve dvou řadách nad sebou, vyznačující se tím, že dolní řada předlohových cívek (82) je uložena na výkyvných držácích (11).

Zařízení ke stříhání, zejména tyčí za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 225910

Dátum: 01.07.1985

Autori: Novotný Josef, Langer Zdeněk

Značky: stříhání, zařízení, tyčí, zejména, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke střihání, zejména tyčí za studena, obsahující dvě protilehle uspořádané části držáku, v nichž jsou uloženi střižné čelisti, vyznačující se tím, že čelisti (1,2,3,4) jsou v horní i spodní části držáku (6) uspořádány do dvojic vzájemně suvně uspořádaných ve směru podélné osy držáku (6) a čelisti (1,2,3,4) jsou volně dotykově spojeny svými čelními styčnými plochami (10,11,12,13) s pružnou podložkou (5), volně uloženou na dnu držáku (6)...

Zařízení pro měření tepelného odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225909

Dátum: 01.07.1985

Autor: Taliján Vratislav

Značky: tepelného, odporu, měření, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření tepelného odporu, zejména stavebních dílců, skládající se z chladicí komory, ohřívací komory a z měřicího regulačního a ovládacího ústrojí, vyznačené tím, že chladicí komora (1) je ve tvaru otevřené krabice, připojená na chladicí agregáty (9), vyplněná na vnitřní straně tepelně izolačními panely (10), ve které je umístěn ve směru k otevřené části chladicí komory (1) chladicí panel (3), čidla pro měření relativní vlhkosti (7)...

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 225908

Dátum: 01.07.1985

Autor: Tesař František

Značky: elektrických, způsob, komutátorů, strojů, točivých, rotace, ohřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace, vyznačený tím, že se komutátor (2) nechá rotovat mezi nejméně dvěma póly střídavých elektromagnetů (1), přičemž lamely (3) komutátoru (2) a ocelové části (4) protínají magnetické pole (? m~) a vzniklými vířivými proudy v lamelách (3) a hysterezními ztrátami v ocelových částech (4) se komutátor (2) ohřívá.

Zařízení pro indikaci činnosti zdrojové soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225907

Dátum: 01.07.1985

Autor: Řihák Jaroslav

Značky: soupravy, zařízení, činnosti, indikaci, zdrojové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro indikaci správné činnosti zdrojové soupravy, zejména pro indikaci vybíjení, správného nabíjení a případně i přebíjení akumulátorové baterie pomocí přepínacího členu pro přepínání podle úrovně napětí zdrojové soupravy svého vstupu nebo signálu na svém vstupu ne svůj první výstup, na žádný výstup, popř. na druhý výstup, přičemž pracovní vstup přepínacího členu je spojen se živým pólem zdrojové soupravy a jeho ovládací vstup je...

Způsob sušení umělých kalogenních obalů na uzeniny a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225906

Dátum: 01.07.1985

Autori: Přibík Ivo, Valenta Vladimír, Raschik Petr

Značky: zařízení, kalogenních, provádění, sušení, umělých, způsob, uzeniny, obalů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sušení umělých kolagenních obalů na uzeniny vyznačující se tím, že čerstvě vytvarovaný obal se suší v hermeticky uzavřeném, tepelně izolovaném prostoru za tlaku 3 až 5 kPa a teploty 25 až 60 °C.

Způsob biologické rekultivace složišť popílku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225905

Dátum: 01.07.1985

Autori: Škarda Milan, Maloch Jan, Petříková Vlasta

Značky: biologické, popílku, složišť, rekultivace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob biologické rekultivace složiště popílku o pH 4 až 10 vyznačující se tím, že se vrstva popílku prosytí kejdou prasat a nebo skotu a nebo drůbeže, popřípadě i fekáliemi o obsahu dusíku od 0,01 do 1,5%, fosforu od 0,005 do 0,8%, draslíku od 0,01 do 1,2% a sušiny od 0,5 do 18% hmotnostních v dávce od 20 do 4.000 tun na 1 ha, popřípadě se doplní o minerální živiny průmyslovými hnojivy na obsah dusíku v rozsahu od 0,1 do 1,5%, fosforu od 20 do...

Frekvenční měnič pro asynchronní motory s napájecí frekvencí vyšší než 50 Hz

Načítavanie...

Číslo patentu: 225904

Dátum: 01.07.1985

Autor: Winkler Jiří

Značky: motory, vyšší, asynchronní, měnič, frekvencí, frekvenční, napájecí

Zhrnutie / Anotácia:

Frekvenční měnič pro asynchronní motory s napájecí frekvencí vyšší než 50 Hz, vyznačený tím, že ke každé fázi statoru alespoň jednoho asynchronního motoru (5) je paralelně připojen jednak kondenzátor (2), jednak odpovídající fáze střídavé strany střídače proudu (1) a měniče impedance (3), k jehož výstupu je připojena indukčnost (4), přičemž výsledný charakter impedance kondenzátorů (2), asynchronních motorů (5) a proměnné indukčnosti, tvořené...

Samočinné identifikační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225903

Dátum: 01.07.1985

Autori: Řezníčková Vlasta, Řezníček Mojmír

Značky: samočinně, identifikační, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinné identifikační zařízení jednotlivých pohyblivých těles, jako kusů skotu ve stádech nebo železničních vozů nebo souprav, vyznačené tím, že na těchto tělesech je umístěna jako zapouzdřený celek napájecí smyčka (1) s napáječem (2), nízkokmitočtového asynchronního miniaturního elektromotorku (3), na jehož hřídeli jsou nasunuty kruhové kulisy (4 až 10), kde vnější obvod každé kruhové kulisy je rozčleněn v takový počet zubů, který odpovídá...

Elektronický komparátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 225902

Dátum: 01.07.1985

Autor: Klaška Karel

Značky: komparátor, elektronický

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický komparátor, vyznačený tím, že se skládá ze srovnávacího členu (1) a alespoň z tří zdrojů proudu (2, 3, 4) připojených řídicím vstupem na výstup srovnávacího členu, přičemž na vstup srovnávacího členu je připojen výstup prvního zdroje proudu (2) a zdroj vstupního proudu (il).

Zapojení pro získání stabilizovaného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225901

Dátum: 01.07.1985

Autor: Klaška Karel

Značky: zapojení, stabilizovaného, získání, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro získání stabilizovaného napětí u funkčních měničů s uzavřenou smyčkou zpětné vazby, vyznačené tím, že mezí zdroj vstupní veličiny (z) a regulovanou soustavu (3) je v sérii s regulačním zesilovačem (1) zapojen porovnávací člen (2), přičemž výstup regulačního zesilovače (1) i vstup porovnávacího členu (2) jsou připojeny na sběrnici stabilizovaného napětí (uS).

Přípravek pro snížení tvorby aerosolu řezných olejů, vznikající při práci na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 225800

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kolář Jan, Kubišta Přemysl, Vít Ivan, Vintner František, Popl Milan

Značky: přípravek, aerosolů, obráběcích, prací, řezných, tvorby, olejů, snížení, vznikající, strojích

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro snížení tvorby aerosolu řezných olejů, vznikající při práci na obráběcích strojích, tvořící složku těchto řezných olejů, vyznačený tím, že se skládá 0,1% hmot, až 4 %hmot, polyizolbutylenu se střední molekulovou hmotností 100 000 až 1 500 000 a rafinovaného minerálního oleje o viskozitě 4 až 15 mm2/s při 50 °C.

Způsob zvýšení tepelné účinnosti sklářského tavicího agregátu otápěného plynným nebo kapalným palivem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225799

Dátum: 01.07.1985

Autori: Beneš Josef, Dědek Miloslav

Značky: způsob, otápěného, agregátu, palivem, zařízení, tohoto, zvýšení, způsobu, plynným, kapalným, sklárského, účinnosti, tepelně, tavicího, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení tepelné účinnosti sklářského tavicího agregátu otápěného plynným nebo kapalným palivem, vyznačený tím, že vzduch s okolí vrchní stavby tavicího agregátu, ohřátý teplem unikajícím stěnami této vrchní stavby, se jako spalovací vzduch vhání do topného systému sklářského tavicího agregátu.

Způsob přípravy organokřemičitých esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225798

Dátum: 01.07.1985

Autori: Sasín Miroslav, Kartous Jiří

Značky: esterů, organokřemičitých, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy organokřemičitých esterů obecného vzorce kde R1 až R4 je alkyl s 8 až 12 atomy uhlíku, reakcí fenyltrichlorsilanů s propylenglykolem nebo polypropylenglykolethery a 2-ethylhexanolem, popřípadě jiními jednomocnými alkoholy, vyznačený tím, že se uvedené látky zahřívají na teplotu 15 až 160 °C, po skončené reakci se nechá reakční směsí probublávat dusík při teplotě 100 až 120 °C, po skončeném probublávání se estery neutralizují...

Strmotrubný kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 225797

Dátum: 01.07.1985

Autori: Dušička Miroslav, Sýkora Jiří

Značky: kondenzátor, strmotrubný

Zhrnutie / Anotácia:

Strmotrubný kondenzátor zařízení na dělení vzduchu sestávající především z tenkostěnných trubek vevařených do dvou trubkovnic spojených centrální tahovou trubkou a válcového pláště s příslušnými hrdly vyznačující se tím, že alespoň jedna z trubkovnic (1, 2) je spojena s pláštěm (6) přes prstenec (5, 4) tak, že je s příslušným prstencem svařena jednostranným svarem (11), přičemž alespoň jeden z prstenců (5, 4) má vnitřní průměr menší nejméně o 5...

Paralelní zapojení dvou expanzních turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 225796

Dátum: 01.07.1985

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří, Holub Josef

Značky: turbin, paralelní, zapojení, expanzních

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelní zapojení dvou expanzních turbín brzděných dotlačovacími kompresory v zařízení na nízkoteplotní dělení plynů, vyznačující se tím, že výtlačná hrdla obou kompresorů (1, 2) jsou propojena se vstupními hrdly příslušných expanzních turbín (3, 4) samostatnými potrubími přes samostatné sekce výměníku (5) tepla, přičemž před i za výměníkem (5) tepla jsou potrubí propojena vzájemně potrubími (26, 11) s armaturami (27, 12).

Spotřební hemodialyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 225795

Dátum: 01.07.1985

Autori: Čermák Richard, Čermák Roman, Faktor František

Značky: hemodialyzátor, spotřební

Zhrnutie / Anotácia:

Spotřební hemodialyzátor, obsahující deskový nebo kapilární dialyzační blok s dvojicí vývodů pro krev a s dvojicí vývodů pro dialyzát, vyznačený tím, že k dialyzačnímu bloku (1) je připevněno arteriální čelo (2) se vstupní krevní hadičkou (9) spojenou s přívodem krve dialyzační.ho bloku (1), a venosní čelo (3) se vstupní krevní hadičkou (17) napojenou na odvod krve dialyzačního bloku (1).

Způsob zvýšení viskozity past na bázi polyvinylchloridu nebo jeho kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225794

Dátum: 01.07.1985

Autori: Varhaník Jiří, Mikula Jaroslav, Paták Vladimír

Značky: způsob, viskozity, bázi, kopolymerů, polyvinylchloridu, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení viskozity past na bázi polyvinylchloridu nebo jeho kopolymerů přidá ním regulátoru viskozity ke směsi pro přípravu pasty, vyznačující se tím, že se jako regulátoru viskozity použije soli kyseliny stearové s kovem II. nebo III. skupiny periodického systému, především s vápníkem, zinkem, kadmiem nebo hliníkem, v množství 0,5 až 10, s výhodou 1 až 5 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů pasty bez regulátoru viskozity.

Způsob dekontaminace vod a separace balastních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225793

Dátum: 01.07.1985

Autori: Homolka Václav, Matouš Václav, Tympl Milan, Pecák Václav

Značky: látek, dekontaminace, separace, balastních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dekontaminace vod a separace balastních látek od chemických nebo biologických nečistot nebo dekontaminace vod obsahujících radioizotopy a/nebo koncentrace a separace některých těžkých kovů, zvláště uranu, z vodných roztoka za pomoci hydrolyzovaných solí železitých nebo železnatých, silikátů hlinito-alkalických, některých fosfátů, komplexních kyanidů nebo jiných účinných sorbentů o velmi vysokém povrchu, suspendovaných nebo...

Způsob aerobní kultivace kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225792

Dátum: 01.07.1985

Autori: Rut Miloslav, Adámek Lubomír, Karnet Jiří, Štros František

Značky: kultivace, aerobní, kvasinek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob aerobní kultivace kvasinek s průběžným doplňováním obsahu živin v kultivačním médiu a za průběžného stanovování koncentrace draslíku v kultivačním médiu, vyznačený tím, že se minerální živiny, tj. zdroje draslíku, fosforu, hořčíku a mikrobiogenních prvků, příp. i zdroj uhlíku do kultivačního média přidávají v závislosti na změnách koncentrace draslíku v kultivačním médiu.

Zařízení k přivádění ložiskových kuliček ke kontrolnímu místu automatických třídiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 225791

Dátum: 01.07.1985

Autor: Stloukal Ivan

Značky: zařízení, ložiskových, kontrolnímu, místu, přivádění, automatických, třídiček, kuliček

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přivádění ložiskových kuliček ke kontrolnímu místu automatických třídiček pro jejich povrchovou kontrolu a pro jejich vzájemné oddělování před kontrol ním místem, vyznačené tím, že pozůstává ze dvou bočnic (1, 2), majících každá z nich v k sobě přivrácených svislých plochách upravenou drážku (3, 4) ve tvaru písmene V pro vedení kuliček, tvořenou přímou částí a na ni pod tupým úhlem navazující další přímou částí, přičemž prvá drážka...

Kovový elektrotermický atomizér

Načítavanie...

Číslo patentu: 225790

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kolihová Dana, Doležal Jiří, Püschel Petr, Formánek Zdeněk, Sychra Václav, Mostecký Jiří, Hlaváč Robert

Značky: kovový, atomizér, elektrotermický

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový elektrotermický atomizér pro atomovou absorpční spektrometrii vyznačený tím, že povrch vlastního kovového atomizéru je opatřen vrstvou 0,1 až 100 ?m dalšího kovu o bodu táni od 2500 °C do 3500 °C, například rhenia nebo iridia.

Způsob enzymového zpracování mouk z obilovin obsahujících lepek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225789

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kodet Josef, David František, Šimůnek Zeno, Ruttloff Heinz, Taüfel Alfred, Gehn Renate

Značky: obsahujících, lepek, způsob, zpracování, obilovin, enzymového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob enzymového zpracování mouk z obilovin obsahujících lepek, zejména pšeničné mouky, pšeničné mouky se zvýšeným obsahem lepku než v normální pšeničné mouce, mouky z obilovin obohacené vitálním lepkem, nebo směsi lepková bílkovina škrob s následující inaktivací zahřátím vyznačený tím, že mouka z obilovin se smísí s vodou v poměru 1 : 1 až 1 : 5 za tvorby suspenze, s přídavkem směsi enzymů proteázy a ? -amylázy, případně proteázy obsahující ?...

Světlocitlivé směsi na bázi polyvinylchloridu nebo polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225788

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vincent Ivo, Maláč Jiří

Značky: polyolefinů, bázi, světlocitlivé, směsi, polyvinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Světlocitlivé směsi na bázi polyvinylchloridu nebo polyo1efinů a reaktivních monomerů vyznačující se tím, že jako fotoiniciativní systém obsahují 0,01 a 10 hm. % vztaženo na celkovou hmotnost směsi s výhodou 0,1 až 1 hm. % směsi antrachinonu s antracenem v hmotnostním poměru 0,1 až 10 : 0,01 až 1, s výhodou 0,1 až 1 : 0,1 až 0,5 a 0,01 až 5 hm. %, s výhodou 0,1 až 1 hm. %, chemické sloučeniny s reaktivním vodíkovým atomem, kterou je terciární...

Výměník tepla topného zařízení na kapalná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 225787

Dátum: 01.07.1985

Autori: Leimer Jaroslav, Kořínek Jiří

Značky: topného, paliva, zařízení, kapalná, tepla, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník tepla topného zařízení na kapalné palivo, zejména pro nezávislá vozidlová topení, u nichž je spalinami z topného zdroje procházejícími výměníkem ohříváno tekutinové médium, kterýžto výměník je vytvořen jako odlitek z materiálu o vysoké tepelné vodivosti, například z hliníkové slitiny, vyznačující se tím, že sestává ze dvou hlavních částí (1, 2), které vytvářejí vnitřní prostor (4) pro vedení spalin, který je rozdělen alespoň jednou...

Způsob zapínání jednofázového dvoupulsního usměrňovacího můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225786

Dátum: 01.07.1985

Autori: Duchoslav Jiří, Vavřina Jindřich

Značky: usměrňovacího, jednofázového, dvoupulsního, způsob, zapínání, můstku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zapínání jednofázového dvoupulsního usměrňovacího můstku s tyristorem v každé paralelní větvi, vyznačující se tím, že stejnosměrné napětí pro řízení tyristorů se přivádí jedním pólem na řídicí elektrody tyristorů a druhým pólem na uzel můstku protilehlý k uzlu spojujícímu katody tyristorů.

Zařízení pro oddělování nezatvrdlých částí stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 225785

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hásek Silvestr, Dědič František

Značky: zařízení, částí, stavebních, dílců, nezatvrdlých, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro oddělování nezatvrdlých částí stavebních dílců sestávající z oddělovacího nože a vibračního budiče vyznačené tím, že oddělovací nůž (1) je ve své horní části opatřen roznášecí deskou (6) a prostřednictvím pružných elementů (2) spojen se základnou (3) s vibračním budičem (4), přičemž mezi základnou (3) a roznášecí deskou (6) jsou umístěny dorazy (5).

Zapojení pro “dvoustranný blok” v rámci automatické kontroly návěstí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225784

Dátum: 01.07.1985

Autor: Vavříček Valter

Značky: zapojení, dvoustranný, kontroly, automatické, blok, návěsti, rámci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro "dvoustranný blok" v rámci automatické kontroly náveští, zejména v důlní dopravě, u těžního stroje, vyznačené tím, že na součtový člen (10) je připojena první dvojice návěstních vstupů (l, 2) a druhá dvojice návěstních vstupů (3, 4), přičemž ta to druhá dvojice návěstních vstupů (3, 4) je ještě připojena paralelně na první součinový člen (11), který je připojen na negovaný součtový člen (16), jenž je připojen na výstupní člen (17),...

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 225783

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hájek Karel, Záhorovský Svatoslav, Pospíšil Jan, Jelínek Karel, Starý Stanislav

Značky: kompozice, termoreaktivní, epoxidové, práškové

Zhrnutie / Anotácia:

Termoreaktivní prášková epoxidová kompozice na bázi epoxidových pryskyřic obsahu jící tvrdidle, urychlovače, případně pigmenty, plniva a specifická aditiva, vhodná zejména pro nátěrové hmoty, lepidla a lisovací hmoty, vyznačující se tím, že sestává z 350 až 700 hmot. dílů epoxidových pryskyřic dianového typu a/nebo triglycicidylisokyanurátu s bodem měknutí 65 až 112 °C, 100 až 350 hmot. dílů tvrdidla ze skupiny kyselých esterů obecného vzorce...

Razicí mechanismus značkovacího zařízení pro značkování vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225782

Dátum: 01.07.1985

Autori: Buršík Jan, Buršík Ladislav, Matějek Jiří

Značky: značkování, mechanismus, vývalků, razicí, značkovacího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Razicí mechanismus značkovacího zařízení pro označování vývalků, tvořené značkovací hlavou, v níž jsou na ose točně uloženy razicí kotouče aretované zarážkou, vyznačené tím, že značkovací hlava (1) je upevněna ke konci nosné tyče (5), která je uložena ne pevných a odpružených kladkách (7, 8) a která je na svém druhém konci opatřena pevnou narážkou (11), přičemž shora je vedena horní pevnou kladkou (6), zboku je k nosné tyči (5) připevněna...

Elektromagnetické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225781

Dátum: 01.07.1985

Autor: Balaš Štefan

Značky: zařízení, elektromagnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetické zařízení využívající jader o průřezu U nebo E pro manipulace s tenkými plech a plošně velkými magnetickými materiály, např. plechy mající elektromagnetické jednotky, vyznačené tím, že elektromagnetická jednotka /1/ je vytvořena z pólových nástavců /5, 6/ složených v jednotlivých sekcích, z nichž aspoň jeden pólový nástavec /5, 6/ je opatřen úkosem /7/, který je vytvořen vzhledem k první vrstvě plechu /2/ zpracovávaného svazku...

Korozní článek s vysokou depolarizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 225780

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kvasnička Josef, Kraus Eduard, Martínek Jaroslav

Značky: korozní, depolarizací, vysokou, článek

Zhrnutie / Anotácia:

Korozní článek s vysokou depolarizací, určený pro depotní přenos iontů, zejména ve stomatologii, skládající se z katody z ušlechtilého kovu a anody z neušlechtilého, fyziologicky neškodného kovu, vyznačující se tím, že katoda, s výhodou stříbrná, je jíž povrch je anodicky oxidován v prostředí roztoku paladnaté soli, s výhodou chloridu paladnatého, je vodivě spojená s anodou, s výhodou zinkovou nebo hliníkovou, přičemž spoj katody a anody je...

Způsob mlékárenské úpravy a stabilizace syrovátky jako tekuté složky pro přípravu kompletního krmiva pro selata a mladá prasata pomocí biologického nebo biologicko-chemického okyselení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225779

Dátum: 01.07.1985

Autor: Pešek Milan

Značky: tekuté, krmiva, selata, mlékárenské, biologického, biologicko-chemického, stabilizace, způsob, pomocí, kompletního, úpravy, okyselení, složky, syrovátky, přípravu, prasata, mladá

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mlékárenské úpravy a stabilizace syrovátky, případně syrovátky s přídavkem odstředěného mléka nebo podmáslí, jako tekuté složky pro přípravu kompletního krmiva pro selata a mladá prasata vyznačený tím, že teplá syrovátka po separaci sraženiny se bez pro vedené pasterace pouze přihřeje na teplotu do 48 °C, zaočkuje 1 - 5 % jednotlivých nebo směsných kultur mikroorganismů jako je Lactobacillus acidophilus, bifidogenní bakterie aj., načež...

Uložení středního pracovního válce válcovací stolice trio

Načítavanie...

Číslo patentu: 225778

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hanel Ivan, Smetana Oldřich, Myška Josef, Hutera František, Šigut Jaroslav

Značky: pracovního, uložení, válce, válcovací, stolice, středního

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení středního pracovního válce válcovací stolice trio pomocí ložiskového tělesa ve stojanu, vyznačené tím, že ložiskové těleso (1) s válcovými čepy (6) je na straně axiálního zajištění uloženo v kluzných pouzdrech (3), uspořádaných ve vybrání středních dílů stojanu (4) s axiálním zámkem (5), a na druhé straně stojanu (4) je uloženo v kluzných kamenech (2), uložených suvné v axiálním směru ve vybrání středních dílů stojanu (4).

Zařízení pro tlakovou ochranu čerpadla a jeho poháněcího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225777

Dátum: 01.07.1985

Autor: Hanek Felix

Značky: motorů, tlakovou, ochranu, zařízení, poháněcího, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro tlakovou ochranu čerpadla a jeho poháněcího motoru, vyznačující se tím, že fázová svorka (01) zapojení je spojena se vstupem (24) časového členu (2), s první podtlakovou svorkou (11.1) tlakového spínače (1), s první přetlakovou svorkou (11.3) tlakového spínače (1), jehož druhá přetlaková svorka (11.4) je spojena se druhou podtlakovou svorkou (11.2) tlakového spínače (1), se vstupem (31) stykače (3) a s hlavním výstupem (26)...

Paleta na tenké plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225776

Dátum: 01.07.1985

Autor: Ešler Josef

Značky: plechy, paleta, tenké

Zhrnutie / Anotácia:

Paleta na tenké plechy, především na plechy prostorově tvarované do oblouků a opatřené lemy, vyznačující se tím, že se skládá ze základny (1) mající sloupky (11, 12) s nosný mi prvky (14), přičemž každý sloupek (11, 12) má narážky s ozubem (13), dále z nosičů (2) s vedením, na nichž jsou spojovacím šroubením přichyceny boky (21) se vsunutou mechovou pryží (22), dále ze svěrné tyče (4), mající západku (41) na spodním konci a šroubení na horním...

Zařízení pro vysokofrekvenční nebo středofrekvenční tavení kovů a následné odstředivé odlévání

Načítavanie...

Číslo patentu: 225775

Dátum: 01.07.1985

Autori: Nosek Jaroslav, Andras Jiří, Jareš František, Semotán Ladislav, Šafář Petr

Značky: odlévání, vysokofrekvenční, kovů, odstředivé, tavení, následné, středofrekvenční, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vysoko frekvenční i středofrekvenční tavená kovů a následné odstředivé odlévání, i v ochranné atmosféře, zejména malých předmětů pro dentální účely a řeší problém zjednodušení ovládacích mechanismů induktoru a tavícího kelímku, upraveného na otáčivém rameni odstředivky. Účelu se dosahuje tím, že cívkový induktor je umístěn ve skříni odlévacího prostoru a pevně mechanicky i elektricky spojen s vývody oscilačního...

Třecí materiál odolný proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225774

Dátum: 01.07.1985

Autori: Libotovský Ladislav, Novák Jiří

Značky: materiál, opotřebení, třecí, proti, odolný

Zhrnutie / Anotácia:

Třecí materiál odolný proti opotřebení, určený pro obložení spojek a brzd, složený z anorganického vlákenného vyztužení, pojiva, plnidel, modifikátoru tření a modifikátoru opotřebení, vyznačující se tím, že modifikátor opotřebení je zastoupen ve třecím materiálu podílem 26 až 38 % celkové hmotnosti a je tvořen z 24,5 až 34,5 hmotnostních dílů plněné ho drceného kaučuku, 0,5 až 1,5 hmotnostních dílů železného prášku a 1 až 2 hmotnostních dílů...

Zapojení pro ovládání elektromagnetické spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225773

Dátum: 01.07.1985

Autori: Řehoř František, Ouzký František

Značky: ovládání, spojky, elektromagnetické, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ovládání elektromagnetické spojky, vyznačující se tím, že vstupní svorka (1) zapojení je spojena s prvním vstupem (031) bezpečnostního logického bloku (3) a současně se vstupem (021) ovládacího bloku (2), jehož výstup (022) je spojen se druhým vstupem (032) bezpečnostního logického bloku (3) a současně s řídicím vstupem (041) tyristorového měniče (4), jehož proudový vstup (042) je spojen s výstupem čidla (6) proudu a současně se...