Zverejnene patenty 15.06.1985

Způsob zpětného získávání přebytečného stříkacího prostředku při postřikování protahovaného válcovaného materiálu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222000

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hillemanns Herbert, Samans Robert, Meyer Walter

Značky: zařízení, provádění, zpětného, protahovaného, postřikování, způsob, stříkacího, materiálů, valcovaného, prostředků, přebytečného, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání stříkacího prostředku při plynulém postřikování protahovaného válcovaného materiálu zvláště rour vrstvením prostředků proti korozi sestávajících z pojiva, pigmentů, dehtů a vody jako rozpustidla nebo roztíradla vyznačený tím, že se materiál postřikuje v atmosféře nasycené vlhkostí a přebytečný stříkací prostředek se shromažďuje a odvádí k opětovnému použití.

Polyvinylchloridová izolační deska s případným obsahem bitumenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221999

Dátum: 15.06.1985

Autori: Herendi József, Gulyás Kálmán, Füzi Péter, Csikós Rezsö, Kriston Szabolcs, Kondor János, Tarkányi Lázsló, Vlasitsch Gyula, Jankovics Nándor, Baloch András, Pajkos István

Značky: obsahem, deska, izolační, bitumenu, případným, polyvinylchloridová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolační desky z PVC s případným obsahem bitumenu. Deska podle vynálezu sestává ze čtyř vrstev: a) 0,4 až 1,2 mm tlusté, popřípadě bitumen obsahující hutné fólie z PVC, b) 0,4 až 2 mm tlusté, popřípadě bitumen obsahující pěnové vrstvy z PVC s uzavřenou buněčnou strukturou, c) 0,1 až 1 mm tlusté vrstvy zajištující ulpění a d) dělicí vrstvy umožňující odvíjení. Vrstva c) má za úkol umožnit přilepení izolačního materiálu, na...

Mikrobicidní prostředek pro chránění celulózových, plastických nebo filmotvorných polymerních hmot před napadáním bakteriemi, houbami nebo aktinomycety

Načítavanie...

Číslo patentu: 221998

Dátum: 15.06.1985

Autori: Liu Sophia, Gutman Arnold, Williams John Wesley

Značky: houbami, celulózových, polymerních, bakteriemi, napadáním, aktinomycety, před, chránění, mikrobicidní, prostředek, filmotvorných, plastických

Zhrnutie / Anotácia:

Biocidní a biostatické prostředky pro ochranu plastických, polymerních nebo celulózových hmot proti napadání mikroorganismy, obsahující jako účinnou látku sloučeninu vzorce kde znamená Y atom vodíku nebo atom halogenu nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R1 a R2 na sobě nezávisle vždy atom vodíku nebo metylovou skupinu, n číslo 1 nebo 2.

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221997

Dátum: 15.06.1985

Autori: Joppien Hartmut, Franke Heinrich

Značky: látky, výroby, způsob, účinné, prostředek, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká insekticidního prostředku, který jako účinnou látku obsahuje acylmočoviny obecného vzorce ve kterém značí Rl halogen nebo C1-C6 alkyl, R2 vodík nebo halogen, R3 vodík, halogen nebo metyl, R4 vodík, halogen nebo metyl, R5, R6 a R7 jsou stejné nebo různé a značí vodík nebo C1-C6 alkyl a způsobu výroby účinné látky. Insekticidní prostředek podle vynálezu se používá zejména k ničení škůdců z řádů diptera, coleoptera jakož i...

Fungicidní prosředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221996

Dátum: 15.06.1985

Autori: Daum Werner, Brandes Wilhelm

Značky: složky, způsob, účinné, prosředek, fungicidní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden pyrazolsubstituovaný derivát oximinokyanacetamidu obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s až 3 atomy uhlíku, R3 znamená vodík, alkylovou skupinu s až 6 atomy uhlíku nebo halogenalkylovou skupinu s až 2 atomy uhlíku a s až 5 atomy halogenu R4 znamená vodík nebo skupinu CO-NH-R5, přičemž R5 znamená vodík, alkylovou skupinu s...

Prostředek k defoliaci rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221995

Dátum: 15.06.1985

Autori: Rusch Reinhart, Richter Eberhard, Krüger Hans-rudolf

Značky: defoliaci, prostředek, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku k defoliaci rostlin, zejména rostlin bavlníku. Prostře dek obsahuje synergické směsi defoliečně účinných derivátů 1,2,3-thiadiazol-5-yl-močoviny obecného vzorce kde R1 značí vodík nebo metyl a R2 fenyl nebo pyridyl s bazicky reagujícími substancemi ze skupiny hydroxidů alkalických kovů, aminů, uhličitanů, fosforečnanů a alkalických solí monokarboxylových kyselin, ve hmotnostním poměru 1 díl hmotnostní močoviny na 0,5...

Způsob výroby vnitřních komplexů cyklodextrinů a silných anorganických oxykyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221994

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kerekes András, Pap Gabriela, Budai Zsuzsanna, Szejtli József

Značky: silných, způsob, oxykyselin, anorganických, cyklodextrinu, komplexu, vnitřních, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vnitřní komplexy cyklodextrinu a silných anorganických oxykyselin umožňují lepší skladovatelnost anorganických oxykyselin. Vyrábějí se tím, že se pevný alfa-, beta-, nebo gama- cyklodextrin nebo směs těchto cyklodextrinů a lineárních dextrinů, které obsahují alespoň 60 % hmot. cyklodextrinu, vztaženo na 1 g cyklodextrinu, nechá zreagovat s 0,25 až 4 ml 30 až 85% hmot. vodného roztoku kyseliny fosforečné nebo 20 až 65% hmot. vodného roztoku...

Způsob přípravy derivátů 15-acetoxy-9-oxoprostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221993

Dátum: 15.06.1985

Autori: Rosen Perry, Holland George William

Značky: kyseliny, způsob, přípravy, derivátů, 15-acetoxy-9-oxoprostadienové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy derivátů 15-acetoxy-9-oxoprostadienové kyseliny obecného vzorce I kde R je vodík nebo metyl. Vynález se dále týká farmaceutických přípravků, které obsahují tyto sloučeniny a způsobu brzdní žaludeční sekrece. Způsob přípravy sloučenin obecného vzorce I se podle vynálezu provádí tak, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II kde R je vodík nebo metyl, s acetylačním činidlem.

Způsob výroby 2,2-dichloracetoacetylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221992

Dátum: 15.06.1985

Autor: Perlberger Jean-claude

Značky: způsob, 2,2-dichloracetoacetylchloridu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2,2-dichloracetoacetylchloridu spočívá v chlorování acetylchloridu chlorem v přítomnosti Lewisovy kyseliny jako katalyzátoru při 30 až 60 (C, přičemž molární poměr acetylchloridu ke katalyzátoru a k chloru je 1:0,005 až 0,5:0,1 až 1,5. 2,2-Dichloracetoacetylchlorid je výchozí látkou pro výrobu 2,2-dichloracetoctové kyseliny a jejich esterů a amidů a výrobu 1,1-dichloracetonu, jichž se používá při formulování insekticidů.

Způsob přípravy bicyklického ketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221991

Dátum: 15.06.1985

Autori: Melvin Lawrence Sherman, Johnson Michael Ross, Gales Ferry

Značky: ketonů, přípravy, způsob, bicyklického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy bicyklického ketonu obecného vzorce I kde R2´´ a R3´´ znamenají dohromady alkylendioxyskupinu s 2 až 4 atomy uhlíku, při kterém se nechává reagovat laktol obecného vzorce III-B kde R2´´ a R3´´ mají shora uvedený význam, nebo ketoaldehyd, který je s ním v rovnovážném stavu, v rozpouštědle inertním za reakčních podmínek, se sekundárním aminem, s výhodou s pyrrolidinem a s kyselinou octovou.

Způsob přípravy bicyklického ketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221990

Dátum: 15.06.1985

Autori: Melvin Lawrence Sherman, Gales Ferry, Johnson Michael Ross

Značky: způsob, ketonů, přípravy, bicyklického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bicyklického ketonu obecného vzorce kde R2'' a R3'' znamenají dohromady alkylendioxykupinu s 2 až 4 atomy uhlíku, při kterém se nechává reagovat sloučenina obecného vzorce kde R2'' a R3'' má shora uvedený význam, s uhličitanem amonným v rozpouštědle inertním za reakčních podmínek. Shora uvedený bicyklický keton je významným meziproduktem pro přípravu farmaceuticky účinných 4-[2-hydroxy-4-substituovaných/fenyl] naftalen-2-/1H/onů...

Způsob přípravy 4-[2-hydroxy-3-(substituovaných)fenyl]naftalen-2(1H)-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221989

Dátum: 15.06.1985

Autori: Gales Ferry, Melvin Lawrence Sherman, Johnson Michael Ross

Značky: přípravy, 4-[2-hydroxy-3-(substituovaných)fenyl]naftalen-2(1h)-onů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy nových 4-[2-hydroxy-4-/substituovaných/fenyl]naftalen-2/1H/-onů a 4-[2-hydroxy-4/substituovaných/fenyl]naftalen-2-olů a jejich derivátů a meziproduktů, které jsou účinné jakožto látky ovlivňující centrální nervovou soustavu, zvláště jako analgetika nenarkotické povahy, jako prostředky proti zvracení a jako prostředky proti průjmu.

Způsob přípravy 4-[2-hydroxy-4-(substituovaných)fenyl]naftalen-2-olů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221988

Dátum: 15.06.1985

Autori: Gales Ferry, Johnson Michael Ross, Melvin Lawrence Sherman

Značky: přípravy, 4-[2-hydroxy-4-(substituovaných)fenyl]naftalen-2-olů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy nových 4-[2-hydroxy-4-/substiťuovaných/fenyl]naftalen-2-olů a jejich derivátů a meziproduktů, které jsou účinné jakožto látky ovlivňující. centrální nervovou soustavu, zvláště jako analgetika nenarkotické povahy, jako prostředky proti zvracení a jako prostředky proti průjmu.

Způsob výroby směsí methanolu a vyšších alkoholů a směsi vyrobené tímto způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221987

Dátum: 15.06.1985

Autori: Manara Giovanni, Fattore Vittorio, Laganá Vincenzo, Paggini Alberto

Značky: vyrobené, alkoholů, výroby, vyšších, způsob, tímto, směsi, methanolu, způsobem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby směsí methanolu a vyšších alkoholů, které nalézají použití jako náhražka benzinu nebo ve směsi s benzinem jako paliva do spalovacích motorů. Podle vynálezu se nechává reagovat vodík s oxidem uhelnatým, popřípadě v přítomnosti oxidu uhličitého a inertních plynů v molárním poměru vodíku k oxidu uhelnatému v rozmezí od 0,1 do 20, s výhodou od 0,5 do 5, při teplotě v rozmezí od 300 do 500 (C, s výhodou v rozmezí od...

Způsob výroby ve vodě rozpustných disazosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221986

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hoyer Ernst, Otten Joachim, Fass Rudolf, Meininger Fritz

Značky: způsob, vodě, rozpustných, výroby, disazosloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových, ve vodě rozpustných disazosloučenin, které ve formě volné kyseliny odpovídají obecnému vzorce 1. Tyto nové sloučeniny mohou být ve formě volné kyseliny a ve formě svých solí. Výhodně jsou ve formě solí, zejména ve formě solí s alkalickými kovy a s kovy alkalických zemin, zvláště výhodně ve formě sodných, draselných a také vápenatých solí. Používají se výhodně ve formě solí s alkalickými kovy k barvení,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221985

Dátum: 15.06.1985

Autori: Stetter Jörg, Frohberger Paul-ernst, Krämer Wolfgang, Brandes Wilhelm, Büchel Karl Heinz

Značky: fungicidní, výroby, účinné, složky, způsob, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden fluorovaný derivát 1-azolylbutanu obecného vzorce I v němž Az znamená imidazol-1-ylovou skupinu nebo 1,2,4-triazol-1-ylovou skupinu, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), Y znamená methoxyskupinu nebo trifluormethylovou skupinu, nebo jeho fyziologicky použitelnou adiční sůl s kyselinou.

Elektroda, obzvláště katoda, zejména pro anodickou ochranu chladičů kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 221984

Dátum: 15.06.1985

Autori: Liskowacki Jarolaw, Leszczynska Jadwiga, Koczabski Wladyslaw, Baranowski Jan, Bartosz Tadeusz, Michalik Wladyslaw

Značky: katoda, kyseliny, elektroda, sírové, ochranu, chladičů, zejména, anodickou, obzvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Elektroda, obzvláště katoda, zejména pro anodickou ochranu chladičů kyseliny sírové, je charakterizována tím, že je tvořena průchozí trubkou, zabudovanou v horní trubkovnici chladiče prostřednictvím izolačního a současně těsnicího ucpávkového víka. Trubka je podepřena na spodní trubkovnici pomocí izolační patky a dolní část trubky prostřednictvím izolovaného vedení, jakož i trubka samotná, jsou na straně opatřené ucpávkovým víkem spojeny se...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221983

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hamprecht Gerhard, Wuerzer Bruno, Husslein Gerd, Varwig Juergen

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát 2-fluoralkankarboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž Rl znamená dihalogenfenylovou skupinu, R2 znamená skupinu -OR3 nebo -SR3, přičemž R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, cyklohexylovou skupinu, halogenfenylovou skupinu nebo vodík, nebo jeho sůl společně s pevnou nebo kapalnou nosnou látkou. Herbicidní prostředek podle vynálezu...

Prosředky k regulaci růstu rostlin a fungicidní prostředky a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221982

Dátum: 15.06.1985

Autori: Lürssen Klaus, Frohberger Paul-ernst, Brandes Wilhelm, Regel Erik, Büchel Karl Heinz

Značky: prosředky, výroby, rostlin, regulaci, látek, růstu, fungicidní, způsob, prostředky, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředky k regulaci růstu rostlin a fungicidní prostředky, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahují alespoň jeden halogenovaný triazolylvinyl-keto- popřípadě karbinolderivát obecného vzorce I v němž A znamená ketoskupinu nebo skupinu -CH(OH)-, X znamená vodík, fluor, chlor nebo brom, Y znamená fluor, chlor nebo brom, R znamená fluor, chlor, brom, alkylovou skupinu s i až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku,...

Insekticidní a larvicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221981

Dátum: 15.06.1985

Autori: Penrose Alexander Ballingall, Leeming Michael Raymond Graves, Banks Bernard Joseph

Značky: insekticidní, prostředek, larvicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká určité skupiny thiofensulfonamidů vykazujících insekticidní účinnost, zejména proti larválním stadiím hmyzu, a které regulují růst hmyzu. Tyto sloučeniny jsou zvlášť užitečné jako larvicidy k hubení larev bzučivky. Některé z popisovaných sloučenin vykazují akaricidní účinnost a účinnost proti sviluškovitým.

Způsob odstraňování kysličníku uhličitého obsaženého v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221980

Dátum: 15.06.1985

Autori: Saviano Francesco, Laganá Vincenzo, Cavallanti Virginio

Značky: kysličníku, plynech, způsob, uhličitého, odstraňování, obsaženého

Zhrnutie / Anotácia:

Dekarbonizace se provádí v prvním stupni roztoky karbonátů alkalických kovů a v druhém stupni roztoky alkanolaminů a absorpční roztoky se regenerují ve dvou stupních pomocí tepla tak, že plyn nasycený vodou se ohřívá nepřímou výměnou tepla z kondenzační kapaliny, která vychází z regeneračního stupně roztoku karbonátů alkalických kovů a dále se ohřívá teplem potřebným pro regenerování roztoku karbonátů alkalických kovů, dodaným přímo z par...

Způsob přípravy kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221979

Dátum: 15.06.1985

Autor: Nevin Robert Stephen

Značky: přípravy, kopolymerů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy kopolymeru odvozeného hmotnostně od 60 až 95 % kyseliny mléčné a od 40 až 5 % kyseliny glykolové, o vnitřní viskozitě v chloroformu 0,08 až 0,30 dl/g o hmotnostní střední molekulové hmotnosti 6 000 až 35 000, prostého polymeračního katalyzátoru, rozpustného v prostředí o hodnotě pH 5,0 až 7,3 rychlostí 350 až 500 mg/den, při kterém se nechává reagovat hmotnostně 60 až 95 % kyseliny mléčné se 40 až 5 % kyseliny glykolové, při...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221978

Dátum: 15.06.1985

Autor: Bártfai Angéla

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Dvousložkový herbicidní prostředek, obsahující jakožto účinnou složku 20 až 90 % hmotnostních směsi sloučeniny obecného vzorce I kde R1 a R2 znamená vždy alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo dohromady hexamethylenovou skupinu a obecného vzorce II kde R3, R4 a R5 jsou stejné nebo různé a znamenají vždy atom vodíku nebo atom chloru, a 0 až 70 % hmotnostních kapalného ředidla a 5 až 10 %...

Způsob výroby 3,4-disubstituovaných 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů a 1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221977

Dátum: 15.06.1985

Autori: Crenshaw Ronnie Ray, Algieri Aldo Antonio

Značky: výroby, 3,4-disubstituovaných, 1,1-dioxidu, způsob, 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 3,4-disubstituovaných 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů a -1,1-dioxidů, jakož i jejich netoxických, farmaceuticky vhodných solí, hydrátů, solvátů a N-oxidů, kteréžto sloučeniny jsou histaminovými H2-antagonisty a jsou účinnými inhibitory vyměšování žaludečních kyselin u lidí a zvířat, takže jsou výhodnými léčivy pro léčení vředových onemocnění zažívacího traktu.

Skluznice chlazená vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221976

Dátum: 15.06.1985

Autor: Campbell Frank

Značky: chlazená, vodou, skluznice

Zhrnutie / Anotácia:

Skluznice chlazená vodou k podpírání kovových předvalků jako jsou bloky, sochory a plosky v ohřívací peci. Skluznice sestává ze základny, ze dvou sbíhavých bočních stěn směřujících nahoru a z vrcholové stěny, která spojuje horní okraje bočních stěn, přičemž všechny stěny omezují kanál vhodný pro průtok chladicí kapaliny. Dvojice ramen vyčnívá směrem ven od spoje každé boční stěny s vrcholovou stěnou. Ramena a vrcholová stěna zachycují strusku,...

Způsob přípravy diesterdiamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221975

Dátum: 15.06.1985

Autori: Mariano Armando, Cognigni Franco

Značky: diesterdiamidů, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy diesterdiamidů zahrnující reakci diesteru s diaminem za vlhkých podmínek v přítomnosti katalyzátoru a rozpouštědla, přičemž se vytvoří diesterdiamid souběžně s esterovou solí odvozenou od výchozího diesteru, jako vedlejším produktem, a odfiltrování diesterdiamidu a regeneraci matečného louhu tvořeného nezreagovanými složkami, rozpouštědlem, katalyzátorem s uvedenou esterovou solí, se podle vynálezu provádí tak, že se...

Způsob přípravy (+) enanciomeru, směsi (+) a (-) enanciomeru nebo (±) racemátu derivátu hexahydro-trans-4a,9b-1(H)pyridoindolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221974

Dátum: 15.06.1985

Autori: Harbert Charles Armon, Welch Willard Mc Kowan

Značky: přípravy, směsi, enanciomeru, hexahydro-trans-4a,9b-1(h)pyridoindolu, způsob, racemátu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy (+) enanciomeru, směsi (+) a (-) enanciomeru nebo (±) racemátu derivátu hexahydro-trans-4a,9b-1(H) pyridoindolu obecného vzorce I nebo jeho farmakologicky vhodných solí, kde m je 2 až 9, X a Y jsou na sobě nezávisle atom vodíku nebo atom fluoru a R je alkanoyl s 1 až 3 atomy uhlíku, alkoxykarbonyl s 2 až 3 atomy uhlíku, benzoyl, fenylsulfonyl nebo monosubstituovaný benzoyl nebo fenylsulfonyl, kde substituenty jsou methyl nebo...

Pojízdný kolejový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221973

Dátum: 15.06.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: stroj, pojízdný, kolejový

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný kolejový stroj pro odebírání, zejména ohoblovávání nerovnoměrností na povrchu hlavy alespoň jedné kolejnice položené koleje, jako jsou rýhy nebo vytlačené otřepy kolejnice, který má jízdou stroje daný společný kontinuální pracovní pohyb a který má alespoň jedny nástrojové saně, které jsou spojeny kloubově s rámem stroje a jsou pohonem výškově přestavitelné, případně přitlačitelné na povrch hlavy kolejnice, a které jsou vedeny výškově s...

Způsob přípravy 4-flour-3-brombenzoylfluoridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221972

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kysela Ernst, Marhold Albrecht, Klauke Erich

Značky: způsob, přípravy, 4-flour-3-brombenzoylfluoridu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob přípravy 4-fluor-3-brombenzoylfluoridu, který spočívá v tom, že se p-chlorbenzotrichlorid bromuje při teplotě 20 až 70 C a pak se částečně hydrolyzuje trichlormethylskupina přidáním 1 až 1,2 mol vody na mol výchozí sloučeniny při teplotě 20 až 100 °C, načež se získaný produkt nechá reagovat s fluoračním činidlem. Způsobem podle vynálezu připravený 4-fluor-3-brombenzoylfluorid je klíčovou sloučeninou pro přípravu esteru...

Fungicidní a baktericidní prostředky a prostředky k potírání řas a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221971

Dátum: 15.06.1985

Autori: Gerber Hans-gerd, Hartz Peter, Sachse Burkhard, Matterstock Karl, Mildenberger Hilmar

Značky: fungicidní, potírání, složky, výroby, účinné, baktericidní, prostředky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní a baktericidní prostředky a prostředky k potírání řas, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahují alespoň jeden 2-dihalogenmethylen-3-halogen-3-alkoxykarbonyl-7-oxopyrrolidin obecného vzorce I v němž R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxykarbonylmethylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylu, cyklohexylovou skupinu, benzylovou...

Zařízení na odstraňování popela

Načítavanie...

Číslo patentu: 221970

Dátum: 15.06.1985

Autori: Pech Hans Jürgen, Schäfer Herbert

Značky: popela, zařízení, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na odstraňování popela sestávající z vany umístěné pod popelovou násypkou kotle tak, že může pojíždět do stran, kterou je veden dopravník opatřený zvedacím zařízením. Cílem vynálezu je vytvořit zařízení na odstraňování popela mokrou cestou pro popelovou násypku s velkou šířkou drážky, které umožňuje výměnu během provozu kotle. Podstatou vynálezu je, že vana sestává ze dvou sekcí, oddělených mezistěnou, kterými je vedeno...

Způsob výroby N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221969

Dátum: 15.06.1985

Autori: Farkas Jósef, Keszler Ágnes, Bálint Sándor, Lörincz Lajos, Gerda Ágnes, Vidróczy Tamás, Soltész László, Nemes István, Gál Dezsö, Horváth Sándor, Lukács Julia, Botár László, Kolonics Zoltán, Veszprém, Sümegi László, Hajdu Péter, Gaál Antal

Značky: výroby, n-fosfonomethylglycinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby N-fosfonomethylglycinu oxidací kyseliny N-fosfonomethyliminodioctové kyslíkem nebo plynem obsahujícím kyslík za přítomnosti katalyzátoru ve vodném prostředí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se kyselina N-fosfonomethyliminodioctová oxiduje ve vodné suspensi obsahující 7 až 70 % kyseliny N-fosfonomethyliminodioctové ve 100 ml vody. Výhodně se jako výchozí suroviny používá suspense 20 až 50 g kyseliny...

Zařízení pro kontrolu polohy razicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221968

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dröscher Bernard, Zitz Alfred

Značky: zařízení, razicího, stroje, polohy, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci zařízení ke kontrole polohy razicího stroje za použití světelných nebo laserových paprsků, vystlaných z určité vzdálenosti od razicího stroje, alespoň s jedním detektorem světelného nebo laserového záření umístěným na razicím stroji. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mimo vertikální rovinu jsou v příčném směru k ose důlní chodby umístěny ve vzájemné vzdálenosti od sebe dva světelné nebo laserové zdroje, jejichž paprsky...

Elektromagnetická kokila pro plynulé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 221967

Dátum: 15.06.1985

Autor: Haller Walter

Značky: elektromagnetická, plynule, lití, kokila

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetická kokila pro plynulé lití obsahuje nosné těleso indikční cívky s chladicí zařízení a alespoň jednou chladicí tryskou pro kapalné chladicí médium směřující k povrchu litého ingotu. Ve tvaru prstencové štěrbiny vytvořenému otvoru rysky je ve směru proudění chladicího média přiřazen jeden profil, který vyčnívá do dráhy z prstencové štěrbiny vystupujícího paprsku chladicího média svou zakřivenou nebo ke směru lití skloněnou...

Způsob přípravy 2-(3-aryl-5-isoxazolyl)benzoylhalogenidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221966

Dátum: 15.06.1985

Autor: Liu Kou Chang

Značky: 2-(3-aryl-5-isoxazolyl)benzoylhalogenidu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-/3-aryl-5-isoxazolyl/-benzoylhalogenidu obecného vzorce I´ kde X a Y znamená na sobě nezávisle atom vodíku, atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, halogenalkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, fenoxyskupinu, fenylovou skupinu nebo kyanoskupinu a X1 znamená atom chloru, bromu, fluoru nebo jodu, vyznačující se tím, že se 3´-/aryl/-spiro[isobenzofuran-1/3H/,...

Způsob přípravy 2-(3-aryl-5-isoxazolyl)benzoové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221965

Dátum: 15.06.1985

Autor: Liu Kou Chang

Značky: 2-(3-aryl-5-isoxazolyl)benzoové, způsob, přípravy, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-(3-aryl-5-isoxazolyl)-benzoové kyseliny obecného vzorce I, kde X a Y znamenají na sobě nezávisle atom vodíku, atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, halogenalkylovou skupinu s 7 až 5 atomy uhlíku, fenoxyskupinu, fenylovou skupinu nebo kyanoskupinu, popřípadě solí sloučeniny obecného vzorce I, vyznačující se tím, že se...

Testovací prosředek pro stanovení oxidačných látek a způsob přípravy tohoto prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221964

Dátum: 15.06.1985

Autori: Berti Giovani, White William, White-stevens Rodric

Značky: oxidačných, stanovení, přípravy, látek, prostředků, tohoto, způsob, testovací, prosředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká testovacího prostředku pro stanovení oxidačních látek, který je tvořen směsí hydrazonu a 8-amino-1-naftol-5,7-disulfonové kyseliny. Poměr molárního množství k 8-amino-1-naftol-5,7-disulfonové kyselině se pohybuje v rozmezí od 17:1 do 1:17. Výhodně je uvedeným hydrazonem 3-metyl-2-benzothiazolinonhydrazon. Způsob přípravy tohoto testovacího prostředku probíhá tak, že se směsí hydrazonu s 8-amino-1-naftol-5,7-disulfonové kyseliny...

Způsob výroby substituovaných derivátů fenoxyaminopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221963

Dátum: 15.06.1985

Autor: Machin Peter James

Značky: výroby, substituovaných, derivátů, způsob, fenoxyaminopropanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných derivátů fenoxyaminopropanolu obecného vzorce I v němž R znamená rozvětvenou alkylovou skupinu obsahující 3 až 4 atomy uhlíku, R1 znamená vodík, halogen nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R2 a R3 znamenají vodík, halogen, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky použitelných adičních solí s...

Způsob výroby substituovaných derivátů fenoxyaminopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221962

Dátum: 15.06.1985

Autor: Machin Peter James

Značky: substituovaných, výroby, způsob, fenoxyaminopropanolu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných derivátů fenoxyaminopropanolu obecného vzorce I v němž R znamená rozvětvenou alkylovou skupinu obsahující 3 až 4 atomy uhlíku, R1 znamená vodík, halogen nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a R2 a R3 znamenají vodík, halogen, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky použitelných adičních solí s...

Způsob výroby nových derivátů oxazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221961

Dátum: 15.06.1985

Autor: Bernauer Karl

Značky: nových, výroby, oxazolinu, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů oxazolinu obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají vodík, halogen nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R3, R4, R5, R6, R7 a R8 znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a n znamená 0, nebo jestliže R7 a R8 znamenají alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, pak znamená 0 nebo 1, vyznačující se tím, že se na sloučeninu obecného vzorce II v němž R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R8 mají shora...