Zverejnene patenty 01.10.1985

Rám přerušující tepelný most

Načítavanie...

Číslo patentu: 222460

Dátum: 01.10.1985

Autori: Louda Jaroslav, Jílek Tomáš, Šulc Vladimír, Skokan Jiří, Kůrka Jan

Značky: přerušující, tepelný

Zhrnutie / Anotácia:

Rám přerušující tepelný most pro otvorové, výplně staveb, zejména pro dvojitá okna a dveře. Otvorové výplně staveb, při jejichž konstrukci byl použit rám podle vynálezu, mají nižší prostup tepla než otvorové výplně stávající. Použitím rámu podle vynálezu se zmenší tepelné ztráty budov. Rám je složen z tenkostěnných profilových tyčí, vyznačujících se tím, že jejich příčný průřez je sestaven ze dvou dílčích profilů do sebe vzájemně nezasahujících...

Nástroj pro tváření výlisků, zejména pro tažení výlisků se zarovnáním a tvarováním okraje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222459

Dátum: 01.10.1985

Autor: Vach Miroslav

Značky: tvarovaním, nástroj, zejména, zarovnáním, okraje, výlisků, tváření, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro tváření výlisků, zejména pro tažení výlisků se zarovnáním a tvarováním okraje, sestává z pevného tažníku, který má ve směru svislé osy vytvořenu vodicí díru a z pohyblivého tažníku, opatřeného vodicí tyčí, která je suvně uložena ve vodicí díře a je opatřena jisticím prvkem, např. čepem, přičemž jisticí prvek umístěný na vodicí tyči je uspořádán v rozšířené části vodicí díry. Popis vynálezu vyplývá z obr. 1. Vynálezu lze využít ve...

Střešní krytina z dílců s vodonepropustným povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222458

Dátum: 01.10.1985

Autori: Melzer Horst, Kasika Jaromír, Koželuha Jaroslav, Mach Jaroslav

Značky: krytina, dílců, vodonepropustným, střešní, povrchem

Zhrnutie / Anotácia:

Střešní krytina z dílců s vodonepropustným povrchem, se styky vodotěsně krytými pružnými pásy. Účelem vynálezu je, vyloučit u střech s vnější vrstvou z vodonepropustných materiálů, převážně azbestocementových a jim podobných desek, dosud používané vícevrstvé povlakové krytiny z asfaltovaných pásů nebo i povlakové krytiny z plastů a elastů, s pouhým pružným a vodotěsným krytím spojů dílců a využít tak vodotěsnosti dílců s pouhým zvýšením...

Způsob čištění podzemních a nadzemních dálkovodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222457

Dátum: 01.10.1985

Autori: Svoboda Karel, Kořínek Vladimír, Kočandrle Josef, Nečesaný František

Značky: způsob, dálkovodů, čištění, nadzemních, podzemních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti zpracování a dopravy ropných produktů, jmenovitě způsobu čištění dopravního potrubí. Jednotlivé části systému se po vytlačení dopravované kapaliny uvedou do styku, případně opakovaného, s vodnou suspenzí sorbentu po dobu 0,1 až 15 hodin s intenzitou styku charakterizovanou hodnotou bezrozměrového Reynoldsova kritéria 103 až 106 a energií dodanou do systému 10 až 300 000 kJ/m2 čištěné plochy a vzniklá vodná suspenze...

Činidlo pro odstranění zbytků kapalných uhlovodíků a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222456

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kočandrle Josef, Kořínek Vladimír, Nečesaný František, Svoboda Karel

Značky: odstranění, zbytků, uhlovodíku, činidlo, směsi, kapalných, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti zpracování, skladování a dopravy ropných produktů, jmenovitě činidla k čištění vnitřních ploch zařízení pro zpracování, skladování a dopravu ropných produktů. Činidlo je tvořeno vodnou suspenzí aktivního uhlíku o velikosti základních částic nebo jejich shluků v rozmezí od 0,1 nm až 0,6 mm a měrném povrchu částic uhlíku 200 až 1500 m2/g v koncentraci 0,01 až 1 kg čistého uhlíku na 1 m2 čištěné plochy.

Zařízení na opracování kuželových otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222455

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kadlec Jiří, Stupka František

Značky: opracování, zařízení, kuželových, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení na opracování kuželových otvorů, sestávající ze speciální nožové hlavy a dutého pracovního vřetena, jímž prochází axiálně posuvná ovládací tyč, vyznačující se tím, že ovládací tyč, posuvně uložená ve vodicím pouzdru, pevně uloženém ve vodorovné ose pracovního vřetena, je na svém vystupujícím konci z vřeteníku provedena jako ozubený hřeben, zabírající do ozubeného pastorku uloženého otočně v hlavním tělese...

Zapojení obvodu generátoru hlavních a zhášecích impulsů pro řízení pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222454

Dátum: 01.10.1985

Autori: Sluka Josef, Potůček Vladimír

Značky: zapojení, řízení, hlavních, obvodů, měniče, impulsů, zhášecích, generátoru, pulsního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nedostatky dosud používaných obvodů, tj. značné nároky na funkci generátoru pilovitého napětí, složité nastavování analogového předpětí a analogového dorazu výstupu regulátoru proudu, zajištujícího minimální a maximální otevření pulsního měniče a obtížnost zabezpečení komutace silového obvodu pulsního měniče. Podstatou vynálezu je, že složité nastavování analogového předpětí a analogového dorazu je nahrazeno jednoduchým nastavením...

Nízkofrekvenční aparatura pro geoelektrická odporová měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 222453

Dátum: 01.10.1985

Autori: Křesťan Petr, Rejzek Václav, Kubík Miloslav

Značky: odporová, nízkofrekvenční, geoelektrická, aparatúra, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nízkofrekvenční aparaturu pro geoelektrická odporová měření. Aparatura umožňuje provádět měření geoelektrickými odporovými metodami, při nichž je budicí zdroj nedaleko milivoltmetru. Aparatura obsahuje generátor synchronizačního signálu, střídač, stejnosměrný napěťový zdroj, vstupní diferenciální zesilovač, filtr síťového kmitočtu, selektivní zesilovač, zesilovač měřeného signálu, synchronní detektor, stejnosměrný milivoltmetr,...

Jednoúčelový obráběcí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 222452

Dátum: 01.10.1985

Autori: Zámečník Leo, Svánovský Miloslav, Skoupý Ferdinand

Značky: jednoúčelový, stroj, obráběcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednoúčelového obráběcího stroje, zejména pro provádění dokončovacích operací na rozměrných rámových konstrukcích, například na rámech podvozků kolejových vozidel. Stroj sestává z podélného lože a dvou bočních stojanů, uspořádaných proti sobě po obou delších stranách podélného lože. S bočními stojany jsou pevně spojeny svislé stojany, opatřené svislým vedením, na kterém jsou uloženy speciální dvouvřetenové frázovací vřeteníky a...

Pojezdové kolo pro manipulační dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222451

Dátum: 01.10.1985

Autori: Fiala Josef, Novotný Aladár

Značky: manipulační, dopravníky, pojezdové

Zhrnutie / Anotácia:

Pojezdové kolo zaručující potřebnou mechanickou únosnost, přenos hnacího momentu a snadnou vyměnitelnost adhezní obruče. Snadná vyměnitelnost adhezní obruče přináší podstatné zkrácení doby nutné pro údržbu manipulačního dopravníku. Mechanická únosnost, přenos hnacího momentu a snadná vyměnitelnost adhezní obruče je dosažena sevřením adhezní obruče mezi náboj a přírubu a vzájemným spojením svorníky procházejícími obručí.

Pásek pro přípravu ortodontických zámků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226900

Dátum: 01.10.1985

Autori: Šubrt Ivan, Šubrtová Irena

Značky: přípravu, ortodontických, zámku, pásek

Zhrnutie / Anotácia:

Pásek pro přípravu ortodontických zámků, vyznačující se tím, že je tvořen podélným hranolovitým tělískem (1), vyrobeným z kompozitní pryskyřice, jehož horní strana je zaoblena a ve středu horní strany je opatřen průchozí regulační drážkou (2), zatímco na jeho bočních stranách jsou vytvořeny průchozí uchycovací drážky (3) a napříč hranolovitého tělíska (1) jsou vytvořeny dělicí zářezy (4).

Zapojení diagnostikovatelného systému s testovanými komparátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 226899

Dátum: 01.10.1985

Autor: Smíšek Jiří

Značky: diagnostikovatelného, testovanými, komparátory, zapojení, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení diagnostikovatelného systému s testovanými komparátory vyznačující se tím, že první svorka (10) první aktivní jednotky (l) je spojena s první svorkou komparátoru (2), s první svorkou (140) druhého spínače (14) a s první svorkou (80) prvního spínače (8), druhá svorka (22) prvního komparátoru (2) je spojena s druhou svorkou (82) prvního spínače (8), s první svorkou (30) druhé aktivní jednotky (3) a s první svorkou (40) druhého...

Zařízení pro rovnání polních cest a nezpevněných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 226898

Dátum: 01.10.1985

Autor: Bambásek Zdeněk

Značky: zařízení, rovnání, polních, nezpevněných, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rovnání polních cest a nezpevněných ploch, sestávající z rámu, opatřeného tříbodovým závěsem, jehož ramena jsou upevněna k zadní části rámu, vyznačující se tím, že v přední části rámu (l) jsou upevněna rydla (4), s výhodou vícesledově, za nimiž je zavěšen k rámu (l) nejméně jeden rovnací syk (5), opatřený na svých vnějších koncích přihrnovači (8).

Vodou ředitelné nátěrové hmoty tvrditelné kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226897

Dátum: 01.10.1985

Autori: Filip Vladimír, Vachl Vladimír

Značky: nátěrové, ředitelné, vodou, kyselinou, tvrditelné, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou ředitelné nátěrové hmoty tvrditelné kyselinou na bazi vodné disperze syntetických polymerů, aminopryakyřice, kyselého katalyzátoru, případně aditiv, matovacích prostředků, pomocných rozpouštědel, pigmentů a plniv, vyznačující se tím, že sestávají z 35 až 96 hmot. dílů vodné disperze akrylátového anebo styrenakrylátového polymeru, kde hmotnostní díly jsou vztaženy na 50% obsah polymerů v disperzi, 4 až 65 hmot. dílů vodou ředitelné...

Způsob homogenní hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226896

Dátum: 01.10.1985

Autori: Svoboda Petr, Sufčák Miloslav, Hetflejš Jiří, Molová Jana

Značky: homogenní, nenasycených, polymerů, hydrogenace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob homogenní hydrogenace nenasycených polymerů obsahujících hydrogenovatelné olefinické C=C vazby, výhodně dienových polymerů a jejich kopolymerů s vinylaromatickými uhlovodíky jako polybutadienu, polyisoprenu, butadien-styrenových a isopren-styrenových kopolymerů ve formě jejich roztoku v alifatických, aromatických a hydroaromatických uhlovodících, výhodně cyklohexanu, benzenu, toluenu a jejich směsích, katalyzované sloučeninami niklu,...

Vpichovaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 226895

Dátum: 01.10.1985

Autori: Mrština Václav, Orna Jiří, Domas Josef, Gardáš Otakar

Značky: textilie, vpichovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vpichovaná textilie určená zejména k filtraci vzduchu, která sestává z rouna vytvořeného ze střižových, většinou termoplastických vláken opatřených případně zpevňovacím materiálem a která má na jeden svůj povrch vytaženy svázky vazných vláken, jimiž jsou vytvořeny na celém povrchu výčnělky, vyznačující se tím, že konce vazných vláken ve výčnělcích, kterých je 5 až 50 na cm2 a jejich výška je v rozmezí od 0,5 mm do 2,0 mm,, jsou spojeny pojivou...

Způsob výroby disperzních antrachinonových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226894

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kmoníček Vojtěch, Kypěna Zdeněk, Šrámek Ladislav, Žmolil Přemysl, Macák Ján, Vanžura Jan, Kasal Jaroslav, Váhala Ivo

Značky: výroby, způsob, antrachinonových, disperzních, barviv

Zhrnutie / Anotácia:

Způsoby výroby disperzních antrachinonových barviv, tvořených směsí bromovaných aminohydroxy, aminodihydroxy, diaminodihydroxy a diaminohydroxyantrachinonů, vhodných pro přípravu obchodních typů barviv např. Ostacetové námořnické modři, šedi, černi, z odpadních vod po izolaci antrachinonal-sulfonanu sodného, které obsahují směs sulfo a disulfokyselin antrachinonu, vyznačující se tím, že se tato směs v odpadních vodách obsažená, podrobí postupné...

Svěrné spojení radlic a břitů dvojicemi čepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226893

Dátum: 01.10.1985

Autor: Svoboda Karel

Značky: spojení, radlic, čepu, dvojicemi, břitů, svěrné

Zhrnutie / Anotácia:

Sběrné spojení radlic a břitů dvojicemi čepů vyznačující se tím, že do vnějšího duté ho čepu /l/ s příčnými zářezy /3/ a zápichem /2/ je naražen vnitřní plný čep /4/ s kuželovitou částí /5/, přičemž případné vyrovnání různé síly radlice /7/ a břitu /8/ je proveden podložkou /6/.

Způsob výroby substrátu pro rekultivaci neúrodných pozemků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226892

Dátum: 01.10.1985

Autori: Maloch Jan, Petříková Vlasta, Škarda Milan

Značky: substrátů, způsob, pozemků, rekultivaci, výroby, neúrodných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substrátu pro rekultivaci neúrodných pozemků z popílku o pH 4 až 10 a kejdy vyznačující se tím, že se popílek sytí kejdou prasat a/nebo akotu a/nebo drůbeže, popřípadě fekáliemi a/nebo kanalizačními kaly o obsahu N od 0,01 do 1,5% P od 0,005 do 0,8% a K od 0,01 do 1,2% a sušiny od 0,5 do 18% hmotnostních, přičemž kanalizační kaly obsahují Zn do 10 000, Cu do 3 000, Ni do 500, Cr do 1 000, Ph do 1 000, Cd do 25, Hg do 25, Co do 50...

Způsob využití odpadního kysličníku uhličitého a čpavku unikajícího z procesu zpracování alkalických eluátů při výrobě uranového koncentrátu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226891

Dátum: 01.10.1985

Autori: Křepelka Jan, Štros Antonín, Bošina Bohuš, Homolka Václav, Mohyla Oldřich, Veselý Vladimír, Urban Pavel

Značky: alkalických, způsob, využití, koncentrátů, procesu, zařízení, eluátů, výrobe, unikajícího, způsobu, zpracování, čpavku, kysličníku, uranového, provádění, odpadního, uhličitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob využití kysličníku uhličitého a čpavku, které unikají z procesu zpracování alkalických eluátů při výrobě uranového koncentrátu, pro přípravu uhličitanu amonného a uhličitanu sodného a zařízení k provádění tohoto způsobu. Jeho účelem je dosažení úspory uhličitanu sodného a čpavku, které jsou přidávány do elučního roztoku, za současného urychlení procesu eluce a příznivého ovlivnění životního prostředí. Podstata způsobu podle...

Klínek pro upevňování konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226890

Dátum: 01.10.1985

Autor: Krejcar František

Značky: upevňování, konstrukcí, klínek

Zhrnutie / Anotácia:

Klínek pro upevňování konstrukcí, vyznačující se tím, že je vyroben z pružného materiálu, zejména z umělé hmoty, např. z polyamidu, který má uvnitř dutinu (1), a u čela (6) jsou obě jeho poloviny odděleny od sebe štěrbinou 3).

Čisticí a rozmrazovací trysková jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226889

Dátum: 01.10.1985

Autori: Rada Jiří, Kubát Jaroslav

Značky: rozmrazovací, trysková, čisticí, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí a rozmrazovací jednotka pro čištění a rozmrazování železničních tratí a výhybek sestávající ze základního rámu, jednoho nebo dvou tryskových motorů a ovládacího zařízení, vyznačená tím, že tryskové motory (6) nebo (17) jsou svislými čepy (7, 20) uchyceny do vidlic (4, 19) základního rámu (2, 16), ležících ve svislé rovině, přičemž vidlice (4, 19) mají tvar písmene U, jehož podélná osa je vodorovná.

Okenní panel pro objekty s okenními pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226888

Dátum: 01.10.1985

Autor: Urbancová Vladimíra

Značky: pásy, panel, okenními, okenní, objekty

Zhrnutie / Anotácia:

Okenní panel pro objekty s okenními pásy, kde okenní pásy se skládají buď z oken, nebo oken a meziokenních izolačních vložek, vyznačen tím, že se skládá nejméně ze dvou dílů, jak samostatných oken (1), nebo samostatných oken a meziokenních izolačních vložek (2) v libovolné kombinaci jejich počtu a rozmístění, které jsou navzájem spojeny svými svislými stranami prostřednictvím distančních lišt (3), kde v horních částech distančních spar a na...

Výpustný objekt vodní nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 226887

Dátum: 01.10.1985

Autor: Holub František

Značky: výpustný, vodní, objekt, nádrže

Zhrnutie / Anotácia:

Výpustný objekt vodní nádrže se samovolným udržováním stálé hladiny vody pomocí štěrbinového přepadu, vyznačený tím, že štěrbinový přepad (1) je opatřen zvedatelným lapačem (2) s nornou stěnou (3) a protilehlý přeliv (4) je opatřen pevným lapačem (5).

Prefabrikovaný mostní nosník s ocelovou výztuží a zesílenými konci

Načítavanie...

Číslo patentu: 226886

Dátum: 01.10.1985

Autor: Vítek Jan

Značky: konci, mostní, ocelovou, zesílenými, výztuží, nosník, prefabrikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný mostní nosník s ocelovou výztuží a zesílenými konci, vyznačující se tím, že horní deska (2), tvořící součást nosníku (l), je na obou koncích opatřena zesílením (3) v délce 1 = až 4 o tloušťce dl = 1,4 až 3 d, kde je celkové délka nosníku (l) a d je průměrná tloušťka horní desky (2).

Zapojení pro automatické ovládání chodu čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226885

Dátum: 01.10.1985

Autor: Vendiš František

Značky: ovládání, čerpadla, zapojení, chodu, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické ovládání chodu čerpadla, zejména pro nízkotlaké kotle ústředního vytápěni, vyznačené tím, že k ovládací fázi (R) je připojen přepínač (A2) pro volbu ovládání, jehož první kontakt (12) je připojen na vstupní kontakt (5) prvního relé (K1), jehož výstupní kontakt (6) je připojen jednak k druhému kontaktu (13) přepínače (A2) pro volbu ovládání a jednak na středový kontakt (21) přepínače (A3) pro volbu čerpadla, jehož první...

Zapojení čtyřkvadrantového zdroje stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226884

Dátum: 01.10.1985

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: zapojení, stejnosměrného, napětí, zdroje, čtyřkvadrantového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení čtyřkvadrantového zdroje stejnosměrného napětí, které je založeno na využití síťového napájecího transformátoru, vyznačené tím, že jednotlivá primární vinutí (5) síťového napájecího transformátoru (4) jsou připojena k přívodům (l) sítě, zatímco sekundární vinutí (6) síťového napájecího transformátoru jsou prvními svými konci společně spojena s výstupem (10) stejnosměrného napětí a druhými konci k anodě tyristoru (7) a katodě diody (9),...

Zapojení zdroje šesti fázového kvasisinusového referenčního napětí s řiditelnou frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226883

Dátum: 01.10.1985

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: řiditelnou, frekvencí, šesti, kvasisinusového, referenčního, zapojení, zdroje, fázového, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zdroje šesti fázového kvasisinusového referenčního napětí s řiditelnou frekvencí, vyznačené tím, že k výstupu převodníku (11) napětí frekvence je připojen dělič (12) frekvence s dekodérem, mezi jeho každý výstup (1 až 6) a každý fázový výstup (13) zdroje, připojený přes fázový odpor (14) k zemní svorce,jsou zapojeny přes spínací diody (15) dělicí odpory (16).

Transformátorová páječka se střídačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226882

Dátum: 01.10.1985

Autori: Suldovský Josef, Holan Josef

Značky: střídačem, transformátorová, páječka

Zhrnutie / Anotácia:

Transformátorová páječka se střídačem, určená pro připojení k napájecímu stejnosměrnému zdroji, kde střídač a stejnosměrný zdroj jsou umístěny v izolačním krytu pistolového tvaru a jsou zapojeny v obvodu, sestávajícím z transformátoru, jehož sekundární vinutí je opatřeno smyčkou pájecího hrotu, z tyristoru, kondenzátoru a regulovatelného zdroje impulsů, který je připojen jedním vstupem k zápornému pólu napájecího stejnosměrného zdroje a druhým...

Zapojení obvodu pro rozběh střídače s paralelním rezonančním zatěžovacím obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226881

Dátum: 01.10.1985

Autori: Smolík Antonín, Jagielski Jerzy, Zdeněk Miroslav, Štefl Milan

Značky: obvodů, střídače, paralelním, obvodem, rozbeh, zatěžovacím, zapojení, rezonančním

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro rozběh střídače s paralelním rezonančním zatěžovacím obvodem, sestávající z obvodu logického součinu, klopného obvodu, zpožďovacího obvodu a dvou generátorů impulsů, vyznačující se tím, že první vstup (il) obvodu (l) logického součinu je připojen na výstup zapínacích impulsů tyristorů regulátoru (A) usměrňovače, druhý vstup (i2) obvodu (1) logického součinu je připojen na výstup povelu "start" obvodů (F) zapínací logiky,...

Zapojení synchronizačního obvodu pro fázové vertikální řízení tyristorových usměrňovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226880

Dátum: 01.10.1985

Autor: Smolík Antonín

Značky: řízení, synchronizačního, zapojení, obvodů, usměrňovačů, tyristorových, vertikální, fázové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení synchronizačního obvodu pro fázové vertikální řízení tyristorových usměrňovačů s galvanickým oddělením sestávající ze zdroje stejnosměrného napětí, RCR filtru, tvarovacího obvodu "sinus-obdélník", sériového RC-členu, dvou optoelektronických vazebních členů, dvou tranzistorů a klopného obvodu typu RS, vyznačující se tím, že první vstup (il) zapojení je přes RCR filtr (2) připojen na vstup tvarovacího obvodu (3) "sinus-obdélník" a...

Zapojení obvodu pro kmitočtově nezávislý a dekadicky nastavitelný posuv fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 226879

Dátum: 01.10.1985

Autori: Hanák Zdeněk, Tobola Pavel

Značky: dekadický, obvodů, zapojení, fáze, nezávislý, kmitočtově, nastavitelný, posuv

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jehož výstup je přes integrační člen (3) připojen na vstup hodinového oscilátoru (4), přičemž výstup je připojen na vstup třetího desetistupňového posuvného registru (14) a na děličku deseti (5), jejíž výstup je připojen na druhý desetistupňový posuvný registr (13) a na druhou děličku deseti (6), přičemž výstup je připojen na první desetistupňový posuvný registr (12), jednak přes děličku dvěma (7) na vstup prvního, druhého a třetího...

Zapojení řídicího bloku tyristorového pulsního regulátoru pohonu trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226878

Dátum: 01.10.1985

Autori: Raba František, Kýr Ladislav

Značky: zapojení, vozidla, tyristorového, pohonů, bloků, pulsního, řídicího, trakčního, regulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicího bloku tyristového pulsního regulátoru trakčního vozidla, kde tyristorový pulsní regulátor je připojen k napětí z troleje přes usměrňovač s filtračním kondenzátorem, vyznačené tím, že první vstupní svorka (a) usměrňovače (5) je při pojena na první vstup (e) logického členu (4), na jehož druhý vstup (f) je připojena druhá vstupní svorka (b) usměrňovače (5), jehož kladná výstupní svorka (e) je připojena na třetí vstup (g)...

Samočinná diferenciální převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226877

Dátum: 01.10.1985

Autori: Esenovskij-laškov Jurij Konstantinovič, Giruckij Olgert Ivanovič, Hau Antonín, Šrubař Jiří

Značky: diferenciální, samočinná, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinná diferenciální převodovka, sestávající z reduktoru s redukčním planetovým soukolím a sběrným planetovým soukolím, ze dvou vstupních hřídelů reduktoru, z nichž jeden je spojeni s redukčním planetovým soukolím a druhý se sběrným planetovým soukolím, z výstupního hřídele převodovky a ze vstupního hřídele převodovky, přičemž vstupní hřídel redukčního planetového soukolí je spojen pevně popřípadě přes hydro dynamický člen se vstupním...

Obvod pro měření spínacích vlastností polovodičových součástek, zejména tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226876

Dátum: 01.10.1985

Autori: Schaffer Josef, Zíka Josef, Wainer Pavel

Značky: obvod, tyristorů, zejména, polovodičových, měření, spínacích, součástek, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod pro měření spínacích vlastností polovodičových součástek, zejména tyristorů, sestávající ze zdroje stejnosměrného napětí, synchronizačního obvodu, řídicího obvodu, cejchovacího obvodu a vyhodnocovacího obvodu, vyznačený tím, že zdroj (Zk) stejnosměrného napětí je připojen kladným vývodem na kolektor klíčovacího tranzistoru (Xl), jehož gáze je připojena na první svorku (l) řídicího obvodu (ŘO) a jehož emitor je připojen na anodu zkoušeného...

Plovoucí hrot pro upínání obrobku s velkým vnitřním pnutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 226875

Dátum: 01.10.1985

Autori: Voráček Miroslav, Benda Lubomír

Značky: velkým, obrobků, vnitřním, plovoucí, pnutím, upínání

Zhrnutie / Anotácia:

Plovoucí hrot pro upínání obrobku s velkým vnitřním pnutím, například vrtulového lis tu, při obrábění, sestávající z unášecí desky, upravené pro pnutí volného konce vrtulového listu a otočně uložené v obráběcím stroji kolem osy otáčení obráběného vrtulového listu, vyznačený tím, že volný konec obrobku, například vrtulového listu (l), je připevněn k unášecí desce (3), v které jsou svými jedněmi konci neotočně a rovno běžně s osou (o) natáčení...

Způsob spektrofotometrického sledování disperzity barevných pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226874

Dátum: 01.10.1985

Autori: Latinák Josef, Čejka Karel, Kožený Milan

Značky: sledování, způsob, spektrofotometrického, barevných, disperzity, pigmentů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spektrofotometrického sledování disperzity barevných pigmentů ve vodné disperzi, vyznačující se tím, že se barevný pigment disperguje ve vodě nebo ve zředěném roztoku tenzidu, zejména neionogenního, poté se na spektrefotometru změří u takto připravené disperze jedna absorbance A nebo řada absorbancí Al až An ve viditelné oblasti spektra při vzdálenosti dl kyvet od detektoru a při vzdálenosti d2 kyvet od detektoru, kde dl je větší než d2,...

Zařízení pro regulaci pásu girlandového pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226873

Dátum: 01.10.1985

Autori: Husák Jiří, Malina Jiří

Značky: pásu, pásového, girlandového, dopravníku, regulaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci pásu girlandového pásového dopravníku sestává z nekonečného tažného orgánu, který je pevně připojen k oběma kotevním částem nejméně jedné girlandy, suvně uložené na konstrukci pásového dopravníku,přičemž tažný orgán je ovládán servomotorem čidla vybočení pásu. Vybočeni pásu z osy dopravníku zaznamená čidlo vybočení,jehož vynucenou změnu polohy zpracuje vyhodnocovač v impuls pro ovladač a jím řízený servomotor uvede v pohyb...

Přípravek pro ukládání kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 226872

Dátum: 01.10.1985

Autor: Tupý Ladislav

Značky: ukládání, přípravek, kolejnic

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro ukládání kolejnic na kolejové lóže, jehož povrch je tvořen pevným prostředím s korytem v ose koleje, který je tvořen příčným nosníkem, v jehož střední oblasti je posuvně a stavitelně uložena dvojice posuvných konzol, zatím co v oblastech obou jeho konců jsou odnímatelně připevněny příložky tvořící bočné opěry hran kolejnicových patek, vyznačující se tím, že oblasti konců příčného nosníku (10) jsou svými horními plochami skloněny...

Ocelový komín

Načítavanie...

Číslo patentu: 226871

Dátum: 01.10.1985

Autori: Popelka Stanislav, Baše Rostislav, Kameníková Alexandra, Foltýn František, Illek František, Procházka Miloš, Vysoudil František

Značky: ocelový, komín

Zhrnutie / Anotácia:

Ocelový komín, sestávající z vnějšího a vnitřního pláště, vyznačující se tím, že díl vnitřního pláště (5) je na spodní části uvnitř opatřen pevně připojenou vložkou (7), do níž je suvně uložen horní částí výškově předcházející díl vnitřního pláště (5), který je po obvodě nosným plechem (10) usazen na rozpěrce (8), které je pevně spojena s dílem vnějšího pláště (4).