Zverejnene patenty 17.09.1985

Elektronický termostat s nevratnou tepelnou poistkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243783

Dátum: 17.09.1985

Autori: Lonský Jioí, Dlabaja Zdenek

MPK: G05D 23/24

Značky: elektronický, poistkou, nevratnou, tepelnou, termostat

Text:

...jedným vývodom na nulový vodič a druhým vývodom spolu s odporom R na prvý, invertujúci vstup-V 1 prvého operačného zosilňovače 0 Z 1 a súčasne na druhý, neinverttljúci vstup V 2 druhého operačného zosilňovače OZZ. Odpor R je druhým vývodom pripojený na zdrojUr referenčného napätia. Druhý, n-einvertujúci vstup V 1 prvého operačného zosilňovače 0 Z 1 je pripojený na prvý zdroj Ur 1 referenčného napätia Prvý, invertujúci vstup-VZ druhého...

Způsob přípravy nových esterů 1-(4-methylsulfonylfenyl)-2-(4-fenylpiperazino)ethan-1-olu a jejich maleinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243594

Dátum: 17.09.1985

Autori: Š?astný Josef, Pohl Osvald

MPK: C07D 295/08

Značky: maleinátů, esterů, 1-(4-methylsulfonylfenyl)-2-(4-fenylpiperazino)ethan-1-olu, nových, způsob, přípravy, jejich

Text:

...na podmínky v nich popisovane, ani uvádět všechny možnosti vynálezu vyčerpávajicím způsobem.-1-olu literatura citovaná v .50 ml pyridinu se při 50 °C přikape 2,2 g acetylchloridu a směs se vaří 2 h pod zpětným chladičem. Po ochlazeni se nalije do 700 ml studené vody, produkt se vyloučí nejdříve jako olej, ktery stánim rychle krystaluje. Odsaje se, rozpustí se ve 120 ml benzenu, roz« tok se zfiltruje s uhlím a filtrat se odpaří. Zbytek se...

Způsob přípravy nových 2-(4-alkylsulfonylfenyl)-2-hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)morfolinů, jejich hydrochloridů a methojodidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243593

Dátum: 17.09.1985

Autori: Rojíeek Petr, Doímal Jindoich Ostrava

MPK: C07D 265/32

Značky: hydrochloridu, nových, jejich, methojodidů, přípravy, způsob, 2-(4-alkylsulfonylfenyl)-2-hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)morfolinů

Text:

...reakcí bázi vzorce I s methyljodidem připraveně methojodidy, jejichž příprava je součástí vynálezu, jsou odvozeny od struktury I.Dále uvedené příklady mají za účel ilustrovat některé možnosti způsobu prípravy látek obecného vzorce I podle vynálezu, avšak není jejich účelem všechny tyto možnosti vyčerpávajícím způsobem popisovat. Rozhodne není jejich účelem omezovat vynález na pdmínky v přikladech popsané.K míchanému roztoku 22,0 g...

Spôsob prípravy diesterov 4-aryl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243591

Dátum: 17.09.1985

Autori: Schustr Pavel, Matonohová Zdenka, Mackerle Karel, Vysloužil Miloslav, Novák Karel, Viterna Zdenik, Podsedník Hubert, Ježdík Martin, Horák Alois

MPK: C07D 211/90

Značky: 4-aryl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, spôsob, přípravy, kyseliny, diesterov

Text:

...a IV. Pri teplote spätného toku použitého rozpúšťadla alebo zmesi rozpúšťadiel je reakčná doba 4 až 10 hod. Izolácia zlúčením všeobecného vzorca l sa uskutoční odfiltrovaním alebo odstredením vykryštalizovaného produktu po vychladnutí reakčnej zmesi. Surové produktysa čistia prekryštalizovaním z vhodného rozpúštadla.Výhodou postupu podľa vynálezu oproti väčšine doposial popísaných postupov je použitie vpodstatne lacnejšieho 0-, resp....

Spôsob prípravy diesterov 4-aryl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243590

Dátum: 17.09.1985

Autori: Polák Jaroslav, Burian František, Nimeík Stanislav, Sequens Jioí, Reljie Jakša, Coufal Mojmír, Frank Helmar, Krema Alen, Ordáo Jan

MPK: C07D 211/90

Značky: 4-aryl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, spôsob, kyseliny, přípravy, diesterov

Text:

...Pri teplote spätného toku použitého rozpúštadla alebo zmesi rozpúšťadiel je reakčná doba 4 až 10 hod. Izolácia zlúčením všeobecného vzorca I sa uskutoční odfiltrovaním alebo odstredením vykryštalízovaného produktu po vychladnutí reakčnej zmesi. Surové produkty sa řistia prekryštalizovaním z vhodného rozpüšťadla.Výhodou postupu podľa vynálezu oproti väčšine doposial popísaných postupov je použitie podstatne lacnejšieho o-, resp....

Azokondenzační pigmenty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243584

Dátum: 17.09.1985

Autor: Skalický Antonín

MPK: C09B 43/132

Značky: výroby, jejich, způsob, pigmenty, azokondenzační

Text:

...je možno provádět za přídavku činidel neutralizujícĺch uvolñovaný chlorovodík, což může být např. octan sodný, případně se reakční směs profukuje inertním plynem, nejčastěji dusíkem, nebo se kondenzace provede za sníženého tlaku.Pigmenty, získané postupem podle vynálezu, se vyznačují dobrou vydatností a stálostmi. Lze je aplikovat především do nátěrovych hmot olejových barev, vypalovacích nátěrů atd).V příkladech jsou ilustrativně ukázány...

Soli kyselin 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243582

Dátum: 17.09.1985

Autori: Vaník Dušan, Pavlica Alois, Doležal Ladislav, Navrátil Jioí, Masák Vladimír

MPK: C07D 239/49

Značky: 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidinu, kyselin

Text:

...200 i 430 000 ç« v aoetát 11 860-, V praxi se osvědčila zejména směs Sĺľallů a hydrogensíranů 2,4-diamino-5-3,4,5-trimethoxybenzynpyrimidinu v molekulárním poměru 64, nelze ji rozdělit a byla s úspěchem jako taková použita při čištění surové báze 2,4-diamino-5-l 3,4,5-trimethoxybeíízylpyrimidinu.Následující příklady provedení látky podle vynálezu pouze dokládají, ale nijak neomezují.100 g surověho Ząl-diaínlno-S-(3,4,5-trin 1 e~...

Kontinuální způsob přípravy derivátů N-aryl-N’,N’-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243579

Dátum: 17.09.1985

Autori: Pavlica Ivo, Hrutka František, Mácová Marie, Jursa Róbert

MPK: C07C 127/19

Značky: derivátů, n-aryl-n',n'-dimethylmočovin, kontinuální, způsob, přípravy

Text:

...40 až 70 °C. Uvedené uspořádání umožňuje pracovat i se zředěnými roztoky reakčních složek a potřebnou koncentraci N-aryl-NQN-dimethylmočoviny zajistit oddestilováním použitého rozpouštědla současně během vlastní reakce.Toto řešení umožňuje pracovat V optimálnich koncentracích a tím zajistit maximální krystalizační výtěžek bez jakéhokoliv zpracování reakční směsi nebo matečných louhů 2. podíl produktu), nebot reakční směs odcházejicí z...

Kondenzační hydrazopigmenty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243577

Dátum: 17.09.1985

Autori: Sládek Vladimír, Stauber Jioí, Peroutka Martin, Kybal Jan

MPK: C07B 56/18

Značky: způsob, jejich, hydrazopigmenty, kondenzační, přípravy

Text:

...co C 0 a ço (C) NN-CICOHN gNHCOCH-NIN Cl CL c».m mm m .Nm 5 .Nm czäšñmää- nmšnongozäąuàum, mcsmäm wšoounmn u m 85 mm ooĺou in T nmámw-mm -onmwc.momcmomwñàá LoEo-w-oBm-m m Ň Nm mm m Nm QSHCMTĚQEHU cwNnmncmE-m-.onu-N mnzmäx mŠoĚmn m m .Boa modem -in T Eqmš.mEE-m.m omämwsmomzmommná -ao-oEm-m wmuoa Ěmäwnm nbmuo Ěmuo E 93 mmm mmm onuäomom mumpwwä Ubm .o mmm 55 m .Ema N 52 x 533 mxozwršzom wcgomducaovmmm Eqmnomäom wnžmmm Ľnmcomäox ÉĽm .EmE...

Způsob výroby arylalkanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243576

Dátum: 17.09.1985

Autori: Harazim Pavel, Haas František, Slaný Václav, Trsek Miroslav, Egert Gustav, Valík Josef, Malinka Zdenik, Kadlec Václav, Sládek Jioí

MPK: C07C 57/30, A61K 31/19

Značky: arylalkanových, kyselin, výroby, způsob

Text:

...zbytek se postupně extrahuje organickým rozpouštědlem, okyselí anorganickou kyselinou, opět extrahuje organickým rozpouštědlem, z kterého se po odpaření rozpouštědla získá ve vysokém výtěžku produkt obecného vzorce I. jako organické rozpouštědlo se používaji s výhodou halo 4genované uhlovodíky obsahující 1 až 2 atomy uhlíku a 2 až 4 atomy chloru, jako dichlormethan, LZ-dichlorethan, tetrachlorethylen, trichlorethylen, tetrachlormethan nebo...

Způsob výroby esterů acetalů .alfa.-hydroxyfenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243574

Dátum: 17.09.1985

Autori: Šulc Jioí, Mastník Kvitoslav, Eerkasov Jioí, Gondár Viliam, Linek Václav, Mokoíš Jaroslav, Peták Václav, Špirko Karel, Odda Milan

MPK: C07C 49/82

Značky: esterů, způsob, acetalů, výroby, alfa.-hydroxyfenonů

Text:

...příklady provedení, které jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah předmětu vynálezu.Ke směsi 9 g alkoholu obecného vzorce II,kde Ar 4-isobuty 1 fenyl, RR 1 CHs, 10,2 gramu p-toluensulfochloridu, 0,21 g 4-dimethylaminopyridinu v 80 ml dichlorethanu bylo během 30 minut přikapáno 7,2 g triethylaminu. Po 1 hodině míchání při teplotě 20 až 25 °C byla o-.ganická fáze oddělena,promyta vodou a vysušena síranem hořečnatým. Po...

Způsob přípravy pigmentové formy diftaloylkarbazolového barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 243572

Dátum: 17.09.1985

Autori: Šíma Josef, Janda Josef

MPK: C09B 5/26

Značky: pigmentové, způsob, formy, barviva, diftaloylkarbazolového, přípravy

Text:

...roztoku v množství potřebném k tomu, aby koncentrace kyseliny sírové poklesla na 82 až 85 9/0. Přitom není třeba reakční směs tak intenzívne chladit a její teplota může dosáhnout bez negativních důsledků až 80 °C. Získané kyselé suspenze je pak třeba filtrovat a pasty pigmentu promyt studenou vodou, případně nejprve zředěnou kyselinou sírovou, do ztráty kyselé reakce. Dobré koloristícké vlastnosti získaného pigmentu lze ještě dále...

Způsob krystalizace 5-hydroxy-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11- dihydrodibenz/a,d/cykloheptenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243571

Dátum: 17.09.1985

Autor: Falta Bohumil

MPK: C07C 91/02

Značky: způsob, 5-hydroxy-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11, krystalizace

Text:

...převážně karbinol AMT Grignardovou reakcí dimethylaminopropylmagnesiumchloridu s dibenzosuberonem bud V etherovem, nebo v toluenovém prostředí. Z tohoto prostředí je po ukončené. reakci izolován karbinol AMT ve vodnêm roztoku V podobě adiční soli s některou minerální kyselinou. Zde pak může docházet vlivem nízkých hodnot pH a vyšších teplot kromě částečně dehydratace karbinolu AMT i k zmnožení jiných doprovodných látek. A 1 kalizaci vodných...

Karbamátové deriváty s účinkem regulátorů vývoje hmyzu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243567

Dátum: 17.09.1985

Autori: Hooica Miloš, Holubec Stanislav, Pulec Zbynik, Hlavatý Jaroslav, Poikryl Hynek, Prokop Mojmír, Fencl Vratislav

MPK: C07C 125/06, A01N 47/10

Značky: způsob, deriváty, karbamátové, účinkem, regulátoru, vývoje, výroby, jejich, hmyzu

Text:

...bromovodiková 12 g a reakční směs se zahřívá k varu 2 hodiny. Po ochlazeni na 20 °C se směs vlije na led 50 g, za míchâní se přidá pevný uhličitan vápenatý 23,5 g a směs se extrahuje etherem 400 m 1. Etherický roztok se poté vysuší síranem sodným, rozpouštědlo se odpaří a produkt se čistí chromatografií na 30 násobku silíkagelu. Elucí směsi petroletheru s 30 etheru se po odpaření eluentu získá 2,60 g 55 2-4-hydroxybenzylJ-Lcyklohexanonu...

Tetracyklické uhlovodíky o 11 uhlících a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243565

Dátum: 17.09.1985

Autori: Booil Josef, Kasal Jan, Koldovský Karel, Suchý Karel

MPK: C07C 13/16

Značky: přípravy, uhlovodíky, uhlících, způsob, tetracyklické, jejich

Text:

...~°.041 °undec-B-enu a jeho hydrogenovaného derivátu.vynález je dále objasněn na příklaclech,aniž se tím jakkoliv omezuje.K 8 ml kapalného butadienu se přídalo 8 ml 1,3,5-cykloheptatrienu a 8 ml benzenového roztoku díethylaluminiumchlorídu CzH 52 AlCl 1 N), načež se k výslednému roztoku přidalo za chlazení suchým ledem 4 ml benzenového roztoku chloridu titaničítého TíCl 4 0,1 N). Směs se zatavíla ve skleněné ampulí a zahřívala v termostatu na...

Spôsob stabilizácie odpadného materiálu z prípravy polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 243560

Dátum: 17.09.1985

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: D01F 6/06, C08K 5/52

Značky: odpadného, stabilizácie, přípravy, materiálů, spôsob, vlákien, polypropylénových

Text:

...alebo v bočnom ~ pri 200 až 380 °C, alebo súčasne v obidvoch šnekoch pri týchto teplotách. Zvláknenie, odstavenie a dlženie prebiehajú pri vyššie uvedených podmienkach ako u 100 -nej odpadovej suroviny.Ekonomická výhodnosť navrhovaného použitia organických fosfitových stabilizátorov spočíva v tom, že pri výrobe polypropylénových vlákien odpady so súčasným zlepšením niekoľkých potrebných vlastností sa využívajú samostatne alebo v malých...

Spôsob prípravy 1-(3-chlór-2-hydroxypropyl)-2-metyl-5-nitroimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243559

Dátum: 17.09.1985

Autori: Majer Ladislav, Barták Ladislav

MPK: C07D 233/92, C07D 233/93, C07D 233/94...

Značky: 1-(3-chlór-2-hydroxypropyl)-2-metyl-5-nitroimidazolu, spôsob, přípravy

Text:

...sa za miešania pridá 13,3 g (0,1 mólu bezvodeho AlCl 3 pri teplote 18 °C počas 30 min. Reakčnä zmes sa ochladí na 5 až 10 C a pomaly sa prikvapkáva 9,3 g (0,1 mólu epichlórhydrínu. Po 90 min miešania pri teplote okolo 8 C sa zmes vyleje do 100 m 1 ľadovej vody a -odfiltruje sa nezreagovaný 2-mety 1-4(5-nitroimidazoI (4,5 až 5,5 gj. Táto nezreagovaná surovina sa vymyje studenou vodou, vysuší, dalej sa rozpustí V etanole za horúca,...

Spôsob prípravy koncentrovaných, jemne dispergovaných kovových solí alkylditiokarbamidových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 243558

Dátum: 17.09.1985

Autori: Iurec Ján, Mikula Jaroslav, Varhaník Jioí, Sulke Vladimír

MPK: C07C 155/06

Značky: přípravy, jemné, spôsob, kyselin, solí, koncentrovaných, dispergovaných, kovových, alkylditiokarbamidových

Text:

...po odstránení soll tvoriacej sa v reakčnej zmesi ako vedľajší produkt zrážacej reakcie obvykle amónna,sodná, draselná alebo vápenatá soľ príslušného aniónu - väčšinou síran, chlorid alebo octan).Nízka teplotná stabilita pyrolýza prehieha nad 130 až 135 °C, pričom produkty najmä v prítomnosti vody a voľných kovovýchkatiónov sa rozkladajú už i pri teplotách len málo vyšších než je teplota miestnosti a tiež to, že väčšina kovových solí...

Chelatační sorbenty kovů na bázi sférické celulózy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243556

Dátum: 17.09.1985

Autori: Glaser Vladimír, Padevit Jioí

MPK: B01J 20/26, C08B 15/06

Značky: jejich, přípravy, způsob, sférické, kovů, bázi, sorbenty, celulózy, chelatační

Text:

...zředěném kyselinou chlorovodíkovou při teplotě 0 až 10 1 °C.ako kopulačního činidla se používají ty kopulační sloučeniny, ktere tvoří komplexní sloučenlny s kovy. S výhodou se používají B-hydroxychinolin, difenylthiokarbazon,4-Z-pyridylazojresorcin, kyselina salicylová, kyselina 1,8-dihydroxynaftol-Bxi-disulfonová, kyselina l-amino-S-bydroxynaftol-ąô-disulfonová, kyselina N-Zö-dikarboxybenzenhminodioctová, 2-...

Zariadenie pre nakladanie a odoberanie súčiastok zhŕňaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 247008

Dátum: 17.09.1985

Autori: Honzová Stanislava, Koístek Jioí

MPK: B65G 47/00, B65G 57/24

Značky: zariadenie, zhŕňaním, odoberanie, súčiastok, nakladanie

Text:

...dopravník 8 v časti pred zariadením podľa vynálezu pliný opracovaných súčiastok, presunie odoberacia lišta 5 oodoberacej jednotky 20 rad týchto súčiastok na vyprázdnené miesto za zhŕňaciu lištu 4. ohybom odoberacej lišty 5 z východzieho postavenie zastaví sa zároveñ vstup pre ďalšie súčiastky do odoberacieho dopravníka B pred zariadením podľa vynálezu. Odoberacia lišta 5 po svojompremiestneni s opracovaným 1 súčiastkami do konečnej polohy,...

Fotocitlivá dielektrická sloučenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246578

Dátum: 17.09.1985

Autori: Reinecke Paul, Brandes Wilhelm, Hänssler Gerd

MPK: H01B 3/08

Značky: dielektrická, fotocitlivá, sloučenina

Text:

...Í,2 Ha®TOXHHOHnHa 3 HH-(Ž)5 CyHb®O 3 ®Hpa 6 poMHpoBaHHoň HoBonaqHoň ůenonopMąnberHnHoň cMonm, Hononaunoň meHonopManbernnHoñ cMonm H HoKcaHa.Texnonornn npnrowonnennn cMecH (HDHMEDH 1-6) nnn nonyqeuua ®oToqyBcTBMTeHbHOĚ uanexrpuqecxoü KoMno 3 MuMn.B Qapmoposoň uamxe cMemnBamT npeaapuwenbno npHroToaneHHuňpacTBop cononHMepa HSOĎYTHHEHH, nnnepuneaa H Hnrpuna axpnnoaoň KHCHOTH B nHMeTHnopMaMane c pacTBopoM (B nepecqewe na cyxoň ocrarox) nosurnauoro...

Způsob přípravy kondenzačních disazopigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246533

Dátum: 17.09.1985

Autori: Knotek 1ubomír, Samuhelová Zuzana

MPK: C07B 33/16

Značky: kondenzačních, disazopigmentů, přípravy, způsob

Text:

...kyananiliny jako je 3-kyananilin a anilin substituovaný arylkarbamoyb, arylamino-, acylamino- nebo metoxykarbonylskupinou jako metylester kyseliny 2-, 3- nebo 4-aminobenzo 246533Vhodné jsou také deriváty anilínu substituovaně současně několika různými substituenty jakoDíchloridy díkarboxylových kyselín obecného vzorce III lze kondenzovat i s dalšími aminy jako jsou...

Způsob výroby nových derivátů N-heterocyklosulfonyl-N’-pyrimidinylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245800

Dátum: 17.09.1985

Autori: Zemek Jio3, Apalovie Rudolf, Rusko Jozef, Grobauer Emil

MPK: A01N 47/36, C07D 239/47

Značky: nových, derivátů, výroby, způsob, n-heterocyklosulfonyl-n'-pyrimidinylmočoviny

Text:

...části a dále pak ty sloučeniny, ve kterých X znamená skupinu -CH z N, R 1 znamená chlor,dimethylaminoskupinu, methoxyskupinu, ethoxyskupinu, difluormethoxyskupinu, Inethylovou skupinu nebo ethylovou skupinu,R 2 se nachází v sousední poloze k sulfonylové skupině a znamená atom vodíku, fluorru, chloru, alkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, methylsulfonylovou skupinu, skupinu -CO-OCHz-CH CH 2, skupinu -CO-OCH 2-CH 2-OCH 5, skupinu -CO-0 CH...

Způsob výroby derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245799

Dátum: 17.09.1985

Autori: Martiško Ján, Mrenica Jaroslav, Binko Ladislav, Molitor 1uboslav, Sura Helmut, Michalec Peter, Moško Oddej

MPK: C07D 457/02, A61K 31/48

Značky: způsob, ergolinu, derivátů, výroby

Text:

...- 4 998,8 - 5 492,0 hydralazln 1 - 679,9 - 2 092,9 - 665,5 - 40,0 5 - 5 358,7 - 2 666,0 - 2 719,4 - 933,1 oz-methyldopa 30 - 1 386,4 - 2 679,4 - 1 333,0 66,7 100 - 1 333,0 - 3 385,9 - 2 692,7 - 3 332,5 O T a b u l k a 2ľäžinek na srdeční frekvenci SF u krys (SHR) průměrné odchýlky od stavu u neošetřených kontrolních zvířat skupiny po 4 krysáchsloučenlna dávka změny ~v SF mapy/min mg/kg 1. den 4. den 1 hodina 5 hodín 1 hodina 5 hodin.po...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245798

Dátum: 17.09.1985

Autori: Košík Martin, Šturdak Ernest, Biely Peter

MPK: A01N 39/02

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...například rozpuštěním účinné látky v organickém rozpouštědle, například v butanolu, cyklohexanonu, dimethylformamidu, xylenu, isoforonu nebo také ve výše vroucích aromatických uhlovodícich za přídavku jednoho nebo několika emulgátorů. ako emulgátory se mohou používat například vápenaté soli alkylarylsulfonové kyseliny, polyglykolestery mastných kyselín, alkylarylpolyglykolethery, polyglykolethery mastných alkoholů,polyoxyethylované oleyl- nebo...

Způsob výroby muramylpeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245797

Dátum: 17.09.1985

Autori: Mickerts Ervín, Kocková-kratochvílová Anna, Hrmová Mária, Košak Eduard

MPK: A61K 37/02, C07K 15/14

Značky: muramylpeptidů, způsob, výroby

Text:

...vynález týká způsobu výroby slorčevąin obecného rzorce I, v. němž R znamená alkylovou skupínl.í s 1 až 2 atomy uhlínebo ŤlÉ/CÍFDXYlHGÍŽÉyYŽQVOlI skupinu, R 3 zííamená vodík nebo methyloveu skupinu,R 5 znaníeiíá vodík nebo methylovou skupinu,R zííamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku nebo hydroxymetlíylovou skupinn, R 3 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 14 atoníy ulílíkií, X znamená kyslík nešio Skupinu, NH, Y...

Způsob výroby derivátů 4-hydroxyfenyl-1,3-dioxan-cis-5-ylalkenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245796

Dátum: 17.09.1985

Autori: Chrenovec, Šove3k Štefan

MPK: C07D 319/06

Značky: způsob, kyselin, derivátů, výroby, 4-hydroxyfenyl-1,3-dioxan-cis-5-ylalkenových

Text:

...poprípade substituovanou jedním až třemi atomy halogenů, neboii jeden z těchto symbolü znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a druhý představuje fenylovou skupinu, naftylovou skupinu nebo fenylalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylové části, poprípade nesoucí jeden nebo dva substituenty vybrané ze skupiny zahrnující atomy halogenů, alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupiny s 1 až 4 atomy...

Způsob výroby derivátů 4-fenyl-1,3-dioxan-cis-5-ylalkenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245795

Dátum: 17.09.1985

Autori: Blunár Karol, Laco Vladimír

MPK: C07D 319/06

Značky: způsob, derivátů, výroby, 4-fenyl-1,3-dioxan-cis-5-ylalkenových, kyselin

Text:

...4-fluoríenylový, tl-methylženylový nebo 2,6-dlflu 0 rfenylový.Výhodným zbytkem ve významu Rc je například hydroxylova skupina, methoxyskupina, ethoxyskupina, methansulfonamidoskupina nebo ethansulfonamidoskupina, z nichž je zvlášť výhodná hydroxylová skupina.Výhodným zbytkem ve významu A je vinylenová skupina, ve významu symbolu Y pak trimethylenová skupina. Index n představuje s výhodou číslo 1.Pokud A znamena vinylenovou skupinu je...

Způsob výroby 2-alkylthiopenem derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245794

Dátum: 17.09.1985

Autor: Varchola Michal

MPK: C07D 499/00, C07D 277/60

Značky: 2-alkylthiopenem, výroby, způsob, derivátů

Text:

...v nichž každá alkyiová část obsahuje vždy 1 až 4 atomy uhlíku, atoIny halogonů, aIkylkarbonylaminoskupinami se 2 až 5 atomy uhlíku, hydroxylovými skupinami, alkylsuifonylaminoskupinami s 1 až 4 aiomy uhlíku, karboxyiovými skupinami, aminokarbonylovými skupinami, N-alkylaminokariaonylovými skupinami, V nichž alkylová část obsahuje 1 až 4 atomy uhlíku nebo N,N-diaikylaminokarbonylovými skupinami s 1 až 4 atomy uhlíku V každé alkylové...

Způsob výroby nových substituovaných fenylalkyl(piperazinyl nebo homopiperazinyl)alkylthiolů a -thiokarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245792

Dátum: 17.09.1985

Autori: Bicek Dušan, Gabarík Milan, Ganeo Martin

MPK: C07D 243/08, C07D 241/04

Značky: výroby, způsob, fenylalkyl(piperazinyl, nových, substituovaných, homopiperazinyl)alkylthiolů, thiokarbamátů

Text:

...nebo aceton, v přítomnosti silné anorganické nebo organické báze, jako hydroxidu sodného či draselného,trialkylaminu nebo pyridinu, při teplotě místnosti nebo při zvýšené teplotě až do varu reakční směsi. Reakční doba je závislá na teplotě a může se pohybovat od 1 do několika hodin.Následující reakce fenylalkyl-piperazinylalkylhalogenidu obecného vzorce IV s thiomočovinou se provádí ve stejných rozpouštědlech a za použití stejných...

Způsob výroby derivátů askochlorinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245791

Dátum: 17.09.1985

Autori: Skaeaniová Zuzana, Greenár Milan, Eueiak Jozef, Chovanec František, Kaláb Vladimar

MPK: C07C 47/565

Značky: způsob, askochlorinu, výroby, derivátů

Text:

...je možno připravovat běžným způsobem, jako za použití nosných látek nebo pomocných látek zvolených ze skupiny tvořené laktözou, sacharózou, škroby, glukózou, celulózou, methylcelulözou,karboxymethylcelulózou, hořečnatou solí stearově kyseliny, laurylsulfátem, mastkem,rastlinnými oleji, oktyldecyltriglyceridy, hydrogenuhličitanem sodným, polysolváty, polyethylenglykolem, lecltinem a jejich směsmi.Přípravky pro perorální aplikaci obsahují...

Způsob výroby derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245790

Dátum: 17.09.1985

Autori: Eueiaková Alžbeta, Guldan 1udovat, Mašek Ján, Oepiš Jaromar, Potisk Jozef, Kotek Jioa, Révus Miloš

MPK: C07D 457/02, A61K 31/48

Značky: způsob, výroby, ergolinu, derivátů

Text:

...než hydralazin (1 až 5 milígramů/kilogram per os a a-Inethyldopa 30 až 100 mg/kg per os bez vyvolávání reflexního zvýšení srdečnĺ frekvence, které bylo pozorováno v případě posledné zmíněných standardních látek.Účinek na systolický krevní tlak SKTkrys (SHR), průměrné odchýlky od stavu u neošetřených kontrolních zvířat skupinypo 4 krysách(zlíg/kg per os 1 hodina po podání 1 2 31. den 4. den 5 hodin 1 hodina 5 hodin po podání po podání...

Herbicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245785

Dátum: 17.09.1985

Autori: Eema Ján, Mauritz Juraj, Vaško Ladislav, Kme? Julián

MPK: A01N 47/36

Značky: růstu, způsob, herbicidní, výroby, rostlin, účinných, prostředek, látek, regulaci

Text:

...podle známých postupů.Při nízkých aplikovaných množstvích se sloučeniny obecného vzorce I vyznačuji dobrými seiektivními viastnostmi projevujícími se při potlačování růstu a dobrými selektivníml herbicidními vlastnostmi, které je výtečným z-působem předurčují k použití v kulturách užitkových rostlin, zejména obilovinách, bavlníku, sóji, kukuřici a rýži. Při jejich použití se částečně ničí také plevele, které bylo dosud možno hubit jen za...

Způsob výroby derivátů 4-fenyl-1,3-dioxan-cis-5-ylalkenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245783

Dátum: 17.09.1985

Autori: Samuhel Jozef, Marcinein Anton

MPK: C07D 319/06

Značky: 4-fenyl-1,3-dioxan-cis-5-ylalkenových, derivátů, způsob, kyselin, výroby

Text:

...tvořené společně ~obě~ma těmito symboly se uvádějí napříkladhexamethylenová skupina, popřípadě substituovaná methylovou skupivnou. i Konkrétním benzenovým kruhem ve vy znamu symbolu B je například zbytekVýhodným zbytkem ve významu symbolu Rc je například hydroxylova skupina, methoxyskupina, eth-oxyskupina, methansulfonamldoskupina nebo ethansulfonamidoskupina, z nichž je zvlášť výhodná hydroxylová skupina. Výhodným zbytkem ve významu...

Způsob výroby N-alkylsubstituovaných amidů kyseliny skořicové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245756

Dátum: 17.09.1985

Autor: Glevitzký Edmund

MPK: C07C 103/58

Značky: amidů, výroby, n-alkylsubstituovaných, kyseliny, skořicové, způsob

Text:

...dávkování při o-rálním, rektálním nebo parenterálním podávání viz dale obsahují obvykle sloučeninu obecného vzorce I V množství v rozmezí 100 až 500 miligramů.Při orálním podávání mohou sloučeniny ve- ñonrmě jemného prášku nebo granulek obsahovat ředidla a disperzní či povrchové aktivní látky a mohou být i obsaženy v nálevu ve vodě nebo v sirupu. Sloučeniny mohou být také ve formě kapslí nebo sáčků v suchém stavu, nebo ve vodné či nevodné...

Deriváty dialkylesterov kyseliny 2-amínobutánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 245134

Dátum: 17.09.1985

Autori: Lécz Sándor, Maczák József

MPK: C07C 101/22

Značky: 2-amínobutánovej, dialkylesterov, kyseliny, deriváty

Text:

...zníženie povrchového napätia vody pri 20 °C je uvedený V tabuľke 1. Prakticky zhodné výsledky sa dosiahnu pri použití namiesto kyseliny octovej 20 g kyseliny mravčej, za vzniku soli o nuž 1,4 563.TABUĽKA 1 g.11 0,5 11 2 5 10 mN . rrrľ 50,5 48,5 46,5 41,0 38,2 P r í k l a d 2 butylrlíaleinátil a 92 g 0,88 molu dietanol Príprava esteru vzorcaDo banky opatrenej miešadlom a teplomerom sa predložilo 200 g 0,88 molu) di amínu. Násada sa vyhriala...

Kompozitný systém na báze polyvinylchloridu a kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244994

Dátum: 17.09.1985

Autori: Požela Juras Karlovie, Kuzovkov Jurij Semenovie

MPK: C08L 27/06

Značky: kompozitný, systém, báze, polyvinylchloridu, vinylchloridu, kopolymérov

Text:

...rozblhnosti sa naplní 10 fliaš vodou o teplote 230 G, uzavrie sa a nechá sa padnúť z výšky 120 cm, cez PVC rúru o 110 mm, na keramickú dlažbu. Ak fľaša pád vydrží bez prasknutia, skúša sa znova tolkokrát, až sa rozbije. Týmto spôsobom sa preskúša všetkých 10 fliaš a vypočíta sa priemerný počet pádov do rozbitia. Pre fľaše z tohoto príkladu bol počet pádov od 1 do 4 a priemer 1,8 pádov.Pre výrobu húževnatých fliaš na ocot, so zníženou...

Způsob výroby nových N-arylsulfonyl-N’-pyrimidinylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244950

Dátum: 17.09.1985

Autori: Horváth Ladislav, Štulc Petr, Hrdina Karel, Hudec Zdenik, Polášek František

MPK: A01N 47/36, C07D 239/47

Značky: způsob, n-arylsulfonyl-n'-pyrimidinylmočovin, nových, výroby

Text:

...12, R 3 znamená vodik nebo a-lkylovou -skupi~ nu s 1 až 4 atomy uhliku, R 12 znamená alkylovou skupinu -s 1 až 4 atomy uhliku, R 13 znamená alikylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, fenylovou skupinu nebo benzylovou skupinu aZe sloučenin obecných vz-orců I a Ia, které se výhodné ipřipravují postupem podle vynálezu, jsou výhodné ty sloučeniny, ve kterýcha X znamená popřipadě substituovaný fenylový zbytek obecného vzorceR 1, R 2 a R 3 mají shora...

Způsob výroby N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244948

Dátum: 17.09.1985

Autor: Stratil Jioí

MPK: C07F 9/38, A01N 57/12

Značky: n-fosfonomethylglycinu, způsob, výroby

Text:

...patří tetrahydroTuran,toluen, methylisobutylketon, dimethylf-ormamid nebo další organické rozpouštědla ob-dobného charakteru.e důležité, aby tato reakce byla prováděna V přítomnosti proton oudlučující báze,kterou je například hydrid sodný a uhličitan udraselný, .přičemž se s výhod-ou používá hydridu ssodvného. Obzvláště výhodným rozpouštědlem je tetrahydrofuran. Molární poměr diethyl-N-formylaminomethylfostonátu k...

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244947

Dátum: 17.09.1985

Autor: Koldovský Karel

MPK: C07D 263/44, A61K 31/42

Značky: výroby, 5-substituovaných, způsob, aktivních, oxazolidin-2,4-dionů, opticky, racemických

Text:

...aZ 6 znamená methoxyskupinu, ethoxyskupinu nebo methylthioskupinu, a farmaceutický upotřebitelných nkationických solí těch sloučenin obecného vzorce I,v nichž R znamená atom vodíku, ktery se provádí tak, že se atom fluoru ve sloučenině obecného vzorce IIve kterém Z 4 va Z 5 mají shore uvedený význam, vymění reakoí s methoxidem, eth-oxidem nebo methylmeiwkaxptidem za vzniku sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R zname-ná atom vodiku a...