Zverejnene patenty 22.08.1985

.omega.-Aryloxolanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243570

Dátum: 22.08.1985

Autori: Jirmus Jerry, Radoš František, Jakl Miloš, Eervinka Zdenik

MPK: C07C 59/84, A61K 31/19

Značky: omega.-aryloxolanové, kyseliny

Text:

...aó d ČĚĽ Ewuon EmoNw.onuo om s mv m a vm .a wa .s H ummñ T 5 ĚÉ Amwmü Ěwmäĺ .umž .m .Hmm .oow .ooĚ A őťhš momto Šom onmumžupm Ewum onméeñzmwwmapmo moEEE ÉmŠnmm a.s Lm E Š à o Lm mm D II wm . ON O wm 5. ©ď DOH m I LN S l S S 3 mm 8 m amusäc mm .Í NV DN .|. vm I| mm DOH 8 l Lm S l LN l Ě mm 8 m mušufo i ocom mĚ ©W nl mm om mv 5 Il 3 DOH Nm l ěm mm Km 8 . i 8 m mm 8 m mämoäo soům B 8 mĚ mm h© bv DOH ©m m OW DN Hm I| ww ON mm m mw mm ooñ nwm...

Antidotický prostředek k ochraně kulturních rostlin před poškozením herbicidními prostředky typu thiokarbamátů a acetanilidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243494

Dátum: 22.08.1985

Autori: Rovenský Jioí, Hanuš Vlastimil

MPK: A01N 25/32

Značky: herbicidními, acetanilidů, rostlin, prostředky, antidotický, thiokarbamátů, kulturních, ochraně, poškozením, před, prostředek

Text:

...jakým protijedy snížují herbícidní působení na kulturní rosíliny,nebyl zjištěn. Protijedově, ochranně působící sloučenínou může být lék, látka nerušující působení, chránicí látka nebo entegonistická látka. Zde používeným výrazem protíjed se vždy míní sloučenina, která navozuje herbicídní selektívítu, to znamená, že zůstává zachovéno herbicidní působení na plevelné rostliny, snižuje se však fytotoxické působení na kulturní pěstoveně...

Způsob výroby derivátů 5-kyanoprostacyklinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243491

Dátum: 22.08.1985

Autori: Borská Otýlie, Štefanko Jioí, Bartl Vlastimil, Pokorný Alfréd, Honzák Jaroslav

MPK: C07D 307/935, A61K 31/557

Značky: 5-kyanoprostacyklinů, výroby, derivátů, způsob

Text:

...p-toluenaulfonová nebo bezvodých minerálních kyíelin. Dihydropyran ee používá v přebytku, výhodnö ve dvou až desetinásobnám množství teoretické potřeby. Pri 0 až 30 °C je reakce normálně ukončená po 15 až 30 minutách.zavedení aoylových ochranných skupin se provádí tím, že se eloudenine obecného vzorce I o sobě známym způsobem nechá reagovat. e derivátem kyseliny karboaqlová, Jako například s chloridem kyseliny, anhydridem kyseliny a Jil-Uni...

Prostředek s herbicidním účinkem regulujícím růst rostlin a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243489

Dátum: 22.08.1985

Autori: Otáhal Josef, Plachý Jaroslav, Weber Antonín, Žabka Ladislav, ?ukal Jindoich, Daiourek Karel

MPK: A01N 43/70

Značky: účinkem, herbicidním, růst, regulujícím, látky, rostlin, výroby, způsob, prostředek, účinné

Text:

...na účelu použití pohybuje obecně od 0,005 ao 5 kg účinné látky na hektar, přičemž je případně možno použít i vyšší dávky. Doba aplikace se řídí účelem a klimatickými podmínkami. Ze aloučenin podle vynálpzu budou uvedeny ty aloučeniny, která se vyznačují obzvláätě herbicidním nebo růatovč ŕegulačním účinkom ve srovnání se znáuuřm atavem technikyŠloučeniny podle vynílszu se mohou použít ,jednak samotná, dále ve vzájomných smčsích,poptipadl...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243488

Dátum: 22.08.1985

Autor: Kudela František

MPK: A01N 31/06

Značky: způsob, herbicidní, prostředek, účinné, složky, výroby

Text:

...soli s l až 4 atomy uhlíka v alkylových částech,- deriváty vzorce le, v němž A má shore uvedený význam e v němž R znamená cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhliku, Jakož i jejich amoníové soli nebo elkylamoniové soli s 1 až 4 atomy uhliku v alkylových částech,- deriváty cyklohexendionkarboxylové kyseliny obecného vzorce Ibv němž A, R a R 1 mají shore uvedený význam, Jakož i ,jejich amoniové soli nebo alkylamoniové soli s 1 až 4 etomy...

Fungicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243487

Dátum: 22.08.1985

Autori: Hruška František, Fuchs Petr, Kováo Josef, Cejpek Jioí, Karásek Otakar, Handl Ivo

MPK: A01N 47/20

Značky: prostředek, fungicidní, způsob, účinné, přípravy, látky

Text:

...Mycospharelle pomi,Iíex-ssonina meli a Sclsrotinia mali jablek, Phyllactinie kakicole a Glososporium kalri u čsrnodrvu, Gledosporiun carpophilún e Phonopsis sp. , u broskví, Cercospora viticole, Uncinula necetor, Elsinoo anpslina a Glonerslla cingulate u hroznů, Cercospore beticole u cukrovky, Csrcospora srachidicola a Cercospora psrsonata u podzsmnice olejné, Erysiphe grauinis f. sp. hordei, Cercosporella herpotrichoides o Fusarim nivale u...

Způsob výroby nových derivátů pyrimidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243486

Dátum: 22.08.1985

Autori: Hromada Jaromír, Ekl Karel

MPK: C07D 487/04

Značky: derivátů, nových, pyrimidonu, způsob, výroby

Text:

...například v acetonu, nebo v amidu, například v dinathylfoŕmamidu, pri teplot až do teploty varu reakční směsi pod zpätrwn chladičem, výhodně při ani 100 °C, účelne v přítomosti báze, jako uhliěitenu alkalickdho kovu nebo bráněnáho tercidrniho aminu, Jako tri-üxižeíhąlkylaninu, například triethyleninu. Pritom ee zíekadi eloučeni vzorce I, v němR znamená nižší ellçylovou skupinu, a Y znamená společně ee Z skupinu RR , a R 5 má hora uvedený...

Způsob výroby benzothienylglycylcefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243485

Dátum: 22.08.1985

Autori: Dolejš Zdenik, Kudrnovský Miroslav, Volavka Jindoich

MPK: A61K 31/545, C07D 501/34, C07D 501/22...

Značky: výroby, benzothienylglycylcefalosporinů, způsob

Text:

...I převede na odpovídající volný emin nebo kyselinu.Ve zhora uvedených obecných vzorcích představuje R 1 J-benzotienylovou skupinu obecného vzorceTyto benzotiemvlové a tetraľwdrcbenzotíenylovć skupiny mohou být neeubetítuovená,jak je tomu v případě, le oba symboly R 7 a R 8 znamena í etomy vodíąku, nebo uonosubstituovaná, jak je tomu v případě, že jeden ze symbolu R a R 8 představuje etom vodíku e druhý má jiný význam než vodík, nebo...

Způsob přípravy derivátů 7.beta.-[(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxyiminoacetamido]-3-cefem-4- karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243484

Dátum: 22.08.1985

Autori: Stuchlík Zdenik, Kadlec Vladimír, Vleek Viroslav, Fober Jaroslav, Olson Gary Lee

MPK: A61K 31/545, C07D 501/46, C07D 501/56...

Značky: kyselin, karboxylových, 7.beta.-[(z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxyiminoacetamido]-3-cefem-4, derivátů, způsob, přípravy

Text:

...B 7 chránící skupinu, lze odstranění táto chránicí skupiny z produktu provést běžąými postupy Jako je například hydrolýza, solvolýza, působením kyseliny nebo radukcí. Jestlľłe například znamená chránící skupina R 7 formyl, acetyl, tarmbutoxykarbonyl, benzhydryl nebo trityl, nohou byt tyto skupiny odetraněrw zpraçováním produktu kynlinou. vhodnými kyaolinani Jsou například kyselina mravončí, tritluoroctová, benzenaulfonová,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243483

Dátum: 22.08.1985

Autori: Olson Gary Lee, Berger Leo

MPK: A01N 43/90

Značky: výroby, fungicidní, prostředek, látek, účinných, způsob

Text:

...nebo popřípadě substituovam amoniová eoli) a halogenidea obecného vzorce III nevyžaduje přítomnost akceptoru kyseliny. Tato reakce se e výhodou provádí v po~ lérním aprotickém rozpouětědle ínertním za raakčních podmínek, které může nebo nemusí 1 m bezvodé, obecně za varu tohto rozpouětědla. K této i-aakci je možno použít chora zmíněné pclární apr-cti á rozpouětědla.Je-li to zddoucí. lze shot-a zmíněnou x-eakci rovněž provádět v prítomnosti...

Způsob přípravy nových 3-[2-hydroxy-4-(substituovaných)fenyl]-4 nebo 5-(substituovaných)cykloalkanonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243480

Dátum: 22.08.1985

Autori: Jung Éva, Campbell Simon Fraser

MPK: C07C 49/385

Značky: přípravy, 3-[2-hydroxy-4-(substituovaných)fenyl]-4, nových, způsob, 5-(substituovaných)cykloalkanonů

Text:

...solí s kyselinsmi se uvádědi soli s minerálními kyselinsmi, Jako .jsou hydrochlorid, hydrobromid, síren,fosforačnen, dusičmn dále soli s orgenickými kyselinou, .jako ,jsou citráć, ecetát, sulfosalicylát, tertrát, glykolát, malonát, malát, maleát, pamoát, salicylát, stearát, ftalát,sukoinát, glukonát, z-hydroxy-J-neftoát, laktát, mandelát a metylsulfonát.Sloučeníny obecného vzorce II, kde R, znamená otom vodíku, Jsou spravidla v rolztoku v...

Způsob výroby oktahydro-1H-pyrrolo[2,3-g]isochinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242900

Dátum: 22.08.1985

Autori: Benko Vojtech, Raeko Ivan

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, výroby, oktahydro-1h-pyrrolo[2,3-g]isochinolinů

Text:

...brom, chlor, fluor a jod.Výraz aryl znamená fenylovou skupinu nebo fenylovou skupinu obsahující jeden až tři substituenty za skupiny tvořené halogenem, trifluormetylovou skupinou, alkylovou skupinou 5 l až 7 atomy uhlíku, alkoxyskupinou s 1 až 7 atomy uhlíku, nitroskupinou, aminoskupinou,alkylaminoskupinou s 1 až 7 atomy uhliku a dialkylaminoskupinou s 1 až 7 atomy uhlíku V alkylových částech.Výraz arylalkyl znamená výhodně benzylovou...

Způsob výroby oktahydro-1H-pyrrolo[2,3-g]isochinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242899

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kova1 Anton, Kraus Jan

MPK: C07D 471/04

Značky: výroby, způsob, oktahydro-1h-pyrrolo[2,3-g]isochinolinů

Text:

...farmaceuticky použitelná adični soli s kyselinami, jakož i různé meziprodukty, jak jsou dále jednotlivé objasněny.(AJ přičemž R 2, R 3 a R 4 mají shora uvedené významy.Podle reakčního schěmatu I se vyrábějí sloučeníny obecného vzorce IV, v němž R 4 znamená metylovou skupinu, reakcí primárního aminu obecného vzorce XIV s etylesterem chlormravenčí kyseliny, za vzniku uretanu obecného vzorce III, který se redukuje lithiumaluminiumhydridem na...

Způsob výroby nových derivátů 1,4-dihydropyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242898

Dátum: 22.08.1985

Autori: Raeko Ivan, Benko Vojtech

MPK: C07D 401/12

Značky: výroby, nových, způsob, 1,4-dihydropyridinu, derivátů

Text:

...Chráněné na dusíku se ziskají běžným způsobem. Přislušné N-benzy 1- a N-(4-chlorbenzyl)deriváty jsou například popsány a chráněny V naší publikované evropské pžihlášce vynáĺezu č. 0060674.Tyto výchozi mąteriály je možno připravit následujícimí postupypři níž se, jak je v daném oboru známe, buü nejprve zhařeje ketoester s aldehydem a pak se přidá krotonát, nebo při níž se zahřívaji všechny tři reakčni složky společně, nebo242898 4 b)...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242896

Dátum: 22.08.1985

Autori: Proksa Bohumil, Lublinský Pavol

MPK: A01N 47/34

Značky: akaricidní, insekticidní, látek, prostředek, způsob, výroby, účinných

Text:

...nemajípouze silné insekticidni vlastnosti, ale vykazuji taká zajímavou akaricidní účinnost. Těmito sloučeninami jsou nové deriváty benzoylmočoviny obecného vzorce IR 1 znamená atom halogenu, R 2 znamená atom vodíku nebo atom halogenu, R 3 znamená atom vodíku nebo představuje 1 nebo 2 substituenty zvolené ze skupiny,která je tvořena chlorem, metylovou skupinou a trifluormetylovou skupinou, R 4 znamená atom vodiku nebo představuje 1 až 3...

Prostředek proti roztočům, molici skleníkové a třásněnkovitým a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242895

Dátum: 22.08.1985

Autori: Fuska Ján, Fusková Alžbeta

MPK: A01N 47/34

Značky: účinných, roztočům, výroby, způsob, prostředek, proti, molici, třásněnkovitým, skleníkové, látek

Text:

...látkami, jako jsou například emulgátory, smačedla, dispergátory a stabilizátory.Jako příklady prostředků podle vynálezu je možno uvést vodné roztoky a disperze, olejové roztoky a olejové disperze, roztoky v organických rozpouštědlech, pasty, popraše,dispergovatelné prášky, mísitelné oleje, granuláty, pelety, invertní emulze, aerosolove prostředky a dýmotvorné svíčky.Dispergovatelné prášky, pasty a mísitelné oleje jsou koncentrované...

Způsob výroby sloučenin s diazotovaným heterocyklickým jádrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242894

Dátum: 22.08.1985

Autori: Eomaj Milan, Slavkovský František, Eierny Jozef

MPK: C07D 239/42, C07D 237/20

Značky: heterocyklickým, diazotovaným, výroby, sloučenin, jádrem, způsob

Text:

...nebo- se heterocyklus substituovaný spiro-1,3-dioxolanylovou skupinou převede na odpovídající oxo-derivát hydrolýzou v kyselém prostředí, 242894 4načež se takto získaný produkt obecného vzorce Ive kterém ,//,RŤ X 1 znamená skupinu -C-N-R ) , kde R 1 a R 2 mají výše uvedený význam,ž X 2 znamená N,Ar má výše uvedený význam a R 5 znamená H, uvede případně v reakci s N-chlorsukciimidem za vzniku produktu obecného vzorce I, ve kterém R 5 znamená...

Způsob výroby derivátů 1,4:3,6-dianhydrohexitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242892

Dátum: 22.08.1985

Autor: Varga Alexander

MPK: A61K 31/44, A61K 31/34, C07D 405/12...

Značky: výroby, způsob, 1,4:3,6-dianhydrohexitolu, derivátů

Text:

...znamená atom vodíku a X 2-nitroskupinu nebo R 1 znamená nitroskupinu a X 4-fluor nebo R 1 znamená nitroskupinu a X 3-trifluormetylovou skupinu nebo R 1 znamená nitroskupinu a X 3,4-metylen dioxyskupínu neho R 1 znamená nitroskupinu a X 2-nitroskupinu.Další vhodnou skupinu sloučenin podle vynálezu tvoří ty látky, V nichž l,43,6-dian hydrohexitolem je isosorbid, kyslíkový atom V poloze 2 (nebo v poloze 5) je substituovánzbytkem R 2 a kyslíkovy...

Způsob výroby diaminoplatnatých komplexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242888

Dátum: 22.08.1985

Autori: Almássy Stanislav, Sivíeek Pavel, Eierny Jozef

MPK: C07F 15/00, A61K 31/28

Značky: výroby, způsob, diaminoplatnatých, komplexu

Text:

...Brusel, Belgie, prokázal, že slouče niny podle Vynálezu mají vysokou terapeutickou účinnost proti rakovině.Na rozdíl od dosud známých a prakticky používaných komplexů platiny pro boj s rakovinou,jako je například cis-diaminodichlorid platnatý (PDD), bylo nalezeno, že sloučeniny podlevynálezu vykazují nízkou nebo vůbec žádnou toxicitu pro ledviny.Jak je zřejmě z hodnot terapeutického účinku uvedených V tabulce A, nove sloučeniny maji významný...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242884

Dátum: 22.08.1985

Autori: Banda Imrich, Kreík Marián, Majer Jozef, Modran Alojz, Turek Ivan

MPK: A01N 59/20

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...prostředky, jako jsou roztoky, emulze,suspenze, prášky, pěny, pasty, granuláty, aerosoly, přírodní a syntetické látky impregnované účinnými látkami, prostředky enkapsulované v polymerních látkach a obalovací hmoty pro osivo, dále na prostředky se zápalnými přísadami, jako jsou kouřové patrony, kouřové dózy, kouřové spirály apod., jakož i na ULV-prostředky, které se aplikují formou studené a teplé mlhy.Tyto prostředky se připravuji známým...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242883

Dátum: 22.08.1985

Autori: Stachý Alfréd, Haško Vladimír, Bulík Jozef, Lukáe Jozef

MPK: A01N 39/00

Značky: účinné, prostředek, složky, výroby, způsob, herbicidní

Text:

...chlor nebo brom, s aminy obecného vzorce IIIA 1 U-Ě//R (11 n 2 R v němž R 1, R 2 a 5 mají shora uvedené význam a Hal znamená halogcn, při teploté od 50 do 200 OC a popřípadě V přĺtomnosti inertního rozpouštědla. Tato reakce se provádí výhodné při teplotě od 60 do 120 OC.Účelně se tato reakce provádí v inertním rozpouštědle. Přitom se reakční složky zahřívají V přítomnosti rczpcuštědla a reakční produkt se poté oddělí destilací popřípadě...

Insekticidní přípravek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242882

Dátum: 22.08.1985

Autor: Drahoš Ivan

MPK: A01N 47/34

Značky: složky, účinné, způsob, výroby, přípravek, insekticidní

Text:

...a syntetické hlinky a křemičitany, například pŕírodní křemeliny, jako rozsivkou zeminu křemičitany hoŕečnaté, například talky, křemičitany hlinitohořečnaté, například attapulgity a vermikulity křemičitany hlinité, například kaolinity, montmorilloníty a slídu, uhličitan vápenatý síran vápenátý syntetické hydratované kŕemičité oxidy a syntetické křemičitany vápenaté a hlinité prvky, například uhlík a síru přírodní a syntetické pryskyřice,...

Způsob výroby nových derivátů 1,4-dihydropyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242881

Dátum: 22.08.1985

Autori: Zuzeák Karol, Páleš Imrich, Škvaoil Robert

MPK: C07D 401/12

Značky: nových, 1,4-dihydropyridinu, výroby, derivátů, způsob

Text:

...na dusíku, tj. postupem podle následujicího reakčního schematurŕooc H R cooní l I. ,N / odstepeni CH 3 H CH 20 VN N 0 chránicí sku in QVýhodnými chránicimi skupinami jsou skupiny benzylová, 4-chlorbenzylová (obě odštěpitelné hydroqenaci) a tritylová łodštěpitelná působením kyseliny).Piperaziny Chráněné na dusíku se získají běžným způsobem. Příslušné N-benzyl- a N-(4-chlorbenzy 1)deríváty jsou například popsány a chráněny v naší publikované...

Způsob přípravy 3-[2-hydroxy-4(substituovaného)fenyl]cykloalkanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242880

Dátum: 22.08.1985

Autori: Banda Imrich, Ižold Viliam

MPK: C07C 49/385

Značky: přípravy, způsob, 3-[2-hydroxy-4(substituovaného)fenyl]cykloalkanonu

Text:

...zásaditý esterový podíl, R 2 aminoalkylovou skupinu a R aminoskupí nu, jsou vhodné pro přípravu takových adičních solí s kyselinami.Sloučeniny obecného vzorce I popřípadě II, ktxré maii více než jednu zásaditou skupinu, jsou Ostatné vhodné pro přípravu polyadićnich soli s kyselinami.Jakožto typické příklady takových farmaceutický vhodných adičních solí s kyselinami se uvádějí soli s minerálními kyselinami, jako jsou hydrochlorid,...

Způsob přípravy 3-[2-benzyloxy-4-(substituovaného)fenyl]-5-kyanocykloalkanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242879

Dátum: 22.08.1985

Autori: Lueanský Anton, Bulík Jozef

MPK: C07C 49/385

Značky: 3-[2-benzyloxy-4-(substituovaného)fenyl]-5-kyanocykloalkanonu, přípravy, způsob

Text:

...skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo acetylovou skupinu, R a R7 8 Vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, za podmínky, že v případě, kdy X znamená skupinu obecného vzorce -NRGR 7, -C 0 OR 7,nebo -CONR 7 R 8,je tato skupina vázána na koncovém atomu uhlíku substituentu R 2 nebo R 3, a v případě, kdyR 6 Znamená aoetylovou skupinu, pak R 7 znamená atom vodíku, W atom vodíku, pyridilovou skupinu nebo skupinu obecného...

Způsob přípravy 3-[2-hydroxy-4-(substituovaných)fenyl]-4 nebo 5(substituovaných)cykloalkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242871

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kollár Ladislav, Vaoák Stanislav

MPK: C07C 33/36

Značky: způsob, přípravy, 3-[2-hydroxy-4-(substituovaných)fenyl]-4, 5(substituovaných)cykloalkanolů

Text:

...3 a jestliže R 6 znamená acetylovou skupinu, znamená R 7 atom vodiku, W atom vodíku, pyridylovou skupinunebo skupinu obecného vzorce-w« kde znamená W 1 atom vodiku, atom chloru nebo atom fluoru, za podmínky, že V případě, kdy W znamená atom vodíku, znamená Z alkylenovou skupinu s 1 až 13 atomy uhlíku nebo skupinu vzorce /alkl/m -0- /alkz/n/alkl/ a lalkzl vždy alkylenovou skupinu s 1 až 13 atomy uhliku a m a n nulu nebo číslo 1za podmínky, že...

Způsob výroby benzimidazol-karbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242859

Dátum: 22.08.1985

Autori: Elinger Karel, Stránecký Jan, Macků Vladislav

MPK: C07D 235/32

Značky: benzimidazol-karbamátů, způsob, výroby

Text:

...I (reakce a),tj. reakce mezi sloučeninou obecného vzorce IImají význam jako v obecném vzorci I a každý ze symbolů Z a 2, kterémohou být stejné nebo rozdllné, znamená chlor nebo brom, a dienem obecného vzorce IIIve kterém R 3 a R 4 mají význam jako v obecném vzorci I, se provádí prostřednictvím meziproduktů radikálového typu v přitomnosti vhodných katalyzátorú, jako redex-systémů u nichž probíhá přenos elektronů, například měčnatých soli a...

Způsob výroby oktahydro-1H/-pyrrolo[2,3-g]-isochinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242858

Dátum: 22.08.1985

Autori: Drábek Jan, Opluštilová Hermana

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, výroby

Text:

...IV s alkalickým kovem, jako sodíkem, lithiem, draslíkem nebo cesiem, v amoniaku nebo aminu, jako metylamínu nebo etylaminu v přítomnosti nižšiho alkanoĺu, jako etanolu, butanolu nebo ter.butanolu.Reakce se provádí obecně při teplotě varu rozpouštědla nebo při teplotě nižší, např. « při teplotách od -78 do 15 OC. Použije-li se amoniaku, provádí se reakce za varu pod zpětným chladičem. Popřípadě se mohou přidávat pomocná rozpouštědla, jako...

Způsob výroby derivátů chlorambucilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242856

Dátum: 22.08.1985

Autori: Vaneurová Iva, Smrž Rudolf, Kincl Jaromar, Koepelka Jioí

MPK: C07J 9/00

Značky: derivátů, výroby, chlorambucilu, způsob

Text:

...tohoto acylovaného estradiolu ve vhodném rozpouštědle /DMSO, DMF,pyridin, toluen, chlorid uhličitý, chloroform nebo THF/.Reakční teplota každého stupně se volí z teplot mezi -ao °c a 100 °c, s výhodou mezi-10 °C a 80 oc. Reakční doby se pohybuji v rozmezí 0.5 až 74 hodin. Výsledný produkt se čistí vhodnými postupy a tak se získa derivát chlorambucilu podle vynálezu.Některé postupy výroby derivátů chlorambucilu budou popsány příklady,...

Způsob výroby indanylových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242855

Dátum: 22.08.1985

Autori: Langr Oldoich, Roleík Zdenik, Fuxa Lubomar, Humpolaeek Bruno

MPK: C07C 143/822, A61K 31/18, C07C 149/425...

Značky: indanylových, derivátů, způsob, výroby

Text:

...vyšetřenim se zkoumá počet a celková velikost epitelaci a vředy, které se objevily podánim barviva.Následující tabulka uvádí výsledky získané v těchto zkouškách u sloučenin podle vynálezu V porovnání se známým indomethacinem (látka 1).Z těchto výsledků je zřejmá převaha sloučenin podle vynálezu - zvláště s ohledem na jejích převažující rozdělenĺ mezi protizánětlivým účinkem a účinkem způsobujicĺm vředy.Čís. Látka Test vředovitosti Látka v...

Způsob výroby 2,3-dimetyl-p-fenylendiaminu z azobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 242130

Dátum: 22.08.1985

Autor: Ryšavý Drahomír

MPK: C07C 87/58

Značky: způsob, azobarviv, výroby, 2,3-dimetyl-p-fenylendiaminu

Text:

...azokomponenta se použije například některá z Fenylendiaminsulfokyselin nebo 4,4-diaminostilben-2 y 2-disulfonová,kyselina nebo diaminodifenyldisulfonová kyselina nebo jejich soli anebo některé jiné známé biřunkční azokomponenty. Hydrogenovat se tedy mohou bisazobarvivaPodle vynálezu lze připravovat 2,3-dimetyl-p-fenylendĺamin i se směsí azobarviv obecného vzorce íç tak lze zpracovat například směs azobarviv připravených diazotací směsi...

Způsob kvantitativního stanovení diazonaftolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242115

Dátum: 22.08.1985

Autori: Sirotek Jloí, Šváb Pavel, Šantora Vladimír

MPK: G01N 21/25

Značky: kvantitativního, způsob, diazonaftolů, stanovení

Text:

...spo čívá tedy podle vynálezu v tom, že se na uvedené diazönaftoly působí aktivovanými nloučeninami s vazbami C-H za vzniku kvantitativně červeně zabarvenŕch~azoslöučenin, které se stanovív kombinaci s následně indikující spektrofotometrickou metodou.V kvantitativní verzi kopulační reakce je ze všech aspektů pro analytickou použitelnost i z některých manipulačních hledisek nejvýhodnější používání acetoacetanilidu, jehož přídavkem dávají...

Antineoplasticky účinné estery kyselin 5-(2-amino-4-oxo-6-alkyl-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanových

Načítavanie...

Číslo patentu: 242050

Dátum: 22.08.1985

Autori: Pelegrin Eduárd, Hrádocký Ladislav, Šošško Ladislav, I1anovský Ivan

MPK: C07D 239/47

Značky: 5-(2-amino-4-oxo-6-alkyl-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanových, estery, účinné, kyselin, antineoplasticky

Text:

...v dávce 50 mg/kg p. o. zmenšil velikost nádoru S 37 o 17 a v dávce 100 Ing/kg p. o. o 15 0/0.Ethylester kyseliny 5-2-amino-4-oxo-6-butyl-3,el-dihydropyrimidln-S-ylpentanove v dávce 200 mg/kg p. o. snížil velikost nádoruKr 2 o 360/0 aSTEo 320 ÁLMethylester kyseliny 5-2-amino-4-oxo-6-pentyl-3,4-dihydropyrimidin-5-yl pentanoVé V dávce 200 Ing/kg p. 0. snížil velikost nádoru STE o 39 0/0. V dävce 100...

Soli kyselin 2,4-diamino-5-(3,4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242042

Dátum: 22.08.1985

Autori: Žuffa Milan, Hrabovecký Imrich, Nosko Vladimír, Eak Gabriel, Petríeek Stanislav, Baeovský Milan, Urban Cyril

MPK: C07D 239/49

Značky: kyselin, 2,4-diamino-5-(3,4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Text:

...úspěchem jako taková použita též při čištění surové báze 2,4-diamino-5-3,4-dimetho xybenzyl jpyrimidinu.Následující příklady provedení látky podle vynálezu pouze dokládají, ale nijak neomezují.100 g surového 2,4-diamino-5-3,4-dimethoxybenzyljpyrimidinu 384 mmol se rozpustí za horka v roztoku kyseliny chlorovodíkové, připraveného z 800 ml demineraiizovaně vody a 38,5 m koncentrované kyseliny chlorovodíkové 385 mmol). výsledný roztok má hodnotu...

Způsob řízení kupolové pece na výrobu minerální vlny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242033

Dátum: 22.08.1985

Autori: Antoš Kamil, Eak Gabriel, Hodúl Pavol

MPK: F27D 13/00

Značky: provádění, minerální, tohoto, výrobu, způsobu, kupolové, způsob, zařízení, řízení

Text:

...1 měření tepelného výkonu pece, a na jejíž výstup 12 je připojen svým prvním vstupem 21 regulátor 20 poměru paliva a surovín, které sou dodávaný do pece. Druhý vstup 22 regulátoru 2 I poměru paliva a surovin je připojen na výstup bloku 3 měření chemick-o-fyzikálních parametrů taveniny,na jehož výstup 23 je napojen akční člen 2 pro řízení zavážky kupolové pece. Na výstup jednotky 1 měření tepelného výkonu pece je dále svým prvním...

Způsob určení velmi malých koncentrací kyslíku v plynech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242031

Dátum: 22.08.1985

Autor: Tolnay Marián

MPK: G01N 27/00

Značky: způsobu, zařízení, způsob, plynech, provádění, malých, kyslíku, velmi, tohoto, koncentrací, určení

Text:

...vakua menší než 10 Pa.Změří se rezonanční kmitočet piezoelektrického rezonatoru 12 a pak se odpaří z odpařovacího elementu 17 takové množství látky 21, aby vznikla na elektrodě 11 vrstva o tloušťce 2 až 100 nm. Tloušťka vzniklé vrstvy se určí z údaje o změně kmitočtu pomocí čítače 14. Napařený materiál 22, v t-omto případě na povrchu elektrody 11 piezcelektrickéh-o rezonâtoru 12 musí být zvolen tak, aby jeho povrch mohl být působením...

Způsob sledování změn disperzity azopigmentu na bázi kyseliny 3-hydroxy-2-naftoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 242028

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kollárovits Štefan, Lakatoš Michal, Kubrický Imrich

MPK: G01N 21/27

Značky: kyseliny, disperzity, změn, azopigmentu, sledování, bázi, 3-hydroxy-2-naftoové, způsob

Text:

...1 se přídavą kein dímetylformamidu převede na pravý roztok a jeho absorbance se změří při vlnové déloe 511 um hodnota A 511). jak suspenze za přídavku například oxetylovaného oleylalkoholu, tak i pravý roztok pigmentu v dimetylformamidu splňují Lambert-Beerův zákon (suspenze po korekci vlivu částečně rozpustoosti pigmentu a poskytují stálé hodnoty extinkcí po několik dní. Analytické suspenze pigmentu se musi ovšem vždy při měření...

Způsob kontroly a řízení přípravy zahušťovaných fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242026

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kulla Štefan, Manasová Elena, Boháeik 1ubomar

MPK: G01N 27/04

Značky: kontroly, fenolformaldehydových, rezolu, způsob, zahušťovaných, přípravy, řízení

Text:

...se tato sleduje odděleně od výrobního zařízení ve vzorcích reakční směsi pří temperaci na stejnou teplotu s výhodou na 20 °C. Oddestilování těkavých podílů je ukončeno po dtosažení požadované vodivosti, jejíž závislost na sušině rezolu byla stanovená experimeíítálně.Zahuštování probíhá V reaktoru, ve kterém je Limístěno čidlo měřicí elektrický odpor, které se skládá z dvojice koaxíálních válcových elektnod zatixovaných V konstantní vzdálenosti...

Substituované anilidy kyseliny 3-benzyl-5-halogensalicylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 242024

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kotvas František, Teren Ján, Ladomerský Štefan, Juhás Milan

MPK: C07C 103/76, A61K 31/165

Značky: kyseliny, anilidy, substituované, 3-benzyl-5-halogensalicylové

Text:

...způsobem per os dávkou 80 až 100 vajíček/myš modelového helmintu Aspiculuris tetraptera a po ukončení vývinu parazita do pohlavní zralosti byly aplikovány látky obecného vzorce I. Látky byly aplik-ovány per os duodenální sondou v Dorfmanově činídle v dávce 150 Ing/kg a 75 mg/kg po dobu 3 dní. Po 7 dnech od prvé aplikace byl makroskopicky u dekapitovaných myší zjištěn počet červů ve střevě v porovnání s kontrolní skupinou neléčených zvířat a...

Anilid kyseliny 3-benzylsalicylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 242023

Dátum: 22.08.1985

Autori: Vážny Emil Hutár Eduard, Liptáková Veronika, Koporec František, Kleinová Zuzana

MPK: C07C 103/76, A61K 31/165

Značky: anilid, 3-benzylsalicylové, kyseliny

Text:

...Aspiculuris tetrapte Pokusy byly provedeny na myšíclí sam cích kmene SPF/Velaz s hmotnosti 18 až 20 gramů ve skupinách po 3 kusech. Myši by 4ly ínvadovány způsobem per os dávkou 80 až 100 vajíček/myš modelového helmintu Aspiculuris tetraptera a po ukončení vývinu parazita do pohlavnI zralostl byla aplikována zkoušená látka vzorce I. Látka byla aplikována per os duodenální sondou v Dotrfrnan-ově činidle v dávce 150 Ing/kg a 75 mg/kg po...