Zverejnene patenty 01.06.1985

Chladiarenský a mraziarenský izolačný panel a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218706

Dátum: 01.06.1985

Autori: Doležal Dušan, Kocanda Jozef, Hraško Pavol

Značky: spôsob, izolačný, chladiarenský, výroby, panel, mraziarenský

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie tradičného spôsobu vytvárania izolácie u konštrukcií objektov pre chladiarenské a mraziarenské priestory, s tým zníženie prácnosti, spotreby a druhovosti materiálu, ako i odstránenie sezónnosti a dlhodobej výstavby. Uvedeného účelu sa dosiahne výrobou sendvičového tepelnoizolačného panela pre chladiarenské a mraziarenské priestory. Tepelnoizolačný panel pre chladiareň a mraziareň je vytvorený z tepelnoizolačného...

Uhlíkový klzký materiál spájaný fenolformaldehydovou živicou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218705

Dátum: 01.06.1985

Autori: Hodál Emil, Sasák Stanislav, Petrík Emil, Ďuračka Ľudovít

Značky: uhlíkový, materiál, spájaný, živicou, fenolformaldehydovou, klzký

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka uhlíkového klzného materiálu spájaného fenolformaldehydovou živicou, ktorého plnivo je zložené zo 78%-ného petrolejového koksu, 10 % grafitu, 8 % mikroazbestu a 4 % sírniku molybdeničitého, pričom najmenej 50 % z obsahu petrolejového koksu je tepelne spracované pri teplote 2400 až 2800 °C, čím sa dosiahne nízkeho opotrebenia z neho vyrobených tesniacich elementov rotačných upchávok a iných bezmazných strojných dielcov, napr....

Zariadenie na stabilizáciu rúčky kružidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218704

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kamas Rudolf

Značky: zariadenie, kružidla, rúčky, stabilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na stabilizáciu rúčky kružidla, ktoré má lamelovú kulisu posuvne uloženú medzi rozšírenými kĺbovými koncami ramien kružidla a má v kulise vytvorené dva, oproti sebe, horizontálne vodiace výrezy, medzi ktorými prechádza os kĺbu kružidla, a to jeden horizontálny vodiaci výrez, v ktorom je posuvný, pevný excentrický čap rozšíreného kĺbového konca jedného ramena kružidla, a druhý horizontálny vodiaci výrez, v ktorom je...

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218703

Dátum: 01.06.1985

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitrolýzou 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu kyselinou dusičnou obsahujúcou oxid dusičný, pričom podmienky reakcie sa upravujú prídavkom dusičnanu amónneho, čo má za následok zvýšenie výťažnosti a bezpečnosti procesu. Vynález je možné výhodne využívať pri výrobe titulnej substancie vychádzajúcej z 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu.

Spôsob vysokokapacitnej imobilizácie proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218702

Dátum: 01.06.1985

Autori: Gemeiner Peter, Zemek Jiří

Značky: imobilizácie, spôsob, vysokokapacitnej, proteínov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu vysokokapacitnej imobilizácie proteínov. Podstata vynálezu, v ktorom sa v prvom stupni pektín alebo vodorozpustná soľ kyseliny pektovej zosieťuje v alkalickom prostredí 2-chlórmetyloxiránom spočíva v tom, že sa v druhom stupni aktivujú karboxylové skupiny karbodiimidmi, hydrazín hydrátom či hydrazín hydrátom a potom dusitanom sodným v prítomnosti kyseliny soľnej a v treťom stupni sa využitím známych metód prevedie...

Spôsob výroby akryl- alebo metakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218701

Dátum: 01.06.1985

Autori: Polievka Milan, Letz Štefan, Uhlár Ladislav

Značky: spôsob, akryl, výroby, metakrylamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá zlepšením postupu výroby hlavne metakrylamidu, ktorý je medziproduktom pri výrobe metylmetakrylátu, dôležitého monoméru pre výrobu široko používaných polymérov a kopolymérov. Vynález rieši hlavne inhibíciu prvej fázy prípravy metylmetakrylátu z acetónkyanhydrínu, a to použitím zlúčenín Cr3+, ktoré vznikajú v chemických procesoch, kde sa aplikujú dvojchrómany ako oxidačné činidlá. Využitie vynálezu je možné v procesoch výroby...

Zariadenie na prepravu podvozkov nákladných automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218650

Dátum: 01.06.1985

Autor: Remek Augustín

Značky: nákladných, podvozkov, zariadenie, automobilov, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je hospodárna preprava podvozkov nákladných automobilov z výrobných závodov do závodov, v ktorých sa na tieto podvozky vyrábajú a montujú špeciálne nadstavby. Uvedeného účelu sa dosahuje použitím zariadenia na prepravu podvozkov nákladných automobilov, ktorý je rámovej konštrukcie a predlžuje rám vezúceho podvozku. Na priečinkoch prednej a zadnej nápravy sú pripevnené žľaby pre kolesá vezeného podvozku, ktoré sú k priečnikom...

Zariadenie na automatické rozdeľovanie dvoch vzájomne nemiešateľných kvapalín s rozdielnymi hustotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218649

Dátum: 01.06.1985

Autori: Klátik Jaroslav, Novák Pavel, Kopernický Ivan, Lalík Juraj, Dolák Karol

Značky: hustotami, automatické, zariadenie, dvoch, vzájomne, rozdielnymi, kvapalín, nemiešateľných, rozdeľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na automatické rozdeľovanie dvoch vzájomne nemiešateľných kvapalín, ktoré majú rozdielne hustoty sa týka priemyslu spracovania ropy. Účelom vynálezu je zabránenie prieniku väčšieho množstva ropných látok do odpadových vôd z výrobní rafinérskeho podniku a zvýšenie spoľahlivosti mechanického čistenia zaolejovaných odpadových vôd. Uvedeného účelu sa dosiahne zaradením sifónového prepadu k oddeľovacej nádrži. Pri odvádzaní vodnej fázy z...

Pažnica pre vytváranie dier pre piloty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218648

Dátum: 01.06.1985

Autori: Brezáni Ladislav, Matula Jozef

Značky: vytváranie, pažnica, piloty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technologického zariadenia pre odbor stavebníctva - zakladanie stavieb. Vynález rieši ekonomické vytláčanie zeminy z pažnice stlačeným vzduchom, podstatou ktorého je rozdelenie pažnice na časť nosnú a časť raziacu, vzájomne oddelených stenou. Stlačený vzduch je privádzaný do priestoru raziacej časti nad vytlačenú zeminu.

Zariadenie na drvenie a triedenie nerastných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 218647

Dátum: 01.06.1985

Autori: Čep Hynek, Režný František, Hladký Viliam, Chudý František

Značky: nerastných, zariadenie, triedenie, surovin, drvenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na drvenie a triedenie nerastných surovín a je určený najmä na úpravu lomového kameňa, vyťažených štrkopieskov a podobných surovín. Zariadenie podľa vynálezu obsahuje vibračnú triediacu jednotku s vynúteným kmitaním a drviacu jednotku, ktoré sú vzájomne prepojené medzioperačným šikmým dopravníkom. Podstatou vynálezu je, že pohyblivý mechanický triedič je vo svojej nadsitnej časti spojený horným usmerňovacím sklzom pre...

Zariadenie na presúvanie tyčového materiálu a jeho orientovanie pre ďalšie spracovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218646

Dátum: 01.06.1985

Autor: Ďuriš Ladislav

Značky: materiálů, spracovanie, orientovanie, zariadenie, presúvanie, tyčového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia, ktoré umožňuje presúvanie trubiek alebo tyčového materiálu, ktorý prichádza na zariadenie v troch prúdoch a odchádza na ďalšie spracovanie v jednom prúde. Podstata zariadenia spočíva v tom, že materiál v krajných prúdoch je nadvihovaný pomocou tvarových klapiek a postupne presúvaný pomocou šikmých klapiek do stredného prúdu, pričom ovládanie tvarových a šikmých klapiek ako aj ich vracanie do základnej polohy sa...

Zariadenie na orientáciu elektronických prvkov s valcovým puzdrom s axiálnymi prívodmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 218645

Dátum: 01.06.1985

Autori: Tomík Ján, Turan Ján

Značky: prívodmi, orientáciu, zariadenie, prvkov, elektronických, axiálnymi, valcovým, puzdrom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na orientáciu najmä elektronických prvkov s valcovým puzdrom a axiálnymi prívodmi pri ich meraní, kódovaní a balení. U tohoto zariadenia sa rieši spôsob orientácie, usporiadanie dráhy orientovania a funkčných plôch. Podstatu vynálezu vidieť z obr. 1, 2 a 3. Spočíva v tom, že medzi hornú dosku 1 a dolnú dosku 2, v ktorých sú vytvorené prepadové otvory 3 a 9 sú vhodne umiestnené skrutkovicové segmenty 7, 8, 10 a 11 a...

Zariadenie na prekladanie a posúvanie tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218644

Dátum: 01.06.1985

Autori: Bernát Leopold, Gabrišová Daniela

Značky: zariadenie, prekladanie, tyčí, posúvanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prekladanie a posúvanie tyčí je určené pre bočné prekladanie a posúvanie tyčí, trubiek a rôznych kovových a nekovových profilov za účelom značenia a vytvorenia dávky profilov pre viazanie, balenie a expedíciu. Účelom vynálezu je hlavne zvýšenie prevádzkovej schopnosti odstránením možných havárií. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchou úpravou nosných ramien prekladača a náražiek. Nosné ramená majú v smere prekladania šikmý nos,...

Zariadenie na zlepšenie odparovania propanbutanu za nízkych teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 218643

Dátum: 01.06.1985

Autor: Repatý Jozef

Značky: nízkých, zariadenie, teplot, zlepšenie, propanbutanu, odparovania

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zlepšenie odparovania propanbutanu za nízkych teplôt, ktorého podstatou je, že medzi zásobník a spotrebič je vradený výparník pozostávajúci z odparovacej nádoby opatrenej telesom pre vyhrievanie na požadovanú teplotu. Zariadenie je možné použiť všade tam, kde ide o malé spotrebiče propanbutanu, ktoré majú spoľahlivo pracovať aj za nízkych teplôt okolia, ako napríklad v stavebníctve.

Adaptor otočného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: 218642

Dátum: 01.06.1985

Autor: Dobrota Milan

Značky: adaptor, otočného, stola

Zhrnutie / Anotácia:

Adaptor otočného stola je riešený pre znásobenie pracovných polôh otočného stola polohovacieho. Uvedeného účelu sa dosiahne výškovým presúvaním upínacej dosky. Zariadenie je v podstate vertikálne usporiadaným hydraulickým valcom s pevným piestom (5) na nepohyblivej piestnici (1), ktorá je prírubou (10) upevnená na točnicu (9) otočného stola a s pohyblivým telesom valca (7), ktorý nesie na svojom veku upínaciu dosku (8). Vodiaci tŕň (12) bráni...

Spôsob prípravy stabilizačného činidla suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 218641

Dátum: 01.06.1985

Autori: Juhás Milan, Hutár Eduard, Novák Jozef, Nádvorník Róbert, Teren Ján

Značky: přípravy, činidla, suspenzií, stabilizačného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy stabilizačného činidla suspenzií na báze vodnej suspenzie bentonitu v sodnej forme reakciou bentonitu preddispergovaného vo vode pri teplote 60 až 95 °C, sa podrobí reakcii s Na2CO3 v množstve 3 až 10 hmot. % vzťahovaných na sušinu bentonitu za prítomnosti lignosulfónovej kyseliny a/alebo jej derivátov v množstve 0,5 až 5,0 hmot. % sušiny.

Korálková anténa pre prenosné prijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 218640

Dátum: 01.06.1985

Autor: Poláček Milan

Značky: prijímače, korálková, prenosné, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania antény pre prenosné prijímače pásiem KV a VKV, pre súpravy diaľkového ovládania, najmä hračiek a modelov. Podstatou vynálezu je, že na elektricky vodivé lanko sú navlečené korálky, ktoré sú na jednom konci fixované koncovkou a na druhom konci napínacím mechanizmom. Taktiež je možné anténu usporiadať tak, že na oboch koncoch, korálky fixuje napínací mechanizmus. Možno využiť vo výrobkoch spotrebnej...

Univerzálne zapojenie časového spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: 218639

Dátum: 01.06.1985

Autor: Lošák Dušan

Značky: zapojenie, spínača, časového, univerzálne

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spínanie sieťových, jednosmerných napäťových okruhov ako aj okruhov odlišných od sieťového napätia, či beznapäťového s možnosťou nastavenia spínacieho času. Podstata vynálezu spočíva v pripojení jedného prívodu k prepínaciemu kontaktu jedného relé jeho rozpínací kontakt je pripojený k druhému odporu, vo vyvedení tretieho rozpínacieho i prepínacieho a spínacieho kontaktu jedného relé k svorkám svorkovnice, pripojení jednej...

Zapojenie na univerzálne použitie regulátora teploty pri cyklickej regulácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 218638

Dátum: 01.06.1985

Autor: Lošák Dušan

Značky: regulácii, regulátora, zapojenie, použitie, cyklickej, teploty, univerzálne

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zaistiť možnosť voľby akejkoľvek teploty maximálnej i minimálnej hodnoty cyklu s jedným regulátorom teploty pri zachovaní maximálneho regulačného účinku. Podstata vynálezu spočíva v pripojení druhého pólu termočlánkového čidla k jednému prepínaču jedného prepínača k jednému dielu tretieho prepínača i k druhému prepínaču, druhého prepínača k jednému dielu štvrtého prepínača i regulátoru teploty, druhého dielu tretieho...

Zapojenie prenosovej sústavy, najmä šesťparametrovej pre prenos signálov síl a momentov pôsobiacich v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 218637

Dátum: 01.06.1985

Autori: Podhradský Ján, Turan Štefan, Marek Štěpán

Značky: pôsobiacich, najmä, prenosovej, prenos, momentov, priestore, sústavy, šesťparametrovej, signálov, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť adaptívneho riadenia robotov a manipulátorov. Uvedeného účelu sa dosahuje zapojením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na rozpoznávacie a triediace bloky sú pripojené vstupy analógových signálov. Výstupy rozpoznávacích a triediacich blokov sú pripojené cez normovacie členy na vstupy zosilňovačov. Každý zosilňovač má svoj vlastný významový výstup.

Spôsob vytvárania skládok z tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 218636

Dátum: 01.06.1985

Autor: Mach Antonín

Značky: spôsob, tehál, skládok, vytvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania skládok z tehál pomocou manipulátora, ktorý rady tehál ukladá a súčasne rozraďuje vyznačujúci sa tým, že rozradené rady tehál sa opakovane ukladajú pomocou manipulátora priamo na plošinu až sa vytvorí vrstva tehál, ktorá klesne o výšku tehál, otočí sa o 90° a celý postup sa opakuje kým sa vytvorí skládka tehál.

Feritové vedenie na tvarovanie a prenos nárazových elektromagnetických vĺn veľkých výkonov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218635

Dátum: 01.06.1985

Autori: Oravec Július, Véghová Klára

Značky: tvarovanie, vedenie, nárazových, elektromagnetických, prenos, veľkých, výkonov, feritové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši meranie a sledovanie nárazovej nanosekundovej vlny vysokého napätia. V podstate pozostáva z miniaturizovaných kondenzátorov tvorených periodickou štruktúrou systému elektród, kontinuálnou elektródou a dielektrickou doskou, navzájom sériovo spojených feritovými toroidálnymi cievkami. Vynález môže byť využitý vo vedeckotechnických odboroch, ako experimentálna jadrová fyzika a meracia technika....

Oplachovacie a pracie zariadenie s viacnásobným ponorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 218634

Dátum: 01.06.1985

Autori: Petrík Juraj, Kastel Pavel, Marušinec Peter, Charvát Marián

Značky: zariadenie, viacnásobným, pracie, oplachovacie, ponorom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oplachovacieho a pracieho zariadenia s viacnásobným ponorom, určeného najmä na odmasťovanie a pranie predmetov v priemyselných odmasťovacích a pracích roztokoch, oplachovanie horúcou vodou a konzerváciu olejom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že predmety, určené k oplachovaniu, praniu resp. konzervovaniu, uložené na ponornom stole 3, spojenom s piestnicou ponorného valca 4, sa viackrát za sebou ponárajú do nádoby 1 s príslušným...

Združený kombinovaný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 218633

Dátum: 01.06.1985

Autori: Hrašna Cyril, Kubík Ivan

Značky: združený, kombinovaný, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je združený nástroj s presadenou reznou hranou s mechanicky upevnenými reznými doštičkami pre sústruženie vnútorných, prípadne vonkajších rotačných plôch s obmedzeným priestorom pre rezné nástroje. Tohoto účelu sa dosiahne tým, že združený nástroj umožňuje v obmedzenom priestore sústruženie dvoch plôch tým, že jedna rezná hrana je presadená voči druhej reznej hrane o uhol (, čím zaberá menší priestor pri zachovaní, prípadne i...

Zariadenie na využitie energie morských vĺn k pohonu lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218632

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kokoš František

Značky: lodí, pohonů, energie, využitie, morských, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie využitia energie morských vĺn k pohonu plavidiel. Vynález spadá do oboru lodiarstva. Využitie energie morských vĺn k pohonu lodí, lodných agregátov a iných zariadení sa prevedie tým, že plavidlá sú opatrené pevnými žľabmi, ktoré z vonkajšej strany od ponoru plavidla k vrchnej hrane pevných žľabov sú zhotovené pod uhlom viac ako 15 stupňov z toho dôvodu, aby sa do nich bez odporu dostávala voda z morských vĺn. Voda z...

Horné pracovné i havarijné vráta plavidlovej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 218631

Dátum: 01.06.1985

Autor: Rusina Blahoslav

Značky: havarijné, pracovné, horné, komory, vráta, plavidlovej

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu tkvie v tom, že os otáčania hradiaceho telesa je umiestnená na stranu hornej rejdy a pod úroveň záporníka, že hradiaca stena je vydutá proti hornej vode a je umiestnená za os otáčania, že k hradiacej stene sú spredu pripojené výstuhy, umiestnené najvhodnejšie do zvislých rovín, že tieto výstuhy sú súčasne pripojené k niekoľkým vodorovným nosníkom, rozmiestneným pred hradiacou stenou po výške, že tieto vodorovné nosníky sú duté...

Postup zabudovania potrubia do ryhy naplnenej samotvrdnúcou suspenziou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218630

Dátum: 01.06.1985

Autori: Greša Ján, Janček Viliam, Jančeková Eva

Značky: potrubia, naplnenej, suspenziou, postup, zabudovania, samotvrdnúcou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka postupu zabudovania potrubia v geologických podmienkach s vysokou hladinou podzemnej vody. Úseky potrubia sa uzatvoria na obidvoch koncoch uzávermi, pričom potrubie sa naplní kvapalinou, nad ryhou sa umiestnia nosné rámy, do ktorých sa upevnia tiahla s rektifikačnými zariadeniami a úložnými prahmi tak, aby horné hrany prahov mali sklon nivelety potrubia, na úložné prahy sa osadí potrubie, skontroluje a rektifikuje sa jeho výška,...

Zapojenie sledovacieho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218629

Dátum: 01.06.1985

Autor: Hencze Vojtech

Značky: zapojenie, sledovacieho, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je regulácia úrovne budenia nízkofrekvenčných výkonových zosilňovačov pomocou riadených zosilňovačov na ich vstupe, čím sa odstráni skreslenie výstupného signálu pri preťažení ich výstupu. Uvedený účel sa dosiahne zapojením obvodu podľa obr. 1, kde vinutie Vn prvého transformátora 2 výkonového zosilňovača 13 je pripojené na vstup prvého zosilňovača 4, na výstup ktorého je pripojená prvá dióda 6, ku ktorej je pripojený prvý...

Zapojenie tlačidlového vysielača impulznej voľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218628

Dátum: 01.06.1985

Autor: Ferianc Ľubomír

Značky: zapojenie, tlačidlového, impulznej, vysielača, voľby

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie tlačidlového vysielača impulznej voľby podľa vynálezu jednoduchými prostriedkami vymedzuje dobu aktívneho režimu obvodu impulznej voľby na dobu nutne potrebnú na vyslanie impulzov voľby a tým zabezpečuje počas cele] doby činnosti tlačidlového vysielača impulznej voľby definovaný stav výstupov obvodu impulznej voľby.

Oligomér polypropylénového oleja s maleínanhydridom hydrofilizovaný polyetylénglykolom a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218627

Dátum: 01.06.1985

Autori: Antoš Kamil, Hodúl Pavol, Potfajová Mária, Čík Gabriel

Značky: oleja, polypropylénového, spôsob, oligomér, polyetylénglykolom, přípravy, maleínanhydridom, hydrofilizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je antistatický prípravok na úpravu polypropylénového vlákna, plošných útvarov a fólií a spôsob jeho prípravy, ktorým je oligomér polypropylénového oleja s meleínanhydridom, hydrofilizovaný polyetylénglykolom. Spôsob prípravy spočíva v kopolymerizácii polypropylénového oleja s počtom uhlíkových atómov 9 až 90 s maleínanhydridom v molárnom pomere 0,8 až 1,5 : 1,8 až 2,5 s výhodou 1 : 2, pri teplote 30 až 45 °C, s výhodou 40 °C v...

Zapojenie pre napájanie plazmových horákov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218626

Dátum: 01.06.1985

Autor: Samek Ernest

Značky: napájanie, zapojenie, plazmových, horákov

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj prúdu pre plazmové horáky, pri ktorom diódy pripojené na hlavnú elektródu plazmového horáka tvoria mostíkový usmerňovač jednak s diódami pripojenými na zváraný alebo rezaný predmet, jednak s diódami pripojenými cez tlmivku na pomocnú elektródu plazmového horáka, pričom sú všetky diódy pripojené na spoločný prívod striedavého prúdu a umožňujú striedavé horenie pomocného oblúka medzi pomocnou elektródou a hlavnou elektródou plazmového...

Hydraulické tmeliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218625

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kuderavý Vladimír, Zeman Peter

Značky: hydraulické, zariadenie, tmeliace

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba sa týka hydraulického tmeliaceho zariadenia s kontinuálnym výtlakom tmelu, bez prívodu vonkajšej energie. Podstatou zariadenia je dvojica hydraulických valcov, ktoré majú spoločné piestne tyče s piestami vyústenými v pracovných valcoch, ktoré sú opatrené zasúvacími vekami, ventilmi, hadicami a výtlačnou hubkou s rýchlouzáverom. Zdrojom tlakovej energie je ručné (nožné) hydraulické čerpadlo s rozvádzačom, tlak. hadicami a vyrovnávacou...

Spôsob prípravy ß-1,4-xylooligosacharidov a ß-1,4-(U-14C)xylooligosacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218624

Dátum: 01.06.1985

Autori: Krátký Zdeněk, Biely Peter, Vršanská Mária

Značky: ß-1,4-(u-14c)xylooligosacharidov, spôsob, přípravy, ß-1,4-xylooligosacharidov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy (-1,4-xylooligosacharidov neznačených alebo značených rádionuklidom uhlíka 14C. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa na aryl-(-xylozidy alebo aryl-(-(U-14C)xylozidy . v koncentrácii vyššej ako 100 mM pôsobí extracelulárnou (-xylanázou kvasiniek Cryptococcus albidus a výsledný produkt sa izoluje papierovou chromatografiou. Lineárne (-1,4-xylooligosacharidy majú využitie ako modelové látky na štúdium chemických...

Stabilizačná kompozícia pre homopolyméry a/alebo kopolyméry vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218623

Dátum: 01.06.1985

Autori: Mašek Ján, Gögh Tibor, Pappová Mária, Vöröšová Marie

Značky: kompozícia, homopolyméry, vinylchloridu, kopolymery, stabilizačná

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizačná kompozícia zložená z organickej antimonitej zlúčeniny s väzbou Sb-S, ako je napríklad antimón-tris(izooktylmerkaptoacetát) a organického fosfitu, napríklad zmesného tris(1-fenyletyl-fenyl)fosfitu. Tieto hlavné zložky môžu byť doplnené bežnými prísadami, zlepšujúcimi navyše chemické a fyzikálne vlastnosti stabilizovaných polymérov. Tieto kompozície zvyšujú tepelnú stabilitu polymérov vinylchloridu pri súčasnom zlepšení ich stability...

Zapojenie rezonančného striedača s komutáciou jalového prúdu indukčne viazanými cievkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218622

Dátum: 01.06.1985

Autori: Dobrucký Branislav, Hrabovcová Valéria

Značky: zapojenie, cievkami, prúdu, jalového, indukčne, striedača, viazanými, rezonančného, komutáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky, konkrétne polovodičových striedačov. Vynález rieši problém komutácie jalového prúdu rezonančného striedača pomocou indukčne viazaných cievok. Podstatou vynálezu je zapojenie komutačných cievok s magneticky protismernou indukčnou väzbou, umožňujúce komutáciu jalového prúdu diódy na príslušný tyristor. Stupeň väzby určuje dobu výmeny prúdu diód a tyristorov, a tiež veľkosť výstupného napätia v ustálenom stave a...

Zapojenie obmedzovača momentu striedavých motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218621

Dátum: 01.06.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: striedavých, zapojenie, obmedzovača, momentu, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši obmedzenie momentu striedavých motorov. Do prívodov k motoru sú zaradené tlmivky premostené tyristormi. Zmenou riadiaceho uhla zapínania tyristorov sa mení efektívna indukčnosť tlmiviek a obmedzuje sa prúd a moment motora. Vynález môže byt využitý v elektrických pohonoch banských a priemyselných dopravníkov, guľových mlynov, odstrediviek a všade tam, kde treba zmierniť mechanický momentový náraz pri zapnutí motora a hlavne s...

Zariadenie na automatické určovanie parametrov frekvenčnej charakteristiky rozkmitaných experimentálnych objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218620

Dátum: 01.06.1985

Autori: Baláž Pavel, Kyška Rudolf

Značky: automatické, určovanie, frekvenčnej, objektov, experimentálnych, zariadenie, charakteristiky, parametrov, rozkmitaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši automatické stanovenie parametrov frekvenčnej charakteristiky rozkmitaných experimentálnych objektov rezonančnou metódou. Svoje uplatnenie nájde pri operatívnom nedeštruktívnom posudzovaní kvality stavebných materiálov. Frekvenčné charakteristiky skúšaných vzoriek vo veľkej miere charakterizujú fyzikálny stav skúšaných materiálov. Na ich určenie je potrebné vo zvolenom kmitočtovom rozsahu stanoviť parametre kmitania. Pri spojitom...

Zapojenie automatickej linky pre chemicko-technologické operácie s voľne meniteľným programom

Načítavanie...

Číslo patentu: 218619

Dátum: 01.06.1985

Autori: Turan Štefan, Tomiš Ján, Duga Ján

Značky: volně, chemicko-technologické, měnitelným, programom, linky, operácie, automatickej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka automatizácie výrobných procesov. Vynález rieši zapojenie na automatické ovládanie a riadenie linky pre chemicko-technologické operácie s voľne meniteľným programom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že koncové snímače chemicko-technologických operácií sú cez zbernú skriňu informačných signálov pripojené na riadiacu skriňu, na ktorú sú cez silnoprúdovú zbernú skriňu pripojené tiež pohonové jednotky na prevádzanie jednotlivých...

Pevná náražka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218618

Dátum: 01.06.1985

Autori: Bernát Leopold, Oravec Ján

Značky: pevná, náražka

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná náražka je určená pre zastavenie tyčí na konci dopravníkov. Pevná náražka má pre zmenšenie deformácie pryžovej pružiny kyvnú páku uloženú čapom v ráme vyklonenú od zvislej roviny o uhol ( v rozsahu 0° až 20° smerom proti pohybu tyče. Pre väčšie pruženie je i kyvná páka opatrená druhou pryžovou pružinou protiľahle proti pevnej pryžovej pružine umiestnenej na ráme.

Zariadenie na vytváranie medzier

Načítavanie...

Číslo patentu: 218617

Dátum: 01.06.1985

Autor: Bittarovec Pavel

Značky: vytváranie, zariadenie, medzier

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytváranie medzier u skupiny zoradených predmetov, najmä tehál. Medzery medzi predmetmi, najmä tehlami, sú vytvárané zariadením, ktoré je umiestnené pod dopravníkom 1. Lišty k unášaniu predmetov, najmä tehál 2 sú vložené v zárezoch telies 3, ktoré sú vložené do vedenia 6. Telesá sú navzájom pospájané tiahlami 4 s narážkami 5, čím je vymedzený ich vzájomný pohyb, ktorý vytvára požadovanú medzeru medu tehlami. Pohyb telies 3...