Zverejnene patenty 15.07.1985

Způsob ztekucování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222293

Dátum: 15.07.1985

Autori: Carr Norman, Schmid Bruce

Značky: způsob, uhlí, ztekucování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ztekucování uhlí, při kterém se recykluje produkovaná suspenze obsahu jící produkt o teplotě varu 193 až 454 °C, produkt o teplotě varu nad 454 °C a minerální zbytek do mísicí zóny, kde se mísí se zaváděným uhlím. Musí se recyklovat minimálně takové množství suspenze, aby směs v mísicí zóně byla čerpatelná. Jestli že obsah pevných látek v mísicí zóně vzroste nad hranici čerpatelnosti, musí se množství zaváděné recyklované suspenze...

Zařízení k nastavování polohy pro hydraulický pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 222281

Dátum: 15.07.1985

Autor: Friedrich Richard

Značky: pohon, polohy, hydraulický, zařízení, nastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží k zabrzdění hmoty, uváděné do pohybu hydromotorem, nezávisle na rychlosti, reprodukovatelně a měkce nebo v optimální době a v přesné poloze. Zařízení obsahuje regulační člen, který vyrábí nebo reguluje proud tlakového média a je uváděn v činnost elektronickým výkonovým stupněm, jenž dostává řídicí signál z elektronického napěťového omezovače. Vstupní napětí odebírané z napěťového zdroje, např. z potenciometru, se vede do...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu Claviceps purpurea (Fr.) TUL. CCM F – 672

Načítavanie...

Číslo patentu: 222150

Dátum: 15.07.1985

Autori: Spáčil Jiří, Harazim Pavel, Malinka Zdeněk

Značky: průmyslový, claviceps, fr, purpurea, nový, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Nový průmyslový kmen pyrenomycety Claviceps purpurea (Fr.) TUL. je určen k polní produkci sklerocií námele s vysokým obsahem velmi čistého alfa-ergokryptinu. Účelem nového průmyslového kmene je zlepšení vlastností námelové drogy, která slouží jako surovina pro výrobu námelových alkaloidů a jejich lékových forem. Sklerocia tohoto kmene je možné využít k výrobě alfa-ergokryptinu, který může být konečným produktem nebo může sloužit pro...

Spôsob stanovenia medziproduktov výroby 3,7-dimetyl-1-(5-oxohexyl)xantínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222149

Dátum: 15.07.1985

Autor: Proksa Bohumil A Jedličáková Marta

Značky: výroby, 3,7-dimetyl-1-(5-oxohexyl)xantínu, medziproduktov, stanovenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia medziproduktov výroby 3,7-dimetyl-1-(5-oxohexyl)xantínu, menovite 2-metyl-3-etoxykarbonyl-5,6-dihydropyránu a 6-brómhexan-2-ónu plynovou chromatografiou na stredne polárnych zakotvených fázach alebo zmesných fázach
chromatogramy sa vyhodnocujú metódou vnútorného štandardu, 2-oxobornán sa používa ako referečná látka. Oblastí použitia je farmaceutický priemysel.

Čítačový transkodér s možností změny měřítka převáděného údaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222148

Dátum: 15.07.1985

Autor: Jan Jiři

Značky: transkodér, údaje, možností, změny, převáděného, čítačový, měřítka

Zhrnutie / Anotácia:

Čítačový transkodér s možností změny měřítka převáděného údaje, jehož hlavní části tvoří převodník čísla v kódu vstupního údaje na časový interval, hradlo a čítač pracující v kódu výstupního údaje, učinkuje tak, že výstup převodníku čísla v kódu vstupního údaje na časový interval ovládá prostřednictvím hradla vstup pomocného hodinového pulsu do čítače pracujícího v kódu výstupního údaje. Vynález se může uplatnit v elektronice, měřicí a řídicí...

Čítačová dělička v pevné čárce

Načítavanie...

Číslo patentu: 222147

Dátum: 15.07.1985

Autor: Jan Jiři

Značky: čárce, čítačová, pevně, dělička

Zhrnutie / Anotácia:

Čítačová dělička v pevné čárce, jejímiž hlavními částmi jsou převodník čísla na sérii impulsů, programovatelný dělič kmitočtu a binární dělič, vyznačující se tím, že výstup převodníku (1) čísla na sérii impulsů je spojen s čítacím vstupem programovatelného děliče (4) kmitočtu, dále je výstup programovatelného děliče (4) kmitočtu připojen ke vstupu binárního děliče (5).

Způsob přípravy homo a kopolymerizátů konjugovaných dienů a vinylaromatických sloučenin, které jsou končeny blokovanými isokyanáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222146

Dátum: 15.07.1985

Autori: Roth Christoph, Setzkorn Georg, Urban Otto A Anton Elisabeth

Značky: vinylaromatických, isokyanáty, konjugovaných, kopolymerizátů, blokovanými, přípravy, které, způsob, končeny, sloučenin, dienů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů konjugovaných dienů a vinylaromatických sloučenin, které jsou končeny blokovanými isokyanáty, eniontovou polymerací, vyznačený tím, že se aktivní difunkční polymerní řetězce přeruší diisokyanáty při teplotě 10 až 70 °C, s výhodou 25 až 50 °C a za poměru diisokyanátu k alkalickému kovu, vázanému na uhlík, 1 až 10, s výhodou 2 až 3,5, tím, že se po ukončení polymerace přidá jako přerušovací činidlo...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu Claviceps purpurea (Fr.) TUL. CCM F – 722

Načítavanie...

Číslo patentu: 222145

Dátum: 15.07.1985

Autori: Harazim Pavel, Malinka Zdeněk, Spáčil Jiří

Značky: fr, claviceps, průmyslový, nový, purpurea, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení vlastností sklerocií námele, užívaných při výrobě námelových alkaloidů a jejich lékových forem. Uvedeného účelu se dosáhne použitím nového průmyslového kmene pyrenomycety Claviceps purpurea (Fr) TUL. CCM F-722 pro polní produkci námelové drogy. Sklerocia tohoto kmene se vyznačují velmi vysokou produkcí ergokristinu. Tato sklerocia je možné využít k efektivní výrobě čistého ergokristinu a jeho darivátů, které jsou...

Ochrana volně uložené předepjaté výztuže proti korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 222144

Dátum: 15.07.1985

Autori: Skupin Lumír, Horyna Milan

Značky: volně, ochrana, výztuže, proti, předepjaté, korozi, uložené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se na výztuž osadí kovový nebo plastový kryt a volný prostor mezi výztuží a krytem se vypění polyuratanovou pěnou s příměsí 2 až 8 dílů kyselého fosforečňanu amonného a 0,02 až 0,08 dílů molybdeňanu amonného vztaženo na hmotnost pěny.

Způsob polymerace dienů v rozpouštědlech pomocí bifunkčních lithiových iniciátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222143

Dátum: 15.07.1985

Autori: Antonová Elisabeth, Urban Otto, Roth Christoph

Značky: rozpouštědlech, polymerace, iniciátorů, dienů, způsob, bifunkčních, pomocí, lithiových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace dienů, zejména 1,3-butadienu, isoprenu nebo dimetylbutadienu, jakož i jejich kopolymerů s vinylaromatickými sloučeninami, v rozpouštědlech, zejména trietylaminu, anisolu, difenyléteru nebo dioxanu, pomocí bifunkčních lithiových iniciátorů, vyznačený tím, že se jako iniciátor použije reakční produkt sekundárního terciárního nebo cyklického alkyllithia a alfametylstyrenu, připravený v alifatickém nebo cykloalifatickém...

Způsob karboxylace roztoku “živých” polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222142

Dátum: 15.07.1985

Autori: Ballayer Winfried, Götz Reiner, Stubenrauch Dieter, Griehl Volker

Značky: živých, polymerů, způsob, roztoku, karboxylace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob karboxylace roztoku "živých" polymerů o molekulové hmotnosti 1 000 až 20 000, zejména 2 000 až 10 000, připravených antontovým polymeračním mechanismem za stechiometrického přebytku vhodného plynného reakčního činidla, zejména kysličníku uhličitého, na polymer s koncovými karboxylovými skupinami, vyznačený tím, že se centrálně proudící roztok "živého" polymeru, obsahující až 40 % hmotnostních, s výhodou 25 až 30 % hmotnostních "živého"...

Způsob homopolymerace a kopolymerace 1,3-diolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222141

Dátum: 15.07.1985

Autori: Fröhlich Hans-otto, Roth Christoph, Antonová Elisabeth, Keiser Stephan, Schulz Hans-peter, Harosková Christa, Griehl Volker

Značky: způsob, homopolymerace, 1,3-diolefinů, kopolymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kopolymerace a homopolymerace 1,3-diolefinů, zejména butadienu a isoprenu na polymery s funkčními skupinami nebo bez nich mající relativní molekulovou hmotnost od 1 000 do 500 000, s mikrostrukturou v rozsahu od více než 90 % struktur 1,4 až do více než 90 % struktur 1,2, v homogenní fázi a v nepolárních rozpouštědlech, popřípadě s přídavkem polárních rozpouštědel v přítomnosti bifunkčních iniciátorů, vyznačený tím, že se 1,3-diolefiny...

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů konjugovaných dienů a vinylaromatických sloučenin s chloromravenčanovými koncovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222140

Dátum: 15.07.1985

Autori: Urban Otto, Griehl Volker, Roth Christoph, Anton Elisabeth

Značky: chloromravenčanovými, koncovými, konjugovaných, sloučenin, kopolymerů, homopolymerů, způsob, skupinami, přípravy, dienů, vinylaromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů a/nebo kopolymerů konjugovaných dienů s vinylaromatickými sloučeninami s chloromravenčanovými koncovými skupinami reakcí polymerů, obsahujících hydroxylové skupiny, s fosgenem vyznačený tím, že polymerní diol s molekulovou hmotností 2 000 až 20 000, s výhodou 4 000 až 9 000 reaguje s kapalným nebo plynným fosgenen v poměru 1:1 až 1:5, s výhodou 1:2 až 1:3, za teploty, která se stupňovitě zvyšuje v rozsahu od 20 °C...

Způsob výroby přírubového izolačního spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222139

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kredba Jaroslav, Boubela Lubomír, Radomil Milan, Macura Miloslav, Beneš Ivo

Značky: přírubového, izolačního, výroby, spoje, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby přírubového izolačního spoje sestávajícího ze dvou přírub spojených a utěsněných vrstvou vytvrzené pryskyřice, dále spojených šrouby elektricky odizolovanými alespoň od jedné z přírub. Podstatou vynálezu je to, že po nanesení pryskyřice smíchané s tužidlem se na stykovou plochu jedné z obou přírub souměrně rozmístí alespoň tři elektricky nevodivá distanční tělíska o stejné tlouštce, alespoň 0,2 mm. Vynález lze...

Těsnicí a vodicí souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 222138

Dátum: 15.07.1985

Autori: Skopal Vladimír, Bodlák Milan, Žák Pavel

Značky: těsnicí, souprava, vodiči

Zhrnutie / Anotácia:

Přední těsnicí kroužek a zadní těsnicí kroužek jsou opatřeny na jedné čelní straně osazením klínového tvaru, které zapadá do zápichu ve tvaru "V", vytvořeného na obou čelních stranách středního rozpínacího kroužku, přičemž všechny kroužky jsou v polovině obvodu děleny a jejich dělicí roviny jsou navzájem pootočeny o 90 °C a rozpínací kroužek je ve své dělicí rovině opatřen zámkem a že kroužky jsou vyrobeny z materiálu "textit".

Zařízení pro regulaci dodávky akcelerační pumpičky karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222137

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pitra Jiří, Nožina Vladislav

Značky: regulaci, dodávky, pumpičky, akcelerační, karburátoru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích motorů. Řeší technický problém množství dodávaného akcelerační pumpičkou při různých teplotách motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vnitřní konec bimetalové spirály je připojen k axiálně a otočně pohyblivému čepu spolupracujícím s regulační jehlou a opatřenému minimálně jednou šroubovou plochou dosedající na odpovídající plochu v tělese karburátoru. Vynálezu může být využito v oborech zabývajících se...

Plnicí soustava zvláště přeplňovaného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222136

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kotoč Štefan

Značky: plnicí, přeplňovaného, zvláště, soustava, motorů, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plnicí soustavy zvláště přeplňovaného spalovacího motoru s jednoventilovým rozvodovým mechanismem, jehož ventil vykonává v době jednoho úplného pracovního oběhu jeden souvislý zdvihový pohyb, pozůstávajícího z jednoho zdvihu otevíracího a jednoho zdvihu zavíracího do původní polohy, kde plnicí potrubí je v oblasti ventilu propojeno s výfukovým potrubím, přičemž v plnicím potrubí je uspořádáno turbodmychadlo. Podle vynálezu je v...

Stavebnice skříní, stolů, stojanů elektrotechnických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222135

Dátum: 15.07.1985

Autori: Laichter Aleš, Bednář Václav, Urban Josef, Kupa Jiří

Značky: elektrotechnických, stojanu, stolu, skříní, stavebnice, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu může být hlavně využito v elektrotechnickém průmyslu, zejména ve slaboproudém oboru. Řeší se jím stavebnicové konstrukce skříní elektrotechnických zařízení obsahujících ucelené modulové mechanické podsestavy. Stavebnice je vytvořena z běžných hutnických polotovarů tyčí příčného průřezu Z, L, U a oplášťování skříně je upevněno pomocí závěsů s pružinovým zajištěním. Vynálezu lze využít tam, kde se používají stavebnicové modulové...

Přísada do betonových směsí a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222134

Dátum: 15.07.1985

Autori: Beran Jaroslav, Simonides Jan

Značky: betonových, výroby, prísada, její, směsi, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přísady do betonových směsí, která je složena z popílků o velikosti 0,1 až 100 ?m, k nimž jsou přimíseny kondenzáty kyseliny sírové a sulfonových kyselin, připravitelné sulfonací a současnou esterifikací parafinů, dehtů, asfaltů, vosků, mazutu, minerálních a rostlinných olejů, tuků, kondenzátů fenolů s aldehydy nebo ketony ze skupiny sacharidů, produktů hydrolýzy složených sacharidů, škrobů, melasy nebo směsí formaldehydových...

Zařízení pro omezení velikosti nebezpečného napětí indukovaného z vedení vn a vvn na nadzemní sdělovací vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222133

Dátum: 15.07.1985

Autori: Císař František, Tomek Pavel, Adam Jaroslav, Fuhrherr Jan, Skřivanová Marie

Značky: vedení, zařízení, omezení, indukovaného, sdělovací, velikostí, nebezpečného, napětí, nadzemní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro omezení velikosti nebezpečného napětí indukovaného z vedení vn a vvn na nadzemní sdělovací vedení, se skládá z můstkového zapojení diod, v jehož úhlopříčce je zapojen nejméně jeden vysokonapěťový usměrňovač a jehož jeden vrchol je zapojen k vodiči nadzemního sdělovacího vedení a druhý další vrchol k uzemnění.

Uzavřený sběrač oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222132

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pospíšil Jiří, Patera Josef

Značky: oleje, uzavřený, sběrač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavřeného sběrače oleje, oddělujícího od sebe břit těsnicího kroužku náboje kola nebo koncového přívodu, obsahujícího olejovou náplň a vnitřní prostor brzdy. Uzavřený sběrač oleje je tvořen pláštěm se dvěma kruhovými otvory, uloženým menším průměrem na válcové části nerotujícího protikusu a větším průměrem na náboji kola koncového převodu. Přitom alespoň jeden z průměrů je opatřen těsněním. Těsnění může být uloženo v drážce...

Zařízení k synchronizaci listového stroje, zejména řízeného elektronickou řídicí jednotkou, s tkacím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222131

Dátum: 15.07.1985

Autori: Zelenka Jiří, Vlk Petr, Sedlický Václav

Značky: jednotkou, stroje, řízeného, listového, synchronizaci, řídící, tkacím, zařízení, strojem, zejména, elektronickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k synchronizaci listového stroje, zejména řízeného elektronickou řídicí jednotkou, s tkacím strojem. Vynález řeší otázku předávání informací o postavení listů pro tkaní či párání sudého nebo lichého útku z časového hlediska. Jeho podstata spočívá v tom, že na hřídel listového stroje je připevněn alespoň jeden pár kotoučů. Každý z nich je opatřen alespoň jedním otvorem a/nebo výstupkem. Na rám listového stroje jsou...

Zásobníkový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 222130

Dátum: 15.07.1985

Autori: Urbánek Květoslav, Olešovský Jaroslav, Opletal Miloslav

Značky: zásobníkový, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zásobníkového uzávěru sypkých a kusových materiálů, zejména pro zásobníky surového uhlí v tepelných elektrárnách. U zásobníkového uzávěru podle vynálezu je pod výsypkovým hrdlem zásobníku ustavený rám opatřen pohyblivě upraveným uzavíracím štítem, uloženým přesuvně na vodicích kladkách, kde přední část rámu je pro podávaný materiál průchozí a v zadní části rámu je umístěno přesuvové ústrojí, které obsahuje přímočarý tlakový...

Způsob čištění matrice magnetického separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222129

Dátum: 15.07.1985

Autori: Havlíček Václav, Ryska Antonín, Štěpánek Zdeněk, Lhota Edgar

Značky: magnetického, separátoru, matrice, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetické separátory se používají ke zvyšování koncentrace nebo odstraňování magnetických příměsí z různých surovin, které se do separátoru zavádějí obvykle ve formě suspenze pevných částic v kapalině. Magnetický podíl obsažený ve vstupní suspenzi se v průběhu separačního cyklu zachytává na jednotlivých elementech matrice, která se postupně zanáší, což se projevuje negativně na účinnosti separátoru. Matrice se proplachuje bez působení...

Zapojení pro antipompážní regulaci turbokompresoru nebo turboexhaustoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222128

Dátum: 15.07.1985

Autori: Smetana Josef A Varcop Ludvík, Fibír Jan, Bělík Josef

Značky: turbokompresoru, zapojení, antipompážní, regulaci, turboexhaustoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká turbokompresorů a turboexhaustorů a řeší zapojení pro antipompážní regulaci. V obecném uspořádání je výstup snímače referenčního tlaku spojen se vstupem dynamicky nesouměrného přenosového členu, jehož výstup je spojen s prvním vstupem soustavy pro výpočet regulační odchylky. Se druhým vstupem soustavy obvodů pro výpočet regulační odchylky je spojen výstup snímače průtoku. Regulační odchylka se odvozuje z tlakové diference měřené...

Potrubní tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222127

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kudela Stanislav

Značky: tvarovka, potrubní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru potrubí a armatur a týká se potrubní tvarovky tvaru "T", křížového tvaru, případně speciálního křížového tvaru. Podstatou vynálezu je, že nosné potrubí je opatřeno kuželovým vybráním, jemuž kuželovitostí odpovídá kuželový přechod odbočných hrdel, kde v místech koncentrace napětí, tj. v místech proniku odbočných hrdel do nosného potrubí jsou vevařena eliptická výztužná žebra, jejichž styková místa jsou spojena obvodovým...

Motorová brzda pro vozidla se spalovacím motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222126

Dátum: 15.07.1985

Autori: Neumann Ladislav, Třetina Josef, Socha Zdeněk

Značky: motorem, spalovacím, vozidla, brzda, motorová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru a řeší problém uspořádání motorové brzdy ve výfukovém potrubí za účelem snížení hluku a zvýšení životnosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hřídel klapky motorové brzdy je opatřen dvouramennou pákou, jejíž jedno rameno je uloženo v pístnici vzduchového válce a její druhé rameno se opírá o hlavu šroubu, uloženého pohyblivě v konzole na desce. Vynález není použitelný v jiných oborech.

Mechanismus pro ovládání regulačních čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 222125

Dátum: 15.07.1985

Autori: Skočdopole Karel, Borůvka Miroslav

Značky: regulačních, čerpadel, mechanismus, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích motorů. Řeší technický problém vedení a zajištění regulačních tyčí vstřikovacích čerpadel. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na regulační tyči je upevněn tvarový čep, jehož konec zasahuje do podélné drážky, která je vytvořena ve vodicí liště. Vodicí lišta je uložena otočně v otvoru skříňky, která chrání celý mechanismus a zajišťuje možnost dokonalého mazání. Vynálezu je možno použít v různých kinematických...

Použití vedlejších produktů oxonace propylenu jako inhibitoru koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 222124

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kocmich Václav, Zeman Zbyněk

Značky: produktů, oxonace, koroze, inhibitorů, propylenu, vedlejších, použití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití vedlejších produktů oxonace propylenu, vznikajících při přípravě nebo/a regeneraci katalyzátoru pomocí kyseliny dusičné nebo jejich solí, s destilačním rozmezím 80 až 330 °C o hmotnosti 880 až 920 kg/m3 při 20 °C nebo jejich směsi s 20 až 80 % hmot. filmotvorného inhibitoru, v koncentraci 1 až 100 ppm, výhodně 1 až 15 ppm, jako inhibitoru koroze.

Zařízení pro polévání a sušení výrobků tvaru rotačních dutých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 222123

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kolář Jan

Značky: výrobků, polévání, tvaru, sušení, dutých, rotačních, těles, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru povrchové úpravy a řeší automatické vkládání výrobku do kleštiny, jeho polití, přisušení, otření okraje a zavezení do sušárny. Podstatou vynálezu je vkládací dopravník, jehož zvedací zařízení zvedá výrobek do prostoru vhodně orientované kleštiny, která jej uchopí, a po projetí polévacím zařízením a přisoušecím tunelem je výrobek vypuštěn na pogumované válečky, které očistí okraj a výrobek dopraví do sušárny. Vynález je...

Polovodičová jednotka s tyristory, zejména pro střídače na vyšší kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222122

Dátum: 15.07.1985

Autor: Štefl Milan

Značky: střídače, polovodičová, jednotka, zejména, tyristory, kmitočty, vyšší

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové jednotky s tyristory, určené pro střídače na vyšší kmitočty v můstkovém zapojení a řeší jednak problém symetrie impedancí jednotlivých větví můstku, jednak nastavení potřebné strmosti nárůstu proudu tyristory střídače při komutaci. Účelu se dosahuje tak, že u polovodičové jednotky s tyristory zejména pro střídače na vyšší kmitočty v můstkovém zapojení, používající sloupcového bloku, u něhož jsou v nosném rámu z...

Kompenzační vložka k odstranění kmitů a dilatací v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222121

Dátum: 15.07.1985

Autor: Steiner Vladimír

Značky: dilatací, vložka, odstranění, potrubí, kmitů, kompenzační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompenzační vložky do potrubí k pneumatické dopravě silně abrazívních látek, např. práškového uhlí v nosném vzduchu. Kompenzační vložka k odstranění kmitů a dilatací v potrubí, vyloženém otěruvzdorným materiálem, je konstruována tak, že mezi dvě zvětšené příruby je namontován zvenčí pružný prvek, např. vícevrstvý ocelový vlnovec. K jedné z přírub je přivařen trubkový mezikus, do něhož je zatmelena betonem vložka z otěruvzdorného...

Zařízení pro přívod paliva do spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222120

Dátum: 15.07.1985

Autori: Skvortcov Alexandrovič Valerij, Kuske Janovič Jevgenij, Sviridov Borisovič Jurij, Lukin Minovič Alexandr, Afrosimova Nikolajevna Věra, Kozlovskij Viktorovič Vadim

Značky: zařízení, spalovacích, motorů, přívod, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přívod paliva do spalovacích motorů, sestávajícího ze sacího potrubí se škrticí klapkou a povrchovou odpařovací částí, na jejíž jeden úsek se přivádí teplo, a z ústrojí pro přívod paliva spojeného s dávkovacím blokem. Ústrojí pro přívod paliva obsahuje prostředek pro přívod paliva ve formě filmu na povrchovou odpařovací část, uspořádaný na jednom konci povrchové odpařovací části. Úsek pro přívod tepla je na...

Ochranný kryt brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222119

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pražský Bořivoj

Značky: ochranný, kotouče, brousicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zajištění pohodlného přístupu orovnávacího nástroje k brousicímu kotouči, opatřenému uzavíratelným ochranným krytem, tedy zejména u strojů, kde je požadováno časté orovnávání přímo na brousicím stroji, příkladně u strojů na broušení ozubení šnekovým brousicím kotoučem. Úkol je vyřešen tím, že hlavní kryt (6) je prostřednictvím prvých deformačních členů (4) připevněn k otočné přírubě (3), která je otočně umístěna na pevné přírubě...

Způsob dělení směsi kyslíku, dusíku a argonu dvoustupňovou rektifikací a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222118

Dátum: 15.07.1985

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

Značky: kyslíku, dusíku, směsi, zařízení, způsobu, dělení, dvoustupňovou, argonu, provádění, rektifikací, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dělení vzduchu při nízkých teplotách a řeší problém zvýšení výtěžnosti produktů dělení v případě, kdy poměr průtoku produktů, tlakového dusíku a nízkotlakého kyslíku, je blízký hodnotě 4 : 1. Tohoto cíle se dosahuje způsobem dvoustupňové rektifikace, při němž kapalina, stékající v prvním stupni z patra, pod které je přivedena dělená směs, je zaváděna nad nejvyšší patro druhého stupně a obohacuje stoupající páru na složení blízké...

Ventil pro regulaci chlazení spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222117

Dátum: 15.07.1985

Autor: Gonsior Ladislav

Značky: spalovacích, regulaci, chlazení, motorů, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru, konkrétně automatické regulace chlazení motorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ovládací tyčka ventilu pro regulaci je vytvořena ze tří částí, kde regulační tyčka je na jedné své straně opatřena čepem a její druhá strana je zalisována do ocelového pouzdra, které je po svém obvodu v oblasti podélných otvorů trubky vnějšího pouzdra opatřeno otvory, přičemž regulační tyčka zasahuje do ocelového pouzdra...

Zařízení ke chlazení chladivových pístových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222116

Dátum: 15.07.1985

Autori: Držmíšek Jaroslav, Koudelka Ludvík

Značky: kompresoru, chladivových, pístových, zařízení, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke chlazení chladivových pístových kompresorů zejména víceválcových rychloběžných kompresorů nástřikem kapalného chladiva z vysokotlaké části okruhu do tepelně exponovaných míst kompresorového soustrojí např. hlav válců, chladiče oleje a odlučovače oleje. Na výtlačném potrubí je uložena speciální nádoba na kapalné chladivo se zařízením na jeho doplňování. Speciální nádoba je ve své horní části propojena jednak s potrubím o sacím tlaku...

Zařízení pro sdílení hmoty a tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222115

Dátum: 15.07.1985

Autori: Hladký Václav, Brož Zdeněk, Červenka Jan, Kolář Václav, Srba Jaroslav, Endršt Mirko

Značky: hmoty, tepla, sdílení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro sdílení hmoty a tepla s rozdělovačem kapaliny, sestáveným z distančních vložek, které jsou spojeny s deskami vestavby. Jednotlivé distanční vložky žlábkovitého tvaru jsou tvořeny dvojicí bočnic, vyhnutých od roviny desky vestavby do tvaru písmene Y, přičemž horní okraje distančních vložek jsou ob jednu umístěny ve dvou vodorovných rovinách. Uvedené bočnice jsou zhotoveny z jemného tahokovu. Konstrukce distančních...

Výfukový systém turbodmychadlem přeplňovaného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222114

Dátum: 15.07.1985

Autori: Macek Jan, Ševčík Jiří

Značky: spalovacího, turbodmychadlem, motorů, přeplňovaného, výfukový, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Zkrácení vyložení turbodmychadla od nejbližšího válce motoru. Výfukový systém turbodmychadla na výfukové plyny přeplňovaného spalovacího motoru, jehož měnič pulsací vytvořený tryskou, směšovací trubicí, difuzorem a vstupní skříní turbiny je umístěn uvnitř kompenzátoru teplotních dilatací.

Motorgenerátor se stabilizací teploty vzduchem chlazeného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222113

Dátum: 15.07.1985

Autori: Juskanič Jan, Solanský Jiří

Značky: vzduchem, motorů, teploty, motorgenerátor, stabilizaci, chlazeného

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je motorgenerátor se stabilizací teploty vzduchem chlazeného motoru, určený pro aplikace zejména v elektrocentrálách. Chladicí tunel válců spalovacího motoru a chladiče oleje je svým vstupem připojen přes ventilátor motoru k výstupu vnitřního obtokového potrubí, ve kterém je umístěna první klapka, a jednak přes podtlakový ventil do okolního vnějšího prostředí. Ve výstupu chladicího vzduchu hlav válců je umístěna druhá klapka...