Zverejnene patenty 01.08.1985

Dvouelektrodový elektrochemický detektor pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 226985

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šlais Karel, Krejčí Miloš, Pavlíček Miroslav

Značky: kapalinovou, dvouelektrodový, detektor, chromatografii, elektrochemický

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouelektrodový elektrochemický detektor pro kapalinovou chromatografii s jednou pracovní a jednou pomocnou elektrodou, vyznačující se tím, že v elektricky vodivém tělese snímače (1) je umístěna pracovní elektroda (3) v nevodivém pouzdře (5), přičemž pracovní elektroda (3) je umístěna proti přívodu mobilní fáze, tvořeným otvorem (2) v elektricky vodivém tělese snímače (1) a odvod mobilní fáze je tvořen šroubením (6).

Solenoidový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 226984

Dátum: 01.08.1985

Autor: Leder Milan

Značky: solenoidový, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Solenoidový ventily, vyznačující se tím, že je vybaven permanentním magnetem (1) umístěným v pouzdře (2) a vloženým do pláště (3), v němž je dvojitá elektromagnetická cívka (5,8), která je navinuta v kostře (6) a navlečena na pouzdře (4), ve kterém je spolu s dříkem (7) a uzavírací kuželkou (14) elektromagnetická kotva (9), přičemž mezi kostrou (6) a tělesem (16) solenoidového ventilu na kterém je upevněn prstenec (12), v němž jsou vsunuty...

Zapojení obvodů generování dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226800

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kršiak Ivan, Štěpánek Jaroslav, Polášek Pavel, Kaprálek Alexander

Značky: zapojení, generování, obvodů, dráhy

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů generování dráhy vyznačené tím, že výstup bloků (1) vstupů dat je informačním kanálem propojen s prvním vstupem bloku (2) řídícího registru a zároveň s prvním vstupem bloku (3) obousměrného čítače, první výstup bloku (4) ovládacích vstupů je propojen informačním kanálem s druhým vstupem bloku (2) řídícího registru a prvním vstupem bloku (5) řízení obousměrného čítače, druhý vstup bloku (5) řízení obousměrného čítače je připojen...

Způsob získávání bromu z odplynů při bromaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 226799

Dátum: 01.08.1985

Autori: Janda František, Lukáš Ladislav, Bahník Miloš, Holický Jaroslav

Značky: způsob, bromu, získavání, odplynů, bromaci

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání bromu z odplynů při bromaci absorpcí ve vodném roztoku bromidu sodného vyznačený tím, že množství do absorpčního prostoru dávkovaného hydroxidu sodného o koncentraci 5 až 30 % hmotnostních je ekvivalentní množství bromací uvolněného bromovodíku, načež se brom z roztoku bromu ve vodném roztoku bromidu sodného buď uvolní zahřátím na teplotu o 10 K nižší než je teplota varu roztoku a zbytky bromu se vytěsní proudem dusíku s...

Zapojení k napájení elektrospotřebičů a elektronických zařízení stejnosměrným proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226798

Dátum: 01.08.1985

Autori: Lange Helmut, Půda Lumír

Značky: napájení, proudem, zařízení, elektronických, elektrospotřebičů, zapojení, stejnosměrným

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k napájení elektrospotřebičů a elektronických zařízení stejnosměrným proudem, zejména v důlních prostředích s rozvodem stlačeného vzduchu bez rozvodu elektrické energie, vyznačující se tím, že na rozvod (1) stlačeného vzduchu je pružnou trubicí (11) napojena pohonná jednotka (2) zdroje proudu se zdrojem, jež je vodičem (21) propojena na usměrňovač (31) stabilizátoru (3) napětí, přičemž usměrňovač (31) napětí je připojen na stabilizační...

Spojení radlice s výměnným břitem šroubem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226797

Dátum: 01.08.1985

Autor: Svoboda Karel

Značky: břitem, spojení, radlice, šroubem, výměnným

Zhrnutie / Anotácia:

Spojení radlice s výměnným břitem šroubem vyznačující se tím, že šroub (1) je na svém závitovaném konci opatřen pružnou podložkou (4) a matkou (3) a na druhém konci zápichem (5), do něhož je vtlačena pojistná podložka (2).

Konvekčně sálavý plášťový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 226796

Dátum: 01.08.1985

Autor: Hynčica Václav

Značky: sálavý, plastový, rekuperátor, konvekčně

Zhrnutie / Anotácia:

Konvekčně sálavý plášťový rekuperátor, vyznačující se tím, že se skládá z vnitřního pláště (5), který je alespoň z části oddělen od vnějšího pláště (8) tepelnou izolací (9), přičemž oba tyto pláště (15, 8) jsou uloženy v komínovém tělese, které se skládá ze sálavého pláště (2) se žebry (3) a vnější tepelné izolace (4).

Pracovní část sklářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 226795

Dátum: 01.08.1985

Autori: Pešek Karel, Červinka Jaroslav

Značky: část, sklářské, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovní část sklářské pece, vyznačující se tím, že nejméně pod jedním odběrovým místem (4) je uchycena soustava přepážek, sestávající z horizontální přepážky (6), do níž je vsazena pod úhlem 30° až 70° proti směru (3) proudění skloviny vertikální přepážka (5), přičemž mezi vnitřní obvodovou stěnou (7) bazénu a hranou vertikální přepážky (5) je vytvořen zúžený průchod (8).

Zapojení obvodů pro autodiagnostiku palubního mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 226794

Dátum: 01.08.1985

Autori: Drápal František, Zajíc Jan, Čekal Stanislav

Značky: autodiagnostiku, obvodů, mikropočítače, palubního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro autodiagnostiku palubního mikropočítače, vyznačené tím, že kontakt tlačítka (1) nulování je spojen s nulovacím vstupem generátoru (2) hodinových signálů, jehož hodinový výstup je spojen s hodinovým vstupem programovatelného čítače (6) a jehož nulovací výstup je spojen jednak s nulovacím vstupem mikroprocesoru (3) a jednak s nulovacím vstupem klopného obvodu (4), jehož výstup je spojen se zastavovacím vstupem mikroprocesoru...

Článkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226793

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kugler Vladimír, Martoch Josef

Značky: tepla, článkový, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Článkový výměník tepla s ohybem vnější obalové trubky sledující ohyb teplosměnného svazku vnitřních trubek, s teplonosnou látkou v trubkách a pracovní látkou v mezitrubkovém prostoru, vyznačený tím, že ohyb je vybaven vestavbou mezitrubkového prostoru, jejíž vestavbový plech (1) s výhodou obklopuje teplosměnný svazek vnitřních trubek (2) z jeho vnitřní poloviny obvodu, svou rozevřenou částí směřuje od středu ohybu a po délce sleduje svým tvarem...

Zapojení proporcionálního dávkovacího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226792

Dátum: 01.08.1985

Autori: Labohý Ivan, Hamerník Josef, Stieber Vojtěch, Krejčík Jaroslav

Značky: čerpadla, dávkovacího, proporcionálního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení proporcionálního dávkovače, skládající se z frekvenčního převodníku nezávislé veličiny, z tvarovacího obvodu, z děliče frekvence, z prvého a druhého monostabilního klopného obvodu, z generátoru hodinových impulsů, z přepínače režimů, z čítače impulsů, z voliče proporionality, ze zesilovače elektromagnetu, z elektromagnetu a z dávkovacího čerpadla, vyznačené tím, že frekvenční převodník nezávislé veličiny (1) je spojen se vstupem...

Nosná spojovací konstrukce horní stavby dobývacích a nakládacích strojů s podvozkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226791

Dátum: 01.08.1985

Autori: Bustin Jan, Hudec Luděk, Uhnavý Tomáš, Mackerle Zdeněk

Značky: dobývacích, nakládacích, konstrukce, nosná, horní, strojů, spojovací, podvozkem, stavby

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná spojovací konstrukce horní stavby dobývacích a nakládacích strojů s podvozkem, obsahující prstence kulové dráhy, vyznačená tím, že sestává z obvodového pláště (3) skořepinového tělesa, jehož horní základna tvořená prstencem kulové dráhy (1) je kruhová a spodní základna, podstava (2) je tří až šestiúhelníková.

Způsob přípravy koncentrátů barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226790

Dátum: 01.08.1985

Autor: Roubíček Bohuslav

Značky: přípravy, barviv, koncentrátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy koncentrátů barviv pro vybarvování polyvinylchloridových izolací elektrických vodičů složených z organických nebo anorganických pigmentů, práškového polyvinylchloridu, změkčovadla, tepelného stabilizátoru polyvinylchloridu a mazadla, vyznačený tím, že se za normální teploty hněte nebo mísí násada surovin o obsahu 0,1 až 75 dílů hmot. organického a/nebo anorganického pigmentu, 5 až 75 dílů hmot. práškového polyvinylchloridu, 0,01...

Způsob přípravy 2-kyan-4-nitrobenzendiazoniumsulfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226789

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vanc Václav, Vítězslav Hanousek

Značky: způsob, 2-kyan-4-nitrobenzendiazoniumsulfátu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-kyan-4-nitrobenzendiazoniumsulfátu diazotací 2-kyan-4-nitroanilínu, vyznačený tím, že se do kyseliny nitrosylsírové, rozpuštěné v kyselině sírové, vnáší suchý prášek 2-kyan-4-nitroanilínu současně s 0,1 až 10 % kyselého nebo normálního uhličitanu alkalického kovu a/nebo uhličitanu amonného, vztaženo na hmotnost 2-kyan-4-nitroanilinu.

Zařízení pro stanovení půdních odporů v jednotlivých horizontech půdního profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226788

Dátum: 01.08.1985

Autori: Váchal Jan, Hrubý František, Lambein Eduard

Značky: horizontech, zařízení, půdního, stanovení, odporu, půdních, profilů, jednotlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stanovení půdních odporů v jednotlivých horizontech půdního profilu sestávající z válce, ve kterém je uspořádáno testovací zařízení s vyměnitelným hrotem, přičemž v dolní části tohoto válce jsou uspořádány nášlapné opěrky a v jeho horní části držadla, vyznačující se tím, že testovací zařízení (3) s výměnným hrotem (4) uložené ve vodorovném vedení (11) je ve své horní části upevněné v matici (10) uspořádané na šroubu (5), který je...

Elektroisolační lak na bázi modifikované alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 226787

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kříž Jaroslav, Přikryl Petr

Značky: bázi, modifikované, elektroisolační, alkydové, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Elektroisolační lak na bázi modifikované alkydové pryskyřice, vyznačený tím, že obsahuje 35 až 50 % hmot. modifikované alkydové pryskyřice na bázi ftalanhydridu, alifatických monokarboxylových kyselin o 16 až 20 uhlíkových atomech, 1 až 3 dvojných vazbách a případně jedné hydroxylové skupině v alifatickém řetězci, glycerinu, ethylenglykolu, pentaerythritolu a fenolformaldehydového novolaku, obsahující 1,6 až 3,0 mekv./g alifatických...

Pevný závěr s ochranou přístrojů a elektrických zařízení proti vlivům agresivní atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 226786

Dátum: 01.08.1985

Autori: Štádler Jaromír, Žáček Jiří

Značky: elektrických, atmosféry, ochranou, vlivům, agresivní, zařízení, pevný, proti, závěr, přístrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný závěr s ochranou přístrojů a elektrického zařízení proti vlivům agresivní atmosféry, vyznačující se tím, že uvnitř něho je umístěna ochranná skříň (2) s filtrem (3), přičemž ochranná skříň (2) je hermeticky uzavřena a s atmosférou je spojena přes filtr (3) s obsahem absorbéru (6) vodní páry, škodlivin a agresivních složek atmosféry.

Způsob čištění roztoku chloridu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 226785

Dátum: 01.08.1985

Autori: Bouda Josef, Svoboda František, Očenášek Vojen, Fousek Josef, Tesařík Bohumil, Pavlíček Jiří

Značky: roztoku, způsob, vápenatého, čištění, chloridů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění roztoku chloridu vápenatého pro výrobu polyvinylaromatických hmot vyznačující se tím, že se na vodný roztok chloridu vápenatého o koncentraci vyšší než 20 % hmotnosti působí po dobu 10 až 120 minut při teplotě 20 až 115 °C za míchání koncentrovaným roztokem peroxidu vodíku nebo alkalického chlornanu v obj. poměru peroxidu nebo chlornanu k roztoku chloridu vápenatého 1:50 až 1:500 roztok se případně probublává kyslíkem nebo/a...

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226784

Dátum: 01.08.1985

Autor: Feber Stanislav

Značky: cyklické, ovládané, dálkově, impulsů, posloupností, zapojení, generování, řídících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru číslicové řídicí a zejména měřicí techniky. Řeší problém dálkově ovládaného generování posloupnosti řídicích impulsů pro řízení chodu vnějšího čítače s hradlem a pamětí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že povelový impuls zahajuje spouštění posloupnosti řídicích impulsů, a to nulovacího impulsu, otevíracího impulsu, vkládacího impulsu a tento děj se po dobu trvání povelového impulsu opakuje. Zánikem povelového impulsu...

Dynamický průtokoměr pro stanovení okamžitých hodnot průtoků tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226783

Dátum: 01.08.1985

Autor: Jaroš Petr

Značky: průtoku, stanovení, tekutin, hodnot, okamžitých, průtokoměr, dynamický

Zhrnutie / Anotácia:

Dynamický průtokoměr pro stanovení okamžitých hodnot průtoků tekutin, jehož pouzdro je pružně deformovatelnou přepážkou rozděleno na vstupní prostor a výstupní prostor, vyznačený tím, že deformovatelná přepážka (2) je mechanicky spojena se škrticím orgánem (5), jenž je jediným propojením obou prostorů a jehož průtočný průřez je úměrný deformaci přepážky (2).

Zařízení pro využití odpadního tepla vznikajícího při čištění prádelenských vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 226782

Dátum: 01.08.1985

Autor: Piskoř Jaroslav

Značky: vznikajícího, tepla, využití, čištění, zařízení, odpadního, prádelenských

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro využití odpadního tepla vznikajícího při čištění prádelenských vod pomocí organických rozpustidel, vyznačující se tím, že obsahuje chladič (3) hlavového produktu vodní kolony (1) a chladič (7) hlavového produktu lanolínové kolony (6), které jsou propojené s přívodem studené chladicí vody (22), s odlučovačem fází (4) propojovacími potrubími (21,24) a propojovacím potrubím (12) s akumulační nádrží (5), která je propojovacím potrubím...

Způsob výroby galiem dotovaných monokrystalů železito-yttritého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226781

Dátum: 01.08.1985

Autor: Šrámek Jiří

Značky: galiem, dotovaných, železito-yttritého, způsob, výroby, monokrystalů, granátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby galiem dotovaných monokrystalů železito-yttritého granátu z roztoku fluoridu a kysličníku olovnatého v hmotnostním poměru 0,75 až 0,85 izotermální metodou. Rychlost odpařování roztoku je v rozmezí 2,5 až 8 hmotnostních % za den při krystalizační teplotě 1080 °C až 1110 °C.

Způsob nastavení inkrementálního odměřování polohy, zejména sedla řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226780

Dátum: 01.08.1985

Autori: Přykryl Lubomír, Kotouč Jiří, Halamíček Jaromír

Značky: odměřování, inkrementálního, zejména, způsob, polohy, papíru, nastavení, sedla, řezačky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nastavení inkrementálního odměřování polohy, zejména sedla řezačky papíru, pohyblivé části vůči pevnému referenčnímu údaji pro vyhodnocovací elektroniku, zejména tím, že se pohyblivá část nastaví do polohy odpovídající pevnému referenčnímu údaji, pak se rotorem snímače otáčí, až je signalizován nulový impuls, a v této poloze se rotor snímače zajistí vůči pohyblivé části.

Skříňová sušička prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226779

Dátum: 01.08.1985

Autori: Rehbergerová Gabriela, Polanský Alois, Šafková Miroslava, Šafek Miroslav

Značky: sušička, prádla, skříňová

Zhrnutie / Anotácia:

Skříňová sušička prádla, vyznačená tím, že je vytvořena dvoudveřovou skříní (1), jejíž vnitřní stěny, alespoň boční (2) a dveří (2´) jsou opatřeny výhřevnou folií (3), přičemž k bočním stěnám (2) jsou svisle připevněny profily (4) o příčném průřezu písmene C, ke kterým jsou šrouby (5) upevněny horizontální tyčové prvky (6) pro upevnění prádelní šňůry (7) a tyčové prvky (8), ve kterých jsou výsuvně zasunuty tyčové prvky (9) s háčky (10) pro...

Pyrotechnická směs s obsahem Zr

Načítavanie...

Číslo patentu: 226778

Dátum: 01.08.1985

Autori: Obr Zdeněk, Čunek Richard, Kulhánek Jaroslav

Značky: obsahem, směs, pyrotechnická

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrotechnické směsi s obsahem zirkonu Zr se používají převážně k zajištění spolehlivého přenosu zážehu mezi jednou pyrotechnickou směsí, například pro zajištění časového zpoždění a jinou pyrotechnickou, směsí a/nebo iniciační výbušnou látkou. Běžné pyrotechnické směsi zirkonu Zr jsou relativně značně citlivé na mechanické tření. vynález řeší snížení její citlivosti k mechanickému tření příměsí calcium silicidu CaSi2.

Překlápěč předmětů deskového chrakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226777

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jaroš Josef, Šindelář Ladislav, Dušátko Karel

Značky: deskového, překlápěč, předmětů, chrakteru

Zhrnutie / Anotácia:

Překlápěč sestává ze stolu, na kterém je umístěn posuvný vozík. Na vozíku jsou na společném hřídeli s pastorkem připevněny vidlice. Do pastorku zabírá hřeben spojený s pístnicí tlakového válce. Překlápěč lze využít ve všech odvětvích průmyslu, kde je potřeba překlápění předmětů deskového tvaru.

Způsob desorpce plynů z vícefázové případně vícesložkové směsi kapalné a plynné fáze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226776

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kvasnička Jan, Plaček Ivan, Sláma Vladimír

Značky: způsobu, plynné, kapalné, případně, způsob, zařízení, desorpce, tohoto, vícefázové, fáze, směsi, plynů, provádění, vícesložkové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob desorpce plynů z vícefázové a případně vícesložkové směsi kapalné a plynné fáze ve vodicím válci se zabudovaným posuvným vodícím válcem s tangenciálním a axiálním míchadlem ve spodní části válce, při přenosu hybnosti míchadla na kontinálně přitékající a odtékající směs plynů a kapaliny zejména usměrňovacím válcem aeračního zařízení vyznačený tím, že přítok směsi je regulován v závislosti na odtoku při zachování stálé anebo měnící se...

Způsob ovládání plavnosti řazení samočinné stupňové převodovky a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226775

Dátum: 01.08.1985

Autori: Pecháček Ctirad, Poljak David Grigorjevič, Giruckij Olgert Ivanovič, Jesenovskij-laškov Jurij Konstantinovič, Hau Antonín

Značky: zapojení, způsob, samočinně, tohoto, řazení, stupňové, plavnosti, ovládání, provádění, způsobu, převodovky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ovládání plavnosti řazení samočinné stupňové převodovky řazené pod zatížením spínáním a rozpínáním třecích elementů povely k řazení vysílanými elektronickým ovládacím zařízením, vyznačený tím, že se na základě vyslání povelu k řazení vyššího převodového stupně ihned spíná spínaný řadicí element, vyhodnocuje se změna otáček motoru a sleduje čas řazení, přičemž rozpínatelný řadicí element se rozpíná po dosažení předvolené změny otáček...

Způsob odstraňování alkalických zbytků louhů ze součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226774

Dátum: 01.08.1985

Autor: Brázda Miroslav

Značky: alkalických, způsob, odstraňování, zbytků, součástek, louhů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování alkalických zbytků louhů ze součástek, zejména ze součástek po alkalické oxidaci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po oplachu vodou po alkalické oxidaci se součástka vystaví působení 0,1 až 15 % vodnému roztoku alespoň jedné soli ze skupiny solí hořečnatých a zinečnatých disociovatelných ve vodě za vzniku kationtu hořečnatého nebo zinečnatého, načež se provede oplach vodou a osušení.

Zajišťovací pancíře pro mlecí desky ventilátorových mlýnů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226773

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vocel Milan, Šustek Alois, Zelenka Antonín

Značky: mlýnů, zajišťovací, desky, mlecí, způsob, ventilátorových, pancíře, jejich, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zajišťovací pancíře pro mlecí desky ventilátorových mlýnů, vyznačené tím, že jsou tvořeny tělem (1), do něhož plynule přechází uzamykací žebro (2), přičemž v těle (1) jsou předlity tvarované otvory (3) pro upevňovací šrouby se zapuštěnou a tvarovanou hlavou.

Jiskrově bezpečné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226772

Dátum: 01.08.1985

Autori: Černín Václav, Riedel Jan

Značky: jiskrově, zařízení, bezpečné

Zhrnutie / Anotácia:

Jiskrově bezpečné zařízení, které se skládá alespoň z jednoho elektronického obvodu a alespoň z jednoho akumulátoru, vyznačené tím, že elektronický obvod (1) a akumulátor (2) jsou umístěny ve společném nerozebíratelném bloku (3), v němž je akumulátor (2) uložen v kovovém pouzdře (4), a ochranné odpory (5, 6) jsou umístěny v kovovém obalu (7).

Kyselý abrazívní čisticí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226771

Dátum: 01.08.1985

Autori: Ječný Jiří, Weber Jaroslav, Langer Oskar

Značky: čisticí, prostředek, kyselý, abrazivní

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselý abrazivní čisticí prostředek s obsahem pórézních abrazivních látek, vyznačující se tím, že se skládá z 5 až 50 % hmotnostních práškovitého koncentrátu aktivních látek, tvořeného z 23 až 77 % hmotnostních kyselinovzdorného pórovitého nosiče, jako je silikagel nebo křemelina, na kterém je adsorbováno 1 až 30 % hmotnostních tenzidů, jako jsou alkylpolyglykolétersulfáty nebo alkylsulfokyseliny, 1 až 45 % hmotnostních anorganických kyselin,...

Zapojení pro číslicové řízení předstihové charakteristiky spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226770

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kunz Milan, Pavlák Milan, Pelíšek Miloš, Nosek Jaroslav, Slavíček Ivan

Značky: číslicové, řízení, motorů, spalovacího, zapojení, předstihové, charakteristiky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro číslicové řízení předstihové charakteristiky spalovacího motoru vyznačené tím, že snímač zubů /3/ je přes čítač otáček /4/ a paměťový obvod /5/ připojen ke komparátoru /8/ a současně snímač značkových zubů /6/ je přes čítač polohy /7/ zapojen ke komparátoru /8/, k jehož výstupu je připojen zpožďovací obvod /9/, na který je také připojen snímač a čítač pro další parametr /10/.

Opticky systém pro rovnoměrné osvětlování

Načítavanie...

Číslo patentu: 226769

Dátum: 01.08.1985

Autor: Mráček František

Značky: rovnoměrné, opticky, osvětlování, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Optický systém pro osvětlování plochy sestávající ze zdroje světla, interferenčních zrcadel, modulátorů barevných složek světla a dutého osově symetrického světlovodného odražeče před osvětlovanou plochou, vyznačující se tím, že dutý osově symetrický světlovodný odražeč (2) má průsečnici (3) s libovolnou rovinou procházející osou symetrie tohoto odražeče (2) a protínající jeho účinnou plochu, tvarovanou tak, že všechny středy oskulačních...

Způsob přípravy bifunkčních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226768

Dátum: 01.08.1985

Autori: Antonová Elisabeth, Schulz Hans-peter, Singer Hans, Griehl Volker, Stubenrauch Dieter

Značky: bifunkčních, přípravy, polymerů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bifunkčních polymerů aniontovou polymeraci dilithiovými sloučeninami v nepolárních rozpouštědlech. Jako iniciátoru se používají dilithiové adukty konjugovaných dienů, popřípadě substituovaných, připravené ve směsi toluén-tetrahydrofuran, benzentetrahydrofuran nebo dietyléter tetrahydrofuran. Tyto roztoky iniciátorů umožňují homogenní polymeraci v uhlovodících bez přerušování řetězce štěpením éteru, takže se dají výhodně...

Zemní souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 226767

Dátum: 01.08.1985

Autor: Kreibich Michal

Značky: zemní, souprava

Zhrnutie / Anotácia:

Zemní souprava pro ovládání uzavíracích orgánů potrubí s možností výměny těsnění bez provádění výkopu, kde vřeteno šoupěte je spojkou s prodlužovací tyčí, vedenou v ochranném plášti, vodotěsně připojeném k šoupěti, připojeno k ovládacímu zařízení šoupěte, vyznačená tím, že spojka (8), která je vodotěsně otočně uložena v ochranném plášti (3) je opatřena na obou koncích vnitřními jehlany, kterými je nasazena na odpovídající jehlany jednak vřetene...

Zařízení pro kontrolu utěsňování filtračních desek kalolisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226766

Dátum: 01.08.1985

Autor: Vácha Tomáš

Značky: kontrolu, filtračních, kalolisů, zařízení, desek, utěsňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu utěsňování filtračních desek kalolisu, tvořené přední a zadní skříní kalolisu, na kterých je jednak opřen společný hlavní nosník s filtračními deskami a jednak ukotveny nosníky světelné ochrany se soustavou vysílačů a přijímačů, vytvářejících obdélníkovou světelnou ochrannou síť, vyznačeně tím, že proti každému vysílači (10) je uspořádán otočně ve vertikálním i horizontálním směru alespoň jeden kontrolní přijímač (11a).

Tyčkový zmlžovač nebulizačního inhalátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226765

Dátum: 01.08.1985

Autor: Krásný Jaroslav

Značky: inhalátoru, zmlžovač, tyčkový, nebulizačního

Zhrnutie / Anotácia:

Tyčkový zmlžovač nebulizačního inhalátoru, opatřený zmlžovacími tryskami, otvory přisávání tekutiny, přívodním otvorem napájecího média a skleněnými korálky, vyznačující se tím, že zmlžovací trysky (2) jsou uspořádány kolmo k ose těla (1) zmlžovače.

Zapojení k měření a vyhodnocování parametrů vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 226764

Dátum: 01.08.1985

Autori: Širokorad Jurij, Večeřa Jiří

Značky: měření, parametrů, vibrací, zapojení, vyhodnocování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k měření a vyhodnocování parametrů vibrací, zejména vibrací rotačních soustrojí s tepelnými turbínami a kompresory. U zapojení podle vynálezu je na vstup dvoučinného detektoru připojen zesilovací člen s předřazenými integrátorem a snímačem a na výstup dvoučinného detektoru jsou připojeny oddělovací zesilovač s analogovým výstupem, přepínač indikačního přístroje a komparátory s digitálními vystupy. Vynález může být...

Kanoistická vzpěrka a opěrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226763

Dátum: 01.08.1985

Autor: Marek Ludvík

Značky: opěrka, kanoistická, vzpěrka

Zhrnutie / Anotácia:

Kanoistická vzpěrka a opěrka, tvořená rychloupínacími pásky, vyznačená tím, že jedna část rychloupínacích pásků (4, 9) je uložena na dně (5) lodě a druhá část rychloupínacích pásků (2, 7) je upevněna na obuvi (3, 8) závodníka.