Zverejnene patenty 15.08.1985

Polovodičová součástka kotoučového tvaru s izolačním členem z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222400

Dátum: 15.08.1985

Autori: Prokeš Milan, Venhoda Emil, Vlnas Stanislav, Šimko Timotěj, Pokorný Oldřich, Plíva Jiří

Značky: izolačním, členem, kotoučového, polovodičová, tvaru, součástka, hmoty, plastické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové součástky kotoučového tvaru s izolačním členem 2 plastické hmoty, který je nerozebíratelně spojen s jednou hlavní elektrodou, obsahující polovodičový systém s alespoň jedním PH přechodem. Podstatou tohoto vynálezu je, že izolační člen má tvar misky, kde část dna je tvořena kovovou první hlavní elektrodou. Horní část izolačního členu je spojena s přírubou. K přírubě přiléhá obvodová část druhé hlavní elektrody.

Polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222399

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vlnas Stanislav, Pokorný Oldřich, Prokeš Milan, Venhoda Emil, Šimko Timotěj, Plíva Jiří

Značky: tvaru, kotoučového, součástka, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru s jednoduchým pouzdrem složeným ze dvou hlavních elektrod navzájem spojených přes izolační díl. První elektroda má tvar misky, na je jíž dno přiléhá usměrňovací systém, a uvnitř válcové části misky je umístěna druhá elektroda ve tvaru válce opatřeného prstencem. Válcová část první hlavní elektrody je pře hnutá v místě prstence druhé elektrody směrem dovnitř přes izolační...

Zapojení obvodu pro předečítaní dat do rychlé vyrovnávací paměti operačního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222398

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kelbler Josef, Dráb Vlastimil

Značky: operačního, procesoru, předečítaní, zapojení, pamětí, obvodů, rychle, vyrovnávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úkol předečítání dat do rychlé vyrovnávací paměti operačního procesoru počítače. Tento úkol řeší tím, že předečítává operand následující instrukce do rychlé vyrovnávací paměti. Instrukce je při pravena v bloku přípravy instrukce. Pro jistý typ instrukcí se provádí sečtení nominál ní adresy, tj. posunutí s bázovací adresou. Pak se provádí předečitání bloku dat s touto adresou z hlavní paměti do rychlé vyrovnávací paměti. Předečtený...

Zapojení obvodu pro zajištění koherence informací mezi hlavní pamětí a rychlou vyrovnávací pamětí číslicového počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222397

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kelbler Josef

Značky: počítače, zajištění, vyrovnávací, pamětí, zapojení, rychlou, koherence, číslicového, hlavní, informaci, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro za jištění koherence, tj. stejnosti informací mezi hlavní pamětí a rychlou vyrovnávací pamětí. Obvod, který zajišťuje tuto funkci, pozůstává z hlavní paměti, přenosového procesoru, rychlé vyrovnávací paměti, registru adresy a klopného obvodu, přičemž adresový výstup přenosového procesoru je připojen na adresový vstup hlavní paměti a na adresový vstup registru adresy, zatímco výstup registru adresy je připojen...

Zařízení na měření spotřeby těžkého paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 222396

Dátum: 15.08.1985

Autor: Rödig Jiří

Značky: těžkého, spotřeby, zařízení, paliva, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí zařízení s vahadlem opatřeným klopným závažím nad břitem a se závažím zavěšeným na delším rameni vahadla. Lůžko na konci kratšího ramene vahadla spočívá na břitu trnu, jehož dolní konec je spojen s membránou dolní nádoby a horní konec je spojen s membránou horní nádoby. Dolní nádoba je spojena se vzdušníkem napojeným přes regulační ventil na síť stlačeného vzduchu a horní nádoba je ve spodní části spojena s palivovou nádrží a v horní...

Zapojení pro korekci signálu ze snímače síly u pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222395

Dátum: 15.08.1985

Autor: Hybner František

Značky: pásové, váhy, zapojení, snímače, síly, korekcí, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pásových váh pro dopravníky s měnitelným sklonem a řeší kompenzaci výstupního signálu ze snímače síly s ohlodem na sklon dopravníku. Kompenzace signálu je dosaženo tak, že snímač síly je připojen ke zdroji napájecího napětí přes korekční člen s kosinovou charakteristikou, který je pevně spojen s rámem dopravníku a který mění velikost napájecího napětí snímače síly.

Úchopová hlavice s poháněcím elektromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222394

Dátum: 15.08.1985

Autori: Skoupý Josef, Kratochvíl Ervín

Značky: elektromotorem, hlavice, poháněcím, úchopová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úchopové hlavice s poháněcím elektromotorem pro manipulaci s dutými tělesy, přičemž rotor elektromotoru pohání šroub a maticí. Účelem vynálezu je dosažení velké svěrné síly, možnosti použití hlavice v horkých provozech a pro manipulaci s horkými předměty. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že matice je na vnějším povrchu opatřena v axiálním směru klínovitými výstupky, které ovládají v radiálním směru posuvné palce.

Skladovací zařízení dlouhého materiálu, zejména trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222393

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dresler Jiří, Otevřel Josef

Značky: dlouhého, zařízení, materiálů, zejména, trubek, skladovací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je skladovací zařízení dlouhého materiálu, zejména trubek a jeho účelem je vyřešení náhrady až několika set silových válci, pouze jedním mechanismem pro ovládání otočných ramen. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním mechanismu 7 pro otáčení otočných ramen 4 na uchopovacím ústrojí 8. V základní poloze zařízení zasahují tlačné členy 7 mechanismu 7 pro otáčení otočných ramen 4 ke kladkám 5, které jsou připevněny k otočným...

Zapojení pro ovládání výstupního napětí napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222392

Dátum: 15.08.1985

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

Značky: ovládání, zapojení, napětí, napájecího, výstupního, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro externí ovládání napájecích zdrojů. Zapojení umožňuje dálkové ovládání výstupního napětí u nepájecích zdrojů vybavených dálkovou detekcí odchylky. Obvod vytváří napětí závislé na ovládacích signálech s jmenovitém výstupním napětí napájecího zdroje a způsobuje odpovídající změnu vstupního napětí zdroje. Zapojení může být použito pro realizaci obvodů dálkového ovládání výstupního napětí napájecích zdrojů. Vynález je...

Kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr.) Tul. CCM F – 725

Načítavanie...

Číslo patentu: 222391

Dátum: 15.08.1985

Autori: Spáčil Jiří, Strnadová Karin, Svoboda Eduard, Kybal Jan

Značky: fr, druhu, purpurea, mikroorganismu, claviceps

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr.) Tul. CCM F-725, produkujícího ergocornin a ergokryptin.

Požární uzávěr otvoru stavební konstrukce se zvýšenou požární odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 222390

Dátum: 15.08.1985

Autor: Götz Josef

Značky: stavební, konstrukce, odolností, zvýšenou, uzáver, požární, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je požární uzávěr otvoru stavební konstrukce se zvýšenou po žární odolností schopný odolávat požáru déle než stavební konstrukce do které je zabudován, vyznačený tím, že činná plocha požárního uzávěru je zhotovena na způsob izolované trubkovnicové stěny tvořící vnitřní chladicí okruh a je chlazena protékající tekutinou z vnějšího chladicího okruhu, přičemž oba okruhy jsou neuzavíratelně spojeny s plnicí nádrží. Konstrukci lze...

Způsob kontinuálního stanovení stupně konverze při syntéze lakařských pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 222389

Dátum: 15.08.1985

Autori: Sladký Petr, Šmied Robert

Značky: kontinuálního, syntéze, stanovení, stupně, pojiv, způsob, konverze, lakařských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kontinuální stanovení stupně konverze při syntéze lakařských pojiv. Do reagující směsi je zaváděno ultrazvukové vlnění o některé z frekvencí 104 až 109 Hz, které se snímá při současném měření rychlosti jeho šíření. Kontinuálně měřené hodnoty rychlosti šíření ultrazvukových vln se zaznamenávají a korelují s kalibrační závislostí rychlosti šíření ultrazvuku na stupni konverze reagující směsi během syntézy lakařských pojiv. Vynález je...

Sací ventil pístových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222388

Dátum: 15.08.1985

Autori: Cincibus Karel, Slavík Stanislav

Značky: sací, kompresoru, ventil, pístových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zvětšení průtočné plochy v sání. Sací ventil přechází v alespoň dva výstupní kanály 3, na něž dosedají mezikruhové prstence těsnicí desky 4 ventilu. Mezi těsnící desku 4 a jejím sousedním dílcem nad průtočnou drážkou 6 těsnicí desky 4 je vytvořena přídavná štěrbina pro zvětšení průtočné plochy nasávaného média tím, že vnitřní průměr d1 funkční části sousedního dílce je větší, než malý průměr d2 vnitřní průtočné drážky 6...

Vtoková soustava s odlučovačem nežádoucích příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222387

Dátum: 15.08.1985

Autor: Holomucký Jiří

Značky: odlučovačem, soustava, příměsí, nežádoucích, vtoková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obora slévárenské technologie a řeší problém zdokonalení vtokové soustavy s odlučovačem nežádoucích příměsí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ze dna odlučovače vyúsťuje v šikmém směru, vzhledem k vertikální ose vtokového kůlu, plochý vyváděcí kanál, tvořící spolu s odlučovačem písmeno V, který nad horizontální rovinou, procházející horní plochou odlučovače, navazuje na rozváděcí kanál pro přívod kovu do dutiny formy pro...

Spřádací jednotka stroje pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222386

Dátum: 15.08.1985

Autori: Čivrný Ladislav, Skála Josef, Večeřa Miloš, Tesař Oldřich, Ferkl František

Značky: předení, bezvřetenové, stroje, jednotka, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru textilních strojů na bezvřetenové předení, zahrnující v nosném tělese spřádací otvor. Problémem způsobu OE předení v rotoru je spolehlivé udržení zákrutů v přízi, které jí nejsou udělovány rotorem. Zákrut je ovlivněn plochami, přes které se příze od sběrného povrchu rotoru vede k odtahovému ústrojí. Podstata vynálezu u spřádací jednotky zahrnující v nosném tělese spřádací rotor a do něj zasahující výstupek nosného tělesa...

Souprava pro chlazenou elektroforézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222385

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kvasnička Jan, Mates Jiří, Pekárek Jan

Značky: chlazenou, elektroforézu, souprava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká laboratorních metod elektroforéz využívaných v oborech lékařské praxe transfúzní služby, imunologie, genetiky apod. pro separační techniky a kli nickou diagnostiku. Účelem vynálezu je zjednodušení chlazení gelových vrstev a jim podobných materiálů, na kterých dochází ke vzniku ztrátového tepelného výkonu vlivem procházejícího elektrického proudu, při kterém probíhá separace biologických látek. Účelu se dosáhne výměnnou chladicí...

Tryska pro prohoz útkové niti v tryskovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222384

Dátum: 15.08.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: tryskovém, tkalcovském, útkové, tryska, stavu, prohoz

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení ejekčního efektu ve směšovací trubici trysky, do které je přisáván vzduch z atmosféry útkovým přívodem a strhává přitom útkovou nit. Podle vynálezu do směšovací trubice ústí nejméně dvě primární tryskové štěrbiny, napojené na výstupy fluidického zesilovače rozváděcího typu, zapojeného jako oscilátor. Jsou uvedeny dvě varianty zapojení zesilovače tak, aby pracoval v oscilátorovém režimu. Experimentálně bylo ověřeno,...

Podavač sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222383

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dančenkov Jurij Vasiljevič, Krivcov Georgij Vladimirovič, Chuchrij Sergej Alexandrovič, Glebov Vladimír Petrovič

Značky: podávač, sypkých, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podavače sypkých materiálů, zvláště podavače a dávkovače mokrých neprosévaných paliv s jílovými vměstky Podavač sypkých materiálů (paliv)se stává z dávkovače s pravoúhlým vstupním hrdlem, pod kterým je umístěn podél kratší strany vstupního hrdla hřeblový pás skloněný ve směru pohybu sypkého materiálu. Hřeblový pás obsahuje dolní a horní pracovní větve a naprázdno běžící větve. Kaž dá pracovní větev hřeblového pásu dávkovače je...

Vysílač světelné roviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222382

Dátum: 15.08.1985

Autor: Ponec Jan

Značky: světelné, roviny, vysílač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílače světelné roviny, který v soupravě slouží k fotogram metrické diagnostice velkých dutých prostorů, zvláště důlních jam a šachet. Je tvořen zdrojem světla, kruhovou výbojkou, která leží v ohnisku eliptické o kruhového zrcadla, v jehož druhém ohni ku leží i ohnisko kruhově kolimační čočky. Vycházející světelný paprskový svazek vytváří světelnou rovinu, je rovnoběžný a vytíná na stěně jámy rovinnou stopu, která se snímá a...

Způsob určování souřadnic neutronů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222381

Dátum: 15.08.1985

Autori: Moučka Ladislav, Netušil Tomáš, Zaněvský Jurij Václavovič, Pěšechonov Vladimir Dmitrijevič

Značky: zařízení, způsobu, určování, provádění, souřadnic, neutronů, tohoto, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob'určování souřadnic neutronů a zařízení k provádění tohoto způsobu má sloužit v neutronografii v podmínkách směsných polí n-gama s topografickým rozlišením lepším než 1 mm. Způsob určování souřadnic se vyznačuje tím, že se využívá konverze neutronu na nabitou částici v pevném konvertoru a měří se souřadnice alespoň dvou bodů na vzniklé stopě. Stopa se dále rekonstruuje výpočtem. Na obr. 1 je schematické uspořádání detektoru. Nabitá...

Zařízení pro upevnění žebříku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222380

Dátum: 15.08.1985

Autor: Vostřel Milan

Značky: žebříku, upevnění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snadná manipulace bez dalšího nářadí a bezpečné zajištění žebříku v pracovní poloze. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že na rámu zařízení je umístěno lože pro příčel žebříku. Na příčeli je otočná výstředná objímka zajišťující spojení rámu a žebříku, zajišťovaná proti uvolnění spojení zarážkou, jež je součástí rámu. Lože i objímka může být různě tvarováno. Vynález je možno použít ve strojírenství a stavebnictví.

Elektrický topný panel zejména pro sušárny prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222379

Dátum: 15.08.1985

Autori: Rehbergerová Gabriela, Šafek Miroslav, Šafková Ludmila, Peterka Milan, Polanský Alois

Značky: elektricky, zejména, panel, sušárny, topný, prádla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úsporný topný panel zejména pro sušení prádla při podstatném snížení spotřeby elektrické energie i kovů. Uvedeného se dosáhne tím, že topný panel je vytvořen elektrickou topnou folií, která je v horní i v dolní části opatřena elektrodami k napojení na síť a je kontaktně překryta zavlněným reflexním plechem, při čemž je upevněna v rámu, v jehož střední části je umístěna reflexní fólie.

Montážní spoj profilových dílců, zejména kovových nábytkových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222378

Dátum: 15.08.1985

Autor: Ježek František

Značky: zejména, konstrukcí, nábytkových, montážní, profilových, kovových, dílců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby kovového nábytku a řeší problém zvýšení bezpečnosti nábytku proti vniknutí z vnějšku. Podstata vynálezu tkví v tom, že při spojování dvou konstrukčních dílců nábytku je ve druhém spojovacím dílci, ve čtyřhranném otvoru, upevněna osazená jehlanová matice, určená pro přítužný šroub procházející volně prvním spojovaným dílcem, přičemž osazená jehlanová matice je opatřena zápichem a je ve druhém spojovaném dílci zalisována.

Zařízení pro mechanizované upínání pohyblivých částí strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222377

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pittr Josef, Šindelář Bohumil

Značky: zařízení, částí, strojů, upínání, mechanizované, pohyblivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro upínání pohyblivých částí strojů, zejména obráběcích, k pevnému vedení, například koníka soustruhu k loži. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že sestává s tělesa, v němž je uložen šroub s pístem pomocí matice a upínky zpevňovaný a uvolňovaný ozubenou maticí a ozubenými hřebeny prostřednictvím plunžrů.

Zařízení pro upínání nástrojů do vřeten obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222376

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bakule Boleslav, Šimána Zbyněk, Šindelář Bohumil

Značky: obráběcích, upínání, vřeten, strojů, nástrojů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro upínání nástrojů do vřeten obráběcích strojů pomocí mechanismu umístěného ve vřetenu stroje. Zařízení sestává z pouzdra, které je svým zadním koncem pevně spojeno s vodicí vložkou a v němž je uložena závitová vložka opatřená ozubenou vložkou otočně spojenou se šroubovým ozubeným kolem neseným táhlem, přičemž závitová vložka je na svém předním konci opatřena uzamykací částí. Pouzdro a závitová vložka jsou opatřeny...

Upínací trn pro soustružení dlouhé tenkostěnné trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222375

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bříštěla Jaroslav, Chybík Rudolf

Značky: tenkostěnné, upínací, trubky, soustružení, dlouhé

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací trn pro soustružení dlouhé tenkostěnné trubky řeší problém dodržení přesných rozměrů a velmi kvalitního stupně opracování. Obráběná trubka 33 (obr. 1) se nasune na vnější povrchy upínacích kroužků 6, které jsou rozpínány působením upínací ho mechanismu, uloženého v dutém rozpínacím trnu 3, který je jedním koncem upnut v kleštinovém upínači 35 kleštinového trnu 2 otočně uloženého v držáku 1, který je klínem 30 zajištěn v pinole 46 koníku...

Vícevřetenová vrtací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 222374

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kesl Lubomír, Růžička Hynek

Značky: vícevřetenová, vrtací, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit vícevřetenovou vrtací hlavu, která umožní její snadné použití na vícevřetenových automatických soustruzích. Vícevřetenová vrtací hlava musí umožňovat vyvrtání otvorů v přesných roztečích bez dalších přídavných zařízení.Podstatou vynálezu je vícevřetenová vrtací hlava, jejíž každé vřeteno má na svém tělese vytvořeno vedení pro přesuvné uložení nosného pláště vodicích desek s vodicími pouzdry uspořádanými v základní...

Zařízení na přirážení útkových nití na tkacím stroji s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222373

Dátum: 15.08.1985

Autori: Onikov Eduard Aršakovič, Lilejev Valerian Petrovič, Zabotin Alexandr Alexandrovič

Značky: prošlupem, zařízení, tkacím, útkových, vlnitým, přirážení, stroji, nití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na přirážení útkových nití na tkacích strojích s vlnitým prošlupem, které zahrnuje pevný paprsek k rozdělování osnovních nití, jakož i otáčející se hřídel s na něm upevněnými lamelami, které na hřídeli vytvářejí hřebeny. Hřebeny se prostírají ve šroubovici podél hřídele. Podle vynálezu jsou lamely hřebene provedeny a vzhledem k lamelám jiného hřebene namontovány tak, že při otáčení hřídele je rovina otáčení alespoň jed...

Pojízdný bar s ototčnou horní deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222372

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šafek Miroslav, Šafková Miroslava

Značky: pojízdný, ototčnou, horní, deskou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je sestavitelný po jízdný bar z jednoduchých prvků, který lze složit do malé krabice a tím podstatně urychlit a zlevnit jak výrobu, tak i dopravu. Uvedeného vynálezu se dosáhne pojízdným barem s otočnou horní deskou, sestávající ze základové desky opatřené nábytkový mi kolečky a otvory, ve kterých jsou upevněny stěnové desky, které mají na vnitřní stěně umístěny kotvicí prvky pro připojení spojovací příčkové desky která je na...

Uzavřené radioaktivní zářiče a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222371

Dátum: 15.08.1985

Autori: Stopek Kornel, Tympl Milan, Beňadik Anton

Značky: uzavřené, zářiče, rádioaktivní, výroby, jejich, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavřených radioaktivných zářičů trubkového, válcového nebo jehlového tvaru pro použití v průmyslu, nukleární medicíně, v biologii s v zemědělství. Aktivní náplň radioaktivních zářičů tvoří vrstva aktivovaného radioaktivního sorbentu s částicemi kulového tvaru s průměry od 20 do 2 OOO,um, které jsou sušením, kalcinací a slinováním zhutněny, případně vhodným tepelným zpracováním přeměněny ve sklovinu. Tím je dosaženo dobrá...

Zařízení k tvarování fólií, sloužící k zeslabení obalové fólie v tvarovací stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: 222370

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kalina Rudolf

Značky: fólií, stanici, zařízení, fólie, tvarovací, obalové, zeslabení, tvarování, sloužící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytlačení obvodové drážky podél okraje obalové nádoby současně s tvarováním nádoby na balicím stroji ve chvíli, kdy je vytemperovaná fólie ještě měkká, za účelem ztenčení fólie v místě, kde bude obalová nádoba vystřižena. Cílem je, aby mohla být stříhací síla v důsledku zeslabení fólie menší a tedy i dimenzování stříhacího nástroje menší.

Zařízení pro kontaktní rozmnožování magnetického záznamu na magnetických páscích

Načítavanie...

Číslo patentu: 222369

Dátum: 15.08.1985

Autori: Fügner Milan, Skalický Bohuslav, Sedláček Karel

Značky: rozmnožování, kontaktní, magnetických, páscích, zařízení, magnetického, záznamu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se používá pro hromadné pořizování kopií z obrazových, zvukových či jiných magnetických záznamů. Umožňuje více násobnou produkci kopií z jednoho matriční ho záznamu kontaktním magnetickým a termomagnetickým kopírovacím způsobem. Zařízení je řešeno s ohledem na zvýšení účinnosti kopírovacího procesu a omezení nebezpečí deformace magnetických nosičů. Sestává z poháněného kopírovacího válce, transportního zařízení matričního magnetického...

Způsob obrábění vrtulových listů a podobných obrobků na číslicově řízených strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 222368

Dátum: 15.08.1985

Autor: Benda Lubomír

Značky: způsob, obrábění, obrobků, vrtulových, strojích, podobných, číslicové, řízených, listů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu obrábění vrtulových listů a podobných obrobků na číslicově řízených obráběcích strojích a je vhodný zejména pro kusovou výrobu vrtulových listů, anebo jejich kopírovacích modelů ve výrobě prototypového charakteru. Vynález převádí obrábění obecné plochy na postupní obrábění jednotlivých profilových řezů, jejichž roviny jsou kolmé na podélnou osu n vrtulového listu 1, otočně uloženého na obráběcím stroji. Trajektorie...

Rovinná šablona s otevřeným profilem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222367

Dátum: 15.08.1985

Autori: Benda Lubomír, Voráček Miroslav, Šoch Eduard

Značky: způsob, šablóna, rovinná, otevřeným, výroby, její, profilem

Zhrnutie / Anotácia:

Rovinná šablona 2 je určena zejména pro kontrolu tvaru listu vrtule, lopatek lopatkových strojů a profilů aerodynamických ploch letadel přikládáním k jejich povrchu ve zvolené rovině, v níž je tvar definován kontrolním profilem p vymezeným pravoúhlými souřadnicemi x, z. Způsob výroby je určen zejména pro kusovou výrobu velkého množství profilově různých rovinných šablon 2, potřebných při vývojových pracích. Nástroj 1 obrábí z plného materiálu...

Usměrňovací štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 222366

Dátum: 15.08.1985

Autor: Sokol Jiří

Značky: štít, usměrňovači

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší usměrňovací štít a týká se oblasti pásové dopravy sypkých materiálů. V přesypech pásových dopravníků se používají usměrňovací štíty, které následkem působení rázů patří k nejzatěžovanějším uzlům dopravníku. Cílem vynálezu je zmenšit působení rázů jak na vlastní usměrňovací štít, tak i na ostatní uzly dopravníku. Vynález se týká usměrňovacího štítu, jehož dopadová deska je na nosném rámu uložena jednak po mocí křížového čepu a s ním...

Regulátor tuhnutí a tvrdnutí cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222365

Dátum: 15.08.1985

Autor: Štepita Matej

Značky: cementů, regulátor, tvrdnutí, tuhnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor tuhnutí cementu obsahující trietanolamin, který reaguje v prvním stadiu po zamíchání s cementem a vodou exotermickou reakcí a současně obsahující kalciumformiát a/nebo kalciumhydroxyformiát. Tyto formiáty působící samostatně mají pozitivní vliv na tuhnutí a tvrdnutí cementu, ale za součinnosti trietanolaminu vykazují při tuhnutí a tvrdnutí cementu synergický účinek.

Jednosedlové klapkové splachovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222364

Dátum: 15.08.1985

Autori: Grega Josef, Zelinger Milan

Značky: splachovací, jednosedlové, zařízení, klapkové

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o vynález, který se týká splachovačů umístěných ve splachovacích nádržkách hygienických zařízení (klosetů a pisoárů). Je zde řešen problém úspory pitné vody a to dvojím splachovaným množstvím vody (pro malou nebo velkou potřebu). Známé splachovací zařízení je na jed no velké množství splachovací vody, které se vyrábí, se skládá ze sedla, na které navazuje sedlová trubice dole s těsněním a nahoře s ovládacím očkem pro ovládací raménko....

Pasivní lokátor nekoherentního čárového infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 222363

Dátum: 15.08.1985

Autori: Češka Adolf, Nešpůrek Stanislav

Značky: záření, infračerveného, nekoherentního, pasivní, lokátor, čárového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oborů biologické radiace v infračerveném pásmu a diagnostiky zhoubného bujení. Vynález řeší problém distančního zjišťování přítomnosti, místa rozložení a rozsahu objektů, které se vyznačují charakteristickým spektrem v infračerveném pásmu záření. Zejména se jedná o stanovení existence, polohy a vývojového stadia zhoubného bujení. Pasivní lokátor podle vynálezu je na svém vstupu opatřen snímací hlavicí, opticky nasměrovanou na...

Délkově stavitelná nástrojová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222362

Dátum: 15.08.1985

Autori: Procházka Karel, Odehnal Ervín

Značky: stavitelná, délkové, vložka, nástrojová

Zhrnutie / Anotácia:

Délkově stavitelná nástrojová vložka se zajištěním proti samovolnému uvolnění upínací stopky nástroje, vhodná zejména pro vřetena vícevřetenových operačních hlav jednoúčelových obráběcích výrobních linek. Ve vřetenu vícevřetenové operační hlavy je stavěcí maticí a rychlovýměnným zařízením upevněna délkově stavitelná vložka. Na její části přilehlé k většímu průměru kuželové dutiny je umístěn nejméně jeden zajišťovací šroub jehož osa je odkloněna...

Směs pro autoklávovaný vápenokřemičitý beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 222361

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vrbecký Jan, Řihánek Stanislav

Značky: vápenokřemičitý, autoklávovaný, směs, betón

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit mechanicko fyzikální vlastnosti autoklávového vápenopopílkového betonu. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že beton je složen z umělého kameniva, vytvořeného hydrotermálním zpracováním směsi křemičité složky s vysokým obsahem CaO, a z pojiva složeného ze stejných surovin jako umělé kamenivo.