Zverejnene patenty 16.12.1985

Způsob stanovení stupně zesítění krystalinických homomerů a kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246651

Dátum: 16.12.1985

Autori: Veverka Josef, Vít František, Rovnaník Eduard, Zavadil Jan

MPK: G01N 25/00

Značky: kopolymerů, krystalinických, stanovení, homomerů, zesítění, stupně, způsob

Text:

...blokového až etatistického kopolymeru (J/q nebo J/mol) m. molârní zlomek príslušné výchozí polymerní eložky1 ZSHpi entalpie tání nebo tuhnutí příslušné výchozí nezesítované polymerní složky.V případě homopolymeru, kdy je príslušný molární zlomek roven jedné, se uvedený vzoreckde XHP je opět entalpie tání nebo tuhnutí výchozí nezesítované polymerní složky.. Podle vyná 1 ezu 1 ze stupeň zesítění stanovit i pre kopolymery...

Způsob výroby N-alkylsubstituovaných amidů kyseliny skořicové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245758

Dátum: 16.12.1985

Autor: Kúnovský Jozef

MPK: C07C 103/58

Značky: kyseliny, výroby, amidů, způsob, n-alkylsubstituovaných, skořicové

Text:

...parenterálním podávání intramuskulárními nebo íntraperitoneálnímí injekcemi se mohou sloučeniny používat V množství pro jedínłou dávku, nebo mohou být v zásobnících pro větší počet dávek ve vodných nebo neuoudných injekčních roztiocích, které mohou obsahovat antiioxirlační činidla, pufry, bakteriostatika a iozpuštěné látky, které upravují tlak rozpuštěné složky na isotonický s krví. Může také jít o vodné či nevodné suspenze,...

Suchý spôsob kladenia vrstevnatých tepelno a vodoizolačných strešných prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245314

Dátum: 16.12.1985

Autor: Szots Tamás

MPK: E04B 1/64, E04D 11/02

Značky: suchý, strešných, vrstevnatých, vodoizolačných, spôsob, tepelno, prefabrikátov, kladenia

Text:

...s plastbetónovým povrchom je schematicky znázornený na priloženom výkrese,kde na obr. 1 je znázornený pôdorys, na obr. 2 rez v rovine AA z obr. 1, a na obr. 3 rez v rovine B-B z obr. 1.Suchý spôsob kladenia trojvrstvových tepelno a vodoizolačných preíabrlkátov s povrchovou plastovou úpravou zhotovenou už vo výrobní preťabrikátov je schematicky znázornený na obr. 4, v reze v rovine C-C z obr. 4 na obr. 5 a v reze v rovine D-D z obr. 4 na...

Spôsob usmernenej dediferenciačnej transformácie rastlinného organizmu pomocou 3-benzyloxykarbonylmetyl-3-benzotiazolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245313

Dátum: 16.12.1985

Autori: Horváth Ágnes, Szász György, Breining Tibor

MPK: C07D 277/62

Značky: dediferenciačnej, spôsob, transformácie, rastlinného, usmernenej, pomocou, organizmu, 3-benzyloxykarbonylmetyl-3-benzotiazolinónu

Text:

...organizácie.Amorfné kalusy vznikajú dediferenciáciou v podmienkach in vitro. V štádiu primokalusu pletivo je rozpadavé na bunky. Po preočkovani na čerstvé médium analogického zloženia ako bolo médium počas dediferenciácie, kalus zachováva typický neorganizovaný rast. Po aplikácii predmetnej látky na kalusové bunky čerstvá hmotnosť biomasy počas pretrvávajúcej dediferenciácie sa zvyšuje v závislosti od koncentrácie a času pôsobenia látky...

Způsob přípravy N-/(2.alfa.,4a.beta.,10b.alfa.)/-7-amino-1,2,3,4,4a,5,6,10b-oktahydro- 4-alkyl-6-oxo-benzo/f/chinolin-2-yl/-N’,N’-diethylmočovin a jejich 7-formylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245200

Dátum: 16.12.1985

Autori: Sedláeek Vlastimil, Kropáeek Jaroslav, Kováo Valter

MPK: C07D 215/20, C07D 215/38

Značky: 7-formylderivátů, jejich, přípravy, způsob

Text:

...manganistanu kvarterní amoniově báze, jako je manganistan tetraethylamonný, za vzniku produktů obecného vzorce I.2. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím, že se užije molárního poměru jodistanu ku ergolinovému prekursoru obecného vzorce II 3 až 8, s výhodou 3 a molární poměr shora uvedeného katalyzátoru ku ergolinovému prekursoru obecného vzorce II činí o,ooo 1 až 0,02,s výhodou 0,001.3. Způsob podle bodu 2 vyznačující se tím, že se jako...

N-[(5R,8S,10R)-6-Allyl-8-ergolinyl]-N’,N’-diethylmočovina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245184

Dátum: 16.12.1985

Autori: Klimeš Pavel, Cvrk Zdenik, Matal Oldoich, Šmakal Vladimír, Papp Ludovít, Servus Stanislav

MPK: C07D 457/12

Značky: výroby, způsob, její, n-[(5r,8s,10r)-6-allyl-8-ergolinyl]-n',n'-diethylmočovina

Text:

...ktorý ee po alkalizeci reekční směsi vyjnó do inertního orgenickěho rozpouštědla nemíeitelného s vodou mztok zídu ve zmínäném rozpouätědle ee po dokonalám vyeušení podrobí při 70 až 100 °C termickému rozkladu za vzniku iaokyanátu vzorce II, ktorý ae bez izolace uvede do reakce e dietylaminem.Jako vhodných inertních rozpouätědel lze pro reakci používat eterů, jako dietyleterunebo diieopropyleteru, eromatickýoh uhlovodíků, jako benzenu nebo...

Spôsob stanovenia obsahu stabilizátorov na báze tienených amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245178

Dátum: 16.12.1985

Autori: Kalina Jaroslav, Anderle Alois, Prudil František, Strya Josef, Pícha Petr, Staneek Ivan, Línek Radislav

MPK: G01N 33/44

Značky: stanovenia, stabilizátorov, tienených, báze, amínov, spôsob, obsahu

Text:

.../0,02 mglml/ a Tinuvinu 770 /0,008 mg/ml/ v chloride uhličitom s prídavkom roztoku jódu a krivky la,2 b, 3 b, 4 b ilustrujú priebeh absorpčných spektier roztokov Tinuvinu 622 /0,4 mg/1/, 3 245178Chimosorbu 944 /0,016 mg/ml/, Dastibu /0,02 mg/ml/ a Tinuvinu 770 /0,016 mg/m 1/ v chloride uhličitom bez jódu.Na obr. 2 krivka a znamená absorpčné spektrum extraktu polypropylénového granulátuUvedené príklady ilustrujú, ale neobmedzujú predmet...

Vodorozpustný kationaktivní polyelektrolyt a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245170

Dátum: 16.12.1985

Autori: Janeeek Miroslav, Vopršal František, Dohnal Karel, Martynek Jan

MPK: D06M 13/10, D06M 13/46

Značky: vodorozpustný, výroby, polyelektrolyt, způsob, kationaktivní

Text:

...Jakog 7 ll-(CH 2)n-NR 3 L- nebo -NR 4-(CH 2)n- Jsw pro hodnoty x 2R 1 jsou skupiny -Cl, -OH, nebo H-BR 2 je nom vodíku, nebo skupiny -A-OH, -A-Cl, -A-B-H, -A-B-A-R, R 3, R 4 jsou tom vodiku nebo alkyl s počtem uhlíků l až 4 o je celé číslo 1 až 4 .Kontinnktivni polyelektrolyt je připruvitelný reakcií sloučenin obecného vzorce U) s vicefunkčnimi aminy obecného vzorce (J)kde symboly n, s, R 3, R 4 moji výše uvedený význam.Na jeden mol...

Způsob výroby 6-substituovaných N-[(5R,8S,10R)-8-ergolinyl]-N’N'-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245151

Dátum: 16.12.1985

Autori: Virág Sándor, Sebestyén Gyula, Hermecz István, Mészáros Zoltán, Breining Tibor, Bitter István

MPK: C07D 457/12

Značky: n-[(5r,8s,10r)-8-ergolinyl]-n'n'-diethylmočovin, 6-substituovaných, způsob, výroby

Text:

...nssycenych nebo nenssycsných uhlovodíků, jako chloroformu, tetrschlorv metmu, tetrschloretsnu nebo trichloretylenu, nebo směsi těchto rozpouätědel.Rsokce isokysnátu obecného vzorce ÍI s dietylsminem -se provádí pdsobením l si O molekvivslentů, výhodné 4 sž 5 molekvivslentů, dietylsminu na roztok isokysnátu v orgsnickěm rozpouštědle, získaný shormuvedeným postupem. Reskce se provádí při teplotě 0 až -120 °C, výhodné při 70 .už 100 °C,...

Filtr k čištění tekutin od unášených částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 245132

Dátum: 16.12.1985

Autor: Lipinski Christopher Andrew

MPK: B01D 25/00

Značky: filtr, unášených, čištění, tekutin, částic

Text:

...větve 3 potrubí pokračující směrem dolů od interakčíií dutiny 34. Sekundární přídržná stěna 9 naväzuje ve sve na obr. 1 spodní části na stěnu sekundární větve 4 potrubí, do kterého je vložena záložní filtrační vložka 2. Preferovaná přídržná stěna íl a sekundární přídržná stěna H jsrou rovínné a jsou sklo-něny tak, že interakční dutina 34 se směrem dolů na obr. 1 rozširuje. V tomto přílkladit provedení je odklon sekundární přídržné stěny...

Farbiteľný polypropylén pre výrobu vláken, fólií a iných tvarovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245097

Dátum: 16.12.1985

Autori: Kalaus György, Kárpáti Egon, Szántay Csaba, Cyphelly Ivan Jaroslav, Szabó Lajos, Marxer Adrian, Szporny László

MPK: D01F 6/06, D01F 1/10, C08L 23/12...

Značky: polypropylén, výrobu, iných, vláken, tvarovaných, farbiteľný, fólií, výrobkov

Text:

...kúpeľa pri pH 2,5 až 3,5. Pre zmes je typické, že je farbitelná kyslými farbivami.Podla toh-otuo vynálezu sa môžu použiť aj reaktívne farbivá., napríklad C. I. Reactive Red 24, alebo kyslá moridlové farbivá, napríklad C. I. Mordant Blue 13. .VýsledIky farbenia sa porovnávajú vizuálnym hodnotením, alebo použitím -optických metód, alebo zmeranĺm relatívneho množstva farbiva fixovanéhuo na vzorke.Prídavok sa pripravil tak, že v 200 ml acetónu...