Zverejnene patenty 15.12.1985

Těleso kluzného radiálního ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 220850

Dátum: 15.12.1985

Autori: Šídlo Pavel, Holeček Jaroslav, Sciezska Miloslav, Futera Miroslav, Vondruška Miloslav

Značky: radiálního, kluzného, ložiska, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

V tělese ložiska je vytvořena radiální válcová komora pro uložení odpruženého čidla teploměru. Radiální válcová komora je umístěna pod dělicí horizontální rovinou ložiska ve směru proti otáčení hřídele pod úhlem o velikosti 20 až 50 úhlových stupňů a ve vzdálenosti od vnějšího okraje ložiska, která je rovna alespoň 15 % šířky ložiska. V ose radiální válcové komory je vytvořena v tělese ložiska radiální drážka pro vedení odpruženého čidla...

Způsob acetylace kyseliny anthranilové

Načítavanie...

Číslo patentu: 220849

Dátum: 15.12.1985

Autori: Žák Jiří, Kvis František

Značky: kyseliny, způsob, anthranilové, acetylace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu acetylace kyseliny anthranilové acetanhydridem ve vodně-amoniakálním roztoku kyseliny anthranilové, přičemž acetanhydridu se používá v 1,5 až 3násobném molárním přebytku. Titulní látka slouží jako farmaceutický meziprodukt.

Zapojení obvodu krokového režimu mikropočítačových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220848

Dátum: 15.12.1985

Autor: Zeman Vojtěch

Značky: obvodů, systému, režimu, krokového, mikropočítačových, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu krokového režimu mikropočítačových systémů řeší problém provádění programu po jednotlivých instrukcích pro účely odlaďování programů, běžnou diagnostiku a také pro technickou instruktáž školeného personálu u mikropočítačových systémů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výstup obvodu výběru funkčních bloků je pomocí výběrového vodiče připojen na vstup posuvného registru, a výstup obvodu generování synchronizačních impulsů je...

Dělený klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 220847

Dátum: 15.12.1985

Autori: Skružný Josef, Čejka Jiří

Značky: delený, klín, šoupátka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší uzávěr rychločinného šoupátka pro okruhy jaderných elektráren, sestávající z objímky, v jejímž středovém otvoru je upravena alespoň jedna obvodová drážka a kde v objímce jsou uloženy těsnicí desky. Podstatou vynálezu je, že středový otvor objímky je opatřen alespoň jednou podélnou drážkou a těsnicí klíny alespoň jedním výstupkem uloženým v obvodové drážce středového otvoru objímky.

Zařízení pro stanovení obsahu uhlíku a jeho sloučenin v tekutých alkalických kovech

Načítavanie...

Číslo patentu: 220846

Dátum: 15.12.1985

Autori: Stuchlík Stanislav, Kovář Čestmír, Dočekal Josef

Značky: alkalických, zařízení, tekutých, stanovení, uhlíku, kovech, obsahu, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které umožňuje snadnější stanovení obsahu uhlíku a jeho sloučenin v tekutých alkalických kovech diskontinuálním způsobem. Zařízení podle vynálezu umožňuje spojení dvou i více analytických postupů na stanovení uhlíku v tekutých alkalických kovech, založených na převedení pevných uhlíkatých složek ve vzorku alkalického kovu na plynná individua k jednomu koncovému stupni, určenému k detekci jednotlivých složek. Koncový...

Zapojení pro vypírání kysličníků sýry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220845

Dátum: 15.12.1985

Autori: Rott Jiří, Černoch Milan, Vejvoda Josef, Sedláček Jiří, Jílek Pavel, Machač Pavel

Značky: kalcinovaného, spalin, sýry, magnezitu, vypírání, suspenzí, zapojení, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vypírání kysličníků síry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu, které řeší dostupnost čerstvě připravené přísady a využitelnost horkých kalcinačních plynů začleněním kalcinační stanice do komplexu odsiřovacího souboru aparátů. Podstata vynálezu spočívá v zařízení kalcinační jednotky pro přípravu čerstvého kalcinovaného magnezitu do soustavy zařízení magnezitové odsiřovací technologie, přičemž čerstvý kalcinovaný magnezit se...

Plynový rekuperační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 220844

Dátum: 15.12.1985

Autor: Fík Josef

Značky: horák, rekuperační, plynový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zvýšení účinnosti využití plynných paliv u průmyslových plynových pecí. Účelem vynálezu je nové uspořádání vzduchové trasy v tělese hořáku a rekuperátoru, zajišťující nízké aerodynamické ztráty při vysokém teplosměnném účinku v rekuperátoru. Současně vynález řeší snížení spotřeby deficitních legovaných ocelí oproti známým konstrukcím. Podstatou vynálezu je usměrňovací těleso, tvarované z hlediska nízkých aerodynamických odporů a...

Předtopeniště pro spalování tekutých a sypkých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220843

Dátum: 15.12.1985

Autor: Čácha Zbyněk

Značky: předtopeniště, palív, tekutých, sypkých, spalování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích zařízení, a to zejména pro spalování méněkalorických tekutých a sypkých paliv. Řeší stabilitu hoření a dokonalost prohořívání méněkalorických paliv při současném omezení tepelných ztrát povrchem ohniště. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spalovací komora ze žáruvzdorného materiálu je obklopena pláštěm, mezi nímž a spalovací komorou je volný prostor pro průtok spalovacího vzduchu, který se ohřívá teplem...

Výsuvný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 220842

Dátum: 15.12.1985

Autor: Švarc Zdeněk

Značky: výsuvný, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výsuvného zásobníku, určeného zejména pro ukládání zboží, jehož skříň je v dolní části opatřena pojezdovými koly pro kolejnici pevného základu a vertikálními sklopnými vodicími lištami pro unášeč nekonečného řetězu poháněného motorem, zajišťujícím přesouvání zásobníku mezi dvěma krajními polohami, přičemž vodicí lišty jsou odpružené a spojené s ovládacím bovdenem, jehož podstatou je to, že skříň zásobníku je po celé délce spodní...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220841

Dátum: 15.12.1985

Autori: Fischer Evžen, Čermák Stanislav, Maléř Josef

Značky: stroje, dvouválcového, pletacího, okrouhlého, zámková, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží se dvěma pletacími systémy pro pletení ve vratném chodu, kde každý z těchto pletacích systémů obsahuje levý a pravý zatahovací zámek a střední zámek pro ovládání vodicích platin, pod nimiž jsou uloženy mezistopry a stopry obsahuje v dráze vykývnutých horních konců mezistoprů zvedací hrany zámků pro oba směry točení s vrcholy mezi sousedními zatahovacími...

Způsob výroby dvoudílné slévárenské formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220840

Dátum: 15.12.1985

Autori: Štrbík Jan, Machač František

Značky: výroby, dvoudílné, slévárenské, formy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit výrobu dvoudílné slévárenské formy najednou na jedno modelové zařízení při použití rozdílných formovacích směsí pro obě poloviny formy. Vynález řeší tento úkol tím způsobem, že na vyrobenou první polovinu formy se uloží nepropustná fólie, na níž se vyrábí druhá polovina formy z rozdílné formovací směsi oproti první polovině formy.

Zalévací hmota pro pouzdření mikrovlnných polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220839

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bártová Jana, Rothbauer Miloš, Lidařík Miloslav

Značky: součástek, mikrovlnných, hmota, pouzdření, zalévací, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy zalévací látky pro částečné nebo kompletní pouzdření mikrovlnných polovodičových součástek pracujících v GHz kmitočtové oblasti. Pryskyřičným základem je cykloalifatická epoxidová pryskyřice, která obsahuje vysoké objemové procento anorganických plniv zbavených iontových nečistot. Tvrdidlem jsou anhydridy dikarboxylových nebo polykarboxylových kyselin s cykloalifatickou strukturou. Zalévací epoxidová látka podle...

Zařízení k měření rozběhového třecího momentu ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 220838

Dátum: 15.12.1985

Autor: Rathuský Jiří

Značky: zařízení, měření, ložiska, rozběhového, momentu, třecího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření rozběhového třecího momentu ložiska, zejména radiálního valivého ložiska s těsněním a trvalou náplní maziva, po dlouhodobém skladování. Zařízení podle vynálezu je opatřeno upínkou pro nehybné spojení vnitřního nebo vnějšího kroužku ložiska se stojanem a úchytkou pro připevnění lože k vnějšímu nebo vnitřnímu kroužku ložiska. Na loži spočívá rotační těleso polohované unášečem přesuvným po vedení spojeném se...

Zařízení pro natlačování lemů na roštový přířez

Načítavanie...

Číslo patentu: 220837

Dátum: 15.12.1985

Autori: Šindelář Ladislav, Jaroš Josef, Dušátko Karel, Svojetice U Mukařova

Značky: roštový, přířez, lemů, zařízení, natlačování

Zhrnutie / Anotácia:

Lemování roštových přířezů se provádí postupným natlačením jednotlivých dvojic lemů na obvod přířezu. Zařízení sestává ze stolu, kde horní obvod tvoří vodítka. Ve vodítkách jsou smýkadla. Vždy protilehlá smýkadla jsou spojena ramemy. Tyto pak tvoří dvojici zatlačovacích prostředků horních a dvojici zatlačovacích prostředků dolních. Na ramenech jsou přemísitelné rozevíratelné čelisti. Vzdálenost ramen je přestavitelná. Zařízení lze využít ve...

Čep valivého uložení opěrného válce kvartostolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220836

Dátum: 15.12.1985

Autori: Vogel Rudiger, Tyleček Antonín

Značky: kvartostolice, opěrného, uložení, válce, valivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního tvaru čepu valivého uložení opěrného válce kvartostolice a řeší úložné poměry mezi tímto čepem a valivým ložiskem. Čep valivého uložení opěrném válce kvartostolice uložený na víceřadém valivém ložisku, které je opatřeno válcovou úložnou dírou, se vyznačuje podle vynálezu tím, že čep (1) opěrného válce (2) je v místě uložení valivého ložiska kuželově podbroušen pod vrcholovým úhlem ( rovným 0,032 až 0,076° tak, že...

Bis(benzyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220835

Dátum: 15.12.1985

Autori: Holeček Jaroslav, Nádvorník Milan, Lyčka Antonín, Handlíř Karel, Klikorka Jiří, Polouček Eduard, Boček Vladimír

Značky: přípravy, bis(benzyldifenylsilyl)ester, kyseliny, chromové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(benzyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(C7H7) (C6H5)2SiO]2CrO2, způsobu a podmínek její přípravy konverzí benzyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným, nebo esterifikací benzyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále...

Bis(p-anisyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220834

Dátum: 15.12.1985

Autori: Holeček Jaroslav, Boček Vladimír, Lyčka Antonín, Polouček Eduard, Handlíř Karel, Nádvorník Milan, Klikorka Jiří

Značky: chromové, kyseliny, přípravy, bis(p-anisyldifenylsilyl)ester, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemiciké sloučeniny, bis(p-anisyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(CH3OC6H4) (C6H5)2SiO]2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí p-anisyldifenylchlorsilanu nebo p-anisyldifenylbromsilanu s chromanem stříbrným. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále využito jako...

Bis(isobutyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220833

Dátum: 15.12.1985

Autori: Lyčka Antonín, Handlíř Karel, Nádvorník Milan, Klikorka Jiří, Holeček Jaroslav, Boček Vladimír, Polouček Eduard

Značky: kyseliny, přípravy, chromové, bis(isobutyldifenylsilyl)ester, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(isobutyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce {[(CH3)2CHCH2](C6H5)2SiO}2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí isobutyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrnym, nebo esterifikací isobutyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může...

Krmná směs pro hospodářská zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 220832

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bříštěla František, Lyér Radko, Kusý Stanislav

Značky: zvířata, kŕmna, směs, hospodářská

Zhrnutie / Anotácia:

Krmná směs pro hospodářská zvířata vyznačená tím, že se skládá ze 75 až 84 % hmotnostních prasečích výkalů, sterilizovaných v destruktoru při teplotě 120 až 130 °C a přetlaku 0,25 až 0,30 MPa po dobu 25 až 30 minut, 15 až 20 % hmotnostních zdrcené slámy, 0 až 2 % hmotnostních vápníku nebo tuzemských zeolitů a 0 až 2 % hmotnostních melasy.

Klempířské předehýbací kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 220831

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kynčl Josef

Značky: kleště, klempířské, předehýbací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká klempířských předehýbacích kleští složených z ramene s ohýbací čelistí a ramene s přítlačnou čelistí s vybráním ve tvaru žlábku v ohýbací čelisti a dorazovou plochou v přítlačné čelisti, svěrací plochy obou čelistí jsou vzájemně rovnoběžné a tvoří svěrací štěrbinu, vyznačené tím, že svěrací štěrbina má šířku menší, než je tloušťka ohýbaného plechu, a ohýbací čelist je opatřena ohýbací plochou, svírající se svěrací plochou...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kluževič Milan, Raška Pavel, Záviský Jaromír, Beňa Miloslav

Značky: způsob, výrobe, strusky, oceli, tandemové, složení, úpravy, chemického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Odkládací roštnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220829

Dátum: 15.12.1985

Autori: Otevřel Josef, Karpíšek Oldřich

Značky: roštnice, odkládací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je odkládací roštnice k ukládání vývalků a jeho účelem je vyřešení ztlumení kinetické energie těchto ukládaných vývalků. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním pružných členů mezi pevné stojany a odkládací nosník roštnice.

Kloubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 220828

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kubiš František

Značky: kloubová, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kloubové spojky pro spojení vřetena a válce válcovací stolice, skládající se z hlavy (1) spojky, ve které jsou upravena kulová vybrání, v nichž jsou uloženy kameny (7) tvaru kulových úsečí, které svými rovnými plochami dosedají na plochý čep (2) spojky. Kameny (7) jsou s hlavou (1) spojky spojeny odpruženými kloubovými táhly (8), které jsou uloženy v osách kamenů (7). Hlava (1) spojky je ve své ose opatřena vodicím čepem (4), na...

Zařízení pro ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220827

Dátum: 15.12.1985

Autori: Odstrčil Jiří, Kovář Josef, Jordánek Jaroslav

Značky: ohýbání, zařízení, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lehkého zařízení pro ohýbání trubek (hlavně slabostěnných a plášťovaných) za studena, kde se ohýbání provádí postupně a ohyb začíná vždy na doposud nedeformovaném průřezu. Zařízení je zvlášť vhodné pro ambulantní ohýbání plášťovaných trubek na stavbách při provádění topenářských instalačních prací. Nevyžaduje žádný zdroj energie.

Rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména válcováných a plynule litých sochorů a bram

Načítavanie...

Číslo patentu: 220826

Dátum: 15.12.1985

Autori: Cagaš Jaroslav, Koláček Jaromír

Značky: materiálů, plynule, sochorů, horkých, válcovaných, podepírání, litých, rošt, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

ředmětem vynálezu je rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména válcovaných a plynule litých sochorů a bram, a jeho účelem je vyřešení prostorově tuhého spojení roštnic s příčníky při dokonalém zachycení všech sil působících na roštnice a jejich snadnou montáž. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením podélné drážky (4) v dolní ploše roštnice (1), kterou tato roštnice (1) dosedá na úchytné žebro (2) příčníku (3). Do podélné drážky (4) zasahují...

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220825

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kolínský Vladimír

Značky: středofrekvenční, vysokofrekvenční, induktor, loží, zejména, součástí, kalení, vodicích, strojů, obráběcích, ploch, jiných

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí, se stávající z vlastního induktoru, připojeného k vývodům středofrekvenčního nebo vysokofrekvenčního transformátoru, z rozvodu tlakového vzduchu a z kalicí sprchy, mechanicky a elektricky navzájem spojených vyznačující se tím, že přívody (1´) vlastního induktoru (1), přívody (2´) kalicí sprchy (2) a přívody (3´) rozvodu...

Otvírak lahviček na antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: 220824

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pechan Zdeněk, Možný Jaroslav, Imrich Róbert

Značky: lahviček, antibiotika, otvírak

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru obalové techniky a řeší nástroj k bezpečnému otevírání lahviček na antibiotika ve zdravotnických a podobných laboratořích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že držák je opatřen záchytem, proti němuž je protiopěrka pro záběr s protilehlou částí uzávěru. Rovina protiopěrky svírá s rovinou držáku v úseku mezi záchytem a protiopěrkou tupý úhel v rozsahu 95 až 105°.

Otevírač lahviček na antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: 220823

Dátum: 15.12.1985

Autori: Imrich Róbert, Možný Jaroslav, Pechan Zdeněk

Značky: lahviček, otevírač, antibiotika

Zhrnutie / Anotácia:

Otevírač lahviček na antibiotika, sestávající z držáku a otevíracího ústrojí, vyznačený tím, že na jednom konci podélného držáku (1) je provedena čelní opěrka (2) a proti ní alespoň jeden protilehlý úchyt (3), zakončený ozubem (4) a nejkratší vzdálenost mezi čelní opěrkou (2) a ozubem (4) je menší, než je průměr uzávěru (5) lahvičky.

Způsob přípravy dianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220822

Dátum: 15.12.1985

Autori: Homola Vítězslav, Kroupa Jiří, Jeřábek Oldřich, Jirásek Stanislav

Značky: přípravy, dianu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy dianu kondenzací fenolu s acetonem. Úkolem bylo dosáhnout vysokého výtěžku a čistoty produktu při maximální efektivitě celého procesu. Výsledku bylo dosaženo vedením reakce acetonu s fenolem za přítomnosti komplexního katalyzátoru, připraveného částečnou neutralizací silně kyselých katexů s vysokou aktivitou sekundárními nebo terciárními aminothioly.

Zařízení pro elektroforetické dělení látek na gelových deskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 220821

Dátum: 15.12.1985

Autori: Houštěk Josef, Mašek Antonín

Značky: dělení, elektroforetické, zařízení, látek, gelových, deskách

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektroforetické dělení látek na gelových deskách je vhodné zejména pro dělení proteinů. Účelem vynálezu bylo vyloučit možnost úrazu elektrickým proudem. Proto byla ochranná nádoba vytvořena ze dvou tvarově stejných částí, z jejichž dna vyčnívá nálitek pro elektrodu uloženou na jeho hraně. Tato elektroda má vývod při hraně každé části tak, aby se mohla nasadit zástrčka přívodu elektrického proudu. Ze dna obou částí vyčnívá ještě...

Způsob výroby N-hydroxymethyl-3-dimethoxyfosforylpropionamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220820

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bechtold Ludvík, Ambrož Vladimír, Zelenka Pavel, Kršňák František

Značky: výroby, n-hydroxymethyl-3-dimethoxyfosforylpropionamidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu N-hydroxymethyl-3-dimethoxyfosforylpropionamidu, který je základem přípravku pro nehořlavou úpravu textilu. Postupem podle vynálezu, lze dosáhnout vysoké kvality přípravku vyjádřenou množstvím vázaného formaldehydu a stálostí nehořlavé úpravy i při mnohonásobně opakovaném praní a čištění tkaniny. Výsledku se dosahuje vedením reakce dimethylfosfitu s akrylamidem a následné methylolace za specifických podmínek.

Zařízení pro očišťování odpadních vod od tuhých částic, zejména okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 220819

Dátum: 15.12.1985

Autor: Doubravský Vilém

Značky: okují, odpadních, zařízení, zejména, tuhých, očišťování, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro očišťování odpadních vod od tuhých částic, zejména okují, které sestává ze zdvojené nádrže, rozdělené přepadovou stěnou (1) na dvě stejné poloviny (2, 3), kde každá polovina (2, 3) má trychtýřovité dno (4, 5 }, opatřené uzávěrem (6, 7) a v každé polovině (2, 3) je usměrňovací přepážka (8, 9) toku vody, spojená s víkem (10) zdvojené nádrže. Zařízení podle vynálezu je vhodné pro očišťování odpadních vod od tuhých...

Stavební element pro sestavení prostorového útvaru pro výměnu tepla s přímým stykem kapaliny s plynem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220818

Dátum: 15.12.1985

Autori: Fiala Karel, Suchitra Zdeněk

Značky: tepla, plynem, způsob, element, prostorového, sestavení, stavební, výroby, stykem, výměnu, přímým, kapaliny, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká atmosférického chlazení a chladicích věží. Řeší nový stavební element chladicí výplně pro výměnu tepla s přímým stykem kapaliny s plynem a způsob jeho výroby. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořen prostorově tvarovaným vlákenným materiálem z vláken organického nebo anorganického původu, přičemž se s výhodou používají vysocelignifikovaná a sekundární vlákna. Materiál stavebního elementu je vysoce porézní, jeho volný objem...

Prostorový útvar pro výměnu tepla a látkovou výměnu s přímým stykem kapaliny s plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220817

Dátum: 15.12.1985

Autori: Suchitra Zdeněk, Fiala Karel

Značky: přímým, kapaliny, stykem, tepla, útvar, plynem, látkovou, výměnu, prostorový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká atmosférického chlazení a chladicích věží. Řeší nový chladicí systém chladicích věží. Podstata nového chladicího systému spočívá v tom, že sestává ze systému buněk nebo kanálků, které jsou vytvořeny libovolným sestavením prostorově tvarovaných elementů, vyrobených vakuovým zplstěním vlákenného rouna z vodné suspenze vláken. Materiál chladicího systému obsahuje 20 až 75 % hmotnostních fenolformaldehydové pryskyřice. Povrch...

Způsob výroby anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220816

Dátum: 15.12.1985

Autori: Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Pexidr Václav, Pavlas Pavel, Pašek Josef, Bancíř Karel

Značky: způsob, výroby, anilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby anilinu hydrogenací nitrobenzenu v plynné fázi na měděných katalyzátorech za tlaku 150 až 500 kPa a řeší otázku zvýšení životnosti katalyzátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v trubkovém reaktoru použije katalyzátoru s definovanou rychlostí rozpadu. Čerstvý katalyzátor pracuje při teplotě chladicí vody 160 až 180 °C a molárním poměru hydrogenační plyn/nitrobenzen 15 až 50, dezaktivovaný katalyzátor při...

Podávač pro přivádění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220815

Dátum: 15.12.1985

Autori: Krivcov Georgij Vladimirovič, Dančenkov Jurij Vasiljevič, Glebov Vladimír Petrovič, Chuchrij Sergej Alexandrovič, Bezborodov Stanislav Michajlovič, Šepotin Sergej Grigorjevič

Značky: přivádění, materiálů, podávač, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podávače pro přivádění sypkých materiálů, zejména pevných paliv, opatřeného dávkovačem (1) s plnicím hrdlem (4), pod nímž je umístěn první vodorovný stůl (6) s dopravními pásy (7) pro přesouvání sypkého materiálu a jeho přivádění k výpustnému hrdlu (5) dávkovače (1) a na dopravník (2), nacházející se pod dávkovačem (1). Čelní stěny (15, 16) plnicího hrdla (4) jsou vytvořeny s různým úhlem (() sklonu a dopravní pásy (7) prvního...

Dávkovací zařízení tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220814

Dátum: 15.12.1985

Autori: Larisch Michael, Larisch Vilém

Značky: tekutin, dávkovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dávkování tekutin. Podle mezinárodního třídění patří vynález pravděpodobně do skupiny D06B. Vynález řeší automatické dávkování kapalin chemickými roztoky v závislosti na proteklém množství kapalin. Podstata vynálezu spočívá vtom, že diferenční tlak vyvozenou dávkovací clonou (1) vytlačuje chemický roztok přes pohyblivý píst nebo membránou z jedné části dávkovací nádrže (2) do výstupního potrubí za clonou (1)....

Zapojení pro identifikaci jednoznačně postupného přechodu dvojice vstupních logických signálů do inverzních stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220813

Dátum: 15.12.1985

Autor: Holub Igor

Značky: jednoznačně, logických, vstupních, zapojení, inverzních, stavu, identifikaci, postupného, přechodu, dvojice, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vytvořeno ze dvou klopných obvodů typu D nebo ekvivalentního typu. Hodinový vstup prvního klopného obvodu, tzv. podmínkového, je spojen s nulovacím vstupem druhého klopného obvodu, tzv. hlavního a zároveň s první vstupní svorkou zapojení. Nulovací vstup prvního klopného obvodu je spojen s druhou vstupní svorkou zapojení a případně se vstupem dat prvního klopného obvodu, jehož první výstup je spojen se vstupem dat druhého klopného...

Zařízení pro pohon tandemových souběžných vratných funkčních orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220812

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sigl František, Kalina Rudolf

Značky: funkčních, pohon, tandemových, souběžných, vratných, orgánů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro využití u vertikálních balicích strojů určených pro hadicový způsob balení. Vynález využívá k technologické operaci nefunkční vratný čas funkčního orgánu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kontinuální souběžný vratný funkční orgán je zdvojen a tandemově uspořádán. Časově je činnost těchto funkčních orgánů posunutá o 180°. V době nefunkčního vratného času jednoho funkčního orgánu vykonává druhý technologickou operaci.

Zapojení pro zkrácení doby přesahu a doběhu impulsů u tranzistorových výkonových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220811

Dátum: 15.12.1985

Autor: Nálevka Zdeněk

Značky: zkrácení, výkonových, tranzistorových, doběhu, spínačů, impulsů, zapojení, přesahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení budicího obvodu tranzistorových výkonových spínačů. Vynález řeší zkrácení doby přesahu výstupního impulsu přes doběžnou hranu budicího impulsu a zkrácení doběžné hrany výstupního impulsu u tranzistorových spínačů. Podstata vynálezu spočívá v tom, ze paralelně k budicímu vstupu tranzistorového spínače, který je ovládán přes sériový odpor zdrojem budicích impulsů, je připojena indukčnost spolu s paralelním odporem....