Zverejnene patenty 01.09.1985

Protiproudý pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 227650

Dátum: 01.09.1985

Autor: Vetešník Ludvík

Značky: protiproudý, ventil, pojistný

Zhrnutie / Anotácia:

Protiproudý pojistný ventil, sestávající z tělesa, v němž je upraveno těsnící sedlo a první vedení, ve kterém je těsně uložena větším průměrem své osazené funkční části těsnící kuželka, vyznačující se tím, že těleso (1) je mezi prvním vedením (10) a sedlem (15) opatřeno druhým vedením (11), v němž je kuželka (12) těsně uložena menším průměrem (d) své osazené funkční části, přičemž mezi vedení (10,11) je upraven přívod (23) tlakového média.

Ejektor pro odvádění spalin a jiných plynů, zejména z pracovních prostorů průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227649

Dátum: 01.09.1985

Autori: Bulina Vladimír, Obroučka Karel

Značky: průmyslových, plynů, zejména, prostoru, odvádění, ejektor, jiných, spalin, pecí, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Ejektor pro odvádění spalin a jiných plynů, zejména z pracovních prostorů průmyslových pecí, tvořený tryskou a odváděcím kanálem, vyznačený tím, že tryska (1) je umístěna kolmo k ose odváděcího kanálu (2) a je opatřena nejméně dvěma otvory (5), odkloněnými od osy odváděcího kanálu (2) o úhel od 10° do 45°, přičemž průsečík os otvorů (5) leží na ose odváděcího kanálu (2).

Konstrukční část zařízení pro pokovování, případně barvení, moření a odmašťování kovů v horkých roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 227648

Dátum: 01.09.1985

Autori: Drahoňovský Jaromír, Tischer Petr

Značky: kovů, odmašťování, horkých, barvení, konstrukční, moření, pokovování, část, případně, zařízení, roztocích

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční část zařízení pro pokovování, případně barvení, moření a odmašťování kovů v horkých roztocích, zejména vana, tvořená jádrem z tvrdé pěny, zejména na bazi polyvinylchloridu, polypropylenu, polyetylenu nebo polyuretanu, opatřeným alespoň z jedné strany chemicky odolnou vrstvou umělé pryskyřice na bazi polyesteru, epoxidu nebo polyuretanu, případně vyztuženou skleněnými, uhlíkovými nebo syntetickými vlákny, vyznačená tím, že k jádru z...

Virový dekontaminátor vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 227647

Dátum: 01.09.1985

Autori: Koza Jiří, Bendová Eva

Značky: dekontaminátor, vírový

Zhrnutie / Anotácia:

Virový dekontaminátor vody s uzavřenou nádobou,se zdrojem ultrafialového záření, držákem, přívodem a odvodem vody,vyznačený tím, že zdroj záření je umístěn v horní části uzavřené nádoby (1) a to tak, že mezi zdrojem a vodní hladinou je minimálně 10 mm vzduchového polštáře, přičemž případně obsahuje dávkovač (7) přívodu a odvodu vody.

Způsob přípravy N-substituovaných aminoethylesterů kyseliny methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 227646

Dátum: 01.09.1985

Autori: Prchal Emanuel, Vacík Jiří, Obereigner Blahoslav, Borovička Miloš

Značky: způsob, kyseliny, aminoethylesterů, n-substituovaných, přípravy, methakrylové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-substituovaných aminoethylesterů kyseliny methakrylové obecného vzorce I, ve kterém X značí dimethylamino-, diethylamino- nebo piperidinoskupinu, reesterifikací alkylesterů, zejména methylesteru kyseliny methakrylové, aminoalkoholy obecného vzorce II, ve kterém X značí totéž co ve vzorci I, vyznačující se tím, že se reesterifikace provádí za přítomnosti dihydrido-bis- methoxyethoxyaluminátu sodného jako katalyzátoru.

Nádrž pro sycení kapalné fáze plynnou fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 227645

Dátum: 01.09.1985

Autori: Nový Jiří, Pavlík Antonín, Chudoba Jan

Značky: sycení, nádrž, fáze, fázi, kapalné, plynnou

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž s napjatou hladinou pro sycení kapalné fáze plynnou fází proplyňovaná pneumaticky nebo hydropneumaticky, vyznačující se tím, že nádrž /1/ je opatřena jedním nebo více otevřenými komíny /2/, /3/, z nichž alespoň jeden komín /2/ pro odvod nevyužitého plynu je umístěn v nejvyšším místě stropu /4/ nádrže /1/, a že volná hladina /5/ v tomto komíně je výše, než nejvyšší místo stropu /4/ nádrže /1/, při čemž půdorysná plocha uzavřené části...

Celoplastový rozdělovač pro elektrodialýzu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227644

Dátum: 01.09.1985

Autori: Böhm Milan, Novák Petr

Značky: rozdělovač, celoplastový, způsob, výroby, elektrodialýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Celoplastový rozdělovač pro elektrodialýzu, sestávající z rámu a síťky, vyznačený tím, že v rámu /10/, ve kterém jsou upraveny nejméně dva vtoky /30/, je uchycena síťka /20/, vytvořená z podélných vláken /21/ nekruhového profilu a různě tvarovaných příčných vláken /22, 23, 24/, přičemž mezi rámem /10/ a síťkou /20/ jsou upraveny dvě rozváděcí štěrbiny /40/, umístěné na straně vtoků /30/.

Zařízení k napájení vodního prostoru tlakového generátoru na zplynování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227643

Dátum: 01.09.1985

Autori: Dostál Jaroslav, Melichar Bohuslav

Značky: zplyňování, uhlí, vodního, zařízení, tlakového, napájení, generátoru, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k napájení vodního prostoru tlakového generátoru na zplyňování uhlí umístěné mezi spodním vnějším dnem a vnitřním pláštěm tlakového generátoru a sestávající z napájecí trubky, vyznačené tím, že dále sestává z mezipláště (2) připevněného k válcové části (72) vnitřního pláště (7) radiálními lopatkami (3), přičemž napájecí trubka (1) je odkloněna od normály (8) k povrchu spodního vnějšího dna (5) o 10 až 20° a ústí mezi radiální lopatky...

Držiak vzoriek na meranie tepelných parametrov pevných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227642

Dátum: 01.09.1985

Autori: Kozík Tomáš, Gembarovič Jozef, Štubňa Igor, Kluvanec Daniel

Značky: tepelných, meranie, látok, vzoriek, držiak, pevných, parametrov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti meracej techniky a rieši upevnenie meranej a referenčnej vzorky vo valcovej peci. Účelom vynálezu je dosiahnuť jednak tepelné odizolovanie meranej a referenčnej vzorky od nosných častí držiaku a jednak ich uchytenie presne v geometrickej osi pece pri meraní teplotných parametrov meracej vzorky vzhľadom na referenčnú vzorku. Pri meraní teplotných parametrov je v držiaku možné merať diferenciálnu teplotu medzi meranou a...

Zapojenie účinného automatického dolaďovania kmitočtu pri príjme frekvenčnej modulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227641

Dátum: 01.09.1985

Autor: Poláček Milan

Značky: automatického, dolaďovania, účinného, frekvenčnej, zapojenie, kmitočtu, modulácie, príjme

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kvalitatívne odlišnej funkcie automatickéhi dolaďovania kmitočtu pri príjme frekvenčnej modulácie, kde pracovný interval AFC je takmer totožný s presným vyladením prijímaného kmitočtu. Vynález je charakteristický tým, že ako zdroj dolaďovacieho nap(tia pre vstupnu jednotku, slúži výstup operačného zosilňovača nulového indikátora.

Mechanický presuvník vstreku paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 227640

Dátum: 01.09.1985

Autori: Knoll Jozef, Vachal Ladislav

Značky: presuvník, mechanicky, vstreku, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanický presuvník vstreku paliva pre vstrekovacie čerpadlá vznetových motorov, založený na princípe vzájomného uhlového natočenia kľukového hriadela a hriadela vstrekovacieho čerpadla sa vyznačuje tým, že na klukovom hriadeli /1/ je upevnené ozubené koleso /2/ so šikmým čelným ozubením, ktoré zaberá s ozubeným čelným kolesom /3/, ktoré je axiálne posuvné po hriadeli, ktorý je spojený so vstrekovacím čerpadlom.

Katalyzátor na hydrogenáciu aromatických uhľovodíkov v kvapalných ropných frakciách a spósob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227639

Dátum: 01.09.1985

Autori: Maťaš Michal, Uhlíková Milada, Španík Viliam, Hudec Pavol, Matějíček Josef, Smiešková Agáta, Šebík Rudolf

Značky: ropných, kvapalných, přípravy, aromatických, katalyzátor, spôsob, uhľovodíkov, hydrogenáciu, frakciách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka katalyzátora na hydrogenáciu aromatických uhľovodíkov v kvapalných ropných frakciách obsahujúcich síru a sposob jeho prípravy. Cieľom vynálezu je príprava vysokoaktívneho katalyzátora, ktorého použitie umošňuje vyhnuť sa vysokým prevadzkovým tlakom a teplotám pri hydrogenácii. Podľa vynálezu sa katalyzátor pripravuje zo zeolitu typu faujasit, ktorý obsahuje menej ako 5 % hmotnostných Na2O, na ktorý sa nanesie ušľachtilý kov...

Katalyzátor na hydrogenáciu aromatických uhľovodíkov v kvapalných ropných frakciách a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227638

Dátum: 01.09.1985

Autori: Uhlíková Milada, Smiešková Agáta, Španík Viliam, Hudec Pavol, Šebík Rudolf, Matějíček Josef, Maťaš Michal

Značky: ropných, kvapalných, spôsob, aromatických, hydrogenáciu, uhľovodíkov, katalyzátor, frakciách, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka katalyzátora na hydrogenáciu aromatických uhľovodíkov v kvapalných ropných frakciách obsahujúcich síru a sp(sob jeho prípravy. Cieľom vynálezu je príprava vysokoaktívneho katalyzátora, ktorého použitie umožňuje vyhnuť sa pri hydrogenácii vysokým tlakom a teplotám. Podľa vynálezu sa katalyzátor pripravuje zo zeolitu typu faujasit, ktorý obsahuje menej ako 5 % hmotnostných Na2O, na ktorý sa nanesie maximálne 10 % hmotnostných...

Katalyzátor na hydrogenáciu aromatických uhľovodíkov v kvapalných ropných frakciách a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227637

Dátum: 01.09.1985

Autori: Smiešková Agáta, Šebík Rudolf, Uhlíková Milada, Matějíček Josef, Maťaš Michal, Hudec Pavol, Španík Viliam

Značky: ropných, aromatických, přípravy, katalyzátor, hydrogenáciu, frakciách, spôsob, uhľovodíkov, kvapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Cieľom vynálezu je príprava vysokoaktívneho katalyzátora, ktorého použitie umožňuje sa vyhnuť vysokým tlakom a teplotám pri hydrogenácii aromatických uhľovodíkov v kvapalných ropných frakciách obsahujúcich síru. Podľa vynálezu sa katalyzátor pripravuje zo zeolitu typu faujasit s obsahom maximálne 5 %hmotnostných Na2O, na ktory sa nanesie maximálne 10 % hmotnostných jedného alebo zmesi kysličníkov prvkov vzácných zemín iónovou výmenu a...

Spôsob prípravy /3E,5E/ a /3E, 5Z/-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu izomeraciou /3Z,5E/ a /3Z,5Z/-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227636

Dátum: 01.09.1985

Autori: Frimm Richard, Proksa Bohumil, Krajč Tibor, Šauša Igor

Značky: 3z,5z/-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu, spôsob, izomeraciou, 3e,5e, 3z,5e, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je využitie /3Z,5E/ a /3Z,5Z/-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu na prípravu /3E,5E/ a /3E,5Z/ -6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu, ktoré sú vhodné na výrobu trans izoméru ß-jononu. Uvedený účel sa dosiahne izomerizáciou /3Z,5E/ a /3Z,5Z/-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu účinkom silne kyslého katexu, pri teplote 20°C až 70o C po dobu 1 až 4 hod. Vynález sa týka výroby medziproduktov vitamínov A a E. Možnosť využitia je...

Prísada snižujúca viskozitu neiónových celulózových éterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227635

Dátum: 01.09.1985

Autori: Novotný Miloslav, Dimun Milan

Značky: neiónových, snižujúca, celulózových, prísada, éterov, viskozitu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia chloridu meďného ako prísady pre sníženie viskozity tekutín obsahujúcich neiónové celulózové étery. Vynález je možné využiť v rôznych oblastiach priemyslu, najmä však v papierenskom a farmaceutickom pri stabilizácii a zahusťovaní, a v chémii polymerov pri úprave dispergátorov.

Způsob výroby tužidla pro vulkanizaci silikonových kaučuků za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 227634

Dátum: 01.09.1985

Autor: Čadek Václav

Značky: kaučuku, silikonových, vulkanizací, tužidla, způsob, výroby, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tužidla pro vulkanizaci silikonových kaučuků za studena, zejména kaučuků na bázi bifunkčních polysiloxanů, vyznačující se tím, že se nechá zreagovat tetramethoxysilan nebo jeho směs až se 60% hmot. tatraethoxysilanu s polyetheralkoholem obecného vzorce I ve kterém R1 značí alkyl s 1 až 18 atomy uhlíku, fenyl, alkylfenyl s 1 až 18 atomy uhlíku v postranním řetězci nebo acyl odvozený od kyseliny s 8 až 20 uhlíkovými atomy, 82 značí...

Monolytický fluidný planárny snímač bočného posunutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 227633

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: bočného, snímač, planárny, monolytický, posunutia, fluidný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej, meracej techniky a robotiky a rieši úlohu snímania bočného posunutia pre adaptívne riadiace obvody polohových servosystémov. Jeho podstata spočíva v tom, že je vytvorený dvojicou fluidných planárných reflexných snímačov vzdialenosti, usporiadaných v priestore tak, že ich roviny posdĺžnej aj priečnej symetrie sú navzájom posunuté, čo umožňuje pod statne zvýšiť rozlišovaciu schopnosť pre snímanie bočného...

Monolytický fluidný planárny snímač radiálneho posunutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 227632

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: snímač, planárny, monolytický, fluidný, radiálneho, posunutia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka automatizačnej, meracej techniky a robotiky a rieši úlohu snímania bočného posunutia pre adaptívne riadiace obvody polohových servosystémov. Jeho podstata spočíva v tom, že je vytvorený dvojicou fluidných planárnych reflexných snímačov vzdialenosti, usporiadaných v priestore tak, že ich roviny pozdĺžnej symetrie sú totožne a roviny priečnej symetrie sú navzájom posunuté, čo umožňuje zvýšiť rozlišovaciu schopnosť pre snímanie...

Fluidný digitálny snímač polohy zváracej hubice pre automatické zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227631

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: automatické, polohy, fluidný, snímač, zváracej, zváranie, digitálny, hubice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patri do odboru automatizačnej techniky a robotiky a rieši úlohu snímania polohy zváracej hubice pri zváraní tupých zvárov elektrickým oblúkom pre adaptívne riadiace obvody polohových servosystémov s regulátorom polohy typu trojpolového relé s necitlivosťou. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z trojice fluidných planárnych reflexných snímačov vzdialenosti, z ktorých dva sú prevádzkované v režime merania relatívneho bočného posunutia...

Monolytický fluidný planárny snímač vzdialenosti s charakteristikou trojpolového relé s necitlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227630

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: monolytický, snímač, relé, necitlivosťou, vzdialenosti, charakteristikou, trojpolového, planárny, fluidný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej techniky a robotiky a rieši základnú úlohu merania relatívnej vzdialenosti medzi referenčnou rovinou merania funkčne spojenou so súradnicovým systémom a okamžitou rovinou merania, určenou rovinou vyústenia napájacích dýz fluidného planárneho reflexného snímača vzdialenosti, ako aj obvodové úlohy, ako polohovanie technologických hlavic priemyselných robotov a manipulátorov, kde vytvárajú spätnoväzobný prvok...

Kombinovaný odporovo-reflexný fluidný planárny snímač vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 227629

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: planárny, odporovo-reflexný, fluidný, kombinovaný, vzdialenosti, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka automatizačnej a meracej techniky a rieši úlohu merania vzdialenosti pre viacrychloLtné polohové servosystémy a usporiadanie geometrického tvaru snímača podľa vynálezu, ktoré spája výhody odporového a reflexného snímača vzdialenosti a podstata ktorého spočíva v tom, že dvojica napájacích kanálov planárneho fluidného reflexného snímača vzdialenosti je tvarována ako odporové snímače vzdialenosti. Vynález je znázornený na...

Fluidný snímač polohy zváracej hubice pre automatické zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227628

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: automatické, snímač, fluidný, zváranie, polohy, hubice, zváracej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynále patri do odboru automatizačnej techniky a robotiky arieši úlohu snímania polohy zváracej hubice pri zváraní jednonásobných tupých priestorových zvarov elektrickým oblúkom pre adaptívne riadiace obvody polohových servosystémov priemyselných robotov. Jeho podstata spočívá v tom, že pozostáva z matice 4x4 fluidných planárnych reflexných snímačov vzdialenosti, z ktorých jedna štvorica je prevádzkovaná v režime merania relatívnej axiálnej...

Sposob izolace ß-escínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227627

Dátum: 01.09.1985

Autori: Votický Zdeno, Frimm Richard, Tomko Jozef, Kolínek Jiří, Proksa Bohumil, Paulík Vladimír, Chrenko Vladimír, Repáš Milan Korešpondent Sav

Značky: izolace, spôsob, ß-escínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie ß-escínu zo semien pagaštana konského vyznačujúci sa tým, že rozdrvené semená sa extrahujú zmesou metanol - voda v pomere 1 : 1, extrakt sa pri teplote 20 až 40°C zahustí na 1/4 až 1/5 pôvodného objemu, k zahustenému extraktu sa pri teplote 10 až 25°C pridá silná minerálna kyselina do pH 1,0, okyselený roztok sa zahreje na teplotu 0 až 60°C a vylúčený ß-escín sa izoluje.

Zapojenie riadiacej časti impulzne napájenej ovládacej cievky elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227626

Dátum: 01.09.1985

Autori: Minaroviech Karol, Brindza Rastislav, Havránek Zdenko

Značky: impulzné, zapojenie, cievky, napájenej, ovládacej, částí, riadiacej, elektromagnetů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie odstraňuje použitie predradných odporov zaraďovaných do série s ovládacími cievkami elektromagnetov. Podstata zapojenia je v tom, že po príchode ovládacieho signálu ovládací blok blokuje činnosť modulátora, v dôsledku čoho kotva pritiahne a po jej príťahu modulátor udržuje cez ovládaciu cievku prídržný prúd. Zapojenie je zvlášť vhodné na ovládanie stykačov v zariadeniach, ktoré už majú vlastné zdroje napätí pre riadiace a ovládacie...

Fluidný snímač polohy zváracej hubice pre automatické zváranie tupých zvárov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227625

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: zváranie, tupých, zvárov, automatické, snímač, polohy, zváracej, hubice, fluidný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patri do oboru automatizačnej, meracej techniky a robotiky a rieši úlohu snímania polohy zváracej hubice pri zváraní tupých zvárov elektrickým oblúkom pre adaptívne riadiace obvody polohových servosystémov. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z dvojice fluidných planárnych reflexných snímačov vzdialenosti, z ktorých jeden je prevádzkovaný v režime merania bočného posunutia v priestore tvarovanej odrazovej plochy, charakterizovanej...

Úpínka so strmeňmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 227624

Dátum: 01.09.1985

Autor: Kukučka Hieroným

Značky: upínka, strmeňmi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši úpínku so strmeňmi pre upínanie obrobkov s nerovnomerným povrchom, najmä pri trieskovom obrábaní. Upínka s jedno a dvojramennými strmeň mi osadenými na ramenách úpinky posúvateľne pomocou ich drážok s možnosťou zaistenia polohy prostredníctvom ich závitových otvorov pre poistné skrutky a koncovým strmeňom, so závitom pre osadenie do závitového otvoru úpinky, na jej volnom konci, opatreným dosadacou plochou a doťahovacími plochami...

Držiak so staviteľným stredom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227623

Dátum: 01.09.1985

Autori: Gudmon Andrej, Gróf Štefan

Značky: stredom, držiak, staviteľným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nástrojových držiakov pre sústruženie revolverovou hlavou, ktoré služia na vykompenzovanie odchylky súosovosti medzi osou stroja a medzi osou vŕtania v revolverovej hlave a tým umožňujú vyrábať presné, valcovité otvory, pričom ovládateľnosť z jednej strany uľahčuje manipuláciu pri zoraďovaní.

Spôsob protispekavej stabilizácie priemyselných granulovaných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 227622

Dátum: 01.09.1985

Autori: Szöcs Ladislav, Buranský Ján, Waradzin Walter, Jatiová Elena, Jankovič Jozef, Bartoš Vladimír

Značky: hnojiv, priemyselných, granulovaných, protispekavej, spôsob, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je protispekavá stabilizácia priemyselných granulovaných hnojiv typu NPK a liadku amónneho synergickým účinkom vápenatých solí lignínsulfonových kyselín a alifatického amínu rady Cl0 až C20 v prostredí minerálneho oleja. K povrchovej úprave sa použije emulsie vzniklá miešaním 20 až 50 % ného vodného roztoku vápenatých solí lignínsulfonových kyselín a 3 až 5 % ného roztoku alifatického amínu rady C 0 až C 0 v minerálnom oleji v...

Zapojení pro převod fyzikální veličiny na elektrický výstupní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 227621

Dátum: 01.09.1985

Autori: Bartoška Miroslav, Novotný Pavel

Značky: signál, převod, výstupní, veličiny, fyzikální, elektricky, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká systémů laboratorních a průmyslových snímačů fyzikálních veličin. Snímač obsahuje vedle citlivého prvku pro převod hlavni sledované fyzikální veličiny na veličinu elektrickou i další citlivé prvky pro převod ostatních fyzikálních veličin, které významně zkreslují převod citlivého prvku pro sledování hlavní fyzikální veličiny. Výstupy všech citlivých prvků se zavádějí do elektronického bloku ve kterém se vyhodnocují hodnoty...

Tlakomerná polyuretanová membrána

Načítavanie...

Číslo patentu: 227620

Dátum: 01.09.1985

Autori: Jedlička Rudolf, Hadobáš František, Černý Julius, Bolf Juraj

Značky: polyuretanová, membrána, tlakomerná

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakomerná polyuretanová membrána je určená pre tlakomerné snímače meracej a regulačnej techniky. Podstata tlajomernej polyuratanovej membrány spočíva v tom, že pozostáva z postupne vytvořených polyuretanových vrstiev v ktorých je zaliata o- kružok. Tlakomerů po1auretanovu membránu možno využiť vo vzduchotechnike, chemickom strojárstve a v zdravotnickej technike.

Způsob výroby vícevrstvých polovodičových součástek rozčleněním z velkoplošné křemíkové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227619

Dátum: 01.09.1985

Autori: Pojman Pavel, Homola Jaroslav, Čumpelíková Jana, Malý Ladislav, Šimko Timotěj

Značky: desky, velkoplošné, rozčleněním, způsob, křemíkové, polovodičových, součástek, vícevrstvých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vícevrstvých výkonových polovodičových součástek rozčleněním z velkoplošné křemíkové desky vyznačený tým, že křemíková deska s vytvořenými polovodičovými vrstvami se proleptá trojsložkovým leptadlem, jehož složení je v trojúhelníkovém trosložkovém diagramu vymezeno čarou 0,5 objemových dílů kyseliny dusičné, 2 objemových dílů kyseliny fluorovodíkové a 0 až 2 objemových dílů kyseliny octové, při teplotě 25°C po dobu 4 až 20 minut...

Zapojenie pre potlačenie záznamu impulzných porúch pri ovládaní magnetofóna

Načítavanie...

Číslo patentu: 227618

Dátum: 01.09.1985

Autor: Timko Ladislav

Značky: potlačenie, poruch, ovládání, magnetofóna, impulzných, záznamu, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru elektrotechnika magnetický záznam zvuku. Rieši potlačenie záznamu impulzných poruch pri manipulácii s ovládacím prvkom krátkodobého zastavenia posuvu magnetickej pásky u magnetofónov pre širokú potrebu. Podstata vynálezu spočívá - ako to znázorňuje obr. 1 v zaradení fotorezistora medzi záznamovú hlavu a súčtový bod predmagnetizačného generátora a záznamového zosilňovača, pričom fotorezistor je, osvetlovaný svetelným...

Způsob úpravy minerální suspenze pro magnetickou separaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 227617

Dátum: 01.09.1985

Autori: Svoboda Jan, Cibulka Jaroslav

Značky: způsob, separaci, úpravy, suspenze, magnetickou, minerální

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy minerální suspenze pro magnetickou separaci, vyznačující se tím, že se nejprve chemickým činidlem upraví pH suspenze na hodnotu, při které je roven nule náboj na částicích alespoň jednoho z upravovaných minerálů, případně alespoň jedné ze sloučenin, která vznikla chemickou změnou původního minerálu při zmíněné úpravě pH načež se provede magnetická separace.

Zapojenie obvodov ultrazvukového diagnostického prístroja, najmä pre plemenárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 227616

Dátum: 01.09.1985

Autori: Zámečník Vlastimil, Figura Zdenko

Značky: obvodov, účely, zapojenie, ultrazvukového, najmä, plemenárske, diagnostického, prístroja

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia obvodov ultrazvukového diagnostického prístroja, najmä pre plemenárske účely, ktorého podstatou ja že na výstup generátora pilového napätia sú pripojené prvé vstupy komparátorov, ktorých druhé vstupy sú spojené s bežcami potenciometrov. Výstupy komparátorov sú pripojené na vstupy rozdielového obvodu a na vstupy tvarovacích obvodov. Výstupy tvarovacích obvodov sú pripojené na vstup zlučovacieho obvodu, ktorého výstup je...

Zariadenie na meranie priepustnosti plynov cez membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: 227615

Dátum: 01.09.1985

Autori: Jurík Štefan, Mates Gustáv

Značky: priepustnosti, meranie, zariadenie, plynov, membrány

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na meranie priepustnosti plynov cez membrány. Podstata zariadenia spočíva v tom, že pozostáva z telesa do ktorého sú zaskrutkované dve vložky, zaistené skrutkami a nasunuté tri toroidné tesniace gumené krúžky. Do vložiek s nastavovacími otvormi sú naskrutkované dva indukčné snímače, stabilizované štyrmi fixačnými maticami a naskrutkované prívodné rúrky. Polymérová membrána s dvoma feritovými jádrami je napnutá vo výmennej...

Spůsob přípravy útku k prohozu na bezčlunkových tkacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227614

Dátum: 01.09.1985

Autor: Klinecký Ladislav

Značky: spůsob, zařízení, prohozu, tkacích, způsobu, strojích, provádění, přípravy, tohoto, bezčlunkových, útku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy útku k prohozu na bezčlunkových tkacích strojích řeší navýhody, kde se z předlohového návinu odvíjí setrvačností a nebo smeká nekontrolovaná část útku, která se na úseku mezi předlohovým návinem a brzdičkou zaplétá a zkrucuje. Řešení spočívá v tom, že se na úseku mezi předlohovou cívkou a brzdičkou působí na útek proti směru jeho pohybu proudem vzduchu, který odvinutou část útku vnáší do vnitřní duté části cívky kde ji udržuje...

Bajonetový spoj, zejména pro spojení tělesa a třmene armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 227613

Dátum: 01.09.1985

Autori: Konopáč Josef, Dohnal Václav

Značky: spojení, armatury, tělesa, třmene, spoj, zejména, bajonetový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší konstrukci bajonetového spoje, zejména pro spojeni tělesa a třmene armatur pro klasickou a jadernou energetiku. Podstatou vynálezu je, že u armatur kde je těleso se třmenem spojeno ucpávkovými šrouby a kde těleso i třmen jsou opatřeny segmenty pro bajonetové spojení, jsou ucpávkové šrouby zašroubovány v závitových otvorech vytvořených v horním čele objímky třmenu, přičemž spodní část ucpávkové ho šroubu je...

Spôsob bielenia papierenských kaolínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227612

Dátum: 01.09.1985

Autori: Röslerová Anna, Masaryková Mária, Obetko Dušan, Filák Mirek

Značky: bielenia, papierenských, kaolínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kaolín, ktorý je znečistený zlúčeninami železa, je možné bieli dihydrogén fosforečňanmi žieravých a alkalických kovov v prítomnosti aktivátorov bielenia pri teplote +5 °C až 50 °C. Použitie: Papierenský priemysel.

Spôsob bielenia papierenských kaolínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227611

Dátum: 01.09.1985

Autori: Masaryková Mária, Filák Mirek, Pavlík Jan, Kubelka Václav, Röslerová Anna

Značky: papierenských, spôsob, bielenia, kaolínov

Zhrnutie / Anotácia:

Kaolín znečistený zlúčeninami železa je možné zosvetliť roztokom kyseliny fosforečnej a fosforitej v prítomnosti aktivátorov bielenia za 1 hodinu až 14 dní pri 5-100 oC. Použitie papierenský priemysel.