Zverejnene patenty 16.10.1985

Deriváty 1,4-dihydropyridínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245083

Dátum: 16.10.1985

Autori: Klikorka Jioí, Zdinek Dalibor, Maloušek Antonín

MPK: C07D 211/90

Značky: 1,4-dihydropyridinu, deriváty

Text:

...sa oddestiluje z reakčnej zmesi za zníženého tlaku. Ku výslednému oleju sa pridá octan etylový a vzniklý roztok sa nechá stát v chladničke po dobu 3 dní. vylúčené svetložlté kryštály sa odsajú, premyjü na filtri studeným metanolom a prekryštalizujú. Získaný čistý produkt má teplotu topenia 182 až 184 Celsia.10,6 g čerstvo predestilovaného benzal 245083dehyclu, 15,05 g 4-chlóracetoctanu metylového a 11,5 S-amínolkrotoňanu metylového...

Způsob přípravy 7-(1H-tetrazol-1-yl)-acetamidocefalosporanové kyseliny a jejích solí s alkalickými kovy nebo organickými bázemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 245077

Dátum: 16.10.1985

Autori: Kraus Jan, Sodomka Karel, Hanyk Vladimír, Šimek Ivo

MPK: C07D 501/34

Značky: solí, organickými, kyseliny, přípravy, bázemi, způsob, alkalickými, 7-(1h-tetrazol-1-yl)-acetamidocefalosporanové, jejich

Text:

...anhydrid se připraví podle známých postupů, jako například reakcí pivaloylchloridu se solí kyselíny lH-tetrazol-l-yloctové v bezvodém acetonu za prítomnosti organické báze, jako například triethyiaminu Coll, Czech. Chem. Commun. 27, 1273 1962 S. Patai The Chemistry of Amides 86, Wiley and Sons. New York 1970.Výhodou acylačního postupu podle vynálezu je to, že tento postup dovoluje použít technologicky jednoduchý, energeticky nenáročný a...

Způsob přípravy derivátů 3-(2-piperidinoetyl)-3-(2-pyridyl)-2-hexahydrobenzofuranonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244693

Dátum: 16.10.1985

Autori: Hula Vítizslav, Kodet Josef, Kulie Jioí

MPK: C07D 405/04

Značky: 3-(2-piperidinoetyl)-3-(2-pyridyl)-2-hexahydrobenzofuranonu, přípravy, způsob, derivátů

Text:

...potom nechá vystoupit až na teplotu místnosti (přibližně na teplotu 20 OC) a při této teplotě se Směs míchá po dobu 15 hodin.Směs se ochladí na ledové lázni a potom se k ní přidâ 300 ml vody. organické fáze se dekantuje a vodná fáze se reextrahuje dvakrát éterem.Organická fáze se spojí, načež se dvakrát promyjí nasyceným roztokem chloridu sodného a vysuší nad roztokem síranu sodného. Rozpouštědlo se odpaří k suchu a zbytek se nechá...

Způsob přípravy derivátů .gama.-butyrolaktonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244680

Dátum: 16.10.1985

Autori: Mainx Oskar, Vanik Mojmír

MPK: C07D 405/04

Značky: derivátů, přípravy, gama.-butyrolaktonu, způsob

Text:

...se reakční směs po ukončení přídavku miohá-ještě jednu hodinu při teplotě okolí.K reakční směsi se potom přidá 9,6 g 1 ~brommethy 1 cyklohexenu rozpuštěného ve 20 ml dimethylformamidu a takto získaná směs se opět míchá po dobu 2 hodin při teplotě okolí. Rozpouštědlo se odpaží za vakua a zbytek se vyjme vodou a etherem. organické vrstva se oddělí a vodná fáze se reextrahuje etherem. Etherové extrakty se sloučí, vysuší nad síranem sadnýma...