Archív za 1985 rok

Strana 10

Zapojení ke korekci driftu nuly synchronního detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215993

Dátum: 15.12.1985

Autor: Horák Oldřich

Značky: zapojení, synchronního, korekcí, driftu, detektoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen zejména pro stejnosměrné zesilovače a ostatní obvody, u nichž vlivem driftu nuly dochází k chybě přenosu. Podstatou vynálezu je synchronní detektor opatřený na vstupu a výstupu klíčovacím obvodem. Výstup druhého klíčovacího obvodu je pak spojen přes filtr s vyhodnocovacím obvodem. Dále je uveden příklad zapojení obou klíčovacích obvodů. Vynález lze využít v elektronických obvodech.

Herbicidní prostředek a prostředek potlačující růst rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224000

Dátum: 15.12.1985

Autori: Meyer Willy, Föry Werner

Značky: rostlin, růst, účinné, složky, potlačující, způsob, prostředek, výroby, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek a prostředek potlačující růst rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát H-fenylsulfonyl-N´-triazinyl- nebo -pyrimidinyl-močoviny obecného vzorce I v němž A znamená halogenem, alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylthioskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylsulfinylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylsulfonylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, halogenalkoxyskupinou s 1 až 4...

Prostředek pro důkaz esterolytických a/nebo proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223999

Dátum: 15.12.1985

Autori: Berger Dieter, Frey Günter, Kuhr Manfred, Rittersdorf Walter, Knappe Wolfgang-reinhold

Značky: esterolytických, prostředek, důkaz, enzymů, proteolytických

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek sestávající z nasákavého nosiče, například filtračního papíru, celulózy nebo rouna z umělého vlákna, filmotvorné vrstvy, například polyvinylesteru nebo polyamidu, práškovité směsi, lyofilizátu, roztoku nebo reagenční tablety, obsahujících systém pro důkaz esterázy a/nebo proteázy, pufr s účinností v oblasti pH 6 až 10, jakož i popřípadě smáčedla, například natrium-2-hexylsulfát, stabilizátory, například amid kyseliny fosforečné nebo...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223998

Dátum: 15.12.1985

Autor: Alt Gerhard Horst

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačený tím, že obsahuje inertní adjuvans a herbicidně účinné množství sloučeniny obecného vzorce I ve kterém n znamená celé číslo od 1 do 3, Z1 a Z2 každý nezávisle znamená atom vodíku, metylovou nebo metoxylovou skupinu, R1 znamená alkoxylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, polyalkoxylovou nebo tetrahydrofurylovou skupinu, R3 znamená atom vodíku nebo trifluormetylovou skupinu, R4 znamená atom vodíku nebo alkylovou...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223997

Dátum: 15.12.1985

Autor: Alt Gerhard Horst

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje adjuvant a jako účinnou složku herbicidně efektivní množství sloučeniny obecného vzorce v němž R znamená alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku.

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223996

Dátum: 15.12.1985

Autor: Alt Gerhard Horst

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje jako účinnou složku alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce ve kterém znamená R metyl nebo etyl, R1 alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, R2 metyl, etyl nebo terc.butyl a R3 vodík nebo metyl v meta-poloze s tím omezením, že když je R etyl, je R1 n-butyl, R2 metyl a R3 vodík, když R3 je metyl, jsou R a R2 také metyl a R1 je isopropyl nebo n-butyl, když R3 je vodík a R a R2 oba znamenají metyl, je R1...

Zapojení dvoupotrubního centrálního mazacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223995

Dátum: 15.12.1985

Autor: Saretzky Horst

Značky: ústrojí, centrálního, mazacího, dvoupotrubního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení dvoupotrubního centrálního mazacího ústrojí se dvěma přívodními potrubími, která jsou napájena jedním čerpadlem přes spínací ústrojí, pracují v závislosti na rozdílu tlaků, a přes vratný ventil, a ke kterým je připojen alespoň jeden dvoupotrubní rozdělovač maziva, vyznačené tím, že na jeden výstup dvoupotrubního rozdělovače (3, 4, 5) maziva je ovládacím potrubím (7, 8) připojena ovládací komora (9, 10) postupného rozdělovače (11, 12),...

Způsob čištění ergot-alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223994

Dátum: 15.12.1985

Autori: Terdy László, Gazdag Mária, Kassai Anna, Dancsi Lajos, Trompler Árpád, Kiss János, Zambó István, Földesi Zsuzsana

Značky: čištění, způsob, ergot-alkaloidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění ergot-alkaloidů obecného vzorce I ve kterém značí R isopropylovou, sek.butylovou nebo terc.butylovou skupinu, nebo jejich solí, směsí sloučenin obecného vzorce I nebo směsí jejich solí, vyznačující se tím, že se na směs sloučenin obecného vzorce I, kde R má výše vedený význam, a ergotaminových a/nebo ergoxinových alkaloidů, působí za přítomnosti organických rozpouštědel a vody kyselinou fosforečnou nebo kyselinou vinnou, nebo...

Způsob výroby ergot-alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223993

Dátum: 15.12.1985

Autori: Földesi Zsuzsana, Dancsi Lajos, Terdy László, Kassai Anna A Gazdag Mária, Zambó István, Kiss János, Trompler Árpád

Značky: výroby, ergot-alkaloidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ergot-alkaloidů obecného vzorce I ve kterém R značí isopropylovou, sek.-butylovou nebo isobutylovou skupinu, nebo jejich solí, směsí sloučenin obecného vzorce I nebo směsí jejich solí, oddělením ergot-alkaloidů obecného vzorce I a popřípadě ergot-alkaloidů obecného vzorce II ve kterém má R výše uvedený význam, ze směsí, obsahujících kromě nich ještě ergotaminové a/nebo ergoxinové alkaloidy, a popřípadě epimerizací sloučenin...

Zapojení postupného centrálního mazacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223992

Dátum: 15.12.1985

Autor: Saretzky Horst

Značky: ústrojí, zapojení, postupného, centrálního, mazacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení postupného centrálního mazacího ústrojí s alespoň dvěma postupnými rozdělovači, které jsou připojeny k přívodnímu potrubí a z nichž první, základní rozdělovač, je jedním výstupem připojen ovládacím potrubím k jedné z ovládacích komor druhého postupného rozdělovače, vyznačené tím, že k dalším výstupům základního rozdělovače (9) jsou připojeny samostatnými ovládacími potrubími (10, 11, 12, 13, 14, 15) další postupné rozdělovače (3, 4, 5,...

Způsob zpracování uhlí, obsahujícího alkalické zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223991

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bornheim-uedorf, Dolkemeyer Wilfried, Burgbacher Gerd, Meisenburg Ewald

Značky: zpracování, alkalické, způsob, zeminy, obsahujícího, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování uhlí obsahujícího alkalické zeminy, zejména hnědého uhlí, před jeho hydrogenačním zkapalněním, vyznačený tím, že mleté a případně na obsah vody pod asi 20 ( předsušené uhlí se smíchá s vysokovroucím, uhlovodíky obsahujícím olejem a směs se zahřívá za tlaku zvýšeného v závislosti na teplotě varu oleje na teplotu 200 až 450 °C po dobu 1 až 60 minut.

Způsob zanášení útkové nitě v pneumatickém stavu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 223990

Dátum: 15.12.1985

Autor: Koriyama Masayuki

Značky: zanášení, pneumatickém, nitě, způsob, stavu, útkové, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zanášení útkové nitě v pneumatickém stavu, kde se útková nit vystřeluje hlavní tryskou působením paprsku vzduchu a vede se vodicím kanálem za účelem zanesení do prošlupu paprsky vzduchu dmýchanými z velkého počtu pomocných trysek, vyznačený tím, že se postupně zvyšuje síla vyvozovaná paprskem vzduchu z pomocných trysek podle vzdálenosti mezi hlavní tryskou a příslušnou pomocnou tryskou.

Zařízení pro zvýšení hustoty útků na tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223989

Dátum: 15.12.1985

Autor: Corain Luciano

Značky: útku, zařízení, tkalcovském, zvýšení, hustoty, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvýšení hustoty útků na tkalcovském stavu, zahrnující v sobě skupinu tří rovnoběžně uspořádaných vodorovných válců mezi brdovými listy a vratidlem tkalcovského stavu, přičemž oddělovací válec je prvním ve směru přívodu osnovních nití, zatímco vodicí válec je opásán na vrcholu osnovními nitěmi a umístěn za oddělovacím válcem, s postranními podpěrnými deskami spojenými prostřednictvím příčného vodorovného hřídele a upravenými k...

Tkací stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 223988

Dátum: 15.12.1985

Autor: Boucraut Frantz Marie Joseph

Značky: tkací

Zhrnutie / Anotácia:

Tkací stav pro výrobu tkaniny z osnovních nití a z útkových nití, zahrnující vodítka pro osnovní nitě umístěná jedno vedle druhého na společné podpoře, z nichž každé má vnější okraj ve tvaru půlkruhu nebo zploštělého půlkruhu, a je opatřeno nejméně dvěma otvory pro průchod odpovídající osnovní nitě, jedním otvorem pro zanášení útkových nití soustavou vodítek, a kanálem spojujícím na každém vodítku jeho otvor pro útkovou nit s jeho vnějším...

Zařízení k výškovému přestavení vlečného kola stroje na sklizeň sena

Načítavanie...

Číslo patentu: 223987

Dátum: 15.12.1985

Autori: Krauss Albert, Wessel Ulrich

Značky: zařízení, vlečného, výškovému, přestavení, stroje, sklizeň

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k výškovému přestavení vlečného kola uloženého natáčivě s pomocí nosníku kolem podélné osy svislého dříku stroje na sklizeň sena, připojitelného na tahač, vyznačené tím, že na svislém dříku (5) ve tvaru závitového vřetena je usazena vřetenová matice (4), se kterou je spojen šikmý nosník (2) vlečného kola (1).

Způsob získávání silymarinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223986

Dátum: 15.12.1985

Autori: Gőrler Klaus, Madaus Rolf, Molls Werner

Značky: způsob, získavání, silymarinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání silymarinu, tedy silymarinu IIV, při němž se plody ostropestřce mariánského zbavují větší části mastného oleje lisováním za studena vylisovaná masa se rozdrobí, zbytek po lisování se extrahuje etylacetátem, etylacetátový extrakt se odpaří a zpracuje.

Způsob katalytické výroby polymerů ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223985

Dátum: 15.12.1985

Autori: Karol Frederick John, Hamer Anthony David

Značky: ethylenu, způsob, katalytické, polymerů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické polymerace etylénu za použití speciálně připravených vysoce aktivních komplexních katalyzátorů obsahujících hořčík a titan postupem v plynné fázi za nízkého tlaku za vzniku polymerů etylénu s hustotou od 910 kg/m3 včetně do 970 kg/m3 včetně a poměrem rychlostí toku taveniny (definovaným dále) v rozmezí od 22 včetně do 32 včetně. Částice vzniklého polymeru mají sypnou hmotnost 291,8 až 518,7 kg/m3 a kontrolovanou velikost a...

Zařízení k napínaní kůži a kožek při výrobě usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 223984

Dátum: 15.12.1985

Autor: Müntjes Wolfgang

Značky: usní, zařízení, napínání, kůži, kožek, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k napínání kůží a kožek při výrobě usní, s rozpínacím rámem uspořádaným na stole stroje, v kterém je přidržován posuvně na paprskovitých vedeních velký počet upínacích svorek, vyznačené tím, že každé upínací svorce (7, 8, 28) je přiřazeno s ní posuvné přítlačné ústrojí (20, 29) k přidržování kůže k napínání v její úložné poloze na rozpínacím rámu (3).

Úprava trysek pro tkalcovský stroj se zanášením pomocí paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223983

Dátum: 15.12.1985

Autor: Simson Dionizy

Značky: úprava, paprsků, zanášením, tkalcovský, trysek, stroj, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava trysek pro tkalcovský stroj se zanášením pomocí paprsku, například paprsku vzduchu, s nejméně dvěma za sebou zařazenými zanášecími tryskami pro zanášený útek, přičemž každá zanášecí tryska má přívodní kanál, upravený před místem zavádění paprsku, a výstupní kanál, upravený za místem zavádění paprsku, vyznačující se tím, že mezi výstupním otvorem (21) výstupního kanálu (12) první trysky (2) a mezi vstupním otvorem (17) přívodního kanálu...

Nízkofrekvenční výkonový zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 223982

Dátum: 15.12.1985

Autori: Milavec Johann, Tschol Wilhelm, Kyrian Bohumil

Značky: zesilovač, nízkofrekvenční, výkonový

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkofrekvenční výkonový zesilovač, zejména jako modulátor pro vysokofrekvenční výkonový stupeň rozhlasového vysílače, obsahující impulsový modulátor s jedním vstupem pro zesilovaný analogový nízkofrekvenční vstupní signál a nejméně dvě výstupní vedení pro dva o 180° fázově posunuté sledy impulsů stejné frekvence a s šířkově modulovanými impulsy, s nejméně dvěma spínacími stupni, jejichž signálový vstup je spojen s jedním, resp. s druhým...

Kapalná palivová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 223981

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hansen Ole, Nielsen Werner Kofod, Madsen Rud Erik

Značky: směs, kapalná, palivová

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalná palivová směs, obsahující kapalné minerální palivo a neminerální spalitelnou kapalnou složku, vyznačující se tím, že je tvořena stabilní emulzí obsahující 48 % až 79 % hmotnostních kapalného minerálního oleje jako paliva, dále vodný roztok látky vybrané ze skupiny zahrnující sacharózu, produkty štěpení škrobu a směsi těchto látek v množství od 10 ( do 50 % hmotnostních, vztaženo na celkovou hmotnost emulze, a přinejmenším jedno...

Tkací stav s brdovými listy a jim přiřazenými pákami

Načítavanie...

Číslo patentu: 223980

Dátum: 15.12.1985

Autor: Speich Francisco

Značky: přiřazenými, pákami, tkací, lišty, brdovými

Zhrnutie / Anotácia:

Tkací stav s brdovými listy a jim přiřazenými pákami, které jsou v místě působení spojeny s brdovým listem a jejichž osy natáčení jsou uspořádány v pravém úhlu k rovinám, vytvářeným brdovými listy, přičemž vzdálenosti míst působení jsou od os natáčení alespoň u dvou pák různé, aby během provozu byly k těmto pákám přiřazené brdové listy přestavovány o různě velkou dráhu, vyznačující se tím, že osy (71 až 75) natáčení, uspořádané v různých...

Upevňovací soustava pro upevnění boty na lyži

Načítavanie...

Číslo patentu: 223979

Dátum: 15.12.1985

Autor: Salomon Georges Pierre Joseph Annecy (francie)

Značky: upevňovací, upevnění, lyží, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací soustava pro upevnění boty na lyži určené jako běžecká nebo turistická lyže, zahrnující vázání umístěné pouze na špičce boty, a zajišťovací ústrojí pro jištění boty na lyži v příčném směru, sestávající ze dvou opěrek proti pohybům do stran, z nichž jedna je umístěna na podrážce boty a druhá je umístěna na horním povrchu lyže, přičemž první z těchto opěrek je tvořena alespoň jedním výstupkem vytvořeným z materiálu první tvrdosti,...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223978

Dátum: 15.12.1985

Autor: Barker Michael Derek

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I, ve kterém R1 a R2 nezávisle znamená atom vodíku, alkyl o nejvýše 6 uhlíkových atomech nebo R1 a R2 spolu znamenají alkylenovou skupinu o nejvýše 6 uhlíkových atomech a každý ze symbolů R3, R4, R5 a R6 z nichž alespoň dva mohou být totožné nebo rozdílné, znamená atom vodíku, fenyl nebo alkyl o nejvýše 6 uhlíkových atomech a R7 znamená atom...

Způsob přípravy derivátů chinazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223977

Dátum: 15.12.1985

Autori: Vandenberk Jan, Kennis Ludo Edmond Josephine, Van Der Aa Marcel Josef Maria Catherina, Van Heertum Albert Henricus Maria Theresia

Značky: přípravy, chinazolinu, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob přípravy derivátů chinazolinu obecného vzorce I a jejich farmaceuticky vhodných solí s kyselinami, kde Ar je aryl, X je substituent vybraný ze skupiny zahrnující (C=0, (CHOH, (CH-O-(CO)-Ra, (CH2, (C(O-alkyl)2, kde alkyl obsahuje 1 až 6 atomů uhlíku, O (C (CH2)q, (C=NOH a (C=N-NH2, O, kde Ra je atom vodíku nebo alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, q je celé číslo 2 nebo 3, R je atom vodíku, hydroxyl nebo alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, Alk...

Límec pro oděv

Načítavanie...

Číslo patentu: 223976

Dátum: 15.12.1985

Autor: Bächtiger Urs

Značky: límec, oděv

Zhrnutie / Anotácia:

Límec pro oděv, obzvláště pro košili nebo blůzu, který má horní část límce a krční pásek a skládá se z vrchní látky na vnější straně límce a spodní straně límce a zároveň vložky, přičemž nejméně vrchní látka je zhotovena z jednoho kusu textilního materiálu, vyznačující se tím, že nejméně vložka (1) v místě ohybu mezi horní částí (9) límce a krčním páskem (10) tvoří na horní straně límce první záhyb (I) a proti němu druhý záhyb (II), přičemž oba...

Způsob výroby virových vakcín jaro-letní meningoencefalitidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223975

Dátum: 15.12.1985

Autori: Heinz Franz, Fauma Johann, Schwarz Otto, Kunz Christian

Značky: způsob, meningoencefalitidy, virových, výroby, jaro-letní, vakcín

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby virových vakcín jaro-letní meningoencefalitidy kultivací viru ve tkáňových kulturách nebo suspenzích ptačích embryonálních buněk, s výhodou v suspenzích kuřecích embryonálních buněk, oddělením buněk a úlomků buněk centrifugací, inaktivací, koncentrací a čištěním viru a zpracováním vyčištěných suspenzí na vakcíny, vyznačující se tím, že se suspenze, obsahující virus pro čištění podrobí kontinuální měrně hmotnostní gradientové...

Zařízení pro zpracování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223974

Dátum: 15.12.1985

Autori: Tadmor Zehev, Hold Peter

Značky: zařízení, zpracování, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zpracování materiálu, které sestává z otočné části s nejméně jedním pracovním kanálem a nehybné části s povrchem komplementárním k povrchu otočné části, přičemž mezi povrchy je malá vůle a povrch nehybné části spolu s pracovním kanálem vymezuje uzavřený prstencový pracovní průchod, přičemž v nehybné části je vytvořen vstupní kanál pro přívod materiálu do pracovního průchodu a výstup pro odvádění materiálu z pracovního průchodu...

Nosič na upnutí podlouhlých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223973

Dátum: 15.12.1985

Autori: Persson Ake Ragnar, Persson Claes Ake

Značky: upnutí, předmětů, podlouhlých, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič na upnutí podlouhlých předmětů na podpěrnou plošinu, mající podlouhlou truhlíkovou konstrukci montovatelnou na spodku, na vršku, či vedle nosné plochy, například podvozku, vozového můstku a podobně, ve směru v podstatě kolmém na podlouhlý předmět, přičemž nosič má na svých krátkých koncích nejméně jednu konzolu pro svislé vzpěry a je otevřený nejméně na jednom krátkém konci, kde konzola či konzoly jsou tak umístěny, že zůstává volný vstup...

Způsob výroby léčebného prostředku s obsahem inkluzních komplexů cyklodextrinu a extraktu z heřmánku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223972

Dátum: 15.12.1985

Autori: Zilahy Tibor, Hárshegyi János, Körmóczy György, Dávid Ágoston, Szente Lajos, Szejtli József, Kelemen András, Tétényi Péter

Značky: komplexu, cyklodextrinu, léčebného, výroby, extraktu, prostředků, inkluzních, heřmánku, obsahem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby léčebného prostředku s obsahem inkluzních komplexů cyklodextrinu a heřmánku, vyznačující se tím, že se uvede v reakci alfa-, beta- nebo gama-cyklodextrin nebo libovolná směs těchto látek ve formě roztoku s extraktem, získaným z heřmánkové drogy známým způsobem při teplotě 15 až 80 °C, s výhodou 50 °C a reakční směs se pomalu chladí za energického míchání, takto získaný inkluzní komplex se z reakční směsi izoluje a pak se spolu s...

Tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 223971

Dátum: 15.12.1985

Autor: Jederán Miklós

Značky: tkací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Tkací stroj, opatřený hlavním hřídelem a s ním spolupůsobícím přírazovým zařízením, jakož i napínací jednotkou tkaniny, a uvolňovacím zařízením tkaniny, které je jednak činně spojeno s hlavním hřídelem a jednak s napínací jednotkou tkaniny, vyznačující se tím, že uvolňovací zařízení (32) tkaniny (20) má vychylovací ústrojí tkaniny (20) přestavitelné do polohy jejího uvolňování, které je uspořádáno mezi napínací jednotkou (30) tkaniny (20) a...

Odpojovací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223970

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kunze Dieter

Značky: spojka, odpojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Odpojovací spojka pro ochranu převodových soustav, zejména kloubových hřídelů pro pohon zemědělských strojů pomocí čepového hřídele tahače, která sestává z hnací a hnané části, z nichž jedna, tvořená například spojkovým nábojem, je na obvodu opatřena otvory, ve kterých jsou uložena unášecí tělesa, která při přenosu otočného momentu zapadají do vybrání v druhé části spojky, a dále ze spínacího prstence přidržovaného pružinami, působícími v...

Kotoučové žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223969

Dátum: 15.12.1985

Autor: Stelzle Martin

Značky: žací, kotoučové, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Kotoučové žací ústrojí s otočnými žacími kotouči, uloženými na horní straně duté lišty a poháněnými od vývodového hřídele tahače, s dutou příčnou spojkou, která je umístěna nad dutou lištou, je jedním koncem nad prvním vnějším žacím kotoučem spojena s rámem a na druhém konci přechází nad druhým vnějším žacím kotoučem ve svislou opěru, a se svislým hnacím hřídelem, uloženém ve válcovém nástavci rámu a nese na dolním konci první vnější žací...

Způsob výroby syntetického hydratovaného hlinitokřemičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223968

Dátum: 15.12.1985

Autori: Farine Jean-claude, Schulthess Adrian

Značky: hlinitokřemičitanu, hydratovaného, horečnatého, syntetického, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby syntetického hydratovaného hlinitokřemičitanu hořečnatého sestávající v podstatě hmotnostně z 47 až 57 ( kysličníku křemičitého, 9 až 11 ( kysličníku hořečnatého, 1 až 3 ( kysličníku vápenatého a až do 5 ( kysličníku sodného, přičemž zbytek tvoří voda, počítáno analyticky, vyznačující se tím, že se k vodnému roztoku obsahujícímu odpovídající množství síranu hořečnatého a síranu hlinitého přidává za míchání druhý vodný roztok...

Suchý, volně tekoucí, práškovitý přípravek obsahující vermikulit

Načítavanie...

Číslo patentu: 223967

Dátum: 15.12.1985

Autori: Droughton John Frederick, Charnah Richard Martin, Ballard Denis George, Rideal Graham Robin

Značky: práškovitý, volně, obsahující, tekoucí, přípravek, suchý, vermikulit

Zhrnutie / Anotácia:

Suchý, volně tekoucí, práškovitý přípravek obsahující vermikulit a popřípadě přísady, vhodný pro výrobu pevného izolačního a/nebo proti hoření chránicího prostředku, vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně 20 až 100 (, vztaženo na hmotnost přípravku, vermikulitových šupinek, které jsou delaminovaným vermikulitem o tloušťce nejvýše 0,1 mikrometru a s největším rozměrem nejvýše 50 mikrometrů s až 80 ( alespoň jedné přísady, kterou je materiál ve...

Způsob pálení vápence a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223966

Dátum: 15.12.1985

Autor: Füssl Erwin

Značky: zařízení, pálení, tohoto, vápence, způsob, způsobu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pálení vápence a podobných nerostných surovin práškovitým a/nebo jemnozrnným palivem v stejnosměrné regenerativní šachtové peci s dvěma nebo více šachtami spojenými přestupním, popřípadě prstencovitým kanálem, z nichž střídavě jedna šachta pracuje jako pálicí nebo stejnosměrná a druhá šachta jako protisměrná, vyznačující se tím, že práškovité nebo jemnozrnné palivo se přivádí dvěma nebo více výstupními otvory rozdělenými po průřezu...

Zařízení pro automatické svařování částí pájecího pásku s výstupky dotykových kroužků žárovky, zvlášte halogenové

Načítavanie...

Číslo patentu: 223965

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jaźwiński Bogdan, Figaj Józef, Jasinski Antoni, Tyszka Janusz

Značky: automatické, pájecího, dotykových, zvláště, halogenové, kroužků, zařízení, žárovky, pásků, výstupky, částí, svařování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické svařování částí pájecího pásku s výstupky dotykových kroužků žárovky, zvláště halogenové, sestávající z hlavy s upínači dotykových kroužků, otočné přerušovaně ve vodorovné rovině vzhledem k pracovním jednotkám připevněným k stabilnímu stolu a dosedajícím na obvod hlavy, přičemž k první pracovní jednotce je připojen vibrační zásobník dotykových kroužků opatřený spirálovou dráhou, pořadač a podavač dotykových kroužků a...

Způsob přípravy terciárního olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223964

Dátum: 15.12.1985

Autori: Notari Bruno, Manara Giovanni, Fattore Vittorio, Taramasso Marco

Značky: terciárního, přípravy, způsob, olefinu

Zhrnutie / Anotácia:

1. Způsob přípravy terciárního olefinu zvoleného ze skupiny zahrnující isobutylen a isoamylen z odpovídajícího výchozího alkylterc.(C4 až C5) alkyletheru, vyznačující se tím, že se terc.alkylether nechá reagovat při teplotě 130 až 350 °C a tlaku 0,1 až 1 MPa v přítomnosti katalyzátoru, kterým je krystalický kysličník křemičitý s měrným povrchem 200 až 500 m2/g, jehož složení odpovídá obecnému vzorci 0,001 až 1 MnOm . 1 Si02, kde MnOm...

Strojní čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223963

Dátum: 15.12.1985

Autori: Fölser Karl, Theurer Josef

Značky: čistička, štěrkového, strojní, lože

Zhrnutie / Anotácia:

Strojní čistička štěrkového lože s ústrojími uloženými na rámu k těžení, čištění uskladňováni a novému zavádění materiálu štěrkového lože, s dopravníky a regulačními a vodícími ústrojími pro zpracovávaný štěrk, a s pohony, ze jména hydraulickými pohony pro tato ústrojí a případně s ústrojími ke zdvihání kolejí, k urovnávání štěrku a jeho zhutňováni, vyznačená tím, že zásobník (19) stěrku, zejména zásobní nádoba (20), je spojen s řídicím a...

Spřádací rotor pro bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 223962

Dátum: 15.12.1985

Autor: Miyamoto Noriaki

Značky: bezvřetenový, rotor, stroj, dopřádací, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Spřádací rotor pro bezvřetenový dopřádací stroj, jehož shora otevřená a zdola dnem uzavřená rotační komora, do níž vyčnívá odtahovací trubice, je omezena skluzovou plochou, která vychází z otevřeného konce rotoru radiálně směrem ven od osy otáčeni k uzavřenému dnu a sestává z vnitřní skluzové stěny, na niž dopadají ojednocená vlákna, a z vnější skluzové stěny, na kterou sklouzávají vlákna z vnitřní skluzové stěny,a vodicí plochou, která vychází...