Zverejnene patenty 01.07.1985

Zařízení k vyšetření vzorků nadojeného mléka a prvních střiků alespoň z jedné čtvrti vemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 226000

Dátum: 01.07.1985

Autori: Novák Arthur, Kretschmer Felix, Benda Ivan Mudr

Značky: vemene, vzorků, vyšetření, nadojeného, střiků, mléka, prvních, zařízení, alespoň, jedné, čtvrti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyšetření vzorků nadojeného mléka a prvních střiků alespoň z jedné čtvrti vemene, sestávající z konduktometrického čidla a teplotního čidla, která jsou napojena na porovnávací obvod a z něho popřípadě na zesilovací obvod a výstupy, vyznačené tím,že konduktometrické čidlo /2/ a tepelné čidlo /3/ jsou umístěna v měrné nádobce /l/ a jsou vedením /4/ pro snímání vodivosti a vedením /5/ pro snímání teploty napojena na měřicí obvod /6/ a...

Zapojení komparačního testeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225999

Dátum: 01.07.1985

Autor: Smíšek Jiří

Značky: komparačního, zapojení, testeru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení komparačního testeru vyznačující se tím, že svorka /20/ prvního mikropočítače /2/ je spojena s první svorkou /70/ prvního komparátoru /7/, s první svorkou /110/ druhého komparátoru /11/, s první svorkou /120/ třetího komparátoru /12/ a s první svorkou /130/ čtvrtého komparátoru /13/, svorka /30/ druhého mikropočítače /3/ jé spojena s druhou svorkou /72/ prvního komparátoru /7/, s první svorkou /80/ pátého komparátoru /8/, a první...

Manipulační jednotka pro vícedílnou trvalou licí formu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225998

Dátum: 01.07.1985

Autori: Schiebl Antonín, Březina Jiří, Sitta Jaroslav

Značky: licí, jednotka, trvalou, formu, vícedílnou, manipulační

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulační jednotka pro vícedílnou trvalou licí formu, vyznačená tím, že na frémě /1/ jsou připevněny pevné konzoly /2/, vybavené posuvnými nosiči /3/ spolu s částmi trvalé licí formy /4/ a dva sloupy /5/ nesoucí nahoře posuvný horní koš /6/ se čtyřmi kuželovými zarážkami /7/ a částí trvalé licí formy /4/, těsně nad frémou /1/ otočné konzoly /8/ osazené posuvnými nosiči /3/ a mající na sobě nahoře i vespod klíny /9/ a dále dole posuvný dolní...

Zařízení pro míchání náplně fermentačního vaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225997

Dátum: 01.07.1985

Autori: Dědek Miroslav, Čeřovský Miroslav, Čeřovský Jaroslav

Značky: míchaní, fermentačního, náplne, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro, míchání náplně fermentačního vaku, zavěšeného na opěrné stěně, vyznačené tím, že je tvořeno alespoň jednou tlačnou deskou /1/ s vratným pohybem, přiléhající k zavěšenému kultivačnímu vaku /2/ ve směru proti opěrné stěně /3/.

Spoj přívodu interního plynu a pánví pro mimopecní zpracování ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 225996

Dátum: 01.07.1985

Autori: Svoboda Pavel, Grobař Vlastimil, Ciner Petr

Značky: přívodů, interního, zpracování, ocele, plynů, panví, mimopecní

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj přívodu inertního plynu s pánví pro mimopecní zpracování ocele vyznačený tím, že je tvořen dvěma nad sebou uspořádanými přírubami /2/, které jsou navzájem spojeny na svých přilehlých plochách šroubovými pružinami /7/ a na svých obvodových plochách je opatřena drážkou, ve které je prstencové těsnění /6/ a horní příruba je pevně spojena s přídržnou deskou porézní tvárnice /4/ dna pánve /8/.

Uložení navíjecího kotouče na hřídeli elektromotorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225995

Dátum: 01.07.1985

Autori: Cipra Ferdinand, Hruda Jan

Značky: uložení, kotouče, navíjecího, elektromotorku, hřídeli

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení navíjecího kotouče na hřídeli elektromotorku pro navíjení záznamového materiálu, zejména děrné pásky, v němž navíjecí kotouč je spojen s čelem a jsou uloženy prostřednictvím ložisek na hřídeli elektromotorku, vyznačené tím, že navíjecí kotouč /8/ je opatřen vnitřní dutinou /9/ přivrácenou ke hřídeli /l/ elektromotorku /2/, po jejíž obvodové části jsou rozmístěny tvarové výstupky /10/, do nichž zapadají tvarová vybrání /14/ pružné spojky...

Kontaktní aplikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 225994

Dátum: 01.07.1985

Autori: Červenka František, Pavliš Jindřich, Jírek Josef, Jurenka Jan

Značky: aplikátor, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktní aplikátor, zejména k aplikaci pesticidů k níčení nežádoucí buřeně, vyznačený tím, že sestává z trubky /1/, opatřené posuvným držadlem /2/ a uzavřené zátkami /3, přičemž dolní zátka /5/ má dva otvory /4/, v nichž je zasunut silonový knot /6/ ve tvaru smyčky, upevněný v otvorech zátky kolíky /7/ s nasávacími kanálky /8/.

Zařízení pro separací řepné drti

Načítavanie...

Číslo patentu: 225993

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jaroměřský Ladislav

Značky: zařízení, řepné, separaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro separaci řepné drti, vyznačené tím, že vodorovný rotor /1/, vytvořený z tvarovaných nosných tyčí /2/, na kterých je upevněno filtrační síto /3/, je uložen v uzavřené vaně /4/ a ložisky /5, 9/, přičemž duté pohonové ložisko /5/ je oporou výškově stavitelné trubky /6/ odvodu filtrátu, zatímco uvnitř, v horní části vodorovného rotoru /1/, je umístěn rozdělovač /7/ proplachovací kapaliny, opatřený řadou rozstřikovacích otvorů /8/,...

Zapojení pro udržování zvoleného napětí kondenzátorové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225992

Dátum: 01.07.1985

Autori: Klíma Miloš, Chaloupka Jiří

Značky: napětí, baterie, udržování, zapojení, zvoleného, kondenzátorové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro udržování zvoleného napětí kondenzátorové baterie, vyznačené tím, že mezi fázově řízený usměrňovač (1) a kondenzátorovou baterii (2) jsou svým vstupem zařazeny komparátor (5) napětí a komparátor (7) nabíjecího proudu, zapojené svými výstupy do hradla (6) logického součinu, které je svým výstupem připojeno na řídicí vstup fázově řízeného usměrňovače (1).

Zařízení na kontinuální zřeďování aerosolu s proměnným poměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225991

Dátum: 01.07.1985

Autor: Majer Ladislav

Značky: kontinuální, zařízení, proměnným, poměrem, aerosolů, zřeďování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kontinuální zřeďování aerosolu s proměnným poměrem, které sestává ze směšovací, aerosolové a vzduchové komory, z nichž aerosolová a vzduchová komora jsou opatřeny vývody pro snímání stejnotlakosti obou komor a směšovací komora je propojena s aerosolovou komorou otvorem a se vzduchovou komorou několika otvory v plášti směšovací komory, vyznačující se tím, že otvory /7/ v plášti směšovací komory /1/, propojující ji se vzduchovou...

Kovová prášková směs pro nanášení navařovací pistolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225990

Dátum: 01.07.1985

Autor: Zeman Vladimír

Značky: pistolí, prášková, směs, nanášení, navařovací, kovová

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová prášková směs pro nanášení navařovací pistolí, hořákem nebo plazmovým navařovacím zařízením na funkční plochy různých součástí, vyznačená tím, že se skládá ze 79 až 81 % hmot. niklu, 9 až 11 % hmot. boru a chrómu, 9 až 11 % hmot. křemíku a železa.

Zapojení k regulaci rozdělení tlakových sil dvojnáprav mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225989

Dátum: 01.07.1985

Autor: Hloušek Bohuslav

Značky: rozdělení, tlakových, zapojení, dvojnáprav, regulaci, mobilních, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k regulaci rozdělení tlakových sil dvojnáprav mobilních prostředků zejména motorových vozidel se vzduchovými pružicími elementy na každé nápravě dvojnápravy, přičemž vzduchové pružicí elementy poháněné nápravy jsou připojeny přívodním potrubím ke vzduchojemu přes polohovací regulátory a vzduchové pružicí elementy nepoháněné nápravy jsou napojeny svými přívodními potrubími na zdroj tlaku vzduchu, vyznačené tím, že do přívodního potrubí...

Zařízení pro předehřev surovinové moučky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225988

Dátum: 01.07.1985

Autor: Šafář Jiří

Značky: surovinové, zařízení, moučky, předehřev

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro předehřev surovinové moučky a její předkalcinaci, zejména pro výrobu cementového slínku, sestávající ze dvou nebo více cyklonových stupňů navzájem propojených kanály plynu a opatřených výpadovým potrubím předehřívané suroviny, ústícím ve směru proudění plynu do předchozího kanálu plynu, vyznačené tím, že má propojovací kanál /7/ vedoucí z kanálu /6/ plynu vstupujícího do cyklonu /2/, do kanálu /5/ plynu vystupujícího z cyklonu /2/.

Opticky aktivní alkylestery kyseliny 2-oxo-5-halogenbicyklo/2,2,1/heptan-7- karboxylové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225987

Dátum: 01.07.1985

Autori: Votava Vladimír, Ježek Karel, Mostecký Jiří, Dědek Václav, Stibor Ivan, Staněk Jan, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Dolanský Vladimír, Kubelka Vladislav

Značky: karboxylové, opticky, výroby, aktivní, alkylestery, kyseliny, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Opticky aktivní alkylestery kyseliny 2-oxo-5-halogenbicyklo/2,2,1/heptan-7 karboxylové obecného vzorce I a II, kde R značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku a X značí chlor nebo brom.

Samomazný kloub, zejména pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225986

Dátum: 01.07.1985

Autori: Sedláček Ivan, Kuba Zdeněk

Značky: kloub, zejména, stroje, textilní, samomazný

Zhrnutie / Anotácia:

Samomazný kloub zejména pro textilní stroje obsahující nejméně dvě táhla vzájemně otočně spřažená pomocí spojovacího elementu, např. nýtu, opatřený dvojicí pouzder, jejichž styková rovina je kluznou rovinou kloubu, vyznačený tím, že alespoň jedno z pouzder (5) je v místě kluzné roviny opatřeno alespoň jedním vybráním (9) vyplněným zásobou plastického maziva a vnitřní táhlo (l) oboustranným osazením (6) pro krytky (7).

Zařízení k upevňování svazků chmelovodů na pojízdných plošinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 225985

Dátum: 01.07.1985

Autori: Srp Antonín, Šimsa Miroslav, Kopecký Jiří, Sachl Jaroslav

Značky: upevňování, pojízdných, chmelovodů, svazků, plošinách, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upevňování svazků chmelovodů na pojízdných plošinách, vyznačené tím, že je tvořeno nosným lankem (l) opatřeným závěsnými háčky (2), na kterých jsou zavěšeny převazovací objímky (8) svazku chmelovodů, přičemž nosné lanko (l) je opatřeno koncovými očky (3) zaklesnutými na závěsném háčku (6) upevněném na kluzné objímce (7) a pojízdné plošině (5) a na svém dolním konci je nosné lanko (l) opatřeno smyčkou (10) pro obepnutí svazku...

Zařízení k stanovení polymerační aktivity katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225984

Dátum: 01.07.1985

Autori: Boček Vladimír, Fiala Zdeněk, Doubek Mojmír, Polouček Eduard

Značky: katalyzátoru, polymerační, stanovení, zařízení, aktivity

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k stanovení polymerační aktivity katalyzátorů z časového průběhu spotřeby monomeru v průběhu polymerace v tlakovém reaktoru, vyznačené tím že polymerační reaktor (l) je vybaven kontaktním manometrem (2) elektromagnetickým ventilem (3) s regulací průtoku plynu (4), spínacím relém (5) a elektronickým regulačním a registračním zařízením (6).

Zařízení na sjednocení toku kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225983

Dátum: 01.07.1985

Autori: Havlík Josef, Toman Otakar

Značky: zařízení, sjednocení, kusového, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na sjednocení toku kusového materiálu, zejména ohřátých kovových kusů z nejméně dvou rovnoběžných, horizontálně situovaných induktorů středofrekvenčního ohřívacího zařízení, upravené v prostoru bezprostředně před výstupem z induktorů, vyznačující se tím, že je tvořené společným rámem (l), na jehož horním rameni (11) jsou uloženy vedle sebe a ve směru podélné osy induktorů pohyblivě dvoje pneumaticky ovládané kleště (3,3´), kdežto na...

Zařízení pro rozvod hydrauliky ke kruhovému ukládači

Načítavanie...

Číslo patentu: 225982

Dátum: 01.07.1985

Autori: Salcman Ivo, Vajtr Miloslav

Značky: kruhovému, zařízení, hydrauliky, ukládací, rozvod

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozvod hydrauliky kruhovému ukládači pomocí pružných hadic obsahující převáděcí členy a spojovací vozíky, vyznačená tím, že převáděcí členy (2) uspořádané na otočném prstenci ukládače a pevné části ukládače jsou spojeny pružnými hadicemi (1) prostřednictvím spojovacích vozíků (3) s otočnými tělesy (16) a spojovací vozíky (3) jsou umístěny na kruhové dráze (4).

Pojízdné ochranné zařízení pro přípravu licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 225981

Dátum: 01.07.1985

Autor: Bruk Rudolf

Značky: pojízdné, zařízení, licích, panví, ochranné, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné ochranné zařízení pro přípravu licích pánví v ocelárnách, a regulací výtoku ocele zátkovými tyčemi, vyznačené tím, že sestává z ochranného kesonu /1/ jehož stěny jsou z dvojitého ocelového plechu a například se vzduchovou izolací, a ochranným kesonem /l/ prochází rozvod /6/ kyslíku a rozvod /9/ stlačeného vzduchu až k pracovnímu otvoru /7/ v přední stěně ochranného kesonu /l/, přičemž rozvod /9/ stlačeného vzduchu je po celé délce...

Způsob výroby kyseliny chlorsulfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225980

Dátum: 01.07.1985

Autori: Čermák František, Michálek Jiří, Waltr Vratislav

Značky: výroby, chlorsulfonové, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyseliny chlorsulfonové vycházející z konverzního plynu z výroby kyseliny sírové kontaktním způsobem metodou vložené absorpce, vyznačený tím, že kysličník siřičitý v konverzním plynu se před zavedením do výroby kyseliny chlorsulfonové nejprve dooxiduje na kysličník sírový na pomocné vrstvě katalyzátoru, a to tak, aby celkový stupeň konverze kysličníku siřičitého byl 0,98 a vyšší.

Zapojení převodníku proudu, zejména pro polovodičové měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 225979

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kubie Ivan, Šorna Jaroslav

Značky: měniče, zejména, polovodičové, proudu, převodníku, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku proudu, zejména pro polovodičové měniče, sestávající ze dvou transformátorů proudu, jejichž primární vinutí jsou zapojena do dvou napájecích fází měniče, z diod a výstupního odporu, vyznačené tím, že konec /1/ sekundárního vinutí prvního transformátoru proudu /T1/ je spojen s anodou první diody /Vl/ a katodou druhé diody /V2/ a jeho druhý konec /k/ je spojen s anodou čtvrté diody /V4/ a katodou páté diody /V5/ a dále konec...

Zapojení pro vyhodnocení poklesu otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225978

Dátum: 01.07.1985

Autori: Pavlové Ivan, Ouzký František, Řehoř František

Značky: motorů, vyhodnocení, otáček, poklesu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocení poklesu otáček motoru, vyznačující se tím, že čidlo (2) snímače (1) otáček připojeného mechanicky ke snímanému motoru (11) nebo k tímto motorem (11) poháněné zátěži je spojeno přes tvarovací obvod (3) s nulovacím vstupem (051) integrátoru (5), jehož řídicí vstup (052) je spojen s výstupem (041) zdroje (4) stabilizovaného napětí a se druhým vstupem (062) komparátoru (6), přičemž první vstup (061) je spojen s výstupem...

Hydraulické upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225977

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hanel Ivan, Šigut Jaroslav, Smetana Oldřich, Hutera František, Myška Josef

Značky: zařízení, hydraulické, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické upínací zařízení vyznačené tím, že je tvořeno táhlem (1), v jehož jednom konci je vytvořen radiální otvor (20), ve kterém je uloženo příčné pero (18), jež je svými konci uloženo v opěrných kamenech (19, 19´) první spojované součásti (21) a na druhém konci táhla (1) je vytvořeno jednak horní osazení (17), ve kterém je uložen horní kroužek (13) se svým pojistným prstencem (14) a jednak dolní osazení (16), ve kterém je uložen dolní...

Zapojení pro regulaci otáček stejnosměrného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225976

Dátum: 01.07.1985

Autori: Burian Josef, Kubiš Miroslav

Značky: regulaci, stejnosměrného, zapojení, motorů, otáček

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci otáček stejnosměrného motoru vyznačující se tím, že na vstup (11) referenčního napětí je připojen jedním svým koncem odpor (4) jednak první proměnný odpor (3) který má jezdec připojen k neinvertujícímu vstupu zesilovače (5) regulační odchylky a druhý svůj konec zapojen na záporný napájecí přívod (17) zesilovače (5) regulační odchylky a na jezdec druhého proměnného odporu (9), ke kterému je paralelně připojen snímací odpor...

Zapojení pro vychylování elektronového svazku při automatickém zaostřování obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225975

Dátum: 01.07.1985

Autori: Frank Luděk, Vašina Petr

Značky: zapojení, vychylování, svazků, elektronového, automatickém, obrazů, zaostřování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vychylování elektronového svazku při automatickém zaostřování obrazu v rastrovacím elektronově optickém systému vyznačené tím, že třetí až desátý výstup (Q3 až Q10) prvního počítače (1) je spojen s prvními osmi vstupy {A1 až A8) multiplexeru (4), jehož druhých osm vstupů (B1 až B8} je spojeno s kladnou svorkou (8} zdroje napětí, přičemž první až osmý výstup (Y1 až Y8) multiplexeru (4) je spojen s prvním až osmým vstupem (DXl až...

Způsob nízkoteplotního legování galliumarsenidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225974

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hrubý Arnošt, Štěpánek Bedřich

Značky: způsob, nízkoteplotního, legování, galliumarsenidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nízkoteplotního legování galliumarsenidu v plynné fázi v uzavřené soustavě za sníženého tlaku a v teplotním gradientu s příměsí arsenu a pomocí halogenidu jako transportního prostředku, vyznačující se tím, že se jako transportní prostředek a současně jako legující příměs přidá 0,1 až 20 mg chloridu chromitého na 1 x 10-6 m3 volného reakčního prostoru.

Způsob kontinuální magnetické filtrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 225973

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hencl Vladimír, Cibulka Jaroslav, Kolář Otto, Horáček Miroslav, Mucha Pavel

Značky: kontinuální, magnetické, filtrace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální magnetické filtrace jemně rozptýlených magnetických látek ze suspensí průtočným magnetickým filtrem, v jehož magnetickém poli nejvýše střední hodnoty magnetické indukce je suvně uložena magnetická vložka, kterou se suspense čistí, vyznačený tím, že suspense se provádí magnetickou vložkou do poklesu její filtrační účinnosti, načež se magnetická vložka jen vysune z magnetického pole, aniž se magnetické pole zruší, propláchne...

Zařízení rychloposuvu pinolového závitořezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225972

Dátum: 01.07.1985

Autori: Lexa Stanislav, Šimeček František

Značky: pinolového, zařízení, závitořezu, rychloposuvu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení rychloposuvu pinolového závitořezu skládající se z válce, upevněného na zadní části pinolového závitořezu, ve kterém je umístěn píst, vyznačený tím, že k pístu (3) je pevně připojeno souose s vřetenem (11) vodicí pouzdro (8) zajištěné proti otáčení vzhledem k válci perem (9) a do závitového vodicího pouzdra (8) zasahuje svými závity závitová patrona (10), pevně spojená s vřetenem (11) otočným v pinole (12).

Způsob modifikace sférické celulózy reaktivními barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225971

Dátum: 01.07.1985

Autori: Štamberg Jiří, Beneš Milan, Pommering Klaus, Kühn Manfred

Značky: způsob, sférické, reaktivními, barvivy, celulózy, modifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob modifikace sférické celulózy reaktivními barvivy s chlortriazinovou nebo 2-sulfátoxyethylsulfonovou vazebnou skupinou v přítomnosti zásady vyznačený tím, že se reakce sférické celulózy nebo od ní odvozeného hydroxyalkylderivátu s reaktivním barvivem provádí v prostředí, kterým je homogenní směs inertního organického rozpouštědla s vodou, obsahující nejméně 3 % objemových rozpouštědla neomezeně mísitelného s vodou vybraného ze skupiny...

Zařízení k regulaci tlaků výfukových plynů ve výfukovém potrubí dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225970

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jaroš Karel

Značky: spalovacího, potrubí, plynů, zařízení, dvoudobého, výfukovém, výfukových, tlaku, regulaci, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k regulaci tlaků výfukových plynů ve výfukovém potrubí dvoudobého spalovacího motoru, vyznačené tím, že do výfukového potrubí (1) zasahuje přestavitelné regulačné šoupátko (8) přestavitelně uložené v prostoru za výfukovým kanálem (2) válce (5) motoru ve směru od vnějšího prostoru válce (5) k jeho podélné ose (x) pod úhlem sklonu v rozmezí od 10° až 90°, kde spodní hrana regulačního šoupátka (8) zasahující do výfukového potrubí (l) je...

Zapojení pro střídavé spínání elektrického zejména stejnosměrného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225969

Dátum: 01.07.1985

Autor: Feber Stanislav

Značky: elektrického, spínání, zapojení, stejnosměrného, střídavé, zejména, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro střídavé spínání elektrického zejména stejnosměrného obvodu, vyznačené tím, že zatěžovací odpor (Rz) je zapojen sériově s dvojpólem složeným ze dvou paralelních větví, kde v první větvi je sériově zapojený omezovací odpor (Ro), dioda (D) a paralelně spojený kondenzátor (C), Zenerova dioda (Z) a multivibrátor (M), a ve druhé větvi je zapojený spínací prvek (T), přičemž výstup multivibrátoru (M) je spojen s řídicí elektrodou...

Zapojení pro řízení součinnosti dvou pohonů u zvedacích plošin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225968

Dátum: 01.07.1985

Autor: Vitásek Zdeněk

Značky: zvedacích, součinnosti, pohonů, zapojení, řízení, plošín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro řízení součinnosti dvou pohonů u zvedacích plošin, před volby a indikace jejich výškové polohy a automatické zastavení pohonů při dosažení zvolené polohy.

Vstřikovací čerpadlo pro vznětovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 225967

Dátum: 01.07.1985

Autor: Indra Jaromír

Značky: vznětovací, čerpadlo, motor, vstřikovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vstřikovací čerpadlo pro vznětový motor opatřené na každém pístu vstřikovací jednotky posuvnou a současně natáčivou regulační objímkou, určenou ke změně velikosti vstřikované cyklové dodávky paliva a začátku jejího výtlaku, spojenou s posuvnou a současně natáčivou regulační tyčí, uloženou ve skříni vstřikovacího čerpadla podél vstřikovacích jednotek, a odstředivým popřípadě jiným regulátorem, poháněným od vačkového hřídele vstřikovacího...

Měřící zařízení, zejména pro měření přeneseného výkonu při indukčním ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225966

Dátum: 01.07.1985

Autori: Jareš František, Nosek Jaroslav, Andras Jiří

Značky: přeneseného, zařízení, měřicí, výkonu, ohřevu, měření, zejména, indukčním

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí zařízení, zejména pro měření přeneseného výkonu při indukčním ohřevu, upravené v jedno nebo vícezávitovém induktoru a sestávající z kovové trubky protékané chladicí kapalinou a opatřené vstupním a výstupním měřičem teploty chladicí kapaliny jakož i měřičem průtoku chladicí kapaliny, vyznačující se tím, že kovová trubka (2) je v induktoru (1) umístěna souose v izolační trubce (3), takže mezi vnitřní stěnou izolační trubky (3) a vnější...

Zařízení pro převod barevného negativního filmového obrazu na televizní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 225965

Dátum: 01.07.1985

Autor: Kasika Vladimír

Značky: převod, signál, televizní, negativního, filmového, zařízení, barevného, obrazů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro převod barevného negativního filmového obrazu na televizní signál pro vysílání nebo záznam, vyznačené tím, že před kondenzorem (4) je uspořádán zdroj (7) barevného světla pro kompenzaci vlivu maskovacích vrstev barevného filmového negativu.

Pneumatický tlumič vodních rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225964

Dátum: 01.07.1985

Autori: Prachař Lubomír, Fuchs Zdeněk

Značky: tlumič, rázů, pneumatický, vodních

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický tlumič vodních rázů, zejména pro důlní automatické čerpací stanice, vyznačený tím, že nad zpětným ventilem (4) je do výtlačného potrubí (5) čerpadla (3) zaústěno vzduchové potrubí (7), napojené přes alespoň jeden řízený uzávěr (8, 9) na zdroj (10) tlakového vzduchu.

Zařízení pro výrobu stahovacích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225963

Dátum: 01.07.1985

Autori: Krška Miloslav, Bebjak Julius

Značky: kroužků, stahovacích, výrobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu stahovacích kroužků, určených zejména pro upevnění ochranných vaků kloubových a jim podobných spojů, vyznačující se tím, že je tvořeno spodním rámem (1), na němž je upevněn horní rám (25), na jehož stojinách (21) je upevněna nosná deska (20), na které je uložena zkružovací deska (10) s otočnou deskou (17) se zkružovací kladkou (18), přičemž na otočné desce (17) je uloženo druhé řetězové kolo (31), propojené řetězem (30) s...

Způsob a zařízení k výrobě kovaných tvarovek “T” kusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225962

Dátum: 01.07.1985

Autori: Suchánek Karel, Kuba Hynek, Kubát František, Strava František

Značky: tvarovek, způsob, kusů, kovaných, výrobe, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kovaných tvarovek "T" kusů, vyznačený tím, že výchozí polotovar ve tvaru válcového tělesa o menším průměru, než je průměr dutiny dvoudílné zápustky, a vyšší, než je dvoudílná zápustka, vložený do dutiny dvoudílné zápustky až dosedne na spodní vložku, je částečně zatlačen do dutiny dvoudílné zápustky a potom probíjen probíjecím trnem pro vytvoření otvoru a k vyplnění vybrání dutiny dvoudílné zápustky je po odstranění spodní vložky...

Zařízení pro kroužkování plošných i jiných útvarů, zejména textilních

Načítavanie...

Číslo patentu: 225961

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jakl Vladimír

Značky: zejména, textilních, zařízení, jiných, plošných, kroužkování, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kroužkování plošných i jiných útvarů, zejména textilních, tvořené kompaktní kostrou se zásobníky kroužků a mobilním zařízením, přičemž v kostře je uložen pneumatický válec, jehož rameno je opatřeno vedením pro horní kroužek, vyznačené tím, že na ramenu (29) pneumatického válce (7) je vedení razníků (30) pro horní kroužek (13) opatřeno středicími kolíky (14), které udržují horní kroužek (13) v poloze proti spodnímu razníku (35) po...