Zverejnene patenty 31.08.1985

Zapojenie polohového člena číslicového servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 243789

Dátum: 31.08.1985

Autori: Lonský Jioí, Pavlica Ivo, Šeepán Alojz

MPK: H02P 8/00

Značky: servosystému, krokovým, motorom, zapojenie, polohového, číslicového, člena

Text:

...sú pripojené na nastavovecí vstup N a. mazací vstup M klopného obvodu ii. Na hodinový vstup i klopného obvodu (i je privedený impulz pri komparécii nuly pri prechode vratneho čítača. nulou. Tento je sychronizovaný sychronizačnými impulzami H 3. Samotnü komparáciu nuly uskutoční komparátor nuiy 111 pripojený na výstupné bity vratného čítača diferenčného člena 5 polohy.Zvolením príslušného výstupu vratneho čítača diferenčneho člena 5 polohy na...

Způsob čištění sodné soli 2-(p-aminobenzensulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243600

Dátum: 31.08.1985

Autori: Stejskal Jioí, Pištilák Josef

MPK: C07D 239/69

Značky: čištění, sodné, způsob, 2-(p-aminobenzensulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidinu

Text:

...provedení ilstrují, nikterak však neomezují předmět vynálezu.V 220,0 ml destilované vody se roznííchá 0,2 g prachového zinku a vnese se 200,0 g sodné soli suliadimidínu. Potom se reakční směs vyhřeje na 68 až 70 °C. Po rozpuštění veškeré sodné soli se do reakční směsi vnese 0,5 g aktivního uhlí zbavenêho kysliku. Směs se zfiltruje, filtrát se ochladí na 8 až 11 °C, vykrystalovaný produkt se odsaje,promyje 120,0 ml...

Způsob výroby antracyklinglykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243500

Dátum: 31.08.1985

Autori: Jakubec Jioí, Kos Pavel, Mácha Antonín, Labský Milan

MPK: C07D 309/14, C07C 49/703

Značky: způsob, výroby, antracyklinglykosidů

Text:

...řadidlem e/nebo nosičal.Vynélez je ilustrovén néaledujícíml příklady. P ř í k 1 a d 1 Způsob výroby 6-deoxy-l-denetyldeunorubicinu (XVb)v československém patentu č. 243 490, se rozpustí v bezvodćn dichlornetanu a roztok se ochladí na teplotu 5 až 10 ° 0. K tomu se současné přidé roztok 2,4 lg (0,6 nnol) i-chlor-N,O-ditrifluorecetyldaunosaninu vyrobeného podle postupu popaaného v Cancer chenotherepy Reports, část 3, sv. 6, str. 123 v...

Způsob výroby nových .beta.-laktamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243499

Dátum: 31.08.1985

Autori: Hanuš Miloš, Šikl Ivan

MPK: A61K 31/395, C07D 205/08

Značky: beta.-laktamů, způsob, výroby, nových

Text:

...rozsahu vynelezu spadají beta-laktamy nesoucí v poloze l ester skupiny vzorce R-O-G-GOOH. Jako příklady těchto esterd je možno uvěst ty, ktoré jako esterotovorné zbytky obsahují alkylové skupiny, alkenylové skupiny, elkinylové skupiny, cykloslkylové skupiny,(cykloalkynalkylové skupiny, Rx-elkylové skupiny, trislkylsilylalkylove skupiny, mono-,di- nebo trihalogenalkylové skupiny, hydroxyalkylové skupiny, alkoxyalkylové skupiny, karboxyalkylové...

Způsob výroby nových .beta.-laktamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243498

Dátum: 31.08.1985

Autori: Ellinger Karel, Opluštilová Hermína

MPK: C07D 205/08, A61K 31/395

Značky: způsob, výroby, nových, beta.-laktamů

Text:

...apadají łąata-laktasąr nesouci v poloze I este- skupiny vzoxiceJako příklady těchto aatoro. de možno uvéat ty, které Jako aetarotvorná zbytky obsahují alkylová skupiny, alkawlové skupiny, alkirąylová skupiny, cykloalkylová skupiny,(cykloalkynslkylové skupiny, Rx-alkylová skupiny, trialkylsilylalkylová skupiny, mono-,di- nebo trihalogenalkylová skupiny, luydroxyalkylové skupiny, elkoxyalkylové skupiny,karbozyalkylová akupiny,...

Způsob výroby 6-deoxantracyklinonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243490

Dátum: 31.08.1985

Autori: Jeništa Václav, Hrstka Jaroslav, Karásek Richard, Talafous Jioí

MPK: C07C 49/703

Značky: 6-deoxantracyklinonů, výroby, způsob

Text:

...Lť-eto-bisüeobutyronitrilu) a potom hydrolýzou I-brom-derivátu a ketalová skupine ee odetrení půeobením kyseliny nebo ee poprípade provádí bromace lI-bromsukciríimidem v prítomnosti 2,2-azo-bis(iaobutylnitrilu), ozeřování, zpracování e octanem stříbrmím, hydrolýza ketoinu püeobením kyeelinw a nakonec hydrolýsa ecetátu metoxidem sodąým.. Optická Itöpení eloučeniny obecného vzorce II se může provádětlhäžnou metodou konverze...

Prostředek k potírání houbových chorob rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243477

Dátum: 31.08.1985

Autor: Grosscurt Arnoldus

MPK: A01N 43/653

Značky: rostlin, chorôb, účinných, látek, výroby, prostředek, houbových, způsob, potírání

Text:

...mmm pl-ímou elkylovou skupinu s B ai 18 steny uhlíku, nepříklsd skupinu n-dodecylovou, může sloučenins obscnćho vzorce ľ sloułlt rovnu Jako ketelyeitor nového přemąu.Sloučenlnq shore uvedenlho obecnom vzorce IV los rovnli získat metodou, například adlcí ssskupení t C 1112, kde X 1 a X 2 mají shore uvedený význam, ne sloučsnlnu obecního vzorce V 1Jednotlivá obecne symboly meJí shore uvsdený význam, nebo ze sloučemín obscnćho vzorce VIIR 2,a...

Způsob výroby nových .beta.-laktamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243474

Dátum: 31.08.1985

Autori: Hallot André, Brouwer Marius

MPK: A61K 31/395, C07D 205/08

Značky: nových, beta.-laktamů, způsob, výroby

Text:

...polystyrenovou pryskyřicí, jako je Dowex 50) nebo vodnou kyselinou s následující extŕakcí organickým rozpouětědlem, například etylecstětem, dichlormetenem apod., Je možno získat příslušnou sloučeninu ve formě volné kyseliny a popřípsdě pak připravit jinou sůl.Do rozsahu vynálezu spadaji B-laktemy neaoucí v poloze 1 ester skupiny vzorce-O-C-COOH. Jako příklady täshto esterů je možno uvést ty, které-jako esterotvorné zbytky obsahují...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243472

Dátum: 31.08.1985

Autori: Renth Ernst Otto, Fügner Armin, Mentrup Anton

MPK: A01N 47/20

Značky: účinné, prostředek, výroby, způsob, látky, fungicidní

Text:

...R 2 již shore uvedený význam.Výhody mngicidních prostředků podle uvedensho vynález spodíýásv ton, že projevují vynikající ungicidní účinnost vůči pstogenním plísnín, která získal odolnost x meg cídníl bensllidaloltíoranátům a/nebo k cyklicün imidovýn fungícidním proatřodkůn. v tento snim je pozoruhodàt, že tunucidní účinnost tlchto látek vůči organizmu odolnýmk benzimidssoltiotenátovýn fundcídnín prostředků s/nebo cyklickýn imidovým...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243465

Dátum: 31.08.1985

Autori: Mueller Karl Friedrich, Plankl Walter, Speich Francisco, Heiber Sonia Jaworiw

MPK: A01N 25/32

Značky: prostředek, rostlin, kulturních, způsob, složky, ochraně, účinné, výroby

Text:

...feąylovou akuplnu, R zn-ená hnlogengbydroxyakupinu, alkowakupim o 1 ai 6 atony uhlíku, elkoąmlkylovou skupinu ae 2 až B atouq uhlíku, fenouyakuplnu nebo eulfhydrylovou okuplnu.Jako zvlálł vhodnými protiáedy ae ukázaly feąylpyriaidnv obecnáhn vzorce Ibn, R, R, e R 3 mají ahoz-e uvedené obecné význam a svláäíě pak shore uvedené výhodné význemy.Duołitl Jsou t sloućonin, vo ktorych n s E má( shors uvodoní vkusu s R, s R snossusjí nqsívislo us...

Prostředek ke sterilisaci samčích prašníků a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243456

Dátum: 31.08.1985

Autor: Cross Peter Edward

MPK: A01N 43/34

Značky: látky, způsob, samčích, sterilisaci, výroby, prašníků, účinné, prostředek

Text:

...łąydratovanł kysličníky a syntetické prysłqřica, například kuaaronovó pryskyřica, polyvinqlchlorid a styranovó polynary a kopolynor-.y, pevná polychlorfanoly, živice, vosky,například včalí vosk, parafinovy voak a chlorovaná minerální vosky, a pevná hnojívs,například suparfosíáty.Vhodná tekut( nosiča zahrnují vodu, alkoholy, například isopropylslkobol a glykoly,katony, napríklad acaton, netylstylkaton, nstylisobutylkston a cyklohszanon,...

Ovládací zařízení pojezdových kol pro nářadí na zpracování půdy, zejména pro polní válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 243046

Dátum: 31.08.1985

Autori: Zeman Svatopluk, Turanský Dušan

MPK: A01B 63/16

Značky: ovládací, válce, zejména, půdy, nářadí, zpracování, zařízení, polní, pojezdových

Text:

...toutéž objímkou, ke která je připevněna polonáprsva.Ovládacím mechanismem je pojezdové kolo a polonápravou přsmísřĺováno ve svislé rovině,kolmo na rám nářadí, takže mechanismus při svém pohybu z jedné krajní polohy do druhá, vyžaduje volný prostor ve zmíněné rovině pouze nad ncsníkem polonápravy. Iechanismus umožňuje tedy umístit pojezdová kolo s polonápravou v bezprostřední blízkosti ostatních konstrukčních celků, přičemž dráhe obrysových...

Hydraulický obvod pre diferenciálne priamočiare hydromotory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242537

Dátum: 31.08.1985

Autor: Martvoo Augustín

MPK: F15B 7/04

Značky: obvod, priamočiare, hydromotory, diferenciálne, hydraulický

Text:

...6 díferenciálneho priamočiareho hydromotora 5 kvapalinu do vstupu 7 rozvodovej kocky B.Vypudzovaná kvapalina prúdi rozvodovou kockou 8 od jej vstupu 7 k prvému výstupu 9, ďalej jednosmerným ventilom 10 do prvého prívodného potrubia 1, kde sa mieša s pracovnou kvapalinou, dodávanou prislušným zdrojom, a spolu s ňou prúdi do priestoru 3 pod .piestom 4 diferenciálneho priamočiareho hydromotora 5. Tým pracuje diferenciálny priamočíary...

Hydraulický obvod pre diferenciálne priamočiare hydromotory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242536

Dátum: 31.08.1985

Autor: Rybár Alfonz

MPK: F15B 7/04

Značky: hydromotory, hydraulický, priamočiare, diferenciálne, obvod

Text:

...hydromotora z dlľerenciálneho zapojenia na klasické zapojenie aj späť na diferenciálne zapojenie prebieha samočinne podľa potreby veľkosti tlačnej sily bez zásahu obsluhy.Výhodou je tiež to, že zmena zapojenia prebieha bez použitia tlakového snímača a elektromagnetického rozvádzača, ktorý by túto zmenu zapojenia vykonal, čo znamená tiež zníženú poruchovosť, úspory na rozvode a spotrebe elektrickej energie.Vhodným pomerom priemerov...

Spôsob odberu reprezentatívnej vzorky vzdušniny pre stanovenie sírouhlíka a sírovodíka v priestoroch vo výrobe viskózových vlákien a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 242475

Dátum: 31.08.1985

Autori: Ivannikov Alfred Vasiljevie, Sauermann Werner

MPK: G01N 1/22

Značky: vzorky, vzdušniny, výrobe, priestoroch, reprezentatívnej, odběru, stanovenie, vlákien, spôsob, viskózových, sírouhlíka, sírovodíka, fólií

Text:

...za zložitý heterogénny systém a nie ako prúdiacu zmes plynov molekulovo rozptýlených v priestore, ktorý vypĺňa.Z fyzikálneho hladiska môžeme prúdiacu vzdušninu považovat za aerosol, ktorého čiastočky sú tvorené kvapôčkami vody,Veľkosť ktorých ale aj množstvo vo vzdušnine sa s klesajúcou teplotou, Vzdialenostou od zdroja vodných pár a teda aj od stroja mení, dochádza ku ich rekombinácii čo do Veľkosti aj počtu V objemovej jednotke...

Zariadenie na prepravu a skladovanie veľkoplošných prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242470

Dátum: 31.08.1985

Autori: Steidtmann Christian, Klose Achim

MPK: B65G 69/00

Značky: zariadenie, prefabrikátov, skladovanie, prepravu, velkoplošných

Text:

...upevnenie každého prefabrikátu súčasne z oboch jeho čelných strán, čo má rozhodujúci význam z hladiska bezpečnosti pri plnení alebo Vyprázdňovaní nosnej palety.Dalšou výhodou vynálezu je jednoduché bezdemontovatelné prispôsobenie vzájomnej vzdialenosti rámov s priečnymi nosníkmi k požadovanej dĺžke prepravovaných prelabrikátov ich horizontálnym posunutím a zafixovaním vo vedení hornej časti nosnej palety. K uvedeným výhodám pristupujú i...

Mechanický kódovateľný zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242458

Dátum: 31.08.1985

Autor: Urajev-ravchat Enverovie

MPK: E05B 37/02

Značky: kódovatelný, zámok, mechanicky

Text:

...11. ozubené koliesko ll tak pride do záberu s ozubeným hrebeňom 33 závory 3, pričom sa pri posupoistný čap 12 so západkou 13, čim sa, dostane von zo záberu zarážky 17, takže,závora 3 sa môže vsunúť pri otáčaní otváracieho čapu 9 do zámku, čím je zámok otvorený.Zámok z vnútornej strany je otvárateľný a zatvárateľný pomocou otočného kolieska 23 po zatlačení vodiaceho čapu 14 a poistného čapu 12 otváracím kolieskom 23 a jeho otočenímąv...

Samohybné zariadenie na frézovanie asfaltových krytov vozoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242453

Dátum: 31.08.1985

Autor: Knöfler Wolfram

MPK: E01C 23/06

Značky: frézovanie, krytov, zariadenie, asfaltových, vozoviek, samohybné

Text:

...hnacieho agregátu.Zariadenie na frézovanie asfaltových krytov vozoviek podľa vynálezu pri zachovaní špecifických požiadaviek frézovanie a dostatočnom výkone je pri použití sériovo vyrá-baných prvkov trakt-ora konštrukčne a technologicky jednoduché a vhodne aj pre kusovú výrobu.Na priloženom výkrese obr. 1 je v náryse a na obr. 2 v pôdoryse znázornená konštrukcia zariadenia pozostávajúca zo samo-nosného hnacieho agregátu 1, prídavného rámu 2,...

Spôsob navárania povrchovej vrstvy, najmä pracovných valcov pre plynulé odlievanie brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 242323

Dátum: 31.08.1985

Autori: Málek Jaroslav, Šobr Petr

MPK: B23K 9/225, B23K 35/22, B22D 11/12...

Značky: spôsob, navárania, plynule, brám, najmä, povrchovej, pracovných, odlievanie, valcov, vrstvy

Text:

...podla vynálezu sú hlavne v tom, že sa, najmä voči valcom o zhodnom materiálovom zložení a tepelne zušlachten.ým, dosiahne vyššia odolnost voči tepelnej únave, vyššia žiarupevnost a až 1,8 násobná oteruvzdornost povrchu a až 2,5 násobne vyššia životnost. Povrchový funkčný návar 5 až 6 mm, postupne nanášaný týmto spôsobom, má vytvorenú martenzitickú štruktúru s mikrotvrdosťou 649 až 702 jedn. HVM a s vylúčenými primárnymi karbidmi FeCrJ 3 C 7...

Zariadenie na kontinuálne rozdružovanie minerálnych zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242305

Dátum: 31.08.1985

Autor: Chvátal Zdenik

MPK: B03B 5/62

Značky: zmesí, minerálnych, zariadenie, rozdružovanie, kontinuálně

Text:

...časti rozdružovacej píšťaly v kónické zúženie, má väčší priemer, než je priemer prívodu tangenciálneho a pomer vzajomnej vzdialenosti prívodu vody alebo rozdružovacieho média V osovom smere píšťaly k priemeru dolnej časti píšťaly je v rozmedzí 2,5 až 3,0, pričom prívod rozdružovanej suspenzie je realizovaný trubicou zhora zaustenou do rozdružovacej píšťaly s ňou súosou a výškovo nastaviteľnou, pričom zariadenie pracuje...

Způsob čištění 2-aminonaftalen-1-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242300

Dátum: 31.08.1985

Autori: Syrovátko Milan, Vadenský Jan, Vesecký Jaroslav, Glaser Vladimar

MPK: C07C 143/60

Značky: 2-aminonaftalen-1-sulfonové, kyseliny, způsob, čištění

Text:

...kyseliny přidá po částech roztok diazoníove soli aromatického aminu obecného vzorceX, Y, Z je vodík, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, fenyl, halogen, nitro-, hydroxy-, sulfonamido-, acetylamino-, OR, kde R je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, v molárním poměru 11 až 110, vzniklé nerozpustne barvivo se mechanicky oddělí a po okyselení filtrátu na pH 2 se vyloučená Z-aminonaítalen-l-sulfokyselina odfiltiruje a vysuší.čištění podle vynálezu...

Bílkovinné konjugáty ketosteroidů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242287

Dátum: 31.08.1985

Autori: Tomaeek Vladimar, Peiger Pavel, Dvooák Vladimar

MPK: A61K 39/395, C07J 41/00, C07C 109/18...

Značky: přípravy, ketosteroidů, jejich, způsob, konjugáty, bílkovinné

Text:

...mg uvedeného mezíproduktu ve 4 m 1 bezvodého metanolu byl zaväděn po dobu 2,5 h při teplote 0 až 2 °C bez~ Vodý chlorovodík. Reakční stněs byla odpa~ řena za sníženého tlaku 1,5 až 2 kPa dosucha, tydparek promyt bezvodým diethyletherem, Vysušen nad P 205 a rozpuštěn V 1 ml bezvodého dimethylformamidu. Tento roztok byl přikapán do roztoku 6,5 mg hopři teplotě 10 až 70 °C po dobu 3 až 6 hodin a na izolovanou látku obecného Vzorce IIVězíhlo...

Disperzný lazúrovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242286

Dátum: 31.08.1985

Autori: Ružieka Jan, Bittner Stanislav, Kovaoak Jan, Karásek Boetislav

MPK: C09D 3/80, C09D 3/64

Značky: disperzný, lazurovací, prostriedok

Text:

...prostriedkom na ochranu dreva v tom, že je hygienicky nezávadný, nehąąrrľavý, bez zápachu a neobsahuje organické rozpúšťadlá, ktoré odparenim znehodn-ocujú životné prostredie. Lazúrovaci prostriedok podľa vynálezu je nízkoviskózna kvapalina. Na drevo sa nanáša štetcom, strlekaním alebo máčaním. Povrch je zaschnutý za 30 až 60 minút. Spotreba na jeden náter je 80 až 100 .103 kg..m 4, podľa druhu a savosti dreva. Pre do konalú dlhodobú ochranu...

Dispergační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242280

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kudrman Jioa, Hrbáeek Karel, Pech Radovan, Buganie Jioa

MPK: B01F 17/12

Značky: prostředek, dispergační

Text:

...korundovém mlýnku s dispergätorem.5 g Ostacetové žluti P-2 G bylo rozemleto s 0,625 gľigrafa ASK na kapkový/jest P 3 až 4. Po odtiltrování a promytí Balotiny bylo získáno 355 ml disperze. K 28,4 m 1 této disperze s obsahem 0,45 g sušiny bylo přidáno 0,55 g zvoleného zkoušeného díspergát-oru, dlspergätor dle vynálezu a dinaftylmetandisulfonan sodný), a doplněn vodou na 100 m 1, což odpovídá koncentraci 1 g barviva síly obchodního zboží...

Způsob výroby dispergátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242279

Dátum: 31.08.1985

Autori: Vacak Jioa, Borovieka Miloš, Moravec Eestmar, Fibich Zdenik

MPK: B01F 17/12

Značky: dispergátoru, způsob, výroby

Text:

...Po vydestiloväní 165 kg Vody byl z reaktoru odebrán vzorek a byla v něm stanovena volná kyselina sírová, která představovala 2,7 procent hmot.Po vydestilování zbytku cyklohexanu byl produkt sulfonace spuštěn do kondenzačního reaktoru o objemu 6 m 3 opatřeného míchadlem a zpětným chladičem, kde bylo předloženo 400 kg vody a 450 kg zředěného kondenzátu z předchozí operace.Po napuštění naftalensulfonove kyseliny do předlohy kondenzačního...

Způsob výroby směsného oxidového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242277

Dátum: 31.08.1985

Autori: Sršeo Jaroslav, Fikar Jioí, Pater Jioa, Jursa Petr, Fikar Jioa, Zeidler Jaroslav, Kubata Milan, Novotný Jioa

MPK: B01J 27/14

Značky: katalyzátoru, oxidového, způsob, výroby, směsného

Text:

...pH amoniakem na hodnotu 7 až 8 tak, že se roztok zahustí popřípadě s přidavkem jemné mle tého zeolitu v H formě na mikrokrystalic kou pastu s obsahem 30 až 50 hmotnostnich vlhkosti, pasta se suší a zároveň kalcinuje v kontinuální michané sušárně v V proudu spalín plynového hořáku a/nebo horkého vzduchu při teplotě 250 až 350 °C,získaný prach se smísí s tabletačními přísadami, popřípadě s přídavkem až 40 hmotnostních uhličitanu...

Polypropylénová zmes vhodná pre výrobu povrchovo farbiteľných vláken a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 242276

Dátum: 31.08.1985

Autori: Nimec František, Šmídová Zdeoka, Žídek Boetislav, Hubáeek Zdenik, Doraziil Karel

MPK: C08L 23/12

Značky: výrobu, povrchovo, farbiteľných, fólií, vláken, polypropylénová, vhodná

Text:

...reaktora sa nadávkuje 150 g granulovaného etylén-vinylacetátového kopolyméru EVA, sušeného za vákua v rozmedzí 0,07 až 0,2 kPa, pri teplote 50 °C po dobu 8 h a po pridaní 1 400 ml predestilovaneho xylénu sušeného sodíkom za varu sa EVA kopolymér, obsahujúci Z 2 0/0 hmot. vinylacetátil rozpustí pri teplote 100 °C za mierneho prietoku sušeného dusíka.Do roztoku sa potom pridá 6,7 g amidu lítneho, suspendovaného v práškovitej forme v 100 ml...

Zmes izotaktického polypropylénu vhodná pre výrobu farbiteľných fólií a vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 242275

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kašpar Václav, Nimec Zdenik, Jelínek Otto, Eupera Pavel, Pala Arnošt, Dembovský Vladimír, Filippov Petr, Sládeeek Antonín, Kašpar Ladislav, Hlinka Svatopluk

MPK: C08L 23/12

Značky: fólií, výrobu, vhodná, vláken, izotaktického, polypropylénu, farbiteľných

Text:

...20 g 2,2,6,6-tetrametyl-4-hydroxypiperidínu a 300 ml bezvodého xylénu. Po rozpustení kopolyméru sa pri teplote 70 °C pridá 3,74 g amidu lítneho a za miešania zmes reaguje pri teplote 132 až 135 °C po dobu 12 h v inertnej atmosfére.Po ochladení na teplotu 90 °C sa roztok kopolyméru po reakcii zriedi s 1 500 Inl xylénu a vyzraža do etanolu. Odfiltrovaný produkt sa extrahuje po dobu 12 h roztokom etanolu obsahujúcim...

Způsob přípravy 7-[(1H-tetrazol-1-yl)-acetamido]-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2- yl)thiomethyl]-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242274

Dátum: 31.08.1985

Autori: Matal Oldoich, Franz Milan, Martoch Josef

MPK: C07D 501/36, C07D 501/04

Značky: způsob, 7-[(1h-tetrazol-1-yl)-acetamido]-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2, přípravy, yl)thiomethyl]-3-cefem-4-karboxylové, kyseliny

Text:

...a vysuší, s výhodouza vakua.Výhodou postupu podle vynálezu je, že ve srovnání s doposud používanými postupy se při reakci vychází z amoniové, resp. substituované amoniové soli 7-1 H-tetrazol-1-y 1-acetamido-B-acetoxymethyl-B-cefem-4-karboxylové kyseliny sloučenina- vzorce Il), která se připraví podle známých postupů (např. autorské osvědčení č. 239 416 a izoluje se přímo z reakční směsi, není tedy nutné předběžně připravovat volnou...

Uspořádání trubek v článku trubkového rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242273

Dátum: 31.08.1985

Autor: Hlinka Svatopluk

MPK: F27D 17/00, F27B 3/26

Značky: trubek, rekuperátoru, uspořádání, trubkového, článků

Text:

...scnemarícky boční pohled na třířadový článek rekuperátoru, obr. 2 představuje řez článkom V místě A~A z obr. 1 a čárkovaně ohraníčená část článku je v detailu zvětšena na obr. 3. Obr. 4 dále rozvádí a objasňuje geometríí druhé řady trubek v článku.Z obr. 1 je patrno, že trubky 11, 20 30 jsou zahnutý do tvaru U pod poloměrem R a svými vstupnímí otvory 11, 21, 31 jsou zaústěny do vstupní vzduchové krabice 1, zatímco do výstupní vzduchové...

Hnědá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242263

Dátum: 31.08.1985

Autori: Jílek Ladislav, Tichý Jaroslav, Odvárka Jaroslav

MPK: C09B 45/26

Značky: hnědá, chromokomplexní, azobarviva

Text:

...egalitu vybarvení a vytažlivosti. Barvířské chování je ovlivňováno, jak známo, nejen elektrickým nábojem, ale i substituční topografií a prostorovým uspořádáním molekuly barevného komplexu. Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevyhody oclstraňují 12 chromokomplexní azobarviva podle vynälezu obecného vzorcekde jedno z X a jedno Y S 0311, ostatní X a Y l-l, připravitelná chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno Y S 03 H a ostatní Y ...

Hnědá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242262

Dátum: 31.08.1985

Autori: Blinka Antonín, Zika Zdenik, Babák Jan

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, chromokomplexní, hnědá

Text:

...a vytažlivost.Barvířské chování je ovlivňováno, jak je známo, nejen elektrickým näbojem, alei substituční topografií a prostorovým uspořádaním molekuly barevného komplexu.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňují 12 chromokomplexni azobarviva podle vynálezu obecného vzorcekde jedno X SOsI-I, ostatní X H připravitelná chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno X ~S 03 H, ostatní X H, ve vodném prostředí při teplotě 70 až...

Červená 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242261

Dátum: 31.08.1985

Autori: Vlnas Stanislav, Venhoda Emil, Trojan Václav

MPK: C09B 45/28

Značky: chromokomplexní, červená, azobarviva

Text:

...odstraňují 1 z 2 chromokomplexní azobarviva podle vynálezu obecného vzorcepřipravitelná podle vynálezu chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno X SO 3 H, ostatní X H a Z v Cl nebo N 02, ve vodném prostředí při teplotě 70 až 100 °C a pH 6 až 11, která vybarvují vlny a polyamid ze slabě kyselé až neutrální lázně červenými odstíny a vyznačují se vysokou barvířskou silou, vysokou rozpustností za studena, dobrou vytažlivostí i...

Červená 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242260

Dátum: 31.08.1985

Autori: Plíva Jioí, Pokorný Oldoich, Žák Otto

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, červená, azobarviva

Text:

...barevného aniontu a tím pochopitelně může nepříznivě ovlivnit jeho barvířské vlastnosti, jmenovitě egalltu vybarveni a vytažlivost.Barvířské chování je ovlivňováno, jak je známo, nejen elektrickými náboji, ale i substituční topografií a prostorovým uspořádáním molekuly barevného komplexu.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňují 12 chromokomplexní azobarviva, podle vynálezu obecného vzorceH přĺpravĺtelná chromací monoazobarviva...

Spôsob výroby čistého alfametylstyrénu, acetofenónu a parakumylfenolu z destilačných zvyškov z výroby fenolu z kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242259

Dátum: 31.08.1985

Autori: Hrubant Ladislav, Eret Václav, Novotný Bohumil, Selzer Rudolf, Kozák Karel, Ešpaner Miroslav, Pipko Vadim Viktorovie, Štekl Miloslav, Palík František, Šestirikov Nikolaj Alexejevie

MPK: C07C 37/08

Značky: výroby, destilačných, kuménu, spôsob, acetofenonů, fenolů, parakumylfenolu, alfametylstyrénu, zvyškov, čistého

Text:

...pozostávajúci z aktivovaneho A 120 alebo aktivovaných 10 HCl prírodných aluminosilikátov pozostávajúcich z hydratovaného kremičitant hlinitého alebo aktivovaného Al 2 O 3 kysličníka zirkoničitého alebo molybdenového. Pri teplote katalyzátorového lôžka 220 až 250 °C sa dimetylfenylkarbinol kvantitatívne dehydratuje na alfametylstyrén. Pri výstupe z reaktora 2 obr. 1, obr. 2 sa zo zmesi pozostavajúcej z alfametylstyrénu, acetofenónu...

Způsob čištění odpadních vod pomocí sorbentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242255

Dátum: 31.08.1985

Autori: Sokol Václav, Skoepek Jan, Kochta Zdenik, Vinš Ludik

MPK: C02F 1/28

Značky: pomocí, odpadních, způsob, čištění, sorbentu

Text:

....odpad-u ze zpracování dřeva - piliny, ,hoibliny nebo vláikenný odpad ze zpracování bavLny.Sloučeuniny obecného vzorce reagují s hydroxyiotvými skupinami certulózy již za studena. Ceiuiózový odpad .lze jednoduše napojit jejich alkuailickým roztokom a po 8 až 12 hodinách je reakce skončena. Revakci je možno urychiit zvýšením teploty. Při 60 stupích C postačí k reakci čas 60 .až 90 mi~ nurt. Reakce slouxčenin obecného vz-orce II proběhne velmi...

Metylfenylpolysiloxanový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 242252

Dátum: 31.08.1985

Autori: Chvojka Jan, Kluževie Milan Ing

MPK: C10M 107/50

Značky: metylfenylpolysiloxanový

Text:

...Při nižším stupni oddesttlovrání se získa olej s již lnedostatečnou teplotou ívzplanutí,při vyšším se získají oleje s již nevhodrnou viskozitou při -60 °C. Aplikací nového me~ tyltfenylpolysiloxuaznoveho .oleje jako součástí hydraulickýuchkapalin byla -odstraněna nutnvost použití znłačného množství diesterů vyšších dikarhoxwlových kyselín s počtem atomů uhlílku 6 až 1 l 0 Ik dosaąžení .přijatelných pracovních viskozit uvedených kaprali-n při...

Adresný multiplexer a čítač adresy obnovenia pre dynamické pamäte 16K a 64K

Načítavanie...

Číslo patentu: 246306

Dátum: 31.08.1985

Autori: Hagedorn Willi, Palliard Maurice, Stinnertz Horst, Zeunert Fritz

MPK: G06F 12/02

Značky: pamäte, multiplexer, obnovenia, adresy, adresný, dynamické, čítač

Text:

...çietekciiou a oprovou chýb je čítač adresy obnovenia, ktorý je realizovaný dvoma osemtbitortvýxmi binárnyipi čitačmi rozšírený tretím, dvojbitovým binároy-m čitačomQUJDOIJYLÍYLJ kiopnýtn obvodom, ktoré sú zapojené tak, že treti hodinový vstrp H 3 je pripojený na prvý vstup 41 tretie-ho binarneho čítaiča 43, vstup No. nuiovainia adresy je pripojený na druhý vstup 42 tretieho binárneho čitača 4 h a na. druhý vstup 52 klnopného Odñřürdtl...

Zariadenie na zastavovanie plavidiel pred vrátami plavebnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 246009

Dátum: 31.08.1985

Autori: Šamoran, Bratislava

MPK: E02C 1/00

Značky: vrátami, zariadenie, plavebnej, zastavovanie, komory, plavidiel

Text:

...ak medzi štrbinami v každom riade je táto ícna stena plná na dĺžku štrbiny -a tak tieto št-rbiny sú rozmiestnená šachovito, najlepšie tak, že začiatky štrbin pát-nych radov a konce štrbín nepárnych rodov, teda presnejšie začiatky prvých, druhých až posledných štrbín párnych radov. a konce prvých,druhých až posledných štrbín nepárnych7 radov sú umiestnené do spoločných zvislých rovín kolmých na pozdĺžnu os objektu, a ak sú pritom na lícnej...

Zariadenie na samočinné zastavovanie plavidiel pred pevnou časťou zhlavia hlbokej plavebnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 245510

Dátum: 31.08.1985

Autori: Badinský Miloš, Oravec Ján

MPK: E02C 1/00

Značky: pevnou, zhlavia, samočinně, zastavovanie, časťou, komory, hlbokej, zariadenie, plavidiel, plavebnej

Text:

...4 je vsunutá lyžina L, ktorá pozostáva z brzdiaceho člena 6 a z dvoch zvislých operných ramien 7, pričom brzdiaci člen 6 je dutý železobetónový hranol a je vložený medzi dolné a horné ozuby 5 týchto stien 4, 4, zapada zadným okrajom do dutiny 1 a je vedený týmito» ozubami 5 a v rohoch dutiny 1 tak, že sa môže do tejto dutiny 7 zasüvať,teda posúvat vodorovné a súbežne s pozdĺžnou osou plavebnej komory smerom k vratam V, presnejšie smerom k...