Zverejnene patenty 01.12.1985

Způsob kontinuální pŕípravy ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222350

Dátum: 01.12.1985

Autori: Rakušan Jan, Novák František, Rejlek Antonín

Značky: ftalimidu, způsob, kontinuální, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální přípravy ftalimidu reakcí ftalanhydridu, kyseliny ftalové, halogenftalové nebo sulfoftalové s močovinou, popřípadě amoniakem nebo jejich směsí, s uhličitanem nebo hydro genuhličitanem amonným nebo jejich směsí, tak, že se reakční směs dávkuje do reakčního prostoru, v němž je předložen již vyrobený ftalimid v množství 1 : 2 až 5 vztaženo na jednotku dávkovaného množství vyhřátý na teplotu 150 až 230 °C, s výhodou 170 °C,...

Způsob výroby 2-methyl-3-o-tolyl-4-ehinazoloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222349

Dátum: 01.12.1985

Autori: Žák Jiří, Štěpán Petr

Značky: výroby, 2-methyl-3-o-tolyl-4-ehinazoloru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby klinicky užívaného hypnotika 2-metly1-3-o-tolyl-1-4-chinazolonu, a to nejprve reakcí kyseliny anthranilové s acetanhydridem a poté kondenzací vzniklého acetanthranilu s o-toluidmem v acetonu. Okyselením reakční směsi kyselinou chlorovodíkovou se vyloučí produkt jeho hydrochlorid, který se izoluje.

Keramický obklad svislých stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 222348

Dátum: 01.12.1985

Autori: Paseka Petr, Sovíček Jindřich, Horsák Milan

Značky: obklad, keramický, stěn, svislých

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický obklad svislých stěn řešící vzájemné propojení svislých stěn a keramického obkladu mechanickým způsobem s vyloučením mokrých procesů. Účelem vynálezu je zlepšení vzájemného spojení keramických obkladových tvarovek se svislými stěnami. Uvedeného účelu se dosáhne nasunutím obkladové tvarovky na lamelu tvarovaného profilu, přičemž tvarovky jsou podloženy pružicí hmotou. Prostor vymezený lícem stěny a lícem tvarovky je vyplněn izolantem.

Způsob výroby nástrojů, zejména oškrtů z tyčí nebo z přířezů tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222347

Dátum: 01.12.1985

Autori: Svejkovský Miroslav, Krejčí Vladimír, Laitner Hugo, Hladký Václav, Hanzák Jaroslav

Značky: nástrojů, způsob, přířezu, výroby, zejména, tyčí, oškrtů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nástrojů, zejména oškrtů z tyčí nebo z přířezů tyčí za tepla pro použití např. u sbíjecích kladiv. Účelem vynálezu je snížit energetické a materiálové ztráty vznikající při tepelném zpracování a třískovém opracování polotovaru oškrtu a zjednodušit a zkrátit výrobu nástrojů. Uvedeného účelu se dosáhne způsoben podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se příčným klínovým válcováním vytvoří v jedné pracovní operaci rotační...

Spôsob prípravy rádioaktívneho kryptonátu s vysokou mernou aktivitou mikrosublimačnou technikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222346

Dátum: 01.12.1985

Autor: Pružinec Jozef

Značky: přípravy, rádioaktívneho, kryptonátu, spôsob, mikrosublimačnou, aktivitou, mernou, vysokou, technikou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti prípravy rádioaktívnych látok. Rieši spôsob prípravy rádioaktívneho kryptonátu s vysokou mernou aktivitou mikrosublimačnou technikou, pri ktorom sa postupuje tak, že nad stĺpec látky schopnej sublimácie umiestnenej v kapiláre sa umiestni voda ako uzáver. Ďalej sa pod vodný uzáver vpraví injekčne 85 Kr, kapilára sa uzavrie a v mieste 5 cm pod uzáverom sa zataví. Ďalej sa zohrieva kapilára v mieste stĺpca látky na teplotu...

Způsob přípravy kyseliny 3-hydroxy-2-naftoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 222345

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kunčický Jiří, Matouš Vladimír, Florián Petr

Značky: přípravy, způsob, 3-hydroxy-2-naftoové, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy kyseliny 3-hydroxy-2-naftoové ve formě dvojsodné soli vzorce reakcí naftolátu sodného a oxidu uhličitého při teplotě 240 až 270 °C a tlaku 0,5 až 2,0 MPa za přítomnosti 80 až 236 % hmot. polypropylenové ho oleje. Kyselina 3-hydroxy-2-naftoová má velký význam v barvářské chemii při výrobě barviv typu Naftoj AS. Použití v textilním průmyslu při tisku na vlákno nebo jako pasivní komponenta pro kopulaci s aminy při barvení na vlákně.

Způsob vytváření nánosů z vodorozpustných apretur na ohebných plošných útvarech

Načítavanie...

Číslo patentu: 222344

Dátum: 01.12.1985

Autori: Balcar Stanislav, Horák Stanislav, Havlíček Josef, Cikán Václav

Značky: apretur, způsob, ohebných, vytváření, nánosu, útvarech, vodorozpustných, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barevných úprav na povrchu ohebných plošných útvarů typu přírodních nebo syntetických usní. Účelem vynálezu je dosáhnout jakostnějšího nánosu při použití clonového nanášení, zejména odstraněním tak zvaných "suchých" míst na povrchu upravované usně tam, kde došlo k přerušení souvislosti clony. Tohoto účelu se dosahuje podle vynálezu tím, že předtím než clona nanášané vodorozpustné apretury přechází při dopadu na povrch...

Hmota pro výrobu elektricky vodivých keramických dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222343

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kačín Jan, Fiala Miloš, Motyčka Vladislav

Značky: hmota, výrobu, elektricky, vodivých, keramických, dlaždíc

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektricky vodivých keramických dlaždic, vyznačených tím, že splňují podmínky ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny. Dlaždice se vyrábějí ze směsi 10 až 25 hmotn. % tuhy anebo mletého grafitu, 25 až 40 hmotn. % kameninového jílu utřeného pod 0,09 mm a 40 až 60 hmotn. % kameninového ostřiva anebo mletého kameninového zlomu. K zavlhčení hmoty na výslednou vlhkost 3 až 5 % se použije vodný roztok...

Způsob výroby polymerů typ ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222342

Dátum: 01.12.1985

Autori: Petrů Vladimír, Trněný Jaromír, Sochor Jiří, Bittner Stanislav, Konečná Věra, Čihák Pavel, Vyoral Leopold, Konečný Dušan

Značky: způsob, pryskyřic, polymerů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ABS polymerů emulzní polymerací vinylových monomerů za přítomnosti e1astomerního latexu o velikosti částic 200 až 600 nm, přičemž se do reakční směsi dávkuje též elastomerní latex s menšími částicemi.

Zariadenie pre zhutňovanie tepelnej izolácie potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 222341

Dátum: 01.12.1985

Autor: Repatý Jozef

Značky: potrubia, zhutňovanie, izolácie, tepelnej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie umožňujúce kontinuálne plnenie zhutňovanie sypanej tepelnej izolácie potrubia pozostávajúceho z teplovodnej rúry a z vodotesnej vonkajšej ochrannej rúry. Podstatou vynálezu je že zhutňovacie zariadenie pozostáva z prstenca a krúžku, ktoré pri dvíhaní vytvoria medzikružnú štrbinu ktorou prechádza sypaná tepelná izolácia pod zariadenie, pri páde sa obe časti spoja a dopadnú na celú zhutňovanú plochu tepelnej izolácie.

Vpichovaná filtrační textilie na plošné filtrační útvary

Načítavanie...

Číslo patentu: 222340

Dátum: 01.12.1985

Autori: Albrecht Jiří, Franc Zdeněk, Mrština Václav, Domas Josef

Značky: útvary, filtrační, plošné, vpichovaná, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález bude využíván v textilním průmyslu. Filtrační textilie pro plošné použití v průmyslových filtrech, vyrobená ze syntetických vláken a natavená, sestává z monofilamentní tkaniny a vlákenného rouna spojených vpichováním
monofilamenty tkaniny nejsou v jednom směru narušeny vpichováním, takže si zachovávají přirozenou sráživost a filtrační textilie je v tom směru rozměrově stálá.

Způsob výroby podložek pro klece pro chov drůbeže

Načítavanie...

Číslo patentu: 222339

Dátum: 01.12.1985

Autor: Jochec Jaroslav

Značky: způsob, klece, podložek, drůbeže, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby podložek pro klece pro chov drůbeže na bázi měkčeného PVC přináší nové provedení podložek, případně rohoží, které mají pro praxi velký význam, zvláště pokud jde o účinky projevující se v oblasti zdravotního stavu drůbeže chované v klecích. Podložka vyrobená způsobem podle vynálezu nezpůsobuje otlaky a deformace prsních partií drůbeže, je snadno čistitelná a trus a jiné nečistoty ulpívají na ní jen v minimálním množství.

Způsob opracování povrchu obrobku elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222338

Dátum: 01.12.1985

Autor: Těrechov Vladimír Petrovič

Značky: obrobků, elektrickým, povrchu, obloukem, způsob, opracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky obloukového obrábění, zvláště způsobu obrábění povrchu obrobků elektrickým obloukem. Způsob obrábění spočívá v tom, že se zažehne elektrický obluk umístěný mezi obrobkem a elektrodou a před čištěním se na povrchu obrobku provedou na zvolených úsecích drážky, jejichž tvar odpovídá obrysům žádaných reliéfů na povrchu obrobku. Vynálezu lze využít při čištění povrchu obrobku při současném vytváření žádaného reliéfu na tomto...

Amfotérne esteramíny kyseliny ftalovej, ich soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222337

Dátum: 01.12.1985

Autor: Florovič Stanislav

Značky: esteramíny, přípravy, spôsob, amfotérne, kyseliny, ftalovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje nové esteramíny, zvlášť vhodné k úprave sklenených vlákien obecného vzorce kde n je celé číslo 1, 2 alebo 3 a ich soli. Prípravu týchto derivátov je možné uskutočniť adíciou ftalanhydridu s trietanolamínom pri teplote 40 až 140 °C. Neutralizáciou je ich možné previesť na príslušné soli napr. čpavkom. Polykarboxylové deriváty môžu nájsť uplatnenie ako surovina pri výrobe živíc.

Zařízení k měření vlhkosti plynů na psychrometrickém princípu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222336

Dátum: 01.12.1985

Autori: Strádal Petr, Hes Luboš

Značky: psychrometrickém, měření, vlhkosti, princípu, zařízení, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k určování vlhkosti plynů na psychrometrickém principu, zejména na textilních sušicích strojích, obsahující ze všech stran tepelně izolovanou nádrž vyplněnou kapalinou, v níž je uloženo na teplo citlivě elektrické čidlo k určování vlhké teploty, přičemž na teplo citlivé elektrické čidlo k určování suché teploty je uloženo v proudu měřeného plynu, u něhož je nádrž tvořena tělesem s dvojitým evakuovaným pláštěm, které je...

Spôsob reaktivácie alebo regenerácie katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 222335

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hlinšťák Karel, Vanko Anton, Huba František, Zajačik Anton, Kopernický Ivan, Bučko Miloš, Ondiš Jozef, Gabriel, Šnajdr Václav, Harach Milan, Macho Vendelín, Dérer Tibor

Značky: spôsob, katalyzátora, regenerácie, reaktivácie

Zhrnutie / Anotácia:

Strieborné katalyzátory priamej oxidácie etylénu na etylénoxid po priotrávení sa reaktivujú alebo regenerujú pri tlaku 0,1 kPa až 3 MPa pôsobením teploty 150-500 °C (220-320 °C), v atmosfére syntézneho plynu, spravidla v podstate s vyreagovaným kyslíkom (C2H4, C02, N2, Ar2, CH4, C2H6) a stopových množstiev pár chlórorganických zlúčenín a/alebo inertného plynu (N2, Ar2, CO2, CH4, C2H6) a/ alebo korodujúcej 1átky (NO2, CI2, HC1, S03, HJ atd.) v...

Zapojení pro čtení dat z děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222334

Dátum: 01.12.1985

Autor: Hradečný Jan

Značky: pásky, zapojení, děrné, čtení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pra čtení dat z děrné pásky sestává ze čtyřfázového krokového motoru, spojeného s děrnou páskou pomocí hnací kladky umístěné na jeho hřídeli, obvodu pro buzení vinutí krokového motoru s počítacím zařízením, monostabilních klopných obvodu, klopného obvodu, posuvného registru, fototranzistoru a tvarovače. Zapojení podle vynálezu je vhodné použít při každé aplikaci pohonu děrné pásky pomocí čtyřfázového krokového motoru, kde se při...

Způsob čištění povrchu výrobku elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222333

Dátum: 01.12.1985

Autor: Těrechov Vladimír Petrovič

Značky: obloukem, elektrickým, výrobků, čištění, povrchu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky čištění povrchu elektricky vodivých materiálů, jmenovitě se týká způsobu čištění povrchu výrobků elektrickým obloukem. Způsob čištění povrchu výrobků elektrickým obloukem je založen na tom, že je zapálen elektrický oblouk mezi elektrodou a opracovaným výrobkem. Po dobu hoření oblouku je výrobek v zóně čištění ochlazován na straně protilehlé proti čištěné straně výrobku. Vynález může být použit v metalurgii a...

Samolepící vrstvená folie pro opravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222332

Dátum: 01.12.1985

Autori: Talaša Ladislav, Perenský Pavel, Maček Augustin, Podešva Milan

Značky: vrstvená, opravy, samolepicí, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skladby samolepící vrstvené folie vhodné pro opravy poškozených pryžových materiálů jako např. prasklých hadic, pogumovaného textilu a pod., vyznačené tím, že folie sestává z nosné výztužné tkaniny opatřené na lícní straně zvulkanizovanou vrstvou kaučukové směsi, přičemž lepivá vrstva z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi je nanesena a rubové straně tkaniny a je opatřena separační folií. Nosná výztužná tkanina...

Dvojsklo,zejména okenní

Načítavanie...

Číslo patentu: 222331

Dátum: 01.12.1985

Autor: Kubík Josef

Značky: okenní, dvojsklo,zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dvojsklo, u něhož se řeší opatření k zabránění možnosti prolomení skleněných tabulí v důsledku působení kolísavého atmosférického tlaku a teploty, a to při užití obyčejného tabulového skla. Obě skleněné tabule dvojskla jsou přilepené po obvodě ke stěnám rozpěrného rámu, takže je mezi nimi mezera, a takto vytvořený plynotěsně uzavřený vnitřní prostor dvojskla je naplněný vzduchem nebo jiným plynem o tlaku nižším než je...

Způsob úpravy ocelárenské strusky pro její zpětné využití jako vsázky do hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222330

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír, Kouřil Jan

Značky: její, úpravy, agregátu, způsob, vsázky, strusky, zpětné, využití, ocelárenské, hutnických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy ocelárenské strusky pro její zpětné využití jako vsázky do hutnických agregátu,zejména vysokých a ocelářských pecí. Úprava ocelářské strusky se provádí tak, že se nejdříve roztřídí podle velikosti zrn na nadsítný a podsítný podíl při hranici třídění v rozmezí 70 až 100 mm, načež z nadsítného podílu strusky oddělí kovové podíly. Další úprava strusky se může provést tak, že veškerý zbylý nadsítný podíl strusky se...

Způsob odsíření horkého tlakového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222329

Dátum: 01.12.1985

Autori: Šimánek Jiří, Kůstka Miroslav, Vodseďálek Jaroslav, Žufníček Jiří, Zacher Jan, Štěpánek Arnošt

Značky: odsíření, tlakového, plynů, horkého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odsíření horkého tlakového plynu, vzniklého například při tlakovém zplyňování paliv, při chemické výrobě a podobně. Jeho podstata spočívá v tom, že se odstraňování sulfonu, který vznikl rozpuštěním síry v oxidačně-redukčním roztoku, provádí při teplotě 115 až 300 °C a při tlaku 0,2 až 15 MPa, přičemž se vylučující elementární síra odtahuje v kapalné fázi.

Polohovací a upínací zařízení, zejména tvarovaných součástí s válcovou přírubou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222328

Dátum: 01.12.1985

Autori: Skoupý Ferdinand, Pavlík Miroslav

Značky: prírubou, zejména, součástí, zařízení, tvarovaných, polohovací, válcovou, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru obráběcích strojů. Řeší problém polohování a upínání tvarovaných součástí, opatřených válcovou přírubou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na kulovém zakončení sklopné páky základního upínače, který je sám o sobě znám, je uložena upínací páka, uložená na kulovém zakončení sklopné páky základního upínače, opatřená na jednom konci upínacím dotykem a na druhém konci dvojicí opěrných dotyků, z nichž jeden je ve styku s...

Způsob úpravy suroviny pro pyrolýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222327

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kubička Rudolf, Novák Václav, Kadlec Vlastimil, Vitvar Milan, Smrž Zdeněk, Zelenka Jan, Svoboda Jiří

Značky: pyrolýzu, úpravy, způsob, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrogenační úpravy ropného atmosfěrického nebo vakuového plynového oleje na surovinu vhodnou pro pyrolýzu. Hydrogenace se provádí za přítomnosti katalyzátoru typu WS2.NiS na Al2O3 při tlaku 10 až 30 mPa a teplotě 330 a 450 °C, čímž se sníží obsah síry a aromátů. Způsob výhodně rozšiřuje surovinovou základnu pro pyrolýzu ropných frakcí.

Sítový segment síta pro granulometrické třídění sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222326

Dátum: 01.12.1985

Autori: Papadopulos Spiros, Král Jiří

Značky: látek, síta, segment, síťový, třídění, granulometrické, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci síta pro granulometrické třídění sypkých látek, například zásaditých alumosilikátů, jejichž podsítný podíl se mele na další jemnější frakce. Podstatou vynálezu je to, že sítový segment je vytvořen z rámu, v němž jsou uloženy třídicí tyče kolmo na podélnou osu sítového segmentu, přičemž mezery mezi jednotlivými třídicími tyčemi mají stejnou vzdálenost. Vynález je svým prvotním zaměřením určen pro aplikaci v mlýnicích...

Spôsob prípravy vanád-fosforečného katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 222325

Dátum: 01.12.1985

Autori: Brutovský Milan, Gerej Štefan

Značky: vanád-fosforečného, katalyzátora, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technický problém zvýšenia aktivity a selektivity vanád fosforečného katalyzátora pre reakciu syntézy maleínanhydridu z alifatických C4 až C10 uhľovodíkov alebo z nedelenej C4 frakcie uhľovodíkov v zmesi so vzduchom. Podstatou vynálezu je,že pri syntéze vanád fosforečného katalyzátora sa tento modifikuje soľou lítia s neoxidačným aniónom v atómovom pomere V:Li=1:0,007 až 0,03, potom jednou so solí s neoxidačným aniónom z prvkov...

Činidlo pro jodometrické stanovení látek, oxidujících se v kyselém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222324

Dátum: 01.12.1985

Autori: Víška Jarmil, Hlaváč Jaroslav

Značky: stanovení, jodometrické, činidlo, kyselém, oxidujících, látek, prostředí

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo pro jodometrické stanovení látek, oxidujících se v kyselém prostředí. Činidlo se používá při jodometrickém stanovení látek oxidujících se jodem v kyselém prostředí pro okyselení titrovaného vzorku,případně současně pro indikaci titračního konce. Předmět může být využíván při přípravě činidla chemickým podnikem a při provádění jodometrických stanovení v terénních podmínkách, mimo chemickou laboratoř, chemicky nevyškolenými pracovníky....

Způsob odstraňování nízké a nerovnoměrné savosti textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 222323

Dátum: 01.12.1985

Autor: Šebor Josef

Značky: nerovnoměrně, textilií, odstraňování, savosti, způsob, nízké

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování nízké a nerovnoměrné savosti textilií před tiskem barevného vzoru, kterém se před první natiskovanou barvou textilie celoplošné potiskuje vlhčicí emulzí obsahující 50 až 200g.kg-1 vody, 785 až 935 g.kg-1 lakového benzinu 140/200, a 15g.kg-1 emulgátoru na bázi alkylpolyglykoléteru s 16 až 20 uhlíky v alkylu a s 15 až 20 moly etylenoxidu v polyetylenglykolovém řetězci. Zvlášť dobrých výsledků se docílí při nanášení na lícní...

Textilní biochemicky rozpadavé obaly pro výrobu obalovaných sazenic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222322

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kubelka Lubomír, Kadlec Jan, Macoun Zdeněk

Značky: textilní, výrobu, rozpadavé, obaly, sazenic, biochemicky, obalovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řešení nových obalů, určených pro výrobu obalovaných či obalených sazenic rostlin, s výhodou lesních a ovocných dřevin, na principu textilních biochemicky postupně rozpadavých sáčků. Při výrobě obalů je využito technologické přizpůsobivosti výroby netkaných textilií pro nároky na užitné vlastnosti obalů, používaných při mechanizované výrobě zejména silných sazenic lesních dřevin pro obnovu lesních porostů poškozených...

Upínacie skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 222321

Dátum: 01.12.1985

Autori: Zsigó Zoltán, Tóth Imrich

Značky: upínacie, skľučovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rýchlu výmenu upínacích čeľustí skľučovadla. Podstata vynálezu spočíva v spojení upínacej a nesenej čeľuste pomocou spojovacieho výstupku a jemu odpovedajúcemu zahĺbeniu, napr. v tvare ribiny. Os spojovacieho výstupku a zahĺbenia je tangenciálna, vzhľadom k osi skľučovadla. Nesená a upínacia čeľusť je vymeniteľná súčasne.

Zapojení pro fázové řízení tří i vícefázových výkonových tyristorových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222320

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hofman Vojtěch, Štěpař Vratislav, Štárek Petr, Kühnel Jindřich, Bejvl Jaroslav

Značky: výkonových, zapojení, vícefázových, řízení, tří, zařízení, fázové, tyristorových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a jeho účelem je odstranit nutnost výběru součástek s vysokou přesností a stabilitou parametrů a zavádění dolaďovacích prvků v zařízeních. Toho se podle podstaty vynálezu dosáhlo tím, že na výstup posouvače fáze, připojeného přímo nebo pomocí monostabilního multivibrátoru k tvarovači pulsů připojeného k napětí elektrovodné sítě, je zapojen fázový diskriminátor spojený přes regulátor s...

Zapojenie telefónneho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 222319

Dátum: 01.12.1985

Autori: Zuskin Silver, Hán Milan

Značky: telefónneho, prístroja, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie telefónneho prístroja, zabezpečujúceho pripojenie hovorových obvodov, obvodu signalizácie a obvodov pre voľby na účastnícke vedenie, pri použití trojžilovej pripojovacej šnúry pri vynechaní tretej pripojovacej svorky.

Způsob zpracování kovových třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222318

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hrnčíř Josef, Sýkora Miroslav, Křenek Vladimír, Ksandr Jiří, Humlíček Jaroslav

Značky: způsob, zpracování, třísek, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování kovových třísek do balíků, zejména ocelových třísek od obráběcích strojů, bez jejich předchozího třídění. Podstatou vynálezu je, že se třísky vlisují do předem připraveného obalu, který se poté uzavře a nakonec je slísováním obalu dokončen kompaktní balík.

Způsob kalcinace směsi práškové suroviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222317

Dátum: 01.12.1985

Autori: Michálek Zdeněk, Sehnálek Alois, Křístek Ladislav, Pospíšil Jaroslav, Žajdlík Josef

Značky: způsobu, směsi, práškové, tohoto, suroviny, kalcinace, provádění, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kalcinace směsi práškové suroviny, plynů s obsahem kyslíku a spalovaného paliva,při kterém se plyny do směsi přivádějí v axiálním a tangenciálním směru a odvádějí v tangenciálním směru,vyznačujíci se tím,že směs nejdříve uvádí do vratného víření ve svislém směru v prostorovém poli se svislou osou,potom se v horní části tohoto pole převádí do rotačního pohybu okolo šikmé osy a nakonec se směs plynů a zkalcinované suroviny z výstupní části...

Zapojení k získání přesných odměřovacích impulsů pro měření délky dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222316

Dátum: 01.12.1985

Autori: Ohnesorg Petr, Rozum Vladimír

Značky: impulsů, délky, přesných, zapojení, dráhy, odměřovacích, měření, získání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení k získání přesných odměřovacích impulsů pro měření délky dráhy při nedostatečně přesně vyrobeném odměřovacím tělese s možností korekce při změně obvodu odměřovacího tělesa ručně nebo samočinně, zejména pro třídicí zařízení balíků. Podstata řešení spočívá v tom, že odvalovací těleso je spojeno bezskluzově se zdrojem odměřovacích impulsů, jehož výstup je spojen jednak s nulovacím vstupem bistabilního klopného obvodu a jednak...

Spoj odvětrávacího potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222315

Dátum: 01.12.1985

Autori: Lizak Otto, Dvořák Miloslav, Wachtarczyk Tomáš

Značky: odvětrávacího, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení a usnadnění spoje odvětrávacího potrubí zejména u bytových jader, kde se dosáhne podstatného snížení pracnosti a zrychlení montáže. Jde o spoj odvětrávacího potrubí pomocí vložené duté spojky opatřené dorazem a těsnicími prvky, a to do jedné ze spojovaných trub, kde je připevněna úchytkou, která má shodný tvar jako doraz a přečnívá přes konec trouby. Po uvolnění úchytky se spojka z první spojované trouby zasune až po...

Zařízení ke zrovnoměrnení průtoku dvousložkové tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222314

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hála Antonín, Drahoš Ivan, Karpíšek Jiří, Filkuková Věra

Značky: průtoku, zrovnoměrnení, dvousložkové, zařízení, tekutiny

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení ke zrovnoměrnění průtoku dvousložkově tekutiny napojovacím průřezem mezi vstupní komorou a separátorovým tělesem, kde přívodní potrubí této dvousložkové tekutiny je vzhledem k odváděcímu potrubí jedné z tekutinových složek uspořádáno různoběžně, přičemž v úsťovém pros toru přívodního potrubí do vstupní komory je vzhledem k tomuto přívodnímu potrubí symetricky uspořádán nejméně jeden pár usměrňovacích lopatek, které jsou v podstatě...

Způsob betonování monolitické tunelové obezdívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222313

Dátum: 01.12.1985

Autor: Krejčík Ivan

Značky: tunelové, betonování, obezdívky, způsob, monolitické

Zhrnutie / Anotácia:

Monolitická betonová tunelová obezdívka se hotoví způsobem podle vynálezu po jednotlivých prstencích a podstata vynálezu spočívá v tom,že po vytvoření vnitřního prstencového bednění se do mezery mezi okrajem vnitřního prstencového bednění a plochou, vytvářející rub tunelové obezdívky, vsune pneumatické bednění, tvořené nafouknutým pružným prstencem, a uzavřený prostor mezi vnitřním prstencovým bedněním, dohotovenou částí obezdívky, plochou...

Zapojení bezdrátově ovládaných lesních mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222312

Dátum: 01.12.1985

Autor: Krepčík Rudolf

Značky: lesních, ovládaných, zapojení, bezdrátově, mechanismu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úsporného zapojení bezdrátově dálkově ovládaných lesních mechanismů, jako navijáků lesních lanovek, mobilních, přibližovacích navijáků a podobně, zejména v těch případech, kdy počet pracovních kmitočtů povelů je v povelové radiostanici nedostačující. Předmětem vynálezu je elektrický obvod, v němž je k dálkově bezdrátově ovládanému vykonávajícímu servomechanismu jedné funkce paralelně napojen nejméně jeden závislý...

Spôsob filtrácie druhej saturovanej ľahkej a ťažkej šťavy a zariadenie na jej vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222311

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kováč František, Smelík Andrej

Značky: stavy, saturovanej, ľahkej, spôsob, ťažkej, druhej, vykonávanie, zariadenie, filtrácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru cukrovarníckej technológie. Rieši spôsob filtrácie druhej saturovanej ľahkej a ťažkej šťavy pre prvú a druhú saturáciu tak, že sa ľahká alebo ťažká šťava filtruje pri pretlaku 0,0294 MPa jedným smerom a po obrátení toku filtrovanej šťavy sa pri tom istom pretlaku filtruje druhým smerom. Zariadenie na filtráciu pozostáva z kovovej nádoby s vekom a s otvorom pre prívod a odvod v ktorej na pravej aj ľavej strane od zvislej...