Zverejnene patenty 15.05.1985

Rámová konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 222200

Dátum: 15.05.1985

Autor: Davidson Mats Ingvar

Značky: konstrukce, rámová

Zhrnutie / Anotácia:

Rámová konstrukce se skládá z podlouhlých stavebních prvků, např. z profilových dutých tyčových dílců, a ze spojovacích ústrojí pro jejich vzájemné spojování, tvořených styčníkovými tělesy, z nichž každé je opatřeno prvním vnitřním dílem, upraveným pro zachycení v dutině jednoho ze spojovaných tyčových dílců, a druhým vnějším dílem, spraveným pro pevné zaklesnutí kolem části obvodu druhého připojovaného tyčového dílce pomocí svých styčných...

Způsob výroby pyranonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222199

Dátum: 15.05.1985

Autori: Clark Barry Peter, Ross William James, Todd Alec

Značky: pyranonů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob výroby, nových sloučenin použitelných jako farmaceutické prostředky zvláště při léčení hypersensitivity. Tento způsob výroby sloučeniny obecného vzorce I v němž obecné symboly mají význam uvedený v předmětu vynálezu a jejich solí, se vyznačuje tím, že se sloučenina obecného vzorce kde obecné symboly mají význam uvedený v předmětu vynálezu, zpracuje s nenuklefilní kyselinou při teplotě v rozmezí od 0 do 110 (C a ve vyrobené...

Způsob výroby pyranonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222198

Dátum: 15.05.1985

Autori: Ross Wiliam James, Todd Alec, Clark Barry Peter

Značky: výroby, pyranonů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob výroby nových sloučenin použitelných jako farmaceutické prostředky a zvláště při léčení poruch hypersensitivity. Tento způsob výroby sloučeniny obecného vzorce I v němž obecné symboly mají význam uvedený v předmětu vynálezu, se vyznačuje tím, že se aldehyd obecného vzorce R6CHO zpracovává s pyranonem obecného vzorce kde Me, R1, R3 a R4 mají výše uvedený význam, při teplotě v rozmezí od 0 do 100 °C a ve vyrobené sloučenině...

Způsob výroby pyranonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222197

Dátum: 15.05.1985

Autori: Todd Alec, Ross Wiliam James, Clark Barry Peter

Značky: výroby, způsob, pyranonů

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob výroby nových sloučenin použitelných jako farmaceutické prostředky a zvláště použitelných při léčení poruch hypersensitivity. Tento způsob výroby sloučenin obecného vzorce I v němž obecné symboly mají význam uvedený v předmětu vynálezu, a jejich solí, s výjimkou sloučenin, v nichž R3 znamená atom vodíku, se vyznačuje tím, že se sloučenina obecného vzorce kde R2, R3, R4 a R5 mají výše uvedený význam, zpracovává s minerální...

Zařízení pro rozdělovaní kapaliny do tvaru tenkého filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222196

Dátum: 15.05.1985

Autor: Laganá Vincenzo

Značky: filmu, kapaliny, tvaru, tenkého, zařízení, rozdělování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozdělování kapaliny do tvaru tenkého filmu pro svislé výměníky tepla se svislými trubkami obklopenými topným médiem a uspořádanými mezi horní a spodní trubkovou deskou, skládající se z pláště se vstupními a výstupními otvory pro kapalinu, výfukovými otvory pro plyny a páru a opatřené podpíraným ložem výplňových prvků nebo plnicího materiálu, vyznačené tím, že v prostoru mezi podpěrou lože a horní trubkovou deskou jsou na kolmých...

Zařízení pro dočasnou výztuž chodby nebo tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222195

Dátum: 15.05.1985

Autori: Zitz Alfred, Schetina Otto, Aistleitner Karl

Značky: výztuž, dočasnou, tunelů, chodby, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dočasnou výztuž chodby nebo tunelu v blízkosti porubního předku dočasným vyztužovacím rámem obsahuje pevný podélný nosník, který je připevněn na brázdicím stroji, a na němž je ve směru porubního předku uspořádán posuvný nosník, po němž je pojízdný dopravní vozík pro dopravu dočasného vyztužovacího rámu. Pro plenění dočasného vyztužovacího rámu v oblasti zadního konce brázdicího stroje a pro vsazení konečného vyztužovacího rámu v...

Způsob výroby plošných útvarů s povrchem velurového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222194

Dátum: 15.05.1985

Autor: Komarek Ernst

Značky: charakteru, velurového, útvaru, výroby, plošných, způsob, povrchem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby plošných útvarů s povrchem velurového charakteru nanášením povrstvovací pasty na matrici, jejíž povrch je vytvořen jako negativ k velurové usni nebo k materiálu velurového charakteru, zpevňováním povrstvení zahřátím, oddělováním zpevněného povrstvení od matrice a popřípadě kašírováním na textilní nosičový materiál, při kterém se a/ nanáší povrstvovací pasta teprve zahřátím na polyurethanmočovinu vytvrditelný dvousložkový systém na...

Způsob regenerace katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222193

Dátum: 15.05.1985

Autori: Lachman Ignacy, Dusza Maria, Stajszczyk Manfred, Andrysiak Andrzej, Mlynarczyk Stanisław, Wisniewski Jerzy, Pokorska Zofia, Fiszer Renata, Orlinski Jerzy

Značky: katalyzátoru, způsob, regenerace

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na bázi soli kyseliny octové, kyseliny mravenčí s mastné kyseliny s kovy jako je kobalt, mangan a nikl, který se používá při výrobě dimethyltereftalátu připravovaného oxidací p-xylenu a čistého p-methyl toluylátu nebo jejich frakcí a následnou esterifikací kyseliny vzniklých při oxidaci se regeneruje tím, že se kovové soli katalyzátoru vícenásobně extrahuji z destilačního zbytku surových esterů kyselými vodnými louky ze základní...

Způsob zplyňování pevného, prachového až kusového materiálu obsahujícího uhlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 222192

Dátum: 15.05.1985

Autor: Schuster Ernst

Značky: materiálů, způsob, uhlík, zplyňování, obsahujícího, prachového, pevného, kusového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zplyňování pevného materiálu obsahujícího uhlík, podle něhož zplyňování probíhá ve dvou fluidních vrstvách, uspořádaných v reakčním prostoru nad sebou a vzájemně spojených. Materiál, obsahující uhlík, se přivádí do dolní fluidní vrstvy. Létavý prach, odlučovaný z plynu, vystupujícího z horní fluidní vrstvy, se přivádí do komor pro zplyňování létavého prachu, jejichž zplyňovací hořáky jsou umístěny mimo reakční prostor....

Způsob výroby opticky aktivních nebo racemických derivátů 7-oxo-PGI2

Načítavanie...

Číslo patentu: 222191

Dátum: 15.05.1985

Autori: Papp Ágnes, Pallagi István, Dér Julia, Ivanics József, Simonidesz Vilmos, Kovács Gábor, Stadler István

Značky: opticky, výroby, derivátů, aktivních, 7-oxo-pgi2, způsob, racemických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby opticky aktivních nebo racemických derivátů 7-oxo-PGI2 obecného vzorce I kde znamenají Q vodík nebo fyziologicky nezávadný kation nebo C1-4-alkylový zbytek, X cis nebo trans formu -CH=CH- nebo C?C-, R13 vodík nebo alkanoylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo chránící skupinu obecného vzorce R7R8R9Si-, kde R7, R8 a R9 jsou stejné nebo různé alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku s rovným nebo rozvětveným...

Zapojení k záznamu informací v technických účastnických uzlech určených k přenosu dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 222190

Dátum: 15.05.1985

Autori: Bauer Alfréd, Sass Szilárd, Schöller László, Körmendy Attila, Hatlaczky István, Keller János

Značky: technických, účastnických, informaci, určených, záznamu, uzlech, přenosu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Toto zapojení obsahuje jednotku znakové paměti, na její výstup připojenou jed notku blokové paměti, jakéž i řídicí a zpožďovací jednotku spojenou s jednotkou znakové paměti a jednotkou blokové paměti. Aby byl možný v zásadě současný vstup i výstup informací a zaznamenané znaky se daly libovolně často opakovat, mazat, doplňovat a bělem provozu přezkušovat, obsahuje jednotka znakové paměti v sérii za pojenou první podskupinu znakové paměti a...

Vlnovec

Načítavanie...

Číslo patentu: 222189

Dátum: 15.05.1985

Autori: Dahn Rolf, Von Arnim Dietlof Freiherr

Značky: vlnovec

Zhrnutie / Anotácia:

Vlnovec pro plynná nebo kapalná prostředí s četnými vlnami měchu, uspořádanými soustředně kolem osy vlnovce a za sebou, přičemž prstencová štěrbina mezi boky každé vlny je v oblasti vnitřních vln měchu zúžena a vnitřní vlny měchu jsou sploštělé, u něhož je podstatou řešení, že vnitřní vlny měchu jsou pouze ve směru proudění kuželovitě skloněny k ose vlnovce ve stejném smyslu.

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222188

Dátum: 15.05.1985

Autori: Serban Alexander, Farquharson Graeme John, Bird Graham John, Lydiate Jack

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká herbicidních prostředků, které jako účinnou složku obsahují alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I.

Zařízení pro nastavování polohy svářecí hlavy nebo hlavy pro vkládání obrobených částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222187

Dátum: 15.05.1985

Autor: Martelee Ghislain Antoine Jean Marie

Značky: obrobených, vkládání, hlavy, nastavování, částí, polohy, svářecí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Nastavovací zařízení pro zajištění rychlého, plynulého a dokonale přesného nastavení pracovní hlavy. Zařízení je založeno na principu ovládání pracovní části vlastní tíží, přičemž zabraňuje jakémukoli chvění, zajišťuje se dokonalé nastavení pracovní hlavy bez zpoždění a bez jakéhokoli omezení.

Způsob výroby pyranonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222186

Dátum: 15.05.1985

Autori: Todd Alec, Clark Barry Peter, Ross William James

Značky: způsob, pyranonů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob výroby nových sloučenin použitelných jako farmaceutické prostředky a zvláště při léčení poruch hypersensitivity. Tento způsob výroby sloučenin obecného vzorce I v němž R1 až R4 mají významy uvedené v předmětu vynálezu, a jejich solí, s výjimkou jistých sloučenin, v nichž R4 znamená atom vodíku nebo methylovou skupinu, se vyznačuje tím, že se sloučenina obecného vzorce III v němž X, R2, R4 a R5 mají význam uvedený v předmětu...

Způsob výroby svazkového lanka patky pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222185

Dátum: 15.05.1985

Autori: Asquier José, Charvet Jean-louis

Značky: svazkového, způsob, pneumatiky, patky, lanka, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lanka pro patky pneumatik, jehož vnitřní radiální plocha má tvar komolého kužele. Podle vynálezu trvalá deformace vláken se vytváří jako radiální deformace o poloměru zhruba stejně velkém, jako je poloměr R lanka přičemž hlavní osa setrvačnosti kolmého řezu je skloněna v úhlu a vzhledem k ose navíjení vlákna na rotační formu. Použití způsobu při výrobě lanek pro výztuhu patek pneumatik.

Zařízení pro svařování na tupo tenkých měděných drátů s ocelovými dráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222184

Dátum: 15.05.1985

Autor: Rabalski Jerzy

Značky: ocelovými, dráty, drátu, zařízení, tenkých, svařování, měděných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro svařování na tupo tenkých měděných drátů s dráty ocelovými je vhodné zejména pro spojování měděných vodičů o průměru 0,05 až 0,08 mm s ocelovými jehlami o průměru 0,09 až 0,11 mm, které jsou používány v počítačové technice k vinutí paměťových matic s feritovými jádry. Na tomto zařízení jsou spojované měděné a ocelové dráty upevňovány do upínacích kleští. Upínací kleště jsou uspořádány na suportu otočném pákou o 90°. Sítový...

Tvarovaný vláknitý výrobek, zejména stavební prvek, a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222183

Dátum: 15.05.1985

Autori: Moorehead David Ronald, Davis Michael

Značky: stavební, tvarovaný, zejména, výrobek, vláknitý, výroby, prvek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovaný vláknitý výrobek, zejména stavební prvek, obsahuje celulózová vlákna a nejméně jeden uhličitan kovu alkalických zemin. Obsah celulózových vláken ve výrobku je 7 až 40 % hmot. sušiny celého výrobku a výrobek má pórovitost od 35 do 50 % objemu celého výrobku, přičemž celulózová vlákna jsou upravena kysličníkem uhličitým. Při výrobě vláknitého výrobku se připraví směs celulózových vláken s kysličníky nebo hydroxidy kovů alkalických...

Zařízení pro bezpečné vedení tažného řetězu, zejména při posouvání bubnového zásekového stroje v uhelném dolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222182

Dátum: 15.05.1985

Autor: Rynik Jan

Značky: bezpečné, uhelném, řetězů, tažného, bubnového, stroje, vedení, zařízení, posouvání, zásekového, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro bezpečné vedení tažného řetězu, zvláště při posouvání bubnového zásekového stroje v uhelném dolu s tažným řetězem sestává z krytu tažného řetězu umístěného v krytu dopravníku, z vedení tažného řetězu připevněných k posouvajícímu se bubnovému zásekovému stroji a přemisťujících se podél dráhy dopravníku uvnitř krytu tažného řetězu umístěného v krytu dopravníku. Kryt tažného řetězu je ohraničen stěnami umístěnými na horní části krytu...

Řetězový buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 222181

Dátum: 15.05.1985

Autor: Kerklies Bodo

Značky: řetězový, buben

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru dopravního a důlního strojírenství. Řeší problém spolehlivého vzájemného spojení obou dílů řetězového bubnu o lichém počtu zubů, přičemž buben se skládá z řetězového kola a bubnových přírub, vzájemně spojených, avšak rozdělených příčně. Problém je řešen tím, že vnitřní hrany upínacích dělicích ploch bubnových přírub jsou uspořádány ve středové rovině, procházející osou rotace, kdežto vnější hrany nejméně mezizubní dělicí...

Způsob opravy železničního svršku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222180

Dátum: 15.05.1985

Autor: Stewart John Kenneth

Značky: opravy, tohoto, způsob, způsobu, železničního, svršku, provádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vyrovnávání kolejí železničního svršku vyrovnáváním kolejového lože a také zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se na kolejové lože působí v sousedství konců pražců tlakovými silami, orientovanými příčně k pražcům a majícími dostatečnou velikost pro přemísťování materiálu kolejového lože pod kolej a pro její zvadnutí do první výškové úrovně, která je vyšší než konečná...

Ruční extraktor klešťovitého tvaru pro vytahování chirurgických svorek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222179

Dátum: 15.05.1985

Autori: Wykoff Matthew, Stone Russell Clarence, Rothfuss Robert George

Značky: klešťovitého, extraktor, chirurgických, tvaru, svorek, vytahování, ruční

Zhrnutie / Anotácia:

Ruční extraktor pro vytahování chirurgických svorek, klešťovitého tvaru, se dvěma rukojeťmi, spojenými spolu čepem a pohyblivými mezi otevřenými a uzavřenými polohami. První rukojeť končí vpředu párem prodloužených rovnoběžně uspořádaných kovadlinek. Přední konce kovadlinek jsou zahnuté k sobě, jejich přední hroty se téměř dotýkají. Zadní konce uvedených kovadlinek jsou opatřeny souosými zářezy, přičemž první rukojeť je opatřena plochou příkře...

Způsob plynulého pájení spojů článků řetízků z drahých kovů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222178

Dátum: 15.05.1985

Autor: Wahlbeck Hans Gustav Erik

Značky: plynulého, pájení, řetízků, kovů, zařízení, způsob, spojů, drahých, provádění, článků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém plynulého samo činného pájení spojů článků řetízků při od stranění nebezpečí otevírání článků tahem v řetízku, nebo naopak pájením sousedních článků na tuho, rozteklým přebytkem pájky. Problém byl vyřešen způsobem sváření konců ramen článků řetízku, na něž je na nesena pájka, plynulým přiváděním řetízku na pohyblivou podložku vyšší rychlostí než je rychlost pohybu místa dosedání řetízku na ni, přičemž část řetízku...

Způsob výroby R-aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 222177

Dátum: 15.05.1985

Autori: Dinelli Dino, Morisi Franco, Zaccardelli Delio

Značky: způsob, výroby, r-aminokyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby R-aminokyselin obecného vzorce I ve kterém R značí vodík nebo přímý nebo rozvětvený nasycený uhlovodíkový zbytek obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, vyznačený tím, že se hydrolyzuje racemická sloučenina obecného vzorce II ve kterém R má výše uvedený význam, přičemž se hydrolýza provádí při pH 6,0 až 11,0 v přítomnosti dihydropyrimidinázy z hovězích jater, načež se z reakční směsi oddělí jediný stereoisomer (R) karbamoyl-aminokyseliny...

Způsob výroby cementového slínku ze surového cementového kalu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222176

Dátum: 15.05.1985

Autor: Sylvest Karl Jens

Značky: způsobu, zařízení, surového, provádění, slínku, tohoto, výroby, cementového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém používání vysokých rychlostí spalin při rozprachovém sušení surového cementového kalu při výrobě cementového slínku na mokré cestě. Způsob výroby spočívá v tom, že surový cementový kal se rozptýlí v proudu horkých spalin z rotační pece vedených rychlostí 9 až 12 m/sec., a usušený kal se mísí se zvýšeným množstvím prachu unášeného z rotační pece v množství 50 % až 200 % usušeného kalu, načež se směs usušeného kalu a prachu z...

Způsob přípravy 3,4,6-trichlor- nebo 3,5,6-trichlor-2-pikolinové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222175

Dátum: 15.05.1985

Autori: Edamura Fred Yoshihiro, Love Jim, Kyriacou Demetrios

Značky: 3,5,6-trichlor-2-pikolinové, 3,4,6-trichlor, kyseliny, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytickou redukcí tetrachlor-2-pikolinové kyseliny v bazickém vodném roztoku na aktivované stříbrné katodě se připraví 3,4,6- a 3,5,6-trichlorpikolinové kyseliny, které mohou být dále redukovány na 3,6-dichlorpikolinovou kyselinu, které jsou vysoce účinnými herbicidy.

Způsob snížení obsahu alkoholu zkvašených nápojů dialýzou jakož i zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222174

Dátum: 15.05.1985

Autori: Ostertag Karl, Breidohr Hans Günter, Bandel Werner, Garske Friedrich, Schmitz Franz Josef

Značky: obsahu, způsobu, tohoto, provádění, snížení, jakož, zařízení, alkoholů, způsob, dialýzou, nápojů, zkvašených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snížení obsahu alkoholu zkvašených nápojů jakož i zařízení k provádění tohoto způsobu, podle něhož se nápoj zkvašený běžným kvasným procesem vede při diferenčním tlaku až 0,5 MPa podél dialyzační membrány, zatímco současně na druhé straně dialyzační membrány proudí jako dialyzátová kapalina voda nebo vodný roztok obsahující extrakční látky. Zařízení sestává z dialyzační membrány uložené v tělese s příslušnými těsnicími...

Střihací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 222173

Dátum: 15.05.1985

Autori: Czarnecki Ryszard, Czudek Jan, Wasilewski Przemyslaw, Konior Andrzej, Gadziński Stefan

Značky: nástroj, střihací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká střihacího nástroje pro vykrajování výřezu pro následující lisování válcovitých výrobků, sestávajících ze zápustky a střižníku. Podstatou vynálezu je, že šířka přiváděného plechového pásu odpovídá vzdá lenosti hran plechového výřezu, střižní zápustka je na straně vstupu do střihacího nástroje opatřena vložkou, jejíž řezná hra na je kolmá k směru postupu plechového pásu a jejíž délka odpovídá délce sečny, tvořené okrajem...

Způsob výroby stabilních granulí obsahujících dusičňan amonný

Načítavanie...

Číslo patentu: 222172

Dátum: 15.05.1985

Autori: Van Hijfte Willy Henri Prudent, Assenede Goethals Rafaël Arsene Josef

Značky: dusičňan, stabilních, obsahujících, výroby, amonný, způsob, granulí

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilní granule obsahující dusičnan amonný se podle vynálezu vyrábějí rozpuštěním dusičnanu hořečnatého ve vodném roztoku dusičnanu amonného a jeli zapotřebí suspendováním minerálního plniva, výsledný roztok nebo suspenze se nastříká na jádra udržovaná v podstatě ve vzájemné vzdálenosti a uvádí do styku s horkým proudem plynu při teplotě jader mezi 120 a 135 °C a výsledné granula se chlad takovým způsobem, že mezi 70 a 50 °C zůstanou v...

Nový způsob výroby antibiotika sisomycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222171

Dátum: 15.05.1985

Autori: Jekkel Antonia, Gadó István, István Sándor, Piukovich Sándor, Járai Miklós, Szvoboda György

Značky: způsob, nový, sisomycinu, antibiotika, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby antibiotika sisomycinu a jeho z farmaceutického hlediska přijatelných solí kultivací mikroorganismu z čeledi Mokromonospora za aerobních podmínek v živném prostředí, které obsahuje využitelné zdroje uhlíku, dusíku a anorganických solí s následnou tvorbou soli, vyznačující se tím, že se pěstuje při teplotě 25 až 40 °C mikroorganismus Micromonospora rosea kmen MNG OO182 v živném prostředí, které obsahuje...

Způsob spojitého vytlačovacího lisování elektricky vodivých granulovaných materiálů, zejména práškových kovů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222170

Dátum: 15.05.1985

Autor: Lichtinghagen Klaus

Značky: tohoto, způsob, kovů, provádění, zejména, elektricky, vytlačovacího, zařízení, lisování, granulovaných, spojitého, materiálů, vodivých, práškových, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu spojitého vtlačovacího lisování elektricky vodivých granulovaným materiálů, zejména práškových kovů, při kterém se materiál zavede do zápustky, zhušťuje se průběžnými zdvihy lisovníku v průběžném kanálu zápustky proti třecímu odporu vyvolávanému úsekem již zhuštěného a slisovacího pásu, posouvá se pod tlakem lisovacího zdvihu průběžným kanálem zápustky, slinuje se při ohřevu elektrickým proudem a vytlačuje se přes...

Elektronický několikaúčelový měřicí přístroj pro měření charakteristických hodnot impulsů a řad impulsů pro srovnávání dvou současně se vyskytujících řad impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222169

Dátum: 15.05.1985

Autor: Kálmán István

Značky: charakteristických, několikaúčelový, impulsů, měření, elektronický, srovnávání, hodnot, prístroj, vyskytujících, současné, měřicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronického několika účelového měřicího přístroje, který je vhodný pro měření charakteristických hodnot (kmitočet, perioda, trvání impulsu, počet impulsů) impulsů a řad impulsů a pro porovnávací měření charakteristických hodnot (například poměr kmitočtů, časové zpoždění, perioda impulsu) dvou současně se vyskytujících řad impulsů. Měřicí přístroj má dva měřicí kanály, na každý měřicí kanál jeden vstupní zesilovač, dále...

Způsob výroby kysličníku chloričitého a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222168

Dátum: 15.05.1985

Autor: Cowley Gerald

Značky: kysličníku, chloričitého, způsob, tohoto, provádění, výroby, zařízení, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby kysličníku chloričitého, při němž se chlorečnan alkalického kovu nechá reagovat s chloridovými ionty v reakčním prostředí, obsahujícím alespoň jednu silnou minerální kyselinu. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se recyklovaný proud uvádí do reakční zóny ttangenciálním směrem vzhledem k reakční zóně. Vynález se rovněž týká zařízení k provádění tohoto způsobu. Jeho podstata spočívá v tom, že jeho vstupní otvor pro...

Způsob výroby pískových forem a formovací zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222167

Dátum: 15.05.1985

Autor: Ahrens Walter

Značky: výroby, provádění, pískových, způsobu, forem, formovací, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby pískových forem za použití podtlaku a pěchování a zařízení k provádění způsobu, kdy se snižuje tlak vzduchu jak v prostoru formy tak i v prostoru pro odměřen množství formovací látky, formovací látka se odvzdušní, načež působením gravitace padá do formy v níž se pěchuje. Zásobníková komora zařízení je proto vytvořena jako tlaková pro pust opatřená na své plnicí straně vzduchotěsným uzávěrem, pod ní je uspořádána...

Způsob regenerace kyslíkové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 222166

Dátum: 15.05.1985

Autori: Solomon Frank, Lieb Bonald Foster, Labarre Ronald Lowry

Značky: způsob, kyslíkové, regenerace, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace kyslíkové elektrody po jejím selhání při použití v elektrolytickém článku pro výrobu chloru a hydroxidu alkalického kovu. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se kyslíková elektroda promývá vodou nebo zředěným roztokem kyseliny a potom se suší zahřátým plynem.

Způsob přípravy kysličníku chloričitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 222165

Dátum: 15.05.1985

Autor: Forster James Henry

Značky: přípravy, způsob, kysličníku, chloričitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se zaměřuje na zlepšení dosud používaných systémů přípravy kysličníku chloričitého. Podle vynálezu byl vyvinut kompaktní modulový systém přípravy kysličníku chloričitého, přičemž tento systém zahrnuje tepelný výměník a recyklová potrubí, která jsou předem sestavena s ostatními částmi tohoto modulového systému, čímž se předejde nutnosti sestavovat tyto části na místě určení a tím jsou odstraněny i náklady spojené s tímto sestavením.

Vibrační zařízení pro odvodňování zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222164

Dátum: 15.05.1985

Autori: Fehér Antal, Udvardy János, Szabó Ferenc, Karpov László, Hajnal Lajos

Značky: materiálů, vibrační, odvodňování, zrnitého, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračního zařízení pro odvodňování zrnitého materiálu, například písku, štěrkopísku, uhlí apod. Zařízení se stává z usazovací nádrže, z potrubí pro pří vod kalů a odvádění vody, ze svislé vynášecí trubky napojené na vibrátor a z uzávěru pro regulaci velikosti vynášecího otvoru, přičemž usazovací nádrž je spojena s vynášecí trubkou pružnou trubkovou spojkou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že usazovací nádrž je opatřena...

Volicí zařízení pro elektromagnetickou volbu jehel pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222163

Dátum: 15.05.1985

Autori: Cuche Claude, Jeanneret René, Niederhauser Michel

Značky: jehel, pletacího, volicí, stroje, elektromagnetickou, zařízení, volbu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká volicího zařízení pro elektromagnetickou volbu jehel pletacího stroje, skládajícího se z voličů posuvných ve volicím kanálu, jehož vstup, vymezený póly dvojice elektromagnetů působících v opačném směru a přitahujících voliče k jedné nebo k druhé boční stěně volicího kanálu, se zužuje a jehož výstup se rozšiřuje, přičemž boční stěry výstupu přidržují po provedení volby elektromagnety elektromagneticky voliče. Podstatou vynálezu...

Způsob zpracování a úpravy hutnické strusky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222162

Dátum: 15.05.1985

Autor: Monteyne Guido

Značky: tohoto, strusky, způsobu, provádění, hutnické, způsob, zařízení, zpracování, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je poměrně jednoduchý mi prostředky zachycovat velká množství granulované strusky tak, aby docházelo k účinnému oddělování vody sloužící pro granulaci a k získávání granulované strusky, která obsahuje pouze malé procento vody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že směs granulované strusky a vody se přivádí do vnitřku otáčivého zařízení, tam se voda oddělí filtrací, granulovaná struska se posouvá po kruhové dráze v podstatě až k...

Zařízení na samočinné přivádění útkových cívek k dopravníkům na bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222161

Dátum: 15.05.1985

Autor: Santucci Nicola

Značky: zařízení, stavu, dopravníkům, přivádění, útkových, tkalcovském, samočinně, bezčlunkovém, cívek

Zhrnutie / Anotácia:

V plynule pracujícím bezčlunkovém tkalcovském stavu, na němž je vyráběna tkanina provazováním osnovních nití útkovými nitěmi zaváděným do pásma tkaní dopravníky pohyblivými po dráze ve tvaru jediné uzavřené smyčky, je uspořádáno zařízení na samočinné přivádění plných útkových cívek ke zmíněným dopravníkům, jež v sobě zahrnuje kombinaci cívečnice namontované pevně na stavu, hvězdicový otočný rozdělovač pro útkové cívky vsazované mezi cívečnicí a...