Zverejnene patenty 13.06.1985

Stroj pro výrobu pletenotkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243555

Dátum: 13.06.1985

Autori: Pešl Luboš, Kvasnieka Jan, Matýs Josef, Sláma Vladimír

MPK: D04B 39/06

Značky: pletenotkaniny, stroj, výrobu

Text:

...na pružném protitahu 26 a otočné uloženou na příčné tyčí 27, upevněné v bočnicích 28, 28 stroje. Kladka ZS podnožky Z 5 se dotýka vačky 30, naklínované na klikovém hřídeli 15.Brdové listy Ba, sb a pomocný brdový list 23 jsou suvně uložený v neznázorněných bočních vedeních, upravených na rámu stroje.Pletací jehly pletenotlracího stroje podle autorského Osvědčení č. 152 246 se pohybují rovnoběžně s osnovními nitěmi ze své přední polohy, ve...

Způsob přípravy 5-dimethylaminomethyl-2-[(2-aminoethyl)thiomethyl]-furanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241852

Dátum: 13.06.1985

Autori: Volár Ivan, Maršálek Jaromír, Skokánek Peter, Valášek Vladimír

MPK: C07D 307/52

Značky: přípravy, 5-dimethylaminomethyl-2-[(2-aminoethyl)thiomethyl]-furanu, způsob

Text:

...nebo alkoholickém prostředí s thiomočovinou za přítomnosti. chlorovodíku, při čemž se po odpaření rozpouštědel z reakční směsi získá surová isothiuroniová sül vzorce V. Ta se hydrolysuje v atmosféře dusíku a V prostředí nižšího alkoholu s l až 3 ąhlíkovými atomý alkoholickým nebo vodným roztokem přebytečného alkalického hydroxidu za vzniku příslušné alkalické soli thiolu III. K reakční směsi se pak přidá pevná sůl...

Způsob výroby tetrazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247076

Dátum: 13.06.1985

Autor: Maurer Eberhard

MPK: C07C 69/708, C07D 257/06

Značky: derivátů, způsob, výroby, tetrazolových

Text:

...ve 200 m 1 dimethyliormamidu se zahřivá 17 hodin nateplotu 125 °C. Po této době se přidá ještě 9,75 g 150 mmolů azidu sodíku a 8,02 g 150 mmolů chloridu amonného a směs se zahřívä ještě 6 hodin Reakční směs se za horka zľiltruje a odpaří se do sucha ve vakuu, čímž se získá viskosní tmavě zbarvoííý olej. Tento olej se smísí se zředěnow kyselinou chlorovodíkovou a směs se extrahuje ethylacetátem. Ethylacetátová vrstva se vysuší síranem...

Způsob výroby kyselin 3-[4-(2-hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)fenyl]alkanových

Načítavanie...

Číslo patentu: 241484

Dátum: 13.06.1985

Autori: Rautio Kauko, Bedford Geoffrey Robert, Brittain David Robert

MPK: C07C 93/06

Značky: kyselin, způsob, 3-[4-(2-hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)fenyl]alkanových, výroby

Text:

...methionin, tryptofan, lyzin nebo arginin.Sloučeniny jsou určený k parenterálnímu použití pro akutní a chronickou léčbu výše uvedených kardiovaskulárních onemocnění.Byly zkoušeny biologické účinky nových sloučenin a různé prevedené zkoušky budou uvedeny a vysvětleny níže.Nové sloučeninjr se získávají známými způsoby. Sloučenina obecného vzorce IlR 2, R 3, R 4, R 5 a n mají výše uvedený význam, X 1 značí hyvdroixylovou skupinu, Z značí...

Způsob výroby substituovaných N-(5-tetrazolyl)-1-oxo-1H-thiazolo[3,2-a]pyrimidin-2-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241476

Dátum: 13.06.1985

Autor: Sakae Kazumasa

MPK: C07D 513/04

Značky: substituovaných, způsob, n-(5-tetrazolyl)-1-oxo-1h-thiazolo[3,2-a]pyrimidin-2-karboxamidů, výroby

Text:

...že v případě, že R znamení Atom vodiku, má R 1 odlišný význam od atomu vodíku nebo methylověho zbytku.v tomto prípade jsou výhodným-i sloučen7 ninaml ty látky, V nichž R 1 a R 2 znamenají odděleně od sebeĺłĺj ethyl a R 2 íatom vodíku nebo alkylo 1 až Zatomech uhlíku.Pod pojmem z farmaceutického hlediska přijatelně soli s kationty, se rozumi soli s alkalickými kovy, například soli sodné a draselnê, soli s kovy alkalických zetnin, například...

Způsob výroby nových solí 5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)-methyl]-1H- benzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241150

Dátum: 13.06.1985

Autor: Forejtník Dalimil

MPK: C07D 401/12

Značky: 5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)-methyl]-1h, solí, způsob, benzimidazolu, výroby, nových

Text:

...u savců a lidi ke způsobu inhibice sekrece žaludeční kyseliny u savců a lidí podáním sloučeniny vzorce I ze způsobu léčby gastrointestinálních zánětlivých chorob u savců a lidi podaním sloučeniny vzorce I, ke způsobu poskytujícího gastrointestinální cytoprotektivní účinky u savců a lidí podáním sloučeniny vzorce I.Ke kiinickému použití se látky, vyráběné podle vynálezu, převádějí na farmaceutické formy pro orální, rektální, parenterálnĺ...

Prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241148

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kleinová Zuzana, Jirounek Ladislav, Míka Jaroslav

MPK: A01N 43/22

Značky: regulaci, látky, rostlin, růstu, účinné, výroby, prostředek, způsob

Text:

...names and abbreviations employed for currently used herbioides and plant growth regulators in weed abstracts.Mimoto se také mohou používat nefytotoxické prostředky, které s herbicidy a/nebo s regulátory růstu mohou poskytovat synergické zvýšení účinku, jako mezi jiným smâčedla, emulgátory, rozpouštědla a olejové přisady.Účelně se účinné látky podle vynálezu nebo jejich směsi používaj ve formě pŕípravků,jako prášku, popraši, qranulátů,...

Způsob zvýšení izolovatelného množství cukru v cukrové řepě

Načítavanie...

Číslo patentu: 241135

Dátum: 13.06.1985

Autor: Kubištík Vladimír

MPK: C13D 1/00, A01N 37/18

Značky: izolovatelného, zvýšení, množství, cukrové, řepě, cukrů, způsob

Text:

...přidávání se reakční směs míchá ještě 2 hodiny pŕi teplotě 2 až 5 OC.Nerozpustná bílá pevná látka se odfiltruje za odsáváni, promyje se vodou, přenese se do kádinky o objemu 3 litry a míchá se 15 minut se 2 litry uhličitanu sodného o koncentraci 10 3. Nerozpustný pevný podíl se oddělí filtrací za odsávání, promyje se vodou a usuši. Ziská se 352 g produktu o teplote tání 172,5 až 175 OC.Při provádění způsobu podle vynâlezu se cukrová řepa...

Prostředek pro odpuzování škodlivého hmyzu a způsob přípravy účinné látky tohoto prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241134

Dátum: 13.06.1985

Autor: Gašpar Alojz

MPK: A01N 47/06, C07D 213/04

Značky: tohoto, prostředek, látky, odpuzování, hmyzu, škodlivého, prostředků, přípravy, způsob, účinné

Text:

...kruhu ve druhé poloze, substituentem R 1 je atom vodiku, substituentem R je n-propylová skupina. n je 3 a postranní řetězec je substituován na pyridinovém kruhu ve druhé poloze.Kromě účinného množství účinné látky obsahuje prostředek podle uvedeného vynálezu rovněž inertní ředidlo nebo nosičovou látku vhodnou pro tento prostředek.Výše uvedeným termínem alkylová skupina se mini uhlovodikové zbytky s přímým nebo rozvětveným řetězcem,...

Herbicidní prostředek s prodlouženou stálostí v půdě

Načítavanie...

Číslo patentu: 241126

Dátum: 13.06.1985

Autori: Hutár Eduard, Nosko Vladimír, Tehlár Jozef Ing

MPK: A01N 47/10

Značky: prostředek, prodlouženou, stálosti, herbicidní, půdě

Text:

...je S-etyl N,N-di-n-propyltiolkarbamát S-etyl, N,N-diisohutyltiolkarbamát, S-n-propyl, N,N-di-n-propyltiolkarhamát a S-n-propyl N-ety 1-N-n-butyltiolkarbamät.Sloučeniny podle vynálezu se mohou připravit různými způsoby např. náaledujícím způsobemReakoí primárního aminu a aldehydu nebo ketonu se získá imin a voda. Po reqeneraci iminu fázovou separaoí se provede redukce borohydridem sodným nebo kyanoborohydridan aodným,za vzniku...

Způsob výroby substituovaných N-fluoroalkylendioxyfenyl-N’-benzoyl(thio)močovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241125

Dátum: 13.06.1985

Autori: Hudec Milan, Jakubeová Mária, Daueík Adam, Teren Ján, Kliment Július

MPK: C07D 319/20

Značky: substituovaných, n-fluoroalkylendioxyfenyl-n'-benzoyl(thio)močovin, způsob, výroby

Text:

...vynálezu 2,6-dibrombenzamid a 3,4-/difluormetylendioxy/fenylisokyanát, je možno průběh reakce popsat následujicím reakčním schématemAmidy benzoových kyselín obecného vzorce IV, používané jako výchozí látky, jsou známé nebo je lze připravit známým způsobem běžnými metodami /viz například J. org. Chem. gg,/1965/, 4306-4307 a DAS č. 1 215 144/.Jako další výchozí látky používané fluoralkylendioxyfenyliso/thio/kyanáty obecného vzorce V jsou rovněž...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241124

Dátum: 13.06.1985

Autori: Slovinský Ján, Kovaleík Štefan, Kordík Jozef

MPK: A01N 37/36

Značky: výroby, způsob, insekticidní, účinných, prostředek, akaricidní, látek

Text:

...kyseliny shora uvedeného obecného vzorce I. Dále je předmětem vynálezu výše popsaný způsob výroby těchto účinných látek.Zvlášč výhodné jsou ty sloučeniny obecného vzorce I, v němžR znamená alkyiovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, halogenem, zejména fluorem či chlorem,fenylovou nebo fenoxylovou skupinou substituovanou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu s S až 6 atomy uhlíku, dále karboxylem...

Způsob výroby nových bis-triazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241098

Dátum: 13.06.1985

Autori: Šesták Tomáš, Švooava Marian

MPK: A01N 43/653

Značky: způsob, výroby, nových, derivátů, bis-triazolových

Text:

...nebo prášku.Tak například je možno tyto sloučeniny zaprac-ovat do krému sestävajícího z vodné emulze polyethylenglykolů nebo kapalného parafinu, »nebo je lze V ko-ncentraci mezi 1 a 10, 0/0 zapracovávat do masťového základu tvořeného bílým voskem nebo bílým měkkým paratinem, popřípadě se stabilizátory a ochrannými látkami.Slouwčeniny obecného vzorce I a jejich soli jsou rovněž účinné proti řadě fytopathogennich hub, včetně například různých...

Způsob přípravy derivátů thiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241096

Dátum: 13.06.1985

Autori: Iván Július Ing Vleany, Šesták Tomáš, Majer Jozef, Hajnoš Jozef, Endel Adrián, Kiss Arpád, Iván Július, Longauer Karol, Krajeí Pavol

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: thiazolidinu, přípravy, způsob, derivátů

Text:

...sloučenm obecného vzorce I, pripravených způsobem podle ixynálezu, se zkolumá těmito způsoby.Tuto zfkoušku jako první popsal Shay -a kol. v roce 1945 Gastroenterology 56, str. 5 až N 13, 1945. Samičky krysy H-Wistar o hmotnosti 120 až 150 g se nechají 24 hodiny hladovět. Vodu mají k dispozici podle libosti. Vrátník pylorus se zviřaitům podváže v mírné ethenové narkóze. V průběhu operace se podáva zkoušená látka. Za čtyři hodiny po ošetrení...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241095

Dátum: 13.06.1985

Autor: Baoas Ladislav

MPK: A01N 43/36

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...1 vodné chlorovodikorvé kyseliny, vysnuši se síranem hořečnatým a rozpouštědlo se odežene ve vakuu,čímž se získa tmavý olej, který se identifikuje běžnými analytickými zpüsoby jako připrav-ovaný N- 3-trifluormethyl-Ił-fluoríenylj-S-chlor-4-chlormethyl-Z-pyitrolidon.Použije se tříhrdlé banky s Ikulatým dnem o obsahu 100 ml, vybavené topným pláštěm,magnetickým míchadlem, teploměrem a zpětným chladičem. Do této banky se vnese 24,97 g 0084 molu...

Způsob přípravy 4-methyl-6-fenylpyridazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241094

Dátum: 13.06.1985

Autori: Bobovnický Peter, Kozlov Mstislav Valentinovie, Chomeriki Otar Kvirosjevie

MPK: C07D 237/20

Značky: derivátů, přípravy, 4-methyl-6-fenylpyridazinových, způsob

Text:

...9/0 pokusných zvířat.současně se při stanovení akutní toxicityrovněž určí prahová dávka -těchto produktů vyvoláva-jiní konvulzivni .aktivitu, .tj, minimálni dávka uvedených produJktů, při které začíná dochazet »ke konvulzím.Získané výsledky jsou shrnuty v. následující taibulce 1. V této tabwlce jsou roivněž uvedeny výsledky získané při použití dvou srovnávacílch produktů, popsaných ve francouzském patentovém spisu č. 2 141697T a b u l k a 1...

Způsob přípravy 3-[2-(3-oxo-4-morfolinyl)ethylamino]-4-methyl-6-fenylpyridazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241093

Dátum: 13.06.1985

Autori: Sakandelidze Ramaz Michajlovie, Norakidze Georgij Georgijevie, Sitnikov Eduard Konstantinovie

MPK: C07D 237/20

Značky: 3-[2-(3-oxo-4-morfolinyl)ethylamino]-4-methyl-6-fenylpyridazinu, způsob, přípravy

Text:

...tabulce 1. V této tabulce jsou rovněž uvedeny výsledky získané při použití dvou srovnávaoích produktů, popsaných ve francouzském patentovêm spíse č. 2141697Letální dávka DLso (mg/kg, i. p.Prahová konvulzívní dávka mg/kg, i. p.Výsledky uvedené wpředcházející tabul~ ce ukazují, že sloučeniny pripravené způsobem podle vynálezu mají významné nižší toxicitu a konvulzívní účinnost než uvedené referenční sloučeniny.Reakce odevzdání se osuduTento...

Způsob výroby 2-heterocykloalkylthiopenemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241091

Dátum: 13.06.1985

Autor: Turulin Viktor Nikolajevie

MPK: C07D 513/04, A61K 31/43

Značky: způsob, 2-heterocykloalkylthiopenemderivátů, výroby

Text:

...uhlíku,B-ttalidylová skupina, ál-krotonolaktonylová skupina, y-butyroiakton-Iłçylová skupina, karboxyalkyllkarbonyloxymethylová skupina obsahující 4 až 12 atomů mhlíku nebo 5-methyl-2-oxo~ 1,3-dioXolenA-ylmethylová skupina.K přípravě SIOUlČGIIÍII nesou-cích tento esterový zbytek hydrolyzovatelný in vivo, se kyselina odpovídající obecnému vzorci I nebo II nechá reagovat s bázi za vzniku příslušneho ani-onto. Mezi vhodné kationty náležejí...

Způsob přípravy N-arylhalogenpyrrolidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241090

Dátum: 13.06.1985

Autori: Tichonov Arkadij Konstantinovie, Gerasimov Vladimir Ivanovie

MPK: C07D 207/12, A01N 43/36

Značky: způsob, přípravy, n-arylhalogenpyrrolidonů

Text:

...slounťíeniny, jak-o toluen nebo xylen.Výhodným rozpouštěudlem je »toluen a terc butylalkohol. Přízpadně se mo-hou použít další inentní rozpouštědla uvedená v USA patentu rč. 4 113.2 713.Množství použitého aminu se může měnit.podle nákladů .a žádanéh-o účinku. Obecně se aminu použije v množství 5 až 60 0/0 mol,založeno na ivýchozím Nł-alkenyl-oz-halaogenamidtu a s výhodou 1-0 až 4 U mol.Teplota, při které se provádí způsob podle...

Způsob výroby inhibitorů koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 241087

Dátum: 13.06.1985

Autori: Filippov Vladimir Ivanovie, Lapšin Viktor Vladimírovie, Paršin Nikolaj Ivanovie, Görner Volkmar, Gorjunov Anatolij Nikolajevie, Wetzel Wilhelm, Rosenow Peter

MPK: C23F 11/00

Značky: inhibitorů, výroby, koroze, způsob

Text:

...dal-eko nižší koncentrací tosfátu Ve vodě, ve srovnání s prostředky, které obsahují zinek a mají podobnou účinnost, obsahují prostředky, vyrobené způsobem podle vynálezu daleko nižší lkoncentraci zinku ve vodě,- na rozdíl -od zná-mých prostředků, které obsahují f-osfor, téměř nedochází k ukládání fosforečnanu vápenatého .nebo k němu dochází jen v netpatrné míře, případné znečištěíií vody měďnatými ionlty nijak nesnižuje Líčinnost...

Způsob výroby nových (amido)N-substituovaných bleomycinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241086

Dátum: 13.06.1985

Autori: Klimmt Helmut Lauter, Alafejeva Natalija Valerjevna, Klug Jochen, Rusinov Vladimir Anatoljevie, Rošal Jevgenij Removie, Alchovskaja Ljubov Lvovna

MPK: C07K 9/00

Značky: nových, bleomycinů, způsob, výroby, amido)n-substituovaných

Text:

...1-cyk 1-ohexyl-3- 2-morfoitnoethyl jkarbocliimid, -diisospropylkarbodiimid, difenyltosto-nazidát DPPAJ, diethylfosforokyani-dát (DEPC), G-cłrlor-l-tp-chiorbenzensuifonyioxybenztriaz-ozlv CCBTSpolu s výše uvedenými kondenzačními činldly mohou být použitý přídavné kon-denzačni látky jako je pnitrofenol, o,~p-~dinitrofenoi, upentachlorfenol, 2,4,5-tri-ohio~rfeno 1,pentaflu-orfenol, N-hydr-oxysukciniamid,...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241085

Dátum: 13.06.1985

Autor: Banikova Žanna Addejevna

MPK: A01N 57/20

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...rozlív a .přilnavost her bicidnísho -prostřevdku .podle vynálezu.Granule a pelety jsou fyzikálne stále pro 241085středky ve formě «části~c orhsahujicĺ účinnou látku obecného vzorce I přilnutou na základtní maürici nebo rozdělenou v základní matríci usoudržněho inent-ního nosiče s makroskopickými rozměry. Zpravidla mají tyto části-ce průměr přibližně 1 až 2 mm. Často jsou obsaženy povrchové aktivní latky k podpore vyluhování účinné...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241084

Dátum: 13.06.1985

Autor: Velikžanina Galina Alexaddovna

MPK: A01N 57/20

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...je 0 -až 100 , .přičemž 0 znamená, že .neni rozdílumezi rostllnou v ošetřené a V neošetřené mise a 100 znamená dokonalé zničení rostliny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce l. c jas üně zřejmě, že sloučeniny obecného vzorce I mají vyrazne hevbioidní píxsołleni.Výsledky zkoušel( lterbicidníhtmpůsobení použité množství 4.48 kg/ha)Širołkolísté lplevely Trávy A B C průměr I) E F G průměr dĺmethyloktadecylsulfoniová sůlN-fosfonovmethylglycinu 5 U 49...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241083

Dátum: 13.06.1985

Autor: Šolin Albert Fedorovie

MPK: A01N 57/20

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...0-10 se dvěma dvojnými vazbam 1.Všechny shora uvedené soli se mohou připravovat reakcí N-fosfonomethylglycinu se vho-dným alkylamoniumthalogenidem V přítomrnosti oxidu střibrného a odiiltrováním nerozpustného halogenidu stříbrného vysráženého v důsledku reakce, přičemž elkylamoniová sůl N-fosfonomethylglycinu zůstavá v roztoku.šPři přípravě látek obecného vzorce I se alkylamoniumhalogenid s dlouhým řetězcem a N-fosfonomethylglycin nejdříve...

Způsob výroby N-oxidů esterů pyridylkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241082

Dátum: 13.06.1985

Autori: Schneeweissvolker, Ždanova Nelli Isaakovna, Wicke Heinz, Muzyeenko-leonid Afanasjevie

MPK: C07D 213/79, A61K 31/44, C07D 213/89...

Značky: pyridylkarboxylových, kyselin, esterů, n-oxidů, způsob, výroby

Text:

...a jednou týdně tělesná hmotnost zvířat.Poslední den -pokusu se lkrysám -opět -odebere krev z retroonbitálniho plexu ve stejnou dobu jako 14. dne ,přípravného olbdobí. .Krevní vzorky se opět analyzují .na hladinu celkového Isérovétho cholesterolu, cholesterolu HDL, d-lipoproteinů a triglyceridü. zvířata se pak usmrti, játra se vyjmou a zvážĺ.Ve srov-nání s kontrolními zvířaty je možno pozorovat značné po-sitivni změny všech iparametrů...

Způsob výroby 1,3-bis(dimethylamino)-2-propyl-4-chlorfenoxyacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241081

Dátum: 13.06.1985

Autori: Akimova Zoja Alexaddovna, Ehrich Joachim, Rytvin Jevgenij Isajevie, Pusch Horst, Kuzmin Vaientin Michajlovie

MPK: C07C 87/14, C07C 69/157

Značky: výroby, 1,3-bis(dimethylamino)-2-propyl-4-chlorfenoxyacetátu, způsob

Text:

...»dní denně 100 milligrćPmY/kg účinné látky a ošetřením se zlepšil zmíněný parametr tak, že byl .příbližně stejný tu lkrys starých jeden rok. Tento výsledek úplně souhlasi s průměnným pnodloužením doby života.Slxoučenina podle vynálezu působí také na syntézu RNS v bankách mozkově kůry. Celková a mRNS-oyntéza buněk mozkowé kůry starých 24 měsíců krys probíhá asi o .polovínu upvo-ma-leji než v případě mladých a vzrositlých zvířat. Ctyřtýdenní...

Převodová ústrojí jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 241079

Dátum: 13.06.1985

Autor: Bobrov Alexadd Vladimirovie

MPK: B62M 17/00

Značky: převodová, jízdního, ústrojí

Text:

...dovnitř, jak znázorněnno na obr. 1 » a 3 a přitlačunje hnoací pouzdro 21 k dvojkuželovému brzdovému kroužku 25.ako obvykle je brzdový dvojkužeilonvý kroužek 25 dělený za učelem rozpínání a stlačování .při přitlačování k stěnám náboje 2 hnacílho kola 3. Dvojlkiužel-ový brzdový kroužerk 25 je vytvořen podobné jako dvojkuželové hnací pouzdro 21 a při brz-dění je kuželołvá část 27 při-tlačového k brzdovému kuželi 28, který je jakýmkoliv...

Mikrobicidní prostředek k potírání chorob rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241078

Dátum: 13.06.1985

Autori: Martin Herbert, Rumpler Johann

MPK: A01N 43/54

Značky: účinných, výroby, látek, chorôb, potírání, rostlin, prostředek, způsob, mikrobicidní

Text:

...pak zůstáivaljí před tvasksovýrnito mitkroorganismy chráněny i později vyrostlé části .rostlinÚčinné látky vzorce I jsou účinné proti fytopathogeíízním houbám, které náležejí .do následujících třídFungi imp-erfecti například Botrytis, Hel minthosporium, Fusarium, Septoria, Cercospora a Alternariva) Basidiotmycetes například čeledí Hemileia,Rhizoctonia, Puccinia zvláště úíčllnné jsou proti houbám ze třídy Ascomycetes například Venturia,...

Způsob přípravy derivátů thiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241074

Dátum: 13.06.1985

Autori: Tkae Nikolaj Vasiljevie, Redin Alexej Alexaddovie, Michajlik Stipan Semenovie, Tkaeenko Dmitrij Nikolajevie, Babanov Gennadij Kuzmie, Feikin Jurij Valentinovie, Brik Galina Borisovna, Dubinin Leonid Dmitrijevie, Donskich Alexadd Jemeljanovie

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: přípravy, thiazolidinu, derivátů, způsob

Text:

...v rozsahu shora uvedeného významu jednotlivých symbolu o sobě známymi způsoby.jakožto výhodná reprezentativní sloučenina obecného vzorce l se uvádí 3-benzyl-2-kyanoiminothiazolidin sloučenina A. Dále se popisují výsledky farmakologických zkoušek prováděných s touto sloučeninou,připominá se však, že i ostatní sloučeniny obecného vzorce I mají významnou účinnost.Farmakologická účinnost nových sloučenin obecného vzorce I se zkoumá těmito...

Fungicidní prostředek k ochraně rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241073

Dátum: 13.06.1985

Autori: Galperin Alexadd Lvovie, Komarov Jurij Ivanovie

MPK: A01N 43/853

Značky: prostředek, účinných, rostlin, látek, fungicidní, způsob, výroby, ochraně

Text:

...nebo glukózu k isotonické úpravě roztoku.Při orálníní nebo parenteralním podání v humánní medicině se budou denní davky antifungálně účinných sloučenin obecného vzorce Tje .b solí Igílĺĺlíľblmlâĺ od 0,1 do 1 U T 115, kg, pncemž tato celková dávka se podava v několika dílčích dávkach. Tablety nebo kapsle budou tedy obsahovat od 5 mg do 0,5 g účinné látkybudou podávány jednorazové neb-o vícekrát denně, tak jak je to v tom kterém případě vhodné....

Způsob výroby 3-(amino nebo subst.amino)-4-(subst.amino)-1,2,5-thiadiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241072

Dátum: 13.06.1985

Autor: Lošeilin Jevgenij Dmitrijevie

MPK: C07D 207/48, A61K 31/41, C07D 207/40...

Značky: způsob, subst.amino)-4-(subst.amino)-1,2,5-thiadiazolů, výroby, 3-(amino

Text:

...skupinu aR 5 znamená atom vodíku, nižší alkylovou skupinu nebo nižší alkoxyskupinu, q je číslo o hodnotě 1 až 4 aR 5 a R 7 buď nezávisle na sobě znamenají vždy nižší alkylovou skupinu, nižšíjalkoxyjnižšüalkylovou skupinu, V níž je nižší alkoxylová část oddělena od dusíkovéh-o atomu nejméně dvěma atomy uhlíku, nebo fenylnižšíalkylovou skupinu, přičemž znamená-li R 3 atom vodíku, může R 7 rovněž představovat nižší cykioalkylovou...

Způsob výroby substituovaných ergolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241071

Dátum: 13.06.1985

Autori: Klotsch Wilfried, Linkelmann Norbert, Schimpf Ullrich, Verch Hartmut, Bechtloff Gustav

MPK: C07D 457/12, A61K 31/435

Značky: substituovaných, ergolinu, způsob, výroby

Text:

...účelom tvorby soli se získané sloučeniny rozpusli v malém nínožství meihanolu a ponechají reagovat s koncentrovaným roz~ tokem požadované organické kyseliny v methanolu při teplote mšotnosti.Následující jíříklady ĺĺ 1.SŽl-.ljĺ vymáloz, oníž by jej jakkoli onlezovalyr.-20 °C V 80 ml kyseliny trifluoroctoveběhem 3 až 4 minut se plldá 8 dávek vždy 500 mg horliydridu soduého. Následne se směs vytřepe na led, zalkalizilje za chlazení leden...

Způsob přípravy 4-methyl-6-fenylpyridazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241052

Dátum: 13.06.1985

Autori: Dobkin Igor Josifovie, Sejdalijev Fikrat Sejdali, Sjusin Gennadij Alexaddovic

MPK: C07D 237/20

Značky: 4-methyl-6-fenylpyridazinových, přípravy, způsob, derivátů

Text:

...na centrální nervový systém a jejich toxicíty.Studované produkty byly podávány intraperitoneálně v rostoucích dávkach skupi~ nám 10 myší. Po dobu 24 hodin po podání těchto produktů byla sledoväna úmrtnost vyvolána těmito produkty.Na základě získaných výsledků se stanoví pro každý testovaný produkt letální davka so, tj. dávka, která způsobí úmrtí 50 pokusných zvířat.současně se při stanovení akutni toxicity rovněž určí prahová dávka...

Způsob výroby fenylchinolizidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241050

Dátum: 13.06.1985

Autori: Gusev Boris Michajlovie, Grigorjan Varazdat Gevondovie

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, fenylchinolizidinů, výroby

Text:

...a kapalné polyoly atd. podle skupenství účinné látky nejsou však u mäkkých želatinovych kapslí zapotřebí vůbec žádné pomocné látky.Pro vyrobu roztoků a sirupů se jako pomocné látky hodí například voda, polyoly,sacharóza, invertní cukr, glukóza apod.Pro injekční roztoky se jako pomocné látky hodí například voda, alkoholy, polyoly,glycerin, rastlinné oleje atd.Pre čipky, dále pro lokální a perkutánní aplikační formy se jako pomocné látky...

Způsob výroby pyrimidonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241049

Dátum: 13.06.1985

Autor: Bukarev Vjaeeslav Nikolajevic

MPK: C07D 401/12

Značky: výroby, derivátů, pyrimidonových, způsob

Text:

...je možno uskutečnit záhřevem guanldinu obecného vzorce X se sloučeninou obecného vzorce XI, popřípadě v rozpouštědle, například v alkoholu odpovídajtcím esterové funkcí ve sloučenině obecného vzorce XI, tj. v alkoholu vzorce RőoH, na zvýšenou teplotu, s výhodou v prítomnosti báze, zejména alkoxldu sodného vzorce Na 0 R 3, který odpovídá esterové funkci sloučeniny-obecného vzorce XI.Guanidíny obecného vzorce X lze přípravít reakcí...

Způsob výroby derivátů triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241047

Dátum: 13.06.1985

Autori: Targonja Oleg Fedorovie, Pavljukov Valentin Grigorjevie

MPK: C07D 249/68

Značky: výroby, triazolu, způsob, derivátů

Text:

...tus, Trichophyton spp., Microsporum spp.,Epidermophyton íloccosum, Coccidioides immitis a Torulopsis glabrata.Hodnocení účinnosti sloučenin podle vynálezu proti fytopathogenním houbám in vitro se provádí zjištováním jejích minímálních inhibičních koncentrací, při němž se postupuje stejným způsobem jako výše, pouze s tím rozdílem, že se před hodnocením růstu houby inkubují desky při teplote 30 °C po dobu 48 hodin nebo déle.Mezi...

Způsob výroby nových derivátů 1,1,2-trifenylpropanu a 1,1,2-trifenylpropenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241046

Dátum: 13.06.1985

Autori: Rybalko Alexadd Ivanovie, Targonja Oleg Fjodorovie, Dvorakovskij Jurij Anatoljevie, Addianov Vitalijvasiljevie, Dolja Leonid Vladimirovie, Addianov Vitalij Vasiljevie, Kljavio Jan Janovie

MPK: C07C 93/14, A61K 31/135, C07D 265/28...

Značky: nových, derivátů, 1,1,2-trifenylpropenu, způsob, výroby, 1,1,2-trifenylpropanu

Text:

...a. jejich íarmaceuticky vhodné adiční soli s kyselinami. Bazioké. sloučeniny obecného vzorcênl tvo-ří adíčnísoli s- kyselinami. Kl tvorbě solí lze používat obvyklých anorganických kyselín například kyseliny chlorovodíkove, bromo- uodíkové, sírová, tosforečné atd.) av organic kých kyselín (například maleinové, fumaro~vê, mléčné, methansnlfonové, pltoluensul- .vionovê, citrónová atd.)Sloučeniny obecného vzorce I...

Způsob výroby nových derivátů 1,1,2-trifenylpropenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241045

Dátum: 13.06.1985

Autori: Šur Solomon Saulovie, Rekis Dzintars Martynovie, Schwanz Heiner, Tichodijev Nikolaj Nikolajevie, Pippel Georg, Filimonov Alexej Nikolajevie, Legzdio Janis Janovie, Štin Stanislav Alexaddovie

MPK: C07C 93/14, A61K 31/135

Značky: derivátů, 1,1,2-trifenylpropenu, výroby, nových, způsob

Text:

...směs stereoisomerů lze obvyklyími metodami například fralšční krystaliZBCÍ dělit na jednotlivé stereoisomery.Zásadité sloučoninjr obecného vzorce l lze o sobě známým způsobem převádět V adiční soli s kyselinazni renkcemí s príslušnými kyselinami v inertním rozpxuuštědle. je účelne pripravoval farmaceutický vhodné adiční soli s líyäĺčĺĺilâłllĺ těchto sloučenin bazické p 0 vahy. Búzre lze vivolňoxiat z jejich adičních solí s kysolinami...

Způsob výroby pyrimidonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241040

Dátum: 13.06.1985

Autor: Katruš Radij Vladimirovie

MPK: C07D 401/12

Značky: derivátů, pyrimidonových, způsob, výroby

Text:

...V nepřitomnosti rozpouštědla, například při teplote od 80 do 170 °C, s výhodou od 120 do 140 °C, nebo v rozpouštědle při zvýšené teplotě, například za varu reakční směsi pod zpětným chladlčem. Volba rozpouštědla se řídí rozpustnosti reakčních složek a charakterom zbytku ve významu symbolu R 5. Výhodnými rozpouštědly sou pyrldln. pikolin nebo směsi pikolinů, alkanoly s 1Ll-propanol, LZ-ethandíol, ketony, například acgpon nebo Z-butanon,...

Způsob výroby nových N-[2-(nebo 3-)pyrrolidinyl(nebo pyrrolidinylmethyl)]benzamidů, substituovaných v poloze 2, 3, 4, 5, 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 241039

Dátum: 13.06.1985

Autori: Škop Jaroslav Jaroslavovie, Vinarov Alexadd Jurjevie, Kafarov Viktor Vjaeeslavovie

MPK: C07C 103/76, A61K 31/40, A61K 31/165...

Značky: výroby, n-[2-(nebo, způsob, 3-)pyrrolidinyl(nebo, nových, poloze, substituovaných, pyrrolidinylmethyl)]benzamidů

Text:

...se odstraní a reakční směs se zchladi na 60 °C, současně se přídají za stáleho míchání 4 litry chloroformu. Teplota se sníži na 30 °C, načež se pridá 1500 m 1 thionylchloridu po kapkách a směs se 2 hodiny zahřívá na teplotu varu pod zpětným chladičem, čímž dojde kvysrážení zñ-dichlorpentylaminhydrochloridu. Tato sloučenina se oddělí filtraci, promyje se chloroíormem a suši při teplote 70 °C. Tímto způsobem se ve výtěžku 78,5 získa 1512 g...